ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว
ต่อต้านเอดส์ ต่อต้านอนารยธรรม

โดย คอมพิวเตอร์แมน และ บูดามี

 

สารบาญ

 

1.    ข่าวภาคค่ำ ทอดผ้าป่าช่วยชาติได้ทองคำแล้ว200กก.
2.    ฟุตบอลลโลก ฟร๊องซ์ 98 รอบรองชนะเลิศ
3.    ถอดรหัสการวิ่งเต้นซื้อสมณศักดิ์
4.    เวทีไอทีวี การรับน้องใหม่ในมหาวิทยาลัย

5.    ปิดฟร้องส์98 บราซิลแพ้ฝรั้งเศส

6.    สารคดีตำนานนักรบ สงครามครูเสด
7.    รู้ธรรมนำชีวิตสัญจร อ.หาดใหญ่ สงขลา

8.    ข่าว : สดจากวัดสนามจันทร์  ภาพเปลือยและพระพุทธรูปปางเหยียบโลก

9.    ปฏิรูปการศึกษาไปสู่ศตวรรษที่ 21
10.  ขอคิดด้วยคน เราไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ

11.  เมืองไทยวันนี้ คนไทยต่างประเทศกลับบ้าน
12.  เปิดโลกธุรกิจ ตัวอย่างอัจฉริยะคนเก่งเอง

13.  Hot Line บันเทิง  ชีวจิตเพื่อสุขภาพ

14.  ปศุสัตว์พัฒนา ไก่เนื้อไทยเข้าญี่ปุ่น

15.  รายการสมฤทธิ์ ฤาชา ชมผ้าฝ้าย ผ้าไหมไทย

16.  itvTALK ไอทีวีทอล์ค พบทักษิณ ชินวัตร หน.ทรท.

17.  ข่าวอเมริกันร่วมเพศผ่านอินเตอเนต

18.  คลินตั้นขึ้นศาลกรณีข่าวเซ็กอื้อฉาวอีกแล้ว

19.  ข่าวเช้า สำนักสงฆ์บุกรุกที่สาธารณะ

20.  รายการเยาวชนกับปัญหาเซ็กซ์


21.  ขอคิดด้วยคน อานันท์ ปันยารชุน พบ เกษม ศิริสัมพันธ์ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

22.  ไอทีวีทอล์ค ปัญหารง.ไทยเมล่อน
23.  กรองสถานการณ์ ผ่าหัวใจบิ๊กจิ๋ว
24.  ข่าวคดีคลินตั้น กับเลวินสกี้

25.  แสงส่องใจ ไปนมัสการหลวงตามหาบัว

26.  วันนี้เรามีหนังสือเป็นเพื่อน

27. ถ่ายทอดสดจากวัดพระธรรมกาย พิธีบวชอุบาสิกาแก้ว 

28.  รายการแสงธรรม ข่าวพระสังฆราชไทย7องค์ไปประชุมวาติกัน

 

 

 

 

 

 

 ข่าวภาคค่ำ ทอดผ้าป่าช่วยชาติได้ทองคำแล้ว200กก.
ไอทีวี
6 ก.ค.41, 1930 น.ท่านอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี โครงการทอดผ้าป่าทองคำช่วยชาติบริจาคเงิน แด่ธนาคารแห่งชาติแล้วเป็นดอลลาร์
1,278,000 ดอลลาร์ คิดเป็นเงินไทย 53 ล้านบาท ส่วนทองคำ รับบริจาคได้แล้ว 200 กิโลกรัม กับเงินบาทจะใช้สาธารณกุศลทั่วไป ท่านคงจะคิดช่วยคนยากคนจนสิ้นไร้ไม้ตอกเช่นที่เป็นข่าวต่อไปอีกข่าวนั้นเอง นางประยูร โยนลูกสาวตัวแดง ๆ ลงจากชั้นสามโรงพยาบาลที่ตัวไปทำคลอดอยู่ เป็นทุกข์กังวลเรื่องเงินทอง เข้าของจะอยู่จะกินอย่างไร โดยเฉพาะค่ายาจะให้โรงพยาบาลก็ไม่มี ทั้งสามีก็ตกงานจนหนทางจริง ๆ ความคิดชั่วแล่นแท้ ๆ ปัญหาอย่างนี้น่าที่จะมีหูตาของสังคมมองดู และท่านผู้มีบารมี มีเมตตาจิต มีกำลังสูงคิดช่วยกันไปก็พอได้

 

 

 

 

 

 

 ฟุตบอลลโลก ฟร๊องซ์ 98 รอบรองชนะเลิศ
ช่อง 3
0200 น.8 ก.ค.41


บราซิล : ฮอลแลนด์ สนาม สตาด เดอ โลโดม จุ
6 หมื่นคน เมืองหมักเซย์ของฝรั่งเศส ลงสนามมาแล้วบรรเลงเพลงเตะกันเลย ผลัดกันรุกผลัดกันรับ ฮอลแลนด์ดูดีกว่าเมื่อกองหน้าสามารถทำลูกโหม่งได้อย่างเต็มที่สองครั้ง หากแต่ข้ามคานไปอย่างหวุดหวิดทั้งสองครั้ง เกือบ ๆจะได้ประตูด้วยลูกผ่านหน้าประตูไปฝ่ายละลูก เกิดฉุกละหุกหน้าประตูบราซิลกองหลังพุ่งเอาหน้าอกรับลูกส่งไปทางประตูตัวเอง หากผู้รักษาประตูอ่านแผนเพื่อนไม่ทัน ก็คงเข้าประตูตัวเอง แต่ผู้รักษาประตูบราซิลรับได้สบาย ๆแม้จะดูเสี่ยง มองอีกมุมเห็นเป็นศิลป์ชั้นยอด เสมอกันอยู่เมื่อหมดครึ่งแรก ก่อนพักกัน 13 นาที บราซิลได้ใบเหลืองไป 2 คน ฮอลแลนด์ได้ 1 คน เริ่มเล่นครึ่งหลังผ่านไป นาทีที่ 1วินาทีที่ 22 นั่นเอง โรนาลโด ลุยเข้าไป ฮอลแลนด์ฉุดไม่อยู่ ยิงเข้าไปตุงตาข่าย ขึ้นนำไปก่อน นาทีที่ 41 เดอวัว ฮอลแลนด์ส่งลูกจากปีก เข้ากลาง แพทริก ไคลเวิตโหม่งลูกลงดิน ทัฟฟาเรลรับไม่ทัน ตีเสมอ หมดเวลาครึ่งหลังเสมอกันอยู่ 1:1 ช่วง 30 นาที ต่อเวลาหาตัวผู้ชนะ ไคลเวิต “ยังอันตราย” แต่ยังเสมอ ไปดวลลูกโทษกัน ฮอลแลนด์คนที่3 และคนที่4 พลาดติดต่อกัน ทัฟฟาเรลโชว์ฝีมือเซฟสุดยอด บราชิลชนะ 5:3 ไปรอชิงชนะเลิศกับคู่ชนะระหว่างฝรั่งเศสเจ้าภาพกับม้ามืดอย่างโครเอเชีย

 

 

 

 ถอดรหัสการวิ่งเต้นซื้อสมณศักดิ์
ไอทีวี
11ก.ค.41 2200 น.

บทบาทของพระสงฆ์ แม่ชี เหมาะสมเพียงใดกับยุคสมัย ทำไมพระสงฆ์จึงต้องมีสมณศักดิ์ ผู้ชายไทยหวังอะไรจากการบวชเป็นพระสงฆ์ ปัญหาชี จะบวชเป็นภิกษุณีได้อย่างไร ไป

สัมภาษณ์ผู้รู้มีภูมิปัญญา เช่น ท่านปัญญานันทภิกขุ ท่าน ส.ศิวรักษ์ รศ.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต แม่ชีที่วัดปากน้ำ เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ เพียงแก้ได้ ไม่ว่าจะใช้เวลาหรือการลงทุนขนาดไหน ก็จักคุ้มแสนคุ้มในภายหลัง

 

 

 

 

 

 

 เวทีไอทีวี การรับน้องใหม่ในมหาวิทยาลัย
ไอทีวี

12 ก.ค.41 2030 น.เอานิสิตมาจากหลายมหาวิทยาลัย เอาครูอาจารย์และศิษย์เก่ามา พูดต่อจากอาทิตย์ที่แล้ว เนื่องจากรับน้องใหม่ถึงตายไป 1 คน พ่อเขาพูดย้ำแต่ว่าต้องมีคนรับผิดชอบ อย่างอื่นพูดไม่ออก เต็มตื้นไปหมดในหัวอกผู้เป็นพ่อ ต่างก็มีเหตุผล โดยเฉพาะเกษตรศาสตร์ ที่ขึ้นชื่อมานาน แน่นอนการรับน้องใหม่เป็นประเพณี ไม่ควรเลิก แต่เราปฏิบัติไปอย่างไร ผลจึงจะออกมาดี มีประโยชน์ ในสถานการณ์อันตกต่ำของชาติบ้านเมือง น่าจะได้เห็นบทบาทที่เอาจริงเอาจังเพิ่มทวีขึ้นในวงการบริหารการศึกษาระดับสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทบวงมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ น่าจะเร่งมือเอาจริงขึ้น

 

 

 

 

 

 ปิดฟร้อง98 บราซิลแพ้ฝรั้งเศส
ช่อง 5
13 ก.ค.41 0200 น.สนาม สตาต เดอฟร้องซ์ บราซิลโชว์ฟอร์ม เพียงครึ่งแรกก็เห็นแล้วว่าผลจะเป็นอย่างไร วันนี้เป็นวันของฝรั่งเศสทั้งชาติ เขาได้ฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ ก่อนวันที่
14 ก.ค. 41(วันที่ที่ฝรั่งเศส) อันเป็นวันชาติฝรั่งเศส วันที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการปฏิวัติ ที่โด่งดังไปทั่วโลก บราซิลแพ้น่าคิด การที่ฝรั่งเศสเล่นดีขึ้นนั้น มิเพราะบราซิลคลายความกดออกไปหรือ ทำไมจึงปล่อยให้ ซิเนดี ซีดาน ฟรีขนาดนั้น ใครจะไม่รู้หรือว่าเป็นตัวอันตราย หรือว่าสุภาษิตปู่เจ้าสมิงพรายยังขลังอยู่ที่ว่า “แข็งดังเหล็กเงินง้างอ่อนได้ดังใจ”

 

 

 

 

 

 

 สารคดีตำนานนักรบ สงครามครูเสด
ช่อง 7
0730-0810 อังคารที่ 14 ก.ค.41สารคดีเรื่องนี้ทำได้ดีมาก ไม่ทราบฝีมือฝรั่งหรือญี่ปุ่น ออกเฉพาะวันอังคาร ที่ช่อง
7 มาหลายนัดแล้ว วันนี้สงครามครูเสด อันเป็นสงครามศาสนา ที่รบกันยืดเยื้อยาวนานถึงร่วม 300 ปีในประวัติศาสตร์ รบกันตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเหลนโหลน โหลนของโหลนอีกที สมรภูมิอยู่ที่ตุรกี คอนสแตนติโนเปิ้ล หัวใจฝ่ายคริสเตียน แตกแล้วอิสลามเข้ายึดได้ เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองอิสตันบูลมาจนถึงทุกวันนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รู้ธรรมนำชีวิตสัญจร อ.หาดใหญ่ สงขลา
ช่อง 9

15 ก.ค.41, 0530-0600 น.รู้ธรรมนำชีวิตยุคปรับปรุงใหม่ หัวข้อ “วัยรุ่นยุคไอเอ็มเอฟ เด็กพูดน่ารับฟังเอามาก ๆ เรื่องการสอนวิชาศาสนาในโรงเรียน ควรสอนสิ่งที่เป็นจริงในชีวิต ไม่เอาสิ่งที่เป็นความฝันมาเล่ามาสอน เพราะปฏิบัติตามไม่ได้ มีนักการเมืองมาพูดด้วย และฟังแล้วน่าคิดว่า ประเด็นปัญหาทางการเมืองบางประเด็น น่าจะไม่เหมาะที่จะพูดในรายการนี้อาจจะถูกมองว่าไม่เป็นกลาง หากนักการเมืองพูดเรื่องธรรมะ น่าจะเป็นการพูดที่เป็นยุติธรรม

 

 

 

 

 

 ข่าว : สดจากวัดสนามจันทร์  
ภาพเปลือยและพระพุทธรูปปางเหยียบโลก

ช่อง 3
เวลา 0830 น. 15 ก.ค.41พาชมบริเวณวิหาร วัดสนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ท่านเจ้าอาวาสที่ตกเป็นจำเลยของข่าวสารวันนี้ พระครูโสภิตสุตคุณ ท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์อันเป็นผู้ปกครองสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ นอกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสนามจันทร์อีกด้วย ภาพที่เห็นพระพุทธรูปองค์โตปางเหยียบโลก(ปางซุปเปอร์แมน) และโมคคัลลานะปางปราบคอมมิวนิสต์ กล้องจับภาพที่ผนังอยู่นานพอให้เห็นชัด เป็นภาพเปลือยชายหญิง 3 ภาพ บอกเรื่องราวความคำนึงของคนคู่ เริ่มแต่ภาพแรกที่บอกความปลงใจ แล้วภาพสุดท้ายก็ค่อนข้างบอกความหมายที่ชัดเจน ว่าเป็นที่สุดของความคำนึงนั้น(นี่ก็อาจจะทำให้คนมองได้ว่าเป็นอันเดียวกับความคำนึงของผู้ที่เป็นต้นความคิดที่เขียนหรือสั่งให้เขียนภาพขึ้นมานั่นเอง ซึ่งตรงนี้ น่าจะมีความสำคัญยิ่งกว่าพระพุทธรูปเสียอีก น่าจะลองอ่านคำถามของ น.ส.พ.ไทยรัฐหน้า 1 ฉบับวันที่ 15 ก.ค. 41 ที่ประกอบภาพเปลือยวัดสนามจันทร์ภาพเดียวกันนี้ว่า “ปลงแน่หรือ” หรือว่าแท้จริง เพื่อสร้างภาพ และเฝ้าเสพภาพนั้นเสียเอง เป็นนิจ?) มหาเถรสมาคมคงต้องตัดสินชี้ขาดออกมา ข่าวบอกว่าภายใน 7 วัน คงจะได้ทราบว่าท่านจักวินิจฉัยออกมาอย่างไร และคงจะเห็นว่าท่านอาศัยหลักการอะไรในการตัดสินวินิจฉัยนั้น อย่างไรก็ตาม มีหลักพระธรรมวินัยให้อ้างเป็นมาตรฐานอยู่อย่างชัดเจนเสมอไป กรณีภาพเปลือย-โป๊ นั้นท่านเจ้าของความคิดบอกว่าเขียนตาม อัคคัญสูตร บอกความเป็นมาแต่เริ่มแรกของกำเนิดโลก เราก็มีหลักสามัญสำนึกบอกเป็นสัจธรรมไว้อยู่แล้วว่า เราพูดเราทำไม่ได้ตามทุกอย่างที่เรารู้ที่เราคิด เราไม่สามารถที่จะพูดทุกอย่างที่เรารู้ เราไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างที่เราคิดได้ เพราะเหตุเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งแวดล้อมนั่นเอง

ฉะนั้นจะพูดจะทำอะไรต้องคำนึงหลักสัปปุริสธรรมอันเป็นหลักความประพฤติของบัณฑิตเสมอ ฉะนั้น การจะเขียนจะวาดอะไรออกมา ใช่ว่ามีความจริงรองรับอยู่ก็วาดก็เขียนออกมาได้ ต้องมีความพิจารณาให้รอบคอบมากกว่านั้น เช่น ลองคิดดูความจริงเกี่ยวกับการก่อกำเนิดของทารกในครรภ์ เขาทำอย่างไรเชื้ออสุจิชายจึงเข้าไปผสมเชื้ออสุจิหญิงได้ แม้เราจะรู้ทั้งรู้ว่าเป็นความจริงอย่างนั้น แต่จะพาซื่อวาดภาพอย่างนั้นออกมาโดยอ้างว่าวาดไปตามความจริง ก็คงได้ชื่อว่ามนุษย์ผู้ไร้วัฒนธรรมของความเป็นมนุษย์ ไม่รู้เหตุ ผล แห่งการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ไม่รู้กาละเทศะอันเหมาะอันควรอย่างไร ก็คงอยู่ในสังคมมนุษย์ไม่ได้ จะต้องตัดสินด้วยทิฏฐิอย่างนี้ ในด้านพระธรรมะที่อาจอาศัยเป็นหลักบรรทัดฐาน

 

หากพูดถึงเหตุผลว่าด้วย การปลงกรรมฐานตามที่อ้างว่าวาดภาพเปลือยโป๊ไว้เพื่อให้พระสงฆ์องค์สามเณรปลงกรรมฐานนั้น ก็ไม่ปรากฎว่ามีพระธรรมวินัยข้อใดรองรับ เมื่อไม่มีหลักธรรมหลักวินัยรองรับ ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ มีแต่จะก่อเกิดโทษ โดยเขลา มีแต่พากันหลงทางไป ราคะตัณหากลับกำเริบ ยิ่งขึ้นไปอีก เป็นทางแห่งความละเมิดพระวินัยบ่อย ๆ (กลายเป็นพระตาหวานตาเยิ้มตาปรือ) ไปอีก ดูหลักพระกรรมฐาน 40 ประกอบกับแบบอย่างที่ท่านผู้เป็นบรมศาสดา และหมู่ผู้รู้ทั้งหลายท่านพาประพฤติมาเป็นแบบอย่าง กรรมฐานของนักบวชพุทธผู้หวังมรรคผลนิพพานอันประเสริฐบริสุทธิ์ ล้วนมีหลักการอยู่ที่การละเว้นสิ่งสวย ๆ งาม ๆ ทั้งหลาย หูตาจมูกลิ้นกายใจ จะต้องห่างสิ่งสวย ๆ งาม ๆ เข้าไว้ หูจะต้องปิดเสียงอันไพเราะเสีย ละเว้นการฟังดนตรี การขับร้องทุกชนิด(ศีล 8) ตาจะต้องสำรวมเหลือบต่ำเสมอไป (นึกตีความหมายดูว่าทำไมพระพุทธรูปแบบอย่างทั้งหลายที่จำลองพุทธลักษณะจึงมีดวงตาทอดลงเสมอไป การที่ดวงตาทอดลงของพระพุทธรูป บ่งบอกสัจธรรมอะไร บอกพุทธธรรมอะไร) จะต้องไม่คอยมองดูสตรีสวยงาม วัยแรกรุ่นกำดัด นักร้องนักรำ (มองคนแก่ ๆ หงำเหงอะสกปรก ๆ ล่ะดี) อย่ามองตาผู้หญิง อย่ามองนางสาวไทย-นางสาวจักรวาล อย่าไปชมเชยเขา อย่าไปสนใจของดีที่สุดของสวยที่สุดที่เขาปกปิดไว้ นี่วัดสนามจันทร์ถึงกับเขียนภาพเปิดเผยของดีของสวยของงามของเขาอย่างโล่งแจ้งเช่นนี้ จะถูกหลักพระกรรมฐานตามพระธรรมอย่างไร

 

เรามีแต่หลัก “อสุภะ” คือ ของไม่สวยไม่งาม “ศุภะ” ของสวยงามเราต้องหลีกไปไกล ๆ หลักอสุภกสิณ 10 ก็ใช้ตัดสินได้ ท่านให้ไปปลงกรรมฐานในป่าช้าก็เพื่อเพ่งอสุภกสิณ 10 ไม่ใช่เพ่งนางลครหรือสตรีสวยสดในโรงลครโรงภาพยนต์ หรือแม้แต่การพูดคุยกับสตรีนาน ๆ ก็ผิดหลักกรรมฐานแล้ว นี่ก็คือหลักพระธรรม ที่ท่านวางไว้ในระดับ “ปฏิบัติธรรม” ซึ่งจะเกิดผลเป็น “ปฏิเวธธรรม” ต่อไป

 

หากครูอาจารย์ไม่เข้าใจหลักการนี้แล้ว ก็จะพาลูกศิษย์ประพฤติผิดหลักกรรมฐาน มีแต่จะเกิดโทษ ก่อกำหนัด ราคะตัณหาเพิ่มพูนไปเรื่อย ๆ เท่านั้น ฉะนั้นเมื่อเห็นว่าขัดแย้งพระธรรมเห็นชัดเจนอยู่เช่นนี้ ก็ไม่ควรที่จะยืนทิฏฐิอันเดิมอยู่ต่อไป เพราะขืนปลงกรรมฐานด้วย ศุภกรรมฐาน เช่นนี้ ก็มีแต่จะทำลายตนเอง นิมิตที่เกิดขึ้นก็ล้วนแต่นิมิตแห่งความสวยความงาม เราเห็นในนิมิตก็รั้งตัณหาราคะไว้มิได้ ก็เสพก็ชมนิมิตนั้น พอกพูนราคะตัณหาเรื่อยไป หลงไหลหลงเสพไป ตาก็หวาน ตาก็ปรือ ตาก็ลอย ฯลฯ(แล้วก็ก้าวหน้าไปเสพของสวยงามของดียิ่งขึ้นไปอีกเช่นเสพชมหนังเอ็กซ์ หนังอาร์เรื่อยๆไป)

ในทางพระวินัย จริงอยู่ไม่มีในพระปาฏิโมกข์ แต่ก็เห็นได้ว่าเป็น “โลกวัชชะ” คือโลกติเตียน (ก็ถือว่าผิดพระวินัยได้เหมือนกัน) ซึ่งกรณีนี้ ยิ่งกว่าติเตียนเสียอีก เพราะผิดกฎหมายอาญาแผ่นดิน มีโทษถึงจำคุก ตามมาตรา 206 ประมวลกฎหมายอาญา ระบุว่า

มาตรา 206 ผู้ใดกระทำด้วยประการใดใด แก่วัตถุหรือสถานที่อันเป็นการเหยียดหยามศาสนา ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 7 ปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(เมื่อยืนยันว่าภาพที่เขียนนี้ถูกต้อง เอากระจกไปกั้นไว้พร้อมหลอดไฟสำหรับเสียบสวิทให้สว่าง ผู้ใดอยากดูก็กดสวิทดูได้นั้น เท่ากับยืนยันเจตนาของตนเอง ว่ามีเจตนากระทำผิด หรือจงใจกระทำความผิด คราวนี้ก็ไม่สามารถจะดิ้นไปได้เลย ต้องโทษสถานเดียว) แล้วก็จะพลอยไปเข้าข่ายข้อความตามมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ที่อาจต้องสละสมณเพศเสียก่อนคดีสิ้นสุดลงได้ (มาตรา 29 ว่าดังนี้ “

มาตรา 29 พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยข้อหาว่ากระทำความผิดอาญา เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราว และเจ้าอาวาสแห่งวัดที่พระภิกษุรูปนั้นสังกัดไม่รับมอบตัวไว้ควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้เจ้าอาวาสรับตัวไปควบคุม หรือพระภิกษุรูปนั้นมิได้สังกัดในวัดใดวัดหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจจัดดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้”)

 

นอกจากนี้ ยังมีกฎมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับพระสังฆาธิการนี้อีกฉบับหนึ่งคือ กฎฯ5(พ.ศ.2506) ออกตามความพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ก็อาจเป็นความผิดในหมวดจริยาของพระสังฆาธิการได้หลายข้อ โดยเฉพาะข้อ 38 ที่มีข้อความว่า

“พระสังฆาธิการ ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายแก่การคณะสงฆ์และการพระศาสนา และห้ามมิให้ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร”

ในประเด็น ความเสียหายแก่การพระศาสนานั้นก็คือ การกระทำใดที่ขัดแย้งพระธรรมวินัย นั่นเอง (กรณีเขียนภาพโป๊นี้ผิดพระธรรม ผิดพระวินัย ผิดกฎหมายบ้านเมือง แล้วเลยผิดกฎฯ5นี้เข้า) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ควรเพ่งเล็งก็เพราะท่านเป็นพระสังฆาธิการ ตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอ ถือว่าเป็นระดับผู้ใหญ่ทางการปกครองคณะสงฆ์ แต่ทำผิดธรรม ผิดพระวินัยเสียเอง จะต้องพิพากษาไว้อย่างเป็นมาตรฐานการวินิจฉัยคราวต่อไป

ในเรื่องพระพุทธรูปนั้น เราก็น่าจะถือหลักว่า พระพุทธรูปย่อมสะท้อนคุณธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสมอ หากไม่สะท้อนคุณธรรมแล้วถือว่าผิด เราจับหลักสองประการมาพิจารณา คือ คุณธรรม กับ อำนาจ เราสะท้อนคุณธรรม: เมตตา-กรุณา-ปัญญาอันบริสุทธิ์ มิใช่สะท้อนอำนาจ สัญลักษณ์ของศาสนาพุทธจึงต่างจากสัญลักษณ์ของศาสนาอื่น ๆ เช่นฮินดู ที่เทวรูปทั้งหลายล้วนสะท้อนอำนาจ เช่นอิศวร เป็นภาพนุ่งห่มด้วยหนังเสือ(เก่งมากจนฆ่าเสือเอาหนังมันมาปู นุ่งห่มได้) มุ่นผมมีงูเห่าคล้องแผ่พังพาน(แสดงอำนาจร้ายแรงอย่างนาคราช) และที่พระกรถือตรีศูล เป็นอาวุธทรงมหิทธานุภาพร้ายแรงอาจทำลายโลกทั้งโลกได้ แล้วยังมีเครื่องเพชร สร้อยสังวาลที่เลิศเลอล้ำค่าประดับไปทั่วกายอีก อันบอกทั้งอำนาจและความยิ่งใหญ่ทางลาภผล (พอ ๆ กับพระนารายณ์ ที่แสดงออกทางอำนาจ และเป็นเช่นเดียวกันกับเทพเจ้าของศาสนาอื่น ๆทั้งหลาย)

แต่รูปพระพุทธองค์ไม่มีอะไรที่ส่อว่าทรงฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่เช่นนั้น ตั้งแต่ปลายพระเกศาลงมาจรดพระบาท สะท้อนภาพคนธรรมดา ๆ ที่มีเพียงผ้าสามผืน ห่อหุ้มกาย ไร้เครื่องประดับประดา ไร้อาวุธ ไร้ของวิเศษ นั่นคือหลักการที่ว่า พระพุทธรูปย่อมสะท้อนแต่คุณธรรม จะไม่สะท้อนลักษณะของอำนาจออกมา จึงแตกต่างจากคติแห่งเทวศาสนาทั้งหลาย การปั้น กับการเขียนภาพ ก็จะอยู่ในหลักการอันเดียวกันนี้ แม้ภาพที่แสดงอิทธิฤทธิ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่นตอนปราบนันโทปนันทนาคราช จิตรกร ช่างศิลป์หรือศิลปินก็จักสะท้อนคุณธรรมเป็นอำนาจเสมอไป (ภาพจึงออกมาสงบอย่างมีพลัง) จึงสรุปว่า อยู่ที่จิตรกร ช่างศิลป์หรือศิลปินว่าจะสามารถสะท้อนปรัชญาอันสูงสุดของพระพุทธศาสนา ออกมาได้ตรงสัจธรรมแห่งพระพุทธศาสนาได้เพียงไหน

กรณีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่วัดสนามจันทร์ สร้างขึ้นตามนิมิต ได้ยินเสียงจากนิมิต น่าจะถือหลักการว่านิมิตทั้งหลายล้วนแต่ของหลอกของเล่นใช่จริงจังก็หาไม่ เป็นแต่เพียงสิ่งบอกเหตุวาระแห่งจิตใจของพระกรรมฐานเท่านั้น อันเป็นเสียงจากมโนธรรมระดับหนึ่งของผู้ประพฤติกรรมฐานอยู่เท่านั้น จะต้องเอามาตรฐานทางพระพุทธธรรมเข้าจับเข้าวัดเสมอไป หากขืนตามไปโดยไม่อิงตรวจสอบความถูกผิดโดยหลักพระธรรมพระวินียแล้วก็อาจเข้าเส้นทางมารไปเท่านั้นเอง ตามหลัก หากเป็นรูปปั้นพระพุทธรูปที่แสดงออกทางอำนาจก็ถือได้ว่าไม่เข้าหลักการพระพุทธศาสนา ต้องสงบ ต้องสะท้อนคุณธรรม เข้าไว้ และที่ทำได้ยากยิ่งก็คือ เงาแห่งอำนาจที่บังเกิดขึ้นด้วยคุณธรรม(ที่สะท้อนคุณธรรมเป็นอำนาจ) แม้ในจินตนาการหรือมโนภาพก็ยังสร้างขึ้นมายากเสียแล้ว หากสังคมใดมีช่างศิลป์ผู้ลำเลิศ ก็สามารถปั้นรูปออกมาแปลกของเดิมได้ ถึงจะผิดแบบเดิม แต่ประนีตทรงคุณธรรมหรือสะท้อนคุณธรรมที่ตรงที่ชัดเจนกว่าเดิม คนก็ยอมรับเอง เพราะคนย่อมชอบของที่ดีกว่าเป็นธรรมดา สังเกตดูภาพวาดในโบสถ์คริสต์ ล้วนแต่ของใหม่ ๆ แต่หากประนีตสะท้อนความคิดกว่าของเดิมคนก็ยอมรับ (เช่นรูปปั้นพระคริสต์ดำที่ชาวคริสต์ฮือฮาอยู่ขณะหนึ่งเมื่อเร็ว ๆนี้)

สรุปเรื่องวัดสนามจันทร์ก็คือ
(๑)   ควรปิดภาพเปลือยโป๊ที่ผนังวิหารเสียให้สนิทไปเลย หรือลบเขียนภาพใหม่แทน

(๒)   ควรจัดทำพระพุทธรูปใหม่ ให้ออกมาสะท้อนคุณธรรม: เมตตา-กรุณา-ปัญญา อันบริสุทธิ์ มิใช่สะท้อนอำนาจ

(๓)   หากท่านไม่ประพฤติตาม ข้อ(๑) ท่านอาจผิดกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 206 ไม่จำเป็นต้องมีเจ้าทุกข์ แล้วจะลามไปเกี่ยวกับมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 (อาจจะต้องสละสมณเพศก่อนไปสู้ความกับเขา มีทางแพ้ เพราะเจตนาชัดเจนมากในตอนหลัง) แล้วลามไปถึงกฎฯ5 ละเมิดพระจริยาพระสังฆาธิการหลายข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ 38 ทำให้การพระศาสนาเสื่อมเสีย อาจถูกปลดออกจากตำแหน่งได้ ประเด็นนี้รวมความไปถึงธนาคารน้ำมนต์ด้วย (ไม่ควรเสี่ยงนะครับ ! บก.)

 

 

 

 

 ปฏิรูปการศึกษาไปสู่ศตวรรษที่ 21
ช่อง 11
15 ก.ค. 41, 0930 น.

 

ถ่ายทอดสดจากการสัมนา ณ โรงแรมแห่งหนึ่ง (ป้ายหน้าจอไม่ขึ้นสักที คนดูทีหลังคงบิดหนีหมดเพราะไม่รู้ว่าพูดในหัวข้ออะไร น่าจะชูป้ายบอกเป็นระยะ ๆ หลาย ๆ หน) มี รมว.ศธ.ชุมพล ศิลปอาชา ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และน.พ.ประเวศร วะสี มาร่วมด้วย น.พ.ประเวศร พูดเรื่องปฏิรูปการศึกษา น่ารับฟัง education for all ให้การศึกษาเป็นประโยชน์ต่อทุก ๆ คนพร้อมกันไป และ all for education ให้คนทั้งมวลเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา และ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ เราต้องเอาต้นไม้ของการศึกษาออกจากกระถาง จำเป็นต้องปฏิรูประบบ เพื่อให้เกิดโครงสร้างใหม่ พฤติกรรมใหม่ ควรส่งเสริมครู ให้การศึกษาอยู่ที่ครู ก้าวหน้าไปเป็นครู ครูในญี่ปุ่นได้เงินเดือนสูงกว่าอาชีพอื่น ครูควรเป็นปูชนียบุคคล ครูควรจะเป็นครู ไม่ใช่ครูบริหาร ระบบการวิจัยที่เข้าไปบูรณาการในทุกขั้นตอนของการศึกษา ล้วนเป็นข้อเสนอดี ๆ จากท่านผู้เข้าร่วมการสัมมนาทางจอแก้วนี้

 

 

 

 

 

 

 

 เมืองไทยวันนี้ คนไทยในอเมริกากลับบ้าน
ช่อง 3

15 ก.ค.41 0805 น.พรหมพร ยูวะเวส รายงาน คณะเยาวชนไทยในอเมริกา กลับมาเยือนถิ่นไทย เข้าพบ นายกรัฐมนตรี ชื่นชมวัฒนธรรมไทย รำไทยกัน บ่งบอกเลือดไทย แม้จะไปอยู่ต่างแดนแต่ก็ปรารถนาความเป็นไทย

 

 

 

 

 ขอคิดด้วยคน เราไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ
ช่อง 9
15 ก.ค.41 หลังข่าว 2043 น.มองต่างชาติให้สมใจ ต่อจากพุธที่แล้ว มีอมเรศ ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ ปรส.-อดีตประธานบอร์ดการบินไทย สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานกรรมการบริษัท ปตท. ผฝ.-ประธานกรรมการธนาคารแหลมทอง และ โสภณ สุภาพงษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทบางจากปริโตรเลียม ปริวิตกกันเรื่องเราไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับการค้าขายต่างประเทศ
หาคนที่รู้อะไรจริง ๆ แทบไม่มีเลย สร้างคนสร้างปัญญาเป็นสิ่งที่สร้างชาติโดยแท้จริง อะไรคือภาพที่เลวร้ายที่สุดทางเศรษฐกิจไทย หากจะเกิดขึ้น หลายท่านหวังจาก เรามีความเป็นไทที่ไม่เหมือนที่อื่น เรามีในหลวง คงไม่กลียุค ทำวิกฤตให้เป็นโอกาศ เรามีชุมชนที่เข้มแข็ง ที่ยังไม่ได้รับการกระทบมากนัก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสนอเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เรายังมีน้ำใจมาก ท่านอมเรศ ว่าระบบราชการไม่เปลี่ยน คนในราชการยังไม่รู้สึก อยากได้ซีมากขึ้น อยากมีอำนาจมากขึ้น ต้องเปลี่ยนระบบราชการด้วย หวังผู้นำทางราชการประสานกับผู้นำสังคม ฯลฯ ล้วนเป็นข้อคิดที่คมคาย

 

 

 

 

 

 

 

 เปิดโลกธุรกิจ ตัวอย่างอัจฉริยะคนเก่งเอง
ไอทีวี
16 ก.ค.41,1340 น.ปัญหาคอมพิวเตอร์ปี 2,000 มีเด็กไทยอายุ 23 ปี สามารถแก้ไขได้ แล้วตั้งเป็นบริษัทรับแก้ไขปัญหานี้ ชื่อว่า บริษัท SST (ติดต่อได้ทางโทรศัพท์ มือถือ 01- 643 - 2125 5172424 5171414) ประธานบริษัทหนุ่มเป็นตัวเขาเอง นามว่า ชนม์ภัทร์ ตั้งถาวรชัยกุล
ศึกษาคอมพิวเตอร์มาหลายสิบปี ศึกษาด้วยตนเอง ไม่ได้จบจากสถาบันไหน ไม่มีปริญญา แต่ผ่านการทดสอบ สามารถแก้โจทก์ยากที่สุดของวิชาการคอมพิวเตอร์ในเวลานี้ได้ภายใน 3 วัน จากเวลามาตรฐานที่เขากำหนดให้ 3 เดือน และยังไม่มีผู้ใดในโลกคอมพิวเตอร์ทำได้เป็นคนที่ 2 คิดได้ และยื่นจดทะเบียนลิขสิทธิ์ไว้เรียบร้อย นับว่าฉลาดในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปราดเปรื่องในวิธีคิด ที่มุ่งมองไปถึงตัวรากลึกแห่งปัญหาที่ยาก ๆ ที่เป็นจุดสำคัญ ๆ หรือจุดเป็นจุดตายแห่งปัญหา น่าชื่นชมและน่าส่งเสริมให้เด่นไปภายหน้า

 

 

 

 

 Hot Line บันเทิง  ชีวจิตเพื่อสุขภาพ
ไอทีวี
16 ก.ค.41,1400 น.พบ สาทิส อินทรคำแหง เจ้าของตำหรับ ชีวจิต มะเร็งชีวิต ที่พิมพ์ออกมาครั้งแล้วครั้งเล่าก็เกลี้ยงหายจากตลาดหนังสือ ชีวจิตที่พูดถึงวันนี้พิมพ์ครั้งที่ 20 แล้ว บ่งบอกว่าคนกังวลปัญหาสุขภาพมาก หนังสือนี้แนะนำทางปฏิบัติไว้ ผู้อ่านสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำไปได้เลย ยึดวิถีธรรมชาติเป็นหลัก จัดชีวิตให้พอดีกันเรื่องการกิน การนอน ไม่ยาก
เพียงแต่ตั้งระเบียบวินัยให้ตัวเองให้ได้ ชีวจิต กำลังได้รับการต้อนรับอย่างแตกตื่น มีอะไรน่าคิดไปไกลกว่าเรื่องอาหารการกิน

 

 

 

 

 

 

 

 ปศุสัตว์พัฒนา ไก่เนื้อไทยเข้าญี่ปุ่น
ช่อง5
17 ก.ค.41, 0630


ข่าวจากญี่ปุ่นเมื่อ 5-6 วันก่อน ท้วงว่าไก่เนื้อไทยนำเข้าญี่ปุ่น ตรวจพบเชื้อ น่าวิตกไทยจะขาดรายได้ไปอีกรายการหนึ่ง วันนี้เอามาคุยกันกับอธิบดีกรมปศุสัตว์ สุวิทย์ ผลลาภ และรมช. เกษตรและสหกรณ์ฯ สมชาย สุนทรวัฒน์ จุฬารัตน์ สัมภาษณ์ บอกให้รู้ว่ารัฐบาลและกรมที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและแก้ปัญหาทันการทันที ไทยไม่เสียประโยชน์ ญี่ปุ่นรับฟัง ไก่ไทยจึงวางซูเปอร์มาเกตญี่ปุ่นต่อไปได้ตามปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 รายการสมฤทธิ์ ฤาชา ชมผ้าฝ้าย ผ้าไหมไทย
ช่อง 11
17 ก.ค.41 0820 น.เรื่องผ้าฝ้าย ผ้าไหมไทย สมฤทธิ์ ฤาชาคุยกับผู้เชี่ยวชาญผ้าไทย
2 ท่าน (ท่านหนึ่งอาจารย์เผ่าทอง อีกท่านเป็นสตรีเชี่ยวชาญผ้าไทยนักต่อสู้เพื่อผ้าไทย - ป้ายแนะนำตัวไม่ขึ้นเลย) ฟังแล้วนิยมผ้าฝ้ายผ้าไหมไทยขึ้นเยอะ ผ้าจากแม่แจ่ม เชียงใหม่นี่เอง คนนึกว่าผ้ามาจากอิตาลี เป็นผ้าที่ระบายอากาศได้ดีมาก ทำให้สวมใส่สบาย เดิมอาจารย์เผ่าทองเคยสวมสูทฝรั่ง เปลืองแอร์มาก ราคาก็แพงแสนแพง พอนึกขึ้นได้มาใช้ผ้าไทยไหมไทย ฝ้ายไทย สบายกว่ากันเยอะเลย ตั้งแต่รู้ความก็ไม่ใช้ผ้าฝรั่งอีก เขาหาว่าซักรีดยาก ดูแลยาก ความจริง ดูแลไม่ถูกมากกว่า และเมื่อทำถูกดูแลถูกก็จะง่ายมาก ๆ ผ้าฝ้ายไทย ไหมไทย กำลังจะบูมแล้ว ไปดูนิทรรศการการรณรงค์ผ้าไทยจะจัดที่ศูนย์วัฒนธรรมกรุงเทพ เตรียมเงินไปซื้อได้ เพื่อให้เงินหมุนเวียนในไทย ข้อเสนอที่เข้าทีเอามาก ๆ คือนักการเมืองไทยควรหันมานิยมผ้าไทย ฝ้ายไทย ไหมไทย ได้แล้ว ลงทุนน้อยที่สุดคือการทอผ้าไทย (เพราะเขามีฝีมือเยี่ยมอยู่แล้ว) อาจช่วยแก้ปัญหาแรงงานได้มาก หากชาวไทยทุกคนหันมาใช้ผ้าไทยเท่านั้นเองเราก็จะร่ำรวยขึ้นเยอะโดยที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลย

 

 

 

 

 

 

 

 itvTALK ไอทีวีทอล์ค พบทักษิณ ชินวัตร หน.ทรท.
ไอทีวี
17 ก.ค.41 2030 น.เทพชัย หย่อง พบทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทย พรรคการเมืองใหม่เอี่ยมของไทย คำถามค่อนข้างจะตรงใจประชาชน ไม่ว่าปัญหาจราจร หรือปัญหา ถอดใจง่ายของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร วันนี้มาในทางเลือกใหม่ของประชาชน จะว่าอย่างไร คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อไทยทุกคน อย่าลืมว่าการแก้ไขปัญหาของชาติวันนี้ ยังห่างไกลความสำเร็จ เราพรรคใหม่คิดใหม่ทำใหม่ ทุกประเทศปรับเตรียมรับ พ.ศ.2543 แต่เรายังแก้ปัญหาเก่าๆไม่ตก ในเวทีโลกผู้นำยุคใหม่ต้องทันเกมส์ ต้องเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่น ตาดูดาว เท้าติดดิน ต้องกล้าตัดสินใจ แต่สามารถประนีประนอมได้ “ผมหาเงินมาด้วยความยากลำบาก ผมจะไม่ใช้เงินทำลายตัวผมเอง” เศรษฐกิจนำการเมืองแน่นอน ต้องมีกุศโลบาย ต้องมีข้อมูลให้ประเทศอย่างเพียงพอ

 

 

 

 

 

 

 ข่าวอเมริกันร่วมเพศผ่านอินเตอเนต
ช่อง 7
18 ก.ค. 41 1935 น.ข่าวฮือฮา หนุ่มสาวอเมริกันคู่หนึ่ง อ้างว่าชื่อ ไดแอน กับไมค์ ว่าเป็นนักศึกษามัธยมอายุ 18 ปี ประกาศจะถ่ายทอดสดการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของตนผ่านทางเครือข่ายอินเตอรเนตทั่วโลกในวันที่ 4 ส.ค. 41 นี้ (ตรงกับประเทศไทยเวลา 0800 น. 5 ส.ค. 41) โดยคู่รักทั้งสองระบุว่าได้รับแรงบันดาลใจจากการถ่ายทอดสดการคลอดบุตรผ่านทางอินเตอร์เนต เมื่อ พ.ค.41 ที่แล้ว แต่ยังมีปัญหาค่าถ่ายทอดข่าว ต้องการเงินถึง 4 ล้านบาท แต่ ข่าวภาคค่ำช่อง 7 วันนี้ออกข่าวเพียงสั้น ๆว่า บริษัทอินเตอเนตประกาศยกเลิกถ่ายทอดเปิดบริสุทธิ์หนุ่มสาวอเมริกันคู่นั้นแล้ว เราลองมามองดูว่าทำไมเรื่องราวจึงแตกแหกคอกไปไกลถึงปานนี้ เรื่องกลับมิใช่ปัญหาศ๊ลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมโลก หากเป็นเพราะไม่มีเงินค่าถ่ายทอด หากมีเงินค่าถ่ายทอด อเมริกันคู่นี้ก็คงทำการเสพสังวาสกันให้คนทั้งโลกดูจริง ๆ นี่คืออเมริกา อเมริกัน พวกนี้หายใจเป็นเงินเป็นวัตถุนิยมไปหมด หาเงินทุกวิถีทางโดยไม่คำนึงว่าผิดศีลธรรมใดใด เพียงดั่งว่าไม่มีความเป็นมนุษย์อยู่ในสันดานแล้ว

 

 

 

 

 

 

 คลินตั้นขึ้นศาลกรณีข่าวเซ็กอื้อฉาวอีกแล้ว
ช่อง 7

18 ก.ค.41 19.30 น.นี่อย่างไร ขนาดประธานาธิบดีของประเทศผู้นำของโลกยุคนี้ ยังอื้อฉาวคาวโลกีย์ อันเป็นสิ่งบ่งบอกว่าเขากำลังนำโลกยุคใหม่ไปสู่วัตถุนิยมล้วน ๆ เขาไม่เข้าใจคุณค่าทางจิตใจของมนุษย์ว่าจะต้องมีควบคู่ไปกับด้านวัตถุเสมอ พฤติกรรมของผู้นำประเทศสหรัฐอเมริกาท่านนี้ บอกให้รู้ว่าโลกกำลังเดินไปอย่างเสี่ยงต่อหายนะ เสี่ยงต่อความพินาศทางศีลธรรมจริยธรรม โดยไม่นำพาต่อความมีจิตวิญญาณของมนุษย์อย่างไร้จิตสำนึกแห่งความเป็นมนุษย์ ผู้ที่มีศีลธรรมจริยธรรมและศาสนา ในที่สุดชาวโลกที่มีศาสนาทั้งปวงย่อมประนาม ชาวอเมริกันเองเมื่อได้รู้ความจริงย่อมขับไล่ต่อต้าน

 

 

 

 

 

 สำนักสงฆ์บุกรุกที่สาธารณะ ข่าวเช้า
ช่อง 7

19 ก.ค.41 เวลา 0645 น.


ข่าวสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรี ตั้งเป็นสำนักสงฆ์มานานแล้ว แต่ที่เป็นที่สาธารณะ สงฆ์ถือสิทธิ์เข้าไปอยู่อาศัยตั้งเป็นที่ปฏิบัติธรรมเพราะเป็นที่สงบตนก็อยากอยู่ที่สงบ ๆ กว่าชาวบ้านเขา ชาวบ้านก็เห็นว่าเป็นพระผู้มักน้อย นิยมธรรมชาติก็ให้การสนับสนุนโดยไม่นึกถึงความเป็นธรรมในสังคมโดยรวม ก็ยากแก่การจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมือง ซึ่งกรณีเช่นนี้มักบ่งบอกความเห็นแก่ตัวอย่างจัดจ้านของพระสงฆ์ ในบางเรื่องดูดั่งว่าปลงไปหมดแล้ว ดูสงบ หากแต่เรื่องที่ดินนี้ พระสงฆ์ฝ่ายป่ากลับแสดงออกถึงความโลภเจตนามากผิดปกติก็มี เมื่อพูดถึงปัญหานี้ในปี พ.ศ.2534 ท่านอดีต นรม.คึกฤทธิ์ ปราโมช เคยเสนอแนะว่า พระบุกรุกป่านี้ ให้เจ้าหน้าที่ อุ้มออกมาเลย (กรณีพระประจักษ์ คุตฺตจิตโต ) จึงจะแก้ได้ เพราะให้ออกมาเองไม่ออกอันเนื่องจาก ความเห็นแก่ตัวจัดไป จนลืมคิดไปว่ากรณีอาจเข้าข่ายอาบัติปาราชิกได้ง่าย ๆ เพราะต้นไม้แต่ละต้นที่ตนตัดทิ้งบุกเบิกเข้าไปก็มีค่ามาก ที่ดินผืนหนึ่ง ๆ แม้เพียงตารางวาเท่านั้นก็ตีค่าราคาเป็นเงินหมื่น-แสนบาทแล้ว ปาราชิกผิดเด้วยเงินพียง บาทเดียว หากเข้าไปยึดครองป่าและที่ดินโดยไม่ชอบธรรมแล้วก็อาจต้องอาบัติถึงปาราชิก ขาดความเป็นพระหาสังวาสมิได้

(โปรดดูพระปาฏิโมกข์ :

โย ปน ภิกฺขุ คามา วา อรญฺญา วา อทินฺนํ เถยฺยสงฺขาตํ อาทิเยยฺย, ยถารูเป อทินฺนาทาเน ราชาโน โจรํ คเหตฺวา หเนยฺยํ วา พนฺเธยฺยํ วา ปพฺพาเชยฺยํ วา “โจโรสิ พาโลสิ มูฬฺโหสิ เถโนสีติ ; ตถารูปํ ภิกฺขุ อทินฺนํ อาทิยมาโน; อยมฺปิ ปาราชิโก โหติ อสํวาโส.”

แปลว่า

“อนึ่ง ภิกษุใด ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ ด้วยส่วนแห่งความเป็นโขมย จากบ้านก็ดี จากป่าก็ดี พระราชาทั้งหลายจับโจรได้แล้ว ประหารเสียบ้าง จองจำไว้บ้าง เนรเทศเสียบ้าง ด้วยบริภาษว่า เจ้าเป็นโจร เจ้าเป็นคนพาล เจ้าเป็นคนหลง เจ้าเป็นขโมย ดังนี้ ในเพราะถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เห็นปานใด ภิกฺษุถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เห็นปานนั้น แม้ภิกษุนี้ ก็เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้”

นอกจากนี้ยังอาจเข้าข่าย สังฆาทิเสสข้อ 6-7 อีก

สร้างกุฎี-วิหารใหญ่ด้วยอาการขอเอาเอง ในที่อันมีผู้จองไว้ อันหาชานรอบมิได้ หรือไม่นำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่"

และที่สำคัญ ผิดกฎหมายบ้านเมือง ฐานบุกรุก ซึ่งไม่มีข้อยกเว้นผู้ใดแม้พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวช

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายการเยาวชนกับปัญหาเซ็กซ์
ระวังตัวอย่างเยาวชนอเมริกันจะเสพกามทางอินเทอเนต
ไอทีวี
22 ก.ค.41
ก่อน 800 น.พิธีกรกับนายแพทย์คุยกันเรื่องเยาวชนกับเรื่องเซ็กซ์ อันสืบเนื่องมาจาก ชาวอเมริกัน หนุ่มสาววัยรุ่นคู่หนึ่งประกาศจะแสดงบทร่วมเพศ อันเป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเขาผ่านจออินเตอร์เนต เป็นเหตุให้เกิดการลุกฮือขึ้นทั่วโลก เพื่อจะเข้าไปดูในเวบไซต์ที่จะถ่ายทอดนั้น

เราจะเห็นว่า เรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องที่ไม่ชอบด้วยคุณธรรมแห่งศาสนาใดใด และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะใช้ระบอบการปกครองแบบไหน ประชาธิปไตยหรือคอมมิวนิสต์ก็ตาม ย่อมมีกฎหมายออกมาสอดคล้องกับหลักการแห่งศาสนา เมื่อเกิดขึ้นในประเทศใดได้อย่างเสรี ไม่มีกฎหมายเอาโทษเช่นนี้ ย่อมบ่งบอกว่าแดนนั้นไปปราศจากคุณธรรมแห่งศาสนาโดยสิ้นเชิงเสียแล้ว คุณค่าทางจิตใจก็คงจะค่อยลดหายไป จิตวิญญาณของสังคมประเทศนั้นก็จะมิต่างอะไรกับระดับสาราส่ำสัตว์ทั้งหลาย อันตรายย่อมเกิดขึ้นด้วยประการต่าง ๆ

กรณีการร่วมเพศของคนคู่นี้ เราต้องมองจากหลักอริยสัจธรรมแห่งชีวิต ซี่งหมายถึงสิ่งที่มากไปกว่าหลักความรู้ทางเพศ หรือวิทยาศาสตร์ทางเพศของผู้ที่ได้ร่ำเรียนวิเคราะห์วิจัยมาทางนี้ โดยเฉพาะหมอที่เรียนเพศศึกษามาและมักมีบทบาทที่น่าสังเกต เช่นการตอบปัญหาทางเพศในคอลัมน์หนังสือพิมพ์ หรือวารสารต่าง ๆ ซึ่งยังมองลงไปไม่ลึกซึ้งถึงอริยสัจธรรมเช่นที่ว่ามานี้

ทว่าหลักอริยสัจธรรมที่ว่ามานี้มักต้องใช้เวลาในการพิศูจน์ เช่นขณะนี้กำลังพิศูจน์ประชาชนชาวอเมริกัน ที่นิยมเรื่องเซ็กซ์และเผยแผ่ความนิยมตลอดทั้งพฤติกรรมการร่วมเพศแบบต่าง ๆออกไปทางสื่อชนิดต่าง ๆ มาก แต่เดิมทีเดียวชนอเมริกันชายหญิงนิยมแสดงความรู้สึกทางเพศด้วยการกอดจูบกันในที่เปิดเผย แม้ต่อหน้าฝูงชนหรือในที่สาธารณะ โดยไม่นึกเห็นว่าเป็นโทษภัยอะไร ผิดกับพลเมืองของประเทศที่นับถือศาสนาโดยเฉพาะฮินดู อิสลาม คริสต์และพุทธ ที่ไม่นิยมประพฤติอย่างเปิดเผยในที่แจ้ง แต่สำหรับชนอเมริกันบัดนี้ ความประพฤติชนิดนี้ก็ได้แตกตัวออกไปเป็นพฤติกรรมทางเซ็กซ์แปลก ๆ ใหม่ ๆ ไปอีกมากมายหลายรูปแบบ จนเป็นที่รวมของความวิปริตทางเพศทุกชนิดในโลกนี้ แม้กระทั่งคนเพศเดียวกันก็สามารถอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยเปิดเผย ดังเช่น ดาราภาพยนต์มีชื่อเสียงของฮอลลีวู๊ด เป็นตัวอย่างที่เริ่มต้น

หรือเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่มีกลุ่มคนวิปริตทางเพศกลุ่มหนึ่งในสหรัฐอเมริกาที่เรียกตัวว่า เกย์ ตั้งกันขึ้นเป็นชมรมแล้วเผยแผ่ลัทธินิยมของตนออกไปโดยจัดงานฉลองเรียกว่า วันเกสเดย์ ขึ้นทุก ๆ ปี ๆ นี้จัดยิ่งใหญ่ขึ้นถึงกับมีการเชิญชวนชาวเกย์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกไปร่วมฉลองด้วยและได้พบว่า ประเทศแถบเอเซียก็เริ่มมีเกย์ญี่ปุ่นไปร่วมด้วย เพียงดูว่าคนพวกนี้เขาแสดงอะไรในงานของพวกเขา ก็เห็นแล้วว่า เป็นเรื่องวิปริตผิดมนุษย์ ที่มีสาเหตุมาจากวัตถุนิยมทั้งสิ้น นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นของต่ำทราม เป็นอนารยธรรมที่เริ่มระบาดออกมาจากอเมริกา ไปสู่ชาวโลกทั้งหลาย อย่างเห็นเป็นสิ่งที่ชอบธรรม จนกระทั่งเกิดวงการที่ทำธุรกิจหากินทางเซ็กซ์ขึ้นมาอย่างเปิดเผย เช่นวงการบันเทิงของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ในที่สุดก็มาถึงยุคที่ว่าการทำอะไรกันทางเซ็กซ์ของคนคู่ในที่สาธารณะได้มากกว่าเดิม ไปจนถึงพฤติกรรมสุดยอดคือการแสดงการร่วมประเวณีระหว่างคนคู่ ของวงการบันเทิงฮอลลีวู๊ด สหรัฐอเมริกา ซึ่งเห็นกันได้จากภาพยนต์ที่ฉายผ่านทางจอแก้วอยู่เป็นประจำ [เช่นหนังเรื่อง X File (2330น.2ก.ค.41) ที่เริ่มเรื่องด้วยคนคู่หนึ่งเสพสมร่วมเพศกันบนเตียงนอน แล้วฝ่ายหญิงถึงแก่ความตายลง อันเห็นได้ชัดเจนว่า เขาจัดให้ดารานำทั้งคู่นั้นเสพสังวาสกันจริง ๆ บนเตียงนอนโดยมุ่งหมายค้าธุรกิจกามกันอย่างจงใจ ก็ทำเงินได้ดี เพื่อเงินอย่างเดียวดาราภาพยนต์อเมริกันสามารถทำตัวเป็นโสเภณีที่แสดงบทเสพกามให้คนดูได้ โดยไม่คำนึงศีลธรรม(ศ๊ลข้อ 3 นอกใจภริยา-สามีตนเอง)]

เมื่อคนอเมริกันคิดเช่นนี้ เขาก็ไม่ผิดอะไรกับคนป่าเถื่อนชนิดหนึ่งนั่นเอง เป็นอนารยชนจริงๆ เพราะบ่งบอกถึงการมองชีวิตเพียงเรื่องวัตถุนิยม คือเงินอย่างเดียว เป็นสังคมวัตถุนิยมล้วน ๆ ที่ไร้จิตใจไปโดยสิ้นเชิง(แม้กระทั่งคนก็มองเป็นเพียงวัตถุแห่งความใคร่) อเมริกาจึงได้มีการผลิตสร้างภาพยนต์หรือซีนต่าง ๆ ที่มีเรื่องราวคนคู่เช่นนี้ออกมาเป็นธุรกิจการบันเทิงขนาดใหญ่ ขายไปทั่วโลก โดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมวัฒนธรรมของโลกและทั้งจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ หรือสำนึกแห่งความเป็นธรรมทางธุรกิจการค้าขาย ระหว่างเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกในส่วนรวมเลย และความเป็นวัตถุนิยมเช่นนี้ได้เพิ่มระดับขึ้นไปโดยชัดเจนขึ้นในสมัยผู้นำแห่งพรรคดีโมแครต บิล คลินตั้น เป็นประธานาธิบดีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ชาวโลกได้เห็นความปราศจากสิ่งที่เรียกว่า สปิริต คือความเป็นมิตร หรือน้ำจิตน้ำใจ ที่สะท้อนความเป็นมนุษย์ หากสะท้อนความเห็นแก่เงิน หรือสิ่งที่เรียกว่า ผลประโยชน์ ที่ไปกำกับเป็นนโยบายระหว่างประเทศอย่างเป็นเรื่องหลักของวิถีทางแห่งนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคคลินตั้นนี้ อันแสดงผลส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องไปถึงบุคคลิกภาพส่วนตัวของผู้นำประเทศอย่างชัดเจน เพราะในสมัยผู้นำคนนี้ รัฐสภาและรัฐบาลแห่งอเมริกาวุ่นวายไม่รู้จบสิ้นในเรื่องเซ็กซ์ โดยผู้นำสูงสุดของประเทศเองเป็นผู้ก่อปัญหาความวุ่นวายขึ้นหลายครั้งหลายหนเพราะไปมีสัมพันธ์ทางเพศกับสตรีหลายคน จนกระทั่งผู้นำประเทศต้องขึ้นศาลในเรื่องที่น่าอับอาย ต้องนำเอาคราบอสุจิบนผ้านุ่งฝ่ายหญิงไปพิศูจน์ ชนิดที่ไม่เคยมีที่ไหนในโลก และแม้กระนั้นเขาก็สามารถยืนอยู่บนบัลลังก์ผู้นำของชาติมหาอำนาจของโลก ซึ่งอยู่ในฐานะผู้นำสังคมโลกอีกชั้นหนึ่งได้ตลอดมา เพราะความเฉลียวฉลาดในการที่จะเบนประเด็นไปสู่เรื่องผลประโยชน์ของชาติเขา คนมองผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าจะมองศีลธรรม จริยธรรม และความยุติธรรม

ซึ่งกรณีเช่นนี้แหละที่อเมริกาและอเมริกันกำลังรอการพิศูจน์อยู่ ว่า อะไรจะยืนยง ความอยุติธรรมที่เดินไปด้วยอำนาจ หรือความยุติธรรมที่เดินไปด้วยคุณธรรม จักเป็นสิ่งที่ยืนยงคงฟ้าคงดิน ฉะนั้น ในการมองเรื่องนี้ จึงกล่าวว่าควรมองด้วยอริยสัจธรรมของชีวิต ซึ่งหมายถึงมากไปกว่ามองจากสายตาของนักศึกษาที่เพียงได้เล่าเรียนมา ซึ่งในเรื่องนี้เราต้องจับหลักการแห่งศาสนาสากล โดยหลักการระบุว่า ภาระอันสนุกสนานของชีวิตจบลงเมื่อมีการแต่งงาน การสนุกสนานใดทางกามารมณ์จะต้องจบลง เมื่อเราได้ปลงใจเลือกคู่เสพคู่สมแล้ว เพราะนั่นเป็นข้อกำหนดความเพียงพอ ให้พอ ยุติบทบาทในด้านนี้ลงเสียอย่างสนิท เพื่อที่เวลาที่เหลือต่อไปของชีวิตจักถวายแด่งานของพระเจ้า ซึ่งตรงกับหลักพระพุทธศาสนา เมื่อยุติกามลงเสียได้ นั่นแหละเป็นทางสู่มรรคผลนิพพาน(เมื่อกุลบุตรออกบวชในบวรพุทธศาสนา ก็เท่ากับการบ่งบอกว่า เขาหยุดเขาพอเพียงแล้วในชีวิตอย่างโลก ๆ ต่อจากนั้นก็เป็นภาระของการมุ่งตรงสู่มรรคผลนิพพานแต่ประการเดียว จะไม่ข้องแวะโลกคือกามอีกต่อไป)

แต่อเมริกันวัตถุนิยมไม่คิดอย่างนั้น เพราะพวกเขาไม่เคยคิดที่จะรับใช้พระเจ้า ไม่เคยคิดถึงความสุขทางจิตวิญญาณ พวกเขารู้จักความสุขจากวัตถุเท่านั้น พวกเขาจึงแสวงหากามและชวนกันเสพกามตลอดชีวิตของเขา จึงมีการศึกษาทางเพศศึกษาเพื่อแสวงหารสชาติแห่งกามอันใหม่แปลกไปตลอดชีวิตของเขา ผลก็เกิดขึ้นตรงตามสัจธรรมแห่งพระพุทธศาสนาที่ว่า นตฺถิ ตณฺหา สมานที : ความอิ่มในกามไม่มีในโลก จึงกลายเป็นทั้งเหตุและผล ที่เป็นความชั่วร้าย เพราะก่อเกิดการหมกมุ่นเสพกามกันตลอดไปตลอดชีวิตทุกวัยมีแต่แสวงหารสแปลกใหม่ทางกามารมณ์ (ดูชีวิตดาราภาพยนต์อเมริกัน เป็นตัวอย่าง พวกเขาเสพ เฝ้าเปลี่ยนคู่เสพกันไปอย่างไร เพื่อแสวงหารสชาติแปลกใหม่ไปอย่างไร จนกระทั่งดาราพวกนี้แหละเป็นต้นกำเนิดโรคเอดส์อันร้ายแรงของโลก อันใคร ๆ ก็รู้ แต่อเมริกันและอเมริกาหามีความรับผิดชอบไม่) เพราะเสพ ๆ ไปก็ไม่เคยอิ่มเคยพอตามคติพุทธธรรมที่อ้างนี้ และก็ไม่มีใครคอยห้ามปรามคอยให้แสงสว่าง คอยชี้ทางไปสู่พระเจ้า ชี้ทางไปสู่อริยสัจธรรมแห่งชีวิต ไม่มีอเมริกันใดเชื่อว่า พระเจ้าให้ยุติการเสพกามลงเมื่อถึงเวลาอันสมควร(คือเมื่อแต่งงานแล้ว) แล้วให้เวลาที่เหลือไปรับใช้พระเจ้า

เราจงคอยพิศูจน์สัจธรรมนี้ เมื่อความอิ่มในกามไม่มีในโลก ความหมายที่น่ากลัวของการริเสพกาม ของการหมกมุ่นในกาม ก็คือ การสะท้อนผลร้ายแรงยิ่งกว่ายาเสพติดทุกชนิดในโลก เพราะเมื่อได้เสพเข้าแล้ว ก็ติดในรสชาตินั้น ผลร้ายก็เกิดขึ้นอย่างเดียวกับยาเสพติดเหล่านั้น แต่อเมริกันหาอาจคิดเช่นนี้ไม่ เพราะระบบสังคมอเมริกันไม่เคยเอาใจใส่ศึกษาสัจธรรมแห่งจิตวิญญาณ ปล่อยให้สังคมโลดแล่นไปในเรื่องวัตถุนิยมจนหลงในวัตถุนิยมไปอย่างเต็มที่ จนกระทั่งความหมายทางจิตใจหมดสิ้นไป เหลือแต่ความหมายทางวัตถุล้วน ๆ เห็นคนเป็นแต่เพียงวัตถุแห่งความใคร่ชนิดหนึ่ง จึงต้องประสบความหายนะ กลายเป็นปัญหาสังคมที่ยิ่งใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะได้เพิ่มพฤติกรรมแปลก ๆ ทางการเสพกามไปไม่หยุดหย่อน แม้กระทั่งคนหนุ่มสาวของเขาจะเสพกันข้างถนนรนแคม แสดงภาพยนต์เสพกามคู่ให้คนดู หรือจะแสดงการสังวาสผ่านสื่ออินเตอร์เนตไปทั่วโลก เขาก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้แล้ว เพราะเหตุที่ได้ตั้งอยู่ในความเขลาประมาท ปล่อยให้มีการฝืนสัจธรรมข้อนี้มานาน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งประเทศของเขา หรืออาจกล่าวได้เลยว่า การเกิดขึ้นแห่งประเทศอเมริกา คือการเกิดขึ้นแห่งมารร้าย คือ วัฒนธรรมแห่งกามราคะ ดุจดังเชื้อโรคร้ายที่ระบาดไปอย่างเร็วรุดในโลก ในยุคของผู้นำสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบันยิ่งทวีมากขึ้น จนเราไม่อาจคาดหวังหรือมีหลักประกันได้เลยว่า เชื้อร้ายนี้จักได้รับการเหลียวมองดู เพราะตัวของผู้นำประเทศเองก็ติดยาเสพติดชนิดนี้เข้าอย่างเต็มตัวเช่นเดียวกัน จึงเป็นหน้าที่ของชาวโลกทั้งสิ้น หน้าที่ของระบบวัฒนธรรมของโลก ระบบการศาสนาสากลในโลก จะต้องช่วยกันดูแลระงับยับยั้งวัฒนธรรมที่นิยมการเสพกามอย่างอเมริกันเสียโดยเด็ดขาด หาทางหันเหทิศทางอเมริกันเข้าสู่ศาสนธรรมบ้าง

 

 

 

 

 

 

 ขอคิดด้วยคน อานันท์ ปันยารชุน พบ เกษม ศิริสัมพันธ์
เรื่องมหาวิทยาลัยไทยกับความคิดทางการเมือง
ช่อง 9
22 ก.ค.41 หลังข่าวสองทุ่มครึ่งมหาวิทยาลัยไทยกับความคิดทางการเมือง อานันท์ ปันยารชุน เกษม สิริสัมพันธ์ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ บันทึกเทปเมื่อ 27 มิ.ย.41 64 ปีธรรมศาสตร์ ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยเมืองไทยต้องเป็นอย่างไร เห็นตรงกันหมดว่าต้องเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยไม่ควรมีบทบาททางการเงิน มหาวิทยาลัยคืออะไร นักศึกษาควรเป็นอย่างไร กรณี นศ.มธ.กับการเมืองยุค 14 ตุลาคม มหาวิทยาลัยต้องเปิดกว้าง รับเสียงคนส่วนน้อย อย่าได้

ริดรอนสิทธิของนักศึกษา นิตยสารจัดระดับมหาวิทยาลัย ชี้เรตมหาวิทยาลัย ออกจากระบบความคิดระบบราชการเสียก่อน เรตแบบไทย ๆ ไม่ใช่เอเซียวีค อยู่ระบบราชการสมองจะเสื่อมหมด ถูกกลืนไปหมด ธรรมศาสตร์ผูกพันกับการเมืองมาแต่เริ่มต้น หากแต่ 6 ตุลา เป็นเรื่องความด่างพร้อย ธรรมศาสตร์ก็มีส่วน จุดเด่นของธรรมศาสตร์คือสร้างความหลากหลาย มีส่วนร่วมกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม มองธรรมศาสตร์มองอาจารย์ป๋วย เอาแต่จำนวนไม่เอาคุณภาพ เป็นเรื่องของระบบทั้งหมด ความคิด ค่านิยม ต้องเปลี่ยน ตัวค่านิยมเป็นสำคัญ ค่านิยมราชการจะต้องเปลี่ยน เขาเรียนเอาปริญญา ไม่ได้เรียนเอาความรู้ นักวิชาการต้องให้แง่คิด จุดประกายทางปัญญา

 

 

 

 

 

 

 

 ไอทีวีทอล์ค ปัญหารง.ไทยเมล่อน
ไอทีวี
24 ก.ค.41 2030 น.สุภาพ คลี่ขจาย นำปัญหาฉกาจฉกรรจ์มาเสนอ มีผู้ร่วมรายการ มาจากโรงงานไทยเมล่อน 3 คน เราจะทำอย่างไรกันเมื่อโรงงานจำต้องปิดตัวลง แล้วคนงานตกงานทันทีหลายพันคน มีส่วนหนึ่งที่เสมือนว่าบ้านแตกสาแหรกขาดลงในทันที เราจะทำอย่างไร เมื่อกรณีรง.ไทยเมล่อนเป็นเพียงกรณีเริ่มต้น ในสองสามเดือนต่อไปโรงงานจะทะยอยปิดตัวเองลงไปตามลำดับ ๆ รัฐบาล เจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้องพูดออกไปแล้ว ก็ดูเหมือนไม่ให้ความมั่นใจได้พอเลย

 

 

 

 

 

 

 

 กรองสถานการณ์ ผ่าหัวใจบิ๊กจิ๋ว
ช่อง 11
27 ก.ค.41 หลังข่าวสองทุ่มอาวัสดา ปรกมนตรี กับ อดิศักดิ์ ศรีสม ตั้งคำถามเอากับหัวหน้าพรรคความหวังใหม่หลายคำถามที่ตรงใจคน เริ่มแต่การเมืองไปถึงเศรษฐกิจ คำตอบน่าคิด นักเศรษฐศาสตร์มันเยอะเหลือเกิน ก้าวไม่ทันสถานการณ์ เพราะก้าวแบบ one step behind ก้าวตามหลังสถานการณ์ 1 ก้าวเสมอไป สปิริตที่ละทิ้งอำนาจคือสปิริตที่สูงสุด นี่คือจิตใจของบิ๊กจิ๋ว ที่น่าจะเป็นเยี่ยงอย่างทางการเมืองต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 ข่าวคดีคลินตั้น กับเลวินสกี้
ช่อง 9

31 ก.ค.41 1920 น.สหรัฐอเมริกา คดีประธานาธิบดีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา นายบิล คลินตั้น เคลมสาว บุคคลระดับผู้นำสูงสุดสหรัฐ มาถึงขนาดจะมีการพิศูจน์คราบอสุจิบนเสื้อผ้าของ น.ส.โมนิก้า เลวินสกี้ ขณะเป็นพนักงานฝึกหัดในทำเนียบขาว ว่าจะมีร่องรอยไหม ขณะเดียวกัน นางสาวพอลล่าร์ โจนส์ ผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็ยื่นดำเนินการกับคลินตั้นต่ออีกในชั้นอุทธรณ์ การสำรวจมติมหาชนก็คงสำรวจต่อไป เช่นโทรทัศน์สี ซีบีเอส และ บางสำนักผลก็ออกมาแตกต่างกัน บ้างว่าคนยังนิยมคลินตั้น เพราะชื่นชมการทำงานของเขา บางสำนักว่าประชาชนยังข้องใจและว่าหากเป็นจริงคลินตั้นควรลาออก บางสำนักว่า ประชาชนเชื่อว่าคลินตั้นมีเพศสัมพันธ์กับเลวินสกี้จริง นั่นหมายความว่าคลินตั้นให้การเท็จต่อศาล และนั่นก็คือโกหกประชาชน น่าถอดถอนจากตำแหน่งเสียที คลินตั้นตัดสินใจจะให้การอัยการ 17 ส.ค.41 ประเทศอเมริกากว้างใหญ่ มีความเจริญทางการศึกษาทุกแขนง น่าจะมีคนดีมีความสามารถพอให้เลือกได้มากมาย คนดีมีเพียงนายบิล คลินตั้น คนเดียวหรือ น่าที่จะหาคนมาแทนได้แล้ว ขณะนี้นายบิล คลินตั้นดำเนินนโยบายผิดพลาด อย่างใหญ่หลวง ขาดความรอบคอบ จนก่อศัตรูขึ้นทั่วทุกมุมโลก หากปล่อยให้บริหารงานต่อไป ประเทศอเมริกาและประชาชนอเมริกันจักโดดเดี่ยว ไร้มิตรไมตรีที่จริงใจ ประเทศต่าง ๆ และพลเมืองของประเทศทั้งหลายทั่วโลกจะมองดูอเมริกาอย่างรังเกียจขยะแขยง เพราะมุ่งกอบโกยเงินตราเข้าประเทศโดยวิธีการไม่ชอบธรรมทุกวิธีการเพียงดังว่าปล้นโลก แต่ชาวอเมริกันทั้งหลายหายั้งคิดไม่ เพราะพอใจในลาภผลเงินทองรายได้ที่คลินตั้นทำมาหาได้ หากชาวอเมริกันไม่ยั้งคิดในเรื่องเงินเสียแล้ว ผลร้ายจักเกิดขึ้นต่อประเทศและประชาชนอเมริกันอย่างแน่นอน

มองจากคดีเพศสัมพันธ์บ่งบอกว่าเขาเป็นชายอเมริกัน นักบริหารสาธารณะแห่งชาติอเมริกันคนแรกที่ไร้สำนึกทางศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม ไร้ยางอายเป็นอันมากผิดปกติมนุษย์ อันเป็นคุณสมบัติจำเป็นของมนุษย์ นั่นหมายความว่า กระทำการอันเป็นการดูหมิ่น ดูแคลน ไม่ซื่อตรง มีกริยาหน้าซื่อใจคด ต่อภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย คือ คุณนายคลินตั้น อันเป็นสตรีหมายเลข 1 ของโลกด้วย ต่อบุตรสาวของเขาเองด้วย และผู้บริหารอย่างเขาเมื่อบริหารอยู่ ก็ย่อมปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ที่ไร้ยางอายเฉกเช่นเดียวกับเขาเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า รายล่าสุดก็คือ หนุ่มสาวอเมริกันคู่ที่ประกาศจะร่วมเพศครั้งแรกของตนให้คนทั้งโลกดูทางอินเตอร์เนต จึงน่าที่โลกจะได้ร่วมกันพิจารณากรณีนี้อย่างจริง ๆ จัง ๆ และในเบื้องต้น น่าจะประกาศห้ามหนุ่มสาวคู่นี้เข้าประเทศของตน ๆ ฐานมีวัฒนธรรมทรามขาดสำนึกแห่งศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมแห่งมนุษย์ หากไม่ระวังคนคู่นี้ ปล่อยให้เข้ามาก็อาจก่อเกิดอันตรายทางวัฒนธรรมทรามเช่นนี้ระบาดในหมู่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา แม้กระทั่งประชาชนทั่วไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้

 

 

 

 

 แสงส่องใจ ไปนมัสการหลวงตามหาบัว
ช่อง 9
1 ส.ค.41 0600 น.


ไปนมัสการพระอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านแบกภาระสำคัญ เอาชีวิตเป็นเดิมพัน ครั้งที่2 ครั้งแรก เอาชีวิตเดิมพันกับการต่อสู้กิเลส นำธรรมะมาสู่ใจ สมหวังแล้ว ครั้นชนะแล้ว มาสละชีวิตเป็นครั้งที่ 2 คือสละชีวิตช่วยชาติช่วยแผ่นดิน จึงเกิดโครงการทองคำช่วยชาติ ขอเป็นผู้นำ คำว่า "พระพุทธเจ้าอยู่ไหนเราไม่ต้องตาม พระนิพพานอยู่ไหนเราไม่ต้องหาต่อไปอีกแล้ว” เป็นถ้อยคำที่ยากจะได้ยิน เพราะเป็นคำพูดที่ อวดอุตตริมนุสสธรรม (ผู้ที่ไม่มีคุณธรรมอยู่จริงจะไม่กล้าอวด เพราะจะผิดพระวินัยที่มีบทลงโทษสูงสุด คือต้อง ปาราชิก) ฉะนั้นเมื่อได้ยินได้พบว่าท่านผู้นั้นท่านมีอุตริมนุสสธรรมจริง อันน่าชื่นชมสำหรับคนทั่วไป น่าที่ชาวพุทธจักปลาบปลื้ม และร่วมมือกันทำบุญกุศลจำเริญรอยตาม

 

 

 

 

 วันนี้เรามีหนังสือเป็นเพื่อน
ช่อง 9
ดึก 2300 น. 1 ส.ค.41


พูดถึงร้านขายหนังสือในและต่างประเทศ ว่ามีการเกิดขึ้น และเสื่อมลงเหมือนชีวิตมนุษย์ หนังสือชื่อ “ร้านหนังสือที่รัก” พูดถึงร้านหนังสือโป๊ ร้านหนังสือเกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีอยู่ในอเมริกา อันสะท้อนความวิปริตทางเพศที่ยิ่งใหญ่ของคนในประเทศนั้น ได้รู้จักเจ้าของร้านดวงกมล มีร้านที่ซีคอนสแควใหญ่เท่าสนามฟุตบอล และร้านดอกหญ้า ที่สยามสแคว และสาขามากมายทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ทำด้วยใจรัก ร้านหนังสือในดวงใจเป็นอย่างไร ? เราอยากตอบบ้างว่า ต้องมีหนังสือทุกชนิดแต่ละชนิดจบในเล่มหรือมีเล่มต่อไปจนจบอยู่ที่ร้านนั้น ให้เลือกอ่านได้หลายหลาก มีอาหารเครื่องดื่มบริการเพื่อไม่ให้การอ่านของเราหยุดชงักลงเพราะอาหาร ประเด็นที่เห็นด้วยอย่างมากคือคนไทยอ่านหนังสือน้อย เจ้าของร้านดวงกมลเสนอว่าถ้านักการเมืองอ่านหนังสือมากสักหน่อย จะรู้ปัญหาของประเทศดี อาจแก้ปัญหาได้ใน 24 ชั่วโมง ก็เห็นด้วย

 

 

 

 

 

 

 รายการแสงธรรม ข่าวพระสังฆราชไทย7องค์ไปประชุมวาติกัน
ช่อง 9
0530-0600 น. 2 ส.ค.41

 รายงานข่าววันนี้ ว่า จะมีการประชุมสภาพระสังฆราช ณ สำนักวาติกัน โดยมี สันตปาปาจอห์น ปอลที่ 6 เป็นประธาน จะมีพระสังฆราชจากประเทศไทยเข้าร่วมประชุมด้วย 7 องค์ โดยมีพระสังฆราชมีชัย กิจบุญชู ในฐานะประธานสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย นำเข้าร่วมประชุมด้วย ฟังแล้วงงงัน คนไทยทั้งประเทศ คงถามกันว่า สภาพระสังฆราช คืออะไร อยู่ที่ไหน พระสังฆราชมีชัย กิจบุญชู อยู่วัดหรือพระอารามไหน ทำไมมีฉายาเป็นไทย ๆ ไม่เป็นบาลีผิดจารีตคณะสงฆ์ และซ้ำ เป็น ประธานสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทยอีกด้วย การประชุมสภาพระสังฆราชครั้งนี้ พระสังฆราชมีชัย กิจบุญชู ก็จะได้นำพระสังฆราชจากประเทศไทยไปร่วมประชุมด้วยจำนวน 7 องค์ คงจะรวมเอา สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศน์ด้วยองค์หนึ่งละกระมัง แต่แล้วก็คงสับสนกันต่อไปอีกว่า สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรฯ ท่านทรงเป็นประธานคณะสงฆ์ไทยอยู่ตามพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แล้วเหตุใดจึงมี พระสังฆราชมีชัย กิจบุญชู มาเป็นประธานสภาพระสังฆราชไทยซ้อนเข้าไปอีก ก็คงฉงนฉงายไปกันใหญ่ กลายเป็นคำถามสำคัญขึ้นมาว่า คงมีของแท้กับของเทียมละกระมัง แล้วสังฆราชองค์ไหนของแท้ สังฆราชองค์ไหนของเทียม แต่แล้วก็คงจะแย้มหัวไปตาม ๆ กัน เมื่อพบว่าสังฆราชที่จะไปประชุมนั้นแหละล้วนของเทียมทั้งสิ้น ก็แล้วคนที่จัดรายการแสงธรรมกุข่าวอย่างนี้มาได้อย่างไรให้คนทั่วประเทศสับสนกันไปหมด เพราะสอบสวนเอาความจริงก็ได้ความว่า ที่จะไปประชุมสภาพระสังฆราชจำนวน 7 องค์ตามข่าว นั้น ล้วนพระสังฆราชเทียม ๆ จากประเทศไทยทั้งสิ้น ???

 

 

 

 

 

 

 ถ่ายทอดสดจากวัดพระธรรมกาย พิธีบวชอุบาสิกาแก้ว
ช่อง3, ช่อง 5
9 ส.ค.41 เวลา 1400-16.00 น.พิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรม9ประโยค และบวชอุบาสิกาแก้ว(บวชชี)ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ วัดพระธรรมกาย มีบวชชี 1 แสน 4 หมื่นรูปถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ภาพที่ถ่ายทอดจากสภาพระธรรมกายสากล วัดพระธรรมกายน่าจะ เป็นภาพที่น่าชื่นชมยินดี สามารถก่อเกิดความเลื่อมใสศรัทธาได้กว้างขวาง น่าชื่นชมยินดีกับพระเปรียญ 9 ประโยคทั้ง 41 รูป ที่รับพัดเปรียญจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาภิเษก กรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ มีการนั่งสมาธิตามแบบวัดพระธรรมกาย ที่ให้จับภาพนิมิตรที่เป็นลูกแก้ว อยู่ที่ศูนย์กลางกาย ท่านว่าใช้จินตนาการไปก็ได้ ให้นึกนำใจมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลา ให้ใจเป็นสุข เย็นฉ่ำอยู่ตลอดเวลา สามารถทำได้ทุกเวลา และสถานที่ ก็นับเป็นอุบายเจริญสมาธิอีกวิธีหนึ่ง งานวันนี้มีหลายวัตถุประสงค์ ล้วนรวมลงที่ถวายพระพร 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ นับเป็นภาพแห่งความตระการยิ่งใหญ่ที่น่าชมสำหรับชาวโลกเมื่อถ่ายทอดทางอินเตอร์เนต สภาพระธรรมกายกว้างใหญ่มหืมา คนร่วมงานดูมโหฬาร มีภิกษุสามเณร กว่าพัน นางชี แสนสี่หมื่นคนเศษ และญาติโยมพุทธบริษัทอีกจำนวนหนึ่ง และที่สหรัฐอเมริกา ที่ตรงกับเวลา 1 นาฬิกาเศษ ก็มีการปฏิบัติธรรมพร้อมกันไปด้วย การถ่ายทอดจบลง ณ พิธีขอลาบวชของอุบาสิกา นายกว้าง รอบคอบ อธิบดีกรมสามัญศึกษา ให้สัมภาษณ์ว่าได้นำนิสิต-นักเรียนจำนวนหนึ่งแสนคนมาบวชเพื่อให้ซาบซึ้งในพระราชจริยาวัตร เพื่อเตรียมเป็นแม่ที่ดีต่อไป นอกจากนี้ยังมีพิธีประดิษฐานพระธรรมกายประจำตัวองค์แรกบนยอดโดม ที่มหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งมีที่บรรจุได้ 1 ล้านองค์ มีการทวนประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งว่า วัดพระธรรมกายสืบสานสร้างจนยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ ด้วยสองบัณฑิตหนุ่มจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือพระราชวิสุทธิคุณ (ธมฺมชโยภิกฺขุ) พระภาวนาวิริยคุณ(ทตฺตชีโวภิกฺขุ)
หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 12

อาศิรวาทราชินิสดุดี
หน้าบอกสถานะของเรา
สัญลักษณ์ของเรา ภาพนกขาว เราจะบิน บิน บิน และบินไป
พุทธทำนาย เดือนสี่ปีกุน
คอลัมน์บันทึกการท่องเที่ยว : ลายมือของท่านพุทธทาสภิกขุ
บทบรรณาธิการ
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านต่อระบบสงฆ์ปัจจุบัน(ต่อ)
ประชาธิปไตยสงฆ์ จะปฏิรูปอย่างไร?
ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระพุทธรูปปางเหยียบโลก
ท่านยังไม่รู้จักพุทธทาสภิกขุ
นิทานธรรมะ มานุสสาสุรสงคราม ภาค 1Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----