ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2566
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี บุคคลที่ 1 - 188 ปัจจุบัน
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article

โหราศาสตร์

ดวงชะตาผู้นำชาติและดวงเมืองยุคปัจจุบัน  (4)

โดย  ชลัมพุช  โหรชนบท

 

 

การพิจารณาดวงชะตาประเทศไทย

 

 


 

                      ๙๓     ล๑     ๔๖๘

                                    *         

                          ๐/10          *                        * ดาวอาทิตย์(๑)เป็นตนุเศษ

                   *                               ๕๗

                      *    *    *                 

                    

 

 

         ดวงกรุงเทพมหานครหรือดวงประเทศไทย

                 ล.12/114 ร.3385

            วันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 2325 เวลา 06.54 น.  

                            จาก อ.ประมวลวิทย์, หน้า 239    

 

 

คำพยากรณ์ว่าจะได้เห็นสิ่งที่น่าชื่นชมในประเทศไทย

หลังเดือนเม.ย.2549

 

สำหรับการพยากรณ์ดวงเมืองหรือดวงชะตาประเทศไทยในระยะต่อไปนี้  นับว่าจะได้เห็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างแน่นอน 

 

เราได้พยากรณ์ไว้แล้วว่า

หลัง 6 เดือนไปแล้วจะดีขึ้นมาก การเศรษฐกิจเริ่มเป็นผลดีขึ้น การค้าขายจะคล่องขึ้น ขยายตัวออกไปอีก มีผลกำไร  แต่ผลกำไรก็ยังไม่มากดั่งปรารถนาไว้ ยังไม่เข้าเป้าหมายเท่าที่ควร ต่อเมื่อปรับ เปลี่ยนแก้ไขแล้วจะดีขึ้นตรงเข้าเป้าหมาย และน่าพอใจในภายหลัง  (พยากรณ์ไว้เมื่อ  11 ก.พ.2548 ในดีเล่มที่ 33 หน้า 34)

ซึ่งจะเห็นว่า เหตุการณ์เศรษฐกิจไทยระยะหลังเดือนสิงหาคมมาจนถึงขณะนี้คือเดือน มกราคม 2549 ตรงกับที่พยากรณ์ไว้  กล่าวคือ   การเศรษฐกิจเริ่มเป็นผลดีขึ้น การค้าขายจะคล่องขึ้น ขยายตัวออกไปอีก มีผลกำไร  แต่ผลกำไรก็ยังไม่มากดั่งปรารถนาไว้ ยังไม่เข้าเป้าหมายเท่าที่ควร

 

และบัดนี้ก็จะมาถึงระยะที่เศรษฐกิจจะเจริญมาก มีผลกำไรมาก และเข้าเป้าหมาย   โดยจะเห็นในช่วง เดือนเมษายน 2549 เป็นต้นไปถึงเดือนตุลาคม 2549  รวมเวลา 7 เดือน  ที่การเงินการคลัง  การค้าต่างประเทศ จะเฟื่องฟู  รัฐจะสามารถนำผลกำไรเข้าสู่ประเทศได้จำนวนมาก อย่างน่าพอใจ  เหตุผลก็เพราะ ได้สร้างเครือข่ายและหุ้นส่วนในต่างประเทศเป็นระบบระเบียบเรียบร้อย  และการบริหารของประเทศมีประสิทธิภาพ  และเหตุผลส่วนหนึ่งเกิดจากสถานการณ์การก่อการร้ายใต้ค่อยสงบลงคืนสู่ภาวะปกติ  (โปรดดูระบบดาววันที่ 21 เมษายน 2549)

 

 


 

                          *          ๔ ๘

                                  ๖๐          

                        17/17                                     * ๖ เป็นบริวารจร

                  *                          *

                      *                      

                                  

 

                 ´Ç§ระบบดาววันที่ 21 เมษายน 2549

                                ระยะรุ่งเรืองของเศรษฐกิจไทย

 

 

ส่วนการเศรษฐกิจหลังเดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไปจะเผชิญปัญหายุ่งยากอันเกิดจากสถานการณ์ผันผวนจากต่างประเทศขึ้น  (น่าเป็นปัญหาน้ำมัน การก่อการร้ายและหรือสงคราม) ต้องทำงานหนัก แต่จะไม่ลดทอนรายได้ทางเศรษฐกิจลงไปเท่าไร ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ   ตราบจนถึง เดือนสิงหาคม 2550 ตลอดถึงเดือน พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป การเศรษฐกิจไทยก็จะเจริญมาก

 

ดังเราได้พยากรณ์ไว้แล้วว่า

 

     หลังวันที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2550 ไปแล้ว ประเทศไทยจะประสบความเจริญ เฟื่องฟูในทุก ๆ ด้าน พบความสำเร็จทางเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง รวมทั้งการศาสนาสังคมและวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของประชาชนบริบูรณ์มีความสุขตลอดไป เป็นเวลานานหลายสิบปี

(พยากรณ์ไว้เมื่อ  11 ก.พ.2548 ในดีเล่มที่ 33 หน้า 34)

 

ฉะนั้น  โดยการมองจากหลักวิชาการโหราศาสตร์  จึงพบเห็นสิ่งที่น่าชื่นใจเกิดขึ้นต่อประเทศไทย  และประชาชนไทย ที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

 

 

พยากรณ์การก่อการร้ายระลอกใหม่

 

ส่วนด้านการก่อการร้ายนั้น  เห็นได้ว่า จะเกิดความยุ่งยากขึ้นมาอีกระลอกใหม่ ในช่วงแคบ ๆ   ระหว่าง  24 พฤษภาคม  ถึง 13 กรกฎาคม  2549  แต่รัฐบาลก็จะสามารถควบคุมและค่อยลดทอนลงไปจนค่อยงวดลงไปอย่างช้า ๆ ตามลำดับ  หลังจากนั้นจึงจะเรียบร้อย

 

          จะเห็นว่า มีเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนทิศทางการก่อการร้ายของฝ่ายรัฐบาลเป็นได้เปรียบ จนนำไปสู่ การไหลลงและถดถอยในระดับยุทธศาสตร์ของขบวนการโจรใต้ ก็คือ สองนาวิกโยธิน ผู้ที่มวลชนรักใคร่ เพราะทำประโยชน์มือสะอาดและปราศจากอาวุธถูกรุมจับนำตัวไปคุมขังและทำร้ายจนเสียชีวิตอย่างเหี้ยมโหด ท่ามกลางประจักษ์พยานคือมวลชนทั้งประเทศ ที่บ้านตันหยงลิมอ  อ.ระแงะ จ.นราธิวาส  เมื่อวันที่ 20  ก.ย.2548 หลังวันพยากรณ์ไว้ 4 วันว่า วันที่ 16 ก.ย. 2548 จะเป็นลมเฮือกสุดท้ายของขบวนการโจรใต้  

 

ซึ่งนับว่า คงความแม่นยำอย่างยิ่ง

 

                และบัดนี้ ก็ใกล้เวลาที่บ้านเมืองไทยและแดนใต้ จักสงบลงเสียที

                และนั่นหมายถึง ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่ใช้ในการจัดการการก่อการร้ายใต้ เดินไปถูกต้องแล้ว

 

 

 

การพิจารณาดวงชะตาผู้นำชาติ

 

                ในด้านชะตาผู้นำชาติคนปัจจุบัน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ตามที่ได้พยากรณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วว่า

 

ตามวิถีของดาวจร หัวหน้ารัฐบาล อาจเผชิญเหตุการณ์ที่น่าตกใจตื่นเต้น โดยไม่คาดหมายมาก่อนได้ในราวปลายเดือนสิงหาคม 2548 (30-31 ส.ค. 2548) และอาจป่วยไข้หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ระบบความคิด ประสาท สักหน่อย  ราว ๆ ต้นเดือน พ.ย. 2548 ถึงปลายเดือน ธ.ค.2548  ปัญหาสุขภาพเช่นนี้จักมีขึ้นอีกในช่วงต้นปี พ.ศ. 2549 ระหว่างวันที่ 8-26 เม.ย.2549  หลังจากนี้ไปจึงจะเรียบร้อย(พยากรณ์เมื่อ 1 ส.ค. 2548 ในดี เล่มที่ 34 หน้า 35)

 

 

2 ประเด็นการพยากรณ์ผู้นำชาติที่แม่นยำ

 

                ประเด็นแรก    คือ หัวหน้ารัฐบาล อาจเผชิญเหตุการณ์ที่น่าตกใจตื่นเต้น โดยไม่คาดหมายมาก่อนได้ในราวปลายเดือนสิงหาคม 2548 (30-31 ส.ค. 2548)

 

จะพบว่า มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันที่ 31 ส.ค. 2548 ถึง 3 เหตุการณ์ ที่สามารถให้หัวหน้ารัฐบาลตกใจตื่นเต้นได้ ตามคำพยากรณ์ คือ

1.  โจรใต้วางระเบิด 5 จุด ฆ่าคน 2-3 คน และทำร้ายพระภิกษุได้รับบาดเจ็บ 

2.  พายุเฮอริเคนแคทรีน่า เข้าถล่มอเมริกาวันนี้ ต่อมาสร้างความเสียหายให้คิดค่าเสียหายมากกว่าสินามิถล่มอันดามัน  และ

3.  ที่แบกแดด อิรัค มีเหตุเหยียบกันตาย 600 ศพ

 

ก็เพียงพอให้หัวหน้ารัฐบาลตกใจตื่นเต้นได้ ตามคำพยากรณ์

 

นับว่าการพยากรณ์ในประเด็นที่ 1  แม่นยำอย่างกับจับวาง เพราะตรงกับวันที่ที่ระบุไว้ด้วย

 

 

ประเด็นที่ 2     คือ 

 

อาจป่วยไข้หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ระบบความคิด ประสาท สักหน่อย  ราว ๆ ต้นเดือน พ.ย. 2548 ถึงปลายเดือน ธ.ค.2548และ        

 

ปัญหาสุขภาพเช่นนี้จักมีขึ้นอีกในช่วงต้นปี พ.ศ. 2549 ระหว่างวันที่ 8-26 เม.ย.2549  หลังจากนี้ไปจึงจะเรียบร้อย

 

จะเห็นว่า  ระหว่างเดือน พ.ย. 2548 ถึงปลายเดือน ธ.ค.2548 มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างนั้นก็คือ  เริ่มด้วยการปลดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ สนธิ ลิ้มทองกุลเริ่มโจมตีหัวหน้ารัฐบาลอย่างรุนแรง  และเหตุการณ์วิวาทะกรณีหุ้นมติชน  ตามด้วยขบวนการครู ไม่ย้าย ไม่ถ่าย ไม่โอน  ซึ่งพอทำให้หัวหน้ารัฐบาลปวดหัวและเป็นประสาทได้  จนถึงมีการฟ้องกันไปฟ้องกันมา แล้วที่สุดถอนฟ้องกันเอง

 

ซึ่งนับว่าตรงตามที่พยากรณ์ไว้อย่างแม่นยำ เพราะตลอดช่วงเวลาดังกล่าว มีเหตุน่าปวดหัวทั้งสิ้น

 

 

ส่วนระยะที่ 2   เราพยากรณ์ว่า  เหตุการณ์เช่นเดียวกับเหตุการณ์ในประเด็นที่ 2 จะเกิดขึ้นอีก  ก็หมายความว่า เรื่องเช่นเดิมนั่นเองจะเกิดขึ้นอีก   ในระหว่าง 8 - 26  เม.ย. 2549  คือปัญหาสุขภาพ กายและใจ ประสาท ความหงุดหงิด รำคาญใจ และการถูกทิ่มตำด้วยวาทะคม ๆ  ของผู้นำชาติ 

 

แต่บัดนี้เราได้พบ ในรายละเอียดเพิ่มเติมว่า  ช่วงเวลาดังกล่าวคือ 8-26 เม.ย.2549 นั้น เหตุการณ์จะเป็นผลดีแก่หัวหน้ารัฐบาล  ในแง่ได้รับความเห็นอกเห็นใจจากประชาชนยิ่งขึ้น ความนิยมจะเพิ่มขึ้น

 

 

 

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับพื้นดวงชะตา

ของดร.ทักษิณ ชินวัตร

 

 

อย่างไรก็ตาม  ความเป็นไปของหัวหน้ารัฐบาลคือ ดร.ทักษิณ ชินวัตร  ก็ย่อมจะเป็นไปตามลักษณะที่ดวงกำเนิดกำหนดไว้ ตามที่เราได้เคยวินิจฉัยไว้แต่แรก เมื่อเดือน ธ.ค.2546 แล้วว่า 

 

         อังคาร(๓) ที่อยู่ภพ   กัมมะ ที่ถึง ลั ถึง ๕ พร้อมทั้ง 2 ดวง ด้วยกฎเกณฑ์ทางกระแสของดาวอังคาร   อังคาร ๓ กับมฤตยู ๐  องศาใกล้ชิดกันแทบทับกัน ก็บ่งถึงนวัตกรรมใหม่ การริเริ่ม การปฏิวัติ  การเปลี่ยนแปลง และหมายถึงพลังความกล้าหาญและความขยันขันแข็งอย่างเอาเป็นเอาตาย

 

มีดาวฆาตคือดาวอังคาร๓   และดาวอังคาร๓กุมดาวมฤตยู๐ ในดวงเดิมค่อนข้างสนิทองศา ในภพที่ 10 (๓ได้ 12 องศา 36 ลิปดา  ๐ ได้ 13 องศา 15 ลิปดา) ซึ่งดวงชะตากันย์ลัคณ์ใดมีดาวคู่นี้อยู่กัมมะ และทั้งดาวอริ๘ เล็งลัคณ์ ทั้งถึงพุธ๔ ตนุลัคณ์-ตนุเศษ ค่อนข้างมีสถิติที่น่าระวังว่าเหตุร้าย เร็ว รุนแรง แตกหักจากศัตรูหรืออุบัติเหตุย่อมมีได้ 

 

ราหู๘ ถึงทั้งพุธ๔ตนุลัคณ์-ตนุเศษ ค่อนข้างบอกได้ชัดว่าชะตานี้มีศัตรูคู่แข่ง หรือศัตรูผู้ชิงชัง คอยสร้างความปั่นป่วนเดือดร้อนให้เจ้าชะตาอยู่ตลอดเวลา เจ้าชะตาจะอยู่นิ่งไม่ได้ ไม่งั้นจะมีอันตราย

 

         เนื่องจากดวงชะตาตกอยู่ใต้อิทธิพลดาวอังคาร๓และมฤตยู๐ ค่อนข้างมาก และบ่ง  ความหมายทั้งทางดีและทางร้าย  ทางดีคืองานมีประสิทธิภาพรวดเร็วมีพลังยิ่งใหญ่ เป็นงานปฏิวัติแตกหัก มีอันตราย สร้างศัตรูถาวร และเหตุร้ายที่เกิดขึ้นอย่างเร็วและแรง

    

         ตามดวงชะตานี้ ไม่มีการสิ้นสุดการต่อสู้ ชีวิตเหมือนอยู่กับสงครามตลอดเวลา  เจ้าชาตาควรผันผ่อนบรรยากาศที่ร้อนและเร่งรีบ ด้วยการเอางานสำคัญทางศาสนาเข้ามาทำ หรือทุ่มเทเพื่องานการปฏิวัติระบบศาสนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพุทธธรรมอย่างยิ่งใหญ่เพื่อลดอุณหภูมิแห่งความร้อนเร็วและแรงดังกล่าว    

 

·        (พยากรณ์เมื่อ เดือน ธันวาคม 2546   ดีเล่มที่ 30 หน้า 26)

 

 

 

เราได้พยากรณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วว่า

 

หลังวันที่10 สิงหาคม พุทธศักราช 2550 ไปแล้วประเทศไทยจะประสบความเจริญเฟื่องฟูในทุก ๆ ด้าน พบความสำเร็จทางการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง รวมทั้งการศาสนาสังคมวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของประชาชนบริบูรณ์มีความสุขตลอดไป เป็นเวลาหลายสิบปี

 

·        (พยากรณ์เมื่อ 11 ก.พ. 2548  ดีเล่มที่ 33 หน้า 34)

 

 

          แต่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมไปว่า  ภายหลัง 10 สิงหาคม 2550  ไปประมาณ 2-3 ปี เห็นได้ว่าดวงของ หัวหน้ารัฐบาล(หมายถึง ดวงของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร) แสดงถึงการจะต้องทำงานหนักมาก  ล้วนเป็นงานริเริ่ม สร้างสรรค์ใหม่ ๆ สอดรับกับดวงชะตาของชาติ ที่เห็นได้ชัดเจนว่าก้าวหน้า ประสบความสำเร็จการเงิน การงานขนาดใหญ่ และกำลังเจริญด้านต่าง ๆ ขึ้นไป  

 

อย่างไรก็ตามสถานการณ์หลัง 10 ส.ค. 2550 สำหรับผู้นำชาติคนปัจจุบันดังกล่าว  ยังมีข้อที่โหรจะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบรอบด้านกว่านี้ และอาจพบสิ่งที่พลิกผันไปจากคำพยากรณ์วรรคนี้ในบางเรื่องบางประเด็นก็ได้

 

 

 

การพิจารณาดวงชะตาบุคคล

 

พยากรณ์ว่าจะสอบตกทั้ง 2 ครั้ง

 

ต่อไปนี้เป็นดวงชะตาตัวอย่าง 

ดวงชะตานี้เป็นดวงชะตานักเรียนอายุย่าง 14 ปี จะสอบเข้าเรียนต่อที่ รร.ประจำจังหวัดที่มีชื่อเสียง 2 แห่ง ๆ แรกสอบวันที่ 3 ธ.ค.2548  แห่งที่ 2 สอบ 25 ธ.ค. 2548   ก่อนสอบสักห้าหกวัน มารดามาถามว่า จะสอบได้หรือไม่   โปรดดูดวงชะตาต่อไปนี้

 

 

 


 

                           *         *        *

                 *                                              

                                14/3         ๗ ลั

                 ๔ ๑ ๙                                  

                    ๓๕   *            

 

                    

 

                     ดวงชะตา  สารัตถ์ (ชื่อสมมติ) 

                       ล.13/142  ร.3674

ชาย, เกิดวันอังคาร, ที่ 31 สิงหาคม  2536  เวลา 17.23 น. ศรีสะเกษ

 

 

          การตอบปัญหานี้  อยู่ที่ดาวเดิมและดาวจรในวันที่สอบทั้ง 2 วัน และการพิจารณาเหตุการณ์สำคัญในเดือน ปี ข้างหน้า   ประเด็นที่สำคัญน่าสนใจเกี่ยวกับดวงชะตานี้ก็คือ ก่อนที่ผู้เป็นแม่จะมาถามปัญหานี้  ได้เที่ยวไปวัดวาอาราม สำนักหมอดู คนทรง รวมทั้งไพ่ยิบซี ไพ่12ราศี ฯลฯ แทบทุกแห่งแล้ว จนกล่าวได้ว่าได้ข่าวหมอดูมีที่ไหนไปหาหมด และบังเอิญมีคนบอกว่า  ขอให้ไปหา ชลัมพุช โหรชนบท  จึงได้มาหา 

 

 

          สิ่งที่น่าสนใจก็คือ เธอมาพร้อมกับความมั่นใจ เพราะ พระ หมอดู คนทรง เหล่านั้นให้คำพยากรณ์ไว้ตรงกันหมด แต่การพยากรณ์ไม่ได้ใช้หลักโหราศาสตร์  ถ้าเป็นหลักโหราศาสตร์ จะพิจารณาจากระบบดาวเดิมและดาวจร และตัดสินโดยทฤษฎีสัมพันธ์อันละเอียดอ่อน โปรดดูระบบดาวในวันที่สอบทั้งสองวันต่อไปนี้

 

 

 

 

 


 

                       *                 

                 *                               

                        17/17                 ๖ ๙                      *  ๗ พักร

                  *                                            

                      *     ๕๔               

 

 

                                  

                 ´Ç§ระบบดาววันที่ 3 ธ.ค. 2548

 

 

 

ได้ให้คำพยากรณ์ว่า การสอบในวันที่ 3 ธ.ค. 2548  จะสอบไม่ได้   ทำให้ผู้เป็นมารดาไม่พอใจ มีอารมณ์ฉุนเฉียว  ได้บอกเครียด ๆ ว่า  เธอได้เทียวไปหาหมอดู หมอไพ่  คนทรงมาห้าหกแห่ง  เขาตอบตรงกันหมดว่าจะสอบได้  ทำไมของท่านนี้จะแตกต่างเขาไป  ให้ทบทวนใหม่ให้ดี  ทบทวนแล้ว เห็นดวงในวันที่ 3 ธ.ค. 2548 เสียหายอย่างแหลก 

 

นับแต่ ๗ ตนุลักคน์เป็นกาลกิณีจร ประ  และพักรอยู่ขณะนั้น ทั้งทับ ๖ เดิม  และทั้ง๖จร๙จรทับ๗ตนุลัคณ์เดิม ทับลัคน์ ทั้งเล็ง๗จรอีก (เข้ากฎพระศุกรเข้าพระเสาร์แทรกกลับกันโดยสมบูรณ์) และราหู๘ จรในภพที่ 3 ราศีมีนการศึกษา   ๑จรทับ๘เดิม

 

แม้๕จรกุม๔จร ณ ภพที่ 10 ก็ช่วยอะไรไม่ได้ เพราะโดนทำลายจากอังคาร๓จรที่เล็งอยู่ และอังคาร๓ ปะทะกับเสาร์๗จรอย่างหนักอยู่ จึงเพียงพอที่จะยืนยันว่า  สอบไม่ได้   

 

 

 

 

ถามต่อว่า  วันที่ 25 ธ.ค.2548 จะได้หรือไม่ได้  ตอบว่าไม่ได้อีก

 

 

โปรดดูดวงดาวจรวันที่ 25 ธ.ค. 2548  

 

 

 

 

 


 

                         *            

                  *                            

                           9/44            ๖ ๙               *  ๗ พักร

                  *                                     

                                           

 

              

                    

                 ´Ç§ระบบดาววันที่ 25  ธ.ค. 2548 

                                      ก่อน 14.09 น.

 

เพราะถึงแม้ดาว ๒ จะเลื่อนมาราศีกันย์ร่วมธาตุกับลัคนา ดาว๔จรมาเป็น 11 แก่ลัคณ์แล้วก็ตามแต่ก็เจอกระแสเสาร์๗เดิม ราหู๘จร   จึงช่วยไม่ได้    เพราะ ๘จรเล็ง๒จร  และ๒จรเป็น3แก่๗จร   ๑จรร่วมธาตุกับ๓จร     

 

 ดาว๕  ดาว๔ ที่จรมาสู่ตำแหน่งอุปการะแก่ชาตา จึงช่วยอะไรไม่ได้เลย  

 

คำพยากรณ์ก็คือ  สอบไม่ได้

 

เธอออกท่าทีดุ ๆ อย่างไม่ค่อยเชื่อถือ และอ้างว่า หลวงพ่อวัดดังนู้นท่านยังพยากรณ์ว่าก่อนปีใหม่นี้ดวงเขาขึ้น  จะต้องสอบได้อย่างแน่นอน  ท่านท้าว่า  หากสอบไม่ได้ตามที่พูดก็จะเลิกพยากรณ์ จะโยนตำราทิ้งเสีย    ถามว่าหลวงพ่อวัดไหน  ชี้มือไปทางวัดนั้น(ไม่กล้าออกนาม เพราะเป็นวัดดังพระเกจิฯ)   ที่เขาว่าดัง ๆ นั่นแหละ

 

ผลการพยากรณ์  บ่ายวันที่ 25 ธ.ค. 2548  หญิงผู้เป็นมารดา มาพบอีกครั้งหนึ่ง บอกว่า  เป็นไปตามคำพยากรณ์ทุกประการ  คือสอบไม่ได้ทั้งสองแห่ง ๆ ที่สองสอบวันนี้รู้ผลแล้วก็มาหา  อยากปรึกษาว่าจะทำอย่างไรต่อไป เพราะผิดหวังมาก กลุ้มกลัดมาก มีปัญหาทางการเงินด้วย  ไม่อยากให้ลูกเข้าโรงเรียนโหล ๆ

 

                ได้บอกว่า  เป็นคราวชาตาไม่ดี  เหตุที่เขาสอบไม่ได้เป็นเพราะเด็กขี้เกียจ ทั้งกำลังมีปัญหาสุขภาพ เขาอ่อนแอ  ป่วยไข้อยู่  และยังกลุ้มกลัดไม่น้อยไปกว่าผู้เป็นแม่  และดูเขาจะติดเพื่อนหญิงหรือดูอินเทอเนตโป๊เปลือย จึงเฉไฉไม่เอาใจใส่เท่าที่ควร  ระวังอย่าไปซ้ำเติมเขาเป็นอันขาด  ขอให้เข้าเรียนที่ไหนไปก่อน เพราะอีกไม่นานชาตาก็ดีขึ้น  พื้นชาตาดี ต่อไปจะช่วยตัวเองได้ สร้างเนื้อสร้างตัวได้ ได้เตือนว่า ปลาย ๆ เดือน ระวังเขาจะหนีออกไปนอกบ้าน หรือทำอะไรไร้เหตุผล แต่ไม่ต้องตกใจ เขาจะกลับมาเอง และไม่มีอันตราย แต่เพราะกลุ้มใจไปหาที่เที่ยวเล่นเท่านั้น

 

                ยังไม่ทราบว่า พระหมอดูที่ท้าทายว่าหากไม่ถูกตามคำพยากรณ์ จะเลิกดูหมอและโยนตำราทิ้ง ได้ทำตามคำพูดแล้วหรือยัง ?

 

 

 

พยากรณ์ว่าจะสอบได้ สำนักอื่น ๆ ว่าสอบตก

 

หมายเหตุผู้พยากรณ์เพิ่มเติม

 

กรณีดวงชะตานักเรียน คือดวงชะตา สารัตถ์  ตามตัวอย่างข้างต้น   ต่อมาอีก 3 เดือน   มีการสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนมีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง  อีกครั้งหนึ่ง เป็นการสอบรวม วันสอบคือวันที่ 25 มีนาคม 2549

 

มารดามาหาอีกครั้งหนึ่ง 

ถามว่า       สอบคราวนี้จะได้หรือไม่

ตอบว่า      คราวนี้สอบได้

 

มารดา มาหาอีก2 ครั้ง ถามเรื่องเดิม  ทบทวนแล้วยืนยันพยากรณ์อย่างเดิม คือสอบได้แน่ ๆ

เธอว่าได้เที่ยวไปยังสำนักพยากรณ์แทบทุกแห่งอีกครั้งหนึ่งถึง 5-6สำนัก  ที่อื่น ๆ พยากรณ์ว่าสอบตกหมด

 

 

โปรดดูดวงระบบดาววันประกาศผลสอบ วันที่  28 มี.ค. 2549

 

 

 


 

                                 *       ๑๘

                    *                   ๐๔๒          

                       17/17                                         *  ๑ ศรีจร

                  *                       *                    

                      *                         

                                  

                

 

                          ´Ç§ระบบดาววันที่ 28 มี.ค. 2549

 

 

 

เหตุผลของความมั่นใจว่าจะสอบได้

 

-          เพราะอังคาร๓อุตสาหะจร เป็น 5 แก่ลั แก่ ศุกร์๖จรทับลั  ได้อุดมเกณฑ์แก่ลั  ถึง๓๕เดิมร่วมธาตุอุดมเกณฑ์แก่ลั (ดาวจรเป็นองค์เกณฑ์หรืออุดมเกณฑ์ถือว่าเป็นประเด็นความหมายสำคัญ)

 

-          อาทิตย์๑ศรีจร ในภพที่3 อุจจาวิลาสน์ เล็งพฤหัสบดี๕เดิม ๘จรได้กระแสมิตร  ในภพที่3 (ซึ่งเป็นภพเกี่ยวกับการศึกษาโดยตรง  ศรีจรมาถือเป็นประเด็นสำคัญ)

 

-          พฤหัสบดี๕บริวารจรเป็น10แก่ลั  ถึงพุธ๔มนตรีจร+จันทร์๒จรหน้าลั ทับจันทร์๒เดิม (ดาว๕จรมาเป็น 10 ถือเป็นประเด็นสำคัญ)

 

-          แม้เสาร์๗กาลกิณีจรตนุลั ก็ร่วมธาตุกับราหู๘มิตรและร่วมอาทิตย์คู่ธาตุไฟ ณ ภพที่ 3 (ศรีจร๑ ปะทะกาลกิณีจร๗ ชัดเจนเช่นนี้ สามารถชั่งน้ำหนักได้ โน้มไปทางไหนก็ทายข้างนั้น)

 

ทายย้ำว่า จะสอบได้  จะชนะการแข่งขัน

 

 

ผล สอบได้คะแนนดี  ได้อยู่ห้องคิง โรงเรียนมีชื่อเสียงของจังหวัด

(หัวข้อนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมภายหลัง - ผู้พยากรณ์)

 

 

คำถามท้ายบท

 

โดยหลักวิชาโหราศาสตร์ โหราจารย์จะสามารถพยากรณ์ได้หรือไม่ว่า  บุคคลใดจะได้ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำชาติคนต่อไป  ในเวลานี้ อาจเห็นหรือไม่ว่ามีบุคคลใดมีดวงชะตาที่โดดเด่นพอจะเป็นผู้นำชาติได้อีก  จะสามารถพยากรณ์ดวงชะตาของผู้นำพรรคฝ่ายค้านว่า เป็นอย่างไรบ้าง  ผู้นำพรรคอื่น ๆ เป็นอย่างไรบ้าง  พอจะบอกได้เพียงไร

 

คำตอบ   สามารถบอกได้  และต่อไปนี้  ชลัมพุช โหรชนบท  ก็จักได้พิจารณานำดวงชะตาของบุคคลสำคัญอื่น ๆ เช่นดวงชะตาของผู้นำฝ่ายค้านมาวิเคราะห์วิจัยตามกาลเทศะอันเหมาะสมต่อไป.

 

 

 

ชลัมพุช โหรชนบท

13 ม.ค. 2549*

 *ดี(อินเทอเนต) เล่ม 35 หน้า 34

 

 

 

 

 
สารบาญโหราศาสตร์

โหราศาสตร์ ชี้ชะตาสงครามรัสเซีย-ยูเครน และ อิสราเอล-ฮามาส จะจบลงเมื่อไร?
ราหู๘)ย้ายเมื่อ 17ต.ค.2566จะส่งผลดีร้ายอย่างไรบ้างต่อประเทศไทย
รัฐสภาเลือกตั้ง 22สค.2566 เศรษฐา ทวีสิน จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30หรือไม่?
รัฐสภาเลือกตั้ง 3 ส.ค.2566 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 หรือไม่ ?
โหราศาสตร์วันนี้ ตรวจดวงชะตาทักษิณ ชินวัตร ณ 30 ก.ค. 2566
การเลือกตั้ง14พ.ค. 2566 ตรวจดวงชะตาพรรคนักการเมือง19ดวงชะตา พร้อมคำพยากรณ์
โหราศาสตร์ และการเมือง 16 มี.ค. 2566 โหราศาสตร์พยากรณ์ตัดสินการเมืองไทยยุคเลือกตั้ง 66 คำถามเพิ่มเติม (จากโหราศาสตร์ 28)
ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 :โหราศาสตร์รายวัน 14 กพ.2566
ประยุทธจันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะครบ8ปีศาลจะสั่งออกจากตำแหน่งหรือไม่?
ดวงชะตาหมอปลา กับ หลวงปู่แสง มีอะไรแตกต่าง น่าสนใจอะไรบ้าง?
ดวงชะตานักร้องสาวแตงโม ตกเรือเสียชีวิตต่อหน้าเพื่อน 5 คน ดวงชะตาเป็นอย่างไร ?
โหราศาสตร์ 27 พยากรณ์นักการเมือง พรรคศรีวิไลย นายมงคลกิตติ สุขสินธรานนท์
โหราศาสตร์ พยากรณ์การเมืองไทย พ.ศ.2565(ตอนที่ 1) ชลัมพุช โหรชนบท 3 ก.พ. 2565
ดวงชะตา ลิซ่า ปราณปรียา มโนบาล
แพทองธาร ชินวัตร จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่? มาสู่การเมืองหวังเป็นใหญ่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่?
ดวงชะตา ลิซ่า ปราณปรียา มโนบาล ดวงชะตาที่รับกระแสดาวทั้ง 9 ดวงเต็มที่จะเด่นดังมีชื่อเสียงไปทั่วโลก
โหราศาสตร์ 26 ประยุทธจะผ่านอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ชะตาปิยบุตร ณัฐวุฒิ ทักษิณ ส.ศิวรักษ์,ธรรมนัส พรหมเผ่าจะตกงาน
(ข่าวล่าโหราศาสตร์ไทย) ข่าวดีโหราศาสตร์ไทย เผยแผ่โหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์ศาสตร์ ไป 44 ภาษาทั่วโลก คนทั่วโลกถามปัญหาและรับคำตอบโหราศาสตร์ได้ผ่านเวบไซต์นี้
โควิด-19จะจบลง จตุพรร้ายหนัก ทักษิณชะตากุด เสรีพิสุทธิ์จะแตกพังทลาย ประวิตร-ประยุทธจะได้เป็นนรม.ต่อ สตรีผู้สูงศักดิ์จะป่วย
ชะตานางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ บอกไปถึงลูกจะตกต่ำ, ชลน่าน ศรีแก้ว, เพนกวิน ผริษฐ์ ชีวรักษ์, อานนท์ นำพา
พล.อ.ประยุทธ กรณีอยู่บ้านหลวง จะโดนศาลสั่งออกจากตำแหน่งหรือไม่ ชวน หลีกภัย จะได้เป็นนายกระยะนี้ สุดารัตน์ หมดหวัง จุลินทร์ ธนาธรแตกปิยบุตร ช่อ ไป3ปีข้างหน้า
ทรัมพ์ กับ ไบเด็น ใครจะชนะ 3 พ.ย.2563 ไบเดน จะชนะ ได้เป็นประธานาธิบดีคนที่ 46 ของสหรัฐอเมริกา
ไทยจะมีชื่อเสียงจากโควิด แต่วิตกจะมีเรื่องร้ายแรงทางการเมือง รัฐบาลจะเอาตัวไม่รอด โควิดไทยจะยุติลงในเดือน เมษายน2564 การเมืองจะดีร้ายอย่างไรฟังคำพยากรณ์จากดวงชะตาประเทศไทยและบุคคลสำคัญการเมือง 20 ดวงชะตา จะมีรัฐบาลใหม่มาแทนรัฐบาลประยุทธหรือไม่ ?
ดาวรวมพลังแน่นท้องฟ้า ตรึงทุกทิศทั่วโลก ก่อเกิดไวรัสร้ายอู่ฮั่น(โควิด-19)ทำลายโลก พยากรณ์วัฒนา เมืองสุข 5 ข้อหนักมาก
คำพยากรณ์นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตรแสงกนกกุล นางพรรณิกา วาณิช พรรคอนาคตใหม่ หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค จะแตกกันไปคนละทิศ
(คำพยากรณ์) นายอนุทิน ชาญวีระกุล หน.พรรคภูมิใจไทย ดวงชะตาเป็นอย่างไร จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่?
(วิวาทะทางโหราศาสตร์) คำพยากรณ์เนื่องจากดาวพฤหัสกำลังจะยกย้ายสู่ธนูโหรทั่วไปว่าฝ่ายค้าน ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จะดีเด่นพบความสำเร็จเป้าหมายยิ่งขึ้นผิดจากที่ท่านทำนายไว้แบบตรงข้าม ประยุทธจะเจอดาวดับ5ดวง ความหมายคืออะไรแน่?
(หลักวิชาโหราศาสตร์)จะมีการยกย้ายราศีของดาวใหญ่2ดวงเดือนพย.-ธค.63 ดาวพฤหัสบดี กับดาวเสาร์จะเกิดอะไรต่อใครและประเทศไทยครับ
(คำพยากรณ์)ดวงชะตาพรรคฝ่ายค้าน-รัฐบาล ใครจะชนะการเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 พล.อ.ประยุทธชนะจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30
(คำพยากรณ์)การลอบสังหารพล.อ.ประยุทธ, ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
(คำพยากรณ์)ดวงชะตาท่านจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
(คำพยากรณ์) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติจะตกต่ำ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
(คำพยากรณ์)ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
(หลักวิชาโหราศาสตร์)คำถามเกณฑ์ดวงชะตาถูกลอบสังหาร พล.อ.ประยุทฅธ์ จันทร์โอชา ทักษิณ ชินวัตร
(คำพยากรณ์)กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
(คำพยากรณ์)ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
(คำพยากรณ์)ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
(หลักวิชาโหราศาสตร์) ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ราชวงศ์จักรี ฤกษ์ที่เหมาะควรตามหลักโหราศาสตร์
(หลักวิชาโหราศาสตร์-คำพยากรณ์) ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
(คำพยากรณ์) ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
ดวงชะตานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2558 ไป
(บทวิเคราะห์พิเศษ) วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
(บทวิเคราะห์พิเศษ) วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
(วิวาทะทางโหราศาสตร์) หลักวิชาโหราศาสตร์ ข้อโต้แย้งทางโหราศาสตร์: ประเด็นฤกษ์ล้มรัฐบาลวันที่ 8 ต.ค.2556 -โหรอาหรับทำนายทักษิณพบจุดจบ
(อิทธิพลของดวงดาวต่อชีวิตมนุษย์นั้นคือหลักโหราศาสตร์) ตอบคำถามชีวิตของคนเราต้องเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?คำอธิบายเบื้องต้นของความเข้าใจโหราศาสตร์ (นศภ...........)
(งานวิจัยโหราศาสตร์) หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ รวมดวงชะตาคนสำคัญระดับกษัตริย์และผู้นำชาติทั่วโลก ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์ วิจัยจากระดับกษัตริย์ทั่วโลก
(หลักวิชาโหราศาสตร์) โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
(หลักวิชาโหราศาสตร์-คำพยากรณ์) ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดินปลายปี 2557
(วิวาทะทางโหราศาสตร์) ว่าดวงอภิสิทธิ์จะฟื้นจะกลับมาได้ดีอีกครั้งหลังวัย50ปี
ชะตาหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ทำไมจตุพรไม่ติดโผรมต.? ยิ่งลักษณ์มีสมัยที่2หรือไม่?วิเคราะห์หมอดูวิกลจริต
ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา อมาตย์อีกคนหนึ่ง ดวงเป็นอย่างไรบ้าง?
ยืนยันไฟไหม้หรือวินาศภัยครั้งใหญ่ในกทม. 16 ธ.ค.2555หรือไม่?
(คำพยากรณ์)พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
(คำพยากรณ์) ดวงชะตาพล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กห.รัฐบาลยิ่งลักษณ์
ปีนี้น้ำจะท่วมเยอะกว่าปี2554-จะเกิดสงครามกลางเมืองเดือน11 จริงหรือ?
(คำพยากรณ์) ทักษิณจะได้กลับบ้านหรือไม่? เมื่อไร?
ประเด็นความขัดแย้งครั้งใหญ่ทางโหราศาสตร์ โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงระดับเลือดนองท้องช้าง จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
(คำพยากรณ์) ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
สถานการณ์สินามิน้ำจืด2554จะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด?
มองระดับต่อไปของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยิ่งลักษณ์
คำตอบประเด็นสินามิอีกครั้ง
(คำพยากรณ์)การเลือกตั้งทั่วไป 3 ก.ค.2554 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย
(คำพยากรณ์) การเลือกตั้งทั่วไป 3 ก.ค. 2554 พรรคเพื่อไทยจะชนะประชาธิปัตย์ท่วมท้น
(คำพยากรณ์) กระทู้ถามเรื่อง3นายกราศีกันย์ อภิสิทธิ์ บรรหาร และทักษิณ
(คำพยากรณ์) ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา 25 ก.พ.2544
(คำพยากรณ์) ดวงชะตาประเทศไทย พ.ศ.2554 จะเกิดเหตุร้ายแรง11ประการรวมสินามิอีกครั้ง
(พยากรณ์) ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่? ได้แต่ไม่ครบ อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
(บันทึกดวงชะตานักการเมืองไทย) ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
(บันทึกดวงชะตานักการเมือง27ดวง) ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ขอให้ตรวจสอบดวงชาตาประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 อีกที
ดวงชะตาประเทศไทย : พยากรณ์เหตุการณ์ 6 ธ.ค.2551
(คำพยากรณ์) ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
(คำพยากรณ์ประเทศไทย) พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
(คำพยากรณ์) ภราดร-นาตาลี
พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 7 :บทสรุปชาตาดร.ทักษิณ ชินวัตร article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 6 บันทึกดวงชาตาประเทศไทย30พ.ค.2550 เหตุการณ์ม็อบไล่รัฐบาลทักษิณ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 2 บันทึกเหตุร้ายของบ้านเมืองทสึนามิ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 1:พื้นชาตา ความเป็นไปในอนาคต articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----