ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


ประชาธิปไตยสงฆ์ ถาม-ตอบ

(คอลัมน์ประชาธิปไตยสงฆ์)

จะปฏิรูปการปกครองสงฆ์ไปทำไม ?

ปัญหาสมณศักดิ์สงฆ์ ปัญหากฎหมายกับการปฏิรูปการระบบสงฆ์

 

 

 

 

คำถาม กรณีธัมมชโย ยันตระ อมโร ภาวนาพุทโธ นิกร ธัมมวาที เป็นต้น นั้นเกิดขึ้น มาจากสาเหตุใด ในอนาคตจะมีอีกหรือไม่ ?

 

คำตอบ เกิดจาก ระบบสงฆ์ ระบบสงฆ์ทุกวันนี้ไม่ใช่วิถีทางที่อาจชำระล้างสังหารกิเลส ราคะ ตัณหา อุปาทานได้ ไม่ใช่วิถีทางที่จะไปสู่พระพุทธเจ้าได้ ไม่ใช่วิถีทางที่จะบรรลุความเป็นพระอริยบุคคล นับแต่ โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี ไปจนถึงสูงสุดคือ อรหันต์ ได้ การได้ตำแหน่งพระสังฆาธิการ และสมณศักดิ์ พระครูก็ดี พระราชาคณะก็ดี สมเด็จพระราชาคณะก็ดี หาใช่เครื่องหมายแห่งการชำระกิเลส ราคะ ตัณหา หรือมรรคผลแต่อย่างใดไม่ หากยังไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนระบบสงฆ์เสียใหม่แล้ว เหตุการณ์เช่นเดิมก็ย่อมจะเกิดขึ้นมาอีก และอาจจะได้เห็นว่า ผู้ที่อยู่ในระบบ ระดับสูง ๆ ก็อาจก่อปัญหาชนิดนี้ขึ้นได้เช่นเดียวกัน

 

 

 

 

คำถาม     ระบบยศศักดิ์ หรือ สมณศักดิ์สงฆ์ รวมทั้งตำแหน่งทางการปกครองหลายชั้นหลายระดับ ในหมู่สงฆ์ เท่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ยังมองไม่เห็นว่า มีความเสียหายอย่างไร อยากให้มองในแง่ดีบ้าง อย่ามองโลกในแง่ร้าย เอาตัวเองเป็นใหญ่เกินไป สงฆ์เราถึงอย่างไรก็ปกครองโดยหลัก พรหมวิหารธรรมอยู่แล้ว ทอดทิ้งหลักนี้ไม่ได้อยู่แล้ว

 

ตอบ       ระบบเองเป็นอันตรายอยู่ในตัวเอง กล่าวคือ ระบบจะค่อย ๆ กัดกร่อนทำลายตัวเองลงไป ไม่มีผู้ใดทำลายระบบและหมู่สงฆ์หรอก นอกจากตัวระบบเองทำลายตัวเอง เหมือนแท่งเหล็กที่มีสนิมขึ้นจากตัวมันเอง นานเข้าก็จะค่อยชำรุดสึกกร่อนไปจนสูญสิ้นสภาพ ไม่อาจเป็นอยู่ได้ สมัยใดมีสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิเปลี่ยนแปรไปในทางที่ให้โทษ เพิ่มโทษ อันตรายก็จะเร่งเร็วและแรงขึ้น

และสมัยเช่นว่านั้นก็มาถึงแล้ว

 

คือขณะนี้ ระบบสงฆ์ได้กัดกร่อนทำลายตัวเอง จนถึงจุดที่สังคมภายนอกวงการสงฆ์ ต้องประหลาดใจไปทุกทีแล้ว

 

เหตุผลในเรื่องนี้ มองจากสัจธรรมอันเป็นกรอบใหญ่ก็คือ การนำเอาวิถีโลกไปใช้กับวิถีธรรม คือกำหนดให้ธรรมเดินไปตามวิถีโลก ธรรมก็เดินผิดทิศทางของตนเองและย่อมเสื่อมลง แทนที่จะไปสู่ทิศทางของพระธรรมเอง ก็กลับไหลไปสู่โลก คุณภาพธรรมก็ค่อยเสื่อมลงไป ๆ

 

ข้อบกพร่องที่สำคัญของระบบสงฆ์ก็คือไม่สามารถดำรงความยุติธรรมใดใดได้ ไม่ว่าความยุติธรรมในหมู่สงฆ์เอง ต่อองค์รวมของพระพุทธศาสนา และทั้งความยุติธรรมต่อประชาชน หรือสังคมในหมู่สงฆ์เอง เช่น การได้ตำแหน่งและสมณศักดิ์ รวมไปถึงการเลื่อนไปตามขั้นวิ่งแห่งตำแหน่ง หรือสมณศักดิ์ ไม่มีความเป็นธรรม ไร้หลักการ เกิดปัญหาระหว่างหมู่สงฆ์ในส่วนกลางคือ ในกรุงเทพมหานคร กับภูมิภาค คือสงฆ์ 76 จังหวัดอันกว้างใหญ่ กรณีปัญหาชนิดนี้ ยังเป็นเรื่องใหญ่พิสดาร แตกสาขาปัญหาออกไประหว่างธรรมยุติกนิกาย กับมหานิกายอีกด้วย

 

และครั้นเมื่อพยายามแก้ไข แนวทางที่แก้ไขกันอยู่ของฝ่ายสงฆ์ขณะนี้ ก็ไม่เป็นธรรมแก่สังคม ไม่เป็นธรรมแก่ประชามหาชนทั้งหลาย ไม่เป็นธรรมทั้งต่อพระธรรมวินัยเองและสังคม วิถีทางเช่นนี้แหละที่ค่อย ๆ เคลื่อนเข้ามาบดบังวิถีทางมรรคผลนิพพานเสีย โดยนำนักบวชออกจากความสันโดษ และความสมถะ ไปสู่การแข่งขันแสวงหาความร่ำรวยมั่งคั่ง เพื่อแสวงหาตำแหน่งและสมณศักดิ์ที่สูงขึ้นไป ในที่สุด คำว่ามรรคผล นิพพานก็เป็นแต่เพียงเครื่องมือของการโฆษณาเท่านั้น หาของจริงปรากฎมิได้

จึงไม่เป็นธรรม ในความหมายของความเป็นธรรมต่อสังคมโดยรวม

 

และยังมีปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย ต่อเมื่อมาถึงวันหนึ่ง ประชาชนฉลาดขึ้น ก็จักมามองเห็นเองว่า การเลี้ยงพระในระบบสงฆ์ปัจจุบันนี้ เป็นงานใหญ่ที่เหน็ดเหนื่อยและสิ้นเปลืองของสังคม อย่างน่าใจหาย พระสงฆ์สาวกที่แท้ ตามธรรมตามวินัย ไม่ว่าพระธรรมดา พระอริยบุคคล เสขบุคคลหรือ อเสขบุคคล ก็ตาม อันเป็นพระสงฆ์ที่แท้ พระจริง ๆ นั้น ท่านเลี้ยงง่าย เพราะท่านต้องการพอให้อยู่ได้เพื่อการต่อสู้ประพฤติธรรมชำระกิเลสให้สิ้นไปเท่านั้นก็พอแล้ว จักมิมีโอกาศในการเบียดเบียนสังคมแต่อย่างใดเลย และที่สำคัญ ระบบสงฆ์ที่ถูกต้องตามธรรมตามวินัยจริง ๆ จะมีแต่ทำคุณประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้น นั่นก็คือสงฆ์เองก็จะละคลายจากกิเลสได้ เพราะไม่มีทางอื่นใดเลยที่พระสาวกจะเอาชนะราคะ ตัณหาได้ นอกจากเดินตามทางพระธรรมวินัย สละโลกธรรมทั้งสิ้น มาถือสันโดษประพฤติสมถะ บำเพ็ญวิปัสนากรรมฐานให้เป็นผล ตราบชนะกิเลสเท่านั้นจึงจะสามารถ ประพฤติตามคำสั่งของบรมศาสดาที่ว่า พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ เพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขของมหาชนโดยส่วนเดียว ถ้ายังเอาชนะราคะไม่ได้ด้วยมรรคผล ไปทำราชการสงฆ์ หรือการที่ระบบพาเดินไปตามวิถีทางโลกธรรม ที่ต้องออกไปคลุกคลีวัตถุกามต่าง ๆ กลับจะเป็นอันตรายร้ายแรงยิ่งขึ้น การละเมิดต้องอาบัติก็มีขึ้น ๆมากขึ้น ๆ ตามที่เห็นอยู่แล้วในปัจจุบันนี้

 

ฉะนั้น ระบบตำแหน่งและสมณศักดิ์สงฆ์ปัจจุบัน ตัวระบบเองเป็นตัวก่อปัญหาขึ้นเองทั้งสิ้น และเมื่อระบบเดินไปโดยโลกธรรม 4 มีลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ก็กลายเป็นวิถีแห่งความเห็นแก่ตัว ไม่คำนึงผลประโยชน์ และความชอบธรรมของส่วนรวม ก็ไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน ไม่เป็นธรรมแก่สังคม ไม่เป็นธรรมแก่ประเทศชาติ ไม่เป็นธรรมแก่ผู้อุปัฏฐากค้ำจุนเลี้ยงดูอยู่ และ ไม่เป็นธรรมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมศาสดา

 

นอกจากปัญหาความไม่เป็นธรรมแล้ว ยังมีปัญหาอื่นอีกมาก เช่นปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะสงฆ์ ไม่ว่าด้านการปกครอง และ การศึกษา ซึ่งได้มีกรณีตัวอย่างที่เห็นชัดเจนครั้งแล้วครั้งเล่า เช่นกรณีเกิดอธิกรณ์ขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าที่ระบบสงฆ์ไม่แสดงออกถึงสำนึกในภาระหน้าที่และขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอธิกรณ์นั้น ๆ ด้วยตัวระบบของหมู่สงฆ์เอง และยังมีกรณีที่ระบบสงฆ์ไม่สามารถจัดการพระบวชเข้ามาอยู่ในระบบแล้วมีการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนล้วน ๆ อย่างเป็นล่ำเป็นสันโดยไม่ชอบด้วยธรรมด้วยวินัย อันเป็นข้อบ่งไปว่าในระบบเองก็เป็นเช่นนั้นด้วย เป็นต้น

 

ฉะนั้น เมื่อมีการวิเคราะห์ศึกษาวิจัย ของปัญญาชนคนยุคใหม่ของสังคม รู้เหตุและผลว่าสิ่งใดเป็นธรรม สิ่งใดไม่เป็นธรรม อะไรคือวิถีธรรม อะไรคือวิถีโลก แล้ว ขบวนการที่เคลื่อนไหวเพื่อความเป็นธรรมของคนทั้งหลายผู้มีความยุติธรรมในหัวใจก็จะเกิดขึ้น ย่อมนำไปสู่การวิพากษ์ ก่อเกิดเป็นกระแสแห่งการศึกษาค้นหาสัจธรรมที่แท้ ที่เป็นแก่นแห่งพระพุทธศาสนา และขณะนี้ สังคมปัญญาชนส่วนหนึ่ง รวมทั้งสื่อมวลชนของชาติ ก็เริ่มประหลาดใจและกำลังเพ่งมองอยู่ ด้วยความสงสัย และในที่สุดก็จะนำความคิดของสังคมไปสู่คำถามสำคัญที่ว่า เหตุใดมหาชน จึงสร้างระบบสงฆ์ขึ้นมาเช่นนี้ คือระบบที่ไม่เกื้อกูลทั้งต่อหมู่สงฆ์เองและสังคมเลย หากแต่รบกวนบั่นทอนตนเอง เบียดเบียนตนเอง เบียดเบียนสังคมอย่างไม่เป็นธรรมเช่นนี้ และที่สำคัญก็ยังเบียดเบียนบ่อนทำลายระบบที่แท้จริงคือวิถีทางมรรคผลของพระพุทธศาสนาอีกด้วย และ ย่อมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบอย่างใหญ่หลวงต่อไป และเพื่อการเตรียมรับสถานการณ์เช่นนี้ จึงต้องมีมันสมองส่วนหนึ่งของสังคมและของระบบสงฆ์เอง มาทำหน้าที่เพื่อการตระเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการปฏิรูปหรือปฏิวัติ ดังกล่าว เพื่อการนำการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ที่จะต้องถูกต้องตามครรลองแห่งพระพุทธศาสนา คือ พระธรรมวินัย และครั้นเมื่อมีการจัดการระบบให้เป็นธรรม ถูกต้องตามธรรมตามวินัยขึ้น เกิดความเป็นธรรม ทั้งต่อสังคมและต่อพระพุทธศาสนา เมื่อการพระพุทธศาสนาเจริญขึ้นมาอย่างสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง ก็จักยังสังคมให้เจริญด้วยธรรม ยังศาสนบุคคลหรือนักบวชพุทธสาวกให้บรรลุความเจริญอย่างสูงสุด

 

กล่าวคือ ย่อมมีการบังเกิดของอริยบุคคล 8 เหล่าของพระพุทธศาสนาพร้อมเพียงขึ้นมาอีกหนหนึ่งในโลก นั่นหมายถึงสังคมย่อมได้ประโยชน์ล้วน ๆ สังคมจะไม่มีการลงทุนลงแรงอะไรเลยเพื่อให้ท่านเหล่านั้นออกปฏิบัติงาน ไม่จำต้องเอาอกเอาใจท่านเหล่านั้น ด้วยลาภ ก็ดี ด้วยยศ สมณศักดิ์ ก็ดี ด้วยของย่องยอสรรเสริญ ต่าง ๆ นานาก็ดี ด้วยการประจบประแจงต่าง ๆ ก็ดี อันเป็นภาระหนักของสังคมอยู่ทุกวันนี้ และที่สุด ย่อมอาจชะลออายุพระพุทธศาสนาให้สืบไปนานเท่า 5000 พระวัสสาได้ตามพุทธประสงค์

 

 

 

 

 

 

 

 

คำถาม    ตามร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ….. ฉบับของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ นสพ.ดี วิเคราะห์ไปในฉบับที่แล้ว (ดี เดือน ก.ย.-ต.ค.42) ที่เสนอให้

 

......จัดส่วนงานทั้งส่วนกลางและส่วนจังหวัดขึ้นมาอีก 3 ระดับส่วนงาน ทำหน้าที่บริหารงานด้านการศึกษาส่วนคันถธุระและวิปัสนาธุระ แยกจากพระสังฆาธิการออกไปโดยเฉพาะ ดังนี้

 

         1.  ให้มีสำนักงานกลางการวิปัสนากรรมฐาน เพื่อบริหารงานระดับชาติ

         2.  ให้มีสำนักงานกลางการวิปัสนากรรมฐานส่วนจังหวัด เพื่อบริหารงานระดับจังหวัด

         3. ให้มีสำนักงานกลางการวิปัสนากรรมฐานส่วนตำบล เพื่อบริหารงานระดับตำบล

 

โดยมีกรรมการบริหาร อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี กรรมการมาจากพระวิปัสนาจารย์ พระอุปัชฌาย์ หรือพระผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เป็นเถระ มหาเถระแล้ว ที่ไม่มีฐานะเป็นพระสังฆาธิการ และ ไม่มีสมณศักดิ์ จำนวน 20 - 50 รูป ให้มีหน้าที่จัดหาจัดการเกี่ยวกับงานวิปัสนาธุระ วางแผนงานประจำปี ประจำเดือน ฯลฯ จัดสถานที่สำหรับการเจริญธุดงค์กรรมฐาน โดยการประสานงานกับรัฐบาล และองค์การการกุศลต่าง ๆ รวมทั้งประชามหาชนทั่วไป และรัฐบาล รวมทั้งองค์การการกุศลต่าง ๆ ประชามหาชนเหล่านั้นให้การสนับสนุนเครื่องมือ และสถานที่ที่ถูกหลักการเจริญธรรมเจริญวิปัสนากรรมฐานชั้นสูง ประสานงานให้มีการจัดหาสถานที่อันเป็นธรรมชาติ เช่น การอุทธยานแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นที่สำหรับการเรียนการสอนกรรมฐานทุกแบบในพระพุทธศาสนา รัฐบาลต้องเปิดอุทธยานทุกแห่งเพื่อให้เป็นที่เข้าไปจำเริญวิปัสนากรรมฐานได้ตามหลักการพระธรรมวินัย นอกจากนี้ รัฐบาลควรสนับสนุนให้มีอุทธยาน สำหรับส่วนศาสนบุคคลโดยเฉพาะ เพื่อเป็นที่รวมการปฏิบัติธรรมทุกชนิดโดยหวังผลอย่างสูงสุด ให้มีการบรรลุธรรมได้ มีผู้สามารถพิสูจน์ผลธรรม ได้แก่การบรรลุมรรคผลนิพพานตามธรรมตามวินัยได้จริง นั้น

 

อยากขอให้อธิบายเพิ่มเติมไปว่า การที่กำหนดเฉพาะพระที่ไม่มีตำแหน่งและไม่มีสมณศักดิ์ ให้เข้าสู่ระบบนั้นจะมิเป็นการจำกัดตัวเองเกินไปหรือ เพราะโดยสภาพความเป็นจริง พระธรรมดาที่ไม่มีตำแหน่งและไม่มีสมณศักดิ์นั้น ความหมายที่เห็นอยู่โดยทั่วไปก็คือพระ นวก คือพระบวชใหม่ เมื่อมีภูมิรู้ภูมิการศึกษาขึ้นมาหน่อยก็ต้องมีตำแหน่ง มีสมณศักดิ์ขึ้นมา ส่วนน้อยที่สุดจริง ๆ จึงจะดำรงตนเป็นพระธรรมดาที่ทรงธรรมทรงคุณวุมิ อยู่ต่อไปได้ แม้พระฝ่ายวิปัสนากรรมฐาน พระป่า ทุกวันนี้ก็ล้วนถูกครอบงำโดยระบบตำแหน่งและสมณศักดิ์ไปตาม ๆ กันแล้ว และมีแนวโน้มว่าพระป่าเหล่านี้ก็พลอยเห่อเหิมตามไปด้วย ฉะนั้น พระธรรมดาทุกวันนี้ ก็คือความหมายของพระที่อ่อน ด้อย ทุกด้าน ไม่ว่าด้านการศึกษา อาวุโส หรือพรรษา พระที่กล้าแกร่งแข็งแรงกลับมองเห็นได้จากพระที่มีตำแหน่ง มีสมณศักดิ์ ฉะนั้นน่าจะเปิดโอกาสให้พระที่มีตำแหน่ง และสมณศักดิ์ ได้เข้ามาสู่ระบบงานฝ่ายวิปัสนากรรมฐาน ตามที่เสนอมาข้างต้นนั้น จึงจะสามารถทำความฝันให้ใกล้เคียงความจริงได้

 

ตอบ   เราต้องยอมรับความจริงว่า ทางที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยเท่านั้น จึงจะสามารถกลับหันเหทิศทางของเรือใหญ่ ที่เดินฝีจักรไปเรื่อย ๆ สู่หายนะดือกระแสหมุนวนในมหาสมุทรใหญ่ข้างหน้าได้ การที่เราเสนอให้มีเฉพาะพระไม่มีสมณศักดิ์หรือตำแหน่งใด ๆ ที่ถาวรไปชั่วชีวิต ก็เพื่อสถาปนาระบบที่ถูกต้องขึ้นนั่นเอง จริงอยู่พระที่มีความรู้ขึ้นมา มีความสามารถขึ้นมาก็เอาไปเป็นพระราชการหมด เอาไปรับใช้ราชการหมด แต่ความจริงที่เห็นกันชัดเจนทุกวันนี้ก็คือ แม้กระนั้นพระราชการเหล่านั้นก็พากันไปตีบตันกันหมด คือสุมหัวตายกันหมด ตายด้วยกิเลส ราคะ ตัณหา ตายด้วยลาภ ด้วยยศ ด้วยสรรเสริญ และสุข เพราะไม่สามารถเดินไปสู่วิถีมรรคผลนิพพานได้ เพราะวิถีมรรคผลนิพพานถูกกั้นโดยระบบราชการเสียแล้ว แท้ที่จริง เส้นทางที่ระบบราชการสงฆ์ปัจจุบันเดินนั้นก็คือทางเดินไปสู่กาม มีเงิน กับสตรี เป็นเบื้องหน้า เป็นที่หวัง ที่ต้องพานพบ มิใช่ทางแห่งการหลุดพ้น มิใช่ทางที่ระงับกาม มิใช่ทางที่ไปสู่พระพุทธเจ้าได้ ฉะนั้น จะต้องกลับมาสู่ระบบพระธรรมดา ไม่มียศ ไม่มีสมณศักดิ์ ไม่มีตำแหน่งทางราชการ มาสู่การสละโลกธรรม แล้วมุ่งหมายปฏิญาณตนตามรอยพระพุทธเจ้าไปจริง ๆ จึงจักสามารถปฏิบัติธรรมกรรมฐานชั้นสูงสุดจนบรรลุความพ้นทุกข์ เป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดได้

 

และเมื่อระบบที่ปฏิรูปแล้วได้เปิดโอกาสให้ พระผู้ทรงธรรมทรงประสิทธิภาพสูงสุดที่มีอยู่ขณะนี้ก็จักปรากฎตัวออกมาทำหน้าที่ของท่าน แต่ที่สำคัญ การเป็นพระธรรมดานั้น พระสาวกรูปใด ๆ ก็สามารถเป็นได้ เพียงแค่ สละสมณศักดิ์ หรือสละตำแหน่งที่มีเสีย ด้วยจิตใจที่เสียสละอันแท้จริง เท่านี้เองก็จะสามารถได้พระดีมีคุณธรรมสูงอยู่ในระดับหนึ่งมาช่วยกันสร้างดำรงระบบที่ถูกต้องตามธรรมตามวินัยต่อไปได้ ฉะนั้น การที่กำหนดให้มีเฉพาะพระที่ไม่มีตำแหน่งและสมณศักดิ์ เข้าดำรงตำแหน่งทางวิปัสนากรรมฐาน จึงมิได้จำกัดดังที่มีข้อสงสัย หากแต่สามารถเปิดกว้างได้โดยวิธีที่แยบคาย เพราะเพียงแต่ สละสมณศักดิ์และตำแหน่งมาเป็นพระธรรมดา ๆ เสียก่อน เท่านั้นเอง และก็จะใกล้เคียงความเป็นจริงของการปกครองโดยระบบสภาสงฆ์ 4 ระดับเข้าไปอีก เพราะโดยระบบนี้การอยู่ในตำแหน่งจะมีการหมุนเวียนเข้าออก ไม่ติดตาย และมีเกษียณอายุ เปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อความหลุดพ้น เพื่อมรรคผลนิพพาน อันเป็นวิถีทางที่มีแต่ความเพิ่มพูนความสงบ สันติสุข ไม่ตีบตัน ก่อทุกข์ด้วยราคะตัณหาต่าง ๆ เหมือนระบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ และย่อมก่อเกิดกระแสอันใหญ่อันแรง ไหลหลากไปสู่ทิศทางแห่งมรรคผลนิพพานได้อย่างเต็มที่ ด้วยการจัดวางระบบได้ดั่งนี้ การบรรลุธรรมของคนหมู่มากจึงย่อมสามารถมีเป็นขึ้นมาพร้อมกันได้ แม้ในยุคปัจจุบัน

 

 

 
หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 19

พุทธทำนาย เดือนสี่ปีกุน
กวี : ลมอนาคาริกะ
บทกวีสดุดี 5 ธันวามหาราช
บทบรรณาธิการ มองภาพรวม
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว
นานาทัศนะ กรณีวัดพระธรรมกายอาจถึงทางตัน
สากลจักรวาลสากลศาสนา ตอนที่3
หน้าบอกสถานะของเราCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----