ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


รายชื่อส.ส.ทั่วประเทศ
 
เลือกขอบเขตการค้นหาก่อน และใส่คำ หรือส่วนของคำที่ต้องการค้นหา และกดปุ่มตกลง
 
 
  กกต.รับรอง และมาแสดงตนแล้ว   กกต.รับรอง และยังไม่มาแสดงตน

ที่ ชื่อ-สกุล พรรค แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง/แบบสัดส่วน วันที่มาแสดงตน ประวัติเผยแพร่
1 นายกนก ลิ้มตระกูล
พลังประชาชน
จังหวัดอุตรดิตถ์ เขตที่ 1 10 ม.ค.51
2 นายกมล จิระพันธุ์วาณิช
ชาติไทย
จังหวัดลพบุรี เขตที่ 1 7 ม.ค.51
3 นายกรณ์ จาติกวณิช
ประชาธิปัตย์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตที่ 2 7 ม.ค.51
4 นางกรรณิการ์ เจริญพันธ์
มัชฌิมาธิปไตย
จังหวัดสุรินทร์ เขตที่ 2 7 ม.ค.51
5 นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์
พลังประชาชน
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 2 4 ม.ค.51
6 นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี
พลังประชาชน
จังหวัดเชียงใหม่ เขตที่ 1 7 ม.ค.51
7 นายก่อเกียรติ สิริยะเสถียร
พลังประชาชน
จังหวัดนครปฐม เขตที่ 2 5 ม.ค.51
8 นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา
ชาติไทย
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 7 7 ม.ค.51
9 นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์
ประชาธิปัตย์
จังหวัดพังงา เขตที่ 1 7 ม.ค.51
10 นายกัมพล สุภาแพ่ง
ประชาธิปัตย์
จังหวัดเพชรบุรี เขตที่ 1 7 ม.ค.51
11 นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย
ประชาธิปัตย์
จังหวัดสระบุรี เขตที่ 1 9 ม.ค.51
12 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
ประชาธิปัตย์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตที่ 8 4 ม.ค.51
13 พันตำรวจโท กานต์ เทียนแก้ว
พลังประชาชน
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1 4 ม.ค.51
14 นายการุณ โหสกุล
พลังประชาชน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตที่ 5 7 ม.ค.51
15 นายกิตติ สมทรัพย์
พลังประชาชน
จังหวัดร้อยเอ็ด เขตที่ 2 4 ม.ค.51
16 นายกิตติกร โล่ห์สุนทร
พลังประชาชน
จังหวัดลำปาง เขตที่ 1 9 ม.ค.51
17 นายกิตติศักดิ์ รุ่งธนเกียรติ
พลังประชาชน
จังหวัดสุรินทร์ เขตที่ 1 4 ม.ค.51
18 นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
พลังประชาชน
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 3 4 ม.ค.51
19 หม่อมราชวงศ์กิติวัฒนา ไชยันต์
เพื่อแผ่นดิน
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 6 6 ม.ค.51
20 ร้อยโท กุเทพ ใสกระจ่าง
พลังประชาชน
จังหวัดศรีสะเกษ เขตที่ 2 4 ม.ค.51
21 นายกูเฮง ยาวอหะซัน
ชาติไทย
จังหวัดนราธิวาส เขตที่ 2 7 ม.ค.51
22 นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม
พลังประชาชน
จังหวัดอุดรธานี เขตที่ 4 4 ม.ค.51
23 นายเกษม อุประ
พลังประชาชน
จังหวัดสกลนคร เขตที่ 3 5 ม.ค.51
24 นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์
มัชฌิมาธิปไตย
จังหวัดปราจีนบุรี เขตที่ 1 30 ม.ค.51
25 นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร
ชาติไทย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตที่ 1 7 ม.ค.51
26 นายโกวิทย์ ธารณา
ประชาธิปัตย์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตที่ 11 7 ม.ค.51
27 นายไกร ดาบธรรม
รวมใจไทยชาติพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ เขตที่ 3 7 ม.ค.51
28 นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
ประชาธิปัตย์
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 5 4 ม.ค.51
29 นายคงกฤช หงษ์วิไล
พลังประชาชน
จังหวัดปราจีนบุรี เขตที่ 1 8 ม.ค.51
30 นายคมเดช ไชยศิวามงคล
พลังประชาชน
จังหวัดกาฬสินธุ์ เขตที่ 1 12 ม.ค.51
31 นายครรชิต ทับสุวรรณ
ประชาธิปัตย์
จังหวัดสมุทรสาคร เขตที่ 1 7 ม.ค.51
32 นายจตุพร เจริญเชื้อ
พลังประชาชน
จังหวัดขอนแก่น เขตที่ 3 4 ม.ค.51
33 นายจตุพร พรหมพันธุ์
พลังประชาชน
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 6 4 ม.ค.51
34 นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์
พลังประชาชน
จังหวัดลำปาง เขตที่ 2 4 ม.ค.51
35 นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น
พลังประชาชน
จังหวัดอุดรธานี เขตที่ 3 21 ม.ค.51
36 นายจักรัตน์ พั้วช่วย
พลังประชาชน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตที่ 1 7 ม.ค.51
37 นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร
พลังประชาชน
จังหวัดขอนแก่น เขตที่ 1 4 ม.ค.51
38 นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล
เพื่อแผ่นดิน
จังหวัดนครราชสีมา เขตที่ 2 20 ม.ค.51
39 นายจิรพันธ์ ลิ้มสกุลศิริรัตน์
พลังประชาชน
จังหวัดสมุทรปราการ เขตที่ 2 7 ม.ค.51
40 นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์
พลังประชาชน
จังหวัดมหาสารคาม เขตที่ 1 11 ม.ค.51
41 นายจุติ ไกรฤกษ์
ประชาธิปัตย์
จังหวัดพิษณุโลก เขตที่ 2 4 ม.ค.51
42 นายจุมพฏ บุญใหญ่
พลังประชาชน
จังหวัดสกลนคร เขตที่ 2 21 ม.ค.51
43 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
ประชาธิปัตย์
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 8 8 ม.ค.51
44 นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์
ประชาธิปัตย์
จังหวัดพังงา เขตที่ 1 6 ม.ค.51
45 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
พลังประชาชน
จังหวัดเชียงใหม่ เขตที่ 3 4 ม.ค.51
46 นายเจริญ คันธวงศ์
ประชาธิปัตย์
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 6 4 ม.ค.51
47 นายเจริญ จรรย์โกมล
พลังประชาชน
จังหวัดชัยภูมิ เขตที่ 1 11 ม.ค.51
48 นายเจะอามิง โตะตาหยง
ประชาธิปัตย์
จังหวัดนราธิวาส เขตที่ 1 5 ม.ค.51
49 นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ
ประชาธิปัตย์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตที่ 1 4 ม.ค.51
50 นายเจือ ราชสีห์
ประชาธิปัตย์
จังหวัดสงขลา เขตที่ 1 4 ม.ค.51
51 นายฉลาด ขามช่วง
พลังประชาชน
จังหวัดร้อยเอ็ด เขตที่ 1 4 ม.ค.51
52 ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง
พลังประชาชน
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 6 7 ม.ค.51
53 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
ประชาธิปัตย์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขตที่ 1 7 ม.ค.51
54 นายเฉลิมชาติ การุญ
พลังประชาชน
จังหวัดสกลนคร เขตที่ 1 21 ม.ค.51
55 นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์
ประชาธิปัตย์
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 8 7 ม.ค.51
56 นายชนินทร์ รุ่งแสง
ประชาธิปัตย์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตที่ 12 6 ม.ค.51
57 นางชมภู จันทาทอง
พลังประชาชน
จังหวัดหนองคาย เขตที่ 1 14 ม.ค.51
58 นายชยุต ภุมมะกาญจนะ
พลังประชาชน
จังหวัดปราจีนบุรี เขตที่ 1 4 ม.ค.51
59 นายชลน่าน ศรีแก้ว
พลังประชาชน
จังหวัดน่าน เขตที่ 1 5 ม.ค.51
60 นายชวน หลีกภัย
ประชาธิปัตย์
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 8 8 ม.ค.51
61 นายชวลิต วิชยสุทธิ์
พลังประชาชน
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 3 21 ม.ค.51
62 นายชัย ชิดชอบ
พลังประชาชน
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 4 7 ม.ค.51
63 นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง
พลังประชาชน
จังหวัดชัยนาท เขตที่ 1 30 ม.ค.51
64 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
ชาติไทย
จังหวัดสิงห์บุรี เขตที่ 1 11 ม.ค.51
65 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
ประชาธิปัตย์
จังหวัดตาก เขตที่ 1 4 ม.ค.51
66 นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์
ประชาธิปัตย์
จังหวัดนครนายก เขตที่ 1 21 ม.ค.51
67 นายชาดา ไทยเศรษฐ์
ชาติไทย
จังหวัดอุทัยธานี เขตที่ 1 7 ม.ค.51
68 นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์
ประชาธิปัตย์
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 8 7 ม.ค.51
69 นางสาวชินณิชา วงศ์สวัสดิ์
พลังประชาชน
จังหวัดเชียงใหม่ เขตที่ 1 4 ม.ค.51
70 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
ประชาธิปัตย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตที่ 2 4 ม.ค.51
71 นายชุมพล กาญจนะ
ประชาธิปัตย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตที่ 1 7 ม.ค.51
72 นายชุมพล จุลใส
ประชาธิปัตย์
จังหวัดชุมพร เขตที่ 1 7 ม.ค.51
73 นายชูชาติ หาญสวัสดิ์
พลังประชาชน
จังหวัดปทุมธานี เขตที่ 2 4 ม.ค.51
74 นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
พลังประชาชน
จังหวัดอุบลราชธานี เขตที่ 2 4 ม.ค.51
75 นายชูศักดิ์ ศิรินิล
พลังประชาชน
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 2 4 ม.ค.51
76 นายเชน เทือกสุบรรณ
ประชาธิปัตย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตที่ 2 4 ม.ค.51
77 นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์
ชาติไทย
จังหวัดชัยภูมิ เขตที่ 1 7 ม.ค.51
78 พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร
รวมใจไทยชาติพัฒนา
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 5 10 ม.ค.51
79 ร้อยตำรวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ
พลังประชาชน
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 7 7 ม.ค.51
80 นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ
พลังประชาชน
จังหวัดอุดรธานี เขตที่ 1 21 ม.ค.51
81 นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์
พลังประชาชน
จังหวัดหนองคาย เขตที่ 2 19 ม.ค.51
82 นายไชยยศ จิรเมธากร
เพื่อแผ่นดิน
จังหวัดอุดรธานี เขตที่ 3 21 ม.ค.51
83 นายไชยวัฒน์ ติณรัตน์
พลังประชาชน
จังหวัดมหาสารคาม เขตที่ 2 5 ม.ค.51
84 นายไชยา พรหมา
พลังประชาชน
จังหวัดหนองบัวลำภู เขตที่ 1 4 ม.ค.51
85 นายไชยา สะสมทรัพย์
พลังประชาชน
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 7 4 ม.ค.51
86 นายซูการ์โน มะทา
พลังประชาชน
จังหวัดยะลา เขตที่ 1 4 ม.ค.51
87 นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์
ประชาธิปัตย์
จังหวัดชลบุรี เขตที่ 2 4 ม.ค.51
88 นายฐานิสร์ เทียนทอง
ประชาราช
จังหวัดสระแก้ว เขตที่ 1 9 ม.ค.51
89 นางฐิติมา ฉายแสง
พลังประชาชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตที่ 2 4 ม.ค.51
90 นายณรงค์กร ชวาลสันตติ
พลังประชาชน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตที่ 1 21 ม.ค.51
91 นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ
ชาติไทย
จังหวัดสุพรรณบุรี เขตที่ 1 7 ม.ค.51
92 นายณัฐวุฒิ สุขเกษม
มัชฌิมาธิปไตย
จังหวัดบุรีรัมย์ เขตที่ 1 19 ม.ค.51
93 นางสาวณิรัฐกานต์ ศรีลาภ
ประชาธิปัตย์
จังหวัดยโสธร เขตที่ 1 9 ม.ค.51
94 นายดนัย นพสุวรรณวงศ์
ประชาธิปัตย์
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 4 9 ม.ค.51
95 นายดนุพร ปุณณกันต์
พลังประชาชน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตที่ 7 7 ม.ค.51
96 นางดวงแข อรรณนพพร
พลังประชาชน
จังหวัดขอนแก่น เขตที่ 2 4 ม.ค.51
97 นางสาวตรีนุช เทียนทอง
ประชาราช
จังหวัดสระแก้ว เขตที่ 1 9 ม.ค.51
98 นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น
พลังประชาชน
จังหวัดอุดรธานี เขตที่ 2 21 ม.ค.51
99 นายตุ่น จินตะเวช
ชาติไทย
จังหวัดอุบลราชธานี เขตที่ 3 7 ม.ค.51
100 นายไตรรงค์ ติธรรม
พลังประชาชน
จังหวัดหนองคาย เขตที่ 2 19 ม.ค.51
101 นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี
ประชาธิปัตย์
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 8 4 ม.ค.51
102 นายถวิล ไพรสณฑ์
ประชาธิปัตย์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตที่ 10 4 ม.ค.51
103 นายถาวร เสนเนียม
ประชาธิปัตย์
จังหวัดสงขลา เขตที่ 2 4 ม.ค.51
104 นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
พลังประชาชน
จังหวัดอุตรดิตถ์ เขตที่ 1 4 ม.ค.51
105 นายทรงศักดิ์ ทองศรี
พลังประชาชน
จังหวัดบุรีรัมย์ เขตที่ 2 19 ม.ค.51
106 นายทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤาชัย
พลังประชาชน
จังหวัดสกลนคร เขตที่ 1 18 ม.ค.51
107 นายทศพร เทพบุตร
ประชาธิปัตย์
จังหวัดภูเก็ต เขตที่ 1 10 ม.ค.51
108 นายทศพล เพ็งส้ม
ประชาธิปัตย์
จังหวัดนนทบุรี เขตที่ 2 4 ม.ค.51
109 นายทองดี มนิสสาร
พลังประชาชน
จังหวัดอุดรธานี เขตที่ 2 21 ม.ค.51
110 นางทัศนียา รัตนเศรษฐ
รวมใจไทยชาติพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา เขตที่ 4 16 ม.ค.51
111 นายทิวา เงินยวง
ประชาธิปัตย์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตที่ 6 5 ม.ค.51
112 นายเทพไท เสนพงศ์
ประชาธิปัตย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตที่ 2 5 ม.ค.51
113 นายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ
พลังประชาชน
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 3 4 ม.ค.51
114 นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์
ประชาธิปัตย์
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1 9 ม.ค.51
115 นายธนเทพ ทิมสุวรรณ
พลังประชาชน
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 3 14 ม.ค.51
116 นายธนา ชีรวินิจ
ประชาธิปัตย์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตที่ 3 4 ม.ค.51
117 นายธนาธร โล่ห์สุนทร
พลังประชาชน
จังหวัดลำปาง เขตที่ 1 21 ม.ค.51
118 นายธนิตพล ไชยนันทน์
ประชาธิปัตย์
จังหวัดตาก เขตที่ 1 7 ม.ค.51
119 นายธเนศ เครือรัตน์
พลังประชาชน
จังหวัดศรีสะเกษ เขตที่ 1 4 ม.ค.51
120 นายธวัชชัย อนามพงษ์
ประชาธิปัตย์
จังหวัดจันทบุรี เขตที่ 1 8 ม.ค.51
121 นายธารา ปิตุเตชะ
ประชาธิปัตย์
จังหวัดระยอง เขตที่ 2 7 ม.ค.51
122 นายธีระ ไตรสรณกุล
พลังประชาชน
จังหวัดศรีสะเกษ เขตที่ 3 8 ม.ค.51
123 นายธีระ สลักเพชร
ประชาธิปัตย์
จังหวัดตราด เขตที่ 1 7 ม.ค.51
124 นายธีระชัย แสนแก้ว
พลังประชาชน
จังหวัดอุดรธานี เขตที่ 2 21 ม.ค.51
125 นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์
ประชาธิปัตย์
จังหวัดชุมพร เขตที่ 1 7 ม.ค.51
126 นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา
พลังประชาชน
จังหวัดสุรินทร์ เขตที่ 3 19 ม.ค.51
127 นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ
ประชาธิปัตย์
จังหวัดตาก เขตที่ 1 7 ม.ค.51
128 นายนคร มาฉิม
ประชาธิปัตย์
จังหวัดพิษณุโลก เขตที่ 2 5 ม.ค.51
129 นายนที สุทินเผือก
พลังประชาชน
จังหวัดสมุทรปราการ เขตที่ 2 5 ม.ค.51
130 นายนพคุณ รัฐผไท
พลังประชาชน
จังหวัดเชียงใหม่ เขตที่ 2 7 ม.ค.51
131 นายนพดล พลซื่อ
เพื่อแผ่นดิน
จังหวัดร้อยเอ็ด เขตที่ 3 7 ม.ค.51
132 นายนพดล พลเสน
ชาติไทย
จังหวัดอุทัยธานี เขตที่ 1 7 ม.ค.51
133 นายนรพล ตันติมนตรี
เพื่อแผ่นดิน
จังหวัดเชียงใหม่ เขตที่ 4 4 ม.ค.51
134 นายนราพัฒน์ แก้วทอง
ประชาธิปัตย์
จังหวัดพิจิตร เขตที่ 1 11 ม.ค.51
135 นายนริศ ขำนุรักษ์
ประชาธิปัตย์
จังหวัดพัทลุง เขตที่ 1 4 ม.ค.51
136 นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์
ประชาธิปัตย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตที่ 1 8 ม.ค.51
137 นางนฤมล ธารดำรงค์
พลังประชาชน
จังหวัดสมุทรปราการ เขตที่ 3 4 ม.ค.51
138 นายนวัธ เตาะเจริญสุข
พลังประชาชน
จังหวัดขอนแก่น เขตที่ 3 4 ม.ค.51
139 นายนัจมุดดีน อูมา
พลังประชาชน
จังหวัดนราธิวาส เขตที่ 2 4 ม.ค.51
140 นางนันทนา ทิมสุวรรณ
พลังประชาชน
จังหวัดเลย เขตที่ 2 14 ม.ค.51
141 นางนันทพร วีรกุลสุนทร
ประชาธิปัตย์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตที่ 9 4 ม.ค.51
142 นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ
ประชาธิปัตย์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตที่ 7 4 ม.ค.51
143 นายนาราชา สุวิทย์
ประชาธิปัตย์
จังหวัดสงขลา เขตที่ 3 10 ม.ค.51
144 นายนิทัศน์ ศรีนนท์
พลังประชาชน
จังหวัดนนทบุรี เขตที่ 1 5 ม.ค.51
145 นายนิพนธ์ บุญญามณี
ประชาธิปัตย์
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 8 4 ม.ค.51
146 นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์
ประชาธิปัตย์
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 7 8 ม.ค.51
147 นายนิพนธ์ ศรีธเรศ
พลังประชาชน
จังหวัดกาฬสินธุ์ เขตที่ 2 4 ม.ค.51
148 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
ประชาธิปัตย์
จังหวัดพัทลุง เขตที่ 1 4 ม.ค.51
149 นางนิภา พริ้งศุลกะ
ประชาธิปัตย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตที่ 2 8 ม.ค.51
150 นายนิมุคตาร์ วาบา
เพื่อแผ่นดิน
จังหวัดปัตตานี เขตที่ 2 7 ม.ค.51
151 นายนิยม ช่างพินิจ
พลังประชาชน
จังหวัดพิษณุโลก เขตที่ 1 8 ม.ค.51
152 นายนิยม วรปัญญา
พลังประชาชน
จังหวัดลพบุรี เขตที่ 2 4 ม.ค.51
153 นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล
พลังประชาชน
จังหวัดแพร่ เขตที่ 1 21 ม.ค.51
154 นายนิยม เวชกามา
พลังประชาชน
จังหวัดสกลนคร เขตที่ 1 18 ม.ค.51
155 นายนิรมิต สุจารี
พลังประชาชน
จังหวัดร้อยเอ็ด เขตที่ 3 18 ม.ค.51
156 นายนิโรธ สุนทรเลขา
ชาติไทย
จังหวัดนครสวรรค์ เขตที่ 2 4 ม.ค.51
157 นายนิสิต สินธุไพร
พลังประชาชน
จังหวัดร้อยเอ็ด เขตที่ 2 4 ม.ค.51
158 พันตำรวจโท นุกูล แสงศิริ
มัชฌิมาธิปไตย
จังหวัดนครสวรรค์ เขตที่ 3 7 ม.ค.51
159 นายบรรจบ รุ่งโรจน์
ประชาธิปัตย์
จังหวัดชลบุรี เขตที่ 1 7 ม.ค.51
160 นายบรรหาร ศิลปอาชา
ชาติไทย
จังหวัดสุพรรณบุรี เขตที่ 1 7 ม.ค.51
161 นายบัญญัติ เจตนจันทร์
ประชาธิปัตย์
จังหวัดระยอง เขตที่ 2 7 ม.ค.51
162 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
ประชาธิปัตย์
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 8 10 ม.ค.51
163 นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์
พลังประชาชน
จังหวัดนครราชสีมา เขตที่ 6 22 ม.ค.51
164 นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
พลังประชาชน
จังหวัดเชียงใหม่ เขตที่ 2 4 ม.ค.51
165 นายบุญยอด สุขถิ่นไทย
ประชาธิปัตย์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตที่ 4 4 ม.ค.51
166 นางบุญรื่น ศรีธเรศ
พลังประชาชน
จังหวัดกาฬสินธุ์ เขตที่ 1 12 ม.ค.51
167 นายบุญลือ ประเสริฐโสภา
พลังประชาชน
จังหวัดราชบุรี เขตที่ 1 4 ม.ค.51
168 นายบุญเลิศ ครุฑขุนทด
พลังประชาชน
จังหวัดนครราชสีมา เขตที่ 3 16 ม.ค.51
169 นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร
มัชฌิมาธิปไตย
จังหวัดสุรินทร์ เขตที่ 1 7 ม.ค.51
170 นายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์
ชาติไทย
จังหวัดบุรีรัมย์ เขตที่ 4 7 ม.ค.51
171 ร้อยตรี ปรพล อดิเรกสาร
พลังประชาชน
จังหวัดสระบุรี เขตที่ 1 4 ม.ค.51
172 นายประกอบ จิรกิติ
ประชาธิปัตย์
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 6 4 ม.ค.51
173 นายประกอบ รัตนพันธ์
ประชาธิปัตย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตที่ 2 4 ม.ค.51
174 นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ
พลังประชาชน
จังหวัดขอนแก่น เขตที่ 1 4 ม.ค.51
175 นายประชา ประสพดี
พลังประชาชน
จังหวัดสมุทรปราการ เขตที่ 3 4 ม.ค.51
176 พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก
เพื่อแผ่นดิน
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 3 8 ม.ค.51
177 นายประนอม โพธิ์คำ
เพื่อแผ่นดิน
จังหวัดนครราชสีมา เขตที่ 2 20 ม.ค.51
178 นายประพนธ์ นิลวัชรมณี
ประชาธิปัตย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตที่ 1 5 ม.ค.51
179 นายประพร เอกอุรุ
ประชาธิปัตย์
จังหวัดสงขลา เขตที่ 1 8 ม.ค.51
180 นายประภัตร โพธสุธน
ชาติไทย
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 7 7 ม.ค.51
181 นายประมวล พงศ์ถาวราเดช
ประชาธิปัตย์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขตที่ 1 7 ม.ค.51
182 นายประมวล เอมเปีย
ประชาธิปัตย์
จังหวัดชลบุรี เขตที่ 1 4 ม.ค.51
183 นายประสงค์ บูรณ์พงศ์
พลังประชาชน
จังหวัดนครพนม เขตที่ 1 19 ม.ค.51
184 นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ
พลังประชาชน
จังหวัดชัยภูมิ เขตที่ 2 19 ม.ค.51
185 นายประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
พลังประชาชน
จังหวัดบุรีรัมย์ เขตที่ 3 11 ม.ค.51
186 นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย
พลังประชาชน
จังหวัดเชียงใหม่ เขตที่ 3 4 ม.ค.51
187 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
พลังประชาชน
จังหวัดนครราชสีมา เขตที่ 3 15 ม.ค.51
188 นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย
พลังประชาชน
จังหวัดสมุทรปราการ เขตที่ 1 4 ม.ค.51
189 นายประเสริฐ บุญชัยสุข
รวมใจไทยชาติพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา เขตที่ 1 14 ม.ค.51
190 นายประเสริฐ บุญเรือง
พลังประชาชน
จังหวัดกาฬสินธุ์ เขตที่ 2 17 ม.ค.51
191 นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ
ประชาธิปัตย์
จังหวัดยะลา เขตที่ 1 4 ม.ค.51
192 นายปริญญา ฤกษ์หร่าย
พลังประชาชน
จังหวัดกำแพงเพชร เขตที่ 2 6 ม.ค.51
193 นางสาวปรีชญา ขำเจริญ
ประชาธิปัตย์
จังหวัดราชบุรี เขตที่ 1 4 ม.ค.51
194 นายปรีชา มุสิกุล
ประชาธิปัตย์
จังหวัดกำแพงเพชร เขตที่ 1 9 ม.ค.51
195 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
พลังประชาชน
จังหวัดเลย เขตที่ 1 7 ม.ค.51
196 ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช
พลังประชาชน
จังหวัดขอนแก่น เขตที่ 2 4 ม.ค.51
197 นายปวีณ แซ่จึง
พลังประชาชน
จังหวัดศรีสะเกษ เขตที่ 1 4 ม.ค.51
198 นายปัญญวัฒน์ บุญมี
ประชาธิปัตย์
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 7 6 ม.ค.51
199 นายปัญญา ศรีปัญญา
พลังประชาชน
จังหวัดขอนแก่น เขตที่ 3 9 ม.ค.51
200 นางปานหทัย เสรีรักษ์
พลังประชาชน
จังหวัดแพร่ เขตที่ 1 21 ม.ค.51
201 นายปารเมศ โพธารากุล
ประชาธิปัตย์
จังหวัดกาญจนบุรี เขตที่ 2 4 ม.ค.51
202 นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ
พลังประชาชน
จังหวัดชัยภูมิ เขตที่ 3 4 ม.ค.51
203 นางปารีณา ปาจรียางกูร
ชาติไทย
จังหวัดราชบุรี เขตที่ 1 7 ม.ค.51
204 นายปุระพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา
เพื่อแผ่นดิน
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 5 7 ม.ค.51
205 นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข
พลังประชาชน
จังหวัดเลย เขตที่ 2 11 ม.ค.51
206 นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ
ประชาธิปัตย์
จังหวัดลพบุรี เขตที่ 1 7 ม.ค.51
207 นางผุสดี ตามไท
ประชาธิปัตย์
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 6 4 ม.ค.51
208 นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์
พลังประชาชน
จังหวัดนครปฐม เขตที่ 2 10 ม.ค.51
209 ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย
พลังประชาชน
จังหวัดหนองคาย เขตที่ 1 11 ม.ค.51
210 นายพงศ์เวช เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์
จังหวัดจันทบุรี เขตที่ 1 9 ม.ค.51
211 นายพงษ์ศักดิ์ บุญศล
พลังประชาชน
จังหวัดสกลนคร เขตที่ 3 4 ม.ค.51
212 นางพจนารถ แก้วผลึก
ประชาธิปัตย์
จังหวัดชลบุรี เขตที่ 2 4 ม.ค.51
213 นางพรทิวา นาคาศัย
มัชฌิมาธิปไตย
จังหวัดชัยนาท เขตที่ 1 30 ม.ค.51
214 นางสาวพรพิมล ธรรมสาร
พลังประชาชน
จังหวัดปทุมธานี เขตที่ 2 4 ม.ค.51
215 นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
พลังประชาชน
จังหวัดศรีสะเกษ เขตที่ 2 4 ม.ค.51
216 นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์
พลังประชาชน
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 4 4 ม.ค.51
217 นายพลพีร์ สุวรรณฉวี
เพื่อแผ่นดิน
จังหวัดนครราชสีมา เขตที่ 6 21 ม.ค.51
218 นายพ้อง ชีวานันท์
พลังประชาชน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตที่ 1 4 ม.ค.51
219 นางพัฒนา สังขทรัพย์
พลังประชาชน
จังหวัดเลย เขตที่ 1 7 ม.ค.51
220 นายพิกิฏ ศรีชนะ
เพื่อแผ่นดิน
จังหวัดยโสธร เขตที่ 2 4 ม.ค.51
221 พลเอก พิชาญเมธ ม่วงมณี
ประชาธิปัตย์
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1 7 ม.ค.51
222 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
พลังประชาชน
จังหวัดเชียงราย เขตที่ 2 4 ม.ค.51
223 นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ
เพื่อแผ่นดิน
จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตที่ 1 5 ม.ค.51
224 นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล
ประชาธิปัตย์
จังหวัดกระบี่ เขตที่ 1 5 ม.ค.51
225 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
ประชาธิปัตย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตที่ 4 8 ม.ค.51
226 นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์
พลังประชาชน
จังหวัดหนองบัวลำภู เขตที่ 1 4 ม.ค.51
227 นายพีรพันธุ์ พาลุสุข
พลังประชาชน
จังหวัดยโสธร เขตที่ 2 19 ม.ค.51
228 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรยศ ราฮิมมูลา
ประชาธิปัตย์
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 8 7 ม.ค.51
229 นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์
ชาติไทย
จังหวัดนครสวรรค์ เขตที่ 3 7 ม.ค.51
230 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
ประชาธิปัตย์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตที่ 3 4 ม.ค.51
231 นายพีระเพชร ศิริกุล
พลังประชาชน
จังหวัดกาฬสินธุ์ เขตที่ 2 4 ม.ค.51
232 นายพุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย
ประชาธิปัตย์
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 2 7 ม.ค.51
233 นายเพิ่มพูน ทองศรี
พลังประชาชน
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 4 7 ม.ค.51
234 นายไพจิต ศรีวรขาน
พลังประชาชน
จังหวัดนครพนม เขตที่ 2 4 ม.ค.51
235 นายไพฑูรย์ แก้วทอง
ประชาธิปัตย์
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 2 11 ม.ค.51
236 นายไพโรจน์ ตันบรรจง
พลังประชาชน
จังหวัดพะเยา เขตที่ 1 4 ม.ค.51
237 นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์
พลังประชาชน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตที่ 6 5 ม.ค.51
238 นางฟาริดา สุไลมาน
พลังประชาชน
จังหวัดสุรินทร์ เขตที่ 1 4 ม.ค.51
239 นายภราดร ปริศนานันทกุล
ชาติไทย
จังหวัดอ่างทอง เขตที่ 1 4 ม.ค.51
240 นายภิรมย์ พลวิเศษ
พลังประชาชน
จังหวัดนครราชสีมา เขตที่ 5 4 ม.ค.51
241 นายภุชงค์ รุ่งโรจน์
ประชาธิปัตย์
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 5 7 ม.ค.51
242 นายภูมิ สาระผล
พลังประชาชน
จังหวัดขอนแก่น เขตที่ 1 11 ม.ค.51
243 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์
พลังประชาชน
จังหวัดสมุทรสาคร เขตที่ 1 7 ม.ค.51
244 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
พลังประชาชน
จังหวัดพิษณุโลก เขตที่ 1 4 ม.ค.51
245 นายมนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ
พลังประชาชน
จังหวัดบุรีรัมย์ เขตที่ 2 7 ม.ค.51
246 นายมนตรี ปาน้อยนนท์
ประชาธิปัตย์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขตที่ 1 7 ม.ค.51
247 พลตรี มนูญกฤต รูปขจร
ประชาธิปัตย์
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 7 8 ม.ค.51
248 นางมลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ
พลังประชาชน
จังหวัดสุรินทร์ เขตที่ 3 19 ม.ค.51
249 พลโท มะ โพธิ์งาม
พลังประชาชน
จังหวัดกาญจนบุรี เขตที่ 1 4 ม.ค.51
250 นายมานพ ปัตนวงศ์
เพื่อแผ่นดิน
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 8 4 ม.ค.51
251 นายมานะ โลหะวณิชย์
พลังประชาชน
จังหวัดชัยภูมิ เขตที่ 1 4 ม.ค.51
252 นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์
พลังประชาชน
จังหวัดนนทบุรี เขตที่ 1 4 ม.ค.51
253 นายมานิต นพอมรบดี
มัชฌิมาธิปไตย
จังหวัดราชบุรี เขตที่ 2 5 ม.ค.51
254 นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์
ประชาธิปัตย์
จังหวัดชลบุรี เขตที่ 1 4 ม.ค.51
255 นายมาโนช เฮงยศมาก
มัชฌิมาธิปไตย
จังหวัดบุรีรัมย์ เขตที่ 1 19 ม.ค.51
256 นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ
ประชาธิปัตย์
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 2 5 ม.ค.51
257 นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
พลังประชาชน
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 6 4 ม.ค.51
258 นายไมตรี สอยเหลือง
ประชาธิปัตย์
จังหวัดชลบุรี เขตที่ 2 6 ม.ค.51
259 นายยงยุทธ ติยะไพรัช
พลังประชาชน
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1 20 ม.ค.51
260 นายยรรยง ร่วมพัฒนา
พลังประชาชน
จังหวัดสุรินทร์ เขตที่ 2 7 ม.ค.51
261 นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา
ประชาธิปัตย์
จังหวัดจันทบุรี เขตที่ 1 8 ม.ค.51
262 นายยุซรี ซูสารอ
เพื่อแผ่นดิน
จังหวัดปัตตานี เขตที่ 2 11 ม.ค.51
263 นายยุทธนา โพธสุธน
ชาติไทย
จังหวัดสุพรรณบุรี เขตที่ 2 7 ม.ค.51
264 นายยุทธพงษ์ แสงศรี
พลังประชาชน
จังหวัดหนองคาย เขตที่ 2 19 ม.ค.51
265 นายรณฤทธิชัย คานเขต
เพื่อแผ่นดิน
จังหวัดยโสธร เขตที่ 1 4 ม.ค.51
266 ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
เพื่อแผ่นดิน
จังหวัดนครราชสีมา เขตที่ 4 20 ม.ค.51
267 นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์
พลังประชาชน
จังหวัดเชียงราย เขตที่ 2 7 ม.ค.51
268 นายรังสิกร ทิมาตฤกะ
พลังประชาชน
จังหวัดบุรีรัมย์ เขตที่ 2 7 ม.ค.51
269 นางสาวรังสิมา รอดรัศมี
ประชาธิปัตย์
จังหวัดสมุทรสงคราม เขตที่ 1 4 ม.ค.51
270 นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท
ประชาธิปัตย์
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 3 4 ม.ค.51
271 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก
ประชาธิปัตย์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตที่ 12 6 ม.ค.51
272 นายรัฐกร เจนกิจณรงค์
พลังประชาชน
จังหวัดนครปฐม เขตที่ 1 4 ม.ค.51
273 นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์
ชาติไทย
จังหวัดอุบลราชธานี เขตที่ 2 7 ม.ค.51
274 นายเรวัต อารีรอบ
ประชาธิปัตย์
จังหวัดภูเก็ต เขตที่ 1 10 ม.ค.51
275 นายเรืองเดช สุพรรณฝ่าย
พลังประชาชน
จังหวัดขอนแก่น เขตที่ 2 4 ม.ค.51
276 นางสาวละออง ติยะไพรัช
พลังประชาชน
จังหวัดเชียงราย เขตที่ 3 20 ม.ค.51
277 นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ
ประชาธิปัตย์
จังหวัดสงขลา เขตที่ 2 5 ม.ค.51
278 นางลินดา เชิดชัย
พลังประชาชน
จังหวัดนครราชสีมา เขตที่ 3 17 ม.ค.51
279 นายเลิศศักดิ์ ทัศนเศรษฐ
พลังประชาชน
จังหวัดสุรินทร์ เขตที่ 3 19 ม.ค.51
280 นายวรงค์ เดชกิจวิกรม
ประชาธิปัตย์
จังหวัดพิษณุโลก เขตที่ 1 6 ม.ค.51
281 นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล
รวมใจไทยชาติพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา เขตที่ 1 4 ม.ค.51
282 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
พลังประชาชน
จังหวัดแพร่ เขตที่ 1 21 ม.ค.51
283 นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์
รวมใจไทยชาติพัฒนา
จังหวัดมุกดาหาร เขตที่ 1 5 ม.ค.51
284 นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์
พลังประชาชน
จังหวัดอุบลราชธานี เขตที่ 1 5 ม.ค.51
285 นายวราวงษ์ พันธุ์ศิลา
พลังประชาชน
จังหวัดร้อยเอ็ด เขตที่ 1 5 ม.ค.51
286 นายวราวุธ ศิลปอาชา
ชาติไทย
จังหวัดสุพรรณบุรี เขตที่ 1 7 ม.ค.51
287 นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ
ประชาธิปัตย์
จังหวัดสระบุรี เขตที่ 2 9 ม.ค.51
288 นายวัชรพล โตมรศักดิ์
รวมใจไทยชาติพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา เขตที่ 1 14 ม.ค.51
289 นายวัชระ ยาวอหะซัน
ชาติไทย
จังหวัดนราธิวาส เขตที่ 1 7 ม.ค.51
290 นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
พลังประชาชน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตที่ 2 20 ม.ค.51
291 นายวัลลภ ไทยเหนือ
เพื่อแผ่นดิน
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 4 7 ม.ค.51
292 นายวัลลภ สุปริยศิลป์
พลังประชาชน
จังหวัดน่าน เขตที่ 1 6 ม.ค.51
293 นายวารุจ ศิริวัฒน์
พลังประชาชน
จังหวัดอุตรดิตถ์ เขตที่ 1 6 ม.ค.51
294 นายวาสิต พยัคฆบุตร
พลังประชาชน
จังหวัดลำปาง เขตที่ 1 11 ม.ค.51
295 นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์
ชาติไทย
จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตที่ 1 7 ม.ค.51
296 นายวิชัย ล้ำสุทธิ
ประชาธิปัตย์
จังหวัดระยอง เขตที่ 1 7 ม.ค.51
297 นายวิชัย สามิตร
พลังประชาชน
จังหวัดหนองบัวลำภู เขตที่ 1 4 ม.ค.51
298 นายวิชาญ มีนชัยนันท์
พลังประชาชน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตที่ 7 4 ม.ค.51
299 นายวิเชียร ขาวขำ
พลังประชาชน
จังหวัดอุดรธานี เขตที่ 4 11 ม.ค.51
300 นายวิเชียร อุดมศักดิ์
พลังประชาชน
จังหวัดอำนาจเจริญ เขตที่ 1 12 ม.ค.51
301 นายวิฑูรย์ นามบุตร
ประชาธิปัตย์
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 4 9 ม.ค.51
302 นายวิทยา แก้วภราดัย
ประชาธิปัตย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตที่ 3 8 ม.ค.51
303 นายวิทยา ทรงคำ
พลังประชาชน
จังหวัดเชียงใหม่ เขตที่ 2 4 ม.ค.51
304 นายวิทยา บุตรดีวงค์
เพื่อแผ่นดิน
จังหวัดมุกดาหาร เขตที่ 1 7 ม.ค.51
305 นายวิทยา บุรณศิริ
พลังประชาชน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตที่ 2 4 ม.ค.51
306 นายวินัย ภัทรประสิทธิ์
รวมใจไทยชาติพัฒนา
จังหวัดพิจิตร เขตที่ 1 7 ม.ค.51
307 พันเอก วินัย สมพงษ์
ประชาธิปัตย์
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 5 4 ม.ค.51
308 นายวินัย เสนเนียม
ประชาธิปัตย์
จังหวัดสงขลา เขตที่ 1 4 ม.ค.51
309 นายวิรัช ร่มเย็น
ประชาธิปัตย์
จังหวัดระนอง เขตที่ 1 5 ม.ค.51
310 นายวิรัตน์ กัลยาศิริ
ประชาธิปัตย์
จังหวัดสงขลา เขตที่ 2 4 ม.ค.51
311 นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์
ประชาธิปัตย์
จังหวัดสุโขทัย เขตที่ 1 4 ม.ค.51
312 นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์
พลังประชาชน
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 5 4 ม.ค.51
313 พลตำรวจเอก วิรุฬห์ พื้นแสน
พลังประชาชน
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 4 4 ม.ค.51
314 นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์
ประชาธิปัตย์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตที่ 9 6 ม.ค.51
315 นายวิวัฒชัย โหตระไวศยะ
พลังประชาชน
จังหวัดศรีสะเกษ เขตที่ 3 9 ม.ค.51
316 นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์
พลังประชาชน
จังหวัดเชียงราย เขตที่ 2 4 ม.ค.51
317 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ
พลังประชาชน
จังหวัดพะเยา เขตที่ 1 4 ม.ค.51
318 นายวีระ รักความสุข
พลังประชาชน
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 3 4 ม.ค.51
319 พลตำรวจตรี วีระ อนันตกูล
ประชาธิปัตย์
จังหวัดชลบุรี เขตที่ 3 5 ม.ค.51
320 นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์
พลังประชาชน
จังหวัดศรีสะเกษ เขตที่ 2 4 ม.ค.51
321 นายวีระพล อดิเรกสาร
พลังประชาชน
จังหวัดสระบุรี เขตที่ 2 11 ม.ค.51
322 นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
พลังประชาชน
จังหวัดกาฬสินธุ์ เขตที่ 1 12 ม.ค.51
323 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ชาติไทย
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 4 7 ม.ค.51
324 นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร
พลังประชาชน
จังหวัดนครนายก เขตที่ 1 4 ม.ค.51
325 นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง
พลังประชาชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตที่ 2 4 ม.ค.51
326 นายวุฒิพงษ์ นามบุตร
ประชาธิปัตย์
จังหวัดอุบลราชธานี เขตที่ 1 9 ม.ค.51
327 นายแวมาฮาดี แวดาโอะ
เพื่อแผ่นดิน
จังหวัดนราธิวาส เขตที่ 1 4 ม.ค.51
328 พลตรี ศรชัย มนตริวัต
พลังประชาชน
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 7 7 ม.ค.51
329 นายศรีเมือง เจริญศิริ
พลังประชาชน
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 3 4 ม.ค.51
330 นายศักดา คงเพชร
พลังประชาชน
จังหวัดร้อยเอ็ด เขตที่ 2 4 ม.ค.51
331 นายศักดิ์ชัย จินตะเวช
ชาติไทย
จังหวัดอุบลราชธานี เขตที่ 3 7 ม.ค.51
332 นายศิริโชค โสภา
ประชาธิปัตย์
จังหวัดสงขลา เขตที่ 3 4 ม.ค.51
333 นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
ชาติไทย
จังหวัดพิจิตร เขตที่ 2 7 ม.ค.51
334 นายศุภชัย โพธิ์สุ
พลังประชาชน
จังหวัดนครพนม เขตที่ 1 20 ม.ค.51
335 นายศุภชัย ศรีหล้า
ประชาธิปัตย์
จังหวัดอุบลราชธานี เขตที่ 1 5 ม.ค.51
336 นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์
พลังประชาชน
จังหวัดร้อยเอ็ด เขตที่ 1 5 ม.ค.51
337 นายสกลธี ภัททิยกุล
ประชาธิปัตย์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตที่ 4 4 ม.ค.51
338 นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร
ประชาธิปัตย์
จังหวัดนครสวรรค์ เขตที่ 1 4 ม.ค.51
339 นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์
พลังประชาชน
จังหวัดสมุทรปราการ เขตที่ 1 4 ม.ค.51
340 นายสงวน พงษ์มณี
พลังประชาชน
จังหวัดลำพูน เขตที่ 1 4 ม.ค.51
341 นายสถาพร มณีรัตน์
พลังประชาชน
จังหวัดลำพูน เขตที่ 1 4 ม.ค.51
342 นายสนอง เทพอักษรณรงค์
พลังประชาชน
จังหวัดบุรีรัมย์ เขตที่ 3 7 ม.ค.51
343 พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์
ชาติไทย
จังหวัดพิจิตร เขตที่ 2 7 ม.ค.51
344 นายสมเกียรติ ฉันทวานิช
ประชาธิปัตย์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตที่ 2 4 ม.ค.51
345 นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์
ประชาธิปัตย์
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 5 9 ม.ค.51
346 นายสมเกียรติ ศรลัมพ์
เพื่อแผ่นดิน
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 2 7 ม.ค.51
347 นายสมควร โอบอ้อม
ประชาธิปัตย์
จังหวัดนครสวรรค์ เขตที่ 1 4 ม.ค.51
348 นายสมคิด บาลไธสง
พลังประชาชน
จังหวัดหนองคาย เขตที่ 1 11 ม.ค.51
349 นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์
ชาติไทย
จังหวัดสุโขทัย เขตที่ 2 7 ม.ค.51
350 นายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์
ประชาราช
จังหวัดนครสวรรค์ เขตที่ 1 9 ม.ค.51
351 นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ
รวมใจไทยชาติพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา เขตที่ 5 14 ม.ค.51
352 พันตำรวจโท สมชาย เพศประเสริฐ
พลังประชาชน
จังหวัดนครราชสีมา เขตที่ 2 4 ม.ค.51
353 นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ
ประชาธิปัตย์
จังหวัดตรัง เขตที่ 2 4 ม.ค.51
354 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
พลังประชาชน
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1 4 ม.ค.51
355 พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์
พลังประชาชน
จังหวัดกาญจนบุรี เขตที่ 1 4 ม.ค.51
356 นายสมนึก เฮงวาณิชย์
มัชฌิมาธิปไตย
จังหวัดบุรีรัมย์ เขตที่ 1 20 ม.ค.51
357 นายสมบัติ ยะสินธุ์
ประชาธิปัตย์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตที่ 1 13 ม.ค.51
358 นายสมบัติ สิทธิกรวงศ์
ประชาธิปัตย์
จังหวัดนนทบุรี เขตที่ 2 5 ม.ค.51
359 นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
ประชาธิปัตย์
จังหวัดตรัง เขตที่ 2 4 ม.ค.51
360 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
พลังประชาชน
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1 4 ม.ค.51
361 นายสมพล เกยุราพันธุ์
พลังประชาชน
แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 5 7 ม.ค.51
362 นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร