ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระพุทธรูปปางเหยียบโลก

คอลัมน์ พิเศษ

วิบูลย์รัตน์ กัลยาณวัตร

 

 

 

 

1.   พระพุทธรูปปางเหยียบโลก

2    ปัญหาความไม่เป็นธรรม สมณศักดิ์ไม่ควรเป็นภาพลบวงการสงฆ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย่างพระพุทธรูปที่วัดพระธรรมกาย มองอย่างไรก็ไม่เหมือนวัดอื่น ๆ

การตั้งสมณศักด์ไม่ยุติธรรม : มหานิกาย-ธรรมยุต, ในกรุง-ในชนบท

แม้แต่พระพุทธรูปก็มีปัญหา ?

 

 

 พระพุทธรูปปางเหยียบโลก 

•           โดยวิบูลย์รัตน์ กัลยาณวัตร

 

 

อยู่ ๆ พระพุทธรูปปางเหยียบโลกวัดสนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ก็มาเป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์จนได้ ทั้ง ๆ ที่ได้สร้างพระพุทธรูปปางนี้มานานหลายปีแล้ว

 

ถ้าเราจะตั้งข้อสังเกตสักหน่อยคงพอจะจำได้ คือเมื่อหลายปีมาแล้ว มีวัด ๆ หนึ่งที่อำเภอสนามชัย เขตจังหวัดฉะเชิงเทรานี้เองแหละ พระอาจารย์ซ้วน ซึ่งได้ข่าวว่ามรณภาพแล้ว ได้สร้างศิวลึงก์และโยนี(เครื่องหมายเพศชาย-หญิง)ใหญ่เท่าโอ่งมังกรและมีน้ำมนต์ไหลออกมาไม่ขาดสาย มีผู้คนมีศรัทธาหลั่งไหลไปกราบไหว้และเอาน้ำมนต์ไปดื่มกินมากมาย จนเป็นข่าวครึกโครมกระเทือนวงการพุทธศาสนาและคณะสงฆ์มาแล้ว  ยังมีความเชื่ออยู่ว่า คงอีกไม่นานนักพระสงฆ์หรือวัดในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราจะมีอะไรแปลก ๆ ขึ้นอีก และที่สื่อมวลชนคงจะได้ประโคมข่าวอีกไป เป็นการคลายเครียดได้อย่างดี

ท่านพระครูเจ้าอาวาสวัดสนามจันทร์กล่าวว่า ที่สร้างพระพุทธรูปปางเหยียบโลกนี้ขึ้น เพราะท่านทำสมาธิกรรมฐานแล้วเกิดนิมิตรให้ทำอย่างนี้ ดูเหมือนท่านจะเป็นนักกรรมฐานเสียด้วย ปรากฎว่ามีการพัฒนาวัดให้เจริญก้าวหน้าพอสมควร แสดงว่ามีประชาชนให้ความศรัทธาเลื่อมใส

 

 

ปัญหามันมีอยู่ว่า พระพุทธรูปปางเหยียบโลกนี้ ผิดแผกแปลกประหลาดจากที่เคยสร้างมาตั้งแต่ไหนแต่ไร จึงทำให้พุทธศาสนิกชนกลุ่มหนึ่งไม่สบายใจ แต่ญาติโยมวัดสนามจันทร์ผู้ได้ผลประโยชน์จะต้องพอใจแน่

พระเถระผู้ใหญ่ในกรรมการมหาเถรสมาคมบางรูปให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ว่า ไม่เป็นการสมควร ไม่เห็นด้วย แต่จะให้ทำอย่างไรกับกรณีต่อไปท่านไม่ได้แสดงความคิดเห็น

นายจำรัส สุดานิช รองอธิบดีกรมการศาสนาและคณะเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาที่ออกไปตรวจสอบสถานที่ ก็ไม่แสดงความคิดเห็นตรง ๆ ว่าจะให้ทุบทิ้งหรือจะเอาความผิดอย่างไร เพียงแต่บอกว่าจะรายงานเสนอรัฐมนตรีและมหาเถรสมาคมเท่านั้น

 

 

นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอยากจะแก้ไขเป็นอุ้มโลก คือ ทำลูกโลกให้พระพุทธรูปอุ้มเอาไว้ดูจะมองดูเหมาะสมกว่าอะไรทำนองนั้น  ส่วนนายอาคม เอ่งฉ้วน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งรับผิดชอบกรมการศาสนา ที่เต้นตามกระแสข่าวว่าจะต้องให้ทุบทิ้งและถึงบังคับเจ้าอาวาสสึกนั้น ยังไม่แสดงความคิดเห็นอะไรอีกเลย ก็คงเหมือนวัดลาดพร้าวนั่นแหละ ให้สัมภาษณ์ทีไรคำหนึ่งก็ให้สึก สองคำก็ให้สึก แต่เอาเข้าจริง ๆ ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย

 

พระมหาเจิม สุวโจ แห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย แสดงความคิดเห็นน่ารับฟังว่าเวลานี้ยังไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบเกี่ยวกับสร้างพระพุทธรูป กรมศิลปากร กรมการศษสนาและคณะสงฆ์ควรได้ร่วมปรึกษาหารือกันได้แล้ว เพื่อหามาตรการในการสร้างพระพุทธรูปให้เป็นรูปแบบตายตัวต่อไป

โดยที่การสร้างพระพุทธรูปเกิ ดขึ้นหรือมีขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานนานแล้ว คนออกแบบก็ไม่เคยพบเห็นพระพุทธเจ้า คือเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้านั้นเอง จึงคิดสร้างขึ้นตามจินตนาการตามพุทธประวัติ

 

พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพานยาวนานถึง 80 ปี พระพุทธเจ้าจึงมีอิริยาบถต่าง ๆ มากมาย ช่างศิลป์จึงได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นให้เห็นภาพในอิริยาบถนั้น ๆ พระพุทธรูปจึงมีปางต่าง ๆ ดังที่เราเห็นทั่วไป

แน่นอนที่สุดว่า พระพุทธรูปไทยจะไม่เหมือนพระพุทธรูปเขมร ลาว พม่า เท่าไรนัก ยิ่งเป็นของจีน ญี่ปุ่น ก็ยิ่งแตกต่างกันออกไป

 

ถามว่าของใครถูกต้องที่สุด? มันตอบไม่ได้ ลังกา พม่า เขามาเห็นพระพุทธรูปไทยเขาอาจจะพูดว่าไม่มีพุทธลักษณะเลยก็ได้ พระพุทธรูปเขมรมองอย่างไรก็ไม่เหมือนของไทย  อย่างพระพุทธรูปที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานีที่สร้างขึ้นในยุคหลัง ๆ มานี้ มองอย่างไร ๆ ก็ไม่เหมือนที่วัดอื่น ๆ ก็ไม่เห็นคนว่าติเตียนหรือท้วงติงแต่อย่างใด เห็นแต่แห่ไปกราบไหว้ล้นฟ้ามัวดิน

 

ผู้เขียนขอร้องให้มีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบเรื่องการสร้างพระพุทธรูปโดยด่วน เพื่อจะได้เป็นรูปแบบเดียวกันเพราะสมัยนี้คนศึกษาเล่าเรียนด้านวิชาช่างศิลป์กันมาก สามารถที่จะปั้นจะหล่อให้มีรูปเป็นอย่างไรก็ได้ เกิดถ้ามีคนอุตริสร้างพระพุทธรูปปางเตะฟุตบอล คงยุ่งกันใหญ่ และถ้าเขาอ้างว่าเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญใครจะทำไม ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมณศักดิ์ไม่ควรเป็นภาพลบวงการสงฆ์

•        โดยวิบูลย์รัตน์ กัลยาณวัตร

 

 

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสในกรุงเทพมหานครมีหน้าที่การงาน
และมีความรับผิดชอบมากมายอะไรนักหรือ
?

 

 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2541 ทีมข่าวการศึกษาและศาสนา ได้นำเอาเรื่องการตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์มาเสนอผู้อ่านเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

ผู้เขียนเห็นด้วยทุกประการเพราะเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นมาและเป็นอยู่ทุกปี แต่ผู้เขียนยังเห็นว่า ทีมข่าวการศึกษาและศาสนาไทยรัฐยังไม่ได้เขียนถึงอยู่ 2 ประเด็น คือ .-

 

 

ประเด็นที่ 1 การพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์แต่ละปีนั้น จะมีพร้อมกันทั้ง 2 นิกาย คือมหานิกายและธรรมยุต ซึ่งความปรากฎว่า มีความได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่ในตัว แต่น้อยคนที่จะคิดในเรื่องนี้

จากสถิติข้อมูลตัวเลข วัดฝ่ายธรรมยุตมีน้อยกว่าฝ่ายมหานิกายหลายเท่า จำนวนวัดทั่วประเทศประมาณ 3 หมื่นวัด วัดธรรมยุตมีไม่ถึง 3 พันวัดด้วยซ้ำ จึงเป้นการแน่นอนว่าพระภิกษุสงฆ์ฝ่ายมหานิกายมากกว่าหลายเท่า

 

ในการพิจารณาขอพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ตั้งแต่พระครูสัญญาบัตรขึ้นไปถึงพระราชาคณะชั้นไม่สูง ให้สิทธิอำนาจตามนิกาย คือฝ่ายมหานิกายก็พิจารณาฝ่ายมหานิกาย ธรรมยุตก็พิจารณาฝ่ายธรรมยุต แม้ขั้นสุดท้ายจะนำเข้าสู่อนุกรรมการและมหาเถรสมาคมก็ตาม โดยปรกติจะให้เกียรติกันและกัน จะไม่มีการก้าวก่ายหรือคัดค้านกันแต่อย่างใด

 

ผลที่ปรากฎออกมาแต่ละปีปรากฎว่า เมื่อคิดโดยอัตราส่วนแล้ว ฝ่ายธรรมยุตจะได้มากกว่าตลอดมา

ผู้เขียนได้ทราบมาแต่ไม่ยืนยันว่าท่านได้ตกลงกันไว้ว่า 1 ต่อ 2 คือถ้าธรรมยุตได้ 1 มหานิกายต้องได้ 2 ถ้าไม่คิดอะไรมากจะรู้สึกว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร  แต่ถ้านำตัวเลขจำนวนพระภิกษุสงฆ์มาเปรียบเทียบกัน การแบ่งอัตราส่วนข้างต้นไม่ยุติธรรมเลย เพราะฝ่ายมหานิกายมากกว่าตั้งหลายเท่า ขนาดแบ่งโควต้า 1 ต่อ 4 ก็ยังอาจจะน้อยไป ถ้าเรื่องนี้มีการตกลงกันไว้จริง สมควรได้รับการแก้ไขเสีย เพื่อให้มหานิกายได้มีโควตาเพิ่มขึ้นและสมดุลกัน

 

 

ประเด็นที่ 2 พระสงฆ์ในหัวเมืองซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ได้รับการพิจารณาให้น้อย ดังจะเห็นได้ว่า ตามหัวเมืองหรือต่างจังหวัดมีพระราชาคณะเพียงรูปสองรูปเท่านั้น บางครั้งบางจังหวัดไม่มีพระราชาคณะเลย ทั้ง ๆ ที่พระสงฆ์ในต่างจังหวัดก็ล้วนมีตำแหน่งในทางปกครอง เป็นเจ้าคณะอำเภอ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัด เป็นเจ้าคณะจังหวัด และมีอายุพรรษามาก ๆ แล้วด้วย บางท่านดำรงตำแหน่งมาตามลำดับตั้ง 10-20 ปีหรือมากกว่านื้ ผลงานต่าง ๆ ย่อมมีมากมาย

 

แต่พระภิกษุสงฆ์ในวัดในกรุงเทพมหานคร มีตำแหน่งเป็นเพียงผู้ช่วยเจ้าอาวาสเพียงไม่กี่ปี ท่านพิจารณาตั้งหรือเลื่อนสมณศักดิ์กันมาก ดังจะเห็นได้ว่าบางวัดมีพระราชาคณะตั้ง 5-6 รูป มีพระครูสัญญาบัตรตั้ง 10 รูปหรือมากกว่านี้ก็มี

 

ถ้าจะถือว่าเป็นวัดพระอารามหลวงหรือวัดใหญ่ก็จริงอยู่ แต่ไม่มีวัดไหนจะมีพระภิกษุสามเณรมากเท่าทั้งอำเภอและจังหวัด เจ้าคณะอำเภอบางอำเภอปกครองดูแลวัดเป็นจำนวนนับร้อยวัด ปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรจำนวนนับพันรูป เจ้าคณะจังหวัดปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรนับหมื่นรูปก็มี รับผิดชอบหน้าที่การงานมากมาย

 

แล้วตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสในกรุงเทพมหานครมีหน้าที่การงานและมีความรับผิดชอบมากมายอะไรนักหรือ?

 

อาจเป็นไปได้ที่ว่า พระสงฆ์ในหัวเมืองไม่มีเส้นไม่มีสาย และไม่มีลาภปัจจัยพอที่จะทำบุญถวายให้มาก ๆ ได้ ซึ่งพฤติกรรมทำนองนี้แหละเป็นภาพลบในวงการสงฆ์ตลอดมา ๚

 

 

 
หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 12

อาศิรวาทราชินิสดุดี
หน้าบอกสถานะของเรา
สัญลักษณ์ของเรา ภาพนกขาว เราจะบิน บิน บิน และบินไป
พุทธทำนาย เดือนสี่ปีกุน
คอลัมน์บันทึกการท่องเที่ยว : ลายมือของท่านพุทธทาสภิกขุ
บทบรรณาธิการ
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านต่อระบบสงฆ์ปัจจุบัน(ต่อ)
ประชาธิปไตยสงฆ์ จะปฏิรูปอย่างไร?
ท่านยังไม่รู้จักพุทธทาสภิกขุ
นิทานธรรมะ มานุสสาสุรสงคราม ภาค 1Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----