ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


รวมลิ้งค์คอลัมน์เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้วHomepage

 

 

ดูที่นี่ที่เดียวรู้หมด มีอะไรในเวบไซท์ของเรา โปรดคลิ๊กที่นี่ได้เลยครับ

 

 พายุไซโคลนนากิสถล่มพม่าวันนี้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1.5 หมื่นคนแล้ว

จาตุรนต์ชี้กลุ่มจำลอง-สนธิวางแผนทหารปฏิวัติซ้อน ให้ตั้งส.ส.ร.

 

พบหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 40 โปรดคลิก

พบหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 34
พบหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 33 

หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 35 
มองรายการเมืองไทยรายสัปดาห์
 

 

เราเสนอเวทยาคมคาถาบทใหม่สำหรับนักรบประจัญบาน ทหารตำรวจภาคใต้ไม่ควรพลาด

 

กกต. มีมติยกคำร้องคดีนอมินี เหตุไม่มีกม.รองรับ [1 พ.ค. 51 - 17:53]

 

สารบาญโหราศาสตร์  ค้นคำพยา กรณ์ ดวงชะตาผู้นำชาติและดวงเมืองยุคปัจจุบัน และคำพยากรณ์บุคคลสำคัญอื่น ๆ ของชลัมพุช โหรชนบทได้ที่นี่ ทุกเรื่องราวตั้งแต่ปีเริ่มพยากรณ์ พ.ศ.2546 ถึงปัจจุบัน

 

 

อ่านบทวิเคราะห์สถานการณ์ศาสนาสากล   ทำไมมนุษย์จึงต้องมีศาสนา  การวิวัฒนาการของชีวิตของมนุษย์ชาติ เป็นมาพร้อมกับความเชื่อทางศาสนาอย่างไร นับแต่มนุษย์โครมายองมาจนถึงปัจจุบันนี้ ศาสนาวิวัฒนาการมาอย่างไร และอะไรคือศาสนาของมนุษย์ยุคใหม่ ยุควิทยาศษสตร์ โปรดดูบทวิเคราะห์ศาสนาสากล:สากลจักรวาลสากลศาสนา ธรรมสามีวินิจฉัย  ตอนที่ 16

 

กลุ่มมหาประชาชน ประกาศต้านแนวร่วมสนธิ-จำลองทุกนัด

 

เทศกาลปิดทองสรงน้ำหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษประจำปี 10-17 เม.ย.2551

 

อัลจาชีรา(Aljazeera) สื่อสงคราม

ทำไมจึงต้องมีการตรวจสอบสื่อ?

 

ข่าวมติชนชุมนุมพันธมิตรสนธิ-จำลอง28มี.ค.2551

รมว.มหาดไทยกล่าวถึงการชุมนุมสนธิ-จำลอง28มี.ค.2551 

ประวัติสนธิ ลิ้มทองกุลผู้จัดการ  ASTV1 

กลุ่มพันธมิตรสนธิ-จำลองประชุมประกาศจุดยืนต่อต้านรัฐบาลสมัครเชิญประชาชนสัมนาร่วมกันวันที่ 28 มี.ค.2551 คลิก อ่านข่าวไทยรัฐ

 

สื่อมวลชนวิเคราะห์การเมือง ชุมนุม28มี.ค.2551  ทีมการเมืองไทยรัฐ 

 

แนวคิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อ่านทัศนะของพระสงฆ์องค์เจ้า 

ประเด็นถามตอบปัญหาน่าสนใจคราวร่างรัฐธรรมนูญปี2540

 

การเมืองมาเลเซีย

หลังการเลือกตั้งส่อเค้าความวุ่นวาย พรรครัฐบาลสูญเสียอย่างหนักปานถูกถล่มด้วยสินามิทางการเมือง พรรคฝ่ายค้านผงาด  อ่านรายละเอียดตามข่าวไทยรัฐ>>>> อัลวาอิบราฮิม ได้เปรียบ  พรรครัฐบาลไม่ได้เสียงส่วนใหญ่ไปอย่างเด็ดขาดพอ ในขณะที่พรรคฝ่ายค้านได้เสียงเพิ่มกว่า 80 เสียงในสภา  ที่ชนะรวดใน5รัฐใหญ่ นายกรัฐมนตรีถูกเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่ง 

 อ่านบทวิเคราะห์พื้นฐานการเมืองที่ส่อเค้าความวุ่นวายนี้มาแต่ยุคมหาเธร์ โมฮำมัดเป็นนายกรัฐมนตรี  กับ อัลวา อิบราฮิมเป็นฝ่ายค้าน  อันเป็นผลจากข้อบกพร่องในคำสอนทางศาสนาในพระมหาคัมภีร์อิสลาม  >>>>>>>>>>

บทกวีนิพนธ์แห่งความรัก คลิกเพื่ออ่านต่อ>>>>>>>>>>>

 อ่านบทกที่ไพเราะแกมโศกซึ้ง ศรีสะเกษกำศรวล2527

 

รวมลิ้งค์จากบทนำหน้าHomepage 

 

รวมลิ้งค์หน้า1เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว 

 

ตั้งสมาธิจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศล 14มี.ค.2551 วัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ

 

จตุคามรามเทพเสื่อมความนิยม พบเททิ้งข้างถนนนับแสนรูป

 

ผลสอบบาลี เฉพาะ ป.ธ.9 

 

 

อัลจาชีรา(Aljazeera) สื่อสงคราม

ทำไมจึงต้องมีการตรวจสอบสื่อ?

 

ข่าวมติชนชุมนุมพันธมิตรสนธิ-จำลอง28มี.ค.2551

รมว.มหาดไทยกล่าวถึงการชุมนุมสนธิ-จำลอง28มี.ค.2551 

ประวัติสนธิ ลิ้มทองกุลผู้จัดการ  ASTV1 

กลุ่มพันธมิตรสนธิ-จำลองประชุมประกาศจุดยืนต่อต้านรัฐบาลสมัครเชิญประชาชนสัมนาร่วมกันวันที่ 28 มี.ค.2551 คลิก อ่านข่าวไทยรัฐ

 

สื่อมวลชนวิเคราะห์การเมือง ชุมนุม28มี.ค.2551  ทีมการเมืองไทยรัฐ 

 

แนวคิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อ่านทัศนะของพระสงฆ์องค์เจ้า 

ประเด็นถามตอบปัญหาน่าสนใจคราวร่างรัฐธรรมนูญปี2540

 

ตั้งสมาธิจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศล 14มี.ค.2551 วัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ

 

จตุคามรามเทพเสื่อมความนิยม พบเททิ้งข้างถนนนับแสนรูป

 

การเมืองมาเลเซีย

หลังการเลือกตั้งส่อเค้าความวุ่นวาย พรรครัฐบาลสูญเสียอย่างหนักปานถูกถล่มด้วยสินามิทางการเมือง พรรคฝ่ายค้านผงาด  อ่านรายละเอียดตามข่าวไทยรัฐ>>>> อัลวาอิบราฮิม ได้เปรียบ  พรรครัฐบาลไม่ได้เสียงส่วนใหญ่ไปอย่างเด็ดขาดพอ ในขณะที่พรรคฝ่ายค้านได้เสียงเพิ่มกว่า 80 เสียงในสภา  ที่ชนะรวดใน5รัฐใหญ่ นายกรัฐมนตรีถูกเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่ง 

 อ่านบทวิเคราะห์พื้นฐานการเมืองที่ส่อเค้าความวุ่นวายนี้มาแต่ยุคมหาเธร์ โมฮำมัดเป็นนายกรัฐมนตรี  กับ อัลวา อิบราฮิมเป็นฝ่ายค้าน  อันเป็นผลจากข้อบกพร่องในคำสอนทางศาสนาในพระมหาคัมภีร์อิสลาม  >>>>>>>>>>

 

 กฎแห่งกรรมแนวการมองตามธรรมชาติปฏิวัติความเชื่อเดิมเสียที โปรดคลิกเพื่ออ่านต่อ>>>>>>>>>>>>>>>>>>   

 

ศรีสะเกษ เทศกาลดอกลำดวนบาน 1-31 มีนาคม 2551

  แล้วลมหวลลำดวนกลิ่นรินรินรื่น
  ดอกดวนดื่นพนารักษ์สมศักดิ์ศรี
  โอ้ดวนเอ๋ยเชยใดในปัถพี
  มิแม้นเหมือนลำดวนนี้น่าภิรมย์ ฯ

  ถึงดอกฟ้าบุษบาปาริชาติ
  มณฑาทิพย์ทิวสะอาดละอองฉม
  มิแม้นเหมือนลำดวนดินถิ่นนิยม
  ได้ชื่นชมกว่าฟ้าลดาไกล ฯ


 จากบทกวีนิพนธ์แห่งความรัก คลิกเพื่ออ่านต่อ>>>>>>>>>>>

 อ่านบทกที่ไพเราะแกมโศกซึ้ง ศรีสะเกษกำศรวล2527

 

รวมลิ้งค์จากบทนำหน้าHomepage 

 

รวมลิ้งค์หน้า1เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว

 

อ่านประชาธิปไตยสงฆ์ 
เปิดประชุมนัดแรกสภาสงฆ์ตำบลโคกคำ สภาตัวอย่างในระบอบประชาธิปไตยสงฆ์ตามแนวคิดปฏิรูประบบสงฆ์ไทยของนสพ.ดี

อ่านวาทะสมเด็จพระพุทธปรานีอริยวงศ์ ประธานสภาสงฆ์ระดับชาติ เปิดประชุมสภาสงฆ์ระดับชาติ ตามแนวคิดปฏิรูประบบสงฆ์ไทยของนสพ.ดี
 
 

ASTV News 1 วันนี้

 

ต่างประเทศ

วาระการเมืองในอเมริกา ประเทศมหาอำนาจต้นแบบประชาธิปไตยโลก กำลังเข้มข้น โดยเริ่มการคัดเลือกตัวแทนพรรคกันก่อน โดยตามระบบอเมริกาให้มีการเลือกตั้งขั้นต้น ตามรัฐต่าง ๆ ไปตามลำดับ   เราได้บันทึกเหตุการณ์คราวนั้นไว้อย่างค่อนข้างละเอียด โปรดคลิกเพื่อตามไปอ่านเรื่องราว ฮิลลารี กับกรณีอื้อฉาวของสามีเธอ คลินตั้น-ลูวินสกี้>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

จดหมายถึงบรรณาธิการ 1
จาก บัวระย้า ชบาบุญเสฏฐ์/26 ธ.ค.2550
 

จดหมายถึงบรรณาธิการ2
จาก  จาน   ประครองจิต แห่งอีสานบน
ผมได้อ่านความรู้สึกของบัวระย้า ชบาบุญเสฏฐ์ แห่งอีสานใต้แล้ว  ถึงใจคนอีสานจริง ๆ  เห็นด้วยครับ เห็นด้วยครับ  ผมคนอีสานบนขอประสานเสียงรับว่าเห็นด้วยทุกถ้อยคำเลย  โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่า  นักการเมืองยังเข้าไม่ถึงโปรดคลิก>>>>>>>>>>

จดหมายถึงบรรณาธิการ 3
จาก สาวอีสานชนบทนครราชสีมา
เรียนบก.นสพ.ดี   อยากให้การเมืองนิ่งเสียที  นักการเมืองหยุดทีเถอะน่า  อย่าช่างขี้ ฟ้องนักเลย    นิด ๆ หน่อย ๆ ก็ฟ้อง  อย่างนี้ประเทศชาติก็เสียหาย และไม่รู้จบรู้สิ้น บรรลัยกันไปทั้งประเทศ  ท่านไม่รู้หรือว่าจะต้องเสียเงินเสียทอง เสียดายงบประมาณ เสียดายเงินทอง  จะต้องใช้จ่าย เงินจำนวนมากมายหลายล้าน โปรดคลิก>>>>>>>>>>>>

 

พิธีตักน้ำและเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ถวายในหล
วันที่ 26 พ.ย.2550 ณ วัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ 
 
โปรดติดตามอ่านรายละเอียดคลิกที่นี้ >>>>>>>>

 

 บทวิเคราะห์พิเศษ ข่าวใต้
โจรแบ่งแยกดินแดนใต้ต่อสู้เพื่ออะไร?
เพื่อสร้างรัฐบริสุทธิอย่างนั้นหรือ?
 
 
ปฏิบัติการป่าเถื่อน
ฆ่าผู้บริสุทธิและเผาโรงเรียน
อะไรเกิดขึ้นเมื่อมาถึงที่สุด ผู้ก่อการร้ายถล่มทหารไทยเสียชีวิต 7 นาย
อ่าน แผ่นดินเดือดที่นราธิวาสวางระเบิดกลางถนนทหารกล้า 7 นายเสียชีวิต

ตำรวจยะลาจับโจรใต้
งานศพแห่งความหวังและความชื่นชมยินดีกับฤดูกาลล่า

 

 

 

 โปรดติดตามจังหวัดศรีสะเกษจัดทำโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล                80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อย่างยิ่งใหญ่ ดูภาพการฝึกอบรม-ประเมินผล ที่   อัลบั้มรูป3อัลบั้ม    

 

 

  อาลยวาณี
     ขอพระองค์ทรงสู่สวรรยาตร
     ด้วยอำนาจบุญฤทธิ์อธิษฐาน
     
 

 

รัฐบาลพุทธ ชาวพุทธ ประชาชนพุทธ ยังสับสนในหลักการเบื้องต้นของพุทธ ลองอ่านบทวิเคระห์เรื่อง กฎแห่งกรรม จะช่วยให้สว่างขึ้นได้และกล้าหาญในการสรรสร้างการงานอาชีพและนโยบายระดับรัฐบาล 

อ่านประชาธิปไตยสงฆ์ 
เปิดประชุมนัดแรกสภาสงฆ์ตำบลโคกคำ สภาตัวอย่างในระบอบประชาธิปไตยสงฆ์ตามแนวคิดปฏิรูประบบสงฆ์ไทยของนสพ.ดี

อ่านวาทะสมเด็จพระพุทธปรานีอริยวงศ์ ประธานสภาสงฆ์ระดับชาติ เปิดประชุมสภาสงฆ์ระดับชาติ ตามแนวคิดปฏิรูประบบสงฆ์ไทยของนสพ.ดี
 
 

ASTV News 1 วันนี้

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
นี่คือเวบไซต์คู่แฝด, http:\\www.newworldbelieve.net, http:\\www.newworldbelieve.com รวมผลงานการวิจัยรอบด้านทุกสาขาวิชาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม, โดยเฉพาะเรื่อง ศาสนาใหญ่ ๆ ของโลก, มีการบันทึกข้อมูลทางการพิศูจน์ ทดสอบ วิจัยการศึกษาโลกลี้ลับ, รวมทั้งไสยศาสตร์ และ ศาสนาสากล, งานวิจัยสังคม การเมืองและวัฒนธรรมไทย-สากลและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ยาวนานกว่า 14 ปี, แสดงไว้ในเวบไซต์แฝดคู่นี้. เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เรากำลังเพ่งเล็งว่าเป็นประเด็นสำคัญยิ่งของประเทศไทยขณะนี้, เพราะโดยยุคสมัย, ไทยไม่อาจจะย้อนกลับคืนไปสู่เผด็จการได้อีก, แม้ว่าจะมีพรรคการเมืองเก่าแก่......พรรคหนึ่งจะพยายามต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของระบอบอดีตเผด็จการ นำการเมืองไทยหวลกลับสู่ระบอบทึ่น่ารังเกียจคือ โบราณาอามาตยาธิปไตย (ซึ่งเป็นระบอบเผด็จการ ของการปกครองมาแต่ดั้งเดิมนั่นเอง) ซึ่งไม่สามารถจะส่งผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นได้เลย, ก็จะเป็นการหลงผิด เพราะผลที่จะเกิดขึ้น จะเป็นเพียงพร่าเวลาที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดาย, เหลวไหลไร้ประโยชน์, มีแต่จะสร้างความเสื่อม, เลวทราม, สร้างความบอบช้ำแก่ประชาชนและประเทศต่อไปอีก, และก็ไม่อาจจะเดินหน้าไปได้ตามระบอบเดิม, ไปได้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดินต่อไปไม่ได้, ต้องหมุนกลับสู่เส้นทางสากลประชาธิปไตยจนได้เท่านั้น, คนไทยทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าการอาชีพ ทุกฐานะความเป็นอยู่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริง (คือเรียนรู้ตัวเอง ว่าแท้จริงคนมีเสรีภาพ ไม่ใช่ทาส), เพราะเราอยู่ในโลกยุคใหม่, ต้องสร้าง, ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยนี้แก้ปัญหาการเมืองของประเทศ, แก้ทุกปัญหา ทั้งเศรษฐกิจและสังคม แม้การวัฒนธรรม ก็ต้องสร้างขึ้นใหม่ในฐานะ วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ได้, จึงจะสามารถนำประเทศไปสู่เกียรติและฐานะสากลของคำว่าชาติ หรือ ประเทศไทยได้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ และล้ำหน้าประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการโบราณเดิมไปได้, และนั้นเป็นวิถีทางเดียวที่นำไปสู่ชัยชนะ ทางเดียวเท่านั้น และเวบไซต์แฝดคู่นี้พยายามชี้แสงสว่าง เปิดดวงตาของประชาชน ให้มองเห็นเส้นทางที่ถูกต้อง เป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้องของการศาสนาวัฒนธรรมส่วนที่เป็นสาระสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยที่แท้จริง และที่สำคัญ เวบไซต์ทั้ง .net และ .com คู่นี้ จะนำคนทั้งหลายในโลก ไปสู่ ศาสนาใหม่แห่งโลกใหม่ (newworldbelieve)โดยมีการเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับวิถีทางความคิด และ การเมือง แบบประชาธิปไตย นี้เอง. *** (16 ส.ค.2561) • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 16 ส.ค.2561 เวลา 13.35 น.