ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


บทบรรณาธิการ : หลวงตาจันทร์ คเวสโก ลาสิกขา

บทบรรณาธิการ

 

 

 

นี่คือ หนังสือพิมพ์ดี :วิเคราะห์ข่าวในวงการเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดภาคอีสาน ฉบับปรับปรุงยกระดับ ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม-มิถุนายนพุทธศักราช ๒๕๔๑

 

เราจะบินบินบินและบินไป สู่ขอบฟ้าสดใสในเบื้องหน้า

 

ดี ฉบับนี้ มาสู่ท่านผู้อ่านล่าช้า อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นเราก็ใคร่ขออภัยท่านผู้อ่าน ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง และต่อไปนี้เราก็คงช้าบ้างเร็วบ้าง ตามธรรมดาหนังสือพิมพ์ รายคาบ และภายใต้สถานการณ์อันสลับซับซ้อนที่รอบข้างรอบตัวบังเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปไม่จีรังยั่งยืน เหมือนสถานการณ์วัดมหาพุทธาราม ที่ค่อนข้างเปลืองเจ้าอาวาสตาม “รายงานข่าวพิเศษ วัดมหาพุทธารามได้เจ้าอาวาสองค์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง” ก่อนจะถึงหน้าบรรณาธิการนี้แล้ว ขอเชิญติดตามอ่าน

 

ดี ฉบับนี้เป็นดีฉบับ4เดือนรวด รวมมาตั้งแต่มีนาคม เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 2541 หากแต่เนื้อหานั้นมิได้รวม4เดือนไปด้วย เพราะเราทำไปตามสภาวะของสถานการณ์ เราทำให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสงค์เดินไปด้วยสันติวิธี ซึ่งหมายถึงเดินด้วยพลังสติปัญญาล้วน ๆ ซึ่งการทำไปได้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่รอบคอบ ไม่ประมาท

 

ระหว่างเวลาที่ผ่านมาเราได้ข่าวหลายข่าวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นำไปสู่ความคิดปฏิรูป ปฏิวัติระบบใดใดให้ดีขึ้น ทั้งจากวงการหนังสือพิมพ์ เช่นข่าวสด ไทยรัฐ เป็นต้น และทางข่าวจอแก้ว และ ณ ที่นี้เราใคร่ขอยกตัวอย่างงานบุกเบิกของ ไอทีวี เป็นตัวอย่าง บ่งบอกการตื่นตัวของสังคมในทางที่น่าสังเกต ในด้านการคณะสงฆ์ ไอทีวี(ข่าววันที่ 10 มิ.ย.41)เสนอเรื่องที่น่าสนใจหากแต่ยังขาดรายละเอียดว่า อาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อันเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งประเทศไทยแห่งแรกคู่กับมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เสนอแนวคิดการปฏิรูปการคณะสงฆ์ไทย ว่าควรปรับปรุงโครงร่างทางการปกครองเสียใหม่ ไม่ควรมีระบบสมณศักดิ์ และจำเป็นต้องมีการดำเนินการแก้กฎหมายคณะสงฆ์เสียใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง สำหรับเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลาย ในระยะเดียวกันกับช่วงที่เกิดเหตุวัดในกรุงแห่งหนึ่ง ก็วัดลาดพร้าว ไม่รับเผาศพคนจน นั่นแหละครับขออนุญาตเอ่ยนาม นั้น รายการทางธรรมะที่รู้จักกันดีในวงการชาวพุทธเราคือ อยู่เย็นเป็นสุข(เครือเดียวกับ“รู้ธรรมนำชีวิต”) ในการออกรายการวันที่ 30พ.ค.41 ได้นำเรื่องนี้มาขึ้นหัวข้อสนทนาธรรมแต่ ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น การออกรายการอยู่เย็นเป็นสุข 30 นาที และต่อด้วยรายการแสงส่องใจอีก 30 นาที วันนั้น ปรากฎว่าทั้งสองรายการ ภาพกับเสียงไปคนละเรื่องกัน คนละคนกันไปเลย ภาพเป็นภาพเจ้าคุณพระราชธรรมนิเทศ กับท่านรองอธิบดีกรมการศาสนา สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดอ่านกันตามแนวปกติของรายการ เสียงกลับเป็นสตรีทำการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ คะ!คะ!ขา!ขา! ซึ่งกลายเป็นเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุไป นี่คือการเซนเซอร์ เกิดขึ้นในวงการธรรมะหรือ ไม่น่าเป็นไปได้ แต่หากเป็นความผิดพลาดในการถ่ายทอดรายการของทางสถานีหรือก็น่าจะมิใช่ เพราะไม่มีการชี้แจงจากทางสถานีแต่อย่างใด ในกรณีปัญหาเช่นนี้ เรามีความเห็นว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ด้วยเหตุและผล ไม่พึงกีดกัน ตามหลักการและมาตราที่กำหนดในรัฐธรรมนูญใหม่ที่ให้ความคุ้มครองบุคคลเสมอกัน อีกประการหนึ่งที่เราขอเอ่ยถึงเล็กน้อย ก็คือ หนังสือพิมพ์ดี ปรากฎโฉมในจอแก้ว วันที่ 1 มิถุนายน 2541 เป็นครั้งแรกในรายการ รู้ธรรมนำชีวิตนี้ ขอขอบคุณบริษัทสื่อธรรม จำกัดและท่านผู้ดำเนินรายการไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

ส่วนกรณี พระเทพสิทธิญาณมุนี หรือหลวงตาจันทน์ คเวสโก แอบลาสิกขาโดยพลการ(เพราะพระมีสมณศักดิ์จะลาสิกขาโดยพลการไม่ได้) ซึ่งวงการเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดรู้จักกันดีนั้น ก็เป็นเรื่องน่าสังเกตเป็นอย่างยิ่ง แต่เราจะไม่กล่าวถึงในหนังสือพิมพ์ดี เราอยากจะให้ข้อสังเกตรวม ๆ ว่า ทางฝ่ายบ้านเมืองดูจะตื่นตัวเอาใจใส่ต่อปัญหาการคณะสงฆ์เท่าที่เป็นข่าวมาในช่วงนี้อย่างค่อนข้างฉับพลันทันการณ์อยู่พอสมควร เห็นได้จากบทบาทของท่านรัฐมนตรี อาคม เอ่งช้วน รมช.ศึกษาธิการปัจจุบัน ที่ได้เอาใจใส่พอสมควร และเราเห็นว่านโยบายท่านน่าจะตรง ขอให้เร่งดำเนินการต่อไป ไม่ว่าในด้านวัดกับการสังคมสงเคราะห์ หรือในด้านหลักคือการปกครองคณะสงฆ์

 

นี่ก็เป็นภาพรวม ๆ ของสถานการณ์ข่าวในช่วงที่ผ่านมา ที่วงการสงฆ์เราก็คงจะติดตามมาโดยตลอด สำหรับเนื้อหาหลักของหนังสือพิมพ์ดีฉบับนี้ ก็ยังคงเป็นปัญหาการปฏิรูปการคณะสงฆ์ต่อไป บัดนี้เราเริ่มพาท่านผู้อ่านออกเดินทางต่อไปอีกช่วงหนึ่ง เราเริ่มจำลองภาพสถานการณ์ภายใต้การปรับปรุงระบบสงฆ์ใหม่ตามแนวคิดของหนังสือพิมพ์ดี โดยจะพาท่านผู้อ่านเข้าไปสู่ที่ประชุมสภาสงฆ์ระดับล่างสุด คือสภาสงฆ์ระดับตำบล เมื่อสงฆ์สาวกทั้งปวง เริ่มเคลื่อนไหวไปตามแนวคิดนี้แล้ว ผลสุดท้ายจักพาหมู่ไปสู่มรรคผลนิพพานอย่างไร การบรรลุธรรมเป็นทีมเป็นหมู่พร้อมพรั่งทีเดียวกันทั้งประเทศจักเป็นไปได้อย่างไร นี่คือเส้นทางการหมุนไปแห่งระบบทั้งสิ้นของฝ่ายสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่แท้จริง ขอเชิญท่านติดตามอ่านอย่างพลาดไม่ได้

 

เราได้คัดเอาข้อคิดเห็นจากบุคคลหลายวงการ ที่ได้มาจากแบบสอบถามครั้งที่ 1 ตามที่เราได้รายงานผลไปในหน้าบรรณาธิการเดือน ธันวาคม 2540 แล้วนั้น โดยลงในหน้าจดหมายถึงบรรณาธิการ สำหรับฉบับนี้ได้คัดเอาความคิดเห็นของท่านผู้อ่าน 7 ท่าน ซึ่งรวมทั้งของศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยมีชื่อขณะเป็นประธานคณะอนุกรรมการ ส.ส.ร. (สภาร่างรัฐธรรมนูญ) นักกฎหมาย กับของเพื่อนสหธรรมิกเรา จากมหาวิทยาลัยสงฆ์ กรุงเทพ (ขอปกปิดนามเช่นเดียวกัน) เป็นต้น

 

เรื่องอื่น ๆ เราเปิดคอลัมน์ “เสียงอีสาน” ขึ้นมาอีกหนึ่งคอลัมน์ ฉบับนี้โปรดอ่าน พุทธทำนาย “คันแม่นกายไปภายหน้าศาสนาเฮาจั่งสิฟื้นขึ้นมาใหม่ ในปีกุนล่วงแล้วสิแววขึ้นลื่นหลัง ครั้งนั้นแหล่วคนสิอยู่เป็นสุข” ฟังเสียงรู้สึกสงสารพระพุทธองค์นะครับ คำทำนายนี้บอกว่าศาสนาพุทธกำลังประสบความเสื่อมอยู่อย่างขนาดหนัก แต่จะเจริญขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่ง ในปีกุน นับไปจากปีนี้ปีขาลอีก 9 ปี ก็ถึงปีกุนตามพุทธทำนาย ก็คงพอดี หากว่าการดำเนินการปฏิรูปการระบบสงฆ์สำเร็จลง ด้วยความพยายามเริ่มต้นเสียแต่วันนี้ ปีนี้ ผลก็คงหวังอย่างพุทธทำนายได้อย่างแน่นอน นะครับ พุทธทำนายคำกลอนอีสานนี้มีที่มาที่ไปครับเชิญพบได้เลย นอกจากนี้ เราเสนอหมอลำปฏิวัติด้วย สำนวนของมหาเก่า ประจำกองบก.นี้เอง จะมีต่อไปเรื่อย ๆ เชิญติดตาม

 

นอกจากนี้เรายังมีความคิดที่จะเปิดคอลัมน์บางคอลัมน์ที่พูดถึงองค์กรชาวพุทธ์ที่แสดงบทบาทสำคัญ ๆ อยู่ในขณะนี้ เช่นองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ที่ได้เห็นใน จดหมายข่าว ที่จัดทำโดยคณะของ ดร.นันทสาร สีสลับ (ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมหนังสือพิมพ์ ดี ด้วย) หากแต่เป็นจดหมายข่าวภาษาอังกฤษ เราเห็นว่ามีเนื้อหาที่สำคัญ ๆ น่าสนใจมาก NEWSLETTER ฉบับล่าสุด ประจำเดือน มิถุนายน 2541 ที่บอกความเคลื่อนไหวการพระพุทธศาสนาทั่วโลกได้เห็นเด่นชัด เช่นข่าวพระเอกภาพยนต์ยิ่งใหญ่อย่าง ไททานิก Leonado Dicaprio (เลโอนาโด ดิคาปริโอ) บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา ที่วัดจีนในลอสแองเจลีส สหรัฐอเมริกา โดยเหตุผลว่า เพื่อแสวงหาความสงบทางจิตใจ เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นไปทั้งอังกฤษและอเมริกา เป็นต้น หากแต่ NEWSLETTER นี้ออกเป็นภาษาอังกฤษ ที่เผยแผ่ไปยังองค์กรพุทธประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ถ้าได้มีการสรุปเป็นภาษาไทย แล้วก็คงจะได้ประโยชน์ เพื่อที่จะได้ทราบความเคลื่อนไหวขององค์กรพุทธประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ นอกจากนี้ยังมีวารสารจากองค์กรอื่น เช่น พุทธสาสนา ของคณะธรรมทาน สวนโมกขพลาราม ก็น่าพูดถึงเหมือนกันเพราะเป็นต้นตำหรับความคิดการปฏิรูปการคณะสงฆ์ไทยมาแต่เดิม หรือ วารสารสยามรัฐฉบับพิเศษ ”มหามิตร” ที่เพียบด้วยบุคคลากรฝ่ายสงฆ์เป็นคณะที่ปรึกษา อันเป็นน้องใหม่ในวงการสื่อสถานการณ์สงฆ์ เพิ่งออกมาได้ 2 ฉบับ เราจะค่อยพยายามทำไปตามกำลัง

 

คอลัมน์ประจำมี นิทานธรรมะฉบับนี้ ชมลีลาของ เจ้าชายหงส์ขาว เขียนขึ้นด้วยจินตนาการสุดยอดฝ่ายธรรมะเลยทีเดียว ขอเชิญติดตามได้นับแต่บัดนี้ครับ.

 

 

บรรณาธิการ

มี.ค.-มิ.ย.๔๑

 
หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 11

พุทธทำนาย เดือนสี่ปีกุน
หน้าบอกสถานะของเราดีเล่มที่ 11
คอลัมน์บันทึกการท่องเที่ยว สุสานสุขาวดีคืนวันมาฆะบูชา
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อระบบสงฆ์ปัจจุบัน
จะปฏิรูปการปกครองสงฆ์ ปัญหา1-2และแบบการประชุมสภาตำบลโคกคำ
ประวัติของผม ตอนที่ 7
ข่าววัดมหาพุทธาราม ได้เจ้าอาวาสรูปใหม่Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----