ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletThe Truth Of Red Thailand 12-14 April 2009
bulletFrom red shirt survivor person
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
โหราศาสตร์ [updateใหม่สุด]
dot
bullet สารบาญโหราศาสตร์ คำพยากรณ์ นักการเมือง และคนสำคัญของแผ่นดิน
bulletดวงชะตาประเทศไทย พยากรณ์ว่าประชาชนจะอดอยากยากจนและเผชิญภับพิบัติ 4 ประการ
bulletให้คำพยากรณ์นักธุรกิจชาวอังกฤษ
bulletอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ คลิก!
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


ดร.ทักษิณ ชินวัตร 7 :บทสรุปชาตาดร.ทักษิณ ชินวัตร article

 

ดร.ทักษิณ ชินวัตร 7 :บทสรุปชาตาดร.ทักษิณ ชินวัตร 
โหราศาสตร์    
ดวงชะตาผู้นำชาติและดวงเมืองยุคปัจจุบัน (6)
โดยชลัมพุช โหรชนบท
 
 
   -----
 
 
เนื่องจาก เราได้มีโอกาสอันดีในการได้เริ่มงานวิจัยเชิงโหราศาสตร์ โดยทำการวิจัยในหัวข้อว่า ดวงชะตาผู้นำชาติและดวงเมืองยุคปัจจุบัน เริ่มบทที่ 1 ในขณะที่รัฐบาลทักษิณอยู่ในตำแหน่ง ตลอดช่วงเวลาต่อมา ได้มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นภายในประเทศไทย ใต้การบริหารงานของรัฐบาลทักษิณ ทำให้เรามีโอกาสทำการวิจัยเชิงโหราศาสตร์นี้ต่อมาเป็น บทรายงานที่ว่า ดวงชะตาผู้นำชาติและดวงเมืองยุคปัจจุบัน(1), (2), (3), (4), และ (5) ตามลำดับ โดยได้นำเสนอในหนังสือพิมพ์ดี ตามลำดับดังนี้
 
(1)    หนังสือพิมพ์ดี(อินเทอเนต) เล่มที่ 30       ประจำเดือน ต.ค.2546-มี.ค.2547  
(2)    หนังสือพิมพ์ดี(อินเทอเนต) เล่มที่ 33       ประจำเดือน พ.ย. 2547 - เม.ย.2548 
(3.)    หนังสือพิมพ์ดี(อินเทอเนต) เล่มที่ 34       ประจำเดือน พ.ค.-ก.ย. 2548 
(4)     หนังสือพิมพ์ดี(อินเทอเนต) เล่มที่ 35      ประจำเดือน ต.ค.2548-ก.พ.2549  
(5)    การพยากรณ์ครั้งล่าสุด ออกในเวบเซท์ www.newworldbelieve.com
 
บัดนี้เรามาถึงการศึกษาโดยสมบูรณ์และเป็นช่วงสุดท้ายของ ดวงชะตาผู้นำชาติและดวงเมืองยุคปัจจุบัน   เนื่องจากรัฐบาลทักษิณได้จบลง ด้วยการปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
ซึ่งเป็นโอกาสอันดีของเราที่จักได้ทำการบันทึกข้อมูลทางโหราศาสตร์ และให้การสังเกตพิจารณาโดยคร่าว ๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาวิจัยโหราศาสตร์ต่อไป
 
และเราได้นำเสนอทางเวบไซท์ของเราพร้อมกันทั้งหมด ครบชุดการศึกษา ดวงชะตาผู้นำชาติและดวงเมืองยุคปัจจุบัน ทั้ง 6 บท คือ http://newworldbelieve.net
 
ดังต่อไปนี้
 
 
ลักษณะดวงชะตาประเทศไทย
 
โปรดดูดวงชะตาเมืองกรุงเทพมหานคร ดวงที่ 1 ต่อไปนี้
 
 
                              ๓๙      ลั๑      ๔๖๘

                                                          *  
       
                       ๒             10/42                *    
                    
                          *                                ๕๗  
                         
                               *         *        *
 
 
 ดวงที่ 1
 
               ดวงกรุงเทพมหานครหรือดวงประเทศไทย
                                  ล.12/114 ร.3385
                 วัน๑ ที่ 21 เมษายน 2325 เวลา 06.54 น.
 
 
 
 
 
ดวงชะตาผู้นำชาติ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร
ข้อสรุป จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดจนถึงบัดนี้ พอได้ข้อสรุปว่า ลักคณา สถิตราศีกันย์
โปรดศึกษาดวงระบบดาวดวงชะตา พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ดวงที่ 2 ดังต่อไปนี้
 
 
 
                                               ๘

                          ๓๐                            *     
    
                     ๑๒๔            9/59             ๕         
               
                         ๖๗                              *     
                      
                                  ลั      *        *      
 
         
                                         
                                      ดวงที่ 2
                    ดวงชะตา พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร  
             สูติกาล วัน๓ ที่ 26 กรกฎาคม 2492 ณ เชียงใหม่
                           เมื่อลัคณาอยู่ราศี กันย์ 
 
 
 
 
 
ลักษณะระบบดาวในวันปฏิรูปการปกครอง
ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 19 กันยายน 2549
 
 
 
 
                     *        *         

               *                                ๐  
                       
            ๗              2/7                *             ๒ ย้ายสู่ราศีสิงห์เวลา 16.43 น.

            ๒๖๙                              *       
                   
                  ๑๓๔      ๕        *  
 
 
     
                                         
                            ดวงที่ 3
     ดวงระบบดาว วันอังคารที่ 19 กันยายน 2549
วันคณะปฏิรูปการปกครอง ยึดอำนาจรัฐบาลทักษิณ 
 
 
 
 
ลักษณะดาวโคจรขณะนั้น
 
1.    ขณะนั้นดาวเสาร์(๗)จรเป็นกาลกิณีจร ได้องศาที่ 23องศา 8 ลิปดา ดาวจันทร์(๒) จรผ่านเสาร์(๗)ก่อนจะเลยเข้าราศีสิงห์ ณ เวลา 16.43 น. ตามไดอารี่โหร พ.ศ.2549 ของทองเจือ อ่างแก้ว     
2.    ดาวอาทิตย์(๑) จรคู่ไปกับดาวอังคาร(๓)ในราศีกันย์ มีดาวพุธ(๔)จรในราศีกันย์ด้วย พุธ(๔)จรเล็งราหู(๘)เดิม ราหู(๘)จรเล็งพุธ(๔)จร  
3.     ดาวราหู(๘)จร ได้0 องศา 31 ลิปดา ได้แรงสมทบจากดาวเสาร์(๗)จรอย่างเต็มที่ เล็งลักคณา เล็งพุธจร(๔) ทับราหู(๘)เดิม
4.      ดาวพฤหัสบดี(๕)จร และดาวศุกร์(๖)จร โอบอุ้มลักคณา หน้าหลัง
 
 
ข้อพิจารณา
 
เหตุ 4 ประการนี้ทำให้เพียงพอที่โหรจะเห็นเหตุร้ายเกิดขึ้นแก่ชะตานี้   มองละเอียดไปอีก ดาวร้ายทั้ง 3 คือ อาทิตย์(๑)นั้นเป็นเจ้าเรือนวินาสน์ ดาวราหู(๘)นั้นเป็นเจ้าเรือนอริ ดาวอังคาร(๓)นั้นเป็นเจ้าเรือนมรณะ ดาวเสาร์(๗)นั้นเป็นกาลกิณีจร ดาวร้ายที่ถึงกันหมดอย่างเป็นระบบซึ่งส่อถึงการกระทำของระดับองค์การชั้นมาตรฐาน คือคณะปฏิวัติ ภัยที่เกิดจากคณะบุคคลที่มีกองกำลังเป็นระเบียบและฐานะมั่นคง แม้ว่าพฤหัส(๕) กับดาวศุกร์(๖)โอบอ้อมลักคณาอยู่ แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้   ส่วนดาวตนุลักคณ์พุธ(๔)มีพลังมนตรีมหาอุจ ซึ่งเป็นเจ้าเรือน พยายามต่อสู้ป้องกันเรือนตนเองอย่างเต็มที่ขณะนั้นก็ต้านไม่ไหว เพราะโดดเดี่ยวเกินไป และ เพราะต้องเจอทั้งราหูเดิมและราหูจร จึงเพียงแต่ป้องกันและให้สวัสดิภาพแก่ตัวเองเจ้าชะตาได้เท่านั้น 
 
ก็พอจะวางสูตรลงไปได้อย่างหนึ่งที่แน่ชัดว่า ราหู(๘) นั้นต้องระวังให้ดี ไว้วางใจไม่ได้เลย แสดงถึงความอาฆาตแค้นฝังลึก ขาดความอภัย   ราหูที่แผลงฤทธิ์เห็นชัดเจนตามลักษณะนี้ก็คือ คราวเกิดสินามิเมื่อ 26 ธ.ค.2547 นั้นครั้งหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่ผ่านดวงเมืองไปแล้ว จวนจะออกจากราศีเมษเข้าสู่มีน โดยได้เพียง 3 องศาเศษ ๆ เท่านั้น เช่นเดียวกับในดวงชะตาผู้นำทักษิณ ที่ราหู(๘)เจียนจะออกไปจากราศีมีนแล้ว โดยได้องศาเพียง 0 องศา 31 ลิปดาเท่านั้น อีกชั่วอึดใจก็จะหลุดไปจากราศีอันตราย แต่เมื่อราหู(๘)พบพวกพ้องเข้าราหูก็พลิกกลับมาก่อวิบัติให้ได้โดยง่าย
 
นี่คือประเด็นที่เราต้องการบันทึกลงไว้ และคงจะจบงานการวิจัย ดวงชะตาผู้นำชาติและดวงเมืองยุคปัจจุบัน ภาคแรก ลงเท่านี้ก่อน
 
มีดวงชะตาระบบดาวที่น่าติดตามวิเคราะห์อีกครั้งก็คือ ระบบดาววันที่ 10 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป ซึ่ง เราขอบันทึกฝากไว้ในตอนจบนี้ ดังนี้
 
 
 
 
 
                                       *         *          
 
                      ๒                                     ๐๘๙       
                   
                  ๑๔               23/19                *              ๗ ย้ายสู่ราศีสิงห์เวลา 17.21 น.

                    ๗๖                                    *                ๖ อยู่สิงห์ถึง 3 พ.ย. 2550

                                *      *         ๕   
  
         
                                         
                                  ดวงที่ 4
             ดวงระบบดาว วันศุกรที่ 10 สิงหาคม 2550 
 
 
 
 
     
วันที่ดาวเสาร์(๗)ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ จากนี้ไปประมาณ 1 เดือนเศษ ๆ ไปจนถึง 2 ปีครึ่งจะมีอะไรเกิดขึ้นแก่เจ้าชะตานี้บ้าง?
1.     ดาวเสาร์(๗)จรทับเสาร์(๗)เดิมแล้วทับดาวศุกร์(๖)เดิม มีราหู(๘)จรกับมฤตยู(๐)จรเล็ง 
        ดาวศุกร(๖)จร     ทับดาวศุกร์(๖)เดิม อยู่ระหว่าง 30 มิ.ย. - 3 พ.ย. 2550
2.     ดาวพฤหัสบดี(๕)จร ในพิจิก ถึง 16 พ.ย. 2550,   จรในธนูถึง 4 ธ.ค. 2551
3.      ดาวอังคาร(๓)จรในพฤษภ ระหว่าง 28 ก.ค. - 15 ก.ย. 2550 
 
ที่สุดขอขอบคุณเจ้าของดวงชะตาคือ ฯพณฯพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  ไว้ที่นี้ด้วย การที่เรานำเอาดวงชะตาของท่านมาศึกษาก็โดยตระหนักในสิทธิทางการศึกษาวิจัยบุคคลสาธารณะของสถาบันโหราศาสตร์ไทยมาแต่ดั้งเดิมแล้ว
 
 
·      ช. โหรชนบท
·       25 ต.ค. 2549
 
 สารบาญโหราศาสตร์

ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
คำถามเกณฑ์ดวงชะตาถูกลอบสังหาร พล.อ.ประยุทฅธ์ จันทร์โอชา ทักษิณ ชินวัตร
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ราชวงศ์จักรี ฤกษ์ที่เหมาะควรตามหลักโหราศาสตร์
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทย และดวงชะตาพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในอนาคตจากปี 2559 นี้(2)
ดวงชะตานายชวน ืหลีกภัย พบสิ่งที่น่าทึ่งทางโหราศาสตร์ มีดาวฆาฏจรรุกเข้าแล้ว
ดวงชะตานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2558 ไป
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
ประเด็นฤกษ์ล้มรัฐบาลวันที่ 8 ต.ค.2556 -โหรอาหรับทำนายทักษิณพบจุดจบ
ชีวิตของคนเราต้องเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?(นศภ.วราภรณ์ บุราณ)
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
ว่าดวงอภิสิทธิ์จะฟื้นจะกลับมาได้ดีอีกครั้งหลังวัย50ปี
คาใจดวงชะตายิ่งลักษณ์เป็นห่วงมีผู้ทายให้ร้ายว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่ในประเทศไทย
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร VS พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ - หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม
ชะตาหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ทำไมจตุพรไม่ติดโผรมต.? ยิ่งลักษณ์มีสมัยที่2หรือไม่?วิเคราะห์หมอดูวิกลจริต
ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา อมาตย์อีกคนหนึ่ง ดวงเป็นอย่างไรบ้าง?
ยืนยันไฟไหม้หรือวินาศภัยครั้งใหญ่ในกทม. 16 ธ.ค.2555หรือไม่?
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาพล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กห.
ดวงชะตาเจ๊กลิ้ม ในอนาคตอันใกล้นี้
ปีนี้น้ำจะท่วมเยอะกว่าปี2554-จะเกิดสงครามกลางเมืองเดือน11 จริงหรือ?
ดวงชะตาจตุพรพรหมพันธ์ สถานการณ์เดือนก.ค.2555จะติดคุกอีกหรือเปล่า?
พรรคเพื่อไทยจะรอด 91ศพจะได้รับความเป้นธรรมแน่นอน - วาระการสิ้นชีพของพล.อ.เปรม ระวังถูกคุกคามด้วยไสยศาสตร์
ทักษิณจะได้กลับบ้านหรือไม่? เมื่อไร?
ดวงชะตาคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรธน.2550
โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงและรัฐประหาร จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
ดวงชะตาสมยศ พฤกษาเกษมสุข สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ สุพจน์ ทรัพย์ล้อม
ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
สถานการณ์สินามิน้ำจืด2554จะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด?
มองระดับต่อไปของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยิ่งลักษณ์
คำตอบประเด็นสินามิอีกครั้ง
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554
คำพยากรณ์การเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554 เพื่อไทยชนะประชาธิปัตย์
กระทู้ถามเรื่อง3นายกราศีกันย์ อภิสิทธิ์ บรรหาร และทักษิณ
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
ภาคการพยากรณ์ดวงชะตาประเทศไทย พ.ศ.2554 จะเกิดเหตุร้ายแรง11ประการรวมสินามิอีกครั้ง
คำพยากรณ์,ทักษิณจะถูกลอบสังหาร, อภิสิทธิ์, เปรม ตินสูลานนท์จะพบจุดจบ 15 มี.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมือง นักการเมือง และพรรคการเมืองก่อนเหตุการณ์สลายแดง 19 พ.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมืองปี 2553 (มีบทวิเคราะห์ประเด็นปัญหาโหราศาสตร์โดยเฉพาะ)
ให้ตรวจดวงเมืองด่วน มีปฏิวัติหรือไม่?
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (4) คำพยากรณ์ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล.....
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (3) คำพยากรณ์ พล.อ.ชวลิต-วีระ-จตุพร-ณัฐวุฒิ-เนวิน-ชัย-สุเทพ-พล.อ.พัลลภ -สมเด็จฮุนเซน-
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชาตานักการเมืองที่น่าสังเกตในรอบปี พุทธศักราช 2552
ขอให้ตรวจสอบดวงชาตาประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 อีกที
ดวงชะตาประเทศไทย : พยากรณ์เหตุการณ์ 6 ธ.ค.2551
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาของแกนนำม็อบยึดทำเนียบรัฐบาล
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(2):ประเด็นจะเกิดรัฐประหาร20มิ.ย.2551หรือไม่?
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์
พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 6 บันทึกดวงชาตาประเทศไทย30พ.ค.2550 เหตุการณ์ม็อบไล่รัฐบาลทักษิณ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 2 บันทึกเหตุร้ายของบ้านเมืองทสึนามิ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 1:พื้นชาตา ความเป็นไปในอนาคต article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (159791)

 อยากทราบดวงท่านดร.ทักษิณ ชินวัตร ในปัจจุบันและอนาคตค่ะ เพราะที่ท่านดูไว้ผ่านมานานแล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น กระจกเงา วันที่ตอบ 2016-09-11 02:06:00


ความคิดเห็นที่ 2 (160625)

 อยากทราบว่าดวงท่านมีโอกาสจะมาช่วยเป็นที่ปรึกษาหรือบริหารประเทศเพื่อฟื้นเศรษฐกิจบ้านเมืองให้กลับมาดีขึ้นบ้างหรือไม่ และเมื่อใด

ผู้แสดงความคิดเห็น เอ๋ วันที่ตอบ 2016-11-12 03:19:11[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.