ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


สากล...ศาสนา 7

สากลจักรวาลสากลศาสนา

ธรรมสามีวินิจฉัย (7)

 

 

 

 

ถ้าเราสามารถเข้าใจได้ว่า ทำไมมนุษย์จึงต้องมีศาสนา ? ทำไมมนุษย์จึงขาดศาสนาไม่ได้ ? นั่นจะเป็นทางแห่งความเข้าใจเบื้องต้นของ การศาสนาสากล และจะสามารถวิเคราะห์การศาสนาสากลได้อย่างไม่มีอคติ

และถ้าเราสามารถเข้าใจได้ว่า ทำไมมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาทั้งหลาย คือมนุษย์ที่มิได้ทรงคุณสมบัติแห่งพระอริยบุคคลตามความหมายแห่งพระพุทธศาสนา มีพระโสดาบัน เป็นต้นไปถึง พระอรหันต์ เป็นที่สุด จึงมีชีวิตที่ปราศจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสียมิได้ นั่นจะเป็นทางแห่งความเข้าใจเบื้องต้นของ การศาสนาสากล และจะสามารถวิเคราะห์การศาสนาสากลได้อย่างไม่มีอคติ เช่นเดียวกัน

 

 

      ในปัจจุบันนี้ วงการศาสนาสากล ไม่มีวงการศาสนาใดที่กระตือรือร้น เอาเป็นเอาตาย ในการเผยแผ่ศาสนาเท่าคริสต์ศาสนา เห็นได้ชัดเจนในประเทศไทย ที่องค์กรคริสต์ศาสนาพยายามที่จะให้อิทธิพลคริสต์ศาสนาหลากท่วมทับสังคมไทย เห็นมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ยุคอยุธยา ในครั้งนั้น คาทอลิกใกล้ชิดกษัตริย์ถึงขนาดกล้ายื่นข้อเสนอต่อกษัตริย์ไทยขอให้ทรงมาเข้ารีตคริสต์ศาสนาเสียเถิด แต่กษัตริย์ไทยทรงพระปรีชาญาณเท่าทันในความคิดอ่านชนต่างศาสนาจึงตอบโต้กลับไปได้อย่างถนอมน้ำใจดี และด้วยวิธีปฏิบัติแบบถนอมน้ำใจนี้เป็นหลักการของชาวพุทธโดยปกติอยู่แล้ว แม้ไม่มีรัฐธรรมนูญกำหนดให้ไว้เหมือนปัจจุบัน ชาวต่างชาติต่างศาสนาก็สามารถเผยแผ่ความคิดความเชื่อของตนได้ เพราะชาวพุทธย่อมให้โอกาสเสมอ จนดูดั่งว่าเป็นการท้าทายมาตลอด

 

ตราบมาสู่ยุคปัจจุบันคาทอลิกแห่งรัฐสันตะปาปา ในอิตาลี ได้เร่งมือขึ้นในการที่จะพลิกแผ่นดินไทย อันเป็นแผ่นดินพระพุทธศาสนา ให้เป็นคริสตให้ได้ คริสเตียนได้ลงทุนลงแรงและความพยายามอย่างมากมายมหาศาล ในการเผยแผ่ศาสนาของตน ด้วยกลอุบายทุกอย่าง ภาพที่เห็น จึงเห็นเกินงาม เห็นเจตนาโลภะ หยาบใหญ่ มุ่งหมายการเอาแพ้เอาชนะเหมือนดั่งมิใช่การศาสนา เพราะถึงกับนำวิธีการที่เผยแผ่ไปโดยไม่คำนึงว่าถูกต้องมีคุณธรรมตามแบบธรรมเนียมศาสนาสากลหรือไม่ แม้กระทั่งความสังวรในจรรยา มารยาท หรือสมบัติผู้ดีของคนดีในสังคมเท่าที่ควรอันสมกับความเป็นศาสนา ก็ขาดไปอย่างสิ้นเชิง ที่น่าสนใจก็คือ การเผยแผ่เอกสาร พบว่าคาทอลิกได้กระทำมาไม่ขาดตลอดระยะเวลาประมาณศตวรรษมาแล้วนี้ มีตัวอย่างที่เห็นชัดเจนในระหว่างปีพ.ศ.2515-16 ที่คาทอลิกได้ลงทุนจัดพิมพ์เอกสารอย่างมากมายมหาศาล มีทั้งประเภทที่เป็นเล่ม ใบปลิว และ แผ่นพับที่ใช้โปรยจากเครื่องบินลงไปในตำบลหมู่บ้านทั่วประเทศ เหมือนหว่านเมล็ดพืชพันธ์ไม้ลงสู่ผืนดินกว้างใหญ่ทั่วประเทศไทย ไม่ว่าคนในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพมหานคร หรือชาวไร่ชาวนาในชนบทชายแดนแห้งแล้ง ล้วนได้เคยพบเอกสารเหล่านี้ จนแตกตื่นกันว่าเกิดอะไรขึ้นในราชอาณาจักรไทย ทั้งได้พบข้อความประหลาด ๆ ในหนังสือ ใบปลิว และแผ่นพับเหล่านั้น เช่นข้อความว่า "พบแล้ว พบแล้ว พบแล้ว " ซึ่งหมายถึงพบพระเจ้าแล้ว แต่คนอ่านไม่เข้าใจว่าใคร พบอะไร ที่ไหน อย่างไร ก็กลายเป็นเรื่องที่คนทั้งประเทศอมยิ้มไปตาม ๆ กัน เพราะอ่านแล้วเขาเห็นเป็นเรื่องน่าขำ

 

เอกสารเหล่านี้ บางครั้งก็เห็นเกลื่อนไปในงานเทศกาลต่าง ๆ แม้กระทั่งกองกระจัดกระจายอยู่บนดินและคนเดินเหยียบย่ำไปมาก็มีบ่อย ๆ ในปีพ.ศ.2542 นี่เอง อยู่ ๆ เช้าวันหนึ่ง ก็ปรากฎว่ามีป้ายขนาดใหญ่ขึ้นตามต้นไม้สูงสองข้างทางหลวงทุกเส้นทางทั่วประเทศไทย ประกาศนามพระเยซู มีข้อความประหลาด ๆ เช่นข้อความว่า พระเยซูคือพระเจ้า องค์พระผู้ไถ่เสด็จมาแล้ว เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก พระเจ้าจะทรงชำระโทษคนบาปในวันพิพากษา พระเยซูคือพระบุตรองค์เดียว มนุษย์เป็นคนบาป ผู้มีความเชื่อในพระองค์จะไม่พินาศน์ ผู้ลบหลู่จะถูกโยนลงนรกเพลิง เป็นต้น ซึ่งฟังแล้วก็ประหลาดใจ ทั้งน่าขำเหมือนการแสดงตลก เพราะอยู่ ๆ ก็ขึ้นป้ายมาข่มขู่คนทั้งหลายเหมือนเขาเป็นข้าต่างด้าวท้าวต่างแดนของตน และด่าว่าคนไทยว่าเป็นคนบาป ไม่มีทางรอดจากพระพิโรธของพระเจ้าได้ ไม่มีทางรอดจากวันพิพากษาได้ ไม่มีทางรอดจากนรกเพลิงได้ ฯลฯ และที่สำคัญทำการละเมิดทรัพย์สินของรัฐของประชาชน เจ้าของต้นไม้ในที่ไร่ที่นาของเขาอย่างไม่นึกละอาย หรือคำนึงมารยาท สมบัติผู้ดีของสังคมเสียเลย โดยไม่สมกับความเป็นศาสนาอย่างไร

 

      ในวงการพุทธศาสนิกชน ได้ทราบและรับฟังมาตลอดว่า คาทอลิกมีแผนกลืนศาสนาพุทธด้วยเล่ห์กลอุบายอย่างนั้นอย่างนี้ ซึ่งใช่ว่าจะไร้เหตุผล เพราะได้มีนักวิชาการศาสนาทำการวิจัยออกมาบ่อยครั้งและยืนยันความจริงนี้ (ดู ดร.เดือน คำดี การเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย ร.พ.โอเดียนสโตร์ กรุงเทพ 2528) แต่ชาวไทยก็ไม่เห็นว่าเขา จะทำได้อย่างไร ต่อมาจอห์น ปอล ที่ 2 แห่งประเทศรัฐวาติกันก็วางแผนบูมศาสนาคริสต์ทั่วโลก เรียกว่าแผนปีปิติมหาการุณ ที่คิดการใหญ่มุ่งหมายจะพลิกโลกทั้งโลกให้เป็นคาทอลิก ให้ได้ ในประเทศไทยแม้คนทั่วไปจะไม่ทราบชัดว่าคริสต์วาติกันพยายามจะให้ปี 2000 เป็นปีที่พลิกแผ่นดินพระพุทธศาสนาให้ได้ แต่คนไทยก็ไม่ได้หวั่นไหวสะดุ้งอะไรกับแผนการของพวกคาทอลิก เพราะชาวไทยนับถือศาสนาด้วยใจอิสรภาพ ถึงวันที่ 25 ธันวาคม ทุกปี ชาวพุทธก็พลอยร่วมสนุกกับชาวคริสต์ไทยได้ในเทศกาลคริสมาสเหมือนเดิม ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เขาก็สนุกกับวันวาเลนไทน์ของชาวคริสต์ได้ ซ้ำยังสามารถประยุกต์เอาแนวคิดนี้มาเข้ากับวัฒนธรรมพุทธอย่างเหมาะสม ซ้ำกลับกลายเป็นว่าคริสต์คาทอลิกถูกชาวไทยกลืนให้เป็นพุทธไปเสียอีก โดยรูปแบบของวัฒนธรรมไทยแท้และหลักธรรมพุทธที่กว้างขวางลึกซึ้งรอบด้านกว่า

 

จนกระทั่งแม้บาดหลวงคริสต์ไทยเองก็พลอยได้รับการซึมซับไปใช้เป็นหลักคำสอนในคริสตศาสนามากยิ่งขึ้น จนกระทั่งไม่มีเค้าของคาทอลิกเดิมอยู่เท่าไร เป็น คาทอลิกพุทธ เหมือนกับ พราหมณ์พุทธ์ ฮินดูพุทธ์ เชนพุทธ เต๋าพุทธ ซิกส์พุทธ อิสลามพุทธ ฯลฯ เพราะกล่าวสอนธรรมะข้อใดก็ไม่พ้นไปจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนา อุปมาเหมือนสวนมะพร้าวที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อพ่อค้ามะพร้าวต่างถิ่นหลงเอามะพร้าวแกลบมาขายสวนก็เก้อเขินไปเอง แถมยังซื้อมะพร้าวสวนที่นี่ไปเป็นจ