ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


สากล...ศาสนา 1

 

สากลจักรวาล สากลศาสนา

ธรรมสามีวินิจฉัย

 

สากลจักรวาล ฟ้าเดียวกัน

สากลศาสนา ศาสนาเดียวกัน

ไม่มีความหมาย แห่ง ความเป็นอื่น

อริยสัจ ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มหาสมณโคดม ประกาศแล้ว ชาวโลก รู้กันอยู่ ๔ ข้อ ๔ ลำดับ : ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

แต่ไม่ เข้าใจอย่างนี้ อันเป็นความเข้าใจสากล ที่ว่าด้วยเหตุ และผล

ซึ่งทำความเข้าใจเป็นคู่ ๆ

 

ทุกข์ กับ สมุทัย คู่หนึ่ง

นิโรธ กับ มรรค คู่หนึ่ง

 

ทุกข์ กับ นิโรธ คู่หนึ่ง

สมุทัย กับ มรรค คู่หนึ่ง

 

รวมเป็น ๔ คู่

 

อธิบายดังนี้

ทุกข์ กับ สมุทัย

สมุทัย เป็นเหตุแห่ง ทุกข์ ต้องหมั่นศึกษา เรียนรู้

เมื่อรู้สมุทัย ก็รู้ทุกข์ เมื่อรู้ทุกข์ รู้สมุทัย พ้นทุกข์ได้

นิโรธ กับ มรรค

มรรค เป็นเหตุแห่ง นิโรธ

มรรค คือความประพฤติต้นเหตุอันพร้อม แล้ว เป็นเหตุแห่ง นิโรธ ไปสู่นิโรธ ถึงนิโรธแล้ว ก็พ้นทุกข์ สรรพสิ่งก็ดับลง สากลจักวาลก็ดับลง โลกใหม่สว่างขึ้นแทน เป็นโลกอมตะ ที่นิรทุกข์ โลกที่ไม่มีความทุกข์ทุกข์ กับ นิโรธ

ทุกข์ เป็นปลายทาง คนละฝั่งกับ นิโรธ

เมื่อลงนาวาชื่อว่า สมุทัย ย่อมไปสู่ฝั่งคือ ทุกข์ นั้นเป็นอันเที่ยงแท้แน่นอน

แต่เมื่อลงนาวาชื่อว่า มรรค ย่อมไปสู่ฝั่งคือ นิโรธ นั้นเป็นอันเที่ยงแท้แน่นอนเสมอสมุทัย กับ มรรค

สมุทัย กับ มรรค คือ กองกำลัง คือ พลัง แต่อยู่คนละฝ่ายละฝั่งกัน ย่อมเป็นข้าศึกศัตรูต่อกัน

สมุทัยย่อมเป็นพลพรรคฝ่ายมาร มรรคย่อมเป็นพลพรรคฝ่ายเทพ

โลภ โกรธ หลง เป็นเครื่องมือของฝ่ายมาร เพียงใด ศีล สมาธิ ปัญญา ก็เป็นเครื่องมือของฝ่ายเทพเพียงนั้น

โลกและสากลจักรวาล จึงย่อมเป็นไปตามอำนาจสองฝ่ายนี้ ตลอดมาทุกยุคทุกสมัย

แม้ศาสนาสากล ก็ถูกครอบด้วยอำนาจทั้งสองฝ่ายนี้เสมอ

แต่เมื่อใด ธงชัยแห่งศาสนาอันบริสุทธิ์ ตกอยู่ในอำนาจฝ่ายมารเสียแล้ว เมื่อนั้น สากลจักรวาลและสากลศาสนาย่อมวิบัติ

การวินิจฉัยปัญหาสากลจักรวาล สากลศาสนา วันนี้ นักปราชญ์ใดย่อมอาจทำได้

หากมี ความยุติธรรม อยู่ในดวงใจ

เพราะศาสนาสากลย่อมพินิจสรรพสิ่งด้วย ความยุติธรรม เสมอ

 

และสถานการณ์สากลจักรวาล-สากลศาสนา วันนี้ ต้องมองประชาชนแห่งประเทศมหาอำนาจของโลกก่อน

วันนี้ จะต้องมองว่า ผู้นำประเทศมหาอำนาจ สหรัฐอเมริกา

ท่านประธานาธิบดี บิล คลินตั้น

วันนี้ได้แสดงบทบาทที่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนอเมริกันเพียงใด หรือไม่ ?

รัฐบาลของประเทศมหาอำนาจนี้กับประชาชนของประเทศมหาอำนาจนี้ ได้แสดงออกซึ่งเจตนารมณ์อันร่วมใกล้ชิดกันเพียงใด? น่าสงสัยอยู่ !

เพราะความอยู่รอด คือเส้นขนานที่วิ่งไปทิศเดียวกัน เราไม่ต้องการเส้น ๒ เส้นที่วิ่งไปคนละทางกัน

มองมวลประชาชนชาติอาหรับ สาธารณรัฐอิรัก สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน รัฐอิสราเอล หรือราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ตลอดจนบรรดาภูมิภาคแห่งเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ อันเป็นเสมือนดินแดนที่พระเจ้าประทานแด่พสกนิกรของพระองค์โดยเฉพาะ

ความคิดความเชื่อเช่นใดฝังลึกซึ้งในภาคจิตวิญญาณ จนไม่อาจปลดปล่อยตนให้พ้นพันธนาการแห่งปัญหา อันนับวันทวีขึ้นในโลกเรื่อยไป ๆ

ลองมองดูยุโรป บริเวณแกนแห่งทวีป มีอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน เป็นอาทิ

ประชาชนของทวีปนี้ กำลังคิดอะไรอยู่?

อะไรคือเสรีภาพที่แท้จริง ที่มนุษย์สมบูรณ์พึงมีพึงได้?

มาดูที่ประเทศกว้างใหญ่ไพศาล พร้อมพลเมืองอันแน่นขนัดเป็นอันดับหนึ่ง อันดับสองของโลก ๒ ประเทศใหญ่ในเอเซีย

จีน อินเดีย

ซึ่งยังคงดำรงความลึกลับอยู่เช่นเดิม เสมือนในอดีตกาลนานมาแล้ว

เราจะอาจตั้งความหวังว่า เส้นทางอย่างพระคุณเจ้า ถังซัมจ๋ง เดิน จะกลับมาอีกหรือไม่หนอ ?

ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี ใต้หวัน กำลังหวาดวิตกต่อสิ่งใด อยู่ภายในจิตวิญญาณอันล้ำลึก ?

แน่ละ! ทุกกวันนี้ เพียงดังว่าพวกเขาอยู่ด้วยจิตวิญญาณเท่านั้น จิตวิญญาณอันระส่ำระสาย!

ชาวไทย ชาวประเทศที่ชื่อว่าไทย อันมีความหมายถึงอิสรเสรีภาพและความมีเอกราช จะเอาตัวรอดได้อย่างไร ในประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ เคยเอาตัวรอดปลอดพ้นได้ ดำรงความเป็นไทยเสมอชื่อ และทรงอำนาจลึกทางฝ่ายจิตวิญญาณ

บัดนี้ ประชาชนไทยจะสามารถเป็นชาวประเทศยากจนตัวอย่างแก่ชาวโลก ได้อย่างไร ?

อันเป็นทางรอดทางเดียวของพวกเขา ! และซ้ำเป็นหนทางอันประเสริฐสุด และทั้งเป็นโอกาสอันประเสริฐสุด ถ้าหากมองหลักคำสอนของศาสนา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นศาสนาประจำชาติของชนชาวไทยนี้ ชาวไทยเคยระลึกสักหน่อยหนึ่งหรือไม่ว่าพระบรมศาสดา ผู้ทรงตรัสรู้ธรรม ได้ ด้วยการทำตัวให้ยากจนลงเสียก่อน ผู้ทรงยืนยันสัจธรรม ว่าการตรัสรู้ อยู่ในความลำบากยากจน อยู่ในการเรียนรู้ความลำบากยากจน คือเรียนรู้จากความทุกข์

ศาสดาแห่งศาสนาสากลทุกพระองค์ก็จำเริญรอยพุทธองค์นี้ จงดูพระเยซูเจ้า ทรงหลั่งเลือดโชลมแผ่นดิน จึงสู่อาณาจักรพระเจ้าบนสวรรค์ พระโพธิสัตว์ อนุพุทธทั้งหลาย ผู้มุ่งหวังความตรัสรู้ธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ล้วนตามรอยบาทของพระพุทธเจ้า อย่างมิเฉไฉไปจากรอยบาทของพระองค์เลย

ชาวพุทธจะรำลึกหรือไม่ว่า ความยากจนคือช่องทางไปสู่ความประเสริฐสุด โอกกาสได้เปิดให้แล้ว เพื่อการบำเพ็ญเพียร

รูปสถานการณ์ทั้งหมดทั้งมวลของชาวโลกในสากลจักรวาล กำลัง สะท้อนความคิดความนึกอะไร อย่างไร ต่อโลกแห่งจิตวิญญาณอันเป็นสากลบ้าง ?

ศาสนาสากลในโลกยุคนี้ กำลังก่อตัวขึ้นอย่างไร ? เมื่อความเชื่อเดิมไม่สามารถพาไปบรรลุมรรคผลฯ

 

  • ธรรมสามี
  • ธ.ค.๔๐
  • ดี8


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
นี่คือเวบไซต์คู่แฝด, http:\\www.newworldbelieve.net, http:\\www.newworldbelieve.com รวมผลงานการวิจัยรอบด้านทุกสาขาวิชาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม, โดยเฉพาะเรื่อง ศาสนาใหญ่ ๆ ของโลก, มีการบันทึกข้อมูลทางการพิศูจน์ ทดสอบ วิจัยการศึกษาโลกลี้ลับ, รวมทั้งไสยศาสตร์ และ ศาสนาสากล, งานวิจัยสังคม การเมืองและวัฒนธรรมไทย-สากลและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ยาวนานกว่า 14 ปี, แสดงไว้ในเวบไซต์แฝดคู่นี้. เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เรากำลังเพ่งเล็งว่าเป็นประเด็นสำคัญยิ่งของประเทศไทยขณะนี้, เพราะโดยยุคสมัย, ไทยไม่อาจจะย้อนกลับคืนไปสู่เผด็จการได้อีก, แม้ว่าจะมีพรรคการเมืองเก่าแก่......พรรคหนึ่งจะพยายามต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของระบอบอดีตเผด็จการ นำการเมืองไทยหวลกลับสู่ระบอบทึ่น่ารังเกียจคือ โบราณาอามาตยาธิปไตย (ซึ่งเป็นระบอบเผด็จการ ของการปกครองมาแต่ดั้งเดิมนั่นเอง) ซึ่งไม่สามารถจะส่งผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นได้เลย, ก็จะเป็นการหลงผิด เพราะผลที่จะเกิดขึ้น จะเป็นเพียงพร่าเวลาที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดาย, เหลวไหลไร้ประโยชน์, มีแต่จะสร้างความเสื่อม, เลวทราม, สร้างความบอบช้ำแก่ประชาชนและประเทศต่อไปอีก, และก็ไม่อาจจะเดินหน้าไปได้ตามระบอบเดิม, ไปได้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดินต่อไปไม่ได้, ต้องหมุนกลับสู่เส้นทางสากลประชาธิปไตยจนได้เท่านั้น, คนไทยทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าการอาชีพ ทุกฐานะความเป็นอยู่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริง (คือเรียนรู้ตัวเอง ว่าแท้จริงคนมีเสรีภาพ ไม่ใช่ทาส), เพราะเราอยู่ในโลกยุคใหม่, ต้องสร้าง, ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยนี้แก้ปัญหาการเมืองของประเทศ, แก้ทุกปัญหา ทั้งเศรษฐกิจและสังคม แม้การวัฒนธรรม ก็ต้องสร้างขึ้นใหม่ในฐานะ วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ได้, จึงจะสามารถนำประเทศไปสู่เกียรติและฐานะสากลของคำว่าชาติ หรือ ประเทศไทยได้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ และล้ำหน้าประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการโบราณเดิมไปได้, และนั้นเป็นวิถีทางเดียวที่นำไปสู่ชัยชนะ ทางเดียวเท่านั้น และเวบไซต์แฝดคู่นี้พยายามชี้แสงสว่าง เปิดดวงตาของประชาชน ให้มองเห็นเส้นทางที่ถูกต้อง เป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้องของการศาสนาวัฒนธรรมส่วนที่เป็นสาระสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยที่แท้จริง และที่สำคัญ เวบไซต์ทั้ง .net และ .com คู่นี้ จะนำคนทั้งหลายในโลก ไปสู่ ศาสนาใหม่แห่งโลกใหม่ (newworldbelieve)โดยมีการเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับวิถีทางความคิด และ การเมือง แบบประชาธิปไตย นี้เอง. *** (16 ส.ค.2561) • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 16 ส.ค.2561 เวลา 13.35 น.