dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletThe Truth Of Red Thailand 12-14 April 2009
bulletFrom red shirt survivor person
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
โหราศาสตร์ [updateใหม่สุด]
dot
bullet สารบาญโหราศาสตร์ คำพยากรณ์ นักการเมือง และคนสำคัญของแผ่นดิน
bulletดวงชะตาประเทศไทย พยากรณ์ว่าประชาชนจะอดอยากยากจนและเผชิญภับพิบัติ 4 ประการ
bulletให้คำพยากรณ์นักธุรกิจชาวอังกฤษ
bulletอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ คลิก!
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


เฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545

 

 

  00 บันทึกประวัติศาสตร์สังคมไทย

ผ่านหนังสือพิมพ์ดี

รายการเฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว

ระหว่าง พ.ศ.2543-2545

 

 

 

00 เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2543-2545

  ดี22 ก.ย. - ธ.ค.43

  พบกุ้ง: สุทธิราช อุสุภะ ดาราลิเกชื่อดัง

  กองโจรอาบูซายาบในฟิลิปปินส์

  ยอดคนสมองไว

  สังฆราชคริสเตียนในเขมร

  รวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม

  พบนักประพันธ์รุ่นใหม่

  ถ่ายทอดสดปฏิรูปการศึกษา

  การบินไทยไขจักรวาลรอบปีที่ 26

9   ถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

10 เวทีชาวบ้าน : ปฏิรูปการศึกษา

 

11 คำตอบชีวิต

12 ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยเยาวชน

13 ทิศบ้านการเมือง

14 ตามหาแก่นธรรม จาก3ศาสนา

15 สภาผู้แทนราษฎรรณรงค์เพลงวันเกิดภาษานิยมไทย

16 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์

17 ครบเครื่องเรื่องผู้หญิง ครบรอบ9ปี

18 ข่าวต้อนรับแชมเปี้ยนมวยโอลิมปิค

19 ขาวผ่อง สิทธิชูชัยขอโอกาส

20 โต้วาทีบุช-อัลกอร์

 

21 พบชุมชนปฐมอโศก

22 แอบได้เสียกับลูกสาวตนเอง

23 ตาดูหูฟัง

24 พระราชาคณะปลอมตัวมาเที่ยวคอฟฟีชอป

25 ทักษิณรวยจนไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไร

26 ยอดคนสมองไว

27  เหตุบ้านการเมือง เรื่องคอรัปชั่น

28 จับพระปลอมเป็นนายพันเอก

29 โครงการท่อแกสไทย-มาเลเซีย

30 เกมเศรษฐี : Millionare Milleneum

 

31 ภาพยนตร์ไทย  รัตติกาลยอดรัก

32 ตามล่าหาความจริง

33 แนะนำนักการเมืองใหม่

34 หนังช่อง 7 : กระจกดูดคน

35 โฆษณาหมอดู

36 การเลือกตั้งไทย

37 การเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา

38 ถกนโยบายปราบยาบ้า

39 พบกกต.เตรียมการเลือกตั้ง

40 เอสตราด้าสะกิดหัวเข่าขอซื้อข้าวนายกชวน

 

41 ผู้ดีอีสาน-บุญรอด

42 รายงานข่าวนักโทษพม่ายึดตัวประกัน

43 ธีรยุทธวิเคราะห์รัฐบาลชวนเป็นหนี้2.2ล้านล้านบาท

44 น้ำท่วมหาดใหญ่4วัน4คืน

45 ดี23/ ม.ค. - เมย. 44

46 รัฐบาลใหม่ควรเป็นอย่างไร

47 พระบรมราชกระแสวัน 5 ธันวามหาราช

48 ประวัติสังฆราชแห่งสังฆมณฑลอุดรธานี

49 ฟาหลุนกงนัดประชุมในไทย

50 ฉลองค.ศ.2000ปีปิติมหาการุณแห่งคริสตจักร

 

51 นักบวชคริสต์มีภรรยาได้หรือไม่?

52 รายงานการเลือกตำแหน่งสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่

53 นายฮ้อยทมิฬ

54 ถ่ายทอดสดแถลงนโยบายรัฐบาล

55 หนังซาตานสู้กับอีเลกทรอนิกส์ยุคใหม่

56 เชือกผูกรองเท้าพระเยซู

57 รัฐบาลมุสลิมระเบิดพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลก

58 คดีส.ว.เฉลิม พรหมเลิศข่มขืนเด็กอายุ13ขวบ

59 ภาพยนต์เรื่องนางนากพระโขนงสร้างทำใหม่

60 ฝรั่งโจนัส แอนเดอร์สันขับร้องเพลงไทยเดิม

 

61 ดี24 /พ.ค. - ก.ย.2544

62 พลังจักรวาล พลังคอสมิก ทำให้หนุ่ม

63 ดูโรงงานทำกระดาษสับปะรด

64 สด ปิดคดีซุกหุ้นทักษิณ ชินวัตร

65 สภาผู้แทนฯพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2545

66 บทบาทของสตรีในพระพุทธศาสนา

67 พบคนไทยจากฮุสตัน สหรัฐอเมริกา

68 ล้อเลียนพระคัมภีร์ไบเบิล

69 คดีซุกหุ้น

70 ปนัดดา วงศ์ผู้ดี นางสาวไทย2543

 

71 โครงการกองทุนหมู่บ้านละ1ล้านบาท

72 ไซอิ๋ว:ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า

73 ข่าวหนังเรื่อง สุริโยไท

74 หนังฝรั่งเรื่องฉุดนรกสยองโหด

75 ปฏิรูปการศึกษา:ITV Talk

76 สด โบอิ้งก่อการร้ายบินชนเทรดเซนเตอร์ถล่ม

77 ไทยสุดยอดฟุตบอลเอเซียนมาเลย์ทำพลาดเข้าประตูตัวเอง

78 ก้าวไกลไปกับการศึกษา

79  สภาคริสต์ไทยต่อต้านทำแท้ง

80 ชุมทางเสียงทอง

 

81 ดี25 /ต.ค. - มี.ค. 45

82 ลงโทษจำหน่ายพระคัมภีร์ไบเบิลในจีนถึงประหาร

83 มวยไทยปะทะกังฟู5คู่ที่เวทีพิเศษท้องสนามหลวง

84 หนังจีน:  ศึกสายเลือด

85 การประชุมวิสามัญพรรคความหวังใหม่เรื่องย้ายพรรค

86 คู่มือวัยใส

87 บุชแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร

88 หนังรักหวานเกาหลีตีตลาดไทย

89 เทศกาลตรุษจีนปิดถนนเยาวราช มงคลที่แท้จริง

90 ภาพเผยแผ่ธรรมจากกัมพูชา

 

91 ข่าววันวาเลนไทน์

92 ดี26 เมย. - ก.ย. 45

93 ดวงเฉลิมมอบตัว

94 สถาปนาประเทศใหม่อีสต์ติมอร์

95 การประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษ

96 รอบภูมิภาค:เปิดมหาวิชชาลัยชาวบ้าน

97 ละคร: บ่วงบรรจถรณ์

98 ประชุมผู้นำศาสนาโลกณเมืองอัสซีซี

99 สร้างสำนักจุฬาราชมนตรีและศูนย์บริหารกิจการอิสลาม

100 คนทรงพระเยซูคริสต์ในอาฟริกาใต้

 

101 สอนนักเรียนให้เสพกามอย่างไรก็ได้เพียงแต่ให้ปลอดภัย

102 รำไทยไม่เจือกาม