ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


เถลิงรัฐ200ปีรัตนโกสินทร์ บทที่ 1-130

กวีนิพนธ์
เถลิงรัฐ รัตนโกสินทร์ศก ๒๐๐ พุทธศักราช ๒๕๒๕
๒๐๐ บทกวี ๒๐๐ ปีรัตนโกสินทร์
บทกวีของอนาคาริกทั้งสาม

 


1. ขัณฑเขตจตุรทิศคุ้ง            สงคราม ครุ่นนา
หลายเหล่าอธรรมสยาม           เหิ่มห้าว
หลายเล่ห์ยุทธนาสนาม             กลศึก นี้นอ
รุมระอุทั่วแดนด้าว                  แผ่นพื้นไผทไทย ฯ
 
2. ชิงชัยทแกล้วทิ้ง                ชนม์ถวาย หลากเฮย
ชาติศาสน์กษัตริย์คงคลาย        เศิกเสี้ยน
ราษฏร์รักภักดีหมาย               ชูเชิด สกุลนอ
พร่ำสั่งสรรเสริญเที้ยน              เทพเฝ้าถวิลหวัง ฯ
 
3. ยังอามิสสิ่งให้                   ปันทาน
อีกอภัยเสริมสาน                   สืบสร้าง
มากมิตรมากบุญบาน              เบียนบาป เล่านา
ธรรมอีกทานท่านอ้าง              เหตุให้มรรคผล ฯ
 
4. นรชนวายชีพใช้                 คุณมา ตุภูมิเฮย
เพียงปิ่นปักนครา                   เพริศแพร้ว
เสริมศรีศักดิ์สมญา                 เมืองมิ่ง เมลืองเฮย
คนนอบหนึ่งโพธิ์แก้ว               เพื่อนคุ้นครวญหา ฯ
 
5. ธรรมาธิราชเลี้ยง               ทวยดิน
แผ่นอุดมสมถวิล                   แหล่งหล้า
ปวงชนเทอดภูมินทร์              มหาราช เรื้องแฮ
รวมจิตวิญญาณกล้า               ฝ่าค้าสังสาร ฯ

6. บุญบานบรมพุทธท้าว          ธรรมมา
โปรดส่ำสัตว์เทวา                   ชื่นแผ้ว
โพธิราชเลื่องบุญญา                นามหน่อ ไท้เฮย
ไตรภพลบโลกแล้ว                  นอบนิ้วพุทธคุณ ฯ
 
7. อรุณที่ห้าเมษ                   เมืองอินทร์
อมรรัตนโกสินทร์                   เศกแสร้ง
เคยเสียงร่ำระบิลยิน                เซ็งแซร่ ศัพท์นา
ประหลาดวันฉะนี้แล้ง              เริดร้างแรมไฉน ฯ
 
8. ทวยไทยทวยเทศทั้ง           ธานี
ระเห็จเคหาสน์หนี                   ฝั่งกว้าง
พิศวงน่านชลธี                       เนืองแน่น นิกรนา
เพียงแผ่นผืนดินข้าง                ถล่มน้ำลำละลาย ฯ
 
9. เจ้าพระยาอายเอื้อกลิ่น         กระแสสินธุ์
ลำละเลื่อมงามลิน                   เลื่อนช้า
เพียงสินธพทรงอินทร์               เหมราช แลฤา
ควรแก่วีรบุรุษกล้า                   ขี่ขึ้นเหินหาว ฯ
 
10. ดาวเดือนเลื่อนลับแล้ว         นภาพร
อาทิตย์สู่สโมสร                     ผ่องด้าว
รังษีเทพทิพย์ขจร                   เรืองรุ่ง ตะวันเอย
ประหลาดวันฉะนี้จ้าว                แผ่นฟ้าราแสง ฯ
 
11. แรงบูญหนุนชีพน้อม           ทางทาน
แผ่เมตตาเย็นบาน                   เบิกแผ้ว
แรงบาปสาปสันดาร                 ชนโฉด ชั่วเฮย
ตกนรกฤาแคล้ว                     โทษท้าวขุนยม ฯ
 
12. บุญธสมสั่งสร้าง                ปางหลัง แลฤา
สมส่วนปรัตยุบันรัง                   สฤษดิ์ช้อย
พระคุณพระควรยัง                   พระเดช เล่านา
ธรรมิกราชสืบสร้อย                  พสกซร้องสรรเสริญ ฯ
 
13. อ้าชมเชิญเทพท้าว            สยามินทร์
ปิ่นเกศกษัตริย์ยิน                   เลื่องหล้า
ทรงนาเวศชมสิน-                   ธูท่าม นิกรนา
งามดั่งอินทร์หยาดฟ้า               เคลื่อนคล้อยโพยมบน ฯ
 
14. ชมดนตรีกล่อมเกลี้ยง         เกลาสาร
ยอย่อมยศสมภาร                   ก่อเกื้อ
นาบุญท่านบูรณ์บาน                เบียนบ่วง มารนา
ควรแก่โสตสดับเอื้อ                 อิ่มโอ้เพียงโหย ฯ
 
15. ชมโชยชลมาร์คกั้ง            กระบวนหงส์
เพียงผาดโพยมบนลง              แผ่นพื้น
เกรียงไกรพ่างพยูหรง              รณเศิก สวรรค์ฤา
ท่าอาจองค์อาจฟื้น                  ฝั่งฟ้าสั่งสรวง ฯ
 
16. บำบวงบรมกษัตริย์เจ้า         จักรี
พระเสด็จโดยมเหสี                 คู่ข้าง
นามสิริกิติ์นารี                        ขัตติเยศร ยศเฮย
โลกย่อมยินชื่ออ้าง                  เอกฟุ้งกรุงสยาม ฯ
 
17. งามพระโอรสไท้              คอยคลา  ราชเฮย
องค์มกุฏกษัตรา                     เกริกแกล้ว
เทพรัตน์ราชสุดา                    เพ็ญภาค เล่านอ
สู่สุพรรณหงส์แผ้ว                   ผ่องล้ำลำชล ฯ
 
18. บนเอนกชาติแกล้ว            ภุชงค์
ราชธิดารองทรง                     อยู่ยั้ง
โสมสวลีองค์                         งามมิ่ง เมืองเฮย
วีรยุทธลงรั้ง                          ร่วมคล้อยคลาหงส์ ฯ
 
19. อ่าองค์ทรงเดชเรื้อง          เรื่องยศ ยงนา
วงศ์นารถจักรีงด                    ดั่งแก้ว
กิตติคุณเปรื่องปรากฏ              ตาโลก ร่ำนา
ขบวนพยุหยาตรแผ้ว                ผ่องล้ำปางหลัง ฯ
 
20. สั่งสินธูสั่งถ้วน                 ทวยลม
ลมเลื่อนเมฆายม                   นิ่งน้ำ
สั่งภูแผ่นดินพรหม                   เทวโลก เล่านา
ธรรมธาตุสั่งดินซ้ำ                  จุ่งตั้งอุเบกขา ฯ
 
21. ธรรมาธิราชเรื้อง             บทจร
สู่สุวรรณหงส์งอน                   แช่มช้อย
ฝีพายตื่นตาถอน                    พายกรีด ชลฮา
รีบเลื่อนลำเจ้าน้อย                 สู่คุ้งคลาขบวน ฯ

22. โหยหวลชวนเพริศพริ้ง        เพลงขาน ขับเฮย
เพียงสะกดสายชลธาร               แมกไม้
กล่อมจิตทั่วทวยหาญ              แหนแห่
ทวยเทพทั่วทิศได้                  สดับแล้วลืมฝัน ฯ

23. ครรไลเหนือน่านน้ำ          ลำเหิน
โอ่อุฬาริกเกิน                      กล่าวอ้าง
หงส์ทองล่องลมเพลิน              ภูมิภาค แลฤา
ส่ำบริวารแวดข้าง                   ค่อยคล้อยคอยระวัง ฯ

24. ดั้งสิบเอ็ดคู่รั้ง                ฝั่งสอง ชลนา
ทองคู่นำพาผยอง                  เผ่นผ้าย
สองเสือทะยานยอง                ยงยิ่ง ยงนา
วายุภักษ์ปักษีสล้าย                เลื่อนล้ำนำทาง ฯ
 
25. ปางอวตารปราบเปลื้อง     พนาสูร แลฤา
ขุนกระบี่เห็จเหินยูร               ยาตรเต้า
สองครุฑขนาบนาคปูน            ลอยเมฆ ลงฤา
สองเอกชัยกล้าเข้า                คู่ช้าพญาหงส์

26. ธงชัยอนันตนาคเจ้า         เจ็ดเศียร
สวามิภักดิ์โพธิเทียร               ปิ่นฟ้า
ทรงพระปฏิมาเสถียร               สถิตคู่ เศิกแฮ
พระพุทธชัยคู่หล้า                  เคลื่อนล้ำลำราม ฯ
 
27. งามจริงยิ่งพิศแพร้ว           สุพรรณหงส์
งามเฮยเพียงเลื่อนลอยโพยมลง           สว่างหล้า
เหมราชราชใดทรง                  หงส์หก เหินแฮ
โผทะยานชลช้า                      ชื่นช้อยตาชน ฯ
 
28. บริวารวนแวดล้วน              เรือแซง
สามคู่ควรคำแหง                    แห่ข้าง
อเนกชาติภุชงค์แรง                 ฤทธิ์ล่อง หลังนา
แซงเจ็ดจบขบวนสล้าง              เลื่อนล้ำลาชล ฯ
 
29. หาวหนหงส์ร่อนล้ำ            ลำยอง ยิ่งเฮย
งามปีกหางกางผยอง               น่านฟ้า
งามศอสง่าหงส์ทอง                ฤาร่ำ เลยนา
งามเนตรเพียงดาวจ้า              แจ่มเฟื้องเมืองธรรม ฯ
 
30. หงส์รำเพลงร่ำด้าว           แดนหงส์
หงส์ห่อนสมควรพงศ์               แผ่นพื้น
สมมติเทพครองทรง               หงส์หก เหินแฮ
มีแต่ธรรมธิราชชื้น                ฉ่ำล้ำแรงบุญ ฯ
 
31. ขุนหงส์หลงเกลือกกลั้ว      กลิ่นสุธา แลฤา
หงส์หากลืมสวรรยา                อยู่ช้อย
กลิ่นธรรมกลิ่นบุปผา               ใดยิ่ง เล่าพ่อ
หงส์จึงควรสมสร้อย               เสพซ้องคลองธรรม ฯ
 
32. นรชนกำเนิดได้              มาเห็น
ประเสริฐสุดบุญเย็น               ลาภล้น
พยุหยาตรยงเพ็ญ                  โฉมชื่น นี้นา
เป็นเลิศใต้หล้าพ้น                 ที่พร้องเพียงสยาม ฯ
 
33. สนามเมรุท่านท้าว            สยามไท
โปรดแห่แหนพระชัย                เกริกก้อง
พลับพลาพิธีไสย                    พุทธเวทย์
ตกแต่งตระการต้อง                 เลศล้วนควรฉงน ฯ
 
34. ฝูงชนหลายหลากล้อม       รำลึก
สามเหล่าทวยหาญฮึก             พรั่งพร้อม
สามมุขมาตยาตรึก                การร่วม พิธีนา
สังฆราชฝ่ายสงฆ์น้อม             เวทย์กล้าพุทธคุณ ฯ
 
35. ขุนเปรมจอมมาตย์โอ้       อ่านสาร
ยอกฤษฎาภินิหาร                  ผ่านเผ้า
ธโปรยโปรดประทาน              ธรรมสี่ หลักเฮย
คุณพิสุทธิ์พุทธเจ้า                 อาจเอื้อมเอาถึง ฯ
 
36. หนึ่งสัจจะเสียชีพสู้ รักษา     สัตย์เฮย
สองข่มจิตควรครา                 ขุ่นขึ้ง
สามออมอดทนหา                  ชูชีพ ตนเฮย
สี่สละจาคะซึ้ง                       สืบเนื้อนาบุญ ฯ
 
37. พระคุณสุริยะรุ่งเรื้อง          รัศมี บนเฮย
ผืนแผ่นภูบดี                        เพริศแพร้ว
ผายแผ่พระธรรมฉวี               เย็นยิ่ง เย็นนา
พระเมตตาพระจอมแก้ว          อื่นล้ำฤาเห็น ฯ
 
38. เวนพลีกรรมธูปทั้ง            เทียนชัย ถวายเฮย
ลมเร่งเมฆาไหล                     เกลื่อนฟ้า
อัศจรรย์เหตุอุทัย                    หาวภาค พู้นพ่อ
ทรงกลดหมดจรดจ้า                เลื่อมรุ้งรัศมี ฯ
 
39. ประชาชื่นช้อย                เปรมปรีด์ ถ้วนนา
เห็นแก่ตาตนศรี                      ชาติแล้ว
ธงชัยพระบารมี                      สยามมิ่ง เมืองเฮย
เป็นเอกจักรภพแผ้ว                 ผ่ายหน้าฤาขาม ฯ
 
40. กรุงรามเริงรื่นเรื้อง            รงค์สวรรค์ แลฤา
สมโภชพระนครพลัน                โด่งด้าว
สี่เมษมาสสืบวัน                     ยี่สิบ เอ็ดนา
ห้าเมษบ่ำบวงท้าว                   เทพถ้วนจักรินทร์ ฯ
 
41. ชินสีห์พุทธแจ่มจ้า              สังสาร
แผ่พระธรรมยงนาน                 เมื่อนี้
พุทธพรรษบาน                กับยี่ สิบห้านอ
จวบก่องโกสินทร์รี้                   รื่นเลี้ยงงานฉลอง ฯ
 
42. ครรลองธรรมลุ่มล้ำ           ลึกไฉน เปรียบเฮย
ทะลุโลกสวรรค์ไกร                 แจ่มแจ้ง
มลายทั่วทุกข์ไข                    อริยสัจ เล่านา
สว่างไตรโลกแล้ง                   ล่มแล้วโลกันต์ ฯ
 
43. ธรรมาวุธวิเศษล้าง           ผลาญมาร มอดเฮย
ควรเหล่านักรบชาญ               เชี่ยวแท้
หลากภัยหว่างสังสาร               แสนโหด นาพ่อ
ธรรมอื่นฤาอาจแก้                 แต่เพี้ยงพุทธธรรม ฯ
 
44. นำนักรบกลั่นสู้               สงคราม โหดเฮย
ฝ่าพระเพลิงผลาญกาม           ขี่เกล้า
ธรรมธาตุดั่งศรราม               เรืองเดช ล้ำฤา
รอนราพณ์ลงกาเจ้า               แผ่นเพี้ยงพกผัน ฯ
 
45. ธรรมบันดาลชื่นแผ้ว          มโนมัย
ไกลกิเลสราคะไกล                  เศิกเสี้ยน
เผด็จธรรมเทิดมไห                 ศวรรเยศร ยศเฮย
ธรรมธิราชฤาเพี้ยน                  ท่านท้าวเถลิงถวัลย์ ฯ
 
46. พุทธธรรม์ทานโลกไร้          รัศมี
แสงส่ำใดเดียรถีย์                      ต่ำต้อย
คนเลิศเกิดกายมี                      ภพชาติ คนนา
ชาติหนึ่งพานรสถ้อย                  ลาภแล้วอภิชน ฯ
 
47. ดลสองร้อยขวบเข้า           ขันขาน
โฉมก่องโกสินทร์บาน               ชุ่มช้อย
ชมสวนสระสคราญ                  ถนนเอก นครเฮย
เขียวชะอุ่มพุ่มพร้อย                หมู่ไม้มุงไสว ฯ
 
48. กรุงไทยบรรพบุรุษกล้า        รังสรรค์
เอกราชรัฐทวีวัน                       แกร่งกร้าว
ปิ่นกษัตริย์พาผัน                       ศาสน์ส่ง เล่านา
ฝ่าโขดแสนเข็ญห้าว                 ผ่ายแผ้วสุพรรณภูมิ ฯ
 
49. บัวตูมคลายกลีบต้อน          อรุณฉาน
เฉกรัตนโกสินทร์บาน                เจิดหล้า
ปรางค์ปราสาทธรรมสถาน          ผุดผ่อง พ้นเฮย
ปลูกศรัทธาชนกล้า                     แห่ห้อมหวงเมือง ฯ
 
50. ประเทืองกาลก่องแก้ว       กรุงกษัตริย์
สรรแต่องค์ปฐมรัฐ                   เริ่มสร้าง
จวบเก้ารัชกาลปัจ-                  จุบันรุ่ง เรืองนา
ยกพระคุณท่านอ้าง                  อิ่มโอ้อสงไข ฯ
 
51.ไกรสีห์ปฐมกษัตริย์เจ้า       จุฬา โลกเฮย
พระยิ่งยศจอมพระยา               เพียบพื้น
จอมทับแกร่งเพียงผา               ภูวภาค พื้นแฮ
แสนเศิกยินสะอึกอื้น                ข่าวเค้าขวัญสลาย ฯ
 
52. เพียงนารายณ์ปราบเปลื้อง    กุมภัณฑ์ แลฤา
อาวุธจักรีผัน                              เผด็จเสี้ยน
เก้าทัพศึกกษัตริย์สรร                 หลามหลาก มาเฮย
พระฮ่ำพระหั่นเหี้ยน                    ราบแผ้วกรุงศรี ฯ
 
53. จอมจักรีเกริกก้อง              สมภาร พ้นนา
ทำนุศาสนผสาน                        เศิกกล้า
รังสรรค์พุทธพิมาน                    เมืองพระ โพธิ์นา
ไตรรัตน์เรืองรุ่งหล้า                   ผ่านเผ้าผายคุณ ฯ
 
54. หนุนการทุกสิ่งไว้              ฝั่งฝา
เป็นหลักรัฐสีมา                       อยู่แผ้ว
กวีศิลปกรรมปรา                     กฎก่าย กรุงเฮย
ไตรปิฎกชำระแล้ว                    อยู่เฟื้องฤาเข็ญ ฯ
 
55. พระเพ็ญคุณโปรดเกื้อ       การโห รานา
จอมปราชญ์ปราชญ์ใดโข          ข่มได้
จอมเวทย์วิเศษกโล                  บายหลาก ลึกเฮย
เกียรติศักดิ์เกียรติคุณไท้           หลากล้ำคำสนอง ฯ
 
56.พระปองวิริยภาพเลี้ยง       พุทธธรรม์
ยอยกสู่ศิรพลัน                      ผ่องด้าว
แสงใดส่องสว่างบรรณ            พิภพเพริศ พรายเฮย
ธรรมธิราชใดห้าว                  เหิ่มแท้ถึงธรรม ฯ
 
57. เวียงคำปราสาทแก้ว       โกสินทร์
จักกฤษณ์นฤบดินทร์               ท่านสร้าง
อยุธยามิ่งเมืองอินทร์              ลอยเลื่อน ลงฤา
วัดคู่เวียงวังสล้าง                    ใช่ท้าวจำลอง ฯ
 
58. องค์สองพุทธเลิศหล้า     เรื่องศิลป์
แสนเสนาะกวียิน                   ค่ำเช้า
สงบสงัดไพรินทร์                  พสกชุ่ม เย็นเฮย
สังคีตละคอนเจ้า                   แผ่นฟ้าพาหลง ฯ
 
59. องค์รองนั่งเกล้าเกศ       กรุงไทย
ทำนุศาสน์เรืองไสว                สว่างล้ำ
ช่อฟ้าระกาไกว                      กระดิ่งย่ำ เย็นนา
ยังปราบเขมรลาวซ้ำ               เวียตค้อมถวายชัย ฯ
 
60. ที่สี่ไกรเกศเกล้า           จักรี วงศ์เฮย
จอมปราชญ์ราชเมธี            แห่เฝ้า
สนิทธรรมพระจอมชี           เจนปราชญ์ ปวงแฮ
ทวยฝรั่งต่างเทศเข้า            สู่ซ้องสมถวิล ฯ
 
61. แผ่นดินปิยราชเจ้า        โสภา เพริศเฮย
สยามอยู่หากพระบา            รเมศรป้อง
ปลดไทยปลอดทาสา           ศัลยโศรก สิ้นแฮ
เสียงเล่าฤาราษฎร์ซร้อง       ห่อนเว้นวันยิน ฯ
 
62. บดินทร์สูรย์ผ่านเผ้า       รัชกาล หกเฮย
ธีรราชสมญาขาน                ท่านไท้
สู่ยุโรปสยามราญ                 ร่วมเศิก ชัยนา
วัฒนธรรมเทศใกล้               รั่วรั้วสยามยิน ฯ
 
63. ปิ่นเกศปกเกล้าโปรด       พระกรุณา พ้นเฮย
ราษฎร์ร่วมรัฐขัติยา               ร่วมสร้าง
เวนอธิปไตยตรา                   อำนาจ ชนเฮย
ทวยราษฎร์หลามแผ่นกว้าง       ชอบใช้ชูไทย ฯ
 
64. มหันตภัยพรายภูตซ้ำ       รัชกาล แปดเฮย
มหาวิบัติบรรหาร                 เหตุร้าว
ทั่วเทศระงมขาน                  เสียงโศก ซึ้งแฮ
พร่ำพระแสงลั่นท้าว               ท่านม้วยคืนสวรรค์ ฯ
 
65. บรรลุวงศ์กษัตริย์เก้า        ครองเมือง
ภูมิพลรองเรือง                    ยิ่งแก้ว
ธรรมประทีปเทพประเทือง       ใจราษฎร์ เย็นนา
ไสวสว่างพร่างพระแพร้ว          ผ่องเพี้ยงจันทร์เพ็ญ ฯ
 
66. เย็นศิโรฒทั่วแท้            พระคุณ ท่านเฮย
สยามราษฎร์รำลึกขุน              ท่านเอื้อ
จักรีสืบวงศ์บุญ                     ญานุภาพ พ้นนา
เพียงปิตุเรศปกเกื้อ                ราษฎร์คุ้มผองภัย ฯ
 
67. สมัยบุราณโลกล้วน           ราชันย์
ครองครอบอาณาปัน               แว่นแคว้น
จักรพรรดิ์แผ่ผายขัณฑ             สีมาเขต ครองเล่า
ขานขับพลไพร่แจ้น                คลั่งคลุ้มสงคราม ฯ
 
68. เกรียงนามเกรียงเดชเจ้า    ชีวิต
อำนาจราชศักดิ์สิทธิ์                ครอบเกล้า
ธรรมสู่มิ่งเมืองพิศ                 ไพโรจน์
ธรรมเสื่อมอาธรรมเคล้า           ล่มแล้วราษฎร์แสยง ฯ
 
69. แสงธรรมทอห่มคุ้ม          สยามวงศ์
วงศ์หากงามเพียงหงส์             ผ่านฟ้า
แสงธรรมเทิดชูธง                 ชัยชาติ
ชาติหากสำนึกหน้า                 เยี่ยมเฝ้ารินธรรม ฯ
 
70. ส่ำแผ่นดินสิ้นหน่อ            แนวกษัตริย์ สืบเฮย
เหตุห่างทวยราษฎร์รัฐ             รุ่มร้อน
ห่างธรรมพระขจายขจัด           เจือราษฎร์ แรมเล่า
อยู่ยากเหลืออกข้อน                ขื่นแค้นใครเห็น ฯ
 
71. เคืองเข็ญคร่ำเคร่งแท้        ทวยประชา ราษฎร์เฮย
กษัตริย์เกษตรเทียวหา             เยี่ยมใกล้
ดินแตกระแหงสา                   หัสโหด พ่อเฮย
ธสั่งทดน้ำให้                        แผ่นร้อนฉ่ำฉนำ ฯ
 
72. รำลึกคุณท่านท้าว            จักรวงศ์
รัฐราษฎร์ร่วมบรรจง               แต่งปั้น
สนามหลวงเพริศพรายคง          ควรค่า เมืองนา
ขามรุ่นรายสี่ชั้น                     ห่มหญ้าคลุมดิน ฯ
 
73. โกมินทร์วาวแว่นฟ้า          ฟืนสวรรค์ แลฤา
อ้าใช่ปรางค์หอธรรม์               พร่างแพร้ว
สามยอดรัตนสุวรรณ                เวียงเทพ อมรฤา
อ้าใช่สามยอดแก้ว                  พ่างพื้นภูวดิน ฯ
 
74. รินเรืองเหลืองทาบถ้วน      จตุรทิศ
อ้าใช่ธรรมโสภิต                    แห่งห้อง
ยืนรายเลียบพึงพิศ                 ขุนศึก คร้ามนา
อ้าใช่นารายณ์ป้อง                  ควบคุ้มพุทธคุณ ฯ
 
75. ไพฑูรย์เขียวขาบคร้ำ        งามเมลือง
ของเอกค่าควรเมือง               แต่งแต้ม
ยอบูชิตห่อนเปลือง                 ใจราษฎร์ เลยนา
อ้าพระมณฑปแฉล้ม               เฉียดฟ้าเฟือนสวรรค์ ฯ
 
76. สรรค์ทองงามอร่ามล้วน      อวยองค์
ใช่พระธาตุสุวรรณวง               หน่อแก้ว
เพลินพิศเพียบพิศวง               เวียงพระ โพธิ์นา
บอกเล่ห์ชนใดแคล้ว               ข่ายพ้นสงสาร ฯ
 
77. ตระการปราสาทท้าว         เทพบิดร
ศรีสง่าครานคร                     รุ่งเรื้อง
สมพิศอิ่มเพียงถอน                สรรพโศรก ศัลย์เฮย
สามยอดสุดยอดเบื้อง              ล่างล้ำเลอสรวง ฯ
 
78. สรรพวงดอกเกตุเก้า          เนาวรัตน์
สิ่งประเสริฐสารพัด                 เสาะได้
ตกแต่งตระการชัช                  วาลรุ่ง เรืองเฮย
อ้านอบโพธิราชไท้                  ท่านผู้ทรงธรรม ฯ
 
79. เขียวขำฉ่ำรุ่งแก้ว             นวลมณี
โสภิตผ่องเพียงตรี                  โลกยื้อ
คือพุทธปฏิมาศรี                    สัมโพธิ์ โพ้นนา
ธรรมราชศรีอโศกรื้อ                รุ่งเรื้องเรืองบุญ ฯ
 
80. คุณพระจอมจักรเจ้า           ปฐมวงศ์
รังสฤษดิ์พุทธนิเวศปลง             พระแก้ว
อ้าของค่าโลกยง                    ยศยิ่ง ยศนา
ควรพระศาสน์พิสุทธิ์แพร้ว          ผ่องล้ำเรืองสยาม ฯ
 
81. ปราสาทรามชื่นช้อย           ชมไกล
เพียงเลื่อนลมบนไหว              พร่างฟ้า
อ้าใช่จักรีมไห                       ศวรรเยศร ยศนา
ปราสาททองท่านท้า                เทพตั้งแต่งสนอง ฯ
 
82. รงรองรุจิเรขเรื้อง             รจนา
ชมดุสิตพิมานมา                   สู่พื้น
อ้าเล็งโลกทั่วทิศา                 แสนโยชน์
ท้าวอื่นเมืองไกลสะอื้น             อกโอ้อิสสา ฯ

 


 
83. กล่าวกลอนมาแต่ต้น          ชนปลาย
กลกล่อมจิตหญิงชาย               สร่างร้อน
ไกลกิเลสประจงหมาย             ชูเชิด
โพธิสัตว์สั่งซ้อน                     เร่งเต้าตามผล ฯ
 
84. ยังยลไป่ทั่วแคว้น              คุงสยาม
ยากยุติพองาม                       แต่นี้
สารรัตน์สิรินทร์ราม                 รายเรียบ รอเฮย
ควรปราชญ์กวีชี้                     ชื่นไว้วรรณศิลป์ ฯ
 
85. จินตนาการสืบสร้าง            กวีวรรณ
ไขเวทย์วิทยาบรรณ                เจิดจ้า
ชวนชมชื่นใดอัน                     ชวนชื่น ชมนา
สืบมโนธารกล้า                      ร่วมรั้งสังคม ฯ
 
86. ชมสยามงามหยาดฟ้า        ผลาญดิน แลฤา
เพียงหนึ่งเหนือธรณินทร์          ต่ำใต้
เกษมสุขทุกไทยริน                รมเยศ
ต่างชาติชมข่าวไข้                 ใคร่เมื้อมาเห็น ฯ
 
87. ดั่งเดือนเพ็ญเด่นด้าว        โพยมหน
เพียงหนึ่งเหนือภิภพบน            ลุ่มหล้า
ดาวพรายเพริศเพียงฝน           ทิพย์เทพ รินฤา
เมืองอื่นเองอายหน้า               ชื่นชม้ายเมียงชม ฯ
 
88. สมบัวบานชื่นช้อย            ชลใส
เพียงหนึ่งเสวยบึงใบ                โอบอ้อม
ภู่ภุมรินใด                            ตอมต่าย ไซร้นา
เสน่ห์สยามโลกค้อม                ราบแพ้เฟือนฝัน ฯ
 
89. สวรรยายงกลิ่นกลั้ว            ปาริสา
เพียงหนึ่งดอกดงพงา               เลิศแล้ว
แก่นจันทน์กฤษณา                 นามหน่อ รินนา
เล็มรสสยามยิ่งแพร้ว                เพริศล้ำรสใด ฯ
 
90. แดนไทยงามอร่ามด้าว       แดนขวัญ ราษฏร์เฮย
เพียงหนึ่งรัฐเรืองถวัลย์             เกียรติก้อง
เผ่าพุทธพิสัยบรรพ                 บุรุษลูบ เลี้ยงเฮย
อาเภทภัยฤาข้อง                   ขุ่นน้อยฤาเข็ญ ฯ
 
91. อยู่เย็นครารุ่งครั้ง             ขุนราม ราชเฮย
แผ่นไผทไทยหลาม                หลากหล้า
เหนือสุดยอดจีนจาม                ปานเรศ
ใต้สุดสุดแหลมร้า                   ฝั่งฟื้นสมุทรไกล ฯ
 
92. จักรวรรดิ์ไทยเทิดไท้         ทอสุพรรณ ภูมิเฮย
สามมุขหมดจรดมหรร              ณพกว้าง
แดนลาวเขตเวียตผัน               สารส่วย เนื่องนา
กัมโพชอ่อนกลายกระด้าง          ตราบแกล้วอโยธยา ฯ
 
93. นเรศวรเดชห้าว              ห่มนคร รุ่งเฮย
เสร็จยุทธหัตถีขจร                 แผ่นพื้น
กัมพุชกลับสัตย์หลอน              หลายเล่ห์ กลฮา
หมิ่นพระเกียรติเครงครื้น          ครั่นน้ำพระทัยหาญ ฯ
 
94. จักผลาญงูเห่าร้าย            ริษยา
ล้างย่อมล้างพงศา                  จึ่งแผ้ว
ปฐมกรรมพิธีตรา                   ปรากฏ พู้นเฮย
รองเลือดล้างบาทแล้ว              ราบพื้นสุวรรณภูมิ ฯ
 
95. ปูมชีพชนชาติล้ำ              เลอสรวง
อริพ่ายภัยตนตวง                   แต่ร้อน
แสนศึกคึกแข็งควง                แสนศาสตร์ ก็ดี
พานพ่ายทุกข์สะท้อน              โทษแท้ทันสนอง ฯ
 
96. กลองรบพลันเหือดห้าว        หนรา มัญเฮย
สัปยุทธยงยุทธนา                  กลั่นแกล้ว
พนาสูรต่างผิวมา                    กรายเกลื่อน เมืองเฮย
เพียงสัตว์นรกหลุดแคล้ว           บ่วงท้าวโลกันต์ ฯ
 
97. ฝูงมันมาแห่ห้อม              โซหิว
ดูดดื่มโภคาฉิว                      อวบอ้วน
ฝูงมันพร่าผลาญทิว                 สมบัติ เล่านา
ขนส่งสินทรัพย์ถ้วน                 สู่ด้าวแดนมัน ฯ
 
98. ผันพระเดชนเรศล้น           ปรีชา ชาญเฮย
ฝ่ามหาวาตะภยา                    อยู่แกล้ว
อสูรเสื่อมศักดิ์ถลา                  เลยลื่น ลับแฮ
กลืนกลบชาติอื่นแล้ว               โลภล้ำคำหยาม ฯ
 
99. นามไทยยังเทศไท้           พิศวง
เพียงหนึ่งเหนือพิภพยง             เยี่ยมหล้า
คำแหงแห่งสิงห์ปลง                สีหนาท แลฤา
ส่ำสัตว์ละล้าวหน้า                   ตื่นต้านฤาเห็น ฯ
 
100. นามไทยเพ็ญภาคพื้น       ยินผวา
เพียงหนึ่งเหนือนครา               อื่นอ้าง
ถอนพิษสรรพภยา                  ยงเผ่า ไทยเฮย
ดุจดั่งไพรวัลย์กว้าง                 ถิ่นท้องทางเสือ ฯ
 
101. เหลือเดชทวยโลกท้า       มวยไทย ทาบนา
เพียงหนึ่งศิลปชัย                   ห่ามห้าว
แผลงฤทธิ์รุ่งกรุงไกร              กระฉอก ฉ่อนเฮย
มวยโลกพ่ายละล้าว                นอบค้อมภักดี ฯ
 
102. พูนศรีเสริมศักดิ์ฟุ้ง         กรุงสยาม
เพียงหนึ่งหน่อนิรนาม              แผ่นเผ้า
สมชาติชื่อคนขาม                  แขยงเดช
ต่างชาตินบนอบเฝ้า                ใผ่รู้วิชา ฯ
 
103. พรรณนาความชื่นชี้         ชมสยาม
ยังบ่ล่วงลุคาม                       เขตกว้าง
ชมเมืองชื่นคำงาม                  ยอย่อง ยศเฮย
ไป่เท่าธรรมชาติสร้าง               ส่งหล้าเลือนสวรรค์ ฯ
 
104. ขันฑ์เขตประเทศผ้าย      ไพศาล แท้เฮย
โขงลุ่มลาวครวญปาน              เลือดไล้
สองฝั่งฟากอิสาณ                   แสนโศรก แท้เฮย
โขงคั่นพี่น้องไว้                     ห่อนเว้นครวญหา ฯ
 
105. คราหลังเคยร่วมร้อย        มาลัย งามเฮย
เอิบอาบสุชลนัยน์                   เนตรปลื้ม
โขงครวญคร่ำเวียงชัย              สองฝั่ง นองนา
อาเภทเงาภูตงื้ม                    ครอบเกล้ากลายแสยง ฯ
 
106. โขงแรงไหลลู่ท้อง           ธรณิน ลงฤา
โขงขื่นความขมยิน                 เหตุข้อง
สองฝั่งพ่างสายสินธุ์                สองภาค
ชำแหละโขงสองห้อง               พี่น้องสองเสวย ฯ
 
107. โขงเคยคลายโศรกได้      ชมชู ชื่นนา
ธารหลั่งโลมสองภู                  แผ่นเผ้า
เพียงพระแม่เอ็นดู                  สองมิ่ง สมรนา
โศกสะอึกสะอื้นเข้า                 อกอ้อมอุ่นไฉน ฯ
 
108. โขงไหลลงถั่งถ้วน           สินธู
ฟองฟาดฝั่งสองดู                   เดชกล้า
โขงสดับข่าวสองพบู                บัวชื่น ชลแฮ
วันหนึ่งสองแผ่นหล้า                กลับฟื้นคืนสมาน ฯ
 
109. วังวนธารลุ่มเลี้ยง           ภักษา หารเฮย
สองฝั่งเคยเคียงหา                 ใส่ข้อง
พันธุ์เผ่าเหล่ามัจฉา                แสนโกฏิ
ปลาบึกเท่าช้างร้อง                 อื่นน้ำฤาเห็น ฯ
 
110. เย็นตาพาเที่ยวท้อง         ธารโขง
แพเลียบเรือยนต์โยง               เคลื่อนคล้อย
ชมทิวพฤกษ์สูงโทง                ยอยอด เยี่ยมเฮย
ชื่นหมู่มัจฉาช้อย                    ชื่นไม้เริงลม ฯ
 
111. สมนามนามมิ่งแท้         โขงขาน ชื่อเฮย
โขงลุ่มลงทางธาร                  แม่กว้าง
สายเลือดเผ่าไทยหาญ             สองฝั่ง ชลเฮย
กำเนิดกาพย์ขับอ้าง                โอดเคล้าแคนครวญ ฯ
 
112. ลมหวนหวลเสน่ห์ห้าว       ขับลำ
รื่นเรื่อยละความคำ                 โอดอ้อย
เธียรท่านย่อมยอธรรม             ชูชีพ ชนเฮย
ฟังชื่นฉ่ำทรวงน้อย                 หนึ่งให้โหยหา ฯ
 
113. สาธุการพุทธศาสน์ล้ำ       แดนดิน
ลุล่วงหลวงพระบางยิน              ชื่นช้อย
กาพย์กล่อมกวีศิลป์                 เพราะยิ่ง เพราะนา
โลมทั่วสองแผ่นคล้อย              เขตคุ้งโขงคำ ฯ
 
114. ลำนำเพลงเพริศข้าม       ขุนเขา ครืนนา
ชำแรกทั่วทิวเกลา                  เถื่อนถ้ำ
สืบสัจจปรมัตถ์เนา                 ในจิต ชนเฮย
เวรก่อกรรมกอปรล้ำ               เที่ยงแท้ทวีผล ฯ
 
115. ชนใดในโลกล้วน            ทาสา
เพียงโซ่ทองตรวนตรา              หน่อเนื้อ
คือข้องแห่งทุกข์ทา                 รุณโทษ ชนเฮย
หิวหยากยากไร้เรื้อ                 โรคร้ายรอนรุม ฯ
 
116. สาวหนุ่มลิงโลดได้          เคียงขวัญ
สมสืบทายาทผัน                    ผ่ายหน้า
ชรามรณะพลัน                      จำพราก กันเล่า
ทอดร่างลงกลบหล้า                เปื่อยเคล้าดินเดิม ฯ
 
117. เฉลิมโลกรัฐเขตล้วน       สังสาร
ไหลหลั่งเพียงทางธาร              เชี่ยวกว้าง
ส่ำสัตว์พลัดทะยาน                 ลิวโลด
ตาบอดต่างคนคว้าง                ควั่งพ้นฤาเห็น ฯ
 
118. เคืองเข็ญทุกค่ำเช้า        คุงคืน
หลับตื่นตาตนฝืน                   คั่งแค้น
สินทรัพย์นับสุดกลืน                เหลือหลาก ล้นเฮย
ห่อนสั่งโสฬสแคว้น                 ฝั่งฟ้าลงชม ฯ
 
119. บรมขัตติเยศรได้           ไอศูรย์
เถลิงรัฐฉัตรทองพูน                เดชด้าว
จอมทัพทศทิศทูน                  ศิโรราบ
ห่อนสั่งมัจจุราชห้าว                ผ่อนไว้โทสา ฯ
 
120. ธรรมสามีเร่งล้าง           ไตรภพ
สวรรค์ล่มนรกลบ                   แผ่นหล้า
โลกันต์ผ่านทัพทบ                 ทิวเศิก คลุ้งเฮย
ดับเดชมัจจุราชกล้า                แต่ด้วยตาญาณ ฯ
 
121. ผลาญมารมรณ์มอดเสี้ยน   สบสันต์
เล็งโลกแสนทิศพลัน                แจ่มแจ้ง
แสงทองส่องชีวัน                    ทวยโลก
ธรรมอยู่จุนฤาแล้ง                   โลกไร้วีรชน ฯ
 
122. โขงวนลงลุ่มใต้              ลาวครวญ
กัมพุชวิปโยคหวล                   อกอื้น
สองฝั่งฟากลาวญวน                โลมเลือด ลงฤา
โขงแม่ซับชลชื้น                    ชุ่มคลุ้งคาวคน ฯ
 
123.ทรชนสองเหล่าร้า            รอนรบ
สองพิฆาตคาวกลบ                 หย่อมหญ้า
โขงแรงชะเลือดลบ                 สองแผ่น ภูเฮย
ทุกขโทษเทวษกล้า                ร่ำพื้นระงมดิน ฯ
 
124. สิ้นชาติสิ้นช่อเชื้อ            กรุงกษัตริย์
สุดเขตขัตติยรัฐ                     ร่วมสร้าง
สุดแดนแผ่นเดิมพลัด               พรายพราก
สุดสั่งนคเรศร้าง                     ล่มแล้วจำลา ฯ
 
125. สาธารณ์ชนชั่วแท้            เถลิงถวัลย์
หยาบใหญ่ยงฤทธิ์ชัน               เชิดเผ้า
ตระกรามอยากยศขัน               ขายชาติ
ชักเศิกไกลบ้านเข้า                 ข่มแคว้นครองเมือง ฯ
 
126. กรุงเรืองยศล่มแล้ว          อนาถา แท้เฮย
เพียบแผ่นพลโยธา                 หลบลี้
ฟายเนตรร่ำชลนา                   เหลืออก นิกรเฮย
เคืองเคียดชนชั้นชี้                 เหตุพ้องภัยผลาญ ฯ
 
127. ซมซานหนีพี่งร้อน           รอนเย็น
สุดเขตไทยรัฐเห็น                  ฉัตรแก้ว
เพียงชีพชื่นคืนเข็ญ                 วิปโยค
อาบอุ่นอายดินแคล้ว                ชีพได้คืนเป็น ฯ
 
128. ยามเข็ญไทยราษฎร์เกื้อ     การุณ มิตรเฮย
ประเสริฐสุดสุดนาบุญ               ผ่องล้ำ
คืนชีพท่านคืนคุณ                   หนุนตอบ ตนนา
คือนรชาติสกุลค้ำ                    ชื่อชั้นชนดี ฯ
 
129. เป็นศรีไกรเกศเกล้า        กรุงราม
เป็นสง่างามสยาม                  ยศเรื้อง
เป็นแสงพุทธคุณคาม              ขันฑเขต บุญเล่า
เอื้อแต่เพียงน้อยเยื้อง              โอษฐ์โอ้ภิปราย ฯ
 
130. ภายหลังคงท่านไท้          ทดแทน คุณนา
ชนชื่นหมื่นแสนชม                 เมื่อนี้
เพาะคุณห่อนดูแคลน               คนยาก ใดเล่า
เป็นมิ่งแห่งมิตรชี้                   ชีพไข้คืนชนม์ ฯ
 
131. โขงวนสองแผ่นเฝ้า         อาดูร
ลาวหลั่งเลือดนองปูน               น่านน้ำ
สู่กัมพุชโขงพูน                     ทวีวิโยค
ตายดาดศพเกยค้ำ                  แผ่นเพี้ยงภูเขา ฯ
 
132. เงาภูตผายผงาดเงื้อม       งำสยาม
สุดฤทธิ์เทพสงคราม                ช่วยเกื้อ
สำเร็จวิชชาสาม                     สูงส่ง ก็ดี
ใครอาจอำนวยเอื้อ                  เท่าเอื้อตนเอง ฯ
 
133.เพลงเศิกครึนครหึ่มเร้า     รานใจ
อย่าละอย่าวางภัย                   ติดต้อย
ข่าวความขื่นควรไข                คำเล่า
ดำรัสรื่นรสถ้อย                     ชื่นช้อยมวลชน ฯ
 
134. ชมชลธีน่านกว้าง           โขงธาร
ไหลเลื่อนสู่สมุทรสถาน   
กวีนิพนธ์ : บทกวีแห่งความสว่างใจ

เบื้องต้นแห่งกวีนิพนธ์
บทกวีนิพนธ์แห่งความรัก
บทกวีเสรีภาพ
บทกวีแห่งความสะท้อนจากใจ
ศรีสะเกษกำศรวล2527
ราชินยาเศียรพาทมหาราชินีนาถสดุดี 2551
บทกวีไว้อาลัยหลวงพ่อ พระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
เถลิงรัฐ200ปีรัตนโกสินทร์ บทที่130-200
๕ ธันวามหาราชสดุดี 2554
บาลีนิพนธ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----