ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


คาถาที่ 7 คาถามงคลสูตร article

เราจะรวบรวมมนต์และคาถาอาคมทุกชนิดไว้ที่นี่  เพื่อการศึกษาและวิจัยศาสตร์ลี้ลับ มีคำอธิบายของเดิมกำกับ เท่าทีจะหามาได้ทุกยุคสมัยมา ทั้งของไทยและต่างประเทศ

เราขอบอกก่อนว่า  ไม่มีแหล่งอ้างอิงชัดเจน    

 

 

 

 

 คาถาที่ 9

มงฺคลสุตฺตํ 

คาถา มงคลสูตร 

 

 

 

อะเสวะนา จะ พาลานัง              ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา 

ปูชา จะ ปูชะนียานัง                  เอตัมมังคะละมุตตะมัง

ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ               ปุพฺเพ จะ กะตะปุญฺญะตา 

อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ                เอตัมมังคะละมุตตะมัง

พาหุสัจจัญจะ   สิปปัญจะ           วินะโย จะ สุสิกขิโต 

สุภาสิตา จะ ยา วาจา                เอตัมมังคะละมุตตะมัง

มาตาปิตุอุปัฏฐานัง                   ปุตตะทารัสสะ สังคะโห 

อะนากุลา จะ กัมมันตา              เอตัมมังคะละมุตตะมัง

ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ           ญาตะกานัญจะ สังคะโห 

อะนะวัชชานิ กัมมานิ                 เอตัมมังคะละมุตตะมัง

อาระตี วิระตี ปาปา                   มัชชะปานา จะ สัญญะโม 

อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ              เอตัมมังคะละมุตตะมัง

คาระโว จะ นิวาโต จะ               สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา 

กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง              เอตัมมังคะละมุตตะมัง

ขันตี จะ โสวะจัสสะตา              สะมะณานัญจะ  ทัสสะนัง 

กาเลนะ ธัมมัสสากัจฉา             เอตัมมังคะละมุตตะมัง

ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ         อะริยะสัจจานะ  ทัสสะนัง 

นิพพานะสัจฉิกะริยา จะ             เอตัมมังคะละมุตตะมัง

ผุฏฐัสสะ   โลกะธัมเมหิ             จิตตัง  ยัสสะ นะ กัมปะติ 

อะโสกัง  วิระชัง  เขมัง              เอตัมมังคะละมุตตะมัง

เอตาทิสานิ  กัตวานะ                สัพพัตถะมะปะราชิตา 

สัพพัตถะ โสตฺถิง  คัจฉันติ          ตันเตสัง   มังคะละมุตตะมันติ

 

 

 

 

คำอธิบาย

                

1.                                    มงคลชีวิตตามบทพระคาถานี้มี 38 ประการ เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาสำหรับมนุษย์และทั้งอมนุษย์ทั่วไป เพื่อสร้างตนเองให้เจริญในชีวิตการงาน  การประพฤติมงคลทั้ง 38 ประการนี้ เป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตทั้งเทวดาและมนุษย์

2.                                    พระพุทธเจ้าทรงแสดงมงคลสูตรนี้ในครั้งแรก แสดงแด่ทวยเทพและเทวดาเพื่อยุติการโต้เถียงของเหล่าเทวดาว่าอะไรคือมงคลอันสูงสุด

3.                                    ฉะนั้น เมื่อว่าคาถาชุมนุมเทวดาแล้ว  ให้ต่อด้วยมงคลสูตรนี้เสมอไป

 

 

คำแปลคาถามงคลสูตร มีดังนี้ 

 

 

มงคลที่ครบถ้วนสมบูรณ์จริง ๆ ต้องประกอบกรรม มี 38 ประการ น่าจะเสียโอกาสหากไม่ลองตรวจสอบดูบ้าง ดังนี้

 

1    อเสวนา จ พาลานํ การไม่คบคนพาล  

2.   ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา การคบบัณฑิต

3.   ปูชา จ ปูชนียานํ การบูชาคนและวัตถุทึ่ควรบูชา

4.   ปฏิรูปเทสวาโส การอยู่ในถิ่นที่สมควร

5.   ปุพเพจกตปญฺญตา ความเป็นผู้ที่ได้ทำความดีที่ได้ทำไว้ก่อน หรือ ผู้ที่ทำบุญไว้มาก

6.   อตฺตสัมมาปณิธิ การตั้งตนไว้ชอบ

7.   พาหุสัจฺจญฺจ การเป็นผู้ที่ได้สดับตรับฟังมาก (รู้ดี รู้จริง รู้ถูกต้อง)

8.   สิปฺปญฺจ การเป็นผู้มีศิลปมาก

9.   วินโย จ สุสิกฺขิโต การเป็นผู้มีวินัยที่ได้ศึกษาดี

10. สุภาสิตา จ ยา วาจา วาจาสุภาษิต

11. มาตาปิตุอุปฺปฏฺฐานํ การบำรุงเลี้ยงบิดามารดา

12. ปุตฺต สงฺคโห การสงเคราห์บุตร

13. ทารสฺส สงฺคโห การสงเคราะห์ภรรยา

14. อนากุลาจกมฺมนฺตา การงานไม่อากูล

15. ทานญฺจ ทาน การให้ปัน

16. ธมฺมจริยา ธรรมจริยา การประพฤติธรรม

17. ญาตกานญฺจ สงฺคโห การสงเคราะห์ญาติ

18. อนวชฺชานิ กมฺมานิ การประกอบการงานที่ปราศจากโทษ

19. อารตี วิรตีปาปา การงดเว้นจากบาป

20. มชฺฌปาณา จ สญฺญโม การสำรวมจากการดื่มน้ำเมา

21. อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ ความไม่ประมาทในธรรม

22. คารโว การคารวะ หรือ การเคารพ

23. นิวาโต ความไม่เย่อหยิ่ง (ว่าดีกว่าผู้อื่น)

24. สนฺตุฎฐี ความสันโดษ

25. กตญฺญุตา ความกตัญญู

26. กาเลน ธมฺสฺสวนํ การฟังธรรมตามกาล

27. ขนฺตี ความอดทน

28. โสวจสฺสตา ความเป็นผู้ว่าง่าย

29. สมณานญฺจทสฺสนํ การเห็นสมณะ (การเข้าหาท่าน การบำรุงท่าน การตามระลึกถึงท่าน การฟังเรื่องของท่าน ตัวอย่าง การที่พระสารีบุตรได้เห็นพระอัสสชินั้นเป็นเหตุให้นำมาซึ่งประโยชน์ใหญ่หลวงแก่พระสารีบุตร ถือว่าเป็นอุดมมงคลโดยแท้)

30. กาเลน ธมฺมสสากจฺฉา การสนทนาธรรมตามกาล

31. ตโป ตปะ ธรรมอันเป็นเครื่องเผากิเลส

32. พฺรหฺมจริยญฺจ พรหมจรรย์

33. อริยสัจฺจาน ทัสฺสนํ การเห็นอริยสัจ (อริยสัจจ์ แปลว่า ของจริงของพระอริยะ หรือ ของจริงที่ทำให้เป็นพระอริยะ หรือของจริงอันประเสริฐ)

34. นิพฺพานสจฺฉิกิริยา การทำพระนิพพานให้แจ้ง

35. ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตตํ ยสฺส น กมฺปติ จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง๘ประการ

36. อโสกํ จิตไม่โศก

37. วิรชํ จิตปราศจากธุลี

38. เขมํ จิตเกษม

 

 

โปรดติดตามอ่านคำอธิบาย มงคลสูตรในเฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว คลิกที่นี่ >>>>>>>>>>>

 

 

 

 
คาถาอาคมทุกชนิด

คาถาที่ 12 คาถาสะเดาะเคราะห์ ต่ออายุ สำหรับประชาชนทั่วไป
คาถาที่ 11 คาถานักรบประจัญบาน article
คาถาที่ 10 คาถาอธิษฐานจิตกรวดน้ำอุทิศบุญ
คาถาที่ 9 คาถาปลุกเสกพระคาถา
คาถาที่ 8 คาถาหยาดน้ำอิมินา
คาถาที่ 6 คาถาชุมนุมเทวดา
คาถาที่ 5 คาถาเมตตามหานิยม
คาถาที่ 4 คาถาพญายม
คาถาที่ 3 คาถาบูชาเงิน
คาถาที่ 2 คาถาขายของดี
คาถาที่ 1 คาถาปลุกพระ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
นี่คือเวบไซต์คู่แฝด, http:\\www.newworldbelieve.net, http:\\www.newworldbelieve.com รวมผลงานการวิจัยรอบด้านทุกสาขาวิชาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม, โดยเฉพาะเรื่อง ศาสนาใหญ่ ๆ ของโลก, มีการบันทึกข้อมูลทางการพิศูจน์ ทดสอบ วิจัยการศึกษาโลกลี้ลับ, รวมทั้งไสยศาสตร์ และ ศาสนาสากล, งานวิจัยสังคม การเมืองและวัฒนธรรมไทย-สากลและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ยาวนานกว่า 14 ปี, แสดงไว้ในเวบไซต์แฝดคู่นี้. เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เรากำลังเพ่งเล็งว่าเป็นประเด็นสำคัญยิ่งของประเทศไทยขณะนี้, เพราะโดยยุคสมัย, ไทยไม่อาจจะย้อนกลับคืนไปสู่เผด็จการได้อีก, แม้ว่าจะมีพรรคการเมืองเก่าแก่......พรรคหนึ่งจะพยายามต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของระบอบอดีตเผด็จการ นำการเมืองไทยหวลกลับสู่ระบอบทึ่น่ารังเกียจคือ โบราณาอามาตยาธิปไตย (ซึ่งเป็นระบอบเผด็จการ ของการปกครองมาแต่ดั้งเดิมนั่นเอง) ซึ่งไม่สามารถจะส่งผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นได้เลย, ก็จะเป็นการหลงผิด เพราะผลที่จะเกิดขึ้น จะเป็นเพียงพร่าเวลาที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดาย, เหลวไหลไร้ประโยชน์, มีแต่จะสร้างความเสื่อม, เลวทราม, สร้างความบอบช้ำแก่ประชาชนและประเทศต่อไปอีก, และก็ไม่อาจจะเดินหน้าไปได้ตามระบอบเดิม, ไปได้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดินต่อไปไม่ได้, ต้องหมุนกลับสู่เส้นทางสากลประชาธิปไตยจนได้เท่านั้น, คนไทยทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าการอาชีพ ทุกฐานะความเป็นอยู่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริง (คือเรียนรู้ตัวเอง ว่าแท้จริงคนมีเสรีภาพ ไม่ใช่ทาส), เพราะเราอยู่ในโลกยุคใหม่, ต้องสร้าง, ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยนี้แก้ปัญหาการเมืองของประเทศ, แก้ทุกปัญหา ทั้งเศรษฐกิจและสังคม แม้การวัฒนธรรม ก็ต้องสร้างขึ้นใหม่ในฐานะ วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ได้, จึงจะสามารถนำประเทศไปสู่เกียรติและฐานะสากลของคำว่าชาติ หรือ ประเทศไทยได้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ และล้ำหน้าประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการโบราณเดิมไปได้, และนั้นเป็นวิถีทางเดียวที่นำไปสู่ชัยชนะ ทางเดียวเท่านั้น และเวบไซต์แฝดคู่นี้พยายามชี้แสงสว่าง เปิดดวงตาของประชาชน ให้มองเห็นเส้นทางที่ถูกต้อง เป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้องของการศาสนาวัฒนธรรมส่วนที่เป็นสาระสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยที่แท้จริง และที่สำคัญ เวบไซต์ทั้ง .net และ .com คู่นี้ จะนำคนทั้งหลายในโลก ไปสู่ ศาสนาใหม่แห่งโลกใหม่ (newworldbelieve)โดยมีการเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับวิถีทางความคิด และ การเมือง แบบประชาธิปไตย นี้เอง. *** (16 ส.ค.2561) • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 16 ส.ค.2561 เวลา 13.35 น.