ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


สัจธรรมข้อที่ 8 เมื่ออดทนไปจนถึงที่สุดของทุกข์ก็จะพบความสุขเอง

 

 

 

 

สัจธรรมข้อที่ 8
เมื่ออดทนไปจนถึงที่สุดของทุกข์ก็จะพบความสุขเอง

 

 

 

ถ้าเรามีความทุกข์ มีความยาก  มีความลำบาก   ไม่รู้จบ ไม่รู้สิ้น และเราคิดว่ามันทรมานไม่รู้จบไม่รู้สิ้น ก็ตาม  วิธีการต่อสู้นั้นมีอยู่อย่างง่าย ๆ  นั่นคือ เราจะต้องต้องตั้งใจว่าเราจงอดทน  เราจงอดทน ๆ ๆ ๆ   เท่านั้นเอง  เพราะเมื่อเราอดทนได้ความทุกข์นั้นก็จะเดินไปสู่จุดสูงสุดของมัน  ถึงที่ที่เป็นทุกข์ที่สุดแล้ว  ณ ที่นั้นก็ไม่มีความทุกข์ใดยิ่งไปกว่าอีกแล้ว  เพราะนั่นคือที่สุดของทุกข์  นั่นแหละเป็นโอกาสของเรา  เราก็จะพ้นทุกข์ไปเอง  เพราะเมื่อถึงที่สุดของทุกข์แล้ว ก็ย่อมไม่มีอะไรทุกข์ไปกว่านั้นได้อีก  เราก็มีความสุข  นั่นเป็นอนิจจตธรรม  คือไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดคงสภาพมันไปได้  มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเสมอ ๆ แม้ทุกข์ก็ย่อมมีวันเปลี่ยนแปลงไปเองของมัน มันก็เปลี่ยนเป็นความสุขไปเอง  นี่คืออานิสงส์ของธรรมว่าด้วยความอดทน   ความอดทนจึงเป็นธรรมะข้อต้นที่สุด เพื่อความพ้นทุกข์

 

 

 

 

  • บานไม่รู้โรย
    20 ก.พ. 2551คำปลอบใจ

สัจธรรมข้อที่ 11 วันนี้ไม่มีคำปลอบใจ
สัจธรรมข้อที่ 1 ความเมตตามีค่ากว่าความรัก
สัจธรรมข้อที่ 2 สุกรขาว
สัจธรรมข้อที่ 3 ไม่มีใครที่ไม่เคยทำความผิด
สัจธรรมข้อที่ 4 จงรู้จักยิ้มบ้างเถิด
สัจธรรมข้อที่ 5 จงรู้จักให้
สัจธรรมข้อที่ 6 นี่แหละทุกข์
สัจธรรมข้อที่ 7 สุขาวดีพุทธภูมิตะวันตก
สัจธรรมข้อที่ 9 ขอโทษ
สัจธรรมข้อที่ 10 ฝันถึงแม่[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (107879)

กราบนมัสการหลาวงลุงพยับ

                                 หลานอยากได้คำปลอบใจที่อ่านแล้วทำให้ หมดทุกข์ วางทุกข์ทางใจ ที่หลานกำลังทรมานกับความรัก ที่ไม่มีทางสมหวัง หลานกำลังทุกข์ใจมากๆ จนไม่เป็นอันทำอะไร เหมือนไม่มีเป้าหมายในชีวิต อยู่แบบไม่มีใจไปวันๆ มาหลายเดือนแล้ว ทั้งๆที่มีพร้อม ทั้งงาน ทั้งเงิน ทั้งครอบครัว อยากอ่าน-อยากได้วิธีทำใจให้สงบ อยากได้หัวใจกลับมาเป็นของตัวเอง เหมือนเดิม

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                    กราบนมัสการ

                                                                                                                                                                   กระทงหลงทาง

ผู้แสดงความคิดเห็น กระทงหลงทาง (pithong_n-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2017-11-22 20:47:35


ความคิดเห็นที่ 2 (175031)

 โอ๊ะ !  ขออภัย   ขออภัย   หลวงลุงเพิ่งเข้ามาเห็นปัญหาของคุณหลานวันนี้เอง   ของกะทงหลงทาง  ถามไว้เมื่อ  7 ปีที่แล้ว  ...โอ๊ะ   ป่านนี้เป็ฯอย่างไรล่ะ ?   ก็ตอนที่เข้ามาดูคำ  ปลอบใจ  ในเมนูหลัก แล้ว  ก็คงจะได้ไปมากแล้วหละ ซึ่ง คำปลอบใจ  โดยเฉพาะคำปลอบใจตาม สัจธรรมข้อที่ 8 นี้ นั่นเอง  .....  มีแต่ความอดทน   อดทน   และ อดทน  นะ      และดูคำปลอบใจ สัจธรรมข้อที่ 7  สุขาวดีพุทธภูมิตะวันตก เถอะ   ดู เธอคนนั้น  ช่างมีแต่ความเปล่าเปลี่ยว   ทุกข์โศรกทรมาน  ยิ่งกว่า  กะทงหลงทางอีก....ดูเถิด   นั้นแหละคำปลอบใจ   และ  ในหมวดนี้  ก็มีคำปลอบใจให้แล้วถึง 13 ข้อ นะ   อ่าน ๆ  เถอะ     แม้เพียงข้อเดียวที่ว่า  จงรู้จักยิ้มบ้างเถิด   ก็ยังปลอบใจเราได้    และ   ไปอ่านคำปลอบใจคำว่า   ขอโทษ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ    เอานะ  จากหลวงลุง

ผู้แสดงความคิดเห็น 001 วันที่ตอบ 2017-11-22 20:49:38[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.