ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2566
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี บุคคลที่ 1 - 188 ปัจจุบัน
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


คลิกที่นี่แห่งเดียวรู้หมดมีอะไรในเวบไซต์ของเรา

 

มีอะไรในเวบไซท์ของเราวันนี้

 

     

มีอะไรในเวบไซท์ของเรา ?

มีอะไรในเวบไซท์ของเรา?

https://www.newworldbelieve.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เผยอันดับยอดนิยมในเวบไซต์ของเรา 20 อันดับ
(ตามจำนวนผู้เข้าชมเมื่อ 19 มี.ค.2551)  ดังนี้

 

อันดับ                         เรื่อง                      จำนวนคน

 

1    ประวัติของผม                                              1,615 

2    คาถาอาคม                                                      974 

3    เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว 2543-45          839

4    เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว 2545-49          738 
5    หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 38                                    616 

6    เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว 2549-50          581     

7    สากลจักรวาลสากลศาสนา 14                          412 

8    รวมบทวิเคราะห์ กม.คณะสงฆ์                          355  

9.   ศึกษาโลกลี้ลับภาค 8                                      339

10  ประวัติพัชรา กอปรทศธรรม                              294 

11  เฝ้าดูวัฒนธรรมฯ สำนวนพัชรา 16-27                290 

12  หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 32                                    265 

13  ศึกษาโลกลี้ลับภาค 10                                    263 

14  บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี                         231 

15  ศึกษาโลกลี้ลับภาค 12                                    220                

16  โหราศาสตร์ ชาตาดร.ทักษิณ ชินวัตร 6             217 

17  บทกวี                                                             179 

18  หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 1                                      161 

19  หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 2                                      156

20  บันทึกดวงชาตาประเทศไทย 2550-2557          154 

 

21  สากลจักรวาลสากลศาสนา 13                          145 

21  เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2536        145  
  

อื่น ๆ และ ภาคภาษาอังกฤษ      

-ปลอบใจ                                                              106 

-Mystery World Report  17                                   99 

-Mystery World Report  16                                   91 

-ดวงชะตาภราดร-นาตาลี                                         82 

-sound (เสียงธรรม)                                                62 

-Iresearch Iwrite Iread                                         45             

-Mystery World Report  18                                   32 

 

·          ผู้เข้าชมทั้งหมด                    7,989        คน

 

-ข้อมูลเมื่อ 19 มี.ค.2551 
 เมื่อเปิดการดำเนินงานเวบไซต์มาได้  1 ปี 7 เดือน 1 วัน

-เปิดดำเนินกิจการเวบไซต์วันที่ 18 ส.ค. 2549

 

 

 

 

ต่อไปนี้เป็นรายการเมนูใน  https://www.newworldbelieve.net

 

เมนูย่อย

1.      สุดยอดสมาธิวิปัสสนา-ศึกษาโลกลี้ลับ (การศึกษาสมาธิ วิปัสสนา กรรมฐาน ระดับอภิญญา)

1.1    โลกลี้ลับภาค 1 เตรียมออกธุดงค์

1.2    โลกลี้ลับภาค 2 การเดินทางและธุดงค์ขาไป

1.3    โลกลี้ลับภาค 3 การฝึกอบรมขนาดหนักตามโครงการ 20 วัน

1.4    โลกลี้ลับภาค 4  การเดินทางและธุดงค์ขากลับ ท่องป่า 7 วัน 7 คืน 

                     ร่ายเวทเรียกพระภูมเจ้าที่ที่ห้วยคุ้มมาอารักขา

1.5    โลกลี้ลับภาค 5  การเดินทางและธุดงค์ครั้งที่ 2 เทพเจ้าอิศวร นารายณ์ พรหม พิฆเณศร

                     นำขบวนเทวดาทั้งสวรรค์มาเยี่ยมเยียน

1.6    โลกลี้ลับภาค 6     การเดินทางและธุดงค์ภาคพิเศษ ได้ทิพยเนตรเห็นยักษ์เจ้าป่าที่ศูนย์ฯภาค 10

1.7    โลกลี้ลับภาค 7    พิศูจน์บ้านผีสิง

1.8    โลกลี้ลับภาค 8    บันทึกการปฏิบัติธรรมระหว่างเข้าพรรษาปีพุทธศักราช 2549

   -           เข้าสมาธิดูอดีตพระบรมสารริกธาตุ

   -           เพ่งฌานดูเทพผู้พิทักษ์พระบรมสารีริกธาตุ เห็นเทพองค์ดำโอบอุ้มบุษบก

1.9    โลกลี้ลับภาค 9    ประเด็นปัญหาการปฏิบัติธรรมของคนยุคใหม่

1.10  โลกลี้ลับภาค 10   ทิพย์โสต ปฏิบัติการต่อเนื่องของเสียงทิพย์

1.11  โลกลี้ลับภาค 11   ติดตามศึกษาเสียงทิพย์อย่างใกล้ชิด

1.12  โลกลี้ลับภาค 12   เรื่องราวประหลาด ข้ามชาติ

1.13  โลกลี้ลับภาค 13   เรื่องราวประหลาดข้ามชาติ

1.14  โลกลี้ลับภาค 14   มารผจญหรือ? มิใช่หรอกแต่เพื่อนถูกมารผจญอยู่จำเป็นต้องเร่งแก้กันแก้ไข ให้เรียบร้อยปลอดภัยเสียก่อนจึงค่อยเดินต่อไป

1.15  โลกลี้ลับภาค 15   ภาครายงานเป็นภาษาอังกฤษ

1.16  โลกลี้ลับภาค 16   ภาครายงานเป็นภาษาอังกฤษ

   -           เข้าฌาน เห็นยมทูตตาแดงเพลิง2ตนพาวิญญาณผู้ตายมาเยี่ยม

1.17  โลกลี้ลับภาค 17   ภาครายงานเป็นภาษาอังกฤษ

 

 

2.        อ่านบันทึกประวัติศาสตร์สังคมไทยในหน้าเฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว เป็นเวลา 14 ปี

 

3.        อ่านบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี  10 ปี

 

 

4.        อ่านภาคโหราศาสตร์   ดวงชะตาผู้นำชาติและดวงเมืองยุคปัจจุบัน

4.1      ดร.ทักษิณ ชินวัตร  1

4.2      ดร.ทักษิณ            4

4.3      ดร.ทักษิณ            5

4.4      ดร.ทักษิณ            6

4.7      พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน

4.8      พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์

4.9      ภราดร ศรีชาพันธ์-นาตาลี เกลโบวา

4.4      คำพยากรณ์เมือง เดือน พฤษภาคม 2550

4.5      คำพยากรณ์เมืองยุคหลังเลือกตั้ง 23 ธ.ค.2550

 

 

5.        เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว ตั้งแต่บทวิเคราะห์บทแรกในปี พ.ศ.2536

           ถึงปัจจุบัน หลายหลากปัญหาทุกชนิด จนกลายเป็นแฟ้มประวัติศาสตร์ของชาติไทยไปโดยอัตโนมัติอีกหน้าหนึ่ง ที่ท่านใดก็ไม่ควรพลาด 

6.        เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว สำนวนพัชรา กอปรทศธรรม 10 รายการ

 

         

            7.        รายงานสถานการณ์และงานวิจัยการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทย ปีพ.ศ.2548-2549 

            -          ศึกษาจากการชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มม็อบต่อต้านรัฐบาลทักษิณ 14 รายการ

 

 

            8.       สากลจักรวาล สากลศาสนา บทวิเคราะห์สถานการณ์ศาสนาสากลปัจจุบัน 14 ตอน เป็นบทวิเคราะห์ความเชื่อภายในความคับแค้นใจ ความทุกข์ของมนุษยชนทั้งหลาย กลายมาเป็นลัทธิความเชื่อและศาสนาต่าง ๆ ปัจจุบันสถานการณ์ศาสนาโลกเป็นอย่างไร ท่านมีความเชื่อในศาสนาอย่างไร โปรดอ่านและตรวจสอบกับบทวิเคราะห์นี้ 

 

  

 

   10.       ประมวลบทวิเคราะห์กฎหมายคณะสงฆ์   เพื่อการปฏิรูประบบสงฆ์ไทย

10.1    กม.คณะสงฆ์ปัจจุบัน

10.2    แนวคิดพื้นฐานกม.คณะสงฆ์

10.3    เสนอแนวคิดต่อรัฐบาล

10.4    ดูร่างพรบ.ใหม่ 2 ฉบับ

10.5    กม.กับการปฏิรูประบบสงฆ์

10.6    ร่างกม.ฉบับมหาเถรสมาคม

10.7    บทบก.วิเคราะห์พรบ.สงฆ์

10.8    พรบ.สงฆ์กับประชาพิจารณ์

10.9    ผลการสำรวจความคิดเห็น

10.10   แผนภูมิประกอบพรบ.สงฆ์

10.11   แผนผังอุทธยานพุทธเกษตร

10.12   จม.เปิดผนึกถึงวุฒิสมาชิก

10.13   ประชาพิจารณ์กม.คณะสงฆ์

10.14   วิพากษ์แม่บทการเผยแผ่

10.15    ร่างกม.สงฆ์ฉบับล่าสุด

 

เมนูหลักมี    

1.            อัลบั้มรูป : ชมรูปภาพขนาดใหญ่ การฝึกกรรมฐานบวชถวายเป็นพระราชกุศล   ชมรูป                        พิธีกรรมงานศพ  6 อัลบั้มเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศพอย่างไรบ้าง

2.            กระดานถาม-ตอบ   สามารถตั้งกระทู้ได้ตามใจอย่างมีอิสระ และสามารถให้ความเห็น                       ต่อกระทู้ที่มีผู้ตั้งขึ้นมาได้ตามอัธยาศัยทุกเรื่องราว

3.            ประวัติของผมตอนที่ 1-5 12- 16   

4.            รวมคาถามนตราทุกชนิดที่ผ่านการพิศูจน์แล้ว  

5.            คำปลอบใจ  สัจธรรมแห่งชีวิต  อ่านแล้วสบายใจหายเศร้าโศรก มีความหวังแห่งชีวิต และรู้สัจธรรมแห่ง                           ชีวิตดีขึ้น         

6.       นิทานธรรมะแสนสนุก สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยแนวคิดใหม่ล้วน ๆ มีแล้ว 8 เรื่อง จะเพิ่มเติมไปอีกเรื่อย ๆ 

             7.            บทกวี  อ่านหลายหลากบทกวี  และพิเศษ เบื้องต้นแห่งกวีนิพนธ์  ไม่ควรพลาดสำหรับท่านผู้รักการเขียนกวี  เป็นชั้นยอดเยี่ยมแห่งกวีนิพนธ์ก็ปานเปรียบได้

8           8.        สากลจักรวาลสากลศาสนา บทวิเคราะห์ศาสนาสากล วิเคราะห์คริสต์ อิสลาม ฮินดู ซิกส์ ทุกศาสนาในโลก และคาดการณ์แนวโน้มความเป็นไปของศาสนาสากล มี 14 ตอนแล้ว

8

 

ฮิลลารี คลินตั้น ชนะในโอไฮโอ,เทกซัส และโรดไอสแลนด์  โอบามาชนะเวอรมอนต์   

วิเคราะห์การเมืองอเมริกาวันนี้

 

การเมืองมาเลเซีย เค้าความยุ่งยากหลังการเลือกตั้ง

 

อ่านรายชื่อส.ว.เลือกตั้ง 76 ค>>>>>>> 

อ่านรายชื่อส.ส.ทั่วประเทศ คลิกที่นี่>>>>>>>>>

คลังออกมาตรการลดภาษี 19 มาตรการ คลิกเพื่ออ่านต่อ>>>>>>>>>>>> 

 

กราบแผ่นดิน ทักษิณเดินผ่านประตูออกมาด้านหน้าห้องรับรองวีไอพี ก็ได้ก้มลงกราบที่พื้น 1 ครั้ง ก่อนที่จะเดินไปโบกมือให้กับประชาชนที่มาคอยต้อนรับอยู่บริเวณด้านหน้าห้องรับรองดังกล่าว ชมข่าวไทยรัฐละเอียดคลิกที่นี่>>>>>>>>>>>>>

 

 

การเมือง  กกต.ให้ใบแดง ยงยุทธ ติยะไพรัช  ประธานสภาผู้แทนราษฎร์ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน อย่างไรก็ตาม จะต้องสู้คดีใต่อไปในศาลฎีกาชีขาดอีกครั้งหนึ่ง อ่านรายงานข่าวละเอียดโปรดคลิก >>>>>>

 

วันมาฆะบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าวัดฟังธรรมและทำบุญเวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในวัดใกล้บ้านท่าน  

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม หรือการปฏิบัติธรรมทำอย่างไร คลิกที่นี่

 

มาเริ่มศึกษาธรรมะ:อ่านและปฏิบัติจาก หลักสูตรมรรคผล  ต่อด้วย

 

ศึกษาโลกลี้ลับ:  วิปัสนากรรมฐานระดับอภิญญา Buddhism How  ภาคไทยและอังกฤษ เริ่มตอน1-17

 

เสวนาเรื่องปัญหาพระอริยบุคคล4 มีพระโสดาบันถึงพระอรหันต์

ยกที่1

ยกที่2 

ยกที่3 

ยกที่4 

 

ดูประเด็นถกปัญหาเชิงขัดแย้งกรณีพุทธ-คริสต์ในเรื่องสถาบันสงฆ์:สังฆราช

 

ดูปัญหาเชิงขัดแย้งทางโหราศาสตร์ หมอดูมิใช่โหร เหยื่อของหมอ ดูปุจฉา-วิสัชนาประเด็นชีวิตคนเราเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?

 

 

 

รวมลิ้งค์จากบทนำหน้าHomepage 

 

   

รายงาน เรื่องวันวาเลนไทน์ คลิกเพื่ออ่านต่อ

 

Rameses : ภัยพิบัติทั้ง 10 ของพระเจ้าต่ออียิปต์

TPBS ช่อง 6

12 ก.พ. 2551 เวลา 21.30-22.30 น.

 

ขณะที่ทีวีไทยหลายช่องกระหยิ่มยิ้มย่องเนื่องในวันแห่งความรัก วันกามารมณ์ตามประเพณีที่ผิด ๆ ของชาวคริสต์ ที่กำลังมาถึง  รายการของ TPBS คืนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 เวลาประมาณ 21.30-22.30 น. เป็นงานศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เรื่อง RAMESES ฟาโรห์แห่งอียิปต์กับภัยพิบัติทั้ง 10 ของพระเจ้า  เป็นประเด็นการศึกษาทางศาสนาสากลที่น่าสนใจมาก  และการศึกษาวิจัยแนวศาสนาสากลเช่นนี้ นับวันทวีมากขึ้นไปตามลำดับ จนเป็นเชิงรุกของนักวิทยาศาสตร์ เพื่อการหักล้างความเชื่อทางศาสนาที่เหลวไหล(ยุคแรกเริ่มจากกาลิเลโอมา)  ในที่นี้หมายถึงการเป็นปฏิปักษ์กับศาสนาคริสต์โดยตรง  นักวิทยาศาสตร์เห็นภัยพิบัติในพระคัมภีร์ไบเบิล และรวมถึงอัลกูรอาน และภาพยนตร์ศาสนา อันแสดงถึงอำนาจของพระเจ้า โดยเฉพาะในไบเบิล รามเสส ฟาโรห์แห่งอียิปต์ ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ดื้อด้านต่อพระเจ้าและได้รับการลงโทษ แล้วนักวิทยาศาสตร์ ก็กังขาว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือ อ่านต่อคลิก>>>>>.....

เรื่องที่เกี่ยวข้อง   The Body :ล่าสมบัติซากเทวดา

 

 

ASTV1 วันนี้ ที่ 25 ธ.ค.2550 วันคริสต์มาสที่ชาวไทยก็พลอยร่วมฉลองกับชาวคริสต์ทั่วโลก 

 

ASTV News 1 วันนี้

 

ASTV News 1 วันนี้(ตอนที่ 2)

มองจากทัศนะแห่งธรรม

 

 

สรุปประเทศไทย

 

บทวิเคราะห์การเมืองอิสาน

 

สร้างสรรค์นโยบายพิทักษ์แผ่นดินไทยด่วน ธุดงค์1

 และประสบการณ์ธุดงค์2

 

 

 

 โปรดรอสักนิดเพื่อพบหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่  40

 

 

กฎแห่งกรรมแนวการมองตามธรรมชาติปฏิวัติความเชื่อเดิมเสียที โปรดคลิกเพื่ออ่านต่อ>>>>>>>>>>>>>>>>>>   

 

 

ศรีสะเกษ เทศกาลดอกลำดวนบาน 1-31 มีนาคม 2551

 

แล้วลมหวลลำดวนกลิ่นรินรินรื่น
ดอกดวนดื่นพนารักษ์สมศักดิ์ศรี
โอ้ดวนเอ๋ยเชยใดในปัถพี
มิแม้นเหมือนลำดวนนี้น่าภิรมย์ ฯ

ถึงดอกฟ้าบุษบาปาริชาติ
มณฑาทิพย์ทิวสะอาดละอองฉม
มิแม้นเหมือนลำดวนดินถิ่นนิยม
ได้ชื่นชมกว่าฟ้าลดาไกล ฯ

 จากบทกวีนิพนธ์แห่งความรัก คลิกเพื่ออ่านต่อ>>>>>>>>>>>

 

 

 

เตรียมสอบบาลีสนามหลวงทั่วประเทศ วันที่ 2-3-4  มีนาคม 2551

 

 

 

อัลจาชีรา(Aljazeera) สื่อสงคราม

ทำไมจึงต้องมีการตรวจสอบสื่อ?

 

โทรทัศน์ อัลจาชีรา(Aljazeera) ถ่ายทอดข่าวและความเห็นผ่านดาวเทียม Intelsat 7&1 โดยรายงานเป็นภาษาอังกฤษ   อัลจาชีร่าน่าชื่อว่า  โทรทัศน์สงคราม  เพราะเรื่องราวเหตุการณ์ที่นำมารายงานล้วนเป็นเรื่องสงคราม และเหตุการณ์รุนแรงทั้งสิ้นในโลก แม้กระทั่งโลกอดีตอัลจาชีราก็นำมาเสนอ   อัลจาชีร่ามีจมูกสำหรับดมกลิ่นสงครามและคาวเลือดโดยแท้จริง ฉะนั้น ที่ใดมีเหตุการณ์รุนแรง มีเค้าความแตกแยกขนาดใหญ่ อัลจาชีราจะได้กลิ่น และตามไปอย่างกระชั้นชิด    แบบกัดไม่ปล่อย คลิกอ่านต่อ>>>>>>>>>>>>>> 

 

 

รายการ อุโมงค์ผันน้ำ ไอเดียสมัคร ?

ทีไอทีวี เนชั่นแชเนล เคเบิลช่อง 1

11 ก.พ.2551 21.30-22.40  น.

 

 

รวมลิ้งค์หน้า1เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว

 

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2549-2550


 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ ท่านกำลังเข้าสู่

บันทึกประวัติศาสตร์สังคมไทย 16 ปี

พร้อมบทวิเคราะห์บนมาตรฐานแห่งสัจธรรมสากล

ผ่านหนังสือพิมพ์ดี

รายการเฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว

พุทธศักราช 2550

โปรดคลิ๊กที่นี่

 

 

 

 

 

เรากำลังจะมีเสียงออกมาทางเวบไซท์นี้ ท่านจะคลิกฟังได้ที่นี่ หรือที่ sound1 ก็ได้ ผู้พูดเป็นพระภิกษุ ผู้บริหารเวบไซท์นี้เอง พบกับท่านปัญญาธโรภิกขุทางเสียงผ่านเวบไซท์นี้ โปรดรอสักหน่อย  รอพบ PanyaTharoBhikku Speaking  เร็ว ๆ นี้  sound2 

 

 

 


เกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา

วัดของฉัน MY TEMPLE
ใครคือเรา ? เรามาถึง Visitors 78,399 แล้ว
ยอดนิยม20รายการในเวบไซต์ของเรา
เวบของเราไปถึงยุโรป อเมริกา
เมื่อเวบของเราล่มแล้วล่มอีก มีเพื่อนต่างชาติบอกความลับให้
เราโดนยกเค้าซีพียู ข้อมูลสำคัญ-ลับสุดยอดหายหมด
นี่คือเวบไซต์คู่แฝด .net .com เมื่อ 12 เม.ย. 2563
ประวัติของผม ที่เล่าไว้ใน นสพ.ดี ตอนที่ 12-16 (ทั้งหมด16ตอน)
เมื่อเวปของเราถูกหาว่างมงาย ประหลาด ไม่น่าเชื่อถือ
ธุรกิจเวบไซท์ของเรา ต่อสัญญาอีก2ปีCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----