ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ


 

ดวงชะตาผู้นำชาติและดวงเมืองยุคปัจจุบัน 
           คำพยากรณ์ประเทศไทยจะพบความอดหยากและเหตุการณ์ 4 ประการ
              โดยชลัมพุช โหรชนบท   
              ให้การพยากรณ์ไว้ ณ 22 ต.ค. 2550 เพิ่มเติม ณ 29 พ.ย.2550 

บันทึกดวงดาวจรวันที่ 16 พฤศจิกายน  2550  - 10 ธันวาคม 2555
              เราบันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อประโยชน์ทางการวิจัยโหราศาสตร์
 

 

 

 

 

โปรดดูดวงชะตาเมืองกรุงเทพมหานคร ดวงที่ 1  ต่อไปนี้ 

 

 

                             ๙๓       ลั๑    ๔๖๘

                                                              *      

                                      0/10                 *                 * ดาวอาทิตย์(๑)เป็นตนุเศษ

                          *                                   ๕๗

                                  *         *         *                     

 

                                                 

 ดวงที่ 1

             ดวงกรุงเทพมหานครหรือดวงประเทศไทย

                                  ล.12/114 ร.3385

                 วัน๑ ที่ 21 เมษายน 2325 เวลา 06.54 น.

 

 

ดาวพระราหู(๘)

29ก.ย.2549-17เม.ย.2551 กุมภ์

17เม.ย.2551-4พ.ย.2552  มกร

4พ.ย.2552-24พ.ค.2554 ธนู

24พ.ค.2554-10ธ.ค.2555 พิจิก

10ธ.ค.2555-30มิ.ย.2557 ตุล

30มิ.ย.2557-16ม.ค.2559 กันย์

 

 

ดาวพระเสาร์(๗)

10 ส.ค.2550-30 ก.ย.2552  สิงห์

30 ก.ย.2552 7 ธ.ค.2554 กันย์

7ธ.ค.2554-27 พ.ย.2557 ตุล

27พ.ย.2557-1 ธ.ค.2560 พิจิก

 

 

ดาวพระพฤหัส(๕)

22 ต.ค.2549-16พ.ย.2550  พิจิก  เป็นมหาจักร

16 พ.ย.2550-4 ธ.ค.2551 ธนู  เป็นเกษตร

4 ธ.ค.2551-20 เม.ย.2552 มกร  เป็นนิจ

20 เม.ย.2552-15 ส.ค.2552 กุมภ์ มน

15 ส.ค.2552-14 ธ.ค.2552  มกร เป็นนิจ  พักร

14 ธ.ค.2552-26 เม.ย.2553 กุมภ์

26 เม.ย.2553-4 พ.ค.2554  มีน เป็นเกษตร  มน

4 พ.ค.2554-15 พ.ค.2555 เมษ  มน เป็นราชาโชค

15 พ.ค.2555-29 พ.ค.2556 พฤษภ

29 พ.ค.2556-17 มิ.ย.2557 มิถุน  ประ+อุจจาวิลาส

17 มิ.ย.2557-25 ธ.ค.2557 พักร 11 ก.ค.2558   กรกฎ  มหาอุจ

11 ก.ค.2558-15 ธ.ค.2558 มน  สิงห์

15 ธ.ค.2558-9 ก.พ.2559  สิงห์

9 ก.พ.2559-7 ส.ค.2559-6 ก.ย.2560 พักรใน ตุล

 

ดาวพระอังคาร(๓) 

15 ก.ย. 2550 -  28 เม.ย.2551  ประทับณ ราศีมิถุน เดชจร

28 เม.ย.2551 -  21 มิ.ย.2551  ณ ราศีกรกฎ

21 มิ.ย.2551 -  9  ส.ค.2551 สิงห์

9  ส.ค.2551 24 ก.ย.2551 กันย์

24 ก.ย.2551-7 พ.ย.2551 ตุล

7 พ.ย.2551-18 ธ.ค.2551 พิจิก

18 ธ.ค.2551-2727 ม.ค.2552 ธนู

27 ม.ค.2552-7 มี.ค.2552 มกร

7 มี.ค.2552-15เม.ย.2552 กุมภ์   อุตสาหะจร

15 เม.ย.2552-24 พ.ค.2552 มีน

24 พ.ค.2552-5ก.ค.2552 เมษ

5 ก.ค.2552-16ส.ค.2552 พฤษภาคม

16 ส.ค.2552-3 ต.ค.2552 มิถุน

3ต.ค.2552-28 พ.ค.2553 กรกฎ

 

 

ดาวพระพุธ(๔)

7-25 มี.ค.2551  กุมภ์   ศรีจร

25 มี.ค.2551-10 เม.ย.2551 มีน

1-18ก.ค.2551 มิถุนายน

22ส.ค.2551-29ต.ค.2551  กันย์

10-28 ก.พ.2552 มกร

17มี.ค.2552-3เม.ย.2552  มีน

24มิ.ย.2552 11 ก.ค.2552 มิถุนายน

11-27 ก.ค.2552 กรกฎาคม

27ก.ค.2552-24ส.ค.2552 สิงห์

24-26 ส.ค.2552  มน  ในสิงห์

26 ส.ค.-2ต.ค.2552 พักรในสิงห์

2 ต.ค.2552-22 ต.ค.2552 เสิรดในกันย์

26 พ.ย.2552-4 ก.พ.2553 ธนู(ทับราหูจร)

9-30 ธ.ค.2553 มีน

 

 

ดาวพระศุกร(๖)

3 พ.ย.2550-2-26 ธ.ค.2550  กันย์-ตุล-พิจิก  กาลกิณีจร

26ธ.ค.2550-20ม.ค.2551 ธนู  เสริด

20 ม.ค.2551-14 ก.พ.2551 เสริด  ธนู

14 ก.พ.2551-10 มี.ค.2551  มกร

10 มี.ค.2551-3 เม.ย.2551 กุมภ์

3 เม.ย.2551- 28 เม.ย.2551  มีน   เป็น เดชจร

28 เม.ย.2551-22 พ.ค.2551 เมษ

22 พ.ค.2551-15 มิ.ย.2551 พฤษภาคม

15 มิ.ย.2551-10 ก.ค.2551 มิถุน

10 ก.ค.2551-3 ส.ค.2551 กรกฎ

28 ส.ค.2551-21ก.ย.2551 กันย์

 

 

ดาวพระอาทิตยย์(๑)

17 ธ.ค.2550-15 ม.ค.2551  ธนู  ทับพฤหัสจร

15 ม.ค.2551-13 ก.พ.2551 มกร

13 ก.พ.2551-14 มี.ค.2551 กุมภ์  เป็นประ ถึงเสาร์(๗) ถึงอังคาร(๓) ทับมฤตยู(๐)

13 เม.ย.2551-14 พ.ค.2551 เมษ เป็นมหาอุจ

17 ต.ค.2551-13 พ.ย.2551   ตุล เป็นนิจ  ทับอังคาร(๓)จรประ

 

 

ข้อพิจารณา

 

1.       เนื่องจากดาวพระเสาร์(๗) ได้ยกย้ายราศีจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์ ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค.2550 มาแล้ว  และจะสถิต ณ ราศีสิงห์นี้เป็นเวลา 2ปีครึ่ง  คือจะอยู่ณ ราศีสิงห์นี้ระหว่างวันที่ 10 ส.ค.2550 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2552 ช่วงเวลา2ปีครึ่งนี้ประเทศชาติจะฝืดเคืองทางเศรษฐกิจ  ประชาชนจะรุ่มร้อน  ชักหน้าไม่ถึงหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาหลังเดือนเมษายน 2551 ไป 1 ปีเต็ม ๆ   แต่อย่างไรก็ตาม ในทางที่ดีก็คือ ความสามัคคีของชนในชาติจะดีขึ้น พ้นวิกฤตแห่งความแตกแยกภายในชาติไปได้แล้วตั้งแต่เวลาที่เสาร์(๗)ยกจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป 

2.       จุดที่ควรมองก็คือ เมื่อถึงวันที่ 21 เมษายน 2551 ดาวพระเสาร์(๗)โดยทักษาจรเสีย เพราะเป็นกาลกิณีจร  ระหว่างเดือน เมษายน 2551- เมษายน 2552 เวลา 1 ปีเต็มนี้ ดาวพระเสาร์(๗)จรเป็นกาลกิณี จะมีอะไรเกิดขึ้น เมื่อดาวพระเสาร์ตรึงเมืองอยู่แล้วทำให้สถานการณ์รุ่มร้อนและฝืดเคืองอยู่แล้ว  ยังฉายรังสีร้ายทวีไปอีกถึง 2 เท่า เพราะต้องบวกกับพระเสาร์(๗)เดิมที่ราศีธนู    จึงเป้น 1 ปีที่จะหมายถึงการเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ขยับเขยื้อน  ความเป็นอยู่ของประชาชนพลเมืองไม่ดีขึ้น  แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ก็จะไม่ตกต่ำถึงขั้นเป็นอันตราย เพราะขวัญและกำลังใจของประชาชนไทยจะดีเยี่ยม  จะได้ผลดีในด้านความมั่นคงภายในประเทศ ผู้ก่อการร้ายจะหลบ โผล่เป็นครั้ง ๆ คราว ๆ เบาบางลงไป  จะมีความคิดริเริ่มในทางที่ดีมีประโยชน์เกิดขึ้น ทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการธรณีวิทยา จะมีอะไรบุกเบิกออกไป หรือมีการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ วิชาการใหม่ ๆ สินค้าใหม่ ๆตลอดเวลา 2-3 ปีข้างหน้านี้

3.       ในวันที่ 16 พ.ย.2550 ดาวพระพฤหัสบดี(๕)ย้ายราศีจากพิจิกสู่ราศีธนู ทับพฤหัสบดี(๕)เดิมในดวงชาตาเมือง  เป็นเกษตรซ้อนเกษตร อยู่ในภพที่ 9 ของเมือง  มีพระอาทิตย์(๑)เดิมที่ราศีเมษประสานพลังร่วมอยู่  ทำให้คาดได้ว่าด้านการเมืองการปกครองจะเรียบร้อยดี  การเลือกตั้งจะค่อนข้างเรียบร้อยลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการเลือกตั้งระหว่างปลายเดือนธันวาคม2550ต่อกับเดือนปีใหม่ มกราคม 2551 จะเรียบร้อยดีเป็นพิเศษ เชื่อได้ว่าระหว่างวันที่ 16 พ.ย.2550 ถึง 21 เม.ย.2551 จะมีการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาล สำเร็จลงอย่างสะดวกสบาย มีความดีและเกียรติยศพอที่ต่างประเทศเชื่อถือและชื่นชม แต่ครั้นเลยเดือนเมษายน 2551 ไปแล้ว  จะเริ่มมีความปั่นป่วนในวงการบริหารและการเมือง  รัฐบาลจะทำนโยบายผิดพลาดเป็นเหตุให้ประเทศไทยสูญเสียผลประโยชน์ของชาติอย่างมากมาย ในเดือนมีนาคม2551จะเกิดอลเวงในสภาผู้แทนราษฎร  แล้วเกิดวุ่นวายขึ้นในวงการเมืองระหว่าง2-3เดือนนี้คือเดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2551  ซึ่งเป็นระยะที่ดาวพระพุธ(๔)ศรีจรผ่านดาวพระราหู(๘)จร และพระอังคาร(๓)จรลงสู่ราศีกรกฎที่ดับแสงดาวอังคาร(๓) ลงอย่างสนิท แล้วเคลื่อนสู่ราศีสิงห์ปะทะกับดาวพระเสาร์(๗)กาลกิณีจรอย่างแตกหัก  

4.       เมื่อผ่านช่วงเดือนสิงหาคมไปได้แล้วก็มาถึงช่วงเดือนธันวาคม 2551 คราวนี้เป็นด้วยอิทธิพลดาวพฤหัสบดี(๕)จรเข้าภพที่ 10 ของเมือง เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2551 และอยู่ ณ ราศีมกรนี้ไปเป็นเวลา 4 เดือน จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2552 พฤหัสบดีแปรจักรมนในราศีกุมภ์ เชื่องช้าลงไปอีกจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2552 หยุดและพักร เดินถอยหลังคืนมาสู่บริเวณที่ดับแสงอีกครั้งหนึ่ง พฤหัสบดี(๕)จรอ่อนกำลัง ดับแสงลงณราศีมกร แต่กระนั้นพฤหัสบดีก็ยังให้คุณอุดมเกณฑ์แก่ดวงเมืองอยู่เพราะเป็นปัสสวะเกณฑ์ให้แก่ลัคณาราศีเมษ  จึงคาดว่าน่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี หรือมีการเปลี่ยนแปลงในการบริหารบ้านเมืองกันครั้งใหญ่

5.       ……….

 

 

โดยการวิเคราะห์บนพื้นฐานทฤษฎีโหราศาสตร์ไทย จึงได้คำพยากรณ์ไว้อย่างนี้ ผิดถูกเพียงไร นั้นย่อมเป็นประโยชน์ในทางการศึกษาโหราศาสตร์ เสมอ  ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่เกี่ยวข้องด้วย

 

 

 

  •  ชลัมพุช โหรชนบท
     22 ต.ค.2550

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก
ข้อพิจารณาทบทวนและเพิ่มเติม
เกี่ยวกับดวงเมืองและดวงผู้นำของชาติไทยในระยะปัจจุบันนี้
โดย ชลัมพุช โหรชนบท 
ให้การพยากรณ์เพิ่มเติม ณ วันที่
29 พ.ย.2550

 

 


ต่อไปนี้เป็นบันทึกการโคจรของดาวดวงสำคัญ ๆ โดยละเอียดกว่าเดิม เพื่อการอ้างอิงและทดสอบทฤษฎีโหราศาสตร์ไทยโดยละเอียด  ดังนี้

 

 

ดาวพระราหู(๘)

29 ก.ย. 2549 17 เม.ย. 2551                กุมภ์

17 เม.ย. 2551 -  4พ.ย. 2552            มกร เป็นเวลา 1 ปีครึ่ง

4 พ.ย. 2552 - 24 พ.ค. 2554       ธนู

24 พ.ค. 2554 10 ธ.ค. 2555                 พิจิก

10 ธ.ค. 2555 30 มิ.ย. 2557                 ตุล

30 มิ.ย. 2557 16 ม.ค. 2559                 กันย์

 

 

ดาวพระเสาร์(๗)

10 ส.ค. 2550 - 30 ก.ย. 2552              สิงห์ 2.5ปี

                                                          เป็นกาลกิณีจรระหว่าง 21เม.ย.51-21เม.ย.52

                                                          กระแสร้ายส่งถึงทั้งลัที่เมษ และตนุลัที่พฤษภ

30 ก.ย.2552 7 ธ.ค.2554 กันย์            เป็นศรีจรระหว่าง 21เม.ย.52-21เม.ย.53

7ธ.ค.2554-27 พ.ย.2557 ตุล

27พ.ย.2557-1 ธ.ค.2560 พิจิก

 

 

ดาวพระพฤหัส(๕)

22 ต.ค. 2549 16 พ.ย. 2550                 อยู่ในราศีพิจิก  เป็นมหาจักร

16 พ.ย. 2550 - 21 เม.ย. 2551                ย้ายราศี และเป็นเกษตร ในราศีธนู เดินปกติ

21 เม.ย. -  6 มิ.ย. 2551                      จรเข้าราศีมกรและมณฑ์ + เป็นนิจ

6 มิ.ย. - 17 ก.ย. 2551                           ถอยสู่ราศีธนู เดินพักร 

                                                          เป็นเกษตรพักรจาก 29.59 19.40 องศา

17 ก.ย. -  4 ธ.ค. 2551                           เดินปกติในราศีธนู  เป็นเกษตร

4 ธ.ค. 2551 - 20 เม.ย. 2552                   มกร  เป็นนิจ

20 เม.ย. 2552 - 15 ส.ค. 2552                 กุมภ์ มณฑ์

15 ส.ค. 2552  -  14 ธ.ค. 2552  มกร เป็นนิจ 

                                                          พักร จาก 29.55 ประมาณ 27.52 องศา

14 ธ.ค. 2552 - 26 เม.ย. 2553                 กุมภ์

26 เม.ย. 2553 - 4 พ.ค. 2554                  มีน เป็นเกษตร  มณฑ์

4 พ.ค. 2554 - 15 พ.ค. 2555                   เมษ  มณฑ์ เป็นราชาโชค

15 พ.ค.2555 - 29 พ.ค. 2556                  พฤษภ

29 พ.ค. 2556 - 17 มิ.ย. 2557                 มิถุน  ประ+อุจจาวิลาส

17 มิ.ย. 2557 - 25 ธ.ค. 2557                  พักร 11 ก.ค.2558   กรกฎ  มหาอุจ

11 ก.ค. 2558 - 15 ธ.ค. 2558                  มณฑ์  สิงห์

15 ธ.ค.2558 - 9 ก.พ. 2559                    สิงห์

9 ก.พ. 2559 - 7 ส.ค. 2559 - 6 ก.ย. 2560             พักรใน ตุล

 

ดาวพระอังคาร(๓) 

15 ก.ย. 2550  -  28 เม.ย. 2551  อยู่ราศีมิถุน เป็นเดชจร

28 เม.ย.  -  21 มิ.ย. 2551  ณ ราศี            กรกฎ

21 มิ.ย.  -  9  ส.ค. 2551                สิงห์

9  ส.ค.  -   24 ก.ย. 2551                       กันย์

24 ก.ย.  -  7 พ.ย. 2551                         ตุล

7 พ.ย.  -  18 ธ.ค. 2551                         พิจิก

18 ธ.ค. 2551 -  27 ม.ค. 2552                ธนู

27 ม.ค. 2552 - 7 มี.ค. 2552                   มกร

7 มี.ค. 2552  -  15เม.ย. 2552                 กุมภ์   อุตสาหะจร

15 เม.ย. 2552 - 24 พ.ค. 2552                มีน

24 พ.ค. 2552 5 ก.ค. 2552                   เมษ

5 ก.ค. 2552  -  16 ส.ค. 2552                 พฤษภ

16 ส.ค. 2552 - 3 ต.ค. 2552                   มิถุน

3 ต.ค. 2552 - 28 พ.ค. 2553                   กรกฎ

 

 

ดาวพระพุธ(๔)

7 มี.ค.  -  25  มี.ค. 2551                     กุมภ์   ศรีจร  ผ่านราหู(๘) จร

25 มี.ค. 2551  -  10 เม.ย.2551           มีน  ผ่านราหู(๘) เดิม

1 ก.ค.  -   18 ก.ค. 2551                        มิถุน

22ส.ค.2551-29ต.ค.2551                        กันย์

10 ก.พ.  -  28 ก.พ. 2552                    มกร

17 มี.ค. 2552  -  3 เม.ย. 2552            มีน

24 มิ.ย. -  11 ก.ค. 2552                         มิถุน

11 ก.ค. -  27 ก.ค. 2552                         กรกฎ

27 ก.ค. -  24 ส.ค.2552                          สิงห์

24 ส.ค. -  26 ส.ค.2552                          มณฑ์ในสิงห์

26 ส.ค. -  2 ต.ค. 2552                          พักรในสิงห์

2 ต.ค.   -  22 ต.ค. 2552                        เสิรดในกันย์

26  พ.ย. 2552   -   4 ก.พ. 2553              ธนู(ทับราหูจร)

9 ธ.ค. -  30 ธ.ค.  2553                          มีน

 

 

ดาวพระศุกร(๖)

3 พ.ย. 2550 2 - 26 ธ.ค.2550  กันย์-ตุล-พิจิก  กาลกิณีจร

26 ธ.ค. 2550 20 ม.ค. 2551                 ธนู  เสริด

20 ม.ค. 2551 - 14 ก.พ. 2551                 เสริด  ธนู

14 ก.พ. 2551 - 10 มี.ค. 2551                 มกร

10 มี.ค. 2551 - 3 เม.ย. 2551                  กุมภ์

3 เม.ย. 2551 - 28 เม.ย. 2551                 มีน   เป็น เดชจร

28 เม.ย. 2551 - 22 พ.ค. 2551                เมษ

22 พ.ค.2551 - 15 มิ.ย. 2551                  พฤษภาคม

15 มิ.ย. 2551 - 10 ก.ค. 2551                  มิถุน

10 ก.ค. 2551 - 3 ส.ค. 2551                   กรกฎ

28 ส.ค. 2551 21 ก.ย. 2551                 กันย์

 

 

ดาวพระอาทิตยย์(๑)

17 ธ.ค. 2550 - 15 ม.ค. 2551                  ธนู  ทับพฤหัสจร

15 ม.ค. 2551 - 13 ก.พ. 2551                 มกร

13 ก.พ. 2551 - 14 มี.ค. 2551                 กุมภ์ 

                                                          เป็นประ ถึงเสาร์(๗) ถึงอังคาร(๓) ทับมฤตยู(๐)

13 เม.ย.2551-14 พ.ค.2551 เมษ เป็นมหาอุจ

17 ต.ค.2551-13 พ.ย.2551   ตุล เป็นนิจ  ทับอังคาร(๓)จรประ

 

 

 

 

ข้อควรสังเกต

1.        นอกจากเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศแล้ว  ยังมีเรื่องการทหาร จะมีอะไรเกิดขึ้นในวงการบุคคลในเครื่องแบบ ระหว่างปี 2551 นี้ โดยเฉพาะในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. 2551 

2.        เรื่องราวในวงการพระสงฆ์องค์เจ้า จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ในระหว่างช่วงเวลาเม.ย.-มิย.2551 และต่อจากนี้ไปอีกหลายเดือน

3.        นอกจากเรื่องรัฐบาล ยังมีเรื่องบุคคลสำคัญของประเทศ  จะเป้นอย่างไรบ้าง เมื่ออิทธิพลของดาวเสาร์(๗) ออกฤทธิ์ครอบไปอย่างกว้างขวางเป็นพิเศษในช่วงปี2551 ต่อ 2552นี้

4.        จะมีคดีอะไร ๆ สำคัญ ๆ หรือไม่ ในช่วงต้นปี 2551?

 

 

 

  •  ชลัมพุช โหรชนบท
      
    29 พ.ย. 2550

 

 


 


 สารบาญโหราศาสตร์

สถานการณ์การเมืองไทยกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญหลังโควิด19 หลัง เดือน มิ.ย.2563
คำพยากรณ์เกี่ยวกับไวรัสอู่ฮั่น โควิด-19
บทวิเคราะห์หลักวิชาคำพยากรณ์พรรคอนาคตใหม่ หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค
ดาวพฤหัสย้ายสู่ธนูโหรว่าฝ่ายค้าน ธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ จะดีขึ้นผิดจากที่ท่านทำนายไว้ ประยุทธจะเจอดาวดับ5ดวง ความหมายคืออะไรแน่?
ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554จะได้เป็ฯนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
ภราดร-นาตาลี
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
นี่คือเวบไซต์คู่แฝด, http:\\www.newworldbelieve.net, http:\\www.newworldbelieve.com รวมผลงานการวิจัยรอบด้านทุกสาขาวิชาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม, โดยเฉพาะเรื่อง ศาสนาใหญ่ ๆ ของโลก, มีการบันทึกข้อมูลทางการพิศูจน์ ทดสอบ วิจัยการศึกษาโลกลี้ลับ, รวมทั้งไสยศาสตร์ และ ศาสนาสากล, งานวิจัยสังคม การเมืองและวัฒนธรรมไทย-สากลและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ยาวนานกว่า 14 ปี, แสดงไว้ในเวบไซต์แฝดคู่นี้. เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เรากำลังเพ่งเล็งว่าเป็นประเด็นสำคัญยิ่งของประเทศไทยขณะนี้, เพราะโดยยุคสมัย, ไทยไม่อาจจะย้อนกลับคืนไปสู่เผด็จการได้อีก, แม้ว่าจะมีพรรคการเมืองเก่าแก่......พรรคหนึ่งจะพยายามต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของระบอบอดีตเผด็จการ นำการเมืองไทยหวลกลับสู่ระบอบทึ่น่ารังเกียจคือ โบราณาอามาตยาธิปไตย (ซึ่งเป็นระบอบเผด็จการ ของการปกครองมาแต่ดั้งเดิมนั่นเอง) ซึ่งไม่สามารถจะส่งผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นได้เลย, ก็จะเป็นการหลงผิด เพราะผลที่จะเกิดขึ้น จะเป็นเพียงพร่าเวลาที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดาย, เหลวไหลไร้ประโยชน์, มีแต่จะสร้างความเสื่อม, เลวทราม, สร้างความบอบช้ำแก่ประชาชนและประเทศต่อไปอีก, และก็ไม่อาจจะเดินหน้าไปได้ตามระบอบเดิม, ไปได้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดินต่อไปไม่ได้, ต้องหมุนกลับสู่เส้นทางสากลประชาธิปไตยจนได้เท่านั้น, คนไทยทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าการอาชีพ ทุกฐานะความเป็นอยู่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริง (คือเรียนรู้ตัวเอง ว่าแท้จริงคนมีเสรีภาพ ไม่ใช่ทาส), เพราะเราอยู่ในโลกยุคใหม่, ต้องสร้าง, ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยนี้แก้ปัญหาการเมืองของประเทศ, แก้ทุกปัญหา ทั้งเศรษฐกิจและสังคม แม้การวัฒนธรรม ก็ต้องสร้างขึ้นใหม่ในฐานะ วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ได้, จึงจะสามารถนำประเทศไปสู่เกียรติและฐานะสากลของคำว่าชาติ หรือ ประเทศไทยได้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ และล้ำหน้าประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการโบราณเดิมไปได้, และนั้นเป็นวิถีทางเดียวที่นำไปสู่ชัยชนะ ทางเดียวเท่านั้น และเวบไซต์แฝดคู่นี้พยายามชี้แสงสว่าง เปิดดวงตาของประชาชน ให้มองเห็นเส้นทางที่ถูกต้อง เป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้องของการศาสนาวัฒนธรรมส่วนที่เป็นสาระสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยที่แท้จริง และที่สำคัญ เวบไซต์ทั้ง .net และ .com คู่นี้ จะนำคนทั้งหลายในโลก ไปสู่ ศาสนาใหม่แห่งโลกใหม่ (newworldbelieve)โดยมีการเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับวิถีทางความคิด และ การเมือง แบบประชาธิปไตย นี้เอง. *** (16 ส.ค.2561) • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 16 ส.ค.2561 เวลา 13.35 น.