ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2566
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี บุคคลที่ 1 - 188 ปัจจุบัน
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


บทกวีเสรีภาพ

 

 

บทกวีเสรีภาพ

ม็อบแค้นต่อเสรีภาพ

 

 

วันนี้มีก๊วนกวนเมือง

แค้นเคืองนักหน้าตาถลน

วาทะฉะฉาดเฉือนคน

ปี้ป่นตามกันอันตราย

 

เหมือนมาจากแคว้นแดนนรก

สกปรกเหมือนหมูเหมือนหมาย

ปากคอทั้งเราะทั้งราย

ต่ำช้าสามายสามานย์

 

หมอดุด่าคนจนขึง

ตะลึงตะไลตะลานร่าน

เผ็ดจริงยิ่งกว่าพระกาฬ

ฟาดกะบาลแยกแตกตาย

 

อะไรที่คนว่าดี

หมอชี้ทันทีว่าร้าย

แม้คนแท้แท้เป็นชาย

หมอทายว่านั่นผู้หญิง

 

ดูดูท่าจะบ้องส์ส์ส์

มาจากเมืองน๊องส์ฝรั่งซิ่งส์

แต่ดูอีกทีเหมือนลิง

โพกผ้าก็ยิ่งเหมือนหมู

 

คงนึกว่าเท่ห์เต็มประดา

แอ๊คท่าว่าสู้สู้สู้

ดูแล้วก็ไม่น่าดู

เหมือนคุณปู่มาเล่นปาหี่

 

หมอด่าว่าผู้นำกังฉิน

โคตรกินโคตรโกงเหลือที่

จำต้องไล่ไปจากบุรี

หมอคนดีจะขึ้นแท่นแทน

 

ฝ่ายว่ามหาจำลอง

ลำพองพองขนพองแขน

อาสานำขบวนทวนแทง

จะอวดจะอ้างแรงฤทธิ์ผัก

 

ฝ่ายว่าตาแป๊ะตัวปัญหา

โพกผ้าประดุจกงจักร

สิงห์บูรพาไม่แพ้แน่รัก

จะเล่นแตกหักกังฉิน

 

อาฆาตเคียดเข้ากระดูกดำ

หมายซ้ำป่นไปโปรยสินธุ์

บดอังคารเป็นผงธุลีดิน

บดอินทรีย์แยกแตกมลาย

 

อันความแค้นแน่นนักสุดจักเปรียบ

จำต้องเหยียบให้ล่มจมหาย

หวังยืมมือเท้าคนมากมาย

มารายล้อมหลอกบอกกล

 

จะถอนคำแค้นคำหมิ่น

ถอนสิ้นว่า  “กุ๊ยข้างถนน”

ถอนทั้งคำว่าอับจน

เป็นหนี้ล้นพ้นปล้นธนาคาร

 

ถอนซ้ำคำว่า “กุ๊ยการเมือง”

เหตุเคืองเรื่องมันขั้นประหาร

กว่าแผ่นดินกลบหน้าสามานย์

สันดารอัปรีย์หนีไป

 

ไม่ขออยู่ร่วมโลกหล้า

สู้จนสิ้นฟ้าดินไหว

แม้นมันหนีสู่นรกไกล

จะไล่ตามล่าฆ่ามัน

 

จะเล่นทุกเล่ห์กะเท่ห์กล

เล่นมนต์ดำทำอาถรรพณ์

ตาต่อตาและฟันต่อฟัน

ใครดีใครอยู่รู้กันวันนี้

 

ฝ่ายว่าประชาชนก็เหนื่อยอ่อน

เดือดร้อนเหลือทนเหลือที่

จำต้องถอนตนถอยทันที

รอจังหวะดีดีจะเลี่ยงไป

 

อยู่ใยล้วนไร้สาระ

กูชนะก็ไม่ได้เป็นใหญ่

หนีจากพวกเสนียดจัญไร

ไปนอนนาไร่สบายกว่าเยอะเลย ฯ

 

 

·       ปชาธิป  ไตยกวี
        www.newworldbelieve.com

        15  มี.ค.  2549

 

 

 

 

 

 

 

 

บทกวีเสรีภาพ (2)

 

 

 

ฝ่ายว่ากวีซีรายย์ย์ย์ท์

ออกจากค่ายมาเฉลย

คำหนึ่งก็คุ้นคำหนึ่งก็เคย

เอ่ยแต่ถ้อยคำจัณฑาล  

 

คำหยาบยอกกระทอกหัวอก

พกมาแต่ความขื่นขาน

ดวงใจไร้จิตเบิกบาน   

ชูช่อบุษย์มาลย์อันสัจจริง

 

ไม่เลือกสาระอสาระ

ไม่ดูสัจจะใดยิ่ง

ร่ายกาพย์กลอนหลอกกลอกกลิ้ง

บ่ผิดผีสิงใจบังตา

 

ฝ่ายว่าคณาญาติธรรม

แห่งสำนักสันติอโศกา

ก็อวดองค์อวดท่า

ว่าข้านี้แน่นัก  

 

หลงยึดอัตตาตัวตน

อวดคนว่าทนงานหนัก

อวดพลังว่ายังกินผัก 

มีดีมีศักดิ์เหนือปุถุชน

 

โธ่เอยอยากอวด

ดวดสรรเสริญเหินหน

แม้ทุกข์ยังโถมทับตน

ห่อนพ้นสู่โลกุตตรา

 

จงกลับมาสู่ความเก่า

ก่อนเราสุขสันติ์หรรษา

คืนสู่ชีวิตและชีวา

เคยเริงร่าหัวเราะ

 

ไฉนใจจึ่งขึ้งแค้น

สุดแสนทรมา นมั่นเหมาะ

ถึงวันคืนนำมาจำเพาะ

ก็ทะเลาะเบาะแว้งแข่งกันเอง

 

จงคืนมาสู่เสรี

ที่ใดไม่มีข่มเหง   

มีแต่บทเพลง 

อริยวงศ์พงษ์ไพบูลย์

 

ไฉนจึ่งพึงร้อนรุ่มจิต

เคยมีมหามิตรก็สาบสูญ

ไม่เห็นเพื่อนพงษ์วงศ์ตระกูล

ก่อนเคยอาดูรเอื้อกัน 

 

โอ้ดอกปาริชาติเอ๋ย

จงรำเพยกลิ่นสวรรค์

มาสู่ปวงข้าโดยพลัน

ให้คืนหันสู่วันเดิม 

 

วันที่ดวงใจไร้เสี้ยนศึก

พันลึกร้อยเท่าห้าวเหิม  

วันหยดสะอาดหยาดเยิ้ม

ยังเฉิ่มธาราแห่งธรรม

 

ขอชีพไปสู่สันติสุข

พ้นทุกข์เนิ่นนานฉนำ

ขอจงได้สดับพระคำ

ดำรัสขององค์พระพุทธเจ้า

 

ขอได้บรรลุวรญาณ

สู่กระแสฌานเทือกเถา

พุทธชาติอาจแบ่งเบา  

พงษ์เผ่าล้ำเลิศเทิดไท   

 

เป็นแดนข้ามพ้นโลกนี้

สิ้นที่เสน่หาอาศัย

โลกุตตระรำไรไกล

เหนือไยย่านทุกข์ปุถุชน

 

ใยขึ้งใยแค้นแน่นอก

กะทกรกรกสับสน

มาเถิดความอ่อนผ่อนปรน

แห่งดวงกมลเมตตา

 

แม้นมิเห็นแก่แผ่นดิน

ธรณินทร์ถิ่นเคหา

ก็จงเห็นแก่ตาฟ้า

จักพรั่งพรูธาราชล

 

จงดูซึ่งหมู่สายหมอก

เมื่อตรู่ดกดอกดังฝน

ครั้นสายวายไปในบัดดล

ชีพชนม์ช่างน้อยด้อยกระไร

 

หมู่มนุษย์เกิดมาในหล้าโลก

สุขกับโศกคู่กันมาแต่ไหน

แม้นจะหวังก็หวังให้จงไกล

ที่พ้นไปจากทุกข์ สุขนิรันดร์

 

จงดูดั่งดาวประกายพฤกษ์

อยู่ลึกล้ำฟ้าฝั่งฝัน

บรรเจิดรัศมีรวิวรรณ

ธรรมชาตินั้นลั่นโลกา

 

แม้นมิสมจินต์ในชาตินี้

อธิษฐานเพื่อดีในชาติหน้า

เหมือนหมอกสายหายวับไปกับตา

ห่อนช้าก็ฟื้นคืนชนม์ 

 

 

 

·         พยับรวิวรรณ

www.newworldbelieve.com

            20  มี.ค. 2549

 

 

 

บทกวีเสรีภาพ (3)

 

เชนคัมแบ็ค

 

วันนี้วันดีที่พิสุทธิ์ 

บุรุษรัตน์เลิศเลื่องลือหน  

กล้าสลัดอัตตาตัวตน 

พ้นบ่วงข่ายแคล้วแผ้วมาร

 

 

มาสู่สุดแดนเสรีภาพ 

ไกลบาปบ่อนเตาเผาผลาญ 

เด่นดังบัวช่อช้อยเบิกบานตระการ

เหนือน่านโอฬารชลธี

 

 

กลางหมู่มากมวลล้วนเลิศ 

ประเสริฐปานพญาคชสีห์ 

ผู้ถ่อมน้อมไหว้ความดี 

เพื่อพลีชีพนี้เพื่อบุญ

 

 

วันนี้เดือนเด่นกลางฟ้า 

ท่ามหมู่ดาราล้อมขุน 

จันทร์เสี้ยวดุจจักแย้มแย้มการุณ 

สรรเสริญพระคุณความดี

 

 

หมู่ดาวพรายพริ้มยิ้มชื่น 

อกอื้นตื้นใจในวิถี 

บุรุษรัตนะเลิศล้ำมณี 

ผู้เขยื้อนธรณีชีวีชัย

 

 

ฟ้าก็อ้าออกโอบรับ 

เกล็ดฟ้ากระเพื่อมสลับแสงใส 

วอนว่ามาเถิดอย่าอาลัย 

สู่หทัยแห่งฟ้ามหานิพพาน

 

 

จงทิ้งโลกโสโครกแห่งความแค้น

จมไปในแดนสงสาร 

เหมือนหมู่หนอนนอนเวจอนันตกาล

ใช้ปัญญาญาณเพ่งไป

 

 

เมื่ออยู่เหนือโลกแล้วหล้า 

ย่อมมาสู่ความสว่างไสว 

นั่นคือสิทธิเสรีชัย 

เพื่อกลับมาใหม่ให้ยิ่งยง

 

 

พยับรวิวรรณ
           
www.newworldbelieve.com

6 เม.ย. 2549

 

 

 

 

 

 

 
กวีนิพนธ์ : บทกวีแห่งความสว่างใจ

เบื้องต้นแห่งกวีนิพนธ์
บทกวีนิพนธ์แห่งความรัก
บทกวีแห่งความสะท้อนจากใจ
ศรีสะเกษกำศรวล2527
ราชินยาเศียรพาทมหาราชินีนาถสดุดี 2551
บทกวีไว้อาลัยหลวงพ่อ พระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
เถลิงรัฐ200ปีรัตนโกสินทร์ บทที่ 1-130
เถลิงรัฐ200ปีรัตนโกสินทร์ บทที่130-200
๕ ธันวามหาราชสดุดี 2554
บาลีนิพนธ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----