ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

 

 

 

 

นี่คือ หนังสือพิมพ์ดี :วิเคราะห์ข่าวในวงการเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดภาคอีสาน ฉบับปรับปรุงยกระดับ ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๑

            เราจะบินบินบินและบินไป สู่ขอบฟ้าสดใสในเบื้องหน้า

            ดี ฉบับนี้ ออกมาตรงกับฤดูกาลกฐิน ปีขาล ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2541 และสิ้นสุดเมื่อ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ตรงกับวันที่ 3 พฤศจิกายน 2541 ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันตักบาตรเทโว ถึงวันลอยกระทง พอดี

            ดี ฉบับนี้ เราเริ่มวิเคราะห์มาแต่หน้าแรก เรื่อง กฎมหาเถรสมาคม ที่ 23-24 ที่ ออกมาใหม่และใช้ เมื่อ 4 ตุลาคม 2541 เป็นต้นมา เรามองเห็นว่า มหาเถรสมาคมมีเจตนาและความพยายามดี กระนั้นปัญหาของสงฆ์ก็ยังคงอยู่ที่ ระบบ เราพูดถึงระบบก็เพราะ เมื่อองค์กรเราขยายใหญ่โตขึ้น สิ่งที่จะแก้ปัญหาได้ก็คือ ระบบ หากเราไม่เอาใจใส่ในเรื่องระบบเสียแล้ว องค์กรก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ เพราะตัวบุคคลจะมีความสำคัญน้อยลงเมื่อองค์กรขยายตัวออกไป ๆ เราจึงต้องเปลี่ยนคติใหม่ จากบุคคล มาหา ระบบ เมื่อนั้นองค์กรที่ใหญ่โต ก็จักอาจสงบเรียบร้อยและเจริญก้าวหน้าไปได้ เมื่ออาศัยทั้งระบบที่ดีและบุคคลที่ดี พร้อมกันทั้งสองปัจจัย

            ดี เราเริ่มมองปัญหายาเสพติดในฉบับนี้แล้ว เพราะปัญหานี้ไม่ทุเลาลงเลย และเราเห็นว่า รัฐบาลวางยุทธศาสตร์การปราบปรามไม่ถูกต้อง ขอเชิญอ่านบทวิเคราะห์เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้วหน้า 17 รายการ ตามล่าหาความจริง เราอ่านบุคคลสำคัญ ได้แก่ บิล คลินตั้น ด้วยหลักการวิเคราะห์พิเศษ และอื่น ๆ เพียบในคอลัมน์เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้วฉบับนี้

            หน้าจดหมายถึงบรรณาธิการ ยังคงลงความคิดเห็นที่ได้จากแบบสำรวจต่อไปอีก จนครบ 22 ท่าน ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างสูง และหวังว่าจักได้รับความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามในคราวต่อไป

            คอลัมน์ประชาธิปไตยสงฆ์ วิเคราะห์ศิลาจารึกเรื่องสมณศักดิ์สมัยสุโขทัย วิเคราะห์เรื่องปัญหาการตั้งเจ้าอาวาสตามระบบสภาสงฆ์ และ ภาพจำลอง เปิดประชุมสภาสงฆ์ระดับจังหวัดแล้ว แต่การประชุมสภายังไม่เสร็จ ขอได้ติดตามต่อฉบับหน้าซึ่งเราจะรีบแร่งออกโดยเร็วกว่าปกติ เพื่อท่านผู้อ่านได้อ่านประชุมสภาสงฆ์ระดับจังหวัดติดต่อกันไปโดยรวดเร็ว โปรดติดตามดี ฉบับ ธค. 41ต่อไปครับ

            เราเปิดคอลัมน์กวีปฏิวัติขึ้นใหม่ ท่านผู้ใดมีหัวการกวีขอเชิญร่วมงาน คอลัมน์เสียงอีสาน กวีอีสาน เพื่อการปฏิรูประบบสงฆ์ ก็เดินต่อไป สำนวน มหาเก่า

            จากนี้อ่าน นิทานธรรมะ มานุสสาสุรสงคราม ภาค 2 ดูการรบระหว่าง มนุษย์กับยักษ์ เป็นศึกใหญ่ที่ท้องทุ่ง เชษฐคุรุศาสตร์ บรรดานักรบทั้งมนุษย์และยักษ์ ล้มตายทับถมกันที่ท้องทุ่งนั้นนับแสนนาย

            ข่าวที่ควรทราบ คือ มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก ซึ่ง องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก(พ.ส.ล.) ประสานงานจัดตั้ง มาถึงขั้นร่าง แผนแม่บทการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก เรียบร้อย ได้นำเสนอและรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ พ.ส.ล.แล้ว ตั้งแต่ 23 ก.ค.41 และได้นำเสนอ(เฉพาะฉบับภาษาไทย) แก่ “ผู้เกี่ยวข้อง” พิจารณาด้วยอีกครั้งหนึ่ง ให้ผู้เกี่ยวข้องเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกลับไป พ.ส.ล. ภายใน 10 ก.ย.41 ขณะนี้ อยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง (พระพยับ ปัญญาธโร บก.นสพ.ดี เป็น ผู้เกี่ยวข้อง ผู้หนึ่งมาแต่ระยะแรกแล้วจึงได้รับข่าวสารการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลกมาโดยตลอด รวมทั้งแผนแม่บทฯ นี้ด้วย)

            แต่ นสพ.ดี มีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก ที่สมบูรณ์ที่แท้จริงที่จะสามารถอำนวยการศึกษาพระพุทธศาสนาได้ครบสมบูรณ์ทั้งระดับปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ก็คือ ระบบสงฆ์ไทยทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ ถูกนำพาไปโดยระบบใหญ่ที่ผิดพลาด นั่นคือระบบการปกครองคณะสงฆ์ จึงจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงปฏิรูปอย่างจำเป็นเร่งด่วน เพื่อผลการศึกษาพระพุทธศาสนา ที่อำนวยคุณประโยชน์ทางมรรคผลแก่ชาวโลกได้จริง ซึ่งย่อมหมายถึงการพระพุทธศาสนาเฟื่องฟูขึ้นได้จริง และจะตรงกับสถานการณ์ เดือนสีปีกุน ตามพุทธทำนาย

            โปรดดูรายการเนื้อหาของ ดี ฉบับนี้ได้ที่สารบาญ แล้วขอเชิญติดตามต่อไปครับ พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ.

 

 

 

 

                                                                        บรรณาธิการ

                                                                        ต.ค.- พ.ย.๔๑

 

 

 

 

 
หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 13

หน้าปกและอุดมการณ์ของหนังสือพิมพ์ดี
หน้าบอกสถานะของเรา
รายงานข่าวเชิงวิเคราะห์พิเศษ เรื่องเกษียณอายุพระที่ 80 เพิ่มโทษละเมิดจริยาพระสังฆาธิการหนัก
กวี บันทึกการท่องเที่ยว มองลมหนาวผ่าน
กวีนิพนธ์ปฏิวัติ พิมพ์ดี
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว
บทวิเคราะห์พิเศษ ดูคลินตั้น-ลูวินสกี้ที่อื้อฉาววันนี้
จดหมายถึงบรรณาธิการ ความคิดเห็นต่อการปฏิรูประบบสงฆ์(ต่อ)
ประชาธิปไตยสงฆ์ จะปฏิรูปอย่างไร?
รายงานการสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิรูประบบสงฆ์ไทย(ต่อ)
นิทานธรรมะ มานุสสาสุรสงคราม ภาค 2Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----