ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2566
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี บุคคลที่ 1 - 188 ปัจจุบัน
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


รวมลิ้งค์จากบทนำ Homepage

 

ชื่นชมดอกไม้บานสดสวย โปรดคลิกที่นี่>>>>>

 

เผยอันดับยอดนิยม20 อันดับ ในเวบไซต์ของเรา
(ตามจำนวนผู้เข้าชมเมื่อ 19 มี.ค.2551)  ดังนี้
 

 

กระบวนการยุติธรรมไทยที่ใช้กับการยุบพรรคการเมืองยังไม่ยุติธรรม

โปรดคลิกเพื่ออ่านต่อ>>>>>>>>>>>>

 

     

          โอ้เอี้ยงเอ๋ยเคยบินแต่ดินต่ำ
          ไม่เหมือนส่ำสกุณาพญาหงส์

          โอ้เอี้ยงเอ๋ยเคยร่อนก็แรมลง 
          เพียงป่าดงยอดหญ้าชลาลัย

          มิเคยเหยียบเยียนฟ้ามหาศาล

          แดนพิมานเมฆาเวหาใหญ่

          เป็นทางเที่ยวพญานกผกโผนไป

          เหลือวิสัยดั่งเอี้ยงจะเมียงมอง

          พู้นคือเผ่าภูติฟ้าปักษาสวรรค์

          อันไพเราะเสนาะสนั่นนภาผอง 
          อาตมภาพมาพลันตามครรลอง

          อริยสัจประเสริฐต้องคะนองธรรม ฯ

 

 

ประชาธิปไตยไทยต้องมียุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ประเทศไทยต้องไม่ก้าวถอย แต่ต้องก้าวขึ้นไปตามระดับขั้นตอนของระบอบ โปรดคลิกเพื่ออ่านต่อ

  

 

ประชาธิปไตยไทยยังคงหลงทางอยู่

 

เป็นที่ทราบกันดีว่าประชาธิปไตยไทย เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2475 โดยการหักอธิปไตยระบอบเก่า แล้วสถาปนาระบอบใหม่ขึ้นทันทีบนพื้นฐานวัฒนธรรมและจริยธรรมแห่งระบอบเก่า วันที่ 24 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2551 จะเป็นวันครบ 76 ปีประชาธิปไตยไทย แต่กระนั้นประชาธิปไตยไทยก็ยังไม่ก้าวหน้า หรือแท้จริงยังไม่ขยับเขยื้อนไปไหนเลย

โปรดคลิกเพื่ออ่านต่อ>>>>>>>>>>

 

 

 

ประชุมเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ๔๐๐ สำนัก ๒๓-๒๕ เม.ย.51

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับพระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  ด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด จำนวน ๔๐๐ สำนัก  ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑    อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร   รายละเอียดตามหนังสือราชการต่อไป โปรดคลิกเพื่ออ่านต่อ

 

 

สงกรานต์ศรีสะเกษ

 มองระบบวัฒนธรรมใหม่จากเทศกาลสงกรานต์   เซกส์เวอเกอร์สาธิตเพศศึกษาบนเวทีเอดส์โลก”

 

 

บทวิเคราะห์ละคร สงครามนางฟ้า 

  

ปร

ปราสาทเขาพระวิหาร

เราจะไปท่องเที่ยวปราสาทเขาพระวิหาร  ในวันพรุ่งนี้ (2 ก.พ.2551)

จะออกเดินทางจากวัดมหาพุทธาราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เวลา 06.00 น.

(คลิกอ่านรายงานการท่องเที่ยวของเราที่นี่  แล้วคลิกอีกทีชมชมรูปถ่ายสด ๆ ที่เราได้เห็นวันนี้ในอัลบั้มรูป>>>>>>>>>)

 

 

จดหมายถึงนายกรัฐมนตรีคนใหม่

เราได้รับโทรศัพท์จากสาวบ้านชนบทอีสาน ดังนี้

 

ข้าพเจ้าขอร้องในเมื่อท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรี ขอให้ท่านใช้ความคิดที่แตกต่างจากนายกรัฐมนตรีคนอื่น ๆ ได้ไหม  เพราะประชาชนที่รอคอยอยู่  การศึกษาของชาวไร่ชาวนาในชนบทน้อยนิดเดียว พวกเขาจบชั้นป.5 ป.6 ม.3 ก็ยังทำอะไรไม่ได้  เพราะเขายากจนไม่มีเงินค่าเทอม ค่าหนังสือ  ต้องใช้ทุกอย่าง ทั้งชุดแต่งตัว  จึงอยากให้ช่วยเขาให้เรียนฟรีถึงม.6 อ่านต่อคลิกที่นี่ >>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

จดหมายถึงบรรณาธิการ

เรียน บก.นสพ.ดี 

ผม จาน ประครองจิต เคยแสดงความเห็นด้วยกับวิธีการมองของ บัวระย้า ชะบาบุญเสฏฐ์  เรื่องการเมืองอันตรายของประเทศไทย  วันนี้ผมได้อ่านจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีของ สาวบ้านชนบทอีสาน  แล้ว  มีความประทับใจมากครับ อยากรู้จัก รู้ชื่อจริง  ผมเองอยากให้เน้นประเด็นยาเสพติด และให้มองเรื่องหนี้สินของประชาชนประกอบกัน  ว่าอาจจะเป็นเหตุผลซึ่งกันและกันได้เหมือนกัน ดังเช่นสาวบ้านชนบทบอกไว้  แต่อย่างไรก็ตาม  เรื่อง ขบวนยาเสพติดของตำรวจชายแดนนั้นผมรับไม่ได้ครับ  รับไม่ได้จริง ๆ  เพราะพวกผมเป็นประชาชนที่ยากลำบาก แต่สู้กัดก้อนกินเกลือ เพื่อเห็นแก่แผ่นดิน แต่ท่านเป้นข้าราชการผู้มีหน้าที่โดยตรงในการปกป้องประชาชนและแผ่นดิน ท่านยังทำได้ขนาดนี้  และผมขอตัดสินเองเลยว่า ดังนี้  พวกเขามีความผิดจริง สมควรให้รับโทษสูงสุดคือ ประหารชีวิต    ครับ  แต่ขอแถมหน่อยครับ เพื่อเตือนรัฐบาล  ท่านจะใช้กำลังปราบปรามอย่างเดียวไม่ได้หรอกครับ  ใช้มาตรการกฎหมายไม่สำเร็จดอกครับ  อย่าคิดแบบทะนายความคิดเลยนะครับ พวกทนายความคิดแคบเกินไป  ผมไม่เคยเห็นคนกลุ่มใหนที่แคบเท่าพวกทนายความเลย คือคิดเพียงว่า  เดี๋ยวกูฟ้อง เดี๋ยวกูฟ้อง   คลิกอ่านต่อ>>>>>>>>

 

ข่าวคณะสงฆ์กระบี่ เดินทางร่วม 1,000 กม. จากใต้สุดถึงสุดอีสาณ

เจ้าคุณพระวิมลธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ นำคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่และญาติโยมพุทธบริษัท จำนวน  50 รูป/คน เดินทางทัศนศึกษาจังหวัดคณะสงฆ์ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการทัศนธรรมะพัฒนาบุคลากรทางศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2551   อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่   และชมภาพการต้อนรับของคณะสงฆ์วัดมหาพุทธาราม จ.ศรีสะเกษ

 

ปะชุมสภาผู้แทนราษฎรหนแรก

ภาพที่เห็น

 

วันที่ 21 ม.ค.2551 มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ส.ส.ต่างแต่งเครื่องแบบเต็มยศ  ภาพดูเหมือนนิสิต นักศึกษาที่จบปริญญา อ่านต่อโปรดคลิกที่นี่ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเมืองไทย 1

 

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเมืองไทย 2  

การเมืองไทยขณะนี้ เป็นเวลาหลังการเลือกตั้งมา 22 วันแล้ว ก็ยังเปิดสภาผู้แทนราษฎร ไม่ได้  และทั้งยังมีสมาชิกสภาอีกส่วนหนึ่งคือว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนที่ต้องข้อกล่าวหาว่าทุจริต อ่านต่อ>>>>>>>>>>

อ่านบทกวีอำนวยพรวันปีใหม่ คลิกที่นี่>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


อ่านบันทึกดวงชาตาผู้นำชาติ ดวงใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี   สมัคร สุนทรเวช และ อภิสิทธิ เวชชาชีวะ  พร้อมข้อพิจารณาโดยชลัมพุช โหรชนบท  มีคำเฉลยแล้ว 

ASTV1 วันนี้ ที่ 25 ธ.ค.2550 วันคริสต์มาสที่ชาวไทยก็พลอยร่วมฉลองกับชาวคริสต์ทั่วโลก 

 

สรุปประเทศไทย

 

บทวิเคราะห์การเมืองอิสาน

 

สร้างสรรค์นโยบายพิทักษ์แผ่นดินไทยด่วนประสบการณ์ธุดงค์1

 และประสบการณ์ธุดงค์2

 

 

มาเริ่มศึกษาธรรมะ:อ่านและปฏิบัติจาก หลักสูตรมรรคผล  ต่อด้วย

 

ศึกษาโลกลี้ลับ:  วิปัสนากรรมฐานระดับอภิญญา Buddhism How  ภาคไทยและอังกฤษ เริ่มตอน1-17

 

เสวนาเรื่องปัญหาพระอริยบุคคล4 มีพระโสดาบันถึงพระอรหันต์

ยกที่1

ยกที่2 

ยกที่3 

ยกที่4 

 

ดูประเด็นถกปัญหาเชิงขัดแย้งกรณีพุทธ-คริสต์ในเรื่องสถาบันสงฆ์:สังฆราช

 

ดูปัญหาเชิงขัดแย้งทางโหราศาสตร์ หมอดูมิใช่โหร เหยื่อของหมอ ดูปุจฉา-วิสัชนาประเด็นชีวิตคนเราเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?

 

อ่านบันทึกเพิ่มเติมดวงชะตาภราดร+นาตาลีคอลัมน์โหราศาสตร์ 

อ่านดวงเมืองอะไรจะเกิดขึ้นใน2ปีข้างหน้าหลังการเลือกตั้ง มีบันทึกเพิ่มเติม ชลัมพุช โหรชนบทพยากรณ์

 

Visitors Friends Korean Monks:Hye An & Il Min

An Urgent Message to Myanmar 

A Second Urgent Message to Myanmar

A Third Urgent Message to Myanmar.

 

เรากำลังจะมีเสียงออกมาทางเวบไซท์นี้ ท่านจะคลิกฟังได้ที่นี่ หรือที่ sound1 ก็ได้ ผู้พูดเป็นพระภิกษุ ผู้บริหารเวบไซท์นี้เอง พบกับท่านปัญญาธโรภิกขุทางเสียงผ่านเวบไซท์นี้ โปรดรอสักหน่อย  รอพบ PanyaTharoBhikku Speaking  เร็ว ๆ นี้  

 

อ่านศึกษาโลกลี้ลับภาครายงานสดภาษาอังกฤษประกอบภาคภาษาไทยใน Buddhism How? Mystery World Report15เป็นต้นไป ?  

 

อ่านบันทึกประวัติศาสตร์สังคมไทย14ปีในเฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว

พ.ศ.2536-2538

พ.ศ.2538-2540

พ.ศ.2540-2543

พ.ศ.2543-2545  

พ.ศ.2545-2549  

พ.ศ.2549-2550 ถึงทันเหตุการณ์ทันสมัยที่สุดสดที่สุดทุกเรื่อง    

 

อ่านบทวิเคราะห์วัฒนธรรมตอน26-27ใหม่ ๆ ของพัชรา กอปรทศธรรม  

 

ดูพระนวกะปฏิบัติธรรมพระกรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีที่ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา 2550 ที่อัลบั้มรูป 3 อัลบั้มรูป

พลาดไม่ได้!!!  บก./ 2 ม.ค.2551Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----