ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?

ดวงชะตาผู้นำชาติและดวงเมือง 23 ธ.ค.2550 :ดวงชาตาสมัคร สุนทรเวชและอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พร้อมคำเฉลย

 

ดวงชะตาผู้นำชาติและดวงเมืองยุคการเลือกตั้งทั่วไป23ธ.ค.2550

โดยชลัมพุช โหรชนบท

เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาวิจัยโหราศาสตร์ไทย

 

 

 

สารบาญ

1.    ดวงที่ 1 ดวงชาตาประเทศไทย  (แสดงระบบดาวในจักรราศี)
2.    ดวงที่ 2 ดวงชาตา สมัคร สุนทรเวช

3.    ดวงที่ 3 ดวงชาตา อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
4.    ดวงที่ 4 ดวงวันเลือกตั้ง วันอาทิตย์(๑) ที่23 ธันวาคม 2550
5.    ข้อพิจารณเกี่ยวกับระบบดาว ประเด็นสำคัญในระบบดาวจรของสมัคร สุนทรเวช

6.    ข้อพิจารณาเกี่ยวกับระบบดาว ประเด็นสำคัญในระบบดาวจรของ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

7.    ลักษณะดาวเดิม
8.    ความสัมพันธ์กับดวงชะตาประเทศไทย

9.    ประเด็นการพยากรณ์ (คำพยากรณ์ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี)

10.  ภาคผนวก คำเฉลย ชลัมพุช โหรชนบทพยากรณ์ว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี

11.  อนาคตของนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะเป็นอย่างไร?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ดวงที่ 1
ดวงชาตาประเทศไทย

 

                                ล๑
                        ๙๓             ๔๖๘

                ð                       *      

                         0/10          *      

                 *                       ๕๘                     * ดาวอาทิตย์ ๑ เป็นตนุเศษ      

                       *        *        *                                  

                  

 

 

ดวงที่ 1  ดวงกรุงเทพมหานครหรือดวงประเทศไทย

ล.12/114 ร.3385 

วันอาทิตย์(๑) ที่ 21 เมษายน 2325 เวลา 06.54 น.

จาก อุดม ป.วิทยา ดูดวงเมืองและดวงพระยาใน5กรุง,2532 หน้า 239

คำนวณตนุเศษโดย ชลัมพุช โหรชนบท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ดวงที่ 2 

สมัคร สุนทรเวช

เกิดวัน๕ที่ 13 มิถุนายน 2478  เวลา 21.30-22.00 น.

ตามหนังสือ ดวงใครจะเป็นนายกคนต่อไป ของ ชิเชโร 2527 หน้า76

ตำแหน่งดาวเป็นดังนี้

 

ราศีเมษ                              มีดาว  มฤตยู(๐)

ราศีพฤษภ                          มีดาวอาทิตย์(๑)

ราศีมิถุน                             มีดาว พุธ(๔)

ราศีกรกฎ                           มีดาวศุกร(๖)

ราศีกันย์มี                           ดาวอังคาร(๓)

ราศีตุลย์                              มีดาวพฤหัส(๕) กับ จันทร์(๒)

ราศีธนู                                มีดาวเกต(๙)

ราศีมกร                              มีดาวราหู(๘)  และ ลักคณาสถิตราศีมกรนี้(ตามข้อมูลและการ                                             คำนวณของชิเชโร)

ราศีกุมภ์                             มีดาวเสาร์(๗)

ลงแผนผังระบบดาวได้ ดังนี้

 

 

 


 

                                     *

                                             

                              28/35       ๘ลั               

                                                                           * ทองเจือ ๑ = 28.52

                           ๒๕                   

 

 

ดวงที่ 2

สมัคร สุนทรเวช

วันเกิด  วันพฤหัสบดี(๕)
13 มิถุนายน 2478    เวลา 21.30-22.00 น.

ดวงนี้คำนวณโดย ชิเชโร ใน ดวงใครจะเป็นนายกคนต่อไปพ.ศ.  2527 หน้า76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

  ดวงที่ 3

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

วันเกิด  วันจันทร์(๒) ที่ 3 สิงหาคม 2507

ณ เมืองนิวคาสเซิล อังกฤษ ไม่ทราบเวลาเกิด

ตำแหน่งดาวเป็นดั่งนี้

ราศีเมษ                              มีดาวเกต(๙)

ราศีพฤษภ                          มีดาวจันทร์(๒) และดาวพฤหัสบดี(๕)

ราศีมิถุน                             มีดาวอังคาร(๓) ดาวศุกร(๖) และราหู(๘)

ราศีกรกฎ                           มีดาวอาทิตย์(๑)

ราศีสิงห์                             มีดาวมฤตยู(๐) และดาวพุธ(๔)

ราศีกันย์                             ที่สถิตลักคณา โดยนักพยากรณ์ทั่วไปเชื่อว่าอยู่ราศีนี้

ราศีธนู                                มีดาวเกต(๙)

ราศีกุมภ์                             มีดาวเสาร์(๗)

ลงแผนผังระบบดาวได้ดังนี้

 

 

 


 

                      ๒๕                *

          _  ๘๖๓                              

                               17/42          *                

               ๔๐                                                          

                     ลั         *       *           

 

 

ดวงที่ 3

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

วันเกิด วันจันทร์(๒) 3 สิงหาคม  2507   ณ เมืองนิวคาสเซิล อังกฤษ ไม่ทราบเวลาเกิด
แต่เป็นที่ทราบในหมู่นักพยากรณ์ว่า ลักคณาอยู่ราศีกันย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ดวงที่ 4

ดวงวันเลือกตั้ง วันอาทิตย์(๑) ที่23 ธันวาคม 2550

ตำแหน่งดาวเป็นดังนี้

ราศีมิถุน                      มีดาวจันทร์(๒) และดาวอังคาร(๓)

ราศีสิงห์                       มีดาวเสาร์(๗)

ราศีธนู                          มีดาวอาทิตย์(๑),ดาวพุธ(๔),ดาวพฤหัสบดี(๕) และดาวเกต(๙) รวม                                      4 ดวง

ราศีกุมภ์                       มีดาวมฤตยู(๐) และราหู(๘)

     ลงแผนผังระบบดาวได้ดังนี้

 

 

 

 


 

                          *       *         *

                ๒๓                  ๐๘          

                *            7/9         *        

                                     ๑๔๕๙

                       *              *                     

 

 

 

ดวงที่ 4

ดวงวันเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 23 ธันวาคม 2550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. ข้อพิจารณเกี่ยวกับระบบดาว

1.         ประเด็นสำคัญในระบบดาวจรของสมัคร สุนทรเวช

                1.1          ดาวเสาร์(๗) จรเป็นกาลกิณีจร ในภพมรณะราศีสิงห์ เรือนธาตุ เล็งเสาร์(๗)เกษตรเดิมกาลกิณีเดิม  ในราศีกุมภ์ ภพกดุมภะ,  ราหู(๘)จรเป็นเกษตรทับเสาร์(๗)กาลกิณีเดิม, เล็งเสาร(๗)กาลกิณีจร

                1.2        ดาวอาทิตย์(๑) มรณะ+ปุตตะเดิม ศรีเดิมเป็นศรีจรในเรือนธาตุ  เดินร่วมดาวพุธ(๔) อริเกษตรมนตรีเดิมเป็นมนตรีจร, ดาวพฤหัสบดี(๕) กัมมะ+บริวารเดิม เป็นบริวารจรเป็นเกษตร, และเกตุ(๙)      ในราศีธนู ภพวินาสน์ เล็งดาวพุธ(๔)เกษตรอริเดิม และดาวจันทร์(๒)จรในราศีมิถุน 

                1.3          ดาวศุกร(๖) เดชเดิมเป็นเกษตรเดชจรในราศีตุล จนถึง 26 ธ.ค.2550  แล้วจรเข้าพิจิกเป็น 11 ประแก่ลักคณาในมกร       

                1.4          ดาวอาทิตย์(๑) จร เดินเข้าราศีมกรในวันที่ 15 ม.ค.2551  อยู่ในมกรระหว่าง 15 ม.ค.- ก.พ. 2551   ราหู(๘)จรเข้ามกรใน 17 เม.ย.2551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6.       ประเด็นสำคัญในระบบดาวจรของ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

                2.1          ณ วันเลือกตั้ง ดาว 4 ดวงจรในราศีธนู  มีดาวพุธ(๔)ตนุลั เดช+วินาสน์เดิมจรเป็นศรีจร, ดาวอาทิตย์(๑)กาลกิณีเดิม+ลาภเป็นบริวารจร,ดาวพฤหัสบดี(๕)พันธุ+ปัตนิ ศุภะ+มูละเดิมเป็นเกษตรอุตสาหะจร, และ เกต(๙)มรณะเดิม

                2.2          ดาวศุกร์(๖)กดุมภะ+ศุภะ มนตรี + กัมมะ เดิม จรเป็นเกษตรกาลกิณี ในราศีตุล กระแสถึงดาวอังคาร(๓)เดิม+ดาวศุกร(๖)เดิม+ราหู(๘)เดิม และดาวอังคาร(๓)จร กับดาวจันทร์(๒)จร ในราศีมิถุนภพกัมมะ

                2.3          ดาวพุธ(๔)จรเข้ามกร อยู่ในมกรถึงวันที่ 7 มี.ค.2551 ดาวศุกร(๖)จรเข้ามกรวันที่ 14 ก.พ.2551 และอยู่ในมกรถึงวันที่ 10 มี.ค.2551

                2.4          ดาวอังคาร(๓)พันธุ+มรณะ อายุเดิมเป็น10    จรเป็นเดชจร ทับดาวอังคาร(๓)เดิม ทับดาวศุกร์(๖)เดิม ทับราหู(๘)เดิม ในภพที่10กัมมะ  แล้วเวลา 18.02 น.ดาวจันทร์(๒)จรเข้าภพที่10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7..         ลักษณะดาวเดิม

                3.1          ท่านสมัครมีดาวจันทร์(๒)+ดาวพฤหัสบดี(๕) สถิตราศีตุลเป็นภพที่ 10  เป็นดาวใหญ่คู่ธาตุ  และดาวเจ้าเรือนภพที่ 10 คือดาวศุกร(๖) ไปสถิตย์ภพที่7ปัตนิ เป็นราชาโชค  ดาวศุกร(๖)เดิมเป็นกัมมะ+ปุตตะเป็นเดช  ไปเป็นปัตนิราชาโชค   มีดาวคู่ธาตุ1คู่คือดาวอังคาร(๓)+ราหู(๘) คู่ธาตุลม  มีดาวคู่ศัตรู 1 คู่คือดาวอังคาร(๓)+ดาวอาทิตย์(๑)  ทั้ง 2 คู่นี้ตรึงร่วมธาตุกัน แต่ละดวงห่างกันใน 120 องศา  มีดาวสลับเรือน 2 คู่คือดาวเสาร์(๗)-ราหู(๘)  และ ดาวจันทร์(๒)-ดาวศุกร(๖)   มีดาวราหู(๘)กุมลักคณา ณ ราศีมังกร  มีดาวเสาร์(๗)เป็นตนุลักคณ์กาลกิณีนำหน้าลักคณา,  ดาวเสาร์(๗)กาลกิณีเดิมเป็นตนุลักคณ์, ดาวอังคาร(๓) เป็นตนุเศษ           [คำนวณโดยชลัมพุช โหรชนบท] สถิตราศีกันย์ เป็น9แก่ลักคณ์

                3.2          ท่านอภิสิทธิ์มีดาว 3 ดวงคือดาวอังคาร(๓)สหัสชะ+มรณะ อายุเดิม,ดาวศุกร(๖)กดุมภะ+ศุภะ มนตรีเดิม  กับ ราหู(๘)อริ  อุตสาหะเดิม อยู่เรือนที่ 10,   มีดาวอังคาร+ราหู  เป็นคู่ธาตุ  ดาวอังคาร(๓)+ดาวศุกร(๖) เป็นคู่มิตร  ดาวศุกร(๖)+ราหู(๘) เป็นคู่ศัตรู  ณ ภพที่ 10,  เจ้าเรือนภพที่ 10 คือดาวพุธ(๔) ไปสถิตภพวินาสน์ เป็นเดชมหาจักร  และเป็นทั้งตนุลักคณ์ในขณะเดียวกัน,  ดาวพุธ(๔)เดชเป็นตนุลักคณ์ สถิตราศีสิงห์มหาจักร  และยังมีดาวพุธ(๔)นี้เป็นทั้งตนุเศษอีกด้วย  อยู่ในราศีสิงห์ภพที่12เป็นตำแหน่งเบียนลักคณ์[คำนวณตนุเศษโดยชลัมพุช โหรชนบท]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8.         ความสัมพันธ์กับดวงชะตาประเทศไทย

                4.1          ดวงของสมัคร สุนทรเวช มีลักคณาและตนุลักคณ์เป็น 10 และ 11 แก่ดวงเมืองตามลำดับ และวาระจรขณะนี้ ตนุลักคณ์จรมาร่วมธาตุกับดวงชะตาเมืองในภพที่5ของดวงเมือง

                4.2          ดวงชาตาของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีลักคณาเป็น6(อริ)แก่ดวงเมือง ตนุลักคณ์และตนุเศษ เป็น5 ร่วมธาตุกับดวงเมือง  วาระจรขณะนี้ตนุลักคณ์และตนุเศษจรมาร่วมธาตุกับดวงเมือง ในภพที่ 9 ของดวงเมือง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9. ประเด็นการพยากรณ์

1.            แสดงถึงบุคลิกภาพของเจ้าชะตาทั้ง 2 ดวงนี้แตกต่างกันอย่างมาก เหมือนอยู่คนละฝั่ง คนละข้างกันเลยทีเดียว  อุปมาเหมือนฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านนั่นเลยทีเดียว   กระนั้นดวงชะตาทั้ง 2 นี้ก็ยังมีการสัมพันธ์ ทั้งลักคณา  และ ตนุลักคณ์  ในเชิงสมานฉันท์ และมีปฏิกิริยาตอบโต้กันและกันเชิงสร้างสรรค์อยู่ส่วนหนึ่ง  และยังบอกไปถึงสภาวะภายในจิตใจส่วนตัวทั้งคู่ต่างมีความนับถือซึ่งกันและกันอยู่ลึก ๆ เป็นเรื่องภายในจิตใจส่วนหนึ่ง

2.            เรามีคำตอบอยู่ค่อนข้างชัดเจนแล้ว  แต่เพื่อความเป็นธรรมและเป็นกลางของสถาบันโหราศาสตร์  เราจะเก็บข้อเฉลยไว้ก่อน  จนกว่าการเลือกตั้งจะสิ้นสุดลงจึงจะเปิดเผยคำเฉลยนั้น  จึงแสดงหลักการพยากรณ์เอาไว้เพื่อการอ้างอิงภายหลัง ดังระบบดาวและข้อพิจารณาข้างต้น

 

 

ชลัมพุช โหรชนบท

12 ธันวาคม 2550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10.   ภาคผนวก (คำเฉลย)

โดยชลัมพุช โหรชนบท
เมื่อ 6 ก.พ.2551

 

เราได้พยากรณ์ไว้ ในกรณีที่ว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 25  ว่า เรามีคำตอบอยู่ค่อนข้างชัดเจนแล้ว แต่เพื่อความเป็นธรรมและเป็นกลางของสถาบันโหราศาสตร์เราจะเก็บข้อเฉลยไว้ก่อน   ความทั้งหมดมีดั่งนี้

ประเด็นการพยากรณ์

1.            แสดงถึงบุคลิกภาพของเจ้าชะตาทั้ง 2 ดวงนี้แตกต่างกันอย่างมาก เหมือนอยู่คนละฝั่ง คนละข้างกันเลยทีเดียว  อุปมาเหมือนฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านนั่นเลยทีเดียว   กระนั้นดวงชะตาทั้ง 2 นี้ก็ยังมีการสัมพันธ์ ทั้งลักคณา  และ ตนุลักคณ์  ในเชิงสมานฉันท์ และมีปฏิกิริยาตอบโต้กันและกันเชิงสร้างสรรค์อยู่ส่วนหนึ่ง  และยังบอกไปถึงสภาวะภายในจิตใจส่วนตัวทั้งคู่ต่างมีความนับถือซึ่งกันและกันอยู่ลึก ๆ เป็นเรื่องภายในจิตใจส่วนหนึ่ง

2.            เรามีคำตอบอยู่ค่อนข้างชัดเจนแล้ว  แต่เพื่อความเป็นธรรมและเป็นกลางของสถาบันโหราศาสตร์  เราจะเก็บข้อเฉลยไว้ก่อน  จนกว่าการเลือกตั้งจะสิ้นสุดลงจึงจะเปิดเผยคำเฉลยนั้น  จึงแสดงหลักการพยากรณ์เอาไว้เพื่อการอ้างอิงภายหลัง ดังระบบดาวและข้อพิจารณาข้างต้น

 

บัดนี้การเลือกตั้งก็เสร็จสิ้นลงแล้ว   แท้ที่จริง เราแทบไม่ต้องเฉลย ก็คงจะเห็นได้ว่า  เราพยากรณ์ว่าอย่างไร   เราขอบอกว่าเราพอใจในผลการพยากรณ์เป็นอย่างยิ่ง  และดูเหมือนจริง ๆ แล้วการพยากรณ์เรื่องนี้ค่อนข้างจะชี้ชัดได้ง่าย และเราก็บอกไว้แล้วทุกอย่างในวิธีการพยากรณ์  หากมีความรู้ในโหราศาสตร์อยู่บ้างก็คงจะหาคำตอบเอาเองได้    เพราะเหตุผลในวิธีการพยากรณ์ อธิบายได้ดังนี้

 

1.    สมัคร มีดาวเดิมที่สำคัญคือ ดาวราหู(๘)ที่กุมลักคณ์ ณ ราศีมังกร  ขณะนี้จรมาทับเสาร์(๗)เดิมที่ภพหน้าลักคณา มีเสาร์(๗)จรเล็งอยู่จากภพมรณะ  นี่ก็บ่งถึงความสำเร็จในวันเลือกตั้งอยู่แล้ว  ครั้นวันที่ 17 เม.ย. 2551 ราหู(๘)นี้ก็จรเข้าทับลัคณาในราศีมังกร บ่งบอกไปถึงงานใหญ่ของเจ้าชาตานี้ และจะทำให้เจ้าชาตาเข้มแข็งขึ้น และยากที่จะล้มหรือซวนเซ  ตามสูตรเบื้องต้นที่สุดของโหราศาสตร์ที่ว่า  มารเมษแลตุลใน มังกรนี้ดีจริง ๆ(ราหู๘ถ้าอยู่ในราศีเมษ ตุลและมังกรโดยทับลักคณาแล้ว ต้องได้เป็นใหญ่)   นั่นเอง   

 

ดาวสำคัญอีก 2 ดวงคือ พฤหัสบดี(๕) กับจันทร์(๒) คู่ธาตุ  ที่นั่งเรือนศุกร(๖)กัมมะ และศุกร์(๖)กัมมะไปเป็นราชาโชคเล็งลักคณ์  นี่เป็นสุดยอดของความสบาย  ได้เกียติความสำเร็จมาอย่างสบาย ๆ แล้วยังมีความมั่นคงอย่างยิ่งอีกด้วย  เพราะแค่จันทร์(๒) หรือพฤหัสบดี(๕) แต่เพียงดวงเดียวก็สบายมากแล้ว  แต่นี้มาพร้อมทั้ง 3 ดวง คือ จันทร์(๒)  พฤหัสบดี(๕) และ ศุกร์(๖) เจ้าเรือน    และสังเกตได้ว่า  ในวันเลือกตั้งศุกร(๖)จรมาเป็นเกษตร์ที่ภพกัมมะ  ค่อนข้างชี้ชัดถึงความสำเร็จในตำแหน่งที่สูงส่งคือนายกรัฐมนตรี   แต่การจัดการล่าช้าอยู่เพราะกาลกิณีถึง  จึงมองไปที่ดาวจรที่สำคัญยิ่งอีกดวงหนึ่งคือดาวอาทิตย์(๑) ฉะนั้นจึงเห็นได้ว่า  การจัดตั้งรัฐบาลจะสำเร็จลงในเวลาที่ดาวอาทิตย์จรดวงนี้  (ในขณะนั้นมีศักดิ์เป็นศรีจรให้คุณสถานเดียว) จรเข้าทับลักคณาเสียก่อน  ดังที่เราได้บันทึกดวงอาทิตย์(๑)ไว้เป็นหลักฐานในข้อที่ 1.4 แล้วว่า วันที่  15 ม.ค.2551 ดาวอาทิตย์จรเข้าทับลักคณาและอยู่ในมกรไปถึงวันที่ 13 ก.พ.2551   ข้อความทั้งหมดมีดังนี้

 

1.4        ดาวอาทิตย์(๑) จร เดินเข้าราศีมกรในวันที่ 15 ม.ค.2551  อยู่ในมกรระหว่าง 15 ม.ค.- 13ก.พ. 2551   ราหู(๘)จรเข้ามกรใน 17 เม.ย.2551 

ซึ่งหมายความว่า เป็นระยะที่เจ้าชาตาจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี  และในความจริง สมัครได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อ 29 ม.ค.2551

 

เราบันทึกราหู(๘)จรเข้ามกรในวันที่ 17 เม.ย.2551 ไว้ต่อจากดาวอาทิตย์(๑) ก็เพราะเห็นได้ว่าถึงเวลานั้น เจ้าชาตานี้จะกล้าหาญและเข้มแข็งขึ้น มีอำนาจขึ้นกว่าเดิม จากการสนับสนุนของมิตรสหายหรือขบวนการแนวร่วม ตลอดเวลา 1ปีครึ่งต่อจากวันที่ 17 เม.ย.2551 นี้ไป   อันเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องที่เป็นเครื่องชีว่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนแล้วตั้งแต่เสร็จการเลือกตั้งแล้ว นั่นเอง

 

2.     ครั้นดูจากดวงชาตาอภิสิทธิ เวชชาชีวะแล้ว  ก็เห็นได้ว่าดวงชาตาอภิสิทธิ์ ขณะนั้น เป็นชาตาของผู้ที่จะต้องเป็นรอง หรือ ผู้แพ้ เมื่อเปรียบเทียบกับชาตาสมัคร สุนทรเวช ในขณะนั้น  เนื่องเพราะทั้งดาวจรขณะนั้นและพื้นฐานเดิมเปรียบเทียบกันแล้ว  ยากเหลือเกินที่อภิสิทธิ์จะมีชัยเหนือสมัคร   ประการแรกก็เสียเปรียบสมัครในตำแหน่งของลักคณา ที่สถิตเป็นอริแก่ดวงประเทศไทย และทั้งเป็นคนเกิดวันจันทร์ ที่มีดาวอาทิตย์(๑)สถิตเป็น11แก่ลักคณาอีกด้วยแล้ว ซึ่งหมายถึงการถูกกำหนดให้เป็นผู้แพ้ในการแข่งขันชิงชัยการได้ยศตำแหน่งอันสูงสุดของประเทศไทย   ประการที่ 2 วันเลือกตั้งนั้นภพที่ 10 ถูกระรานเสียหายจากจันทร์(๒)จร อังคาร(๓)จร และศุกร(๖)จร  ในขณะที่ ชาตาสมัครถูกกำหนดมาให้เป็นผู้มีหน้าที่โดยตรงในการบริหารประเทศ เนื่องเพราะลักคณาและตนุลัคณ์ เป็น10และ11 แก่ดวงเมืองตามลำดับแล้วยังไม่พอ ได้เปรียบอภิสิทธิ์ไปกว่านั้นเพราะภพที่ 10 มีดาวจันทร์(๒) พฤหัสบดี(๕) และดาวศุกร์(๖)เดิม และดาวศุกร(๖)จรที่จรมาสถิตภพที่ 10 เรือนตนเองในวันเลือกตั้งนั้น  เป็นศุกร(๖)จรสู่เรือนตนเอง ที่มีพลัง และบริสุทธิ์มาก เพราะเป็นเกษตรในเรือนตนเอง

 

จึงกล่าวได้เลยว่า     เรามีคำตอบอยู่ค่อนข้างชัดเจนแล้ว  ว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี เพียงแต่สงวนคำพยากรณ์ไว้ เพื่อความเป็นธรรมและความเป็นกลางแห่งสถาบันโหราศาสตร์  คงลงเอาไว้เป็นพยาน หลักฐานแต่วิธีการพยากรณ์ ที่ยืนยันคำพยากรณ์ของเราว่า ผู้ชนะคือ สมัคร สุนทรเวช   เราพยากรณ์แม่นยำไว้ดั่งนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.    อนาคตของนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะเป็นอย่างไร?

 

อย่างไรก็ตามในเรื่องดวงชาตาในอนาคตของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ คือสมัคร สุนทรเวชนี้  เนื่องจาก ดาวเสาร์(๗)กาลกิณีจรที่สถิตภพมรณะที่เล็งตรงสู่เสาร์(๗)เดิมกาลกิณีเดิม  ก็จะทำให้เจ้าชาตาจำต้องประสบความยุ่งยากในการตัดสินใจบนความเสี่ยงต่อความผิดพลาดหลายประการ โดยเฉพาะด้านการเงินและการคลังหรือผลประโยชน์ของประเทศ  จนกว่าจะพ้นวันที่  13 มิถุนายน 2551 ไปแล้ว สถานการณ์ความเสี่ยงนี้จึงจะดีขึ้น  ในระหว่างนี้เจ้าชาตาจะเผชิญปัญหาการตัดสินด้านการดำเนินนโยบายเสี่ยง ๆ ต่อความผิดพลาดอย่างไม่รู้ตัว   ซึ่งอาจนำประเทศชาติไปสู่ความยุ่งยากขนาดใหญ่ทางปัญหาการเงินการคลังได้  และยังบอกถึงสุขภาพ บอกถึงแนวโน้มสูงที่จะทำให้ตัวเองเกิดความท้อแท้สิ้นหวัง จนปัญญา และสภาพจิตใจที่สลดหดหู่ ระทมทรมานและมีการเจ็บป่วยทั้งทางกายและจิตใจขึ้นมาได้ ในระหว่างนี้  จนกว่าจะพ้นวันที่ 13 มิ.ย.2551 ดังกล่าว  สถานการณ์ความเสี่ยงและสุขภาพจะดีขึ้น พ้นจากการตัดสินใจบนความผิดพลาดไปได้

 

รัฐบาลสมัคร น่าจะมีความเข้มแข็งพอที่จะบริหารประเทศตลอดไปถึง 1 ปี 6 เดือน เป็นอย่างน้อย(ระหว่าง 17 เม.ย. 2551 ถึง  4 พ.ย.2552)  และหลังจากนั้นน่ากลัวว่าจะเผชิญกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์รอบด้าน

 

 

ชลัมพุช โหรชนบท

ผู้ให้การพยากรณ์ไว้เมื่อ 6 ก.พ.2551

 

 

 
สารบาญโหราศาสตร์

คำพยากรณ์เกี่ยวกับไวรัสอู่ฮั่น โควิด-19
บทวิเคราะห์หลักวิชาคำพยากรณ์พรรคอนาคตใหม่ หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค
ดาวพฤหัสย้ายสู่ธนูโหรว่าฝ่ายค้าน ธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ จะดีขึ้นผิดจากที่ท่านทำนายไว้ ประยุทธจะเจอดาวดับ5ดวง ความหมายคืออะไรแน่?
ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554จะได้เป็ฯนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2559 นี้Copyright © 2010 All Rights Reserved.
นี่คือเวบไซต์คู่แฝด, http:\\www.newworldbelieve.net, http:\\www.newworldbelieve.com รวมผลงานการวิจัยรอบด้านทุกสาขาวิชาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม, โดยเฉพาะเรื่อง ศาสนาใหญ่ ๆ ของโลก, มีการบันทึกข้อมูลทางการพิศูจน์ ทดสอบ วิจัยการศึกษาโลกลี้ลับ, รวมทั้งไสยศาสตร์ และ ศาสนาสากล, งานวิจัยสังคม การเมืองและวัฒนธรรมไทย-สากลและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ยาวนานกว่า 14 ปี, แสดงไว้ในเวบไซต์แฝดคู่นี้. เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เรากำลังเพ่งเล็งว่าเป็นประเด็นสำคัญยิ่งของประเทศไทยขณะนี้, เพราะโดยยุคสมัย, ไทยไม่อาจจะย้อนกลับคืนไปสู่เผด็จการได้อีก, แม้ว่าจะมีพรรคการเมืองเก่าแก่......พรรคหนึ่งจะพยายามต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของระบอบอดีตเผด็จการ นำการเมืองไทยหวลกลับสู่ระบอบทึ่น่ารังเกียจคือ โบราณาอามาตยาธิปไตย (ซึ่งเป็นระบอบเผด็จการ ของการปกครองมาแต่ดั้งเดิมนั่นเอง) ซึ่งไม่สามารถจะส่งผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นได้เลย, ก็จะเป็นการหลงผิด เพราะผลที่จะเกิดขึ้น จะเป็นเพียงพร่าเวลาที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดาย, เหลวไหลไร้ประโยชน์, มีแต่จะสร้างความเสื่อม, เลวทราม, สร้างความบอบช้ำแก่ประชาชนและประเทศต่อไปอีก, และก็ไม่อาจจะเดินหน้าไปได้ตามระบอบเดิม, ไปได้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดินต่อไปไม่ได้, ต้องหมุนกลับสู่เส้นทางสากลประชาธิปไตยจนได้เท่านั้น, คนไทยทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าการอาชีพ ทุกฐานะความเป็นอยู่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริง (คือเรียนรู้ตัวเอง ว่าแท้จริงคนมีเสรีภาพ ไม่ใช่ทาส), เพราะเราอยู่ในโลกยุคใหม่, ต้องสร้าง, ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยนี้แก้ปัญหาการเมืองของประเทศ, แก้ทุกปัญหา ทั้งเศรษฐกิจและสังคม แม้การวัฒนธรรม ก็ต้องสร้างขึ้นใหม่ในฐานะ วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ได้, จึงจะสามารถนำประเทศไปสู่เกียรติและฐานะสากลของคำว่าชาติ หรือ ประเทศไทยได้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ และล้ำหน้าประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการโบราณเดิมไปได้, และนั้นเป็นวิถีทางเดียวที่นำไปสู่ชัยชนะ ทางเดียวเท่านั้น และเวบไซต์แฝดคู่นี้พยายามชี้แสงสว่าง เปิดดวงตาของประชาชน ให้มองเห็นเส้นทางที่ถูกต้อง เป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้องของการศาสนาวัฒนธรรมส่วนที่เป็นสาระสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยที่แท้จริง และที่สำคัญ เวบไซต์ทั้ง .net และ .com คู่นี้ จะนำคนทั้งหลายในโลก ไปสู่ ศาสนาใหม่แห่งโลกใหม่ (newworldbelieve)โดยมีการเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับวิถีทางความคิด และ การเมือง แบบประชาธิปไตย นี้เอง. *** (16 ส.ค.2561) • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 16 ส.ค.2561 เวลา 13.35 น.