ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


ภราดร-นาตาลี

ภราดร-นาตาลีมีบันทึกเพิ่มเติม

 

ดวงชะตาของบุคคลผู้มีชื่อเสียงระดับโลก

ภราดร ศรีชาพันธุ์ กับ นาตาลี เกลโบวา คู่หมั้น

  • โดย ชลัมพุช โหรชนบท

 

 

เราบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้เพื่อประโยชน์ทางการวิจัยทางโหราศาสตร์  กรณีเหตุการณ์แห่งความสุขสดชื่นของวันคืนสมรสของบุคคลสำคัญทางการกีฬาและความงามระดับโลก

 

 

ชื่อ    ภราดร ศรีชาพันธุ์ 

วันเกิด   16 มิถุนายน 2522, ขอนแก่น  วันเสาร์ (๗)

 

รูปดาวในดวงชะตา

 

ราศีเมษ              มีดาวอังคาร(๓) + ดาวเกต(๙) 

ราศีพฤษภ           มีดาวศุกร์(๖)  

ราศีเมถุน            มีดาวพุธ(๔) + ดาวอาทิตย์(๑)  ดาวอาทิตย์(๑) ได้องศา 1 องศา 19 ลิปดา

ราศีกรกฎ            มีดาวพฤหัสบดี(๕)

ราศีสิงห์             มีดาวเสาร์(๗) + ราหู(๘)

ราศีตุล               มีดาว มฤตยู(๐)

ราศีกุมภ์             มีดาวจันทร์(๒)

 

ด้วยเหตุนี้ ในระะบบดาวจึงมีดาวจันทร์(๒) ค่อนข้างอยู่โดดเดี่ยว   ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีทางชีวิตแบบหักเหทันทีทันใด ย่อมมีขึ้นได้ในจังหวะใดจังหวะหนึ่งของชีวิต

 

รูปดวงชะตาเป็นอย่างนี้

 

 

                                        ๓๙         *

                       ๔๑                                    

 

                                        1/19                   *

                       ๗๘                                     *

                                  *                        *                                            

 

ดวงที่ 1

ภราดร ศรีชาพันธ์

เกิด วันเสาร์(๗) ที่ 16 มิถุนายน 2522, ขอนแก่น

 

 

ข้อพิจารณา

1.     รูประบบดาวในดวงชะตา  บ่งถึงวิถีทางการต่อสู้  เจ้าชาตามีความเข้มแข็ง สุขภาพทางกายดีมาก และพบคู่แข่งที่เข้มแข็ง  บอกถึงความเป็นนักกีฬา ผู้มีพลังและสุขภาพที่สมบูรณ์มาก  พร้อมความเฉลียวฉลาด มีสติปัญญาฉลาด  

 

แต่ประเด็นสำคัญคือ  ชีวิตสมรสและครอบครัวเป็นอย่างไร  

 

เห็นได้เลยว่า  ดาวปัตนิจากอาทิตย์ชาตา คือพฤหัสบดี(๕)ที่ราศีกรกฎ เป็นดาวมหาอุจ นำหน้าอาทิตย์(๑) มีดาวศุกร์(๖) ซึ่งเป็นเกษตรราศีพฤษภ เป็น 11  บ่งถึงสตรีคู่สมรสผู้มีความสวยงาม มีสุขภาพดี และมีชื่อเสียงโด่งดังมาก  นอกจากนั้นยังมีความอ่อนโยนละมุลละไม ฉลาด มีปัญญา  มีทรัพย์ และยังมีจิตใจดีพร้อมด้วยจิตเป็นกุศล อาจรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าได้

 

แสดงว่าเจ้าชาตานี้จะได้แต่งงานกับสตรีที่มีความสวยงาม มีชื่อเสียงโด่งดังมาก และยังมีศีลธรรมสูงส่ง และมีทรัพย์   เมื่อแต่งงานจะมีบุตรสาว  น่าจะเจริญรอยตามบิดาหรือมารดา คือมีความสวยงามและเข้มแข็ง เป็นนักกีฬา  แต่จะไม่ได้อยู่ในประเทศไทย  จะใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ  

 

หลังมีชีวิตครอบครัวแล้ว  มีเรือนหอบ้านอยู่แล้วก็ตาม เจ้าชะตาจะไม่ค่อยได้อยู่บ้าน  ไม่ค่อยได้อยู่กับภริยาและบุตรในบ้าน  แต่จะห่างพรากกันไปบ่อย ๆ  ด้วยงานหน้าที่แตกต่างกัน         

 

 

ดูประกอบดวงที่ 2

ดวงชาตาของ นาตาลี เกลโบวา (Natalie Glebova)  ดังนี้

 

ชื่อ                    นาตาลี  เกโบลวา(Natalie Glebova)

เกิด                   วันที่ 11 พฤศจิกายน 2525 ณ ประเทศรัสเซีย

 

รูปดาวในดวงชะตา

ราศีเมถุน            มีดาวราหู(๘) +  ดาวเกต(๙)  

ราศีสิงห์             มีดาวจันทร์(๒)  ก่อนเวลาไทย 08.22 น.หรือก่อนเวลารัสเซีย 03.23 น. 

ราศีตุล               มีดาวชุมนุมอยู่ถึง 5 ดวง  มีดาวอาทิตย์(๑), ดาวพุธ(๔), ดาวพฤหัสบดี(๕),  ดาวศุกร(๖) และดาวเสาร์(๗) 

ราศีพิจิก             มีดาวมฤตยู(๐)

ราศีธนู               มีดาวอังคาร(๓)

 

 

                                  *           *         *

                         ๙๘                                   *  

                        *                 24/56                *

                                                               

                                *        ๔๖๗         *                                         

                                           ๑๕

 

ดวงที่ 2

นาตาลี เกลโบวา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2525  เกิดที่ประเทศรัสเซีย

                                       

 

ข้อพิจารณา

 

1.    กรณีนี้มีประเด็นโหราศาสตร์ภาคการคำนวณ 2 ประเด็นอันเนื่องมาจาก ไม่ทราบเวลาเกิดของเจ้าชาตา  ข้อมูลที่ได้มานี้เป็นข้อมูลสาธารณะ

       1.1    เกิดก่อนจันทร์(๒)ย้ายราศีหรือเกิดภายหลังจันทร์(๒)ย้ายราศี?  

       1.2   เป็นวันอะไร  วันพุธ(๘)หรือวันพฤหัสบดี(๕)?

 

       ก็โดยพิจารณาจากความเป็นไปและความจริงของชีวิตเจ้าชาตาเป็นมาแล้วอย่างไร  จึงจะสามารถพยากรณ์ได้ว่าจะเป็นไปอย่างไรในอนาคต

 

       กรณีที่ 1 ถ้าเกิดหลังเวลา  08.22 น.เวลาไทย หรือ 03.23 น.เวลารัสเซีย  ซึ่งจะเป็นวันพฤหัสบดี(๕)  จันทร์ในดวงชาตาก็จะสถิตราศีกันย์   ซึ่งในกรณีนี้จะทำให้ลักษณะบุคคลและเรื่องราว ไม่ตรงกับความเป็นจริง  นั่นคือ ลักษณะของเนื้อคู่คนรักจะไม่ออกมาเป็นนักกีฬาดังมีชื่อเสียง  แต่จะเป็นนักการเมืองนักปกครองและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมากกว่า  และที่สำคัญก็คือปีนี้ทั้งปีก็จะยังไม่มีจังหวะการแต่งงานเลย  อย่างนี้แสดงอยู่แล้วว่า ไม่ใช่เวลาที่แท้จริง  จึงน่าพิจารณากรณีที่ 2

 

       กรณีที่2 ถ้าเกิดก่อนเวลา 08.22 น.หรือ 03.23 น.เวลารัสเซีย จันทร์(๒)จะสถิตย์ณราศีสิงห์  ซึ่งหากเป็นวันพุธกลางคืน(๘)  ลักษณะของบุคคลและเรื่องราวจะสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด  นั่นคือ  เนื้อคู่คนรักจะเป็นชายแข็งแรง เป็นทหาร ตำรวจหรือนักกีฬา เข้มแข็ง มีพลัง และเป็นคนดีมีศีลธรรม มีสติปัญญาสูง  ซึ่งดวงชะตาเกิดเวลานี้ จะได้พบรู้จักกันมาเผิน ๆ แล้วตั้งแต่ปลายปี 2548 (เดือน ก.ย.2548) และทวีเข้มขึ้นในปลายปี 2549(เดือน ก.ย.2549)  ซึ่งเป็นห้วงเวลาเดียวกันกับที่ดวงชาตาของภราดรแสดงถึงการได้พบและรู้จักสตรีคนหนึ่งมาเช่นเดียวกัน     ห้วงเวลาและเรื่องราวตรงกันทั้งคู่

 

       ฉะนั้นจึงสรุปได้ว่า จันทร์(๒)ของเจ้าชาตาหญิง นาตาลีผู้นี้ อยู่ที่ราศีสิงห์  ไม่ใช่ราศีกันย์  และควรเป็นวันพุธกลางคืน ไม่ใช่วันพฤหัสบดี เพื่อเน้นความสมหวังในความรักแบบโลดโผนสักหน่อย

 

3.    เมื่อจันทร์(๒)อยู่ราศีสิงห์  เห็นดาว5ดวงอยู่ภพที่3 แสดงถึงความเด่นดังในสังคม  งานและรายได้มาจากกิจกรรมสังคมแห่งความงาม ซึ่งมีส่วนที่เชื่อมโยงกันอยู่กับกิจกรรมของสามี และซึ่งจะประสบความสำเร็จอย่างสูง     วัน หมั้นวันอังคารที่24 เม.ย.2550 ก็สมควรแก่เหตุผลทางโหราศาสตร์ เพราะขณะนั้นดาวปัตนิจันทร์เข้าสู่ภพเกษตรแห่งปัตนิจันทร์อยู่และยังมีความหมายในงานสำคัญคืองานวิวาห์ ซึ่งเวลาที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นวันศุกร์ที่ 21 ธ.ค.2550 ตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือนอ้ายปีกุน  ขณะนั้นดาวพฤหัสบดี(๕)จรเข้าเกษตรราศีธนู  จักอำนวยให้การสมรสทั้งคู่เป็นไปอย่างสดชื่น

 

4.    ดวงชะตาของทั้งคู่ถูกกันดีมาก ฝ่ายชายมีความแข็งแกร่งแรงรุจน์ เหมาะแก่ความเป็นผู้นำ  ฝ่ายหญิงก็ปราศจากทิฐิเคารพในเหตุและผลดี  ใช้เหตุผลและความเมตตาเป็นเครื่องนำทางแห่งชีวิต  ดวงทั้งคู่กลมกลืนกันดีมาก  แต่ใน 2-3 ปีข้างหน้าภราดรจะมีงานมากขึ้น  ประสบความสำเร็จมากขึ้น  น่าจะมีบุตรกันราว ๆ ปลายปี 2552

 

  • ชลัมพุช โหรชนบท

26      เม.ย. 2550

 

 

 

 

หมายเหตุเพิ่มเติม 

นี่เป็นการบันทึกเพิ่มเติมของชลัมพุช โหรชนบท เป็นการเพิ่มเติมภายหลังทั้งคู่ประกาศแต่งงานว่าเป็นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น10ค่ำ เดือน12 ปีกุน แล้ว

 

เราได้พยากรณ์เรื่องการแต่งงานไว้ก่อนแล้วว่าวันแต่งงานเวลาที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นวันศุกร์ที่ 21 ธ.ค.2550 ตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือนอ้ายปีกุน ดังนี้

 

เมื่อจันทร์(๒)อยู่ราศีสิงห์  เห็นดาว5ดวงอยู่ภพที่3 แสดงถึงความเด่นดังในสังคม  งานและรายได้มาจากกิจกรรมสังคมแห่งความงาม ซึ่งมีส่วนที่เชื่อมโยงกันอยู่กับกิจกรรมของสามี และซึ่งจะประสบความสำเร็จอย่างสูง     วัน หมั้นวันอังคารที่ 24 เม.ย.2550 ก็สมควรแก่เหตุผลทางโหราศาสตร์ เพราะขณะนั้นดาวปัตนิจันทร์เข้าสู่ภพเกษตรแห่งปัตนิจันทร์อยู่และยังมีความหมายในงานสำคัญคืองานวิวาห์ ซึ่งเวลาที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นวันศุกร์ที่ 21 ธ.ค.2550 ตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือนอ้ายปีกุน  ขณะนั้นดาวพฤหัสบดี(๕)จรเข้าเกษตรราศีธนู  จักอำนวยให้การสมรสทั้งคู่เป็นไปอย่างสดชื่น    (อ้างจากคำพยากรณ์ข้างต้น)

 

 

และปรากฎว่าทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวกำหนดเอาวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550  ซึ่งอยู่ในข่ายความพอใจในผลของการพยากรณ์ของ ช.โหรชนบทอยู่   แต่ประเด็นนี้มีข้อควรพิจารณาเรื่องฤกษ์การแต่งงาน  มีข้อพิจารณาโดยหลักโหราศาสตร์ ดังนี้

 

  1. เราได้มองไว้ก่อนแล้วเหมือนกันว่า วันที่ 19 พ.ย.2550  ซึ่งตรงกับวันจันทร์ขึ้น 10 ค่ำเดือน 12 เป็นวันดีมีระบบดาวสัมพันธ์กันดี  มีพระจันทร์(๒)สัมพันธ์ดีกับพระราหู(๘) โดยทับกัน ซึ่งย่อมให้คุณด้านพลังกายพลังใจและความเลื่อมใสในฐานะคู่สมพล และพระจันทร์(๒)นี้ยังร่วมธาตุกับดาวพระพุธ(๔)จร  ย่อมบันดาลผลด้านความสมานฉันท์ อ่อนโยน เยือกเย็น เข้าใจกันและมีเหตุผลดี  ดาวพระเสาร์(๗)เป็นศรีจร สัมพันธ์กับราหู(๘)เกษตรจร ย่อมให้คุณด้านความเข้มแข็ง  การต่อสู้อย่างทรหดอดทน และให้ความ อดทน อดกลั้นสูง  และที่สำคัญดาวพระพฤหัสบดี(๕)จรเข้าภพเกษตรของตนเอง ที่ราศีธนู ซึ่งหมายถึงเศรษฐกิจการเงิน สถานะภาพของชีวิตที่มั่นคงเป็นปึกแผ่นก้าวหน้า  ซึ่งโดยระบบดาวพระเคราะห์วันนี้ก็ให้ความดีความงามอย่างสูงอยู่แล้วทีเดียว  มองทีแรกก็น่าเลือกว่าเป็นวันที่เหมาะสมแด่งานมงคลดีที่สุดแล้ว

 

  1. แต่ในการมองอย่างหลักการโหราศาสตร์ต่อไปอีก  วันที่ 19 พ.ย.2550 นั้น เราเห็นว่ามีข้อควรพิจารณาที่น่าระมัดระวังถึง 2 ประการคือประการที่ 1  ดาวพระเสาร์(๗)แม้เป็นศรีจรก็ตามแต่เล็งจันทร์(๒)บริวารจรอยู่  ความหมายออกมาไม่ค่อยเหมาะแก่ชีวิตคู่เพราะ  จะนำมาซึ่งความหมางกันในภายหลังบ้าง แม้จะไม่มากมายอะไร  (๒) ดาวพระพุธ(๔)เดชจรถึงดาวราหู(๘)อุตสาหะจร ตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าระวังอีกจุดหนึ่งทีเดียว เนื่องจากดาวคู่นี้หมายถึงสัญญา กฎหมาย และ คดี ในที่นี้หมายถึง การเป็นปากเป็นเสียงกันย่อมมี แต่ในฐานะร่วมธาตุก็เพียงเล็กน้อยไม่น่าสำคัญเท่าไรนัก  นอกจากนั้นดาวอาทิตย์(๑)จรนั่งเรือนดาวอังคาร(๓)ที่ราศีพิจิกอยู่ ความหมายคือการอยู่ไม่เป็นสุขสงบนัก   อนึ่งดาวพระศุกร์(๖)จรณราศีกันย์ อับแสง  ให้ผลด้านการเงินและการสังคม   เราพิจารณาว่าแม้วันนี้จะดีแต่ลองดูว่ามีวันอื่นที่พอขจัดระบบดาวที่ขัดแย้งไปบ้าง หรือรอให้สถานะดาวเช่นนี้เคลื่อนพ้นไปก่อน  จึงได้พิจารณาไปจนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2550  ซึ่งได้พบว่าในวันนั้นเป็นวันศุกร์ ดาวพระศุกร์(๖)จรอยู่ราศีตุลภพเกษตรของตน เด่น งามและเข้มแข็งมาก จะได้ผู้อุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง ดาวพระอาทิตย์(๑)เป็นอายุจร เข้าสู่เรือนธาตุในราศีธนู นั่งเรือนมิตร และทับดาวพระพฤหัสบดี(๕)มนตรีจร  เป็นสุดยอดความสมานฉันท์และความมั่นคงทางการเงินและอำนาจในชีวิต   และที่สำคัญดาวพระจันทร์(๒)จรพ้นไปจากกระแสตรงอันรุนแรงของดาวพระเสาร์(๗)จรและเลยเข้าราศีพฤษภเปล่งแสงจ้างดงามเรืองโรจน์ในฐานะดาวมหาอุจและขณะนั้นเป็นบริวารจร ถึงจะยังคงหลบกระแสดาวเสาร์(๗)จรไม่พ้นแต่อ่อนลง และแม้จะโดนกระแสดาวพระเสาร์(๗)จรอยู่แต่ก็มีพลังเหนือกว่าเพระเป็นมหาอุจ  และดาวพระพุธ(๔)จรพ้นไปจากกระแสดาวพระราหู(๘)จรที่เข้มแข็งแรงจ้าขณะนั้นเพราะเป็นเกษตร  เราจึงพยากรณ์ไว้ว่าวันแต่งงานของคู่บ่าวสาวนี้  เวลาที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นวันศุกร์ที่ 21 ธ.ค.2550 ตรงกับวันศุกรขึ้น12ค่ำเดือนอ้ายปีกุน  เพราะในระหว่างนั้น นอกจากมีวันที่ 19 พ.ย.2550 แล้วยังมีวันที่ 21 ธ.ค.2550 เป็นวันที่ระบบดาวให้ความหมายทางสมานฉันท์ และความเจริญรุ่งเรืองดีที่สุด

 

  1. นี่ก็เป็นการพิจารณาในเชิงโหราศาสตร์  เป็นทัศนะหนึ่งตามเหตุผลของโหราศาสตร์ไทย เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่วงการศึกษาโหราศาสตร์ไทยโดยรวมในวันนี้และอนาคต  จึงขอขอบคุณเจ้าชะตาไว้ณที่นี้ด้วย


 

    • ชลัมพุช โหรชบท                                                                           
      23 ก.ค. 2550

 

 บันทึก   ข่าวนสพ.วันนี้ 24 ก.พ.2554  ว่า ภราดร-นาตาลีเตียงหัก   เนื้อข่าวว่าแยกเตียงกันนอนมากว่า 1 ปีแล้ว  ช.โหรชนบท/24ก.พ.2554
สารบาญโหราศาสตร์

ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทย และดวงชะตาพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในอนาคตจากปี 2559 นี้(2)
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
พรรคเพื่อไทยจะรอด 91ศพจะได้รับความเป้นธรรมแน่นอน - วาระการสิ้นชีพของพล.อ.เปรม ระวังถูกคุกคามด้วยไสยศาสตร์
โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงและรัฐประหาร จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554จะได้เป็ฯนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
คำพยากรณ์,ทักษิณจะถูกลอบสังหาร, อภิสิทธิ์, เปรม ตินสูลานนท์จะพบจุดจบ 15 มี.ค.2553
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (3) คำพยากรณ์ พล.อ.ชวลิต-วีระ-จตุพร-ณัฐวุฒิ-เนวิน-ชัย-สุเทพ-พล.อ.พัลลภ -สมเด็จฮุนเซน-
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชาตานักการเมืองที่น่าสังเกตในรอบปี พุทธศักราช 2552
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.