ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว

คอลัมน์ เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.๒๕๔๑

จาก ดี 11 พ.ศ.2541

 

 

ต่อต้านเอดส์ ต่อต้านอนารยธรรม

โดย คอมพิวเตอร์แมน และ บูดามี

สารบาญ เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว 2541

 

 

 

 

1.   ค่านิยมเยาวชนไทย ทัศนของเยาวชนต่อการเข้าวัด-กวดวิชา  

2.   ถ่ายทอดสด การประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญ

3.   ขอคิดด้วยคน เอาบุคคลผู้ฉลาดมีภูมิปัญญา

4.   รายการพัฒนาเกษตรกรไทย กู้ภัยเศรษฐกิจชาติ

5.  ข่าว สหรัฐอเมริกา รมว.ต่างประเทศกล่าวว่า ซูฮาโต้ ควรลาออกอย่างองอาจ

6.   ข่าวภาคค่ำ วัดลาดพร้าวไม่ยอมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้ศพพ่อของ สุดา ปานนาค

7.   แผ่นดินธรรม ทอดผ้าป่าทองคำช่วยชาติ หลวงตามหาบัว

8.   พุทธประทีป นึกว่ามีพระอรหันต์เต็มวัด

9.   ข่าว Catwalk ที่ยาวที่สุดในโลก

10. เช้าวันนี้ ดร.ทิวา เงินยวง ปชป. กับ ร.ท.กุเทพ ใสกระจ่าง พคว.

 

11. ข่าว ถ่ายทอดสดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ฝ่ายค้านใช้มาตรา119

12. ขอคิดด้วยคน การเสวนาของผู้ฉลาดทั้ง 5 ยุคไอเอ็มเอฟ

13. ชั่วโมงเช้าข่าวหญิง ดูคนทรงเจ้า ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

14. ข่าวคุณป้าใจบุญเลี้ยงสุนัขจรจัด

15. ชั่วโมงข่าว ปากีสถานทดลองระเบิดนิวเคลียร์ 5 ลูก

16. ข่าวสี่ทุ่ม ตำรวจประชุมเรื่องโรงพักเพื่อประชาชน

17. Hot Lineบันเทิง หนังสือ 1999 โลกพินาศ

18. ทางรอดเศรษฐกิจไทย ทัศนะธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ อานันท์ ปันยารชุน

19. อยู่เย็นเป็นสุข - แสงส่องใจ ภาพ เสียง ไปคนละทาง

20. ฟังความรอบข้าง จาตุรนต์ ฉายแสง พบ พิเชษฐ์ พันธุวิชาติกุล

 

21. ชั่วโมงข่าว ปากีสถานทดลองนิวเคลียร์

22. ถอดรหัส ธุรกิจหลังความตายวัดลาดพร้าว รายได้ธุรกิจเผาศพในวัด

23. ทอล์คโชว์ ธรรมชาติของงูพิษ

24. รู้ธรรมนำชีวิต เรื่องเจ้าแม่กวนอิม

25. เช้าวันนี้ This Morning ศาลรัฐธรรมนูญคืออะไร

26. บ้านเลขที่ 5 วันเปิดเทอมปีนี้

27. ขอคิดด้วยคน ท่านปัญญานันทะ พูดถึง บช.เขมาภิรัตน์

28. พุทธศาสนาในพม่า ชมดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาที่ดูบริสุทธิ์และลึกซึ้ง

29. เช้าวันนี้ดีจัง-ฮู้ ประวัติวัดยายร่ม

30. แสงส่องใจ กำเนิดโลกกำเนิดธรรม

 

31. กฎแห่งกรรม รศ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต มาร่วมรายการ

32. สามก๊กฉบับนักบริหาร โดยอ.เจริญ วรรธนสิน กับ คุณ สุภัทร ตันสถิติกร

33. ถ่ายทอดสดพิธีเปิดบอลโลก FRANCE 98

34. สารพันบันเทิง เบื้องหลังฝรั่งอเมริกันทำงานอย่างไร

35. ชมการสร้างภาพยนต์แนวต่างดาวเรื่องหนึ่งของฮอลลีวู๊ด

36. ถ่ายทอดสด รายการมวยชิงแชมเปี้ยนโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่านิยมเยาวชนไทย สมฤทธิ์ ฤาชา

ช่อง 11

วันศุกร์ 3 มี.ค. 41 เวลา 0800-0830 น.

 

ทัศนของเยาวชน ชาย 1 หญิง 2 จาก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา เข้าวัดบ้างไหม ? กวดวิชามากกว่า เสียเวลา เข้าวัดบ้างกับย่า เข้าบ่อยเหมือนกัน ไปวัดได้อะไรนอกจากบุญ เป็นการอบรมจิตใจ ทำให้เราคิดได้ในเรื่องที่ไม่ดี ดูน้ำมนต์หรือไม่ ไม่ไปด้านจิตใจ ให้พระฟังเด็กบ้าง หยดเทียนเป็นเลขได้อย่างไร เอนทรานซ์ สำคัญมากเหมือนกันของชีวิต แต่ไม่ทั้งหมด สำคัญรับว่าสำคัญ ทำให้เราไม่ประมาท เป้นประตูเบิกทางอย่างหนึ่ง เป็นรอยต่อของชีวิต ชีวิตของเขาเหมือนกับจบสิ้นลงไปถ้าเอนไม่ติด วิทยาลัยเอกชนก็มีดี ๆ เช่นอัสสัมชัญ มองนักการเมืองอย่างไร คิดว่าท่านทำสิ่งที่ท่านคิดว่าดีที่สุดแล้ว แต่ผลบงานออกมาไม่ดี โต้วาทีเก่ง แต่ไม่ควรโต้วาที ควรมีฝีมือม่ากกว่าฝีปาก อยากให้เป็นงานของประเทศ ท่านมีความคาดหวังที่จะช่วยพัฒนาสังคม ไม่พูดเรื่องส่วนรวม มักพูดเรื่องส่วนตัว เด็กขนาดนี้จะมาเสี้ยมสอนเราได้อย่างไร ? เรื่องใบ้หวย เรื่องอภินิหาร มองอย่างไร สุมนที เพราะต้องดิ้นรน ทำให้จิตใจอ่อนแอลง ไม่ควรลบหลู่แต่ควรใช้วิจารณญาณ ลดาวัลย์ ว่า การห้ามควรพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคง พระเป็นบุคคลที่น่านับถือ พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้บริวารของท่านแสดงอภินิหาร ไม่ให้พระทำ บรรเจิดว่า คนเป็นวัตถุนิยมมากขึ้น คาดว่าเงินวัตถุสำคัญมาก เลยไปหาเงินหาพระ เราจะแก้ได้อย่างไร ? บบรเจิด ได้ ที่รร.จัดสัมนา ค่านิยม ความสำคัญของเยาวชน เยาวชนยุคใหม่ สมนากัน ค่านอยมที่พึงประสงค์ เหมือนต้นไม้ มีราก ลำต้น เด็กอยู่ที่กิ่งก้าน ร่าเริง ที่ถูกต้อง แตกแขนงมาจากรากต้น อดออม หน้าที่ สิทธิ์ ระเบียบวินัย ที่ไม่ดี ใบที่ร่วงหล่น บอกความไม่ดี คุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ร่วมสมนาด้วย

 

รายการต่อมา ดีมาก เรื่องการเขียนของเด็ก ๆ เขาเขียนโดยอิสระภาพทางความคิดของเขา อาจารย์ชาตรี เป็นคนสอน นำสาระสำคัญจากหนังสือเรียนมาสอน ให้รู้จักคิดรู้จักทำ มีผลงานออกมาเป้นหนังสือเล่มเล็ก ๆ ดีมาก ๆ พัฒนาทั้งความคิด การเขียน มีอาจารย์ที่ยะลา ว่าสอนโดยวิธีใกล้ชิดธรรมชาติ ให้ใกล้ตัว

 

ข้อมูลวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว เริ่ม พ.ค.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ่ายทอดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญ

ช่อง 11 ช่อง 9

20 พ.ค. 41

 

เพื่อพิจารณาพระราชกำหนดการเงิน 4 ฉบับ ขอยืมเงิน 700,000 ล้านบาท จากในและนอกประเทศ เพื่อเสริมสภาพคล่อง ฝ่ายค้านรับไม่ได้ มีคำคมเช่น นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ “ถ้าท่านคิดได้แค่นี้ เอามนุษย์งูจากศรีสะเกษมาเป็นรัฐบาลก็ได้” แต่คำพูดของท่านผู้ใดที่ว่า คนไทยยุคนี้เกิดมาพอร้องอุแว้ก็ต้องรับภาระหนี้แล้วคนละ 281,666 บาทต่อปี คำนวณได้ละเอียดจังเลย ไม่อยากจะเชื่อแต่ก็คงจะต้องเชื่อ “ดีที่สุดของรัฐบาลนี้ ยังไม่เท่าเลวที่สุดของรัฐบาลที่แล้ว” อะไรจะขนาดนั้น “เสียหายไปแล้วนาทีละ 2.8 แสนบาท” ก็เหมือนกัน อะไรจะขนาดนั้น ภาพที่ถ่ายทอดพอมองเห็นอย่างไรจึงจักเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ประการแรก ความสมดุลย์ทุกด้านระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้าน คือทันกันทุก ๆ ด้านได้ก็ยิ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน นี่เป็นหลักการเมืองที่ดีของประชาชน ประการที่ 2 กฎ กติกา กฎหมายทุกอย่างที่ใช้กับมนุษย์ย่อมมีข้อยกเว้นเสมอโดยธรรมชาติ ในการออกกฎหมายนักการเมืองควรคำนึงถึงสัจธรรมนี้และอย่าพยายามฝืนสัจธรรมนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอคิดด้วยคน พัฒนาเกษตรกรไทยกู้ภัยเศรษฐกิจชาติ

ช่อง 9

วันพุธที่20 พ.ค.41 เวลา 2030 น.

 

บุคคลผู้ฉลาดมีภูมิปัญญามาในรายการนี้ล้วนน่าจับตามองทั้งสิ้น ดร.อัมมาร สยามวาลา จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ดร.ธีระ สูตะบุตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง เจ้าของรายการ แต่จนแล้วจนรอดท่านเหล่านี้ก็มิได้พูดไปเฉียดใกล้สิ่งที่เราอยากฟัง คงตามฟังต่อพุธหน้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าว

ทุกช่อง

21 พ.ค.41

 

สหรัฐอเมริกา โดยนางแมนดารีน อัลไบรท์ รมว.ต่างประเทศกล่าวว่า ซูฮาโต้ ควรลาออกอย่างองอาจ ในขณะเดียวกัน นักศึกษาต้องการให้ปฏิรูปการเมืองทั้งระบบ ในที่สุด ซูฮาโต ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดี ภายหลังอยู่มายาวนานถึง 32 ปี ปฏิรูปการเมืองไทยนำไปก่อนแล้วน่ายินดี ประเทศอื่น ๆ ก็ปฏิรูปตามไป แต่ปฏิรูปการศาสนาไทยนี่สิ สักเมื่อใดคนจะเห็นความสำคัญ ว่ามิได้น้อยไปกว่าปฏิรูปทางการเมืองเลย และความเร่งด่วนจักเป็นข้อที่ได้เปรียบ ควรจะเริ่มได้แล้ว เริ่มด้วยการศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้งรอบด้านและละเอียดอ่อน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวภาคค่ำ

ไอทีวี

21 พ.ค.41 1930 น.

 

วัดลาดพร้าวไม่ยอมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้ศพพ่อของ สุดา ปานนาค เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าบริการต่าง ๆของวัด ชาวบ้านซอยชุมชนวัดลาดพร้าวร้องว่าวัดขูดรีดประชาชน ไม่ยอมทำศพคนจน รับแต่ศพคนรวย ความจริงมิใช่เรื่องเช่นนี้เพิ่งเกิดขึ้น หากแต่เป็นมานานแล้ว และมิใช่เพียงวัดนี้เท่านั้น นี่คือผลของระบบสงฆ์ทั้งหมดที่ถูกวางเอาไว้อย่างผิดพลาด ไม่เดินตามรอยพระพุทธองค์ วัดมิใช่นาบุญ ที่ซึ่งบำเพ็ญบุญของพระสงฆ์สาวกอีกต่อไป แต่เป็นเพียงบริษัทการประกอบการธุรกิจหรือพาณิชย์เผาศพอย่างเป็นล่ำเป็นสันไปหมดแทบทุกวัดวาอาราม นี่คือกระแสแรกเริ่มแห่งความคิดปฏิรูปการระบบสงฆ์ เพื่อให้ถูกวิถีมรรคผลนิพพาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผ่นดินธรรม

ช่อง 5

วันเสาร์ที่ 24 พ.ค.41 06.45 น.

 

 

ทอดผ้าป่าทองคำช่วยชาติ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดบ้านตาด จ.อุดรธานี ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช่วยชาติ ในยุคที่เป็นหนี้ล้นพ้นตัว แม้จำต้องประกาศสิ่งเร้นลับภายในของตัวเอง เพื่อยืนยัน ประกาศตัวเองว่าเป็นผู้สุจริต บริสุทธิ์สะอาด ไร้ร่องรอยความเห็นแก่ตัวโดยสิ้นเชิง ก็ต้องประกาศไปให้รู้กันทั่ว คำว่า “เราเป็นน้ำที่เต็มแล้ว” นั่นคือเจตนาที่ท่านประสงค์บอกอย่างตรงไปตรงมาว่าท่านเป็นพระ ธรรมทายาทระดับไหน เห็นจะไม่ต้องบอกต้องชี้ชัดออกไป และเราขออนุโมทนาและยืนยันว่า นี่คือปรากฎการณ์พิเศษสุดในวงการพระพุทธศาสนา น่าที่ชาวพุทธจะได้ร่วมอนุโมทนาและร่วมมือร่วมบุญกับท่านพระมหาบัว ญาณสัมปันโนอย่างเต็มที่สุดจิตสุดใจ จะได้กุศลผลบุญอันยิ่งใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พุทธประทีป

ช่อง 5

วันอาทิตย์ 24 พ.ค.41 0645 น.

 

พอท่านพระครูแสดงธรรมจบ พิธีกรสาวก็สรุปว่า “จะพ้นทุกข์ได้อย่างไร ศาสนาพุทธมีคำตอบ คือทำให้สิ้นกิเลส ความทะยานอยากต่าง ๆ เข้าสู่พระนิพพานอย่างแท้จริง” เธอพูดเสียงแจ้วเลย คงนึกว่าในวัดวาอารามเต็มไปด้วยพระอริยบุคคล ผู้สิ้นกิเลส สิ้นความทะยานอยากทั้งหลาย ผู้เข้าสู่นิพพานที่แท้จริง เป็นพระอรหันต์ไปตาม ๆ กัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าว

ไอทีวี.

28 พ.ค.41 0600 น.

 

Catwalk ที่ยาวที่สุดในโลก ลงหนังสือกินเนสบุ๊ค ยาว 1,111 เมตร ทำลายสถิติที่เยอรมันนี ยาว 800 กว่าเมตร แต่นี่อยู่ซีคอนสแคว กรุงเทพ ประเทศไทย คนที่ไม่รู้ว่า มันคืออะไร เจ้าแคทวอล์คนี่ คำตอบก็คือ ทางเดินแฟชั่นโชว์อย่างไร ผิดคาดไปเลย นึกว่าน่าจะอยู่ที่ฝรั่งเศส อเมริกา หรือญี่ปุ่นนู้น ข่าวนี้ก็ออกซ้ำ 2 ทุ่มวานนี้ก็ออกมาแล้วมาออกอีก อีกหน่อยฝรั่งก็เอาของมาขายให้แล้วก็ต้องหาเงินซื้อของเขา เพื่อเสริมความทันสมัยของตน เสริมปมด้อยของตน แล้วไม่นานฝรั่งก็มายึดทำแฟชั่นโชว์เสียเอง คนไทยก็อ้าปากดู และจ่ายเงินตีตั๋วเข้าไปดู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้าวันนี้

ช่อง 5

28 พ.ค.41 0630

 

ดร.ทิวา เงินยวง ปชป. กับ ร.ท.กุเทพ ใสกระจ่าง พคว. พรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน ในฐานะกรรมการร่วม มาให้รายละเอียดเกี่ยวกับ กฎหมายลูก 3 ฉบับ( ว่าด้วยพรรคการเมือง ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง และ ว่าด้วยการเลือกตั้งสส.และวุฒิสภา) เจ้าของรายการป้อนคำถามแทบไม่ทัน หยุดพักเห็นขายของ ชื่อว่า instant fisherman ก็เบ็ดตกปลาเรานั่นแหละแต่ฝรั่งทำมาขาย อันสั้น ๆ เหมือนร่ม แต่ดึงออกมาเป็นคันเบ็ดยาว ฝรั่งทำอะไรมาดูดีไปหมด พูดขึ้นแต่ละคำแต่ละคำก็อยากซื้อไปหมด เบ็ดอันละตั้ง 2,950 บาท รับรองเกลี้ยงแน่ เพราะคนไทยหัวอ่อนจูงใจง่ายและนิยมอวดหน้าตา จนก็ยังอุตส่าห์อวดร่ำอวดรวย อวดว่าข้าทันสมัย ระหว่างนี้ไอทีวีก็ขาย แข่งกันขายของฝรั่งกันใหญ่ จนลืมประเทศตัวเอง ลืมคำพูดตัวเองที่ว่า กินของไทย ใช้ของไทย เที่ยวเมืองไทย ไปสนิท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าว ถ่ายทอดสดประชุมสภาผู้แทนราษฎร

28 พ.ค.41 0630

 

ฝ่ายค้านใช้มาตรา119 ชะลอการลงมติพระราชกำหนด ขอยืมเงิน 3 ฉบับ สุภาษิตว่า อย่าแหย่เสือหลับ เพราะมันตื่นขึ้นจะโกรธอันตรายถึงชีวิตจักมี สส.หลายท่านทำตัวเป็นเสือหลับเหมือนกัน น่าดูไปอีกแบบหนึ่ง นี่คือธรรมะ มันเป็นเช่นนั้นเอง ที่เป็นธรรมชาติ ๆ ของมัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอคิดด้วยคน

ช่อง 9

27 พ.ค.41 หลังข่าวสองทุ่มครึ่ง

 

ต่อจากพุธที่แล้ว ท่านผู้ฉลาดทั้ง 5 ยังคงนั่งที่เดิมและก่อการสนทนาอันแหลมคมต่อไป จนหมดเวลาลง น่าคิดว่า ควายในห้องเย็น กับควายในทุ่งนา นั้นแหละที่น่าสนใจเอามาก ๆ แต่ทำไมจึงไม่ศึกษากันให้ละเอียดในประเด็นนี้ เมื่อเอาเงินตราเข้าจับ เข้ากำหนดมาตรฐาน คนบางพวกที่เคยจับแต่เงินจะประหลาดใจว่า ชาวนาอยู่กันได้อย่างไร โดยไม่มีเงิน ซ้ำยังมีความสุขอีก นี่เป็นความจริง แต่เขาอยู่กันได้อย่างไร ไม่มีใครศึกษา เพราะตัวแปรนี้คงต้องมีความสำคัญอย่างมากมายทีเดียวเท่าเทียมอาหารเพื่ อการดำรงชีพอีกอย่างหนึ่งของชาวนาไทยนั่นทีเดียว ถ้าเราศึกษาจนรู้จักสิ่งนี้ดีก็น่าจะเป็นประโยชน์มากในการที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับยุคไอเอ็มเอฟของไทยทั้งชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั่วโมงเช้าข่าวหญิง

ไอทีวี.

28 พ.ค.41 เวลา 0700 น.

 

พาไปดูคนทรงเจ้าหญิง แนะนำเบื้องต้นก่อนว่า ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ แต่ที่นี่เราเห็นแต่คนเก่ง ๆ เก่งทางภูมิปัญญา ที่พูดได้หน้าตาเฉยว่า เรื่องคนทรงนี้ เชื่อหรือไม่เชื่อก็ลบหลู่เหยียบย่ำได้ และไม่ควรให้มีมากจนรกสังคม เมื่อสิ่งนี้มีมากจนรกสังคมไทย เราจะหาคนกล้าที่ไหนไปจัดการ หากมีแต่คนที่ถือคติว่า ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ คนทรงก็คงเกิดมาท่วมแผ่นดินไทยหาคนจัดการไม่ได้ เพราะไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงก็คือความไม่จริงนั่นเอง นอกจากหาจากคนลักษณะนี้ที่ว่า เชื่อหรือไม่เชื่อก็ลบหลู่เหยียบย่ำได้ (ในเมื่อแท้จริงเป็นเรื่องที่งมงาย) อย่างกรณีนี้ เป็นคนทรงหญิง เสียงเขาเองบอกว่าทรงเจ้าถึง 87 พระองค์ เห็นได้ทันทีว่า ทำไปอย่างโง่เขลา เพราะไม่รู้จักว่า อย่างท่านองคุลีมาล นั้น ท่านเป็นพระอรหันต์ ท่านดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว จะมาอาลัยโลกอยู่นั้นมิใช่วิสัยแห่งอรหันตบุคคล แล้วนางทรงนี้ก็อ้างว่าทรงพระองคุลีมาลได้อย่างไร ทรงหลวงปู่ศุขได้อย่างไร เป็นการแอบอ้างทั้งสิ้น อ้างว่าร่างทรงมีบารมีสูงจึงสามารถทรง เจ้าระดับพระอรหันต์ได้ นี่ล้วนเป็นเรื่องเขลา เพราะแม้ร่างทรงเอง(ทุก ๆ ร่างทรง)ก็แทบไม่รู้ไม่เข้าใจว่าที่ตนทำเป็นทำได้ฉะนี้นั้นมีเหตุผลเป็นอย่างไร ทำได้อย่างไร แต่คนที่รู้บอกได้ว่าเป็นเรื่องงมงายล้วน ๆ และเป็นการหลอกลวงโดยซื่อบริสุทธิ์ เป็นบาปบริสุทธิ์อีกแขนงหนึ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวคุณป้าใจบุญเลี้ยงสุนัขจรจัด

ไอทีวี.

28 พ.ค.41 เวลา 0700 น.

รายการเดียวกันของไอทีวีป้านุชนารถ อารยยุค ค้าขายมีรายได้ไม่มาก ก็พยายามทำบุญเลี้ยงสุนัขจรจัดทุกวัน ๆ วันหนึ่งต้องจ่ายประมาณ 100 บาท ทำอาหารไปเลี้ยงสุนัข บอกว่าบัดนี้ชราแล้วอยากจะหยุด อยากหาคนสืบต่ออุดมการ อยากถามว่าทำบุญกับสุนัขได้อะไร ได้ความสบายใจ ก็ดี ลองทำบุญกับคนยากคนจนบ้าง ทำบุญกับคนรวยบ้าง ทำบุญกับสมณชีพราหมณ์บ้าง ที่สำคัญทำบุญกับตัวเองบ้าง อย่าทำกับสุนัขอย่างเดียว จะเสียโอกาสของนักบุญนะ จะบอกให้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั่วโมงข่าว

ไอทีวี

28 พ.ค.41 2120 น.

 

ปากีสถานทดลองระเบิดนิวเคลียร์ 5 ลูก คลินตันประกาศคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ เพราะเป็นคู่ศรัตรูกัน เมื่ออินเดียเป็นมหาอำนาจทางนิวเคลียร์ ปากีสถานก็ต้องมีบ้าง

เสนอมหาเถรสมาคม ให้จัดระบบการตรวจสอบบัญชีรายได้ของวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ธงทอง จันทรางศุ ไวยาวัจกรวัดโสมนัสวิหาร ว่า พรบ.การปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มีบทกำหนดให้ตรวจสอบบัญชีรายได้วัดอยู่แล้ว แต่การปกครองสงฆ์ไม่ดำเนินการ วัดมักไม่มีความรู้เรื่องการทำบัญชี การคิดต้นทุนกำไรต่าง ๆ พระพยอม กัลยาโณ ว่าเป็นปัญหาที่ไม่ควรให้เคลือบแคลง วัดต้องทำให้โปร่งใสจึงจะถูก

ภาพยนต์เรื่องความภาคภูมิใจชั่วขณะแห่งชะตากรรม ญี่ปุ่นทำขึ้นชี้แจงเบื้องหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ว่าแท้จริงญี่ปุ่นมิได้โหดร้ายหรือก่ออาชญากรรมเช่นที่กล่าวหาว่าฆ่าชาวจีนนับแสนที่นานกิง แท้จริงยังไม่เท่าระเบิดปรมาณูที่สหรัฐทิ้งที่เมืองฮิโรจิมาและนางาซากิ เทียบกันไม่ได้กับอาชญากรรมที่สหรัฐอเมริกาก่อไว้แก่คนญี่ปุ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสี่ทุ่ม

ช่อง 9

28 พ.ค.41 2215 น.

 

ตำรวจประชุมเรื่องโรงพักเพื่อประชาชน ตำรวจพยายามแก้ภาพตัวเองหรือ ? ก็เป็นเช่นนี้ตลอดกาล ก็แก้ไม่ได้ สังคมน่าจะมองตำรวจให้รอบด้านลุ่มลึกไปกว่านี้อีกสักหน่อย ดูว่าตำรวจทำงานหนักมาก เพราะต้องแบกภาระ ผู้รักษากฎหมายทุกฉบับ รักษาความมั่นคงภายในของประเทศทุกนาที ตำรวจทำงานหนักจริง ๆ น่าขยายอัตรากำลังพลออกไปให้เพียงพอ และไม่หยิบยอม ทางการปรับปรุงโครงสร้าง น่าปลดปล่อยตำรวจเสียที ให้ตำรวจทำงานของเขาเองทุกระดับ อย่าให้ผู้อื่นไปกดขี่ตำรวจต่อไปอีกเลย ยกเป็นกระทรวงตำรวจเสีย แล้วตำรวจก็จักรับผิดชอบต่อประชาชน ต่อการเมืองโดยตรง และแน่นอน เพิ่มสง่าราศีให้ตำรวจไทยยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hot Lineบันเทิง

ไอทีวี

28 พ.ค.41 2220 น.

 

พิธีกรคุยเรื่องหนังสือ 1999 โลกพินาศ กับ สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่ เรื่องเนื้อหาหนังสือ แต่สำนักเช่นนั้นเป็นสำนักอะไร อยู่นอกการควบคุมโดยสิ้นเชิง กรมการศาสนาไม่สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางรอดเศรษฐกิจไทย

ไอทีวี

29 พ.ค.41 2030 -21.40น.

 

ทางออกเศรษฐกิจไทย ครี่งปีหลัง 2541 ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ อานันท์ ปันยารชุน มีสุทธิชัยหยุ่น ดำเนินรายการ ปัญหาทุนสำรอง ความไม่มั่นใจในสถาบันการเงิน สภาพคล่อง ดอกเบี้ย นักธุรกิจประสบปัญหาอะไร ค่าเงินเราแข็งกว่าเพื่อนบ้านเราจะแข่งส่งออกได้อย่างไร ปัญหาดอกเบี้ยกระทบภาคการผลิตทุกขนาดเล็กใหญ่ เอาเม็ดเงินเข้ามา โดยการกู้ รัฐบาลมีมาตรการอื่นอีกไหมที่เสริมเข้ามาไม่ต้องรอเม็ดเงินจากนอกประเทศ เป็นงูกินหางแก้ตรงนี้เกิดปัญหาตรงนั้น สิ่งที่อยากเห็นคือภาพรวม คุณเล่นดนตรี ธารินทร์เล่นไวโอลินคล่อง ขอให้เล่นทั้งวง เป็นภาพรวมของทั้งวง เราควรมีความเห็นแตกต่างได้ หกเดือนต่อจากนี้จะมีอะไรบ้าง อยากเห็นแผนงานชัดเจนออกมา สุภาพ คลี่ขจาย ถาม อมเรศ ศิลาอ่อน 56 ไฟแนนซ์ ทรัพย์สิน 860000 ล้าน ขายจะได้สักเท่าไร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยู่เย็นเป็นสุข - แสงส่องใจ

ช่อง 9

29 พค2541 30-0630 น.

 

ตลอด1ชั่วโมงของ2 รายการธรรมะช่อง9 เช้าวันนี้ ภาพกับเสียงเป็นคนละอย่างกัน ขณะที่ภาพเป็นท่านเจ้าคุณกับท่านสุภาพบุรุษผู้มีเกียรติ สนทนากัน2ต่อ2นั้น เสียงกลายเป็นเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ ได้ยินเสียงผู้หญิงถาม ”เต้นอาระบิคหรือเปล่าคะ” ไม่ทราบว่าเกิดผิดพลาดอย่างไร ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟังความรอบข้าง

ไอทีวี

30 พ.ค.41 20.15

 

จาตุรนต์ ฉายแสง พบ พิเชษฐ์ พันธุวิชาติกุล สุทธิชัย หยุ่น ประสานงาน พิธีกร เรื่อง พรก.การเงิน 4 ฉบับ พรก. 700000 ล้านใครรับผิดชอบ คิดต่างกันอย่างไร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั่วโมงข่าว

ไอทีวี

30 พ.ค.41 21.00

 

 

ปากีสถานทดลองนิวเคลียร์ บาดหมางระหว่างอินเดียกับปากีสถานเสี่ยงต่อการใช้อาวุธนิวเคลียร์ อินเดียทดลองเดือนที่แล้ว ปากีสถานทดลองบ้างเดือนนี้โดยไม่ฟังเสียงเตือนของนานาชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถอดรหัส

ไอทีวี

30 พ.ค.41 22.00

 

ธุรกิจหลังความตายวัดลาดพร้าว ถ้าวัดเป็นบริษัทธุรกิจก็ไม่แปลก แต่วัดไม่ใช่ วัดตรีทศเทพ วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน ค่าบำรุงศาลา ค่าบำรุงเมรุ ค่าปัจจัยถวายพระในแต่ละคืนที่สวดอภิธรรม วัดธรรมมงคลทำคอนโดอัฏฐิ การเผาศพเป็นรายได้หลักของวัดทุกแห่ง โลงศพติดเครื่องปรับอากาศ ราคาแสน วงการนี้มีเงินหมุนเวียน30,000 ล้านบาทต่อปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทอล์คโชว์

ช่อง 3

31 พ.ค.41 1600 น.

 

มีสัตวแพทย์1 กับผู้เชี่ยวชาญเรื่องงู 1 รวม2ท่านมาช่วยทำความเข้าใจเรื่องธรรมชาติของงูพิษ2ชนิด ๆ ที่ทำลายระบบประสาทกับชนิดที่ทำลายระบบโลหิต ว่าด้วยเซรุ่มจากงูที่สถานเสาวภาผลิตอยู่ 6 ชนิด มีโชว์งูพิษตัวใหญ่ยาว ดูแล้วเสียว งูจงอางเป็นงูพิษเขี้ยวสั้น ทำลายระบบประสาท งูแมวเซา เป็นงูพิษเขี้ยวยาว ทำลายระบบโลหิต งูกัดแล้วอาจจะตายภายใน 30 นาที ถ้างูจงอางคาบติดพิษเข้ามากกว่างูเห่า ที่ใช้วิธีฉกกัด งูชุกชุมในฤดูฝน ผสมพันธุ์ในฤดูหนาว น้ำดีงูเห่าตรวจพบพยาธิ์ใบไม้มาก หมอไม่แนะให้กิน คุณไพบูลย์ผู้เชี่ยวชาญสรุปว่าคุณบุญเรือง ที่อยู่กับงูได้นาน ๆ อย่างนั้น อย่าเอาอย่างเพราะอันตรายมาก ๆ แต่คนอื่นอย่าทำอย่างนั้น เพราะคุณบุญเรือง มีความเข้าใจงูอย่างมาก ๆจึงทำได้

 

มาถึงช่วงไทยลูกทุ่ง เอาบุญตา คำพันธ์ กับสกุล บุญรักษา นักร้องแนวลูกทุ่งเริ่มจะรุ่ง มาโชว์ผลงานก้าวแรก ๆ แน่ละ บุคคลิกที่บ่งบอกความขยัน ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ เจือความมีน้ำจิตน้ำใจ นั่นแหละที่สร้างผลงานดี ๆ เป็นที่นิยม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รู้ธรรมนำชีวิต

ช่อง 9

1 มิถุนายน 2541 0530

 

เรื่องเจ้าแม่กวนอิม เจ้าคุณพระธรรมนิเทศน์ วิเคราะหพื้นภูมิหลังความเป็นมา ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ศาสนาและแง่หลักธรรมสากล น่ารับฟังอย่างมาก และชี้ให้เห็นสัจธรรมว่า อะไร ๆ ในโลกนี้ต้องผ่านไปในเส้นทางแห่งความขัดแย้งเสมอตลอดเส้นทางแห่งชีวิตนั้น บริษัทสื่อธรรมได้แนะนำวารสารรายคาบ หนังสือพิมพ์ดี วิเคราะห์ข่าวในวงการเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดภาคอีสาน ของมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร) อันเป็นหนังสือเสนอแนวคิดการนำการปฏิรูปการคณะสงฆ์ไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้าวันนี้ This Morning

ช่อง 5

1 มิ.ย.41 0600 น.

 

ศาลรัฐธรรมนูญคืออะไร สัมภาษณ์ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวน์ สายเชื้อ มาอธิบายเล่าความเป็นมา ทั้งหมด 15 คน มีแล้ว 13 คน มีอิสระไม่อยู่ใต้การควบคุมของรัฐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านเลขที่ 5

ช่อง 5

1 มิ.ย.41 0700 น.

 

วันเปิดเทอมมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ขอต้อนรับนิสิตนักศึกษาใหม่ รายการนี้ ค่อนข้างเอาใจใส่ต่อผู้ชมหน้าจอน้อยไปหน่อย มีลักษณะคุยกันในบ้านตัวเองกับคนสองสามคน ซึ่งให้บรรยากาศดูห่างเหินผู้ชม ช่วงพาเที่ยว พาไปวัดป่าบ้านตาด อำเภอบ้านตาด จ.อุดรธานี สงบ ร่มเย็น ฟังคำสอนหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน หลวงตาบัวเป็นพระนักปฏิบัติ เมื่อได้มาแล้วก็อยากมาทุก ๆ วัน ชมช่องทางเดินจงกรม ชมบรรยากาศเงียบพร้อมปฏิบัติธรรม ภายในวัดมีเสียงธรรมชาติ สงบ มีกะรอก เหมาะใช้ปฏิบัติธรรม ช่วงปรึกษาอาจารย์สุพัตรา สุภาพ เมื่อถูกคนอิจฉาริษยา จะทำอย่างไร พบว่าในหน่วยงานเดียวกัน ที่ทำงานเดียวกัน มักอิจฉากันมาก สำคัญที่เราอย่าอิจฉาใคร แล้วจะทำได้อย่างไร เขาได้ดีก็มีสุขกับเขา จบลงดีว่า การอิจฉาริษยาคือการเผาไหม้ตนเองนะคะ ช่วงมาเยี่ยมมาเยือน เด็กจะดีไม่ใช่อยู่ที่นามสกุล เด็กดีสกุลดี สกุลอานันท์ ปันยารชุน ที่โคราช เช่น ดญ.นันทพร มีสิทธิ์ยากจนได้ จนกระทั่งไม่มีเงินเสียค่าเล่าเรียนครูยื่นมือช่วย อานันท์ ปันยาระชุน อดีตนายกรัฐมนตรี บอกมาว่าไม่รู้จักมาก่อนเพราะสกุลเยอะแยะ มีความภาคภูมิใจที่ตั้งใจเรียนหนังสือ พยายามต่อสู้กับชีวิต ขอให้เชื่อความสำเร็จไม่ใช่อยู่ที่นามสกุล รายการนี้เป็นสื่อช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอคิดด้วยคน

ช่อง 9

3 มิ.ย.41 2040 น.

 

ท่านปัญญานันทะ พูดถึง บช.เขมาภิรัตน์ พูดถึงพุทธทาสภิกขุ ลานหินโค้ง ป่า หัวข้อ “ปัญญา” เกจิอาจารย์เยอะที่อิสาน วัดป่า ต่างอย่างไรกับพุทธทาส คนละแบบ แบบภาวนา กับ ปัญญา ป่าสำคัญอย่างไร วัดป่าไม่เป็นป่า เพราะโยมศรัทธา พุทธทาสว่าป่าสะดวกในการนั่งสมาธิ ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน พิธีกรรมเยอะทั้งป่า บ้าน ธัมมา อารีราษฎร์ ร่วมรายการ ลาภสักการะ ก่อเปลือกศาสนา จะไปหาพระพุทธเจ้าพุ่งเข้าไปเลย เป็นไปเพื่อสุรุ่ยสุร่าย ไม่ใช่พระพุทธศาสนา งานศพไม่มีการเลี้ยงเพื่อประหยัด พวงหรีด ดอกไม้ประดับ ไม่จำเป็นต้องมีเพราะแพง วันนี้เราเผาคุณแม่ วันหน้าคนอื่นเผาเรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พุทธศาสนาในพม่า

ช่อง 9

5 มิ.ย.41 2200-2300น.

 

ชมดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาที่ดูบริสุทธิ์และลึกซึ้ง เห็นอาณาจักรพุกามเดิม สล้างไปด้วยเจดีย์ เก่าแก่ มากมาย สิ่งที่เห็นสะท้อนภูมิปัญญาอันลึก สะท้อนว่าในพม่ายังมีพระผู้รู้ธรรมล้ำลึกอยู่มากมาย จะต่างจากพระพุทธศาสนาในเมืองไทยอย่างมากมาย ภาพในเมืองไทยที่เห็นโดยรวมคือภาพความตื้นเขิน ฉาบฉวย และภาพความไม่ใช่วิถีทาง และนับวันลักษณะของความสับสนจะมากขึ้น ๆ อาณาจักรพุกาม ที่กษัตริย์พม่าสร้าง ล้วนเผยภูมิปัญญาแบบพุทธ เผยให้เห็นแนวคิดทางธรรมปฏิบัติ คือวิธีการอบรมบ่มบุญบารมีให้สะอาดบริสุทธิ์มีพลังทางธรรมอันเป็นโลกุตตระ กระนั้นก็น่าคิดน่าห่วงว่า สภาพแวดล้อมอันเป็นกรอบใหญ่ คือการเมืองของชาติที่เป็นอยู่ขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง การเมืองเปิดโอกาสให้โดยกว้างขวางเพียงใดแด่การแสวงหาน่าจะศึกษาต่อในประเด็นนี้อย่างมาก ๆ เพราะในเชิงข่าวสารที่เห็นในรายการยังขาดอีกหลายมุมมอง ที่อาจพิจารณาไปถึงแนววิถีทางศาสนธรรมอันเป็นโลกุตตระ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้าวันนี้ดีจัง-ฮู้

ช่อง 5

6 มิ.ย. 41 510-515 น.

 

เปิดสถานี พระแสดงธรรมะ ประวัติวัดยายร่ม ธรรมะในการท่องเที่ยว แล้วรายการเดียวกัน ต่อด้วยรายการเพลงฟังแปร่ง ๆ หู นักร้อง สาว(แก่ ๆ แต่เมคหน้าตาเสียวอกเลย) เพลง ชอบไหม เนื้อเพลง ฟังไม่แน่ว่าเป็นโฆษณาสินค้าอะไรแน่ “รูปร่างหน้าตาแบบนี้ ถามหน่อยเถอะพี่ชอบไหม ๆ” “ส่วนสัดอย่างนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบไหม ๆ” “ของฉันของจริงนะจ๊ะ จะหาว่าไม่จริง ทั้งเต่งทั้งตึง ทดลองไหม ๆ” น่าจะลองถามดูว่า ขายอะไรแน่ จึงต้อง “ถ้าชอบมาเหอะ ให้เมียเผลอถึงมา” รวมความแล้วคล้ายภาพนางบังเงา เสาไฟฟ้าบ้าง อยู่ในตรอกมืด ๆ ที่ลับตาคนบ้าง พอผู้ชายนักเที่ยวกลางคืนเดินผ่านก็ว่า ก็ชักชวน “ของฉันของจริงนะจ๊ะ ลองดู ๆ” การโฆษณาขายของอย่างว่านั้นธรรมเนียมไทยก็ต้องให้อยู่ในซอกตรอกซอยเฉพาะ อยู่ที่มืด ๆ ที่รู้ ๆ กันเฉพาะผู้ใหญ่ ๆ และพวกนักเที่ยว ไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านอย่างนี้ ไม่ให้โฆษณาขายกันได้อย่างเปิดเผยทางจอโทรทัศน์อย่างนี้ เป็นจ้ำบ๊ะแท้ ๆ เอามาออกโทรทัศน์ได้อย่างไร ขายหน้าประเทศไทยนะ ลองมองในแง่ดีบ้าง นี่คือศิลปินหรือ ถ้าเป็นศิลปิน ๆ ให้คุณค่าต่อส่วนรวมอะไรบ้างหรือไม่ ? ดูภาพที่ปรากฎเป็นภาพส่วนตัวล้วน ๆ หาประโยชน์ เพื่อตัวเองล้วน ๆ สังคมได้อะไร จากศิลปินแบบนี้ ? ดูองค์ประกอบ ไม่เข้าใจว่าพวกหางเครื่องพยายามแสดงศิลปะอะไรแน่ เป็นสิ่งที่ควรเรียกว่าศิลปะหรือไม่ ? ศิลปะของเจ้าหล่อนคืออะไร ? อยู่ระดับไหนแห่งศิลปะ ? และเมื่อมีการประชันระหว่างวงนักร้องเช่นนี้ พวกหางเครื่อง ๆ พยายามแข่งขันกันในศิลปะอะไรอย่างไร ? อะไรคือเกณฑ์วัดที่ตัดสินให้คะแนนพวกเจ้าหล่อนแต่ละวงแต่ละพวกแต่ละคนนั้น เพื่อหาตัวศิลปินผู้ชนะ ? อาจจะมีส่วนถูกบ้างหรือไม่หากจะให้ข้อสังเกตว่าพวกเจ้าหล่อนพยายามจะขายอะไรสักอย่างในตัวตนเรือนร่างของพวกหล่อน ๆ เท่านั้นเอง ตามเนื้อหาถ้อยคำก็บอกอยู่ชัด ๆของเพลง ชอบไหม ๆ ใครจะไม่ตอบว่า ชอบจ้ะ ชอบ ไม่ปฏิเสธหรอกจ้ะ เมื่อไหร่เล่าจ้ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสงส่องใจ

ช่อง 9

6 มิ.ย.41 0600-0630

 

 

กำเนิดโลกกำเนิดธรรม ดูเหมือนเคยออกมาแล้วหลายครั้ง กระนั้นก็ดูไม่จืด มีความตระการ ทุกด้าน สมกับเนื้อเรื่อง ว่ากำเนิดโลกกำเนิดธรรม และน่าประหลาดน่าคิดที่ท่านเล่าเรื่องเริ่มกำเนิดโลกที่เป็นมาด้วยสัตว์ปีก คือ กาขาว ออกไข่มาเป็นต้นกำเนิดธรรม คือพระเจ้า 5 พระองค์ที่ชาวพุทธทั้งหลายรู้ดีกันอยู่แล้ว คือ พระพุทธเจ้ากกุสันโธ พระพุทธเจ้าโกนาคมโน พระพุทธเจ้ากัสสโป พระพุทธเจ้าโคตโม และพระพุทธเจ้าศรีอริยเมตไตรยโย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎแห่งกรรม

itv

วันเสาร์ 6 มิ.ย.41 0700 น.

 

พระครูธรรมธรสำรวย วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กับ รศ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต มาร่วมรายการตอบปัญหาธรรมะ ปัญหาพุทธพาณิชย์ ถ้าพระพุทธองค์อยู่ จะทรงเปล่งว่าลูกเอ๋ยอย่าเอาพ่อไปขายเลย อย่าปลุกพ่อเลยพ่อตื่นอยู่แล้ว เรื่องกรรมนี้พูดกันไม่รู้จบ มีความไพเราะที่ไม่รู้จบ มีอุปมาอุปไมยที่ล้วนคมคาย ไปทุก ๆ บท แต่มักมองไม่ซึ้งไปถึง วิญญาณนักปฏิบัติ คือผู้ประพฤติพร้อมและมุ่งมั่นจริง ๆ ผู้ปฏิบัติจริง ๆ จนเข้าสายเลือด เพราะเมื่อเข้าสายเลือด การมองจะเปลี่ยนไป วันนี้ยังไม่เข้าใจวันหน้าอาจจะเข้าใจนักปฏิบัติบ้างว่า แท้จริง กรรมนั้น ทำที่นี่ได้ที่นี่ ทำเดี่ยวนี้ได้เดียวนี้ ไม่มีการรอเลย สมดังท่านผู้รู้ว่า “ทำดีดี ทำชั่วชั่ว”(ท่านพุทธทาสภิกขุ ท่านพยายามเน้นปัจจุบัน คำว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” ยังบอกไม่ชัดเจน ต้องเอาคำว่า”ได้”ออกเป็น ทำดีดี ทำชั่วชั่ว) “บาปบุญไม่ต้องลุ้นชาติหน้า” นี่ก็ได้ประโยชน์ ช่วงต่อมามีอาจารย์ จากจุฬาฯ มาร่วมตอบปัญหาวัยรุ่นด้วย บอกว่า ลูกชายสอบตกวิชาพุทธศาสนา สงสัยว่าสอนให้ท่องจำมากเกินไปไม่ถูกกับหัวคนสมัยใหม่(คนสมัยใหม่จำโดยความเข้าใจ ดูวิชากฎหมาย วิชาเคมี วิทยาศาสตร์เป็นตัวอย่าง) ก็คิดว่าไม่เป็นข้อแก้ตัวนะ ดูหนังสือวิชาพุทธศาสนาสำหรับนักเรียน อัดแน่นด้วยเนื้อหามากมายเกินไป จนเด็ก ๆ ไม่รู้จะจับเอาบทไหนตอนไหน เพราะมากเกินไปเกินเวลาที่หลักสูตรเขากำหนดให้ ไม่ควรให้คนในระบบท่องจำมาจัดหลักสูตรให้ เพราะเขาจะไม่เข้าใจระบบใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามก๊กฉบับนักบริหาร

ช่อง 9

7 มิ.ย.41 1400 น.

 

อ.เจริญ วรรธนสิน กับ คุณ สุภัทร ตันสถิติกร ปิดรายการสามก๊กฉบับนักบริหาร ช่วยกันวิจารณ์แม่ทัพนายกอง บุคคลสำคัญในสามก๊ก นับแต่เล่าปี ลงมา ชุนเช็ก ชุนกวน ๆ ว่า ผู้นำไม่ต้องลงมือทำเองทุกเรื่อง รู้จักใช้คนให้เป็น ซึ่งก็ตรงกับหลักวิชาการบริหาร ผู้นำที่ไม่เอาไหนคือ อ้วนเสี้ยว แย่ที่สุด ขาดวิจารณญาณ เลี้ยงน้ำใจคน แตกทัพยับเยิน สิ้นตระกูลเสี้ยวไปเลย ลิโป้ ละโมบ ทำปิตุฆาตพ่อ ตั๋งโต๋ะ จิวยี่ มีปณิธานแน่วแน่จงรักภักดีต่อแผ่นดินแต่หยิ่งมากจนกลายเป็นเชื่อมั่นเกินไป เมื่อเอาชนะขงเบ้ง ชาวนาแห่งเขาโงลังกั๋งไม่ได้ ก็ถึงกับ อาเจียนเป็นโลหิตตาย ด้วยลิ้นลมขงเบ้ง บทกลอนของโจสิตฟังไม่ค่อยชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรใครเป็นใคร ทำอะไร น่าจะเขียนเป็นร้อยแก้ว แปลตามคำเดิมเขาดีกว่าจะเขียนเป็นกลอน จึงจะได้เนื้อความที่ตรงเนื้อหาเดิมของเขาจริง ๆ มากกว่าจะฟังคำที่สักแต่ว่าต่อให้คล้องจองกันทำให้เนื้อความเดิมเลอะเลือน น่าเสียดายที่ขงเบ้ง และฝ่าย จ๊กก๊ก ไม่ชนะ ซุนฮก กุนซือของโจโฉ ฝ่ายงุยก๊ก ก็มีความสามารถไม่แพ้ใครเหมือนกัน เป็นเหตุให้กล้ายืนหยัด อีกคน กุยแก ที่มาแห่งคำคมของโจโฉ “กุยแกตายเหมือนฟ้าทำร้ายข้า” อีกบทหนึ่งคมมาก ”สุมาเต็กโชแม้จะเป็นบัณฑิตก็เป็นเพียงผู้รู้หนังสือ ไม่ใช่ปราชญ์ผู้พลิกแผ่นดิน” โจโฉ มีบุคคลากรพร้อมที่สุด จ๊กก๊กมีกำลังและพื้นที่น้อยที่สุด แต่บุคคลากรล้วนมีคุณภาพเป็นเลิศ แต่ภายหลังเสียขงเบ้ง มีพระเจ้าเล่าเสี้ยนที่เป็นหัวแถว แต่โง่เกินไป(คำของผู้จัดรายการ) เป็นเหตุให้จ๊กก๊กล่มสลายก่อนก๊กอื่น(คนอย่างพระเจ้าเล่าเสี้ยนนี้ก็ยังมีอยู่เยอะมากมายในเมืองไทย ยิ่งกว่าคนปัญญาอ่อนแต่หากได้เป็นใหญ่เป็นโต ลองมองดูให้ทั่ว ๆ ทีเถิดจะได้รู้สาเหตุของประเทศไทยไม่ก้าว) ง่อก็ก ฝ่ายซุนกวน มักหด ไม่ค่อยออกจากเขตแดน เป็นอนุรักษ์นิยม สามก็กมีผู้เล่าหลายฉบับ แต่น่าเบื่อ เพราะแต่ละฉบับไม่พยายามแสวงหาความจริง ที่อยู่เบื้องหลังชัยชนะของงุยก๊ก สำหรับสามก็กฉบับนักบริหาร เป็นการตัดต่อภาพยนต์มาให้ชม ไม่แน่ใจว่าเชื่อถือได้เพียงไหน ไม่เห็นต่างนักจากภาพยนต์ไร้สาระอย่างกำลังภายใน ที่เหมาเอาว่าฤทธิ์เดชเกิดขึ้นได้ด้วยเพียงการสมมติ หรือเพียงด้วยการตวัดปลายปากกาเท่านั้นเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ่ายทอดสดพิธีเปิดบอลโลก

ช่อง 5

10 มิ.ย. 41 2130 น.

 

ชื่อ FRANCE 98 จากสนาม STADE DE FRANCE ฝรั่งเศส ซึ่งสามารถรับผู้ชมได้ 8 หมื่นคนเศษ มีชุด โชว์17 ชุด ออกแอ็กชั่นตามวัฒนธรรมฝรั่งตะวันตก เต้นกันเป็นพื้น ปีนี้มีบทเพลงเร้าใจไพเราะ ดูไม่พิถีพิถันนักกับการประดับตกแต่ง แต่พิถีพิถันในการสร้างบรรยากาศให้เร้าใจ เลือกสรรทางดนตรีและบทขับร้องเป็นพิเศษ คู่เปิดสนาม บราซิล แชมป์4สมัยรวมทั้งคราวที่แล้ว พบ สก๊อตแลนด์ เริ่มเขี่ยบอล 22.30 น.เวลาไทย บราซิลชนะ 2:1 ได้ประตูแรกจากการโหม่งของ เซซ่าร์ ซัมโปโญ่ มิดฟีลด์จากลูกมุม ประตูที่ 2 ทอมมี บอยด์ ทีมสก๊อตแลนด์ ชนบอลเข้าประตูตัวเอง ขณะฉุกละหุกหน้าประตู ส่วนสก๊อตแลนด์ได้จาก จอห์น คอลลินส์ ยิงลูกโทษเข้าไปตุงตาข่ายบราซิล ทางกระทรวงศึกษาธิการไม่สบายใจมีแนวโน้มว่านักเรียนเล่นการพะนันบอลโลก ออกมาขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยกันระวัง ต่างชาติก็ให้ข้อสังเกตว่าคนไทยเห่อไม่แพ้ชาติอื่น ก็เป็นธรรมดา เพราะชาติไทยมักชอบตาม ถนัดทางถูกจูงจมูก พื้นฐานวัฒนธรรมเจ้าขุนมูลนายเดิม(ซึ่งสืบมาอยู่ถึงทุกวันนี้)ทำให้เป็นเช่นนั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารพันบันเทิง

ไอทีวี

12 มิ.ย.2541 1420 น.

 

เบื้องหลังการสร้างภาพยนต์แนวต่างดาวเรื่องหนึ่งของฮอลลีวู๊ด แสดงให้เห็นว่าฝรั่งอเมริกันทำงานอย่างไร แน่ละต้องนับว่างานแต่ละชิ้นของเขา หาจุดบกพร่องไม่ได้เลย เขาต้องทำให้สมบูรณ์ไปหมดทุกขั้นตอน นับว่าเป็นนิสัยที่ดีมาก ๆ ของอเมริกัน หากแต่ว่าในวงการบันเทิงอเมริกันนี่เองที่ก่อปัญหาระดับโลก และเป็นอันตรายอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับ โดยน้ำมือคนกลุ่มหนึ่งก็คือคนบันเทิงฮอลลีวูดนี่เองที่พยายามทำลายคุณค่าจริยธรรมวัฒนธรรมของโลกอย่างจงใจ อย่างไม่เคยเข้าใจคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ เห็นได้จากภาพยนต์ของพวกเขาที่จัดทำอย่างประณีต มีคุณภาพสูงนี่เอง ที่บ่งบอกความเห็นแก่เงิน เห็นแก่วัตถุนิยมจนไม่รับรู้คุณค่าทางจิตใจ ไม่คำนึงว่าจะต้องระวังการผลิตสิ่งมีพิษภัยอันตรายต่อผู้ชมทั้งโลก นั่นก็คือพยายามแทรกการแสดงฉากร่วมเพศระหว่าง ดารานำชายหญิงเข้าไปในเนื้อหาภาพยนต์แทบทุกเรื่อง จนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นกันจะแจ้งอย่างจงใจให้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาสำคัญของภาพยนต์ทุกเรื่องไป แม้กระทั่งหนังใหญ่หนังที่ดัง ได้รับรางวัลมากมายอย่าง ไททานิก ก็มีการแสดงร่วมเพศซึ่งดารานำทั้งชายหญิงแสดงบทร่วมเพศให้เห็นกันต่อสาธารณชนจริง ๆ การแสดงเช่นนี้เท่ากับการบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าคนบันเทิงกลุ่มเมืองนี้ไม่คำนึงคุณค่าทางศีลธรรม วัฒนธรรมของมนุษย์ เห็นการผิดทางเพศ ผิดลูกใครเมียใครเป็นค่านิยมปกติธรรมดา ในความเป็นจริงดาราภาพยนต์เหล่านี้ต่างก็มีสามี มีภริยา มีการครองตนเป็นระบบครอบครัวเหมือนมนุษย์ทั้งหลาย มีความเป็นมนุษย์ และความรู้สึกทางศีลธรรมจริยธรรมอย่างมนุษย์ แต่เมื่อมีบทรักร่วมเพศ พวกเขาก็ทำการละเมิดเสียได้อย่างไม่นึกเห็นคุณค่าใด ๆ ทางศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงามของมนุษยโลก พวกเขาทำผิดอย่างยิ่งใหญ่ต่อมนุษย์ทั้งโลก เพราะความเห็นแก่ตัว เห็นแก่เงิน และผลประโยชน์ จากการจำหน่ายหนังที่แทรกบทลามกเหล่านี้ไว้ทำให้เป็นที่นิยมเพราะถูกกิเลสชั้นต่ำของคนทั้งหลาย และรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่คอยวางอำนาจบาทใหญ่ ไปทั่วโลก ประเทศอื่นชาติอื่นทำผิดต้องใช้มาตรการเข้มเข้าคุมเข้าจัดการ แต่ตนเองกระทำผิดใหญ่หลวง กลับทำเฉยเมย หารู้สึกไม่ ใช้อำนาจ ความเป็นมหาอำนาจกลบเกลื่อนไปเสีย ไม่คำนึงว่านี่เป็นการทำลายคุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างไร ไม่เป็นการยุติธรรมต่อรัฐบาลอื่น ๆ ทั่วโลกอย่างไร ในเรื่องนี้องค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)ด้วยความร่วมมือกับนานาประเทศควรรีบหาทางระงับยับยั้งเสียโดยเด็ดขาด อย่าให้คนกลุ่มนี้เมืองนี้ ประเทศนี้กระทำการผิดศีลธรรมวัฒนธรรมโลกอย่างโง่บริสุทธิ์อีกต่อไป อย่าให้พวกเขาทำลายโลกอีกต่อไป เพราะพวกเขาไม่มีสิทธิแต่อย่างใดที่จักแสดงการบันเทิงหรือเผยแผ่ลัทธินิยมที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งใหญ่ต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของโลกได้เช่นนี้ และนี่ควรจะเป็นจุดร่วมอีกจุดหนึ่งสำหรับวงการศาสนาสากล ที่จะต้องร่วมกันระงับยับยั้งบทบาทของฮอลลีวู๊ด เรื่องฉากร่วมเพศนี้เสีย

 

เพราะนี่คือการละเมิดอันยิ่งใหญ่ ละเมิดความเป็นมนุษย์ ละเมิดศีลธรรม จริยธรรมวัฒนธรรมแห่งมนุษย์ เราควรจะได้ตักเตือนประเทศสหรัฐอเมริกาที่แสดงออกซึ่งความเห็นแก่ตัวจัดในเรื่องเศรษฐกิจการบันเทิงที่เป็นอันตรายยิ่งใหญ่เช่นนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ่ายทอดสด รายการมวยชิงแชมเปี้ยนโลก

ช่อง 3

12 มิ.ย.41 1700 น.

 

สงคราม ป.เปาอินทร์ แชมป์ กับ ริกกี้ มวยฟิลิปปินส์ ชกครบ 12 ยก นักมวยฟิลิปปินส์ แทบทุกคนล้วนมีวิชาดี ทำให้ร่างกายทนทายาด น่าจะศึกษาวิชาชนิดนี้จากเขามาบ้าง การชกมีขึ้นที่สนาม จ.อ่างทอง สงครามชนะคะแนน เอกฉันท์ 119-109 120-107 119-108 มีท่านอดีตนายกรัฐมนตรี นายบรรหาร ศิลปอาชา (พร้อม กัญจนา ศิลปอาชา) ร่วมชมอยู่ด้วยและเป็นผู้คาดเข็มขัดแชมป์นักมวยไทย มีนักการเมืองมาร่วมมากมาย ประกาศชื่อกันชมไม่หวาดไม่ไหวต้องกดไปช่องอื่นพลาง ๆ ก่อน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 11

พุทธทำนาย เดือนสี่ปีกุน
หน้าบอกสถานะของเราดีเล่มที่ 11
คอลัมน์บันทึกการท่องเที่ยว สุสานสุขาวดีคืนวันมาฆะบูชา
บทบรรณาธิการ : หลวงตาจันทร์ คเวสโก ลาสิกขา
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อระบบสงฆ์ปัจจุบัน
จะปฏิรูปการปกครองสงฆ์ ปัญหา1-2และแบบการประชุมสภาตำบลโคกคำ
ประวัติของผม ตอนที่ 7
ข่าววัดมหาพุทธาราม ได้เจ้าอาวาสรูปใหม่Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----