ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว

 

(คอลัมน์ เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.๒๕๔๑)
ต่อต้านเอดส์ ต่อต้านอนารยธรรม
โดย คอมพิวเตอร์แมน และ บูดามี

 

รายการแสงธรรม 
วันอาทิตย์ที่
15 มีนาคม 2541 เวลา 0530-0600 น.

 

ของชาวไทยคาทอลิก เป็นรายการข่าวสารชาวคาทอลิก แกม ๆ ชั้นเชิงการเผยแผ่ลัทธิ คติแนวคิดของตน ในวิถีทางศาสนาที่มีพระเจ้า ที่ทรงพระนามว่า พระยะโฮวาที่มีองค์พระผู้ช่วยให้รอดคือพระเยซูคริสต์ จึงมีคำว่า “ศักดิ์สิทธิ์” อะไร ๆ ก็ศักดิ์สิทธิ์ เช่นวันนี้ก็มีโชว์ การภาวนาเคเซ่ มีกรรมการที่เรียกว่า “คณะกรรมการพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์“ ออกเทปภาวนาที่ศักดิ์สิทธิ์นี้แจกจ่ายในหมู่คาทอลิกไทย

 

จะเห็นว่าหลักการของศาสนาคริสต์จะไม่ตรงหลักการศาสนาพุทธ ในเรื่อง พระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เอง แต่ต่างก็เข้าใจดีว่าศาสนาคือแนวคิดที่แตกต่างกัน และเราควรเคารพในความคิดอ่านของกันและกันให้เกียรติ์กันระหว่างศาสนา สังคมจึงจะ ไม่บาดหมาง และอยู่ไปได้ดีเมื่อต่างทำหน้าที่ของตน ๆ ไปอย่างสมบูรณ์ ไม่ไปละลาบละล้วงหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น

 

และถ้าเราเป็นชาวคริสต์ ที่เผยแผ่ศาสนาคริสต์ในไทย เราก็จะไม่ละลาบละล้วงไปในสิทธิของศาสนาอื่นเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ละลาบละล้วงเข้าไปในสิทธิของศาสนาพุทธ อันเป็นศาสนาที่องค์พระประมุขของชาติทรงอุปถัมภ์มาว่าเป็นศาสนาประจำชาติ

 

เพราะรายการแสงธรรม มักอ้างถ้อยคำที่ชาวคริสต์ไม่มีสิทธิ์ที่จะอ้างว่าเป็นของตน มาโดยตลอดเวลา เป็นเหตุให้เกิดความหมางในชาวพุทธ โดยไม่ชอบธรรม ไม่เป็นธรรม และ ไม่ยุติธรรมต่อพระพุทธศาสนา มาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วทั้ง ๆ ที่อยู่ ใจกลางแผ่นดินแห่งพระพุทธศาสนา ฉะนั้นเพื่อเห็นแก่ภราดรภาพในหมู่นักบวชนักสอนศาสนาด้วยกัน จึงจะขอวิเคราะห์คือลองพูดถึงปัญหานี้อย่างกันเองดูสักหน่อย ใน ทัศนะสากลแห่งศาสนา ว่า ที่เอ่ยอ้างคำว่า “สงฆ์” เช่นที่คุณพ่อ เจ้าอาวาส วัดนักบุญมิคาเอะ พูดขึ้นในรายการวันนี้ว่าในวัดของท่านมี หมู่สงฆ์ คอยดูแลต้อนรับเอาใจใส่ญาติโยมที่ไปวัด หรือคราวที่แล้ว อาทิตย์ก่อนก็เหมือนกัน เจ้าอาวาสวัดที่ มาออกรายการก็พูดว่าวัดที่ตนปกครองอยู่มี หมู่สงฆ์ เอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี นั้น พูดในลักษณะถือเอาของ ๆ คนอื่นไปเป็นของตัว เหมือนการลักขโมย ผิดวิสัยนักบวช และดูเหมือนวัดคริสต์มีเจตนาจะเรียกนักบวชของตนว่าเป็นสงฆ์หรือ “หมู่สงฆ์” โดยไม่คำนึงความชอบธรรมใดใด

 

คำว่า”สงฆ์” นี้ ถึงจะเป็นชาวคริสต์ แต่ก็เป็นชาวไทย ชาวไทยที่ย่อมรู้ หลักวัฒนธรรมไทย รู้หลักไทย และรู้กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องการงานที่ทำอยู่บ้าง จึงน่าจะรู้ว่า “สงฆ์” เป็นคำเฉพาะสำหรับศาสนาพุทธ เป็นเทคนิกเทอม หรือ ศัพท์ทางวิชาการ เป็นศัพท์เฉพาะความหมายของพระพุทธศาสนา หากเอาศัพท์นี้ไปใช้สุ่มสี่สุ่มห้า คือใช้โดยไม่รู้ความหมายหรือความสำคัญ โดยไม่คำนึงจรรยาบรรณ หิริโอตตัปปะ เลยก็ควรถือว่าไร้จิตสำนึกของความเข้าใจ ของความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

 

เช่นเอาไปใช้เรียกพระของตนว่าเป็น สังฆราช (ซึ่งแปลว่า ราชาแห่งสงฆ์) เช่นที่รายการนี้มักเรียกคุณพ่อยอด พิมพิสาร ว่า สังฆราชยอด พิมพิสาร มักเรียกคุณพ่อมีชัยว่า สังฆราชมีชัย กิจบุญชู หรือเรียกเขตปกครองของตนว่า สังคมณฑล บ้าง อัครสังฆมณฑล บ้าง รายการแสงธรรมวันนี้ก็พูดถึงเขตมิซซังของตนว่า “อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ” เป็นต้น ซึ่งหากพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือเป็นการลักโขมยสิทธิของศาสนาอื่น จึงควรจะรอบรู้และเข้าใจว่าคำว่า “สงฆ์ . ในศาสนาพุทธหมายถึงศาสนทายาท ที่สืบทอดมาโดยตรงจากพระบรมศาสดาเท่านั้น เป็นผู้ทรงธรรมวินัยแห่งศาสนานี้ (ถือศีล 227ข้อ) เป็นผู้รักษาพรหมจรรย์ ไม่เสพกาม และนุ่งห่มด้วยผ้าสามผืน ผ้าที่ย้อมฝาด ไม่อาลัยกามจึงโกนผมเกลี้ยงทุก ๆ วันโกน ไม่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพระเจ้า ไม่ฉันข้าวเย็น ฯลฯ ซึ่งจะแตกต่างจากนักบวชศาสนาคริสต์ ที่คนเห็นอยู่ทั่วไปในวันอาทิตย์นี่แหละ ขณะที่คุณพ่อนักบุญสอนคนอยู่ในโบสถ์ ลูก ๆ เมีย ๆ ของคุณพ่อนักบุญก็เล่นกันงอมแงมอยู่ข้างหน้าโบสถ์ อย่างนี้จะเรียกว่าสงฆ์ไม่ได้เพราะเสพกามอยู่ และหัวดำ ไม่โล้นเหมือนสงฆ์องค์จริง และไม่นุ่งห่มด้วยผ้าย้อมฝาดสามผืนเหมือนหมู่สงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า

 

ฉะนั้น เมื่ออ้างว่าตนเป็น สังฆราช ก็จะหมายถึง ประธานแห่งหมู่สงฆ์ที่ ประพฤติพรหมจรรย์มีรูปคือ นุ่งเหลืองห่มเหลือง โกนผมโล้นเพราะไม่อาลัยในกาม ไม่ขับร้องเพลง ไม่ใช่สังฆราชหัวดำ เสพกามอย่างนั้น และจะต้องหมายถึง “สังฆราช” ที่กฎหมายรับรองด้วย มิฉะนั้นก็จะผิดกฎหมาย อาจต้องคดีความตามกฎหมายได้ (เช่น ฐานทำให้ สังฆราช องค์จริง ที่กฎหมายรับรองเสื่อมเสียชื่อเสียง)

 

เมื่ออ้าง สังฆมณฑล หรือ อัครสังฆมณฑล ก็จะหมายถึงเฉพาะเขตปกครองหมู่สงฆ์ที่ประพฤติพรหมจรรย์ บุคคลผู้นุ่งเหลืองห่มเหลือง โกนผมโล้นเพราะไม่อาลัยในกาม ไม่ขับร้องเพลง ไม่ใช่หมู่สงฆ์หัวดำ เสพกามอย่างนั้น เหมือนกัน

 

ฉะนั้น นักบวชใด หากไม่ประพฤติพรหมจรรย์ ในธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา ยังหื่นกระหายเสพกาม ไม่นุ่งเหลืองห่มเหลือง ไม่โกนผมโล้นเลี่ยน บูชาเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือสวดอ้อนวอนพระเจ้าเป็นสรณะ จะเรียกตนว่าสงฆ์ก็ไม่ชอบธรรม ไม่เป็นธรรม และ ไม่ยุติธรรมต่อพระพุทธศาสนา จักเป็นเหตุแห่งความบาด และความหมางระหว่างชนผู้นับถือศาสนาที่ต่างกันโดยไม่ชอบธรรม

 

และสิ่งที่ควรจะต้องรู้ไว้ก็คือ ในประเทศไทยนั้นมีกฎหมายเกี่ยวกับศาสนาใข้บังคับอยู่ คือ พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้

 

เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์อันแน่นอน ที่ให้ความคุ้มครองหมู่สงฆ์ ที่นิยามคำว่าสงฆ์ไว้แน่ชัดตามพระธรรมพระวินัยแห่งพระพุทธศาสนา และมีบทลงโทษสำหรับผู้ละเมิดหรือกระทำผิดต่อ สงฆ์

 

หากผู้หนึ่งผู้ใดก็ดี กลุ่มชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดก็ดี อ้างตนเป็น “สงฆ์” หรือ “หมู่สงฆ์” โดยที่มิได้มีความเป็นสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัยแห่งพระพุทธศาสนา ก็จะมีความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ พวกเขาก็อาจจะถูกจับ ฐานเป็นสงฆ์เถื่อน แล้วอาจจะล่วงเลยไปเป็นความผิดทางอาญาบางลักษณะซ้ำต่อไปได้ (เช่นอ้างตัวเป็นสงฆ์หรือหมู่สงฆ์บอกเรี่ยไร หรือชักชวนประชาชนบริจาคเงิน ที่ดิน ทรัพย์สิน หรือ ทำบุญกฐิน ผ้าป่า เพื่อสร้างโบสถ์ หรืออาคารสถานที่ที่มิใช่พระพุทธศาสนาเป็นต้น) ฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่เฉพาะชาวไทยคริสต์ ในรายการนี้ควรรู้เท่านั้น แต่องค์กรบริหารสูงสุดของศาสนาคริสต์ วัดคริสต์ต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักรไทยก็ควรจะรู้ ควรจะดำเนินกิจการศาสนาไปตามบารมีศักดิ์ศรีของศาสนาของตน ไม่ควรอ้างบารมีศักดิ์ศรีของศาสนาอื่นโดยไม่ชอบธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมายบ้านเมือง ให้การประสานงานระหว่างมนุษย์ผู้แตกต่างทางความคิด ได้ประสานงานกันไปอย่างมีความเข้าใจ และเคารพในสิทธิของความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกัน ความบาด และ ความหมางใจกันก็จะไม่เกิดขึ้น มิตรภาพอันสนิทก็จะเกิดขึ้น และปล่อยให้คุณธรรมของแต่ละความคิด แต่ละศาสนธรรม ได้รับการพิศูจน์แต่โดยวิถีแห่งสันติธรรม

 

อนึ่ง ยังมีสิ่งที่ควรรู้ที่ลึกซึ้งไปอีก ในหลักธรรมอันสูงสุดของชาวพุทธ์ สงฆ์นั้นหมายถึง ผู้ทรงธรรมทั้งสิ้นทั้งปวงแห่งพระพุทธศาสนา คือ หมู่พระอริยบุคคลที่สิ้นกิเลส 8 จำพวก มิใช่คนธรรมดา แต่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สูงสุดหมายถึงพระอรหันต์ ซึ่งจะไม่มีในศาสนาอื่นใดเลยนอกจากศาสนาพุทธ ชาวพุทธ์จึงถือคำว่า สงฆ์ เป็นคำที่ประเสริฐและนับถือบูชา และเป็นกลุ่มชนผู้สูงสุดประเสริฐที่สุดของชาวพุทธ หากใครคนใดคนหนึ่งลักโขมยเอาไปใช้เรียกตนเอง ที่ไม่ได้ทรงธรรมอย่างศาสนาหรือคติแห่งระบอบพรหมจรรย์(มิได้มีหมู่พระอริยบุคคล8ในศาสนานั้น) จึงไม่เป็นความชอบธรรมอย่างแน่นอน จะเป็นการละเมิดสิทธิและสร้างความบาดหมางในจิตใจของผู้นับถือบูชาสงฆ์เพียงไหน หมู่นักบวชเหมือนกันจึงควรจะมองซึ้งถึงเหตุการณ์ภาคภายในของกันและกัน รู้ในความชอบและความชังของกันและกันได้โดยหลักคุณธรรมที่มีอยู่

 

ถ้าชาวไทยคริสต์แอบ ๆ ไปฟังพระสวดมนต์ หรือฟังเด็กนักเรียนสวดมนต์เย็น ๆ วันศุกรก็คงจะได้ยินคำสวดคำบูชาพระรัตนตรัย ดังต่อไปนี้

 

สุปฏิปันโน ภควโต สาวกสงฺโฆ    อุชุปฏิปันโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
ญายปฏิปันโน ภควโต สาวกสงฺโฆ    สามีจิปฏิปันโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
ยทิทัง จัตตาริ ปุริสยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคลา   เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณญโย อัญชลีกรณีโย
อนุตตรัง ํ ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

 

แปลว่า

 

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น หมู่ใด เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว คือคู่แห่งบุรุษทั้งหลาย 4 บุรุษบุคคลทั้งหลาย 8 นี่แหละพระสงฆ์สาวก ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา ท่านเป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับ ท่านเป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน ท่านเป็นผู้ควรแก่คนทั่วไปกระทำอัญชลี ท่านเป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาอื่นยิ่งกว่า ข้าพเจ้าขอบูชาโดยยิ่ง ซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้น ข้าพเจ้าขอนอบน้อม ซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้น ด้วยเศียรเกล้า.

 

คำว่า “คู่แห่งบุรุษทั้งหลาย 4 บุรุษบุคคลทั้งหลาย นั่นแหละคือ “สงฆ์” ที่เป็น “อริยบุคคล” และไม่มีในศาสนาอื่น ๆ จึงไม่ควรละเมิด เพราะเราควรจะเคารพในสิทธิของกันและกันจึงจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเป็นแบบอย่างของการอยู่ร่วมกันของมวลมนุษย์

ต่อต้านเอดส์ต่อต้านอนารยธรรม
บูดามี ผู้วิเคราะห์
หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 10

แบบสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2
คอลัมน์บันทึกการท่องเที่ยว สุสานสุขาวดีคืนวันมาฆะบูชา
บทบรรณาธิการ : รวมพลังการสื่อสารต้านภัยพุทธ
คอลัมน์ระดมความคิด จดหมายถึงบรรณาธิการ(ต่อเรื่องพระอริยบุคคล)
คอลัมน์ประชาธิปไตยสงฆ์ จะปฏิรูปการปกครองสงฆ์ไปทำไม?
ประวัติของผมตอนที่ 6Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----