ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


บึมรถฮัมวี่ ทหารตาย 8 ตัดหัวไป1 ชุดคุ้มครองครู อ.จะแนะ นราธิวาส

โจรป่วนบึมรถฮัมวี่ จ่อยิง8ศพ ตัดคอทหารสยอง [15 ม.ค. 51 - 03:45]

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 14 ม.ค. ขณะ ร.ต.อานนท์ บุญธรรม ผบ.มว.ร้อย ร.2923 ฉก.นราธิวาส 34 อ.จะแนะ จ.นราธิวาส หัวหน้าชุด รปภ.ครู นำกำลังพลรวม 12 นาย ใช้รถยนต์ฮัมวี่ และรถ จยย.อีก 2 คัน กลับจากทำหน้าที่คุ้มครองครูไปส่งโรงเรียนลาดตระเวนมาตามเส้นทางสายบ้านรือเปาะบ้านกาแย ถึงหมู่ 4 บ้านรือเปาะต.ดุซงญอ อ.จะแนะ กลุ่มคนร้ายประมาณ 20 คนที่ดักซุ่มในป่าข้างทางได้กดชนวนระเบิดแสวงเครื่องบรรจุถังน้ำยาเคมีดับเพลิงน้ำหนักประมาณ 20 กก. ที่ฝังไว้ใต้พื้นถนนระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหว แรงระเบิดทำให้รถยนต์ฮัมวี่กระเด็นถึงกับกระเด็นลอยขึ้นไปสูงหลายเมตรก่อนตกลงมากระแทกพื้นพลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้าพังยับเยิน 

ปรากฏว่าอานุภาพความรุนแรงของระเบิดทำให้ ร.ต.อานนท์กับทหารในรถทั้ง 8 นาย ร่างกระเด็นหลุดออกจากรถมานอนเกลื่อนถนนบาดเจ็บเลือดอาบร่างนอนร้องครวญคราง ขณะเดียวกัน คนร้ายสบโอกาสเห็นเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดไม่มีโอกาสต่อสู้ จึงพากันกรูออกมาจากที่ดักซุ่มตรงเข้าใช้อาวุธปืนอาก้ากับปืนเอ็ม 16 จ่อยิงซ้ำเข้าศีรษะและใบหน้าอย่างเลือดเย็นทีละคนเสียชีวิตทารุณทั้ง 8 นาย นอกจากนี้ คนร้ายยังแสดงความป่าเถื่อนใช้มีดตัดคอเจ้าหน้าที่ทหารนายหนึ่ง แล้วนำศีรษะมาโยนทิ้งไว้ข้างรถฮัมวี่อย่างสยดสยอง จากนั้นได้ยึดเอาอาวุธปืนเอ็ม 16 จำนวน 8 กระบอก ปืนเอ็ม 60 หนึ่งกระบอก และปืนพก 11 มม. อีก 1 กระบอกหลบหนีไป

ต่อมา พล.ต.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ฉก.นราธิวาส ได้รับรายงานพร้อมด้วย พล.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ นาควิจิตร ผบก.ภ.จ.นราธิวาส พ.ท.กานต์นาท นิกรยานนท์ ผบ.ฉก.นราธิวาส 34 พ.ต.อ.โชติ ชวาลวิวัฒน์ รอง ผบก.ภ.จ.นราธิวาส พ.ต.อ.ชลอ ยวนเกิด ผกก.สภ.จะแนะ นำกำลังทหาร ตำรวจ ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด “เหยี่ยวดง” นปพ.ภ.จ.นราธิวาส รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบรถยนต์ฮัมวี่ถูกระเบิดพลิกหงายท้องกลางถนน และศพทหารประจำรถถูกสังหารทารุณนอนตายเกลื่อน 8 ศพ พบหลุมระเบิดกว้าง 1.50 เมตร ลึก 1 เมตร กับปลอกกระสุนปืนอาก้าและปืนเอ็ม 16 ตกกระจายเกลื่อน ส่วนในป่าข้างทางพบระเบิดเคโมน้ำหนัก 7 กก.ต่อสายไฟฟ้าไว้เรียบร้อยแล้วอีก 1 ลูกจึงเก็บกู้ไว้ได้ 

สำหรับเจ้าหน้าที่ทหารที่ถูกคนร้ายวางระเบิดถล่มและจ่อยิงซ้ำพลีชีพทารุณทั้ง 8 นายครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. ร.ต.อานนท์ บุญธรรม หัวหน้าชุด 2. จ.ส.อ.สมจิตร ทิวพุ่มพฤกษ์ 3. จ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์ จันทร์มาลา 4. จ.ส.อ. บุญธรรม นิลสนธิ 5. ส.ท.วัชระ วัตตโนทัย 6. ส.ต.ประชุม ขอประกลางชัย พลขับรถฮัมวี่ 7. พลทหารสมปอง กมลช่วง และ 8. พลทหารอุทิศ ปานมาตร หลังเกิดเหตุ พล.ต. ธีรชัย นาควานิช ผบ.ฉก.นราธิวาส นำกำลังทหาร ตำรวจ และ ตชด.300 นาย กระจายกำลังติดตามไล่ล่ากลุ่มคนร้ายที่หลบหนีขึ้นไปบนเทือกเขารือเปาะ และเข้าตรวจค้นในหมู่บ้านใกล้เคียงที่คาดว่าคนร้ายหนีไปหลบซ่อน โดยใช้ สุนัขดมกลิ่นในการค้นหา แต่ยังไม่พบวี่แวว

ด้าน พ.ท.กานต์นาท นิกรยานนท์ ผบ.ฉก.นราธิวาส 34 เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ขณะเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ทหารที่เสียชีวิตทั้ง 8 นาย และที่รอดชีวิต 4 นาย รวม 12 นาย ออกลาดตระเวนเส้นทาง รปภ.ครู ซึ่งในการลาดตระเวนมีการเปลี่ยนเส้นทางตลอดเวลา เพื่อป้องกันถูกลอบโจมตี แต่คนร้ายดักทำร้าย สบโอกาสกดชนวนระเบิดที่ฝังดักไว้และยิงซ้ำทำให้ทหารในรถยนต์ฮัมวี่เสียชีวิตทั้ง 8 นาย ส่วนทหารอีก 4 นายขี่รถ จยย. 2 คันนำหน้ารถยนต์ฮัมวี่ไม่สามารถเข้าช่วยเหลือเพื่อนทหารได้ เนื่องจากถูกยิงถล่มอย่างหนัก

ส่วนกรณีนายนัสรีย์ หรือมาโซ มือลี หัวหน้าหน่วยรบพิเศษขบวนการโจรก่อการร้ายบีอาร์เอ็น นายอารง ดือราแม นายอาทริ เจ๊ะเล๊าะ นายอาหามัด สะรีสาเมาะ นายนิซายูตี นิแม และนายนอรอดิง บินบือราเฮง 6 ผู้ต้องหาคดีความมั่นคงแหกที่คุมขัง สภ.ตันหยง อ.เมืองนราธิวาส หลบหนีเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมานั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ได้ระดมกำลังติดตามไล่ล่า แต่ยังไม่พบวี่แวว

ด้าน จ.ยะลา เมื่อเวลา 08.00 น. ขณะ ส.อ.จิระวัฒน์ พัฒนมณี หน.ชป.ร้อย ร.1542 สังกัด ร.15 พัน 2 ค่ายวชิราวุธ อ.เมืองนครศรีธรรมราช นำกำลังเดินเท้าลาดตระเวนเส้นทางสาย 4077 ยะหา-บันนังสตา ถึงบริเวณเชิงสะพานบ้านอุเบ็ง หมู่ 4 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา คนร้ายได้กดชนวนระเบิดแสวงเครื่องที่ฝังดักไว้ใต้พื้นถนนเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง จากนั้นใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงถล่มซ้ำจนเกิดปะทะกันขึ้น ขณะเดียวกัน ร.อ.สมคิด คงแข็ง ผบ.ร้อย ร.1542 ตั้งฐานที่ ร.ร.บ้านท่าละมัย ได้ยินเสียงปืน นำกำลังเข้าสนับสนุนยิงปะทะกับคนร้ายจนล่าถอย พบเจ้าหน้าที่ทหารถูกแรงอัดระเบิดบาดเจ็บ 2 นายทราบชื่อพลทหารพิภพโชค ชูยงค์ อายุ 21 ปี และพลทหารมะตอเฮ แฉะ อายุ 22 ปี นำส่ง รพ.ศูนย์ยะลา ส่วนคนร้ายคาดเป็นกลุ่มนายมะกะตา หะมะ แกนนำโจรค่าหัว 2 ล้านบาท ที่เคยพาพวกยิงถล่มรถตู้โดยสารสายเบตง-หาดใหญ่ ทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิตไป 8 รายเมื่อวันที่ 14 มี.ค.ที่ผ่านมา 

ก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 01.00 น. คนร้ายได้ลอบวางเพลิงเสาทวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่บ้านพงลูกา หมู่ 3 ต.ยะหา อ.ยะหา และที่บ้านบาลอ หมู่ 1 ต.บาลอ อ.รามัน เสียหาย 3 จุด ทำให้ระบบโทรศัพท์มือถือล่มทุกระบบ ขณะเดียวกัน คนร้ายยังเผายางรถยนต์บนถนนสาย 410 ยะลา-เบตง บ้านบูโละสะนิแย หมู่ 4 ต.บ้านแหร อ.ธารโต และนำกล่องต้องสงสัยไปวางบนถนนสายยะลา-ลำใหม่ รวม 4 จุด และที่บ้านพะบูเงาะ หมู่ 1 ต.เกะรอ อ.รามัน อีก 2 จุด เจ้าหน้าที่ไปเก็บกู้ พบภายในบรรจุทรายและเปลือกข้าวโพด ต่อมาเวลา 09.00 น. พ.ต.ท.สุวิทย์ ลายเจียร สว.กลุ่มงานสืบสวน ภ.จ.ยะลา นำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายหลายจุดที่บ้านลางา และบ้านบาโงยบาแด หมู่ 5 ต.สะเตงนอก ไม่พบบุคคลเป้าหมาย

ส่วน จ.ปัตตานี เมื่อเวลา 01.00 น. คนร้ายได้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ อ.เมืองปัตตานี หลายจุด จุดแรกขี่รถ จยย.นำประทัดยักษ์ ตระเวนโยนใส่และเผาตู้โทรศัพท์สาธารณะได้รับความเสียหาย 8 แห่ง โดยเฉพาะที่บริษัทอ๊อกซิเจน จำกัด ตั้งอยู่หมู่ 1 ต.ตะลุโบะ คนร้ายลอบวางระเบิดแท่นอัดออกซิเจนทำให้ถังออกซิเจนกว่า 100 ถัง ถูกแรงระเบิดล้มกระจายเกลื่อน นอกจากนี้ ยังทุบกระจกรถบรรทุก 6 ล้อ แล้ววางระเบิดในห้องโดยสารได้รับความเสียหาย

ขณะเดียวกัน คนร้ายได้ลอบวางเพลิงตู้โทรศัพท์บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านคูระ หมู่ 2 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน เสียหาย กับเผายางรถยนต์กับตัดต้นไม้ขวางถนนและโปรยตะปูเรือใบบนถนนสาย 410 บ้านไผ่-บ้านปรีกี ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง ทำให้รถยนต์ชาวบ้านแล่นทับเสียหายไปหลายคัน นอกจากนี้ ยังลอบเผาสายโทรศัพท์ริมถนนสาย 4060 กะพ้อ-สายบุรี หมู่ 4 ต.กะรูบี อ.กะพ้อ กับเผาเสาทวนสัญญาณโทรศัพท์ดีแทค ริมถนนเพชรเกษม หมู่ 2 ต.มะกรูด และริมถนน ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ ได้รับความเสียหาย

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ผู้ต้องหาก่อความไม่สงบแหกคุกหลบหนีที่ จ.นราธิวาส ว่า ได้รับรายงานแล้ว ซึ่งถือเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ ปกติหากผู้ต้องหาหลบหนีจากที่ควบคุมจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน อยู่แล้ว ส่วนเรื่องการก่อเหตุร้ายได้ดูจำนวนครั้งที่เกิดเหตุพบว่าลดลง เนื่องจากมีผู้ให้ข้อมูลข่าวสารกับเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านมาได้รับข้อมูลจากชาวบ้านว่าจะมีการวางระเบิดชุดคุ้มครองครูและสามารถเก็บกู้ไว้ได้ อีกทั้งมีประชาชนสมัครใจให้ความร่วมมือในการถอนคำสาบานต่างๆ จึงชี้ให้เห็นว่าสามารถทำงานจนเกิดความเข้าใจ และชาวบ้านให้ความร่วมมือมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในอนาคตอาจจะมีความสงบเกิดขึ้นได้ 

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีเจ้าหน้าที่ทหารถูกลอบโจมตีเสียชีวิต 8 นาย ที่ จ.นราธิวาส ถือเป็นการตบหน้า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. ที่เพิ่งกลับจากลงไปตรวจพื้นที่หรือไม่ พล.อ.สุรยุทธ์ตอบว่า คิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญ คงไม่ได้เป็นการสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นโดยทันที แต่เป็นเรื่องที่สามารถจะเกิดขึ้นได้  

ต่อข้อถามกรณีที่มีทหารบางคนนำข้อมูลไปขายให้กับผู้ก่อการร้าย พล.อ.สุรยุทธ์ตอบว่า เรื่องนี้ได้รับรายงานมานานแล้ว เป็นเรื่องของการสอบสวนที่จะต้องดำเนินงานต่อไป โดยปกติในอาชีพทหารจะต้องระวังในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว ซึ่งมีหน่วยต่อต้านข่าวกรองอยู่แล้ว หากมีสถานการณ์ความขัดแย้ง และมีการดำเนินการณ์ในเรื่องต่างๆ จึงต้องระมัดระวัง เพราะฝ่ายตรงข้ามจะใช้ ข้อมูลของเราในลักษณะเช่นนี้ได้ จึงถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องมีการตรวจสอบ 
ศูนย์รวมข่าว คนสำคัญ คดีสำคัญ สำคัญ ๆ จากนสพ.รายวัน ฯลฯ

คดี พธม.ล่าสุด 13 พ.ค.2553
แดงชุมนุมใหญ่ 27 มิ.ย.2552
ไทยรัฐ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ มรณภาพสิริอายุได้ 100 ปี [19 ก.ค. 51 - 18:21]
พศ.ชงกฎหมายเอาผิด แต่งกายเลียนแบบพระ-ปลุกเสก [2 ก.ค. 51 - 04:39
กกต. มีมติยกคำร้องคดีนอมินี เหตุไม่มีกม.รองรับ
มหาประชาชนประกาศต้านสนธิ-จำลอง ทุกนัด
ประชุมเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด 400 สำนัก
175 years Thai-American relation
จตุคามรามเทพเสื่อมความนิยมแล้วเททิ้งข้างถนนนับแสนองค์
พระเล่นไฮไฟว์ทางอินเทอเนต นัดสาวไปพบที่วัด
ทักษิณกลับไทย ก้มกราบแผ่นดินสุวรรณภูมิ
แกนนำอาร์เคเคแห่มอบตัวสู้คดี
พระธุดงค์ถูกยิงมรณภาพ สกลนคร
แหกห้องขังคดีความมั่นคง ยะลา
บึมส์ถล่มบุตโต ตายเกลื่อน 20 ศพ
จำคุกประชัย เลี่ยวไพรัช หน.พรรคมัชฌิมาธิปไตย
จำคุกสนธิ ลิ้มทองกุล 3 ปีไม่รอการลงอาญา ฐานหมิ่นทักษิณ
รายงานจาก กกต. ผลการเลือกตั้ง 2550
เวบไซท์ทำเนียบขาวขอให้ไทยเลือกตั้งโดยยุติธรรมCopyright © 2010 All Rights Reserved.