ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


ประวัติของผมตอนที่ 8

                           

                           ประวัติของผม พระพยับ ปญฺญาธโร

พระผู้มีปกติอยู่ด้วยอิริยาบถ ๓

ตอน 8

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อผมเล่าประวัติของผมเองมาถึงตอนที่ 7 ที่ลงพิมพ์ในดีฉบับที่แล้ว (ดี ประจำเดือน มี..-เม..-..-มิ..2541) ผมได้รับจดหมาย ข้างในมีเพียงกระดาษ ขาว 1 แผ่น กับข้อความ 8 บรรทัด  ไม่บอกชื่อ ที่อยู่ใดใดทั้งสิ้น  ข้อความ8 บรรทัด นั้น   ว่าดังนี้

นักปราชญ์ทั้งหลายผู้มีสติปัญญา ใครจะมาประกาศขายตัวว่าตนเป็นผู้

มีธรรมขั้นสูงหรือบรรลุธรรมนั้น    เพราะมิใช่ปลาเน่าที่จะประกาศขาย

ให้แมลงวันตอมเล่น  ไม่มีประโยชน์   เนื่องจากผู้จะบรรลุธรรมขั้นนั้นก็

ต้องเป็นผู้ที่มีความฉลาดอย่างพอตัว    และควรแก่ธรรมนั้นอย่างเต็ม

ภูมิจึงจะบรรลุได้     แล้วใครจะยอมโง่มาประกาศขายตัวให้นักปราชญ์

สมเพชเวทนา   ให้คนพาลหัวเราะเยาะ ให้คนหูเบาเชื่อง่ายไม่มีเหตุผล

รับเชื่อและตื่นข่าวไปตาม ๆ กัน   เหมือนกระต่ายตื่นตูมฟ้าถล่มฉะนั้น

(ตอบหน้า 62-63  ดีประจำเม..-มิ..41)”

ข้อความนี้ ทำให้รู้สึกว่าในเมืองไทยเรา ยังมีท่านผู้รู้ ฉลาดล้ำลึก ทรงภูมิปัญญาอยู่อีกมาก แต่ท่านเหล่านั้นมักจะหลีกเร้นหรืออย่างไร 

ความหมายแห่งถ้อยคำจากท่านผู้ซ่อนภูมิปัญญาไว้ลึกซึ้งในตัวอักษร 8 บรรทัดนั้นเป็นอย่างไร  ขอให้ท่านผู้อ่านประวัติของผมได้พินิจพิจารณาเอาเอง  และผมรู้สึกว่า ข้อความข้างต้นมีคุณค่าที่ผมยินดีที่ได้มาประดับในประวัติชีวิตของผมช่วงนี้ ด้วยความขอบคุณท่านเจ้าของข้อความนั้นเป็นอย่างยิ่ง  ไม่ว่าความหมายแห่งถ้อยคำนั้นจักเป็นอย่างไร (+ หรือ -) ก็ตาม

ก่อนที่ผมจะดำเนินเรื่องประวัติของผมต่อไป  ขอออกตัวก่อนว่า  ผมเริ่มเขียนประวัติของผมชุดนี้ขึ้นพร้อมกับการออกหนังสือพิมพ์ดี คือปี ..2540 อันเป็นปัจจุบันนี้เอง  ผมประสงค์จะบอกว่า  ผมเขียนเรื่องของผมเองอย่างคนธรรมดา คนหนึ่ง  คนที่มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง คนทั้งหลาย มิใช่คนพิเศษแต่อย่างใด  เป็นผู้ที่มีความรู้สึก ก็ล้วนเป็นความรู้สึกอย่างคนทั้งหลายรู้สึกกันทั้งสิ้น เช่นเห็นรูปผมก็รู้ว่ารูปนั้นสวยงามหรือขี้เหร่ ผมก็รู้สึกเช่นเดียวกับคนทั้งหลายรู้สึก  เห็นสตรีสวยงาม ผมก็รู้สึกว่าสวยงามเช่นกัน  หูได้ยินเสียงเพลงฟังไพเราะ ผมก็รู้สึกว่าเสียงเพลงนั้นฟังไพเราะ  ลิ้นก็รู้รสอาหาร ชนิดนั้นชนิดนี้ว่าอเร็ดอร่อยอย่างไร มีกันหลายหลากรสชาติอย่างไรก็รู้ พอ กับคนปกติธรรมดา ทั้งปวง  ดอกไม้บานหน้าฝนฉ่ำ มีดอกพุทธา ดอกอินถวา ดอกมลิขึ้นริมรั้ว ริมฝั่งห้วย ส่งกลิ่นหอมหวลอย่างไร ผมก็รู้สึกหอมอย่างนั้นลมหนาวหน้าหนาว และร้อนอบอ้าวปานตับจะแตกในหน้าร้อนที่อีสาน ผมก็ได้รับสัมผัสที่ผิวกายอย่างนั้นเช่นเดียวกัน กล่าวโดยย่อก็คือ อายตนะทั้งหก ไม่ว่านอกหรือในของผมก็เป็นไปอย่างคนธรรมดา ทั้งหลาย  ฉะนั้น  ในขณะนี้ผมจึงมิใช่คนวิเศษ  เช่นที่ผมเคยรู้สึกอยู่ครั้งหนึ่งว่าผมเป็นคนวิเศษ  ในปี ..2512 ที่ผมเผาตำหรับตำราทิ้งแล้วไปจำศีลในสวน ศึกษาธรรม แต่ห้ามตัวเองอ่านพระไตรปิฏกอย่างเด็ดขาด ในโศลกสามบท นั่นแหละที่บ่งบอกความหมายว่า ผมคิดว่าผมเป็นผู้วิเศษ  ถึงกับประกาศตนว่าเรามิใช่มนุษยโลก คือ ประกาศว่า  ด้วยเรา มิใช่ชาวโลก  ด้วยเรา มิได้มา เพื่อจักเอา  แต่เรามา เพื่อจักให้  ดูกร เราเกิดมาเพื่อภาระอันนี้ แลวันตายได้กำหนดเพื่อเรา  และเครื่องหมาย อันกำหนดเราขณะอยู่ คือแสงสว่าง  และค่าแห่งเรานั้น ไม่มี….”    เป็นต้น

ฉะนั้น  การมองย้อนกลับไปในอดีตของผม  จึงเป็นการมองแบบคนธรรมดา เอาความรู้สึกของคนธรรมดา เป็นมาตรฐานแห่งการวิเคราะห์  นี่คือสิ่งที่ผมประสงค์จะเล่า เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเจตนาที่แท้จริง ของการที่ผมเล่าประวัติของผมเอง อย่างค่อนข้างตรงไปตรงมา  จนบางอย่างบางตอน บางเรื่อง ดูคล้ายว่าอวดดีอวดเด่นก็ได้  ซึ่งจริง ผมไม่ประสงค์เช่นนั้น  ประสงค์ให้ได้เห็นการคลี่คลาย ปรับเปลี่ยน ไปไม่คงที่แห่งพฤติกรรม  โดยเฉพาะพฤติกรรมภาคภายใน หรือนามธรรม ว่าไม่เคยหยุดนิ่งตายตัวอยู่กับที่  หากแต่เปลี่ยนแปลงไป เสมอ  ซึ่งบางช่วงเวลาก็เป็นไปอย่างธรรมดา   บ้าง  โลดโผนพิสดารไปต่าง บ้าง ฯลฯ  อะไรคือตัวปัจจัยเหตุ แห่งการเปลี่ยนแปลงนั้น  และทิศทางที่เป็นไป เป็นอย่างไร ประโยชน์ที่ได้คืออะไร  (เช่นการอยู่ในอิริยาบถ 3 ให้ประโยชน์อย่างไร หากผมไม่พูดให้ฟัง ก็คงจะไม่มีผู้ใดเข้าใจหรือคาดเดาได้) นี่คือจุดประสงค์ที่ผมประสงค์จักให้ดู  จากประวัติชีวิตของผม  อนึ่ง ผมเองก็ได้รู้สึกเป็นหนี้เรื่องประวัติบุคคลอยู่มาก เพราะการอ่านประวัติบุคคลสำคัญ ได้ช่วยสร้างนิสัยอันยิ่งใหญ่  อนึ่ง ประวัติบุคคลนั้น ไม่ว่าคนชั่วหรือคนดี  ล้วนอาจนำมาเป็นครูผู้บอกชี้เส้นทางแห่งชีวิตได้ทั้งสิ้น  ฉะนั้น ประวัติของผม ผมต้องการให้เป็นประโยชน์เช่นนั้น  นี่คือเจตนาที่แท้จริงในการเขียนประวัติชีวิตของผม ที่ผมเองเป็นผู้เขียนด้วยตนเอง และรับผิดชอบเอง

 

ผมยังข้ามเรื่องราว เมื่อผมเป็นเด็ก ๆ ไปไม่ได้  เพราะเหตุการณ์ขณะนั้นดูจะเป็นสิ่งที่กำหนดวิถีทางแห่งชีวิตทั้งชีวิตผมเลยก็ว่าได้ .

 

  • ตอนที่ 8 จากดีเล่มที่ 9 

 

ดี 12
ประวัติของผม 16 ตอน

ประวัติของผม 16 ตอน
สิ่งที่อยากให้เข้าใจก่อนในการอ่านประวัติของผม16ตอน เพราะเขียนไว้นานแล้ว
ประวัติของผมตอนที่ 1 article
ประวัติของผมตอนที่ 2
ประวัติของผมตอนที่ 3
ประวัติของผมตอนที่ 4
ประวัติของผมตอนที่ 5
ประวัติของผมตอนที่ 6
ประวัติของผมตอนที่ 7
ประวัติของผมตอนที่ 9
ประวัติของผมตอนที่ 10 article
ประวัติของผมตอนที่ 11 article
ประวัติของผมตอนที่ 12
ประวัติของผมตอนที่ 13
ประวัติของผมตอนที่ 14
ประวัติของผมตอนที่ 15
ประวัติของผมตอนที่ 16Copyright © 2010 All Rights Reserved.
นี่คือเวบไซต์คู่แฝด, http:\\www.newworldbelieve.net, http:\\www.newworldbelieve.com รวมผลงานการวิจัยรอบด้านทุกสาขาวิชาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม, โดยเฉพาะเรื่อง ศาสนาใหญ่ ๆ ของโลก, มีการบันทึกข้อมูลทางการพิศูจน์ ทดสอบ วิจัยการศึกษาโลกลี้ลับ, รวมทั้งไสยศาสตร์ และ ศาสนาสากล, งานวิจัยสังคม การเมืองและวัฒนธรรมไทย-สากลและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ยาวนานกว่า 14 ปี, แสดงไว้ในเวบไซต์แฝดคู่นี้. เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เรากำลังเพ่งเล็งว่าเป็นประเด็นสำคัญยิ่งของประเทศไทยขณะนี้, เพราะโดยยุคสมัย, ไทยไม่อาจจะย้อนกลับคืนไปสู่เผด็จการได้อีก, แม้ว่าจะมีพรรคการเมืองเก่าแก่......พรรคหนึ่งจะพยายามต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของระบอบอดีตเผด็จการ นำการเมืองไทยหวลกลับสู่ระบอบทึ่น่ารังเกียจคือ โบราณาอามาตยาธิปไตย (ซึ่งเป็นระบอบเผด็จการ ของการปกครองมาแต่ดั้งเดิมนั่นเอง) ซึ่งไม่สามารถจะส่งผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นได้เลย, ก็จะเป็นการหลงผิด เพราะผลที่จะเกิดขึ้น จะเป็นเพียงพร่าเวลาที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดาย, เหลวไหลไร้ประโยชน์, มีแต่จะสร้างความเสื่อม, เลวทราม, สร้างความบอบช้ำแก่ประชาชนและประเทศต่อไปอีก, และก็ไม่อาจจะเดินหน้าไปได้ตามระบอบเดิม, ไปได้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดินต่อไปไม่ได้, ต้องหมุนกลับสู่เส้นทางสากลประชาธิปไตยจนได้เท่านั้น, คนไทยทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าการอาชีพ ทุกฐานะความเป็นอยู่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริง (คือเรียนรู้ตัวเอง ว่าแท้จริงคนมีเสรีภาพ ไม่ใช่ทาส), เพราะเราอยู่ในโลกยุคใหม่, ต้องสร้าง, ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยนี้แก้ปัญหาการเมืองของประเทศ, แก้ทุกปัญหา ทั้งเศรษฐกิจและสังคม แม้การวัฒนธรรม ก็ต้องสร้างขึ้นใหม่ในฐานะ วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ได้, จึงจะสามารถนำประเทศไปสู่เกียรติและฐานะสากลของคำว่าชาติ หรือ ประเทศไทยได้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ และล้ำหน้าประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการโบราณเดิมไปได้, และนั้นเป็นวิถีทางเดียวที่นำไปสู่ชัยชนะ ทางเดียวเท่านั้น และเวบไซต์แฝดคู่นี้พยายามชี้แสงสว่าง เปิดดวงตาของประชาชน ให้มองเห็นเส้นทางที่ถูกต้อง เป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้องของการศาสนาวัฒนธรรมส่วนที่เป็นสาระสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยที่แท้จริง และที่สำคัญ เวบไซต์ทั้ง .net และ .com คู่นี้ จะนำคนทั้งหลายในโลก ไปสู่ ศาสนาใหม่แห่งโลกใหม่ (newworldbelieve)โดยมีการเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับวิถีทางความคิด และ การเมือง แบบประชาธิปไตย นี้เอง. *** (16 ส.ค.2561) • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 16 ส.ค.2561 เวลา 13.35 น.