ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


แหกห้องขังคดีความมั่นคง ยะลา

6โจรป่วนใต้แหกห้องขัง ต้องใช้เรือ-เฮลิคอปเตอร์ ไล่ล่า [14 ม.ค. 51 - 05:11]

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 13 ม.ค. ร.ต.ต.มูฮัมหมัดซูกี กระโด พนักงานสอบสวน สภ.กรงปินัง จ.ยะลา พ.ต.อ.เอกกฤต วิริยะภาพ ผกก. พ.ต.ท.มนตรี คงวัดใหม่ รอง ผกก.(สส.) นำกำลังไปสอบสวนเหตุยิงกันตายที่บ้านเลขที่ 65 หมู่ 1 บ้านโฉลง ต.ปุโรง พบศพนายอิสมาแอ ปุโรง อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3/1 หมู่ 1 ต.ปุโรง นอนตายจมกองเลือดอยู่บนโซฟาในบ้าน ตรวจสอบพบถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดที่ศีรษะและหน้าอกรวม 4 นัด  

สอบสวนทราบว่า นายอิสมาแอเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ดังกล่าว ขณะนอนพักผ่อนอยู่บนโซฟาในบ้านญาติ ถูกคนร้ายวัยรุ่น 2 คน ซ้อนรถ จยย.มาจอดหน้าบ้าน จากนั้นคนซ้อนท้ายสวมเสื้อลายสกอต นุ่งโสร่ง เดินเข้าไปหาในบ้าน ชักปืนจ่อยิงนายอิสมาแอที่นอนหลับอยู่ 4 นัด จนสิ้นใจตาย แล้วหลบหนีไป คาดฝีมือโจรใต้สร้างสถานการณ์ฆ่าคนของรัฐ

ขณะเดียวกัน พ.ต.ท.ธวัชชัย สังฆมิตกุล สว.หน.สภ. โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา นำกำลังปิดล้อม ตรวจค้นขนำ ในทุ่งนาหลังสถานีรถไฟไม้แก่น หมู่ 2 ต.เนินงาม หลังสืบทราบว่านายอับดุลเลาะ ดอรอกี อายุ 30 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีร่วมกันฆ่า ส.ต.เอกชัย พลชัย และพลทหารจักรินทร์ ทิพย์จักษุ สังกัด ฉก.11 ชิงเอาปืนเอ็ม 16 ที่ตลาดนัดบ้านโกตาบารู เมื่อวันที่ 26 พ.ย.49 หลบซ่อนอยู่ในขนำแต่นายอับดุลเลาะไหวตัวทันหลบหนีไปได้ ตรวจค้นในขนำพบวิทยุสื่อสาร 2 เครื่อง เปิดความถี่ของทางราชการทุกเครือข่าย โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรท 1 ถุง ตะปูขนาด 3-5 นิ้ว สำหรับทำเรือใบ 1 ถุง เสื้อผ้าลายพรางหลายชุด จึงยึดไว้เป็นของกลาง

ด้าน พ.ต.อ.คำรณ ยอดรักษ์ ผกก.สภ.สายบุรี จ.ปัตตานี พ.ต.ท.สการียา ยูโซะ รอง ผกก.(สส.) นำกำลังไปสอบสวนเหตุยิงกันบนถนนสายบุรี-ทุ่งยางแดง หมู่ 8 ต.กะดุนง พบรถ จยย.ล้มข้างทางและกองเลือด ส่วนคนถูกยิงมี 2 คน นำส่ง รพ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี ทราบชื่อนางฮาสือนะ ปะดอและ อายุ 37 ปี อยู่หมู่ดังกล่าว ภรรยาของนายดอเลาะ นิทอง อส.ประจำอำเภอสายบุรี ถูกยิงเข้ากลางหลังทะลุหน้าอก เสียชีวิตในเวลาต่อมา และนางมีเนาะ ปะดอและ อายุ 60 ปี ถูกยิงที่ไหล่ขวาบาดเจ็บ สอบสวนทราบว่า ขณะผู้ตายขี่รถ จยย. พานางมีเนาะ แม่ นั่งซ้อนท้ายไปธุระถึงที่เกิดเหตุถูกคนร้าย 2 คนซ้อนรถ จยย.ตามประกบยิง

ตอนสายวันเดียวกัน พ.ต.อ.นิตินัย หลังยาหน่าย ผกก.สภ.ระแงะ จ.นราธิวาส รับแจ้งจากนายมาริยา ชูดง อายุ 53 ปี อยู่หมู่ 10 บ้านยะหอ ต.บองอ อ.ระแงะ เจ้าของสวนยางพารา ว่า พบวัตถุต้องสงสัยบรรจุในถุงพลาสติกแบบหูหิ้วสีดำวางอยู่ที่โคนต้นยางพาราในสวนบ้านกลูโฆ หมู่ 2 ต.บองอ ไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.ต.ฉลอง คงอินทร์ สว.นปพ. ภ.จ.นราธิวาส หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดชุด “เหยี่ยวดง” ตำรวจและทหารพบภายในถุงพลาสติกสีดำเป็นระเบิดแบบเคโม น้ำหนัก 7 กก. จุดชนวนด้วยรีโมตคอนโทรล รีบเก็บกู้ไว้ได้สำเร็จ สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือโจรใต้ลอบวางไว้เพื่อดักสังหารเจ้าหน้าที่ทหารชุด รปภ.ครู สังกัด ฉก.38 ที่เดินผ่านเส้นทางดังกล่าว 

อีกรายเมื่อตี 4 วันเดียวกัน เกิดเหตุกลุ่มผู้ต้องหาคดีความมั่นคง 6 คนหลบหนีไปจากที่คุมขัง ตั้งอยู่ด้านหลัง สภ.ตันหยง อ.เมืองนราธิวาส หลังเกิดเหตุ พล.ต.ต. พงษ์ศักดิ์ นาควิจิตร ผบก.ภ.จ.นราธิวาส พ.ต.ท.ภักดี ปรีชาชน สวญ.สภ.ตันหยง นำกำลังไปตรวจสอบ ทราบผู้ต้องหาที่หลบหนีไป ประกอบด้วย 1. นายนัสรีย์ มือลี อยู่หมู่ 3 บ้านดอเฮะ ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เป็นหัวหน้าหน่วยรบพิเศษกลุ่มบีอาร์เอ็น หัวโจกใหญ่ 2. นายอารง ดือราแม 3. นายอาทริ เจ๊ะเล๊าะ 4. นายอาหามัด สะรีสาเมาะ 5. นายนิซายูตี นิแม 6. นายนอรอดิง บินบือราเฮง โดยหนีลงเรือประมงที่มีคนนำมารับไป

ต่อมา พล.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ได้สั่งให้ทุก สภ.ทั้ง 13 อำเภอให้สกัดจับ พร้อมนำรูปถ่ายของผู้หลบหนีทั้ง 6 คน แจกจ่ายไปทุก สภ.พร้อมกับระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารและฝ่ายปกครอง 300 นาย กระจายกำลังกันออกติดตามไล่ล่า ส่วนการติดตามทางทะเล ทางหน่วยนาวิกโยธินและตำรวจน้ำได้นำเรือออกสกัดจับ และบนอากาศนำเฮลิคอปเตอร์ 3 ลำออกค้นหาแต่ไม่พบตัวผู้ต้องหาทั้ง 6 คนแต่อย่างใด

สอบสวนทราบว่า ผู้ต้องหาทั้ง 6 คน ต้องคดีด้านความมั่นคงในพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาส ถูกส่งตัวมาจากค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี หลังถูกทางทหารสอบปากคำและส่งฝากขังต่อศาล โดยทั้งหมดถูกคุมขังในห้องที่ล้อมด้วยตาข่ายเหล็ก หลังคามุงกระเบื้อง ตั้งอยู่บริเวณหลังบ้านพักของ สวญ.สภ.ตันหยง เพื่อรอให้ชุดสอบสวนของ ศปก.ตร.สน.ยะลา สอบสวนในรายละเอียดของแต่ละคดีเพิ่มเติม โดยทั้งหมดใช้ ไม้กระแทกลวดเหล็กจนทะลุเป็นรูโบ๋แล้วเล็ดลอดลงเรือหลบหนีไป ขณะเดียวกัน พล.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ได้ตั้งกรรมการสอบสวนถึงสาเหตุการหลบหนีว่าเกิดจากความประมาทหรือจงใจของเจ้าหน้าที่หรือไม่
ศูนย์รวมข่าว คนสำคัญ คดีสำคัญ สำคัญ ๆ จากนสพ.รายวัน ฯลฯ

คดี พธม.ล่าสุด 13 พ.ค.2553
แดงชุมนุมใหญ่ 27 มิ.ย.2552
ไทยรัฐ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ มรณภาพสิริอายุได้ 100 ปี [19 ก.ค. 51 - 18:21]
พศ.ชงกฎหมายเอาผิด แต่งกายเลียนแบบพระ-ปลุกเสก [2 ก.ค. 51 - 04:39
กกต. มีมติยกคำร้องคดีนอมินี เหตุไม่มีกม.รองรับ
มหาประชาชนประกาศต้านสนธิ-จำลอง ทุกนัด
ประชุมเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด 400 สำนัก
175 years Thai-American relation
จตุคามรามเทพเสื่อมความนิยมแล้วเททิ้งข้างถนนนับแสนองค์
พระเล่นไฮไฟว์ทางอินเทอเนต นัดสาวไปพบที่วัด
ทักษิณกลับไทย ก้มกราบแผ่นดินสุวรรณภูมิ
แกนนำอาร์เคเคแห่มอบตัวสู้คดี
พระธุดงค์ถูกยิงมรณภาพ สกลนคร
บึมรถฮัมวี่ ทหารตาย 8 ตัดหัวไป1 ชุดคุ้มครองครู อ.จะแนะ นราธิวาส
บึมส์ถล่มบุตโต ตายเกลื่อน 20 ศพ
จำคุกประชัย เลี่ยวไพรัช หน.พรรคมัชฌิมาธิปไตย
จำคุกสนธิ ลิ้มทองกุล 3 ปีไม่รอการลงอาญา ฐานหมิ่นทักษิณ
รายงานจาก กกต. ผลการเลือกตั้ง 2550
เวบไซท์ทำเนียบขาวขอให้ไทยเลือกตั้งโดยยุติธรรมCopyright © 2010 All Rights Reserved.
นี่คือเวบไซต์คู่แฝด, http:\\www.newworldbelieve.net, http:\\www.newworldbelieve.com รวมผลงานการวิจัยรอบด้านทุกสาขาวิชาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม, โดยเฉพาะเรื่อง ศาสนาใหญ่ ๆ ของโลก, มีการบันทึกข้อมูลทางการพิศูจน์ ทดสอบ วิจัยการศึกษาโลกลี้ลับ, รวมทั้งไสยศาสตร์ และ ศาสนาสากล, งานวิจัยสังคม การเมืองและวัฒนธรรมไทย-สากลและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ยาวนานกว่า 14 ปี, แสดงไว้ในเวบไซต์แฝดคู่นี้. เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เรากำลังเพ่งเล็งว่าเป็นประเด็นสำคัญยิ่งของประเทศไทยขณะนี้, เพราะโดยยุคสมัย, ไทยไม่อาจจะย้อนกลับคืนไปสู่เผด็จการได้อีก, แม้ว่าจะมีพรรคการเมืองเก่าแก่......พรรคหนึ่งจะพยายามต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของระบอบอดีตเผด็จการ นำการเมืองไทยหวลกลับสู่ระบอบทึ่น่ารังเกียจคือ โบราณาอามาตยาธิปไตย (ซึ่งเป็นระบอบเผด็จการ ของการปกครองมาแต่ดั้งเดิมนั่นเอง) ซึ่งไม่สามารถจะส่งผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นได้เลย, ก็จะเป็นการหลงผิด เพราะผลที่จะเกิดขึ้น จะเป็นเพียงพร่าเวลาที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดาย, เหลวไหลไร้ประโยชน์, มีแต่จะสร้างความเสื่อม, เลวทราม, สร้างความบอบช้ำแก่ประชาชนและประเทศต่อไปอีก, และก็ไม่อาจจะเดินหน้าไปได้ตามระบอบเดิม, ไปได้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดินต่อไปไม่ได้, ต้องหมุนกลับสู่เส้นทางสากลประชาธิปไตยจนได้เท่านั้น, คนไทยทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าการอาชีพ ทุกฐานะความเป็นอยู่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริง (คือเรียนรู้ตัวเอง ว่าแท้จริงคนมีเสรีภาพ ไม่ใช่ทาส), เพราะเราอยู่ในโลกยุคใหม่, ต้องสร้าง, ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยนี้แก้ปัญหาการเมืองของประเทศ, แก้ทุกปัญหา ทั้งเศรษฐกิจและสังคม แม้การวัฒนธรรม ก็ต้องสร้างขึ้นใหม่ในฐานะ วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ได้, จึงจะสามารถนำประเทศไปสู่เกียรติและฐานะสากลของคำว่าชาติ หรือ ประเทศไทยได้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ และล้ำหน้าประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการโบราณเดิมไปได้, และนั้นเป็นวิถีทางเดียวที่นำไปสู่ชัยชนะ ทางเดียวเท่านั้น และเวบไซต์แฝดคู่นี้พยายามชี้แสงสว่าง เปิดดวงตาของประชาชน ให้มองเห็นเส้นทางที่ถูกต้อง เป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้องของการศาสนาวัฒนธรรมส่วนที่เป็นสาระสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยที่แท้จริง และที่สำคัญ เวบไซต์ทั้ง .net และ .com คู่นี้ จะนำคนทั้งหลายในโลก ไปสู่ ศาสนาใหม่แห่งโลกใหม่ (newworldbelieve)โดยมีการเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับวิถีทางความคิด และ การเมือง แบบประชาธิปไตย นี้เอง. *** (16 ส.ค.2561) • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 16 ส.ค.2561 เวลา 13.35 น.