ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


บทบก.: ประเด็นปฏิรูปการเมืองและร่างรัฐธรรมนูญใหม่

บทบรรณาธิการ

 

 

 

       ประเด็นการปฏิรูปการเมืองและร่างรัฐธรรมนูญใหม่  

 

เราสนับสนุนการดำเนินการใดใดอย่างมีสถาบัน เอากติกาการปกครองตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  เป็นบรรทัดฐานของสังคม

 

เพราะเราสำนึกว่า เรา หนังสือพิมพ์ดี  ก็มีส่วนในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้  เช่นเดียวกันกับสถาบันอื่น ๆ  ที่มีส่วนในการร่างกันอย่างทั่วถึง      เนื่องจากมีการจัดตั้งคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นอย่างเป็นเครือข่ายทั่วถึงทั้งราชอาณาจักร  โดยมี  สสร.ส่วนกลาง  แล้วมี  สสร.จังหวัดทุกจังหวัด  ทำการระดมความ คิดในแต่ละจังหวัด  ตั้งแต่ระดับจังหวัดลงไปทั่วประเทศ    แล้วร่วมประชุมจัดการกัน  โดยมีการคัดเลือกตัวแทนมาจากระดับตำบล หมู่บ้าน หรือตั้งแต่ระดับรากหญ้าขึ้นมาอย่างทั่วถึง  มาแสดงความคิดเห็นในสภา สสร.จังหวัด 

 

แล้วยังมี สสร.เคลื่อนที่ออกไปให้ความรู้ยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างทั่วถึง  เช่นสายอีสานใต้ ก็มีคณะ นายอุทัย พิมพ์ใจชน  ประธาน สสร. ศาสตราจารย์บวรศักดิ์   อุวรรณโณ เลขานุการคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมคณะที่ล้วนแต่ผู้ทรงคุณวุฒิ ไปขึ้นเวทีแนะแนวตามจังหวัดต่าง ๆ  เปิดอภิปรายรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ  แล้วแต่ละจังหวัดก็มีสสร.จังหวัด  ดำเนินการลงไปถึงระดับหมู่บ้าน ตำบล  แล้วทุกจังหวัด ก็สรุปผลของแต่ละจังหวัดนำส่งสสร.กลาง  อย่างครบถ้วนทั่วประเทศ

 

ในส่วนกลางก็ยังมีคณะอนุกรรมการ ซึ่งล้วนแต่ผู้ทรงคุณวุฒิ  มีความสามารถที่สุดของแผ่นดินไทยยุคนี้ ลงไปพิจารณาแยกประเด็นกันอีกเป็นเรื่อง ๆ ไป   ซึ่งนับเป็นงานใหญ่ของการปฏิรูปการปกครองโดยรัฐธรรมนูญ  และได้รัฐธรรมนูญที่ ทุกฝ่ายยอมรับ  และยินดีเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่สมบูรณ์ที่สุด

 

หนังสือพิมพ์ดีเราก็ได้เกิดขึ้นเป็นฉบับแรก ด้วยประสงค์เสนอประเด็นของเรา ส่วนของเราเข้าสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้  นับตั้งแต่เสนอข้อเรียกร้องในประเด็นที่สำคัญทางฝ่ายสงฆ์ ที่ไม่มีใครมองมาก่อน ดู  “ปฏิรูปการเมือง : ปัญหาประชาธิปไตย ประเด็นสำคัญที่ไม่มีผู้ใดพูดถึงเลย”  ดี(อินเทอเนต) เล่มที่ 1-2  และร่วมกับคณะเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดภาคอีสาน 19 จังหวัด และคณะสงฆ์ทั้งประเทศ  เรียกร้องให้ใส่ข้อความ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทย ลงในรัฐธรรมนูญ

     

และครั้นร่างเสร็จลงเราก็ได้เตือนว่า  รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยาวไป ระวังจะสับสน  มาตราต่าง ๆ อาจจะตีกันเอง  เราได้เสนอมาตรการแห่งความรอบคอบว่า

 

“...1 ปีต่อจากนี้ ควรจะทิ้งร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไว้เฉย ๆ ก่อน อย่าเพิ่งไปวิพากษ์วิจารณ์อะไร  หลังเวลา 1 ปีผ่านไปแล้ว จึงค่อยนำมาวิพากษ์วิจารณ์กันใหม่  อย่าเสี่ยง อย่าเอาประเทศชาติไปเสี่ยงเลยน่ะ! ขณะที่ทำนี้ดูร้อน และขาดขั้นตอนแห่งการทำงานโดยธรรมชาติของความคิดและสติปัญญาไปในประเด็นที่ว่าควรเว้นไปก่อนเวลาหนึ่ง จึงค่อยนำมาวิจารณ์ใหม่ เหตุผลก็คือหากไม่มีการเว้น ระบบความคิดที่ยังเป็นไปในแนวเดิม  ก็จะปักใจลงไปในแบบเดิม ๆ โดยไม่มีการหยุดปรับกระบวนการที่เป็นกลางให้เรียบร้อยเสียก่อน ก็จะเกิดการลำเอียงขึ้นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์.....” (บท บก. ดี    อินเทอเนต เล่ม 4 พ.ศ. 2540)

 

แต่หามีใครฟังไม่  กระนั้นเราก็ยอมรับและเห็นดีด้วยมาตลอดจนทุกวันนี้

 

เพราะเราเชื่อในกฎการแข่งขันอย่างมีกติกา  เมื่อกำหนดกติกาอย่างนี้แล้ว ก็เสมอภาคกัน ทุกฝ่ายต้องเคารพ

 

แต่บัดนี้  ในเมื่อมีคนเพียงหยิบมือหนึ่งมาตำหนิขึ้น  แล้วก็เกิดกระแสขึ้น จนลืมความหลัง  ลืมคุณงามความดีที่เคยร่วมกันทำมา  ไปฟังข้อกล่าวหาอันหยาบคาย ไม่มีการให้เกียรติ์ใคร  ฟังคำพูดที่มัน สะใจในอารมณ์  แล้วหลงลืมความงามความดีของคนทั้งหลายที่ตั้งใจทำมาอย่างดี ภายหลังไป  ซึ่งเป็นการทำร้ายจิตใจอย่างสาหัส และค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนว่าเอาแต่ใจ ใช้อารมณ์เป็นหลักแทนที่จะใช้เหตุผลค่อยพิจารณาไป  อย่างมีการมองความหลังกันบ้าง

 

เพราะแม้ปัจจุบันนี้  คนที่ร่างรัฐธรรมนูญยุคนั้นก็ยังคงมีตัวตนอยู่  น่าจะระลึกได้ว่า  รัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างมาอย่างน่าภาคภูมิใจอย่างไร

 

 

เราน่าจะคิดบ้างว่า  แม้คณะสงฆ์ไทยทั้งหมดทั่วประเทศ ก็ได้มีส่วนในการร่วมร่างและเสนอแนะในการสร้างสรรค์รัฐธรรมนูญฉบับนี้  โปรด อย่าลืมว่ามีข้อเรียกร้องของหมู่สงฆ์ข้อที่ฉกรรจ์  ก็คือ  ขอให้บัญญัติว่า  ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทย    มีการระดมชื่อพุทธศาสนิกชนเพื่อเรียกร้องข้อนี้ร่วม 2 ล้านเสียง  แต่หาฟังไม่  ก็เห็นอยู่ว่าทุกส่วนมีความภูมิใจในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะฝ่ายสงฆ์ก็ยอมรับในที่สุด

               

 

บางทีเราอาจจะลืมตัวแปรบางตัวไป  คือ เรื่องความสามารถเฉพาะตนของนักการเมือง       ที่สร้างความนิยมของประชาชนเกินความคาดหมาย

เราคงจะลืมพิจารณาตรงนี้ไป  แต่เมื่อมีขึ้นเราก็น่าจะพิจารณาด้วยจิตใจที่เป็นธรรม  ไม่อิจฉาริษยา  หรือมีอคติ     และเมื่อมองที่ประโยชน์ส่วนรวม ก็จะพบว่าน่าจะถือเป็นเรื่องที่ดี  ทีมีบุคคลในการเมืองเรามีความสามารถทำงานการเมืองได้ตรงเป้าหมายชนะใจประชาชนท่วมท้นขนาดนี้

 

ไม่น่าจะกล่าวว่าเป็นเผด็จการเชิงรัฐสภา  หรือเป็นความบกพร่องอย่างฉกรรจ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และเมื่อมองโดยรอบคอบอีกทีหนึ่งแล้ว ก็น่าจะเห็นว่าเป้นสิ่งที่ดี  ดังมีท่านผู้ใหญ่ออกมาพูดว่า  รอไปสัก10 ปีก็ไม่นานเกินไป(โปรดฟังท่านอุกฤษ มงคลนาวิน อดีตประธานรัฐสภาหลายสมัย)   เหมือนดั่งประเทศที่เจริญแล้ว  ก็รอ ๆ กันอยู่ต่อไป  เช่นอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น  ของเขาถ้ารัฐธรรมนูญไม่บัญญัติเรื่อง 2 สมัยไว้  ก็น่าจะยาวนานเหมือนกัน  จึงเป็นโอกาสของประเทศชาติที่จะเจริญร่งเรือง  ส่วนฝ่ายที่ต้องรอ  ก็ควรจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ทางการสร้างตนสร้างตัว สร้างภูมิปัญญาให้มากขึ้นกว่าเดิม แทนที่จะมีเพียงสติปัญญาคอยจับผิดคนอื่น  ก็หัดศึกษานโยบาย และสร้างนโยบายเตรียมไว้เพื่อเสนอประชาชนเมื่อมีช่องทางหรือโอกาสอันเหมาะสม   นี่จะเป็นประโยชน์กว่าจะมาแสดงออกแบบรำไม่ดีโทษปีโทษกลอง  อย่างแน่แท้  เพราะเช่นนี้น่าเบื่อและไม่สร้างสรรค์อะไรเลย

 

 

 

และในเรื่องนี้ ยังมีประเด็นที่สำคัญมาก ๆ อยู่อีกประเด็นหนึ่งก็คือ  บางที  เราเรียกร้องอะไรเกินไป  เพราะเรียกร้องในสิ่งที่ไม่อาจจะเป็นไปได้  ขณะนี้เราเรียกร้องรัฐบาลที่ดีพร้อม  เรียกร้องรัฐธรรมนูญที่ดีพร้อม  เรียกร้องการเมืองที่ดีพร้อม

 

แต่เราลืมไปว่า  โดยความเป็นโลก  เป็นโลกียะ  นั้น  ไม่มีอะไรที่ดีพอ ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์ ตามสัจจะองค์บรมศาสดาว่า  โลกย่อมพร่องอยู่เป็นนิจ   นั่นคือสภาวะทุกข์ของโลก

 

เราอาจจะลืมไปด้วยซ้ำว่า  นักรัฐศาสตร์ถึงกับสรุปว่า  ระบอบการเมืองใดใดนั้นหามีคุณภาพพอที่จะเรียกว่าดีได้ไม่ ทุกระบอบมีความเลวพอ ๆ กัน  หากแต่ระบอบประชาธิปไตยนั้นมีความเลวน้อยกว่าระบอบอื่น ๆ เท่านั้นเอง

 

นักปราชญ์ทางรัฐศาสตร์เขาย้ำสัจธรรมคำว่า   “เลวน้อยกว่า”     

 

นี่ก็ไม่น่าจะลืมเสีย  จนเรียกร้องอะไรเกินจะเป็นไปได้ตามใจตนเอง  อุปมาจะเหมือนเด็ก ๆ ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ร่ำเรียกจะเอาเดือนเอาตะวันฉะนั้น

                 

 

เรื่องราวที่เรา หนังสือพิมพ์ดี(The Good Paper) ประสงค์ เป็นเรื่องที่เราพยายามให้ข้อคิดเห็นในการสร้างความเป็นธรรมขึ้นแด่สังคม มองที่ความเป็นธรรมและสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ ศาสนา  และองค์พระมหากษัตริย์และสถาบัน  และระวังเรื่องการเศรษฐกิจยุคใหม่  ที่ระวังว่าหากตามไม่ทันไม่ระมัดระวังแล้วอาจจะพลิกสถานการณ์ทุกอย่างให้ยุ่งยากไปอย่างใหญ่โตได้   เราต้องการคนที่เก่งจริงในเรื่องนี้มาสร้างพื้นฐาน  หรือมาตรฐานทางเศรษฐกิจให้ได้ระดับที่เป็นระบบและวัฒนธรรมที่เป็นสากลให้ได้เสียก่อน 

 

เรามองว่าเรื่องราวเกิดขึ้นเนื่องจากการข่าวสาร เป็นปัญหาการข่าวสารยุคใหม่  ที่เราเองได้เคยให้ข้อสังเกตเอาไว้ และได้เสนอรัฐบาลให้ตั้งกระทรวงข่าวสารขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้  ตั้งแต่ดีฉบับที่แล้ว

 

และเรายังมีสมมติฐานว่า  การต่อสู้กัน เป็นการต่อสู้ในเชิงสงครามนอกแบบ  ที่ประชาชนและนักวิชาการทางข่าวสาร  มักไม่เคยประสบมา  นั่นคือ  สงครามการโฆษณาชวนเชื่อ  คือสงครามจิตวิทยา(Psychological warfare)  แง่หนึ่งนั่นเอง

 

เราพยายามชี้ข้อสังเกต  และพยายามเอาประโยชน์จากสถานการณ์มาทำการวิจัยในเชิงการโฆษณาชวนเชื่อบางลักษณะ และได้สรุปผลการวิเคราะห์นำเสนอไปตามลำดับวันต่อวัน จนเป็นบทวิเคราะห์ถึง  12 บทในดีอินเทอเนตแล้ว

 

(โปรดติดตามบทวิเคราะห์ทั้งหมดได้ในดีดินเทอเนต  www.newwo rldbelieve.com)

 

ซึ่งเราคัดเอามาเพียงบางบท  ที่จะเป็นเรื่องสำคัญในดีฉบับนี้

 

เรามีอีกหลายเรื่องที่ไม่ได้ออกในดีฉบับนี้  แต่ได้ออกไปแล้วทางอินเทอเนต หรือ  ดี(อินเทอเนต)  เช่นเรื่อง  ดวงชะตาผู้นำชาติและดวงเมืองยุคปัจจุบัน(4)  โปรดติดตามจากอินเทอเนตของเรา

 

เราออกดีฉบับนี้อย่างค่อนข้างเร่งด่วน  เพื่อรณรงค์ร่วมกันในการให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิหน้าที่เพราะตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้  การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน  หากไม่ไปเลือกตั้งมีบทลงโทษตามเงื่อนไข  และมีตัวอย่างมาแล้ว  คือ ไม่ไปเลือกตั้ง  แต่ไปสมัคร สส.  กกต.จับได้แล้ว  ก็ไล่ออก  เช่นกรณี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขณะนี้ นั่นเอง 

 

และเราขอเสนอต่อหมู่สงฆ์ทั้งปวงว่า  เมื่อมีสถานการณ์การปรับปรุงรัฐธรรมนูญกันอีกครั้ง  ได้โปรดช่วยกันต่อไปอีกด้วยตามสมควรแก่กรณี และแก่สถานะ  ความเป็น  ความอยู่  ของสงฆ์ ให้ดูงามตามสถานะของสงฆ์ของเรา  และแม้สถานการณ์ขณะนี้  ก็น่าจะติดตามดูในส่วนที่มาเกี่ยวข้องกับศาสนจักร อย่างไรอย่างใกล้ชิดด้วย

 

และในดีฉบับนี้ หวังว่าท่านจะไม่พลาดการอ่านเรื่องสำคัญ ดังมีรายละเอียดในสารบาญ ตามอัธยาศัยเรื่องอื่นๆทันกาลสมัยโปรดติดตามเวบไซท์ของเราคือ    www.newworldbelieve.com  

 

ในที่สุดเราขอขอบคุณทุก ๆ ส่วนทุกสถาบัน ผู้จะไปทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ คือการออกเสียงเลือกตั้ง วันที่ 2 เมษายน 2549 

 

 

 

                                                                                  บรรณาธิการ

                                                   22  มี.ค. 2549
หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 36

บทบก.: คน ๆ เดียวเป็นต้นเหตุความวุ่นวายทั้งชาติ
บทกวีเสรีภาพ 2Copyright © 2010 All Rights Reserved.
นี่คือเวบไซต์คู่แฝด, http:\\www.newworldbelieve.net, http:\\www.newworldbelieve.com รวมผลงานการวิจัยรอบด้านทุกสาขาวิชาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม, โดยเฉพาะเรื่อง ศาสนาใหญ่ ๆ ของโลก, มีการบันทึกข้อมูลทางการพิศูจน์ ทดสอบ วิจัยการศึกษาโลกลี้ลับ, รวมทั้งไสยศาสตร์ และ ศาสนาสากล, งานวิจัยสังคม การเมืองและวัฒนธรรมไทย-สากลและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ยาวนานกว่า 14 ปี, แสดงไว้ในเวบไซต์แฝดคู่นี้. เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เรากำลังเพ่งเล็งว่าเป็นประเด็นสำคัญยิ่งของประเทศไทยขณะนี้, เพราะโดยยุคสมัย, ไทยไม่อาจจะย้อนกลับคืนไปสู่เผด็จการได้อีก, แม้ว่าจะมีพรรคการเมืองเก่าแก่......พรรคหนึ่งจะพยายามต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของระบอบอดีตเผด็จการ นำการเมืองไทยหวลกลับสู่ระบอบทึ่น่ารังเกียจคือ โบราณาอามาตยาธิปไตย (ซึ่งเป็นระบอบเผด็จการ ของการปกครองมาแต่ดั้งเดิมนั่นเอง) ซึ่งไม่สามารถจะส่งผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นได้เลย, ก็จะเป็นการหลงผิด เพราะผลที่จะเกิดขึ้น จะเป็นเพียงพร่าเวลาที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดาย, เหลวไหลไร้ประโยชน์, มีแต่จะสร้างความเสื่อม, เลวทราม, สร้างความบอบช้ำแก่ประชาชนและประเทศต่อไปอีก, และก็ไม่อาจจะเดินหน้าไปได้ตามระบอบเดิม, ไปได้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดินต่อไปไม่ได้, ต้องหมุนกลับสู่เส้นทางสากลประชาธิปไตยจนได้เท่านั้น, คนไทยทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าการอาชีพ ทุกฐานะความเป็นอยู่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริง (คือเรียนรู้ตัวเอง ว่าแท้จริงคนมีเสรีภาพ ไม่ใช่ทาส), เพราะเราอยู่ในโลกยุคใหม่, ต้องสร้าง, ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยนี้แก้ปัญหาการเมืองของประเทศ, แก้ทุกปัญหา ทั้งเศรษฐกิจและสังคม แม้การวัฒนธรรม ก็ต้องสร้างขึ้นใหม่ในฐานะ วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ได้, จึงจะสามารถนำประเทศไปสู่เกียรติและฐานะสากลของคำว่าชาติ หรือ ประเทศไทยได้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ และล้ำหน้าประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการโบราณเดิมไปได้, และนั้นเป็นวิถีทางเดียวที่นำไปสู่ชัยชนะ ทางเดียวเท่านั้น และเวบไซต์แฝดคู่นี้พยายามชี้แสงสว่าง เปิดดวงตาของประชาชน ให้มองเห็นเส้นทางที่ถูกต้อง เป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้องของการศาสนาวัฒนธรรมส่วนที่เป็นสาระสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยที่แท้จริง และที่สำคัญ เวบไซต์ทั้ง .net และ .com คู่นี้ จะนำคนทั้งหลายในโลก ไปสู่ ศาสนาใหม่แห่งโลกใหม่ (newworldbelieve)โดยมีการเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับวิถีทางความคิด และ การเมือง แบบประชาธิปไตย นี้เอง. *** (16 ส.ค.2561) • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 16 ส.ค.2561 เวลา 13.35 น.