dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletThe Truth Of Red Thailand 12-14 April 2009
bulletFrom red shirt survivor person
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
โหราศาสตร์ [updateใหม่สุด]
dot
bullet สารบาญโหราศาสตร์ คำพยากรณ์ นักการเมือง และคนสำคัญของแผ่นดิน
bulletดวงชะตาประเทศไทย พยากรณ์ว่าประชาชนจะอดอยากยากจนและเผชิญภับพิบัติ 4 ประการ
bulletให้คำพยากรณ์นักธุรกิจชาวอังกฤษ
bulletอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ คลิก!
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


ศึกษาโลกลี้ลับภาค 5 article


 

 

ศึกษา

โลกลี้ลับ

ภาค 5

 

 

 

 

 

 

 

 

โลกลี้ลับ (5)

ภาค 5

ติดตามพระวิปัสสนาจารย์ พระธุดงค์ และพระกัมมัฏฐานยุคใหม่

 

 

รายงานฉบับที่ 2

 

วัดมหาพุทธาราม   อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ       33000

         15         มิถุนายน  2549

เรื่อง                   โครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์คณะสงฆ์ภาค 10 ประจำปี 2549

เรียน                   เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    รายงานฉบับที่ 2

 

                        ด้วยการเดินทางธุดงค์ของกระผม ช่วงที่ 2 ระหว่างการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรม     พระวิปัสสนาจารย์คณะสงฆ์ภาค 10 ประจำปี 2549  รุ่นที่ 1 นั้น  กระผมได้เดินทางเข้าศูนย์การคณะฯ ก่อนเพื่อรับวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม    แล้วแวะไปพำนักฝึก       พระกรรมฐานในส่วนการปฏิบัติด้วยตนเอง ณ สุสานสุขาวดี ของมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์  ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัด     ศรีสะเกษ ที่อ้างในรายงานฉบับที่ 1 แล้วนั้น 

ช่วงที่ 2 นี้ กระผมได้พำนักปฏิบัติพระกรรมฐานอยู่ระหว่างวันที่ 8-14 มิถุนายน  2549 

                        บัดนี้ กระผมได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติธรรมกรรมฐานในสุสานดังกล่าวแล้ว  จึงขอเสนอรายงานช่วงที่พำนักอยู่สุสานสุขาวดี  ตามรายงานฉบับที่ 2 ที่แนบมาพร้อมนี้  อนึ่งกระผมได้นำรายงานนี้ออกทางเวบไซท์  www.newworldbelieve.com  ด้วยแล้ว

อีกประการหนึ่ง  รายงานทั้งฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นี้  ยังจะเป็นหลักฐานข้อมูลเฉพาะของงานวิจัยโดยตรงตามโครงการ  “โครงร่างงานวิจัยระบบทั้งหมดของพระพุทธศาสนายุคปัจจุบัน”  ที่กระผมได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก (มพล.)  ในการประชุมสัมนาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ณ อาคารองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก(พสล.)  เมื่อ 9 ธ.ค. 2546 อีกด้วย   จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

กราบเรียนมาด้วยความเคารพ

 

(พระพยับ ปญฺญาธโร)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โลกลี้ลับ (5)

ภาค 5

ติดตามพระวิปัสสนาจารย์ พระธุดงค์ และพระกัมมัฏฐานยุคใหม่

 

 

 

 

ภาค  5   การเดินทางและธุดงค์ภาค 2

 

 

ภายหลังการฝึกอบรม พระพยับ ปญฺญาธโร  ได้รับการนัดหมายจากศูนย์การคณะสงฆ์ภาค 10 ให้เดินทางไปรับวุฒิบัตรแสดงว่าได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรแล้ว  ณ ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค 10 บ้านสร้างมิ่ง หมู่ 13 ตำบล หนองเมือง  อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

ต่อไปนี้เป็นบันทึกการเดินทาง

 

 

อุปกรณ์มีดังนี้ 

 

1.    ย่ามถือปกติ   1  ใบ

2.    ย่ามใหญ่พิเศษกันฝน 1 ใบ

3.    บาตรมีสลุปและสายสะพาย 1  ใบ

4.    กลดหุบสวมอยู่ในถุงมีสายสะพาย 1 หลัง

 

ทั้งหมด น.น.ประมาณ  5- 7 ก.ก.

 

ตามบันทึกระหว่างการเดินทาง ต่อไปนี้

 

 

8  มิ.ย. 2549

 

เราเตรียมตัวตั้งแต่วานนี้.   ที่มีเพื่อนโทรศัพท์ไปแจ้งการเลื่อนเวลาเข้ามาก่อนกำหนด 1 วัน เป็นวันที่ 9 มิ.ย. 2549  วันรับวุฒิบัตรวิปัสสนาจารย์ รับพร้อมกันกับรุ่นที่ 2

 

 

0700 น. 

 

ออกเดินทาง  แวะคุยกับเจ้าอาวาส พระศรีธรรมนาถมุนีเรื่องนี้ แล้วบอกลาไป  ว่าจะแวะพักที่สุสานอุบลฯก่อนคืนหนึ่ง จึงจะเข้าศูนย์  ที่วัดมหาพุทธารามเพิ่งเปิดอบรมสามเณรเฉลิมพระเกียรติจำนวน 80 รูป ออกบิณฑบาตเช้านี้เป็นครั้งแรก

 

หลายอย่างยังไม่ลงตัว  จึงดูวุ่นวาย

 

เราเดินไปสถานีขนส่ง พบโยม ล้วนแต่ได้ข่าวเราเดินธุดงค์

 

ต่างสรรเสริญมากมาย  ทำให้เห็นค่านิยมของคนทั้งหลายอยู่ว่า พระปฏิบัติทางธุดงค์กรรมฐานยังกุมหัวใจคนทั้งหลายอยู่ตลอดไป

 

เช่นคำว่า  “ในวัดพระโตก็เห็นมีแต่ท่านรูปเดียวนี่แหละ”

 

เดินไปช้า ๆ พยายามว่าการเดินเป็นเรื่องธรรมชาติ  คือภาพพระธุดงค์ แบกกลดอย่างนี้ สะพายย่ามอย่างนี้  ควรเป็นภาพธรรมดา  ตามถนนหนทาง  ตามป่าเขาลำเนาไพร  ป่าช้า  แม้ในสถานีขนส่ง  สถานีรถไฟ  หรือท่าอากาศยานที่หรูหราก็ตาม

 

 

กลิ่นซากศพประหลาดที่ฮ่วยเซย

10.00 น.

 

ถึงอุบลราชธานี  สถานีขนส่งอุบลราชธานี

เข้าสุสาน  แล้วออกมาว่าจะไปศูนย์อินเทอเนตความเร็วสูง   เห็นใกล้เพลก็แวะฉันก่อน  เคยถามข้อมูลไว้จากคนขับรถสองแถวว่า การฉันของพระในร้านอาหารที่นี่ มีแนวปฏิบัติอย่างไร  ได้ข้อมูลไว้แล้ว

 

ทีแรกว่าจะเข้าศูนย์อินเทอเนตก่อน  แต่ดูเวลา กลัวจะฉุกละหุก  ไม่อยากให้เกิดสภาวะรีบแร่ง

 

จึงกลับไปฮ่วยเซย

 

เรากำลังอยู่ในสปิริตของนักปฏิบัติอย่างแรงและต่อเนื่อง

 

ขนสัมภาระออกไปท้ายสุสาน

เลือกได้ที่คิดว่าเหมาะแล้ว

ใต้ต้นคูณสามง่ามต้นหนึ่ง  ตรงมุมข้างตะวันออกเฉียงใต้  ติดกับฮวงซุ้ยใหญ่ของสุสาน

 

จัดแจงเรียบร้อยแล้ว  ไปสรงน้ำ ฯลฯ

 

 

 

 

9  มิ.ย. 2549  (ศุกร)

 

02.00 น.

 

ตื่น   ได้กลิ่นน่าสะอิดสะเอียน เพราะลมเปลี่ยนทิศ

 

ระลึกได้ว่า ก่อนตื่นขึ้นมากลางดึก นิมิตรเห็นซากโครงกระดูก 2 ซาก ซากหนึ่งสูงซากหนึ่งต่ำ มายืนมองดูเราอยู่แต่ไกล  ๆ ไม่เข้ามาใกล้   ออกท่าทางหม่นหมองไม่สบาย แต่เราไม่เอาใจใส่

 

พบว่าบริเวณนั้นมีหลุมขนาดลึกบ้าง ตื้นบ้างหลายหลุม  หลุมหนึ่งค่อนข้างใหญ่กว่าเพื่อน อยู่ด้านหัวนอนของเรานั่นเอง  กลิ่นมาจากหลุมนั้น

 

และบริเวณที่เรานอนนั้น น่าเป็นที่จัดการเศษศพ แล้วหญ้าขึ้นคลุมจนเราไม่ทันสังเกต  กลิ่นจึงเหียนหืนขึ้นยามลมสงบ

 

เราตัดสินใจเก็บข้าวของ  รื้อแค้มป์อย่างช้า ๆ รอเวลา  กะว่าเสร็จก่อนตี 4 จะได้ออกไปจากสุสาน