ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


ยมราชถามอะไรคือการศึกษา article

 

 

 

 

 

 

 ยมราชถามอะไรคือการศึกษา

·       จักร สุธาธรรม

 

 

 

·        

 

 

 

 

เมื่อคดีเจาะยาง ข่มขืนนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยมีชื่อ มีอันพลิกผันไปจากความคาดหมายของประชาชน เพราะตำรวจได้ทำวิสามัญฆาตกรรมคนร้ายวิปริตบ้ากามรายนั้น จึงไม่สามารถเอาตัวมาเป็น ๆ สู่สายตาประชาชนได้

     ความตายของมหาวายร้ายตนนั้น จึงใช่แต่จะก่อเกิดความผิดหวังของประชาชนเท่านั้น หากแต่เกิดโกลาหลในเมืองนรกกันใหญ่

     วันนั้น เจ้าหน้าที่ยมบาล ที่คอยตรวจเขตแดนระหว่างนรกกับโลกต้องออกแรงไล่จับดวงวิญญาณชั่วดวงนี้ตลอดวันตลอดคืนกว่าจะสามารถควบคุมตัวมันได้ และในโลกยมบาล เมื่อ ต้องไล่ต้อนกันขนาดนั้นก็หมายความว่าเจ้าวายร้าย ทั้งตัวมันก็น่วมไปหมด ด้วยแรงต่าง ๆ ภายนอกตัวมันทั้งอัดทั้งกระแทกเข้าไปโดยมีร่างกายมันรองรับรอบด้าน อย่างไม่มีคำว่า ปรานี

 

     แล้วมันก็ถูกคุมตัวอย่างแน่นหนาไปปรากฏตัวต่อหน้ายมทูต ผู้ซึ่งตวาดลั่น น่าสะพึงกลัว

     "ไอ้บ้านี้มาจากไหน มันชื่ออะไร" ยมทูตถามตำรวจยมบาลเหล่านั้น

     "พวกท่านจับผิดตัวหรือเปล่า"

 

     เจ้าหน้าที่สารบรรณตรวจชื่อในบัญชีนรก ปรากฏว่า ไม่มีชื่อ "เกวิน ยอดทรนง"" ตามที่มันบอก และคนที่จะต้องตายทั้งหมดในวันนั้น ไม่มีชื่อ เกวิน ยอดทรนง

     "มันชื่ออะไรแน่" ยมทูตมีน้ำเสียงไม่พอใจ "ลากตัวมันมาใกล้ ๆซิ"

     ยมบาลกระชากลากตัวมาคุกเข่าต่อหน้ายมทูต

     "แกชื่ออะไร เจ้าผีดำ" ยมทูตส่งเสียงถามมันดังลั่น พร้อมกับตั้งชื่อให้ใหม่ว่า "เจ้าผีดำ"

     "เกวิน ขอรับ เกวิน ยอดทรนง" มันตอบ นอบน้อม ตัวสั่นเทิ้มเพราะความกลัว

     "แกโกหกใช่ไหม?" เสียงดังขึ้นอีก

     "มิได้ขอรับ เกล้ากระผมมีชื่ออีกชื่อหนึ่ง ชื่อ กระทูน....."

     "มันโกหก ลากลิ้นมันออกมา"

     ยมบาลเอาตะขอด้ามยาวที่ดูใหญ่โตมโหฬารกว่ารูปากมันตั้งหลายเท่า ทิ่มพรวดเข้าไปในปากมัน ๆ ร้องลั่น พยายามดิ้นหนี ยมบาลสับตะขอลงกลางลิ้นของมัน แล้วลากออกมายาวเฟื้อย ขึงเอาไว้เช่นนั้น

     "เจ้าหน้าที่ หาชื่อกระทูนในบัญชี มีหรือไม่?"

     "ไม่มีขอรับ"

     ยมทูตโกรธ ลุกขึ้นยืนกระทืบเท้า

     "เจ้าผีดำ บังอาจโกหกยมทูต"

     มันกราบประหลก ๆ พยายามพูดเสียงอ้อแอ้ แต่ยมทูตฟังได้ยินชัดเจน

     "เกล้ากระผมมีอีกหลายชื่อพระเจ้าค่ะ"

     "เลว ! เลวมาก ! สันดารทุรชนชัด ๆ ! บอกมาให้หมดซิ"

     มันบอกชื่อไปทีละชื่อ ขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจบัญชีตามไป

     "เกยูร กุมพล โกมินทร์ นิกกี้ นินจาดำ ทรีอินวัน ไมเคิล เจมส์ จอห์น"

     ปรากฏว่าไม่มีชื่อในบัญชีแม้แต่ชื่อเดียว ยมทูตพิโรธ ตาแดงจ้าเหมือนถ่านเพลิง

     "มันโกหกโดยสันดาร ลากเหง้าลิ้นมันออกมา"

 

ชาวมนุษย์โลกจะไม่เข้าใจว่า ทำไมการดำเนินคดีนรกในศาลของยมราชเจ้า จึงรุนแรงไปทุก ๆ ขั้นตอนอย่างนั้น ก็เพราะนรกเป็นโลกวิญญาณ ความรุนแรงหรือไม่ขึ้นอยู่กับความผิดบาปในจิตในใจของมนุษย์แต่ละคนเท่านั้น สำหรับเจ้าผีดำตนนี้ ได้ทำบาปไว้ค่อนข้างมาก เมื่อโดนลากกระชากฉุดเพื่อให้ลิ้นทั้งยวงหลุดออกมาตามคำสั่งยมทูต มันจึงได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างสาหัสตามไปด้วย มันล้มฟาดลงไปดิ้น ชักกระตุก ๆ เหมือนปลาดุกถูกทุบหัว หากแต่มันไม่ตาย

 

     "มันเนรคุณ จนกระทั่งลืมชื่อเดิมที่พ่อแม่มันตั้งให้ คุมตัวไปเฝ้าสมเด็จยมราชเจ้า"

 

นั่นก็หมายความว่ามันจะต้องถูกพิพากษาในศาลสูงสุดแห่งยมโลก บัดนี้มันได้ผ่านการพิพากษาจากศาลชั้นต้นไปแล้วโดยไม่มีความปรานีใดให้เลย มันจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักตามกฎหมายอาญาแผ่นดินยมโลก กรณีของมันจะต้องใช้มาตรา 17 ซึ่งระบุโทษของมันไว้อย่างหนักว่า

 

     "เปลือย ปีนต้นงิ้วหนามเหล็ก สูง 4 เส้น ในขุมเพลิงโลกันต์ไปจนกว่าภูเขาหิมาลัยในชมพูทวีปลดหายไปใต้น้ำ" และ

     "ให้กินเหล็กคั่วร้อนแรงจนเหลวเป็นเพลิงโลกันต์เป็นอาหารยังชีพ"

 

แต่โทษอันหนักนี้ยังอาจลดด้วยการอุทธรฎีกา เมื่ออยู่ต่อหน้ายมราชเจ้านรก เมื่อมันถูกคุมตัวไปถึง ยมราชนั่งอยู่บนบัลลังก์ หน้าแดงดังเปลวเพลิง เสียงก้องกระหึ่มสะท้านสนั่น เมื่อพูดขึ้นแต่ละคำ ผู้ใดได้ยินต้องสั่นสะท้าน

 

     "เจ้ามีเหตุอันควรปรานีอะไรบ้างหือ เจ้ากาฬปักษ์" นั่นเป็นชื่อเดิมที่พ่อมันตั้งให้แล้วมัน ไม่เอา เสียงกระหึ่มของยมราชทำให้ตัวมันสั่นเทิ้มไม่กล้าเงยดูยมราชบนบัลลังก์สูง  กระนั้น ชั่วแวบหนึ่ง มันคิดว่ามันได้กระทำความดีอยู่เหมือนกัน มันขยับพูดในใจว่า

 

     "หญิงสาวนักศึกษาคนนั้นไม่ได้ชำรุดเสียหายอะไรนี่  ยมราชเจ้า ตรงกันข้าม ข้าได้สนองความประสงค์ของเธอ ในด้านการแสวงหาความสุขของชีวิต สำหรับหญิงสาว ผู้เสวยแต่ความสุขจากความมั่งคั่งมั่งมีของพ่อแม่มาอย่างไม่เคยรู้จักความเหนื่อย ไม่เคยรู้จักหยาดเหงื่อที่ต่างน้ำ และไม่เคยรู้จักการศึกษาว่าคืออะไรเธอรู้จักอย่างเดียวคือความสุขความสะดวกสะบาย ความพินอบพิเทาของผู้ต่ำต้อย ข้าได้พาเธอไปพบกามสุข อันเป็นความสุขที่ยิ่งไปกว่านั้น เป็นความสุขชั้นนิมมานนรเทพ ข้าได้ทำคุณความดี"

 

     แต่แล้วมันก็กลับใจทันควันเมื่อมันคล้ายได้ยินเสียงตะโกนมาจากที่ไกลของยมราช

     "อะไรวะ ข้อกล่าวหาของแกมันฟังไม่ได้นี่หว่า นักศึกษาคนหนึ่งในมหาวิทยาลัยขนาดนั้น จะไม่รู้จักว่าการศึกษาคืออะไร มันจะเป็นไปได้อย่างไรวะ หรือเมืองไทยมันล้าหลังโลกเขาวะ?" มันลนลานคิดได้ว่ามันผิดไปเสียแล้วจริงๆ เสียงยมทูตเอ่ยตามมา ยิ่งทำให้มันสยองใจ

     "จงเร่งบอกมา เจ้ามีเหตุอันควรปรานีอะไรบ้าง มิฉะนั้นข้าจะสั่งการลงโทษยืนตามมาตรา17 แห่งกฎอัยการโทษของยมโลก"

 

     มันทรุดตัวลงไปคู้เข่าในทันที เส้นผมเหยียดตรงเหมือนคนถูกผีหลอก และทันใดนั้นก็ค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นขาวโพลนเต็มศีรษะ

     อึ้งไปครู่ใหญ่ ก่อนที่บัดดลนั้นได้รำลึกเรื่องหนึ่ง เป็นกระแสเสียงแว่วแผ่วมาแต่ไกล มันรำลึกเสียงนั้นได้ น้ำตามันก็ไหลพราก ๆ ปานน้ำพุ

 

     ยมราชเจ้ารู้เหตุนั้น น้ำเสียงก็อ่อนลง

     "เจ้าจงบอกมาเถิด ว่าเจ้าได้เคยทำความดีไว้อย่างไร ?"

     "ข้า ได้เคยใส่บาตรพระสงฆ์รูปหนึ่ง ด้วยข้าวสุกห่อหนึ่ง ส้มผลหนึ่ง และถุงน้ำดื่ม สะอาดหนึ่งถุง ครั้งหนึ่งเมื่อข้าเป็นเด็กเล็ก ท่านบอกข้าว่า ผลบุญนี้จะตามไปช่วยเจ้าได้ถึง สามโลก"

     "พระสงฆ์รูปนั้น มีชื่อและสมญานามว่าอะไร?"

     "ข้าไม่ได้จดจำ และข้าก็เคยทำบุญไว้เพียงนั้น จงลงโทษข้าเถิด ข้าไม่มีเหตุอันควรปรานียิ่งไปกว่านี้อีกแล้ว ข้าไม่สมควรปรานี ท่านยมราชเจ้านรก จงลงโทษข้าเถิด ข้าพร้อมแล้วที่ จะชดใช้กรรมของข้า"

 

คืนนั้น ยมบาล3ตนได้คุมตัวกาฬปักษ์ไปปรากฏต่อหน้าพระภิกษุรูปหนึ่ง พอเห็นหน้า มันก็จำได้ ดีใจจนน้ำตาตกพราก คุกเข่าลงและกราบตรงไปทางหลวงพ่อ มันตั้งใจเล่าเรื่องที่ เกิดขึ้นทั้งหมดให้ท่านฟังอย่างช้า ๆ ชัดถ้อยชัดคำราวกับตั้งใจสารภาพความผิดบาปทั้งหมดของมันให้ใสสะอาด

 

     "หลวงพ่อ ได้เมตตาช่วยกระผมด้วยเถิด      ยมราชเจ้าให้กระผมมานิมนต์หลวงพ่อไปเป็นสักขีพยานแห่งความดีอันนิดน้อยของกระผม"

     พระฟังจบ เอ่ยว่า

     "อย่ากังวลเลย ลูกเอ๋ย หลวงพ่อจะไปช่วยเจ้า จะเป็นพะยานแห่งความดีของเจ้า ที่ครั้งหนึ่งได้ถวายของบิณฑบาตข้าด้วยข้าวสุก 1 ถ้วย ส้ม 1 ผล และน้ำฝน 1 แก้ว"

     โทษของมันทุเลาลงไปครึ่งหนึ่งทันที เมื่อพระรูปนั้นมาถึง เป็นพยานให้มัน เจ้าคนชั่วนั้นแล้ว โทษมันจะลดลงไปแทบไม่มีเหลือ

     ยมราชเจ้าทอดสายตาไปไกล เพ้อว่า

     "บุคคลผู้พ้นอำนาจของเรายังมีอยู่ในโลกนี้ ตราบธรรมะขององค์พระมหาสมณเจ้า สมณโคดม ยังมีผู้เคารพและปฏิบัติตาม"ฯ

 

 

 

     "ยาทิสํ วปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต ผลํ

      กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ"

     บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น

     ผู้ทำกรรมดี ย่อมได้ผลดี ผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่ว

     (สํ.ส. 15/333)

 

     ปาปญฺเจ ปุริโส กยิรา น นํ กยิรา ปุนปฺปุนํ

     น ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ สุโข ปุญญสฺส อุจฺจโย ํ

     ถ้าคนพึงทำบาป ไม่ควรทำบาปนั้นบ่อย ๆ

     ไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้น เพราะการสั่งสมบาปย่อมนำทุกข์มาให้

     (ขุ. ธ. 25/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นิทานธรรมะแสนสนุก

คำนำว่าด้วยประวัติย่อของผู้ประพันธ์ เล่าถวายสหธรรมิก
มานุสสาสุรสงคราม
เจ้าชายหงส์ขาว
พระเหลียวหลัง
ซิ่งเนรคุณ article
มงกุฎมาลีรัตนะแห่งองค์พระอรหันต์เจ้า
พญาโคร่งดำโพธิสัตว์
ดอกไม้ป่าสีน้ำเงิน
อาลัยบาป
คนไม่เคย
ภาระสี่เหล่าจักรพรรดิ์ธรรม
คนเมืองหิว
นักเลงปืนแก๊ป
อนุสรณ์๋ป่าช้าอนุสาวรีย์ลูกรัก
ตำนานรักหนุ่มบ้านกาจสาวบ้านมโนรมย์
สงครามครั้งสุดท้าย
ธารมโนเพชรCopyright © 2010 All Rights Reserved.
นี่คือเวบไซต์คู่แฝด, http:\\www.newworldbelieve.net, http:\\www.newworldbelieve.com รวมผลงานการวิจัยรอบด้านทุกสาขาวิชาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม, โดยเฉพาะเรื่อง ศาสนาใหญ่ ๆ ของโลก, มีการบันทึกข้อมูลทางการพิศูจน์ ทดสอบ วิจัยการศึกษาโลกลี้ลับ, รวมทั้งไสยศาสตร์ และ ศาสนาสากล, งานวิจัยสังคม การเมืองและวัฒนธรรมไทย-สากลและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ยาวนานกว่า 14 ปี, แสดงไว้ในเวบไซต์แฝดคู่นี้. เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เรากำลังเพ่งเล็งว่าเป็นประเด็นสำคัญยิ่งของประเทศไทยขณะนี้, เพราะโดยยุคสมัย, ไทยไม่อาจจะย้อนกลับคืนไปสู่เผด็จการได้อีก, แม้ว่าจะมีพรรคการเมืองเก่าแก่......พรรคหนึ่งจะพยายามต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของระบอบอดีตเผด็จการ นำการเมืองไทยหวลกลับสู่ระบอบทึ่น่ารังเกียจคือ โบราณาอามาตยาธิปไตย (ซึ่งเป็นระบอบเผด็จการ ของการปกครองมาแต่ดั้งเดิมนั่นเอง) ซึ่งไม่สามารถจะส่งผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นได้เลย, ก็จะเป็นการหลงผิด เพราะผลที่จะเกิดขึ้น จะเป็นเพียงพร่าเวลาที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดาย, เหลวไหลไร้ประโยชน์, มีแต่จะสร้างความเสื่อม, เลวทราม, สร้างความบอบช้ำแก่ประชาชนและประเทศต่อไปอีก, และก็ไม่อาจจะเดินหน้าไปได้ตามระบอบเดิม, ไปได้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดินต่อไปไม่ได้, ต้องหมุนกลับสู่เส้นทางสากลประชาธิปไตยจนได้เท่านั้น, คนไทยทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าการอาชีพ ทุกฐานะความเป็นอยู่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริง (คือเรียนรู้ตัวเอง ว่าแท้จริงคนมีเสรีภาพ ไม่ใช่ทาส), เพราะเราอยู่ในโลกยุคใหม่, ต้องสร้าง, ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยนี้แก้ปัญหาการเมืองของประเทศ, แก้ทุกปัญหา ทั้งเศรษฐกิจและสังคม แม้การวัฒนธรรม ก็ต้องสร้างขึ้นใหม่ในฐานะ วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ได้, จึงจะสามารถนำประเทศไปสู่เกียรติและฐานะสากลของคำว่าชาติ หรือ ประเทศไทยได้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ และล้ำหน้าประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการโบราณเดิมไปได้, และนั้นเป็นวิถีทางเดียวที่นำไปสู่ชัยชนะ ทางเดียวเท่านั้น และเวบไซต์แฝดคู่นี้พยายามชี้แสงสว่าง เปิดดวงตาของประชาชน ให้มองเห็นเส้นทางที่ถูกต้อง เป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้องของการศาสนาวัฒนธรรมส่วนที่เป็นสาระสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยที่แท้จริง และที่สำคัญ เวบไซต์ทั้ง .net และ .com คู่นี้ จะนำคนทั้งหลายในโลก ไปสู่ ศาสนาใหม่แห่งโลกใหม่ (newworldbelieve)โดยมีการเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับวิถีทางความคิด และ การเมือง แบบประชาธิปไตย นี้เอง. *** (16 ส.ค.2561) • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 16 ส.ค.2561 เวลา 13.35 น.