ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


ศึกษาโลกลี้ลับภาค 1 article

 

  

ศึกษา

โลกลี้ลับ

ภาค 1

********************************************************************************************************************************************************************** 

 

 

 

               

 

 

 

  

 

 

คำนำ

 

 

 

                เดิมเรื่องนี้ทั้งหมด   เป็นรายงานของ พระพยับ ปญฺญาธโร  รายงานไปถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง  คือเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ(พระเทพวรมุนี,  วิบูลย์ กลฺยาโณ)

                ต่อมาได้ดำริว่า   รายงานนั้นเป็นแบบราชการเกินไป  ทำให้อ่านยาก   จึงได้จัดแบ่งออกเป็นตอน ๆ ไปตามเนื้อเรื่อง  แล้วตั้งชื่อให้แต่ละตอนนั้น  เพื่อให้สะดวกแก่การค้นหาและเลือกอ่านได้ตามถนัด ตามโอกาสเวลาอันเหมาะสม       

                ฉะนั้น    เรื่องราวและข้อเท็จจริงทั้งหมดก็จะยังคงเป็นของเดิมตามที่รายงานผู้บังคับบัญชาไปแล้ว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเลย   ที่ทำเพิ่มเติมก็เป็นแต่เพียงตั้งชื่อหัวข้อแต่ละเรื่องให้ค้นหาและเลือกอ่านได้ง่ายขึ้นเท่านั้น

          และตั้งชื่อหนังสือให้ว่า  ศึกษาโลกลี้ลับ

                ดังปรากฏชัดเจนในสารบาญเรื่อง  แล้ว 

 จึงหวังว่าจะอำนวยความสะดวกในการอ่านยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม  และเป็นประโยชน์ทางความเข้าใจชัดเจนขึ้น 

 

 

 

 

                                                                                                                พระพยับ  ปญฺญาธโร

                                                                                                                   ผู้บันทึกเรื่องราว

                                                 10 ก.ค.2549

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานฉบับที่ 1 

 

รายงานการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์

คณะสงฆ์ภาค 10 ประจำปี 2549      รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 2-21 พฤษภาคม 2549

 

ณ  ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค 10

ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

โดย     

 

พระพยับ  ปญฺญาธโร

วัดมหาพุทธาราม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

 

วัดมหาพุทธาราม  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

        3         มิถุนายน  2549

 

เรื่อง   โครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์คณะสงฆ์ภาค 10 ประจำปี 2549

 

เรียน    เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

 

                        ตามที่ได้มีคำสั่งให้กระผมเข้ารับการฝึกอบรมตาม   โครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์คณะสงฆ์ภาค 10 ประจำปี 2549  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-21 พฤษภาคม 2549  ณ  ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค 10 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  นั้น

                        บัดนี้ กระผมได้รับการฝึกอบรมตามโครงการฯ   จนจบหลักสูตร และได้เดินทางกลับวัด

มหาพุทธารามโดยสวัสดิภาพแล้ว  และขอเสนอรายงานการฝึกอบรมและการเดินทาง ธุดงค์  ตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้  อนึ่งกระผมได้นำรายงานนี้ออกทางเวบไซท์ www.newworldbelieve.com  ด้วยแล้ว

 

เรียนมาด้วยความเคารพ

 

(พระพยับ ปญฺญาธโร)

     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม

 

 

 

            

 

สารบาญย่อ

 

คำนำ                                                                                                                                                                      3

 

โลกลี้ลับ (1)                                                                                                                                                          9

ภาค 1  เตรียมออกธุดงค์                                                                                                                                        9

 

โลกลี้ลับ (2)                                                                                                                                                         13

ภาค 2  เดินทางและธุดงค์ขาไป                                                                                                                           13

 

โลกลี้ลับ ( 3)                                                                                                                                                        29

ภาค 3  การฝึกอบรม                                                                                                                                            29

 

โลกลี้ลับ (4)                                                                                                                                                         53

ภาค  4  การเดินทางและธุดงค์ขากลับ                                                                                                                  53

 

โลกลี้ลับ (5)                                                                                                                                                         99

ภาค  5  การเดินทางและธุดงค์ภาค 2                                                                                                                    99

 

โลกลี้ลับ (6)                                                                                                                                                        129

ภาค  6   การเดินทางและธุดงค์ภาค 6                                                                                                                  129

ภาค  7   ธุดงค์ภาคผนวก    พิศูจน์บ้านผีสิง                                                                                                         143

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบาญละเอียด

 

 

คำนำ                                                                                                                                                                      3

รายงานฉบับที่ 1                                                                                                                                                    4

 

โลกลี้ลับ (1)                                                                                                                                                         9

ภาค 1  เตรียมออกธุดงค์                                                                                                                                       9

-      แผนที่การเดินทาง                                                                                                                                       12

 

โลกลี้ลับ (2)                                                                                                                                                       13

ภาค 2  เดินทางและธุดงค์ขาไป                                                                                                                          13

-     วางแผนผิดพลาดแทบเอาตัวไม่รอด                                                                                                            13

-      สุสานฮ่วยเซย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี                                                                                                        15

-      เรื่องราวของคนเฝ้าสุสานอายุ 72 ปี                                                                                                            17

-      คุณภาพของปราณที่วิเศษ                                                                                                                           18

-      เรื่องราวของสุสานกับโลกลี้ลับ                                                                                                                  20

-      คื นสู่ธรรมชาติด้วยวิปัสสนาญาณ                                                                                                             25

 

โลกลี้ลับ ( 3)                                                                                                                                                        29

ภาค 3  การฝึกอบรม                                                                                                                                            29

-     ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค 10           วันที่ 1                                                                                                        29

-     แววแห่งความสิ้นหวัง                                                                                                                                    29

-     สติตื่นพร้อมพรั่งทั้งกาย                                                                                                                                 33

-     นิมิตที่ปรากฏ                                                                                                                                                 37

-     สู้สงครามด้วยสติ                                                                                                                                           38

-     จิตไม่หวั่นไหวคืออรหันต์                                                                                                                              40

-     พระผู้มีปกติอยู่ด้วยอิริยาบถ3                                                                                                                         41

-     อนิจจาวะตะสังขารา                                                                                                                                      44

-     ญาณ 16                                                                                                                                                          49

 

โลกลี้ลับ (4)                                                                                                                                                         53

ภาค  4  การเดินทางและธุดงค์ขากลับ                                                                                                                  53

-     เฉลิมครองราชย์ 60 ปีที่ยิ่งใหญ่ของภาค 10                                                                                                    53

-     ผจญสุนัขเจ้าถิ่น                                                                                                                                            57

-     คุณพ่อผู้ใหญ่บ้านและเลขเด็ด                                                                                                                       59

-     ผจญหมาฝรั่งและฝูงควาย                                                                                                                             61

-     ปักกลดกลางทุ่งนาอาบน้ำมวก                                                                                                                     62

-     ตื่นพระธุดงค์                                                                                                                                                65

-     รำลึกอนาคาริกะ                                                                                                                                           67

-     พระภูมิเจ้าที่ที่ห้วยคุ้ม                                                                                                                                  69

-     newworldbelieve.com vs newworldbelieve.net                                                                                          73

-     เผยภูมิรู้ล้ำลึกแห่งโหราศาสตร์                                                                                                                    78

-     ศรัทธาคนหนุ่มหาบน้ำมาให้สรง                                                                                                                 82

-     น้ำใจผัวหนุ่มเมียสาว                                                                                                                                    85

-     ป่ามะม่วงหิมพานต์                                                                                                                                      86

-     ห้วยเทินแหล่งอารยธรรมเก่าแก่                                                                                                                   89

 

รายงานฉบับที่ 2                                                                                                                                                 97

               

โลกลี้ลับ (5)                                                                                                                                                       99

ภาค  5  การเดินทางและธุดงค์ภาค 2                                                                                                                  99

-     กลิ่นซากศพประหลาดที่ฮ่วยเซย                                                                                                                100

-     แม่มาอาราธนาให้แสดงธรรม                                                                                                                    104

-     สุสานสุขาวดีศรีสะเกษ                                                                                                                              107

-     ปลาซิวสอนธรรมะ                                                                                                                                    110

-     กฤษณะเทพนำเทวดาทั้งสวรรค์เสด็จมาอำนวยพร                                                                                    111

-     อิศวรจอมเทพเสด็จ                                                                                                                                   120

 

โลกลี้ลับ (6)                                                                                                                                                    129

ภาค  6   การเดินทางและธุดงค์ภาค 6                                                                                                              129

-     การประชุมประจำปีของพระสังฆาธิการทั่วประเทศ                                                                                 129

-      อุทิศส่วนบุญ ณ สุสานฮ่วยเซย                                                                                                                 130

-      ประสบการณ์วิญญาณในอดีต                                                                                                                   131

-       แดนที่ตะวันขึ้นทางตะวันตก                                                                                                                   134

-      ค้นพบวิชานั่งทางในหรือทิพญาณ                                                                                                            135

-      ยักษ์เจ้าป่าที่ศูนย์ภาค 10                                                                                                                           137

 

ภาค  7   ธุดงค์ภาคผนวก                                                                                                                                    143

-      พิศูจน์บ้านผีสิง                                                                                                                                            143

-     เรื่องบอกเล่าเกี่ยวกับบ้านผีสิง                                                                                                                    143

-     เรื่องบอกเล่าเกี่ยวกับผีอำที่หอพักหญิง                                                                                                    144

-     บุกบ้านผีสิง                                                                                                                                                   145

-     ตัวปัญหาที่แท้จริง                                                                                                                                         151

 

ประวัติย่อของผู้เขียน                                                                                                                                          III

 

 

 

 

        

 

โลกลี้ลับ (1)

ภาค 1

ติดตามพระวิปัสสนาจารย์ พระธุดงค์ และพระกัมมัฏฐานยุคใหม่

 

 

 

ภาค 1  เตรียมออกธุดงค์

 

 

พระพยับ ปัญญาธโร ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ ให้เข้าฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ 1/2549 พร้อมพระภิกษุสงฆ์ ระดับพระสังฆาธิการ (รจร. -จร. - จ.ต.- จ.อ. - รจจ.) 6 จังหวัดในภาคการปกครองคณะสงฆ์ภาค 10 จำนวน 100 รูป     

 

ระหว่างวันที่  2-21 พฤษภาคม 2549    รวมเวลาฝึกอบรม 20 วัน

 

ณ  ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค 10 กม.ที่ 42   ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

พระพยับ ปญฺญาธโร  จึงเตรียมเดินทางโดยการเดินเท้า สมาทานธุดงค์ ทั้งขาไปและขากลับ  และเพิ่มจุดประสงค์ส่วนตัวประการหนึ่งคือเพื่อรื้อฟื้นกระบวนลมปราณ  นำปราณ(พระผู้มีปกติอยู่ด้วยอริยาบถ3)กลับมาอีกครั้งหนึ่ง  ตามกำหนด  ดังนี้

 

-      30 เม.ย. 2549    ออกจากวัดมหาพุทธาราม อ.เมืองศรีสะเกษ ไปตามถนน  ศรีสะเกษ-อุบลราชธานีทางหลวงหมายเลขที่  226  พักค้างคืนระหว่างทาง ปักกลดในป่า

 

-           1  พ.ค. 2549        เมื่อถึงอุบลราชธานีแล้ว   เข้าทางหลวงหมายเลข 212   ผ่านอ.ม่วงสามสิบ     ไปอีกประมาณ 26 กม.  จึงถึงศูนย์ภาค ณ กม.42   (รวมระยะทางทั้งสิ้น 121 กม.)

 

 

-            2  พ.ค. 2549       เดินทางเข้าศูนย์ภาค ลงทะเบียนและรายงานตัว ในเวลาที่กำหนด คือ

                                         0800-1100 น.

 

-            2-21 พ.ค. 2549      ฝึกอบรมตามหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์  เป็นเวลา 20 วัน

 

-            21 – 25 พ.ค. 2549                  สมาทานธุดงค์ เดินทางกลับตามแผนเดิม  แต่  จะแวะสุสานสุขาวดี   อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  และอาจจะค้างคืนในสุสานสุขาวดีสัก 1 2  คืน เพื่อตรวจสอบประเมินผลการฝึก และปราณ

 

กำหนดกลับถึงวัดมหาพุทธาราม  ไม่เกินวันที่  25 พ.ค. 2549

 

 

จะรายงานผ่านเวบไซท์

   

ในโอกาสนี้ จะทำการรายงานสดการเดินทางวันต่อวันผ่านเวบไซท์ www.newworldbelieve.com  ซึ่งดำเนินกิจการโดยคณะทีมงานส่วนตัวของพระพยับ ปญฺญาธโร เอง

 

 

เรื่องราวที่รายงานก็จะเป็นเหตุการณ์ระหว่างการเดินทาง, การรอนแรมไปด้วยการเดินเท้า,  การพักแรมในป่า หรือ กลางทุ่งนา, เหตุการณ์ที่ประสบที่น่าตื่นเต้น และการปฏิบัติธรรมอย่างไร  ฯลฯ  และเมื่อเข้าสู่โครงการอบรม 20 วัน ก็จะรายงานการฝึกแต่ละวัน รูปรวมทั้งหมดของโครงการฝึกอบรมที่คณะสงฆ์ภาค 10 จัดดำเนินการขึ้น  และผลที่ได้รับไปโดยตลอด    เป็นกรณีตัวอย่างของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา ที่ริเริ่มให้มีรายงานการปฏิบัติจริงขึ้นเป็นครั้งแรก ผ่านเวบไซท์ไปสู่การรับรู้อย่างกว้างขวางทั่วไป 

 

 

การรายงานจะมี 4 ภาค  ดังนี้คือ

 

ภาค  1     เตรียมออกธุดงค์

ภาค  2     การเดินทาง และธุดงค์ขาไป

ภาค  3     การฝึกอบรม

ภาค  4     การเดินทางและธุดงค์ขากลับ

 

 

เพื่อนสหธรรมิก เจ้าคณะ พระสังฆาธิการ และประชาชนทั่วไปโปรดติดตามจากเวบไซท์ 

www.newworldbelieve.com    วันต่อวัน ชั่วโมงต่อชั่วโมง  นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

 

 

ประวัติของพระพยับ ปญฺญาธโร

 

รายละเอียดเกี่ยวกับ  พระพยับ ปญฺญาธโร (ปญฺญาธรเถร) โปรดดูจาก www.newworldbelieve.com         ไอเต็ม  ประวัติของผม   ใน   www.newworldbelieve.com   หน้าเก่า(เฟสที่ 1)

 

ผลงานครั้งล่าสุดคือ  หนังสือพิมพ์ดี(อินเทอเนต) เล่มที่ 36 ประจำเดือน มี.ค.-มิ.ย. 2549

 

 

 

 

 

 กำหนดการ

 

-30 เม.ย. 2549    ออกเดินทางจากวัดมหาพุทธาราม

-2-21 พ.ค.2549  ฝึกอบรมฯเป็นเวลา 20 วัน

-21 พ.ค. 2549    เดินทางกลับ จากศูนย์คณะสงฆ์ภาค 10  

                     -25 พ.ค. 2549    กำหนดกลับถึงวัดมหาพุทธาราม

 

 

 

จบภาค 1

ในภาค 2  พระอาจารย์พยับ ปญฺญาธโร จะเริ่มออกเดินธุดงค์ และรายงานสดผ่านเวบไซท์       โปรดติดตามต่อไปวันต่อวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* พระพยับ ปญฺญาธโร   ผู้บันทึก

   ระหว่างเดินทาง 22- 28 พ.ค. 2549

* แฟ้ม  vipassna1 new.doc

 
Mystery World Report ศึกษาโลกลี้ลับ การศึกษาเชิงงานวิจัยสมาธิและไสยศาสตร์

ศึกษาโลกลี้ลับตอนที่ 27 Mystery worldreport 27 เร่ิม วันกาลเข้าพรรษา 27 ก.ค.2564
Mystery World Report 26 : บันทึกสำคัญ
Mystery World Report 25
Mystery World Report 24
Mystery World Report 23
Mystery World Report 22
Mystery World Report 21
Mystery World Report 20 : ศึกษาโลกลี้ลับ 20 (ภาษาไทย)
Mystery World Report 19 article
MysteryWorld Report 18
Mystery World Report 17
Mystery World Report 16
Mystery World Report 15
ศึกษาโลกลี้ลับภาค 14 ย่อ
ศึกษาโลกลี้ลับภาค 13 ต้นฉบับสมบูรณ์ ตอนที่ 1
ศึกษาโลกลี้ลับภาค 13 ต้นฉบับสมบูรณ์ ตอนที่ 2
ศึกษาโลกลี้ลับภาค 13 ย่อ
ศึกษาโลกลี้ลับภาค 12 ต้นฉบับสมบูรณ์
ศึกษาโลกลี้ลับภาค 12 (ย่อ)
ศึกษาโลกลี้ลับภาค 11 (ย่อ)
ศึกษาโลกลี้ลับภาค 10 article
ศึกษาโลกลี้ลับภาค 9 article
ศึกษาโลกลี้ลับภาค 8 article
ศึกษาโลกลี้ลับภาค 7 article
ศึกษาโลกลี้ลับภาค 6 article
ศึกษาโลกลี้ลับภาค 5 article
ศึกษาโลกลี้ลับภาค 4 article
ศึกษาโลกลี้ลับภาค 3 article
ศึกษาโลกลี้ลับภาค 2 article
ศึกษาโลกลี้ลับ 1Copyright © 2010 All Rights Reserved.
นี่คือเวบไซต์คู่แฝด, http:\\www.newworldbelieve.net, http:\\www.newworldbelieve.com รวมผลงานการวิจัยรอบด้านทุกสาขาวิชาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม, โดยเฉพาะเรื่อง ศาสนาใหญ่ ๆ ของโลก, มีการบันทึกข้อมูลทางการพิศูจน์ ทดสอบ วิจัยการศึกษาโลกลี้ลับ, รวมทั้งไสยศาสตร์ และ ศาสนาสากล, งานวิจัยสังคม การเมืองและวัฒนธรรมไทย-สากลและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ยาวนานกว่า 14 ปี, แสดงไว้ในเวบไซต์แฝดคู่นี้. เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เรากำลังเพ่งเล็งว่าเป็นประเด็นสำคัญยิ่งของประเทศไทยขณะนี้, เพราะโดยยุคสมัย, ไทยไม่อาจจะย้อนกลับคืนไปสู่เผด็จการได้อีก, แม้ว่าจะมีพรรคการเมืองเก่าแก่......พรรคหนึ่งจะพยายามต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของระบอบอดีตเผด็จการ นำการเมืองไทยหวลกลับสู่ระบอบทึ่น่ารังเกียจคือ โบราณาอามาตยาธิปไตย (ซึ่งเป็นระบอบเผด็จการ ของการปกครองมาแต่ดั้งเดิมนั่นเอง) ซึ่งไม่สามารถจะส่งผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นได้เลย, ก็จะเป็นการหลงผิด เพราะผลที่จะเกิดขึ้น จะเป็นเพียงพร่าเวลาที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดาย, เหลวไหลไร้ประโยชน์, มีแต่จะสร้างความเสื่อม, เลวทราม, สร้างความบอบช้ำแก่ประชาชนและประเทศต่อไปอีก, และก็ไม่อาจจะเดินหน้าไปได้ตามระบอบเดิม, ไปได้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดินต่อไปไม่ได้, ต้องหมุนกลับสู่เส้นทางสากลประชาธิปไตยจนได้เท่านั้น, คนไทยทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าการอาชีพ ทุกฐานะความเป็นอยู่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริง (คือเรียนรู้ตัวเอง ว่าแท้จริงคนมีเสรีภาพ ไม่ใช่ทาส), เพราะเราอยู่ในโลกยุคใหม่, ต้องสร้าง, ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยนี้แก้ปัญหาการเมืองของประเทศ, แก้ทุกปัญหา ทั้งเศรษฐกิจและสังคม แม้การวัฒนธรรม ก็ต้องสร้างขึ้นใหม่ในฐานะ วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ได้, จึงจะสามารถนำประเทศไปสู่เกียรติและฐานะสากลของคำว่าชาติ หรือ ประเทศไทยได้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ และล้ำหน้าประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการโบราณเดิมไปได้, และนั้นเป็นวิถีทางเดียวที่นำไปสู่ชัยชนะ ทางเดียวเท่านั้น และเวบไซต์แฝดคู่นี้พยายามชี้แสงสว่าง เปิดดวงตาของประชาชน ให้มองเห็นเส้นทางที่ถูกต้อง เป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้องของการศาสนาวัฒนธรรมส่วนที่เป็นสาระสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยที่แท้จริง และที่สำคัญ เวบไซต์ทั้ง .net และ .com คู่นี้ จะนำคนทั้งหลายในโลก ไปสู่ ศาสนาใหม่แห่งโลกใหม่ (newworldbelieve)โดยมีการเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับวิถีทางความคิด และ การเมือง แบบประชาธิปไตย นี้เอง. *** (16 ส.ค.2561) • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 16 ส.ค.2561 เวลา 13.35 น.