ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อระบบสงฆ์ปัจจุบัน

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านต่อระบบสงฆ์ปัจจุบัน

จากแบบสำรวจออกในเดือนส.ค.-ต.ค.2540

 

 

(คอลัมน์ระดมความคิด)
จดหมายถึงบรรณาธิการ

 

 

 

คอลัมน์จดหมายถึงบรรณาธิการฉบับนี้ เราได้คัดเอา ข้อคิดเห็น ที่ได้มาจากแบบสอบถามครั้งที่ 1 ตามที่เราได้ออกมาถึงผู้อ่านและกลับคืนไปในช่วงวันที่ 26 ส.ค. - 5 ต.ค. 2540 จำนวน 56 ชุด ตามที่ได้รายงานผลไปในหน้าบรรณาธิการดีเดือน ธันวาคม 2540 แล้วนั้น มาลงแทน สำหรับฉบับนี้ได้คัดเอาความคิดเห็นของท่านผู้อ่าน 7 ท่าน มีความคิดเห็นของ ศาสตราจารย์ ดร. ระดับนักบริหารมหาวิทยาลัยมีชื่อท่านหนึ่ง ขณะเป็นประธานคณะอนุกรรมการ ส.ส.ร (สภาร่างรัฐธรรมนูญ) นักกฎหมาย พระนักพัฒนาบริหารวัด-การศึกษาของวัดมีชื่อเสียง และ จากอาจารย์มหาวิทยาลัยสงฆ์ มหามกุฎราชวิทยาลัย กรุงเทพ เป็นต้น ขอเชิญติดตาม

 

บรรณาธิการ

มี.ค.-มิ.ย.๔๑

 

 

 

ความคิดเห็นของบุคคลที่ 1

 

“ควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำของการเป็นพระเป็นเณรก็บุญแล้ว”

 

“1. ขอให้เณรถือศีลให้เกิน 8, พระเกิน 10(ไม่ดูทีวี,ดนตรี,ใช้ของหอม,ไม่เรี่ยไรพร่ำเพรื่อ=ลักทรัพย์) ก็ยังดี ศีลทั้งหลายอย่าละเมิดประเจิดประเจ้อ อุบาสกอุบาสิกาก็จะพอมีกำลังใจบ้าง ขณะนี้ไหว้พระเณรไม่ค่อยจะได้ (ที่จริงเป็นอลัชชีไม่ใช่พระเณร) ไม่มีกำลังใจจะทำบุญใส่บาตรแล้ว

 

 

 

อยากให้พระเณรพยายามศึกษาและปฏิบัติธรรมให้มากกว่าปุถุชน จะได้แนะนำสั่งสอนได้ถูกต้องขึ้นมาบ้าง (ไม่ถึงถูก 100%) และรู้จักจำแนกธรรมว่าระดับใดควรใช้อบรมสั่งสอนใคร ปัจจุบันพลเมืองดีไม่มีที่พึ่งนอกจากหาหนังสือมาอ่าน คำสอนแบบเหวี่ยงแหส่วนมากจะต่ำเกินคุณธรรมความรู้ของสาธุชนชั้นกลางขึ้นไป พระปลอมที่พูดหยอกล้อสีกาทางวิทยุตอนดึก ๆ ควรจับสึกได้แล้ว พวกนอกศาสนาพูดโจมตีศาสนาพุทธก็ควรจะปราบและปรามเสียบ้าง อย่านิ่งดูดาย”  

 

ศาสตราจารย์ ดร.ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีชื่อ

ประธานอนุกรรมการ ส.ส.ร.

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นของบุคคลที่ 2

 

“ควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ดีขึ้น”

 

“อยากเห็นพระสงฆ์ไทยปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบโดยไม่ค้าวัตถุมงคล ไม่มุ่งหาเงินมาก่อสร้างวัตถุภายในวัดให้มากมายแข่งขันกันไม่ว่าวัดไหนมีสิ่งก่อสร้างมากถือว่าวัดนั้นดัง ปัจจุบันมุ่งเน้นหนักไปในทางวัตถุมากกว่าการปฏิบัติ จึงทำให้ผู้นับถือที่รู้ถึงแก่นศาสนาเอือมระอาไม่อยากเข้าวัด วัดต่าง ๆไม่มีเหตุจูงใจวัยรุ่นให้หันหน้าเข้าวัด คนไทยมีความนับถือศาสนาพุทธอยู่แล้วแต่ผู้ปฏิบัติศาสนายังมีน้อยมาก ที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้นับถือ” 

 

ผู้อ่านไม่ระบุชื่อ เพศ

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นของบุคคลที่ 3

 

“ตรงนี้ไม่ชัดเจนว่าระบบอะไรของสงฆ์ ถ้าหมายถึงระบบการบริหารสงฆ์แล้ว กระผมเห็นว่า ควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ดีขึ้น”

 

“จากคำตอบในข้อ 2 มีข้อที่ควรเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ดีขึ้นคือ/หรือตัวอย่างเช่น

๑.  คณะสงฆ์ไทยไม่ควรมีการแบ่งแยกเป็น๒นิกาย(มหานิกาย/ธรรมยุต) เพราะต่างอยู่ภายใต้พระธรรมวินัยเดียวกันนั้นแหละ ไม่เห็นต่างกันตรงไหน! พระปฏิบัติเคร่งหรือหย่อนก็เป็นรายบุคคล ไม่ใช่ทั้งคณะและก็มีดีมาก ดีน้อย และไม่ค่อยจะดี เหมือน ๆ กัน ต่างกันเล็กน้อย ไร้สาระ !! แต่ผลประโยชน์ได้แก่โคว์ต้าเลื่อนสมณศักดิ์ ได้จำนวนเท่ากันต่อจำนวนประชากรของแต่ละนิกายที่แตกต่างกันลิบลับ (มหานิกายประมาณสองแสนห้า ขณะที่ธรรมยุตมีแค่สามพันเศษ) มันถึงได้ยื้อกันอยู่ ไม่อยากให้รวมกัน เพราะผลประโยชน์นี้แหละ!!!

 

2.   ระบบการบริหารคณะสงฆ์ไม่ค่อยจะมีการแบ่งงาน มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ(รวมทั้งอำนาจด้วย) เจ้าคณะผู้ปกครองแต่ละระดับมีแต่เลขาเป็นผู้รับใช้(งานเสมียน/สารบัญ) การริเริ่ม การจัดทำและจัดการโครงการที่สำคัญ ๆ จึงไม่ค่อยได้ทำ เพราะท่านไม่มีมือช่วยทำจริง ๆ จัง ๆ ถ้าเจ้าคณะปกครองเช่น หน ภาค จจ. จอ. จต. มีรอง ผู้ช่วย โดยแบ่งงานสำคัญ ๆ ให้ทำ อย่างเพียงพอ เช่นโครงงานส่งเสริมการศึกษาภาคปริยัติธรรม(คันถธุระ) โครงงานส่งเสริมการอบรมภาคปฏิบัติธรรม(วิปัสสนาธุระ) งานส่งเสริมการเผยแผ่ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณวุฒิ(คุณธรรม+ความรู้ความสามารถ)พระสังฆาธิการ เจ้าคณะปกครอง ก่อนได้รับแต่งตั้ง และภายหลังการแต่งตั้งแล้ว เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง คณะผู้ตรวจงานและประเมินผลงานแก่ผู้อยู่ใต้ปกครองในเขตของตน เป็นต้น

 

และการมีรอง มีผู้ช่วย รับผิดชอบงานที่สำคัญ ๆ ดังกล่าว แม้จะมีอยู่บ้างในปัจจุบัน ในส่วนของหน และภาค ถ้าเห็นสมควรจะมีเพิ่มดังกล่าว ก็ควรกระจายอำนาจ-หน้าที่ไปในส่วนภูมิภาค ให้มากกว่าที่จะแต่งตั้งแต่พระในส่วนกลาง(เสียโดยมาก) เพราะพระในส่วนภูมิภาคที่มีความรู้ ความสามารถ และที่มีคุณธรรมสูง ก็มีไม่น้อย เป็นแต่เขาด้อยโอกาสที่จะได้รับการมอบหมายงานให้ทำกว่าพระในกรุงเทพฯเท่านั้น และถ้าทำได้อย่างนี้ พระดี ๆ จากภูมิภาคที่ไปติดลมอยู่ในกรุงเทพฯก็จะได้คิดกลับไปตายรังในภูมิภาค ช่วยภูมิภาคให้เจริญขึ้นดีกว่านี้อีกโสดหนึ่งด้วย

 

ขอไม่ต้องเปิดเผยชื่อนะครับ พระมหาเถระท่านจะว่ากระผมอยากดัง เพราะกระผมก็ถูกท่านมอง ๆ อยู่เหมือนกัน ถ้ากระผมพลาดก็อาจโดนท่าน “เหล่” เอาได้ โครงงานที่ทำอยู่หรือที่จะริเริ่มใหม่อีกอาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควรได้”

 

 

พระมหาเปรียญ - ปริญญา เจ้าอาวาสวัดใหญ่มีชื่อเสียง

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นของบุคคลที่ 4

 

“วงการสงฆ์ปัจจุบันนี้ รับเอาวิธีการปกครองของฝ่ายโลกมาใช้ จึงทำให้เกิดระบบสมณศักดิ์ ระบบสมณศักดิ์เป็นระบบที่กีดขวางการเข้าถึงพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

เพราะพระสงฆ์ที่อยู่ในระบบนี้ จะไม่มีโอกาศประพฤติปฏิบัติธรรมเลย วัน ๆ จะหมกมุ่นอยู่กับเอกลาภ คอยเอาใจโยมว่าวันนี้จะไปเจริญพุทธมนต์บ้านไหน จะไปเจิมป้ายที่บริษัทไหน เอกลาภที่ได้มาก็เอามาบำรุงบำเรอกิเลสตัณหา

 

ปัจจุบันนี้ คณะสงฆ์ไทยกำลังเมามัวลาภสักการะ จะเห็นได้ว่ามีพระผู้ใหญ่ ระดับต่าง ๆ อยู่ในวงสังคมสงฆ์มากมาย เป็นเครื่องบั้นทอนการเข้าถึงธรรมะอย่างน่าละอายยิ่งทั้ง ๆ ที่ตอนบวชใหม่ ๆ ก็รับปากอุปัชฌาย์ว่าจะทำที่สุดแห่งทุกข์ จะทำให้แจ้งซึ่งทุกข์ นานเข้าก็เป็นการสั่งสมกิเลส แทนที่จะปล่อยวาง กลับมายึดติดในลาภ ยศ สรรเสริญ ทวนกระแสพระนิพพาน

 

วงจรของสังสารวัฏฏ์นั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกได้ตัดขาดออกไปแล้ว และได้ชี้แนะช่องทางเอาไว้อย่างดียิ่ง สำหรับอนุชนรุ่นหลัง แต่แล้วเราก็ไม่พากันทำตาม เพราะไปเชื่อฟังกิเลสตัณหา อันเป็นตัวชี้นำเลยไม่สามารถเข้าถึงธรรม ตัดหนทางการเข้าถึงพระนิพพาน เหลือแต่เพียงทฤษฎี

 

ในครั้งพุทธกาลนั้น บวชเข้ามาพระพุทธเจ้าจะบอกว่า โน้นโคนต้นไม้ โน้นเรือนว่าง โน้นถ้ำ พวกเธอจงไปบำเพ็ญธรรม เพื่อทำที่าสุดทุกข์โดยชอบ พระสงฆ์สมัยพุทธกาลจึงมีพระอรหันต์มากมาย

 

ปัจจุบันนี้เป็นเพราะระบบปกครองหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้”

 

 

ผู้อ่านไม่ระบุชื่อ เพศ

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นของบุคคลที่ 5

 

“ควรปฏิรูป”

 

“ควรปรับปรุงระบบการเรียนการสอนปริยัติธรรมสามัญ-บาลีให้พร้อมทันโลกยุคไร้พรมแดน รู้ปล่าว !

 

ควรเปิดมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศ คือปริญญาเอก ไม่จำเป็นต้องไปอินเดีย เพราะเมืองไทยมีพุทธศาสนาถึง 98.00% และยังมีแนวคิดว่าจะให้เป็นศาสนาประจำชาติอีกด้วย แต่ขอโทษ ไม่มี POWER อะไรเลย รู้ซะมั่ง !”

 

 

ผู้อ่าน ไม่ระบุชื่อ เพศ

 

 

 

ความคิดเห็นของบุคคลที่ 6

 

“จากการที่ได้บวชพระและสอนนักศึกษาในสภาการศึกษา มหามกุฎราชวิทยาลัยมานานกว่า 30 ปี ได้สังเกตเห็นว่า พระหนุ่มเณรน้อยในปัจจุบัน ทั้งธรรมยุตและมหานิกาย ขาดสมณสารูปและสมณสัญญา มีการโห่ฮาป่า เมื่อชอบใจ(ยังไม่ถึงเป่าปาก กระทืบเท้า ร้องกรี๊ด ๆอย่างชาวบ้าน) อยากจะเห็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์กวดขันมารยาทเหล่านี้ในหมู่สัทธิวิหาริก อันเตวาสิกของตน เหมือนพระสมัยพุทธกาล เฝ้าพระพุทธเจ้า ไม่มีเสียงกระแอมกระไอ จนพระเจ้าอชาตศัตรูตกใจ”

 

 

อาจารย์ผู้บรรยาย มหามกุฎราชวิทยาลัย  

ขอปกปิดนาม

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นของบุคคลที่ 7

 

“ควรปฏิวัติ”

 

“พระสงฆ์ทำผิดพระธรรมวินัย ให้สึกทันที แก้ไขกฎหมายเอาผิดพระสงฆ์ที่ประพฤตินอกรีตนอกรอย พระผู้ใหญ่อย่าเมตตากันเองเข้าข้างกันเอง จนศาสนาพลอยเสื่อมทรามไปด้วย(ศาสนาเสื่อมเพราะคนบางคนอาศัยผ้าเหลืองทำเลว แล้วอยู่สบาย)

 

ผู้อ่าน นักกฎหมาย

ขอปกปิดนาม

 

 

 

 

 

 

 
หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 11

พุทธทำนาย เดือนสี่ปีกุน
หน้าบอกสถานะของเราดีเล่มที่ 11
คอลัมน์บันทึกการท่องเที่ยว สุสานสุขาวดีคืนวันมาฆะบูชา
บทบรรณาธิการ : หลวงตาจันทร์ คเวสโก ลาสิกขา
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว
จะปฏิรูปการปกครองสงฆ์ ปัญหา1-2และแบบการประชุมสภาตำบลโคกคำ
ประวัติของผม ตอนที่ 7
ข่าววัดมหาพุทธาราม ได้เจ้าอาวาสรูปใหม่Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----