ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


ยอดนิยม20รายการในเวบไซต์ของเรา

 

คลิกที่นี่แห่งเดียวรู้หมดมีอะไรในเวบไซต์ของเรา

มีอะไรในเวบไซท์ของเราวันนี้

 

                

               

 

 

สถิติคลิกสำคัญเวบของเรา รายการยอดนิยมสำรวจล่าสุด
เมื่อ 29 เม.ย.2552

 

 

 

1.   โหราศาสตร์                                                               4834 

 

2.  เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2543-2545                 3640 

3.  เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2545-2549                 3569 

4.  ประวัติของผม พระผู้มีปกติอยู่ด้วยอิริยาบถ3                       3043     
           

5.  เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้วตลอดปี 2551                      2775  

6.  คาถาอาคม                                                                 1829
7.   กระดานถาม-ตอบ (เวบบอร์ด)                                        1772

8.  รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์                                          1743

9.  เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2549-2550                 1314       

10. หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่38                                                 1125                                
11. หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่
31                                                 1094    

12. หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่32                                                 1078    

13. บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี                                       1034 
                           
14. สำนวนพัชราตอนที่
16-27                                             985    
15. สากลจักรวาลสากลศาสนา
14                                         899        
16. ประวัติพัชรา กอปรทศธรรม                                           784

17. ศึกษาโลกลี้ลับภาค 10                                                 618
18. ศึกษาโลกลี้ลับภาค 8                                                   605  
 

19. ศึกษาโลกลี้ลับภาค 9                                                   309    

               

ภาคภาษาอังกฤษ มีสถิติ ดังนี้

-Mystery World Report 15                                               347           
-Mystery World Report 18                                               243    
-Mystery World Report 16                                               237                                  
-Mystery World Report 17                                               208           

-Iresearch Iwrite Iread                                                   117  

-Mystery World Report 19 (มีควบแปลเป็นไทย)                   94

 

                

 เรื่องอื่น ๆ

 -เสียงธรรม(มีเรื่องเดียว)                                                    298                   

 -บทกวี                                                                          238                                  
 -ปลอบใจ
                                                                       126    
-เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.
2552                             124  

-นิทานธรรมะ 8 เรื่อง                                                         104

 

ยอดรวม visitors วันนี้ (29 เม.ย.2552) = 14,833 .-

 

 

หมายเหตุ  คอลัมน์เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว หมายถึงการมองหรือวิเคราะห์เหตุการณ์ทุกชนิดในความหมายของวัฒนธรรมคือบทบาท วิถีชีวิตทั้งหมดของมนุษย์ รวมความไปถึงการเมืองการปกครองทุกระบอบด้วย  ท่านจะได้พบบทวิเคราะห์ทุกสถานการณ์-เหตุการณ์ในสังคมมนุษย์จากคอลัมน์นี้

 

             

  • ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 เม.ย.2552

 

 

 

      

 

 

 

เผยอันดับยอดนิยมในเวบไซต์ของเรา 20 อันดับ
(ตามจำนวนผู้เข้าชมเมื่อ 19 มี.ค.2551)  ดังนี้

 

อันดับ                         เรื่อง                      จำนวนคน

 

1    ประวัติของผม                                              1,615 

2    คาถาอาคม                                                      974 

3    เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว 2543-45          839

4    เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว 2545-49          738 
5    หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 38                                    616 

6    เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว 2549-50          581     

7    สากลจักรวาลสากลศาสนา 14                          412 

8    รวมบทวิเคราะห์ กม.คณะสงฆ์                          355  

9.   ศึกษาโลกลี้ลับภาค 8                                      339

10  ประวัติพัชรา กอปรทศธรรม                              294 

11  เฝ้าดูวัฒนธรรมฯ สำนวนพัชรา 16-27                290 

12  หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 32                                    265 

13  ศึกษาโลกลี้ลับภาค 10                                    263 

14  บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี                         231 

15  ศึกษาโลกลี้ลับภาค 12                                    220                

16  โหราศาสตร์ ชาตาดร.ทักษิณ ชินวัตร 6             217 

17  บทกวี                                                             179 

18  หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 1                                      161 

19  หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 2                                      156

20  บันทึกดวงชาตาประเทศไทย 2550-2557          154 

 

21  สากลจักรวาลสากลศาสนา 13                          145 

21  เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2536        145  
  

อื่น ๆ และ ภาคภาษาอังกฤษ      

-ปลอบใจ                                                              106 

-Mystery World Report  17                                   99 

-Mystery World Report  16                                   91 

-ดวงชะตาภราดร-นาตาลี                                         82 

-sound (เสียงธรรม)                                                62 

-Iresearch Iwrite Iread                                         45             

-Mystery World Report  18                                   32 

 

·          ผู้เข้าชมทั้งหมด                    7,989        คน

 

-ข้อมูลเมื่อ 19 มี.ค.2551 
 เมื่อเปิดการดำเนินงานเวบไซต์มาได้  1 ปี 7 เดือน 1 วัน

-เปิดดำเนินกิจการเวบไซต์วันที่ 18 ส.ค. 2549
เกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา

ใครคือเรา ? เรามาถึง Visitors 78,399 แล้ว
เวบของเราไปถึงยุโรป อเมริกา
เมื่อเวบของเราล่มแล้วล่มอีก มีเพื่อนต่างชาติบอกความลับให้
เราโดนยกเค้าซีพียู ข้อมูลสำคัญ-ลับสุดยอดหายหมด
ประวัติของผม ที่เล่าไว้ใน นสพ.ดี บางตอน
เมื่อเวปของเราถูกหาว่างมงาย ประหลาด ไม่น่าเชื่อถือ
ธุรกิจเวบไซท์ของเรา ต่อสัญญาอีก2ปี
คลิกที่นี่แห่งเดียวรู้หมดมีอะไรในเวบไซต์ของเราCopyright © 2010 All Rights Reserved.