ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2566
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี บุคคลที่ 1 - 188 ปัจจุบัน
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว

 

 

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว

ต่อต้านเอดส์ ต่อต้านอนารยธรรม

โดย คอมพิวเตอร์แมน และ บูดามี

 

 

1.   รู้ธรรมนำชีวิตสัญจร

2.   Nation News Talk หลังข่าวค่ำ

3.   แสงธรรม รายการของศาสนาคริสต์

4.   สถานการณ์กัมพูชา

5.   รายการธรรมะแก้ปัญหาชีวิต

6.   พระสงฆ์กับความต้องการของสังคมไทย

7.   ข่าวเที่ยงวันไอทีวี

8.   กรองสถานการณ์

9.    ฟ้าใสกับไกรวิทย์

10.  ตามล่าหาความจริง

11.  คลินตั้นกับลูวินสกี้ บทวิเคราะห์พิเศษ

12.  แสงธรรม พบคุณพ่อบรรจง

13.  ชีวิตไม่สิ้นหวัง

14.  รายการภาคบ่ายน่าสนใจ

15.  ลานบ้านลานเมือง 

 

 

 

 

 

 

 รู้ธรรมนำชีวิตสัญจร

ช่อง 9

3-4-5 ส.ค. 41 0530 น.

 

เนตร จันทรัศมี สัมภาษณ์พระราชสังวรญาณ หรือหลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาละวัน นครราชสีมา ถามหลายเรื่องหลายราว เช่นเรื่องความฝัน ไม่ให้ฝันได้ไหม ท่านว่าเป็นไปไม่ได้ ห้ามมิให้ฝันด้วยสมาธิได้ไหม ท่านว่ายิ่งมีสมาธิยิ่งฝันมาก(แต่เป็นฝันดี ห้ามฝันชั่วได้) ผู้ถามคงรู้มาว่าพระอรหันต์ท่านไม่ฝัน ก็เลยลองถามสอบ ๆ ดู ถามเรื่องพระอรหันต์ว่าเป็นอย่างไร ท่านตอบแปลกดี ท่านว่าอรหันต์บางองค์ก็ไม่ค่อยฉลาด พูดก็ไม่เป็นสู้พระหมอลำหมอแคนยังไม่ได้เลย ท่านตอบทำนองนี้ แล้วเล่าว่า มีองค์หนึ่งตัวเล็กเหมือนคนค่อม เป็นพระอรหันต์ แต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นพระอรหันต์ สามเณรก็ล้อจับหัวเล่นบ้างก็มี พระด้วยกันก็ว่าล้อเลียนเอาต่าง ๆเพื่อสนุกก็มี แต่ท่านก็ไม่โกรธ ทราบถึงพระพุทธองค์จึงทรงเสด็จไปวัดนั้น บอกให้ทราบว่าท่านองค์นั้นมิใช่พระธรรมดานะ ท่านบรรลุธรรมอันพ้นทุกข์แล้ว พระเณรพวกนั้นจึงพากันประหลาดใจ และเข้าใจกันใหม่ อย่างนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของพระอรหันต์ หลวงพ่อพุธท่านว่า อยู่ที่จิตใจสิ้นกิเลส สิ้นกิเลสแล้วก็ไม่มีโลภโกรธหลงก็มีความสุขสบายใครจะล้อจะหัวก็ไม่เดือดร้อน แต่คนล้อคนหัวนั้นจะบาปหนัก จะปิดกั้นมรรคผลของตนเอง ถามต่อไปอีกรวมแล้วถึง 3 วันตั้งแต่ 3-4-5 ส.ค.41 ถามถึงเรื่องสูง ๆ เช่น ฌาน 4 ถามคล้ายตัวเองก็ไม่เข้าใจคำถามเท่าไร เพราะถามว่าฌานสี่แบบโยคีต่างจากพุทธอย่างไร? เพราะฌานสี่ที่ถามนี้มาจากคัมภีร์พุทธ แท้ ๆเป็นแบบพุทธอยู่แล้วไม่ใช่แบบโยคี (ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน มีในคัมภีรพระพุทธศาสนา ไม่ใช่ของโยคี) ถามเรื่องกระดูกพระ พระโสดาบัน-พระอรหันต์ตายลงกระดูกจะเป็นพระธาตุหรือไม่? หลวงพ่อตอบว่าบ้างก็เปลี่ยนได้ บ้างก็เปลี่ยนไม่ได้ เหตุผล บำเพ็ญต่างกัน เจตนาต่างกัน คำถามคล้ายมุขดาราแสดงตลก พระเจอสีกาทำอย่างไร? หลวงพ่อท่านเอาประวัติท่านมาอ้างเลยว่า เจอสีกา สีกามาติด จะเกิดอันตราย ท่านจะหนีทันที นี่น่าเป็นแบบอย่างจริง ๆ สำหรับพระผู้มุ่งทางมรรคผลนิพพาน ถามต่ออีกว่ากลางคืนคิดถึงสีกาทำอย่างไร ท่านว่าแก้ได้หลายวิธี (1)ระงับความคิดนั้นทันที (2) ลืมตา ลุกขึ้น ลุกออกมาเดินจงกรม (3) สวดมนต์ไปภาวนาไปเดี๋ยวก็หายไปเอง (4) พิจารณาอสุภกรรมฐาน และ (5) ก็หนีไปเสียจากที่นั้นวัดนั้น ท่านว่าอันนี้อยู่ที่ความจริงใจ จะหนีหรือไม่หนี หรือว่าติดสีกาเสียแล้ว ถามต่อไปอีก อ้างหนังสือมหาบัว ญาณสัมปันโน ๆ เขียนไว้ว่า พระพุทธองค์ลงมาโปรด อาจารย์มั่น ภูริทัตโต แล้วส่งจิตไปคุยกับพระพุทธองค์ได้ จริงหรือไม่? ท่านตอบว่า เป็นเพราะจิตของผู้ทำสมาธิภาวนา จิตก็เกิดมโนภาพ แท้จริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าเสด็จมา แต่จิตรู้เอาเอง ก็สารพัดจะแสดงนิมิตปรากฎการณ์ให้เรารู้เห็น แต่เรื่องนิมิตอย่าไปยึด ถ้ามัวไปนับขั้นตามตำราอยู่จะติด อย่าไปยึดว่าเป็นของดีวิเศษ การเห็นจริง ๆ คือเห็นอย่างที่พุทธองค์ตรัสกับพระวักกลิว่า โย ธมฺมํ ปสฺสติ โส มํ ปสฺสติ : ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา

 

รู้ธรรมนำชีวิตสัญจร

ช่อง 9

11-12 ส.ค. 41 0530 น.

 

เนตร จันทรัศมี กก.ผจก. ไดอาน่า สัมภาษณ์พระราชสังวรญาณ หรือหลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาละวัน นครราชสีมา (ต่อ) ถาม วัดที่สร้างมหาเจดีย์ จะเก็บจากเศรษฐี 10,000 คน ๆละ 1,000,000 บาท [โดยหวังได้เงินกว่า 10,000,000,000 (หนึ่งหมื่นล้านบาท) บาท เป็นอย่างน้อย] หลวงพ่อมีความเห็นอย่างไร ตอบ การคิดเช่นนั้นไม่เหมาะแก่กาลสมัย สร้างเจดีย์ใหญ่นั้น ไม่ตำหนิ อนุโมทนาด้วย แต่เห็นว่าไม่เหมาะแก่กาละเทศะ ประเทศชาติ ประชาชนกำลังยากจน อีกประการหนึ่ง คล้ายมีเจตนาจะลบล้างของเก่าที่มีอยู่ จะทำลายของเก่าที่มีอยู่ให้สูญหายไปเสียหรืออย่างไร

[หมายเหตุผู้วิเคราะห์ : ข้อมูลเดิมบอกว่า บรรจุพระธรรมกาย 1 ล้านองค์ รอบ ๆ พระมหาเจดีย์ รอบนอกคิดราคาองค์พระและบริการบรรจุองค์/ที่ ๆละ 10,000 บาท

รอบในมีอีกราคาหนึ่งสูงกว่านี้ ต่อมามีโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ข่าวสด 6 ต.ค.41 หน้า 28 ภาพอภินิหาริย์พระลอยออกมาจากดวงอาทิตย์ ปรากฎให้เห็นระหว่าง พิธีบรรจุพระธรรมกายในพระธรรมเจดีย์ ดูแล้วคล้าย ๆ ว่าเป็นโฆษณาหลอกลวงประชาชน โดยหวังลาภ]

ถาม เอาวัตถุดึงศรัทธาประชาชนชาวต่างประเทศได้หรือไม่

หลวงพ่อตอบ ไม่ได้และเป็นไปไม่ได้ด้วย เพราะต่างประเทศเขาเจริญทางวัตถุกว่าเรามาก จนกระทั่งเขาอิ่มแล้ว ส่วนเราจะตามเขาไปเช่นนั้น ยิ่งไม่ถูกต้อง ศาสนาพุทธไม่ได้สรรเสริญเรื่องความเจริญทางวัตถุ การเผยแผ่ศาสนามิใช่เผยแผ่วัตถุ แต่เผยแผ่ศาสนธรรม

การเผยแผ่มี 3 ประเภท ศาสนบุคคลเพื่อให้ได้คน ศาสนวัตถุ เพื่อให้ได้วัตถุ และศาสนธรรม เพื่อให้ได้สำเร็จธรรม ควรถามว่าเผยแผ่ศาสนาไปเพื่ออะไร ได้ประโยชน์อะไร ที่ถูกควรเน้นการศึกษาแบบธรรมชาติ เมื่อมาศึกษาธรรมะตามกฎของธรรมชาติเราก็จะพบธรรมะอันเป็นสัจธรรม

[หมายเหตุ ผู้วิเคราะห์ การให้การศึกษาด้านธรรมะ จึงอยู่ที่ภูมิปัญญาผู้ให้การศึกษา ถ้ามีความรู้ตื้นแค่นั้น ก็ให้ความรู้ได้แค่นั้น รู้ไสยศาสตร์ก็ให้ความรู้ไสยศาสตร์แด่ประชาชน เอาอำนาจ เอาอภินิหาริย์ เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอ้างมาหลอกล่อ โดยหวังลาภ หวังวัตถุ หวังยศศักดิ์บริวาร ส่วนท่านผู้มีภูมิธรรมชั้นสูง ท่านผู้รู้แจ้งในธรรมชาติที่แท้จริง ที่ท่านสอนเรื่องความจริงแห่งธรรมชาติ การสอนจะมิมุ่งหมายต่ออามิสเลย แต่มุ่งสร้างคนโดยตรง ปัญหาจึงอยู่ที่ระบบการสงฆ์ว่าได้เปิดทางให้ใครและอย่างไร และส่วนประชาชนว่ารู้เท่าทันอะไร ๆ นั้นหรือไม่]

 

 

 

 Nation News Talk หลังข่าวค่ำ

ช่อง ๙

๒๕ ส.ค.41

 

อนาคตข้าวหอมมะลิไทย ฝรั่งว่าข้าวหอมมะลิไทยเป็นของเขา ไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์แล้วเรียบร้อย ติด Siam Uncle Ben ข้างซอง วางทั่วยุโรปอเมริกา เคยเป็นข่าวหนังสือพิมพ์มานานหลายเดือน แต่ไม่เคยได้ยินว่ารัฐบาลหรือทางการไทยมีความรู้สึกอะไร วันนี้ น่าขอบคุณสุทธิชัย หยุ่น เอาคนมาพูดกันเรื่องนี้ ๔ คน จากจุฬา มสท. มีรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กับตัวแทน NGO. พูดกันไปหัวเราะเอิกอากกันไป จนกระทั่งมีคำถามว่า “ในกรณีนี้รัฐบาลหรือทางการไทยหน่อมแน้มไปหน่อยไหม ?” (คำว่าหน่อมแน้ม ปกติเป็นคุณศัพท์หมายถึง ปัญญาอ่อน) เจตนาของผู้ถามคือ สุทธิชัย หยุ่น ก็คือ รัฐบาลไทยปัญญาอ่อนไปหน่อยไหมนั่นกระมัง ! ซึ่งดูเหมือนคำตอบจะเป็น Yes, it is. เพราะทุกคนหัวเราะกันพรึบพร้อม ทางออกข้าวหอมมะลิไทยจะเป็นอย่างไรเพื่อไม่ให้ข้าวหอมมะลิไทยกลายเป็นของฝรั่ง ? ตอบว่ากลัวฝรั่งจะบีบ ไม่กล้าทำหรอก คำตอบของนักวิชาการ มีแต่คำว่า ควรจะ น่าจะ อาจจะ แล้วเสนอให้สร้างนักวิจัยขึ้นมามาก ๆ คำถามว่าช้าไปไหม ? ทุกคนมองไปที่ผู้นำ ท่านผู้นำของเรามัวไปทำอะไรอยู่ ? นั่นน่ะซี ท่านผู้นำเรามัวไปทำอะไรอยู่ ? เราเริ่มรู้เรื่องนี้เมื่อ มิ.ย.41 ถ้าจะทำก็ทำได้โดยจ้างทนายไปหาทางต่อสู้ด้านกฎหมาย แต่นี่ก็เป็นประโยคสมมติอีก เริ่มต้นด้วยคำว่า ถ้า

 

 

 

 

 แสงธรรม

ช่อง 9

30 ส.ค.41 0530 น.

 

รายการแสงธรรมยังคงมั่วต่อไป ในการรายงานข่าว คนไม่เข้าใจว่าอะไรคือ สังฆมณฑล เมื่อรายงานว่า “สังฆมณฑล 9 แห่งในประเทศไทย” มีสังฆมณฑลใหญ่ที่เป็นเขตสำคัญ เรียกว่า อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ใช้คำว่า “อัครสังฆมณฑล” บอกความหมายว่า ไม่ใช่ธรรมดา (คงเป็นที่ประทับของท่านประธานสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย มีชัย กิจบุญชู ละกระมัง ?) แล้วที่มั่วไปสุด ๆ ก็รายงานข่าวมีงานบวชสังฆานุกร และบวชพระสงฆ์ จากสังฆมณฑลบางแห่ง คำว่า”สังฆานุกร” คืออะไร งงกับคำว่า สังฆานุกร เมื่อบอกว่าบวชพระสงฆ์ ก็งง เพราะไม่เห็นผ้าเหลือง ไม่เห็นมีพิธีบวชในเขตวิสุงคามสีมา ไม่เห็นมีอุปัชฌาย์ และหมู่สงฆ์ เห็นแต่ผ้าขาว ที่บวชนั้น บวชขาว ผมดำ นักข่าวรายการแสงธรรมจะไม่รู้หรือ บวชพระสงฆ์ต้องบวชเหลืองเท่านั้นและต้องโกนผมโล้นเลี่ยน ต้องบวชในสีมา มีอุปัชฌาย์อาจารย์ที่สืบทอดมาแต่องค์พระบรมศาสดา ทำพิธีรับเข้าหมู่ อย่างที่บวชขาวผมดกดำอยู่นั้นเขาเรียกว่าบวชชี-พราห์ม ถามเด็ก ๆ ดูก็ได้

 

 

 

 

 สถานการณ์กัมพูชา

ช่อง 9

11 กย.41 1915 น.

 

พระเดินขบวนด้วย พระไทยน่าจะคิดเตรียมการบ้านไว้สำหรับบ้านเมืองเราเองบ้าง

 

 

 

 

 รายการธรรมะแก้ปัญหาชีวิต

ช่อง 11

14 ก.ย.41 1020 น.

 

พิธีกรนำไปพบอาคันตุกะผู้หนึ่งในชุดขาว รูปอ้วนท้วน ในนามศิษย์ครูเทพชฏาทอง ท่าทางการแต่งตัวคนในหมู่เขาก็คงให้คำนำหน้าว่า อาจารย์ประยูร นั่นเทียว พิธีกรแว่วว่าจะมีพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่วัดศรีสุดาราม เรียกว่า พิธีสวดยัญกิจมหาเทพ ชื่อพิธีเพียงได้ยินก็ข่มคนอย่างพิธีกรรายการนี้เสียแล้วว่า “ไม่เชื่ออย่าลบหลู่” เชียวนะ เรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องการอ้างอิงหลักวิชาโหราศาสตร์ แต่เป็นวิชาโหราศาสตร์โบราณ อ้างว่าเมื่อดาวพฤหัสบดีเดินพักร (พักร ภาษาโหร แปลว่าดาวเดินถอยหลัง โหราศาสตร์โบราณเชื่อจริง ๆ ว่าดาวเดินถอยหลัง แต่ความเป็นจริงตามหลักวิชาดาราศาสตร์ ดาวนพเคราะห์ไม่เคยเดินถอยหลัง แต่มีเหตุผลทำให้ดูคล้ายเดินถอยหลัง ตรงกับคำว่า ดาวพักร โหรสมัยใหม่เขาจึงสรุปลงว่า “จึงคล้ายเดินถอยหลัง” คือไม่ได้เชื่ออย่างงมงายแบบโบราณว่าดาวเดินถอยหลังจริง ๆ ตามปฏิทิน ท่านอาจารย์ทองเจือ อ่างแก้ว พฤหัสบดีพักรในราศีกุมภ์อยู่ระหว่างช่วงเวลา 10.36 น. วันที่ 22 ก.ย.41 ไปจนถึงสิ้นธ.ค.41 แล้วเริ่มเดินปกติในเดือนมค.42 และข้ามราศีกุมภ์เข้าเข้าราศีมีนเมื่อ 8 ก.พ.42เมื่อเวลา 01.03 น.) พิธียัญกรรมที่อ้างนี้เป็นคติโหรแบบโบราณสุดกู่ อ้างว่าทำเพื่อเป็นสิริมงคลแด่ตัวเอง (แต่ไม่รู้ว่าอ้างจากหลักอะไร เพราะหลักมงคลสูตร ทั้ง 38 ข้อในพระพุทธศาสนาไม่มีพิธีกรรมเช่นนี้ว่าเป็นมงคลข้อใดข้อหนึ่งเลย) แต่เมื่อถามว่า ทำแล้วแก้ดาวเดินถอยหลังได้ไหม หมอดูประยูรเขาก็บอกยืนยันเองว่า ดาวก็คงเดินถอยหลังอยู่ แก้ให้ดาวเดินเป็นปกติไม่ได้ นี่อย่างไร! การอ้างหลักพยากรณ์บางส่วนบางตอนมาอย่างไม่คำนึงหลักการอันสมบูรณ์ของวิชาโหราศาสตร์มักหวังผลทางอามิสทั้งสิ้น เช่นกรณีนี้ก็อ้างแล้วอ้างอีกว่า “พระราชครูพักร ร้ายนักหนักหนา” (แปลว่า เมื่อดาวพฤหัสบดี(มีชื่ออีกชื่อว่าดาวพระราชครู)เดินถอยหลังแล้ว จักเกิดผลร้ายแรงขนาดหนัก) ซึ่งจะเป็นเช่นนั้นหรือมิได้เป็นเช่นนั้น มิได้ขึ้นอยู่กับดาวพฤหัสบดีแต่เพียงดวงเดียว เพราะในความเป็นจริง ในระบบจักรราศีของโหราศาสตร์ มิได้มีอิทธิพลของดาวเพียงดวงเดียวเท่านั้น(แต่มีถึง 10 ดวง) จะมองดาวดวงเดียวแล้วพยากรณ์ร้ายออกมาเช่นนั้นไม่ได้ เพราะจะก่อเกิดความแตกตื่นแด่ประชาชนไปโดยผิด ๆ เพียงราวกับว่าผลร้ายจักเกิดขึ้นอย่างนั้นจริง ๆ ระดับโหราจารย์จะต้องวิเคราะห์จากหลักการอันรอบด้านโดยสมบูรณ์ อย่างกรณีนี้ จะต้องมองจากหลักกระแสสัมพันธ์จากหมู่ดาวทั้งระบบ เช่น สิงห์โต สุริยาอารักษ์ ใน โหราศาสตร์ไทยชั้นสูง การพยากรณ์ดวงชาตาจร,การคำนวณ และการพยากรณ์ดวงนวางศ์จักร ว่าไว้ในหลัก ดาวพระเคราะห์โคจรแบบ ระบบเวธะหรือวิทธังสนะ ว่าไว้ตรงกับหลักโหรา-วิทยาศาสตร์ตะวันตก ว่า “เวธะ แปลว่าการขัด, การทำลาย คือดาวต่างดวงต่างก็โคจรเป็นกระแสสัมพันธ์กันนั่นเอง ดังนั้นจึงโปรดจำไว้ด้วยว่า “ดาวที่ต่างดวงต่างโคจรอยู่ตามราศีต่าง ๆ นั้น เมื่อส่งกระแสถึงกันก็ย่อมส่งเสริมกัน และส่งผลขัดกัน” เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงเรียกว่า ดาวเคราะห์โคจรแบบระบบเวธะหรือวิทธังสนะ การพยากรณ์ดวงชาตาจรมักเกิดความวุ่นวาย(พยากรณ์ผิด-บก.) เพราะบางครั้งดาวกำลังโคจรเข้าที่ดี ก็บ่งว่าจะมีลาภทางนั้นทางนี้อยู่ แต่แล้วกลับไม่ได้เรื่อง หรือบางครั้งดาวโคจรมาบ่งจะร้ายเป็นแม่นมั่น แต่กลับไม่เป็นไร เรื่องนี้เป็นเรื่องของระบบเวธะ คือการขัด การทำลาย นั่นเอง” นี่คือหลักการสัมพันธ์ของดาวทั้งหมู่ ฉะนั้นการที่จับเอาดาวดวงเดียวมาพยากรณ์ เป็นเรื่องหมอมือใหม่ รู้ตื้นรู้น้อยแต่อวด หรือมีเจตนาแสวงหาลาภผลโดยมิชอบด้วยจรรยาบรรณของโหร อย่างกรณีนี้ มุ่งเน้นไปที่เรื่องร้าย ๆ จากดาวพฤหัสบดีดวงเดียวโดยอ้างว่า “พระราชครูพักร ร้ายนักหนักหนา” ซึ่งผิดหลักการโหราศาสตร์ที่อ้างมานี้ และน่าเป็นเหตุให้เกิดการแตกตื่นในหมู่ประชาชนทั่วไป การจะพยากรณ์อะไรสู่สาธารรชนในวงกว้าง เช่นผ่านรายการโทรทัศน์นี้ จึงต้องมีความละเอียดรอบคอบ และผู้สัมภาษณ์ควรจะหาผู้รู้จริง เป็นโหราจารย์มีความรู้ทางนี้จริง(รู้ภาคคำนวณและภาคพยากรณ์อย่างจริงจัง) มิฉะนั้นจะเกิดผลเสียหายแก่ส่วนรวม โดยเขลา เป็นเหตุให้คนทั้งหลายตื่นตระหนกไปหมด กรณีนี้อาจพิจารณาได้ว่ามีเจตนาแสวงลาภ เป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดในหลักโหราศาสตร์เองและทั้งหลักพระพุทธศาสนา ดังจักเห็นชัดขึ้นจากคำถามท้ายรายการ คือคำถามที่ว่า “เมื่อเข้าร่วมพิธีสวดยัญกิจมหาเทพแล้ว จะได้บารมีญาณจากไหนซึ่งเป็นคำถามที่น่าแย้มหัว เพราะมีอะไรในคำถามนั้นหลายอย่างเริ่มตั้งแต่ความหมายของคำถามนั้น อันบ่งบอกว่าทั้งคนถามและคนตอบต่างก็ไม่รู้ว่าตนพูดถึงเรื่องอะไร คนถามก็ไม่รู้ว่าตนถามอะไร และคนตอบก็ไม่รู้ว่าตนตอบอะไรเหมือนกัน(คือต่างคนต่างก็ไม่รู้เรื่อง (หูหนวกถามหูหนวก ตาบอดต่างถามทางกัน) ส่วนเนื้อหาของพิธียัญกิจมหาเทพ ที่ไม่เกี่ยวกับอริยสัจธรรมแห่งพระพุทธศาสนา มิน่าเป็นพุทธศาสนพิธีเลย แต่ทำไมพระสงฆ์เหลือง ๆจึงไปนั่งทำพิธียัญกิจมหาเทพ แสดงตนเป็นสานุศิษพระอิศวรพระนารายณ์ อันเป็นลัทธินอกรีตนอกศาสนา มิผิดจริยาหรืออย่างไร? ในกรณีนี้อะไรคือ “บารมีญาณ” ? ถามเช่นนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ คงบอกว่า เป็นที่แย้มสรวลของผู้รู้แล

คลินตั้น-เลวินสกี้ ออกอินเตอร์เนต ไอทีวี ช่อง 9 14 ก.ย.41 ข่าวสองทุ่ม เคนเนตสตาร์ อัยการอิสระ ทำสำนวนหนา 450 หน้า เสนอเข้าสภาคองเกรสแล้ว และออกอินเตอร์เนตหลายห้อง ของสภาเอง ของรัฐบาล ของราชการ โลกได้อ่านทราบรายงานของอัยการพิเศษอย่างทั่วถึงละเอียดยิบพร้อมกัน วันละนับล้านคน ทำให้ขณะนี้ เป็นชั่วโมงที่ยากลำบากที่สุดของ บิล คลินตั้น ยอดชายแห่งอเมริกา เขาจะอยู่หรือจะไป จากทำเนียบขาว สำหรับเคนเนตสตาร์นั้นไม่ติดใจแล้ว เพราะเขาวางแผนการต่อสู้มาอย่างรัดกุมและเดินตามแผนได้อย่างสมบูรณ์ ผลก็เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตามที่เขาวางแผนและสามารถเดินตามแผนได้สำเร็จ นับว่าแผนนี้ บิล คลินตั้น ผู้ทรนงแห่งทำเนียบขาว งงอ่านไม่ออกเลย จึงถึงพ่ายยับเยินที่สุดในชีวิต นสพ.ยักษ์ใหญ่ให้ลาออก

 

 

 

 

 พระสงฆ์กับความต้องการของสังคมไทย

ช่อง 9

15 ก.ย.41 1530 น.

 

รายการสัมนา มี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พระธรรมวโรดม จำรัส สุดานิช รองอธิบดีกรมการศาสนา ดร.ทวีวัฒน์ ม.มหิดล ร่วมอภิปรายปัญหาในวงการสงฆ์ เรื่องการศึกษา ปรารภ พรบ.สงฆ์ใหม่ น่าเอา พรบ.121 มาปรับปรุงใช้ เพื่อเน้นการศึกษา ว่าการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เป็นแนวการเปลี่ยนแปลง ข่าวพระไทยที่อินเดียไปพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไอทีวีออกไปเมื่อชั่วครู่ พระสงฆ์มีความรู้มากระจุกอยู่ในเมือง แก้ไขอย่างไร ? พระธรรมวโรดมว่า คนฟังเทศน์แล้วไม่รู้เรื่อง บวชไม่ได้อะไร ความรู้พื้นฐานต่ำ รู้ธรรมะน้อย ก็ฟังไม่รู้เรื่อง เหมือนเด็กชั้นประถม ฟังอาจารย์พูดเรื่องที่สอนระดับมหาวิทยาลัย การบวชก็สักแต่ว่าบวช บวชตามประเพณี บวชด้วยความจำใจจำเป็น บวชแก้บน ล้างซวย แต่ที่เป็นประโยชน์บวชด้วยความศรัทธาเลื่อมใสมีน้อย พระนวกะบวชทำอะไร ทำ 3 อย่าง สวดมนต์ภาวนา ศึกษาเล่าเรียน พากเพียรปฏิบัติ ขอให้ทำให้ครบเถิด จะได้ดี

 

 

 

 

 ข่าวเที่ยงวันไอทีวี

ไอทีวี

17 กย.41 1230 น.

กรรมการสิทธิมนุษยชน องค์การสหประชาชาติในกัมพูชาพบว่ามีประชาชนถูกฆ่าตาย 16 คน ถูกฝังอยู่รอบนอกเมือง คาดว่าเป็นศพผู้ชุมนุมต่อต้าน ภาพประชาชนเดินขบวน เห็นหลวงพี่หนุ่มหน้าตาสดใสยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้าง ๆ ถนนขณะขบวนผ่านไป ในวันก่อน ๆ เห็นพระสงฆ์กัมพูชา เข้าร่วมเดินขบวนด้วย เห็นแถวพระภิกษุสงฆ์เหลืองหม่น ๆ แซมไปในระหว่างประชาชนที่คลั่ง เราเห็นภาพเช่นเดียวกันนี้ที่ สหภาพพม่า ในช่วงที่นางอ่องซาน ซูจี อดอาหารประท้วง เมื่อต้นเดือนนี้ น่านึกว่าเมืองไทยคงต้องเตรียมกันไว้เหมือนกัน (ลองดู “เตรียมเดินทางไกล” ออกสมัยยันตระอมโร แผนหมู่เลขาจังหวัดฯ)

ข่าวสองทุ่ม ช่อง 9 17 กย.41 โพธิรักษ์กับพวกแพ้คดี ศาลฎีกายืนตามศาลอุทธรณ์ ข้อหาแต่งกายเลียนแบบสงฆ์ และให้บวชโดยไม่ถูกกฎหมาย จำคุก 54 เดือน รอลงอาญาไว้

 

 

 

 

 กรองสถานการณ์

ช่อง 11

2100 น. 18 กย.41

 

อดิศักดิ์ ศรีสม จับเท็จเงินชดเชยราษีไศล ศรีสะเกษ อดิสร เพียงเกษ กับ รมช.วิทยาศาสตร์ พรเทพ ต้นรายการมี พล.ตท.เสรี เตมียเวช มาร่วมด้วย ตำรวจจะจับหรือไม่จับ ? คงต้องคอยดูอย่างเดียว ผลออกมาอย่างไรก็คงยอมรับได้ทั้งนั้น เว้นอย่างเดียวถ้าไม่ยุติธรรมเขาก็คงไม่ยอม

 

 

 

 

 ฟ้าใสกับไกรวิทย์

ช่อง 9

0810 น. 22 ก.ย.41

 

รายการโหราศาสตร์ การพยากรณ์ชะตาพร้อมให้สื่อสารติดต่อทำนายทายทักโชคชะตาไปได้ รายการเช่นนี้ไม่น่ามีทางจอโทรทัศน์ โดยเฉพาะของ อสมท.ช่อง 9 ไม่รอบคอบ ไม่สอดคล้องจรรยาบรรณทางโหราศาสตร์ ไม่ยุติธรรม เสี่ยงต่อคำครหาว่าหลอกลวงประชาชน เพราะการพยากรณ์ใดมักก่อเกิดข่าวลือได้ง่าย โดยเฉพาะในสถานการณ์สับสนของสังคมปัจจุบัน และโหราศาสตร์โดยตัวของมันเอง มิอาจชี้ชัดลงไปได้เลยว่าจะถูกจะผิดตามคำพยากรณ์นั้น หากแต่เป็นสมมติฐานไปเรื่อย ๆ ไม่รู้จบ อนึ่งการทำนายในรายการนี้ทำดาด ๆเกินไป อย่างนี้ควรไปนั่งใต้ต้นมะขามสนามหลวงจะเหมาะกว่า

 

 

 

 

 ตามล่าหาความจริง

22 กย. 2541 1810 น.

 

เล่าตำนานความเป็นมาของยาบ้าน แต่ปี 2539 เป็นต้นมา อันเป็นจุดแตกตัวของยาบ้าในระหว่างรอยต่อสามประเทศ ไทย ลาว พม่า เล่าคดีวิสามัญฆาตกรรม 6 ศพที่ราชบุรี ที่ผู้ร้ายมีอาวุธติดเลเซอร์ใช้ ซึ่งเป็นสิ่งบอกเหตุความเข้มของขบวนการฝ่ายค้ายาบ้า กรณีวิสามัญฆาตกรรม 6 ศพ นี้เมื่อมาถึงรัฐบาลชวน หลีกภัย ได้เป็นตัวชี้บ่งบอกว่า รัฐบาลดูจะไม่เข้าใจหลักการปราบปรามเสียแล้ว และได้ดำเนินการไปโดยยุทธศาสตร์ กับยุทธวิธี ที่ผิดพลาดมาโดยตลอด เป็นเหตุให้เกิดอาการเหมือนโรคดื้อยาขึ้นมาอย่างใหญ่หลวง บัดนี้ ถ้ามองจากหลักการทางทหารก็ต้องกล่าวว่า การศึกประทุระห่ำประชิดหนักอย่างยิ่งแล้ว รัฐบาลต้องเปิดโอกาศให้ตำรวจใช้ยุทธวิธีได้อย่างกว้างขวางเป็นอิสระและรอบด้านกว่านี้ โดยยุทธศาสตร์ต้องเอื้อให้ยุทธวิธีเท่าที่จำเป็นทุกอย่าง ต้องไม่ยึดมั่นอยู่กับยุทธศาสตร์ที่ตายตัวอย่างนั้น แต่ต้องเอื้อให้ยุทธวิธีทุกอย่าง ในขณะนี้ ยุทธวิธีที่ควรต้องเพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งก็คือมาตรการการลงโทษ ที่ต้องแรง เร็ว และเฉียบขาด โดยไม่ถึงกับผิดหลักยุทธศาสตร์แห่งคุณธรรมสากล หากพอเอื้อกันได้เช่นนี้ ผลดีก็จะเกิดขึ้นในด้านการปราบปรามอย่างแน่นอน ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ก็จะมีกำลังใจและมั่นใจ มีความเขื่อมั่น คล่องตัวสูง ประชาชนผู้สุจริตก็จะสามารถประสานงานการข่าว ให้ความร่วมมือได้มากขึ้นกว่านี้ ฉะนั้นกรณียาบ้า รัฐบาลต้องรีบปรับมาตรการปราบปรามโดยเร่งด่วน และโดยหลักประสานระหว่างยุทธศาสตร์แลละยุทธวิธีที่เหมาะแก่กาละเทศะ นั่นก็คือ ยุทธศาสตร์ต้องไม่ปิดกั้นยุทธวิธี แต่ต้องเอื้อต่อยุทธวิธีอย่างเต็มที่ ต้องเปิดกว้างสำหรับยุทธวิธีอย่างหลายหลาก ขอเสนอให้เร่งดำเนินการโดยด่วน

 

 

 ดูคลินตั้นวันนี้ข่าวแปดโมงครึ่ง (กรณีลูวินสกี้)

ช่อง3

25 กย.41 0840 น.

 

คลินตั้น ภาพในจอแก้ว ชั่วไม่ถึง 1 นาที พูดในสภาสหรัฐ ขอให้สภาเร่งอนุมัติเงิน 1600 ล้านเหรียญ เข้าไอเอ็มเอพ เพื่อช่วยประเทศในเอเซีย คลินตั้นวันนี้ อันเป็นภายหลังจากที่ถูกเปิดเผยพฤติกรรมทางเพศอย่างล่อนจ้อนและเป็น กรณีคลายเครียดของโลกใบนี้ได้มากมายอย่างไม่น่าเชื่อ จนแทบฉุกคิดไม่ได้ว่า หรือนี่เป็นแผนการณ์ที่วางไว้อย่างแยบยลอีกแผนการณ์หนึ่งของ ฯพณฯบิล คลินตั้น แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้นำโลกยุคนี้ ที่ต้องการผ่อนให้โลกคลายเครียดลง ซึ่งผลก็เกิดตามแผนนั้นเต็มสมบูรณ์ และถึงวันนี้ บิล คลินตั้น ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าจักถูกพิจารณาโทษปลดออกหรือไม่ และยังไม่ถูกเปิดเผยอีก 17 กล่องของเคนเนตสตาร์ เมื่อมองดูเขาผ่านทางจอแก้ว เขาก็ยังสมควรถูกมองอยู่ว่า เขาคือบุคคลิกภาพที่น่าสนใจแห่งยุคนี้ทีเดียว เราจะลองมามองดูเขาในแง่มุมนี้ ด้วยสายตาของนักวิเคราะห์ที่มีหลักการมองจากภาคภายใน ด้วยวิชาการว่าด้วยภาคภายในของมนุษย์

 

เมื่อนักข่าวมาสัมภาษณ์ บิลคลินตั้น จะกำราบนักข่าวด้วยท่าทางอันอวดว่ารู้เท่าทันทุกอย่าง และคำตอบของเขาจะเริ่มขึ้นตั้งแต่นักข่าวเอ่ยคำแรก ๆ เมื่อมีข้อโต้แย้งจากนักข่าว เขาจะกำราบด้วยเหตุผลและข้อมูลที่เหนือกว่า และเฉียบขาดกว่า และเขาจะไม่ประนีประนอม เขาจะซ้ำเติมลงไปในนักข่าวผู้เผยออวดรู้ ชนิดที่ให้เข็ดเขี้ยวไม่กล้าแหยมอีกเลย(ไปพบเขาต้องแน่จริง) นี่คือบุคคลิกภาพที่ยากจะได้เห็นในระหว่างผู้นำของโลกทั้งปวง อันบ่งบอกสติปัญญาความสามารถของผู้นำท่านนี้ว่ายอดเยี่ยมเพียงไหน

เมื่อเขามาประเทศไทยคราวนั้น จอแก้วเผยภาพเขาไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งของ เมืองไทย เขาชำเลืองคุณนายคลินตั้น ขณะที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยช่วยสวมเสื้อครุยให้ คุณนายคลินตั้นก็รู้ดีว่าเขาควรจะทำอย่างนั้น และเธอก็รู้ดีไปอีกว่าเธอจักต้องทำอย่างไร และเธอก็กำลังทำอยู่ ภาพที่ออกมาจึงเป็น ภาพคุณนายคลินตั้นปรบมืออยู่ข้าง ๆ ขณะที่ประธานาธิบดีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา กำลังได้รับเกียรติยศสูงสุดจากวงการปัญญาชนสูงสุดของประเทศไทย แต่เหตุแห่งความพึงพอใจของคนคู่นี้ต่างกัน นั่นแหละบอกให้รู้ว่าแท้ที่จริง คุณนายคลินตั้นผู้นี้เองเป็นที่มาที่ไปแห่งบุคคลิกภาพทั้งสิ้นของสุภาพบุรุษนามว่าคลินตั้นแห่งอเมริกานี้ มันถูกสร้างขึ้นจากความขัดแย้ง และการแข่งขันเพื่อเอาชนะซึ่งกันและกัน เห็นได้จากฉากเดียวกันในวันนั้น แท้จริงเขานึกตำหนิในเรื่องการใช้สีของเครื่องแต่งตัวของภริยาเขา เมื่อมาเมืองไทยคราวนั้น เขาคิดว่าเธอไม่ควรจะใช้สีแดง อันเป็นภาพที่จะขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์ที่เมืองไทย ซึ่งเธอก็รู้ว่าเขาคิดอย่างนั้น และก็เป็นเช่นนั้น เธอรู้ในสิ่งที่เขาไม่พอใจ แต่เธอจงใจประสงค์ให้เขาได้เห็นว่าสิ่งที่เธอคิดและทำไปนั้นจักได้รับการพิศูจน์ว่าถูกต้อง นั่นเองเปิดช่องโหว่ใหญ่ของคุณนาย และคลินตั้นฉลาดพอที่จะใช้ประโยชน์จากช่องโหว่นั้น ช่วงตอนหลัง ๆ มา จึงปรากฎว่าคลินตั้นคุมสถานการณ์ได้ทุกอย่าง และเขามาถึงจุดสูงสุดของบุคคลิกภาพเมื่อเขาไปถึงประเทศจีน และกล้าเปิดประเด็นกรณีเทียนอันเหมินโต้วาทีเรื่องสิทธิมนุษยชน กับผู้นำแห่งแดนมังกรร้าย เมื่อจอแก้วได้สะท้อนภาพชายหาดขณะอยู่ในช่วงเวลาพักผ่อนของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ในอิริยาบถสบายส่วนตัว ๆ ในชุดชายหาด เขาต้องการให้ภาพนี้ปรากฎสู่ภายนอก และภาพนั้นก็ออกมา ภาพที่เขาใช้สองมือจับบั้นเอวคุณนายเขายกขึ้นสูง อย่างมีความสุข อันเป็นภาพที่บ่งบอกความในใจของเขาเองว่า บัดนี้เขาเป็นผู้ชนะเมียของเขาอย่างสมบูรณ์แล้ว และดูเหมือน คุณสตรีหมายเลขหนึ่งจักยังไม่ยอมแพ้ จึงซ่อนความขมขื่น เพราะดูท่าว่าเธอจักพ่ายแพ้เขาจริง ๆ เสียแล้ว หากแต่ว่า เคนเนตสตาร์มาถึงแล้ว และเขานั่นเอง คือ อัยการอิสระเคนเนตสตาร์ เป็นผู้พิชิต ผู้ชนะที่แท้จริง เขานำยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของนักชกบนผืนผ้าใบมาใช้อย่างครบสูตร เขารู้ดีว่าเขากำลังต่อสู้อยู่กับนักชกอัจฉริยะผู้ยิ่งใหญ่ ทางเดียวที่เขาจะชนะก็คือตั้งหน้าตั้งตาฝึกซ้อมและขยันชกให้ได้ตามแผนที่วางไว้ให้สมบูรณ์ เมื่อขึ้นเวทีภาพที่เห็นจึงเป็นภาพความขยันและความรัดกุมไม่ประมาท เขาตั้งหน้าตั้งตาชกอย่างเดียว ชกอย่างไม่หวังว่าจะชนะแต่หวังอย่างเดียวให้ได้ตามแผนการชกก็พอแล้ว และในที่สุดทุกอย่างก็เป็นผลสมบูรณ์ เขาชนะ ได้สร้างความบอบช้ำให้คู่ต่อสู้อย่างที่ไม่อาจจะยึดอาชีพนักชกได้ต่อไปอีก ช่วงนี้เองที่คุณนายคลินตั้นกลับพลิกสถานกากรณ์ขึ้นมาเป็นผู้อยู่เหนือสามีหล่อน หล่อนชนะอย่างสมบูรณ์ เมื่อสามีหล่อนกลายเป็นเด็กอ่อนในอ้อมแขนของแม่ผู้กรุณาที่คอยปลอบประโลม ให้กำลังใจ เราจะต้องคอยดูต่อไปว่าสองผัวเมียนี้ จะหักโหมโรมรันกันต่อไปอีกหรือไม่ คลินตั้นจะยอมแพ้หรือจะพลิกฟื้นขึ้นมาเป็นผู้ชนะเมียได้อีกอย่างไร

 

เลวินสกี้และผู้หญิงอื่นเข้ามามีส่วนอย่างไร อ๋อ ! มามีส่วนหนุนทางคลินตั้นนั่นเอง เขาต้องการสิ่งเหล่านี้เพื่อให้ได้ความรู้สึกว่าเขาเหนือกว่าเมียเขา แต่แล้ว เขาก็ทำผิดเกินแผนไปสักหน่อย เกินไปสักหน่อยเท่านั้นเองเลยเกิดเรื่องใหญ่ ทำให้เสียสมดุล เลยล้มคว่ำลง นำไปสู่ความพ่ายบอบช้ำของเขา เรื่องมันก็เนื่องจากอะไร ๆ ดูมัน ตรงอย่างที่เขาเองสารภาพว่า “It tastes good.” นั่นแหละ ก็ลืมตัวไปหน่อย

ทำไมคู่ผัวเมียนี้จึงกลายเป็นคู่ต่อสู้กันทางสติปัญญามาโดยตลอด ต้องมองมาแต่ทั้งคู่อยู่มหาวิทยาลัย คลินตั้นทึ่งในการแสดงออกที่แปลกและเด็ดเดี่ยวของเธอ และเธอก็เห็นเขาแสดงออกซึ่งภูมิปัญญาฉลาด อย่างที่เธอเองวินิจฉัยว่าฉลาดแต่ไม่เกินที่เธอจะควบคุมได้ จึงนำทั้งคู่มาสู่การทดสอบสติปัญญาซึ่งกันและกัน มากกว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางเพศ และเมื่อคุณนายสาว บอกว่าเธอสามารถติดต่อวิญญาณได้ สามารถทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ได้ นั้นแหละบอกให้รู้ว่าเธอคิดมักใหญ่ใฝ่เป็นที่ 1 เป็นผู้นำอย่างไร แต่คลินตั้นจำนนอยู่เฉพาะในระยะแรก ๆ เท่านั้น ในที่สุด ด้วยเคยมีเชื้อสกุลทางนักบวชมา เป็นพื้นฐานทางสติปัญญา และด้วยความเป็นวิทยาศาสตร์ และทิฏฐิที่จะใช้วิทยาศาสตร์เอาชนะไสยศาสตร์(คนอย่างเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยอะไรได้) ได้ผลักดันให้สติปัญญาทางนี้แตกฉาน เขาจึงฉลาดพอที่จะใช้ช่องโหว่ของเมียเขา(ที่คิดว่าตัวเองจะต้องฉลาดเหนือผู้อื่นที่เดินดินธรรมดา ๆ)มาเป็นประโชน์แก่ตัวเขาได้อย่างมากมาย กระนั้นในขณะที่เธอยังยึดมั่นถือมั่นอยู่กับความสามารถพิเศษทางจิตของตัว ที่กลับกลายเป็นเครื่องมืออย่างดีแก่คลินตั้น กลับเป็นตัวที่เสริมความทรหดอย่างยิ่งให้แก่ผู้หญิงอย่างเธอ ถ้าเป็นนักมวยก็เรียกว่า นักมวยฟิลิปปินส์ ซึ่งบัดนี้ได้พิศูจน์ออกมาแล้วว่า สามารถเอาชนะได้ในที่สุด ด้วยสถานการณ์นักชกอย่างเคนเนตสตาร์ ที่ซัดคลินตั้นหมอบลงกลางเวที ชัยชนะจึงตกอยู่กับผู้ทำหน้าที่พี่เลี้ยงอย่างคุณนายคลินตั้น เราจะคอยดูต่อไปว่า วันหน้า คลินตั้น ในฐานะบุคคลิกภาพที่น่าสนใจยิ่งแห่งยุคนี้ จักเป็นไปอย่างไร เขาจะกลับฟื้นขึ้นมาอย่างไร เมื่อเคนเนตสตาร์ทำเขาบอบช้ำจนยากแก่การคืนสังเวียนได้อีกครั้งอย่างนี้ แนวคิดอันเดิมคือ ต้องการให้ภริยาเขาได้เห็นว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นเขาสามารถทำได้อย่างไม่เป็นภัยอันตรายใด เขาสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง ในสิ่งที่เขาวางลงเป็นเส้นทางที่จะต้องเดินแล้ว เขามั่นใจว่า ไปได้ และไม่มีสิ่งใดยับยั้งได้ นั้นจักอาจกลับมาอีกหรือไม่ ? และเมื่อ นางฮิลลารี่ คลินตั้น แยกตัวไปปรากฎต่างแดนเดี่ยว ๆ เมื่อต้นเดือน ตค.41 นี้ 2-3 ประเทศ นั่นก็แน่นอนละว่า คือการประกาศชัยชนะเหนือสามีของหล่อน อย่างแน่นอน เบ็ดเสร็จเด็ดขาด เป็นภาพที่เธอประสงค์ให้โลกเข้าใจว่า ฮิลลารี่ สามารถทำงานการเมือง-สังคมระหว่างประเทศด้วยลำแข้งตนเอง เป็นวีรสตรีแห่งสหรัฐอเมริกาคนหนึ่ง คอยดูว่าจะมีอะไรต่อไป อะไรคือความฝันของเธอทางการเมือง

 

 

 

 

 แสงธรรม

ช่อง 9

อาทิตย์ที่ 27 กย.41 0530 น.

 

วันนี้พบคุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ กับคุณพ่อประดิษฐ์ ว่องวารี วัดบางนกแขวก ที่ชาวคาทอลิกไทยภูมิใจว่าเป็นศาสนจักรที่มั่นคงของเขา คุณพ่อบรรจง พูดน่าฟังมากสำหรับเยาวชน วัยนี้ครึ่งก้าวเขาเป็นเด็ก อีกครึ่งก้าวเป็นผู้ใหญ่ เป็นวัยที่เขาสับสน ควรที่ผู้ใหญ่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นแบบอย่าง คุณพ่อบรรจงมารายการนี้บ่อย คำพูดท่านน่าฟังซาบซึ้งมากทุกครั้ง ต่อไปมีรายงาน ข่าว “คณะสงฆ์เยซูอิตได้สมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 แล้ว” ซึ่งยังคงเป็นการใช้ถ้อยคำที่สับสนอยู่สำหรับชาวไทยทั้งหลาย สับสนในคำว่า “คณะสงฆ์” เช่นเดียวกับข่าวสั้น ๆ เอ่ยถึงพระรูปหนึ่ง หากแต่เอ่ยชื่อว่า “คุณพ่อจำเนียร วัยเจริญ

อุปสังฆราช” คำว่า “อุปสังฆราช” ทำให้สับสนอีกแล้ว และยังพลอยได้ความรู้ใหม่อีกว่า ยังมีผู้ที่อ้างตนว่าเป็นสงฆ์ระดับไม่ธรรมดาอยู่อีกมากมาย หากแต่เป็นเรื่องประหลาด เพราะชาวไทยไม่รู้ที่มาที่ไปเสียเลย ทำให้อยากเห็นว่า ท่านเหล่านี้มีหน้าตาอย่างไร ท่านอุปสังฆราชจำเนียร วัยเจริญ จักมีหน้าตาอย่างไร ทรงธรรมวินัยอย่างไร แต่แล้วรายการวันนี้ก็พามาให้ดู ก็ได้เห็น “พระสังฆราชมีชัย กิจบุญชู ประธานสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย” ที่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้วว่า ได้นำพระสังฆราช 7 องค์จากประเทศไทยไปประชุมที่สำนักวาติกัน ท่านอยู่ในชุดขาว แวดล้อมด้วยพระในชุดขาวเช่นกันหลายท่าน คงเป็นพระที่ข่าวบอกว่าเป็น “พระสังฆราช” บ้าง “อุปสังฆราช” บ้าง “พระสงฆ์” บ้าง “สามเณร” บ้าง นั่นเอง ทำให้รู้ว่า สื่อมวลชนคาทอลิก ซึ่งมีพระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร เป็นประธานผู้รับผิดชอบ คงจะเข้าใจผิด เลยรายงานข่าวอย่างสับสนมาโดยตลอด โดยเข้าใจผิดในสาระสำคัญของความหมายทางลึกของคำว่า “สงฆ์” เข้าใจผิดในประเพณีวัฒนธรรมพื้นฐานของชาวไทย กระนั้นก็น่าเสียดายอยู่ ที่ว่าท่านเหล่านี้ไม่น่าเข้าใจผิดไปไกลขนาดนั้น เพราะท่านก็เป็นคนไทย เกิดในเมืองไทย รักประเทศไทย เรื่องง่าย ๆ ตื้น ๆ เกี่ยวกับการบวชก็ดี สถานะนักบวชโดยประเพณีวัฒนธรรมไทยก็ดี ไม่น่าจะเข้าใจผิด อย่างท่านมีชัย กิจบุญชู ที่รายงานข่าวว่าเป็น ประธานสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย อันบ่งบอกถึงฐานะทางนักบวชสูงสุดในเมืองไทยนั้น (ซึ่งดูหมิ่น ๆ สถาบันสงฆ์อันสูงสุดของไทยของพระพุทธศาสนาอยู่ และอาจผิดกฎหมายบ้านเมืองได้อีก) ท่านนักบวชเหล่านี้ นุ่งห่มอย่างนี้ไม่เรียกว่าสงฆ์ เรียกว่า ชีพราหมณ์ ต่างหาก สื่อมวลชนคาทอลิกน่าจะรู้ไว้บ้าง มิฉะนั้นจึงได้สื่อผิด คนสับสนมาโดยตลอด แทนที่จะเรียกท่านว่า พระสังฆราชมีชัย กิจบุญชู ก็ควรจะเรียกท่านว่า ท่านพรห์มณ์มีชัย กิจบุญชู จึงจะถูกต้องตามประเพณีวัฒนธรรมไทย และจารีตคณะสงฆ์ สังเกตุเวลาบวช ถ้านุ่งขาวห่มขาวนักข่าวก็ไม่ควรรายงานว่า”บวชพระสงฆ์” หรือ “บวชสามเณร” จะต้องรายงานว่าบวชชีพราห์มณ์ จึงจะถูกต้อง เหตุใดสื่อมวลชนคาทอลิกจึงเรียกนักบวชคาทอลิกว่า สงฆ์ และสถาปนากันเองเป็นถึง อุปสังฆราชบ้าง สังฆราช บ้าง อัครสังฆราช(ซึ่งใหญ่กว่าสังฆราชองค์จริงเสียอีก)บ้าง แล้วยังแบ่งเขตแบ่งแดนเป็นสังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลไปอีก 7-8 เขตแดน ทำไมไม่ใช้คำของตัวเอง เช่นมิซซัง เป็นต้น เหตุผลอย่างอื่นนึกไม่ออก หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่า รายการแสงธรรมคงมีจุดประสงค์คลายเครียดมากกว่าจะจริง ๆ จัง ๆ ตามข่าว ก็ดีไปอย่างหนึ่งเหมือนกัน !

พุทธประทีป ช่อง 5 27 กย.41 0645 น. พระอาจารย์หลวงตาหมาบัว ญาณสัมปันโน เทศนาเรื่องพุทธแท้ : พุทธ ธรรม สงฆ์ แท้ ๆ คืออย่างไร สงฆ์ผู้ปฏิบัติจริง ๆ ได้ผลลึกซึ้งกินฝังใจ อย่างไร ทาน ศีล ภาวนา ปัญญา กับ ศีล สมาธิ ปัญญา ต่างกันอย่างไร ภาวนามยปัญญา เกิดจากการปฏิบัติล้วน ๆ มหาสติมหาปัญญา ทำให้แกล้วกล้าหาญ แก้กิเลสได้ แต่นี่คือประเด็นพิเศษ อะไรคือความหมายที่แท้จริงของ ผ้าป่าทองคำช่วยชาติ อันเพิ่มเติมมาเป็นผ้าป่าช่วยชาติ 84,000 กอง ๆ ละ 100 ดอลล่าร์ ในขณะนี้ ? คำตอบก็คือ ความหมายแห่งภูมิปัญญา ความหมายแห่งระดับแห่งภูมิปัญญา เพื่อสะท้อนภูมิปัญญาที่แตกต่างกัน ให้เห็นสิ่งที่แตกต่างระหว่างส่วนรวม กับส่วนตัว อะไรควรเป็นเป้าหมายของสังคมชาวพุทธ เมื่อเปรียบเทียบกับวัดธรรมกายอีกแห่งหนึ่งที่สร้างเจดีย์ใหญ่ เพียงเพื่อให้คนออกเงินซื้อพระพุทธรูปไปฝังจำนวน 1 ล้านองค์ ๆ ละ 10,000 บาทโดยไม่ชัดเจนว่าเพื่อประโยชน์อะไร นอกจากว่าความหลงบ้าบุญบ้าสวรรค์เท่านั้น (ก็จะอาจเก็บเงินได้กว่า 1 หมื่นล้านบาทเป็นอย่างน้อย เงิน 1 หมื่นล้านบาทเอาไปไหน ช่วยส่วนรวมหรือไม่ ?) นี่เป็นตัวอย่างรูปธรรมที่สะท้อนระดับภูมิปัญญาธรรมที่ต่างกัน ระหว่างบุคคล ระหว่างความคิด ปัญญาธรรม กับ ความคิดวัตถุธรรม ระหว่างพระอริยบุคคล กับปุถุชนสงฆ์ที่มีเพียงหัวคิดการหาเงินทองฉลาดปราดเปรื่องดีเยี่ยงการค้าขายพุทธพาณิชเท่านั้น และที่คิดผิดๆก็คือ คิดว่าเงินกับความเป็นพระอริยบุคคลเป็นสิ่งเดียวกัน มีปัญญาอะไรเท่าไรก็ทำสิ่งนั้นเท่านั้นเพียงนั้น ชาติ-ประชาชน-สังคมได้อะไร? กาละเทศะอะไร? นี่ต่างหากที่ประชาชนควรใช้เป็นหลักการตัดสินใจ

ข่าวไอทีวีภาคค่ำ ไอทีวี 29 กย.41 1900 น. พรรคชาติพัฒนารับเข้าร่วมรัฐบาล นายมนตรี พงษ์พาณิช ลาออกจากหัวหน้าพรรคกิจสังคม ไม่พอใจลูกพรรคแย่งชิงตำแหน่งรัฐมนตรี ทุจริตพันธุ์พืช ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำเข้าเมล็ดพันธ์จากต่างประเทศในราคาแพงเกินราคากลางไปลิบลิ่ว เอาไปแจกช่วยประชาชน ๆ จับได้ว่าแพงเกินไป เขากลัวเสียดายงบประมาณของชาติ เรื่องแดงขึ้น เกษตรกรเขตตลิ่งชันรู้ดีว่าเมล็ดพันธ์ผักบุ้งที่แจกไม่ค่อยดี เสียดายงบประมาณ นายอัลวาอิบราฮิม มาเลเซียถูกฟ้องหลายข้อหา ฐานผิดทางเพศ 5 ข้อหา มีโทษถึงจำคุก 20 ปี ถูกโบย และปรับ 2 แสนบาท กฎหมายมาเลย์ห้ามประกัน โฆษณาบริษัทการเงินแห่งหนึ่ง มีสลึงพึงบรรจบให้ครบสิบล้าน โฆษณาแบบโลภจัดเกินไป เกินจะเป็นจริงได้ในรูปรวม ทำลายคติเดิมเขาที่ดีมาก ๆ อยู่แล้ว มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท ส่วยแพปลา ส่วยสถานบริการ ในระนอง ลูกชายไม่ได้เกียรตินิยม วิทยาลัยหอการค้า นครราชสีมา ผูกคอตาย พ่อแม่อยากให้เวลาหวนคืนมา

 

 

 

 

 ชีวิตไม่สิ้นหวัง

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2541 เวลา 0630 น.

 

ศาสตราจารย์ ดร.เจมส์ สจ๊วต (Prof. James Steward) ถามปัญหาทางพระพุทธศาสนา 4 ข้อ

1.         พระพุทธศาสนาในเมืองไทยมีสองระดับคือระดับชาวบ้าน กับระดับปัญญาชน ถามว่า จริง ๆแล้วพระพุทธศาสนาต้องประสงค์ให้ใครได้รับผลประโยชน์

2.         คำสอนพระพุทธเจ้าเน้นความสำคัยที่ปัญญา คนมีปัญญามาก ๆ เท่านั้นหรือที่มีสิทธิบรรลุมรรคผล คนมีสติปัญญาต่ำ ๆ บรรลุไม่ได้หรือ

3.         พุทธศาสนามีคำสอนมากมาย ล้วนแต่ข้อห้ามต่างทๆ และชี้แนวทางปฏิบัติให้อย่างละเอียด สงสัยว่าจะไม่เปิดช่องให้ได้ใช้ความคิดส่วนตัวบ้างหรือไม่ หรือต้องปฏิบัติตามคำสอนอย่างเดียว

4.         พระพุทธศาสนาเห็นอย่างไรต่อความเจริญทางวิทยาศษสตร์ กรณี2 กรณีเห็นอย่างไร 1..ผสมเทียม 2. โคลนนิ่ง

5.         นิพพานเป็นสภาวจิตหรือเป็นแดนที่อย่ พระอรหันต์นิพพานแล้วก็ไปอยู่ที่นั่น

นรกสวรรค์เป็นสภาวจิตหรือเป็นดินแดนมีอยู่มีจริงสำหรับคนบาปลงไปรับโทษหรือรับผลบุญ

ข่าวภาคบ่าย ไอทีวี 7 ต.ค.41 1430 น. ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 3 จังหวัด ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ จำนวน กว่า 200 คนเข้าพบให้กำลังใจ พล.ต.ท.เสรี เตมียเวส ผช.อตร.ขอให้ดำเนินคดีทุจริตเงินชดเชยฝายราษีไศล ว่ามีการทุจริตจริง

 

 

 

 

 รายการภาคบ่ายน่าสนใจ

ช่อง 9

7 ต.ค.41 1540 น.

 

มวยชกกันตุ๊บตับ ๆ แล้วมีโฆษณากางเกงในยี่ห้อหนึ่งจากอเมริกา นางโจรสาว (สงสัยจิตวิปริต) ใช้ปืนขู่หนุ่มฉกรรจ์ 3 นาย ออกคำสั่งให้ถอดกางเกง (ไม่รู้เหตุผลอะไรให้ถอดกางเกง) สามชายฉกรรจ์ก็โชว์กางเกงในยี่ห้อนั้น มองเห็นเหลี่ยมมุมต่าง ๆ นางโจรสาวเห็นการโชว์นั้น ก็มีอาการสยิว ตาก็เหลือกหวานเยิ้ม งงงวยมืออ่อนตีนอ่อน นี่คืออาการเงี่ยนกามของสาวอเมริกันนางนั้น ที่บอกว่าเขาสามารถแสดงออกโดยเปิดเผยในที่สาธารณะได้อย่างไม่มียางอายเหมือนสาว ๆ ชาติอื่นใดในโลก (คงได้ไอเดียจาก ลูวินสกี้-คลินตั้น คู่กระฉ่อนโลกคู่นั้น) ไอทีวี 1630 น. อเมริกันไปแอบถ่ายการผสมพันธ์ของกวางตัวผู้ตัวเมีย ว่ามันทำอย่างไร นับว่าถูกนิสัยอเมริกันเอามาก ๆ ชาติอื่นใดคงทำงานการศึกษาชนิดนี้สู้ไม่ได้ พวกเขาชำนาญเอามาก ๆ ทีเดียว (อีกหน่อยคงไปแอบถ่ายมนุษย์ชาติต่าง ๆว่าทำกันอย่างไร ๆ มาขาย) ช่อง 11 เวลา 1640 น. เอาสาวเอดส์อเมริกัน อายุ 16 ผอม ๆ จวนตายแล้ว เที่ยวไปโชว์ตัวเองในไฮสกูล ในรัฐโอไฮโอ ความคิดของสาวเอดส์อเมริกันยังคงไม่สอดคล้องหลักการศาสนาอยู่นั่นเอง แม้กำลังจะตายอยู่แล้ว เธอควรจะพูดว่า คนเราควรเสพกามเมื่อถึงวัยและเวลาอันควร (วัยเวลาที่พร้อมมีชีวิตคู่) หรืออย่างอ่อน ๆ ก็น่าจะพูดว่า อย่าเพิ่งริเสพกามในวัยเรียนเลย แต่เธอกลับว่า จงเสพกามเถิด แต่ต้องเสพอย่างปลอดภัยมีเครื่องคุ้มกันให้ดี (เท่ากับยุให้คนเสพกาม) ซึ่งคตินี้ ในวงการไทยก็ตามก้นเขาไปเหมือนกัน ถือคติเสพได้แต่ต้องมีถุงยางอนามัย แทนที่จะพูดกันแบบไทย ๆ (สมกับเป็นประเทศพุทธศาสนา) ว่าวัยเรียนอย่าเพียรรัก อย่าไปริเสพกามก่อนเวลาอันควร ซึ่งเป็นมาตรการที่ถูกต้องเป็นสัจธรรมแห่งชีวิตกว่านั้น ช่อง 5 1700 น.นักวิทยาศาสตร์พบช่องโหว่ในชั้นบรรยากาศกว้างขึ้นกว่าเดิม โตเท่าทวีปออสเตรเลีย อีก 10 ปีข้างหน้ารังษีอุลตราไวโอเลตทำลายผิวหนังมนุษย์จะกำเริบขึ้น เพราะลอดช่องบรรยากาศนั้นลงมาได้มาก สารเคมีที่ทำลายบรรยากาศโลกโดยรวม เกิดในประเทศไหน ถ้าไม่ใช่ประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างอเมริกา ลองศึกษาเถิด อเมริกาเป็นแดนอันตรายเพียงใด (แล้วมาเบี่ยงเบนความสนใจของชาวโลกไปสนใจสาเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆในประเทศเขา) รายการต่อมา เริ่มด้วยสามสาวคุยกัน ชื่อเป็นฝรั่งไม่มีไทยกำกับเสียด้วยว่า Entertain Talk (คงนิยมฝรั่ง) พอเริ่มต่างก็โชว์ผิวพรรณกันใหญ่ โชว์ภาพอะไรแวบ ๆ สงสัยจะเอียง ๆ ข้างอเมริกันสาวผู้สยิวกางเกงในเสียแล้ว เทวดาตกสวรรค์ น่าสนใจ อยากดูเหตุที่คนชั่วกลับใจหรือการเปลี่ยนแปลงแห่งทิฏฐิของคน คงเนื่องมาจาก ดอกแก้ว(นางเอก)กระมัง สัญญา คุณากร ดารานำ ต่อมาพาไปดูเบื้องหลัง พูดเป็นฝรั่งไม่มีไทยกำกับอีกแล้ว คราวนี้ไม่สงสัยแล้ว คงนิยมฝรั่งแน่ ๆ นั่นแน่ ป้ายเชียร์ Hollywood Place Stage Show 3 ขึ้นแล้วไง (น่าสงสัยว่าทำไมจึงไปโปรประกานดาให้เขาด้วย มีอะไรในวงการฮอลลีวู๊ด นอกจากพวกวิปริตทางเพศ พวกขายกาม?) ตอนจบไหว้สวย วันนี้ทั้งวันรัฐมนตรีใหม่(ไทย)สวมสื้อนอกเหมือนฝรั่งไปทำงาน ต่างก็จุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันใหญ่ ไม่เว้นแม้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ ทีวีช่องต่าง ๆ ก็ดูจ้องถ่ายทอดเอาตอนวางพวงมาลาศาลพระภูมิกันเสียแทบไม่คลาดสักคน ถ้ามีโอกาศแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้อีกครั้งจะขอเสนอเพิ่มคุณสมบัติ รัฐมนตรีต้องได้ น.ธ.ตรีเป็นอย่างต่ำ เพราะที่เห็นนี้ น่ายากแก่ความหวังที่จะช่วยสานสร้างการพระพุทธศาสนาให้เจริญได้ ไอทีวี 1840 น. ชอบ พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ อย่าลืมว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว ฝรั่งคนเดียวกันนี้เคยพูดว่า ภาษาไทยยากจริง ๆ คนที่รักภาษาไทยน่าจะคิดดูบ้าง ว่าภาษาไทยนั้น ยากจริง ๆ อย่างที่เขาพูด จนกระทั่งบัดนี้ยังไม่มีนักปราชญ์ทางภาษาไทยใด ราชบัณฑิตใด เห็นข้อบกพร่องตื้น ๆ ว่าเลขไทยนั้นไม่อาจใช้ได้ในทางธุรกิจเลย (ไม่กล้าเสี่ยงกับตัวเลข ๐ กับ ๑ เลข ๔ ๘ กับ ๕ เลข ๗ กับ ๙ เพราะเลขไทย ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ แต่ละตัวต่างกันอย่างเฉียดฉิวมาก)

 

 

 

 

บ่ายนี้มีคำตอบ

ช่อง 9

8 ตค.41 1310 น.

 

หนังสือพระมหาชนก พระราชนิพนธ์ เนื้อเรื่องที่เป็นสุดยอดของปรัชญา คือการเอาพราหมณ์ มาอธิบายพุทธ อันเนื่องจากพุทธแท้นั้นยากจะมองเห็น และเป็นเช่นนี้เสมอของวรรณกรรมชั้นคลาสสิกของไทย ทำให้พราหมณ์ปนอยู่ในพุทธเสมอมา ผู้ฉลาดเท่านั้นจะเข้าใจพุทธแท้ ส่วนที่ซ่อนอยู่ในแนวคิดอย่างพราหมณ-ฮินดู หนังสือพระราชนิพนธ์เล่มนี้ ทรงอย่างรอบคอบ ใช้เวลามาก มีบางตอนที่ทรงอ้างบาลี แต่คำแปลบาลีเป็นไทยหรืออังกฤษนั้น ยากแก่การเข้าใจโดยกระจ่างแจ้ง เช่น

นับว่าเป็นหนังสือที่ประเทืองปัญญาหลายระดับ ซึ่งชาวพุทธน่าจะมีไว้ในครอบครอง เพราะเป็นเรื่องที่ชอบธรรมเอามาก ๆ (แทนที่จะขวนขวายหาเงินไปสร้างพระองค์ละหมื่น เพียงแค่เป็นวัตถุชิ้นเล็ก ๆแล้วเอาไปฝังไว้ ไม่สร้างสรรค์ทางปัญญาแต่อย่างใดเลย)

 

 

 

 

 ลานบ้านลานเมือง

ช่อง 9

8 ตค.41 2030 น.

 

ชุมนุมผู้กล้าหาญแห่งวงการวิชาชีพ นพ.ประเวศร วสี ว่า สิ่งที่ได้เห็นจากแพทย์ชนบทเป็นความงามอันประเสริฐ ในการที่จะกอบกู้กระทรวงสาธารณสุข ให้พ้นภาพมัวหมองตกต่ำ พยายามจะทำเป็นแบบอย่างแก่องค์กรอื่น เห็นได้ว่าเป็นแบบอย่างได้แน่ เป็นการร่วมพลังของคนดี ๆ ต้องรวมกัน ในยามที่บ้านเมืองตกต่ำทางเศรษฐกิจ ผู้เห็นแก่ตัวทุจริตขูดรีดเอาประโยชน์ส่วนตัว นับว่าเป็นสิ่งเจ็บแสบ

แสงธรรม 11 ต.ค. 41 0530-0600 น. ข่าววงการคาทอลิกรายงาน ยังสับสนต่อไป อัครสังฆราชมีชัย กิจบุญชู จัดงานพิธีฉลองวันพระคาร์ดินาลมีชัย กิจบุญชู ครบรอบได้สถาปนาเป็นพระอัครสังฆราช ท่ามกลางพระสงฆ์จำนวนมาก คราวนี้มีคำว่า “อัครสังฆราช” เข้ามาก่อความสับสนต่อไปอีก ท่านมีชัย กิจบุญชู บัดนี้มิใช่สังฆราชธรรมดา ๆ เสียแล้วแต่เป็น “อัครสังฆราช” มีระดับชั้นเหนือกว่า “อุปสังฆราช” เหนือกว่า สังฆราช เหนือกว่า พระสงฆ์ทั้งสิ้นในบวรพุทธศาสนา ? แต่ทั้งนี้ล้วนเป็นความเข้าใจผิดอย่างน่าขบขัน สังฆราชโดยศัพท์และความหมายทั้งทางนิรุกติ และพระธรรมวินัย หมายถึง พระพุทธองค์ บรมศาสดา เทียวนะ เพราะหมายถึง ราชาแห่งสงฆ์ เมื่อผู้ใดมาตั้งตัวเองเป็นอัครสังฆราชก็จะมิหมายถึงใหญ่กว่าราชาแห่งสงฆ์ คือพระพุทธองค์หรือ? จะมิกลายเป็นหมิ่นศาสนบุคคลของศาสนาอื่นเขาหรือ? อนึ่งสงฆ์นั้นย่อมรองรับพระธรรมวินัยทั้งสิ้น ธรรมวินัยใดมีมรรคมีผล นั้นแหละมีสงฆ์อยู่รองรับ อัครสังฆราช มีชัยกิจบุญชู รู้ธรรมอย่างไร รู้พระวินัยอย่างไร รู้มรรคผลอย่างไร ถ้าไม่รู้สิ่งเหล่านี้ ห้ามใช้คำว่าสงฆ์(หรือสังฆ์ ไม่ว่าใช้โดด ๆ หรือเอาไปสมาสสนธิกับคำใดใด ห้ามเด็ดขาด) นะขอรับท่าน อย่ากล่าวถึง สังฆราช หรืออัครสังฆราชเลย น่าหัวออก! (ก็ท่านไม่รู้ธรรมวิปัสนาญาณสักนิด ไม่รู้พระปาฏิโมกข์สักข้อ ไม่รู้มรรคผลขั้นต่ำขั้นสูง ไม่รู้จักร่องจักรอยพระอรหันตบุคคลเลยสักนิด ก็อ้างตัวเป็นถึงอัครสังฆราช อันแปลว่า เจ้าจอมแห่งราชาสงฆ์ นู้น ก็น่าแย้มสรวลอย่างใหญ่อยู่ (ถึงเป็นพระต้องสำรวมก็ทีเถอะ) แต่แม้ว่าขณะนี้จะเป็น อยากเป็น ก็เป็นเพียงสังฆราชเทียม ๆ เท่านั้นหรอกน่ะ! หรือจะเอาไว้ให้คลายเครียดก็ดีเหมือนกัน.
หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 13

หน้าปกและอุดมการณ์ของหนังสือพิมพ์ดี
หน้าบอกสถานะของเรา
รายงานข่าวเชิงวิเคราะห์พิเศษ เรื่องเกษียณอายุพระที่ 80 เพิ่มโทษละเมิดจริยาพระสังฆาธิการหนัก
กวี บันทึกการท่องเที่ยว มองลมหนาวผ่าน
กวีนิพนธ์ปฏิวัติ พิมพ์ดี
บทบรรณาธิการ
บทวิเคราะห์พิเศษ ดูคลินตั้น-ลูวินสกี้ที่อื้อฉาววันนี้
จดหมายถึงบรรณาธิการ ความคิดเห็นต่อการปฏิรูประบบสงฆ์(ต่อ)
ประชาธิปไตยสงฆ์ จะปฏิรูปอย่างไร?
รายงานการสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิรูประบบสงฆ์ไทย(ต่อ)
นิทานธรรมะ มานุสสาสุรสงคราม ภาค 2Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----