ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


ดาวรวมพลังแน่นท้องฟ้า ตรึงทุกทิศทั่วโลก ก่อเกิดไวรัสร้ายอู่ฮั่น(โควิด-19)ทำลายโลก พยากรณ์วัฒนา เมืองสุข 5 ข้อหนักมาก

 

 
คำพยากรณ์เกี่ยวกับไวรัส(อู่ฮั่น) โควิด-19
 
 
 
 
 
 
 

ดาวปิดล้อมประเทศไทย 
 
เรื่องดาวที่เกี่ยวกับไวรัส โควิต 19 (อู่ฮั่น) 
 
ความคิดเห็นที่ 10 (4190498)
แจ้งลบความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 19 (4190473)
แจ้งลบความคิดเห็น

 ขอต่อท้ายครับ    ผมอยากให้ท่านอาจารย์เอาดวงชะตานักการเมืองมาดูครับ   จะได้รู้ว่ามีอนาคตไปอย่างไร   อย่างที่อยากรู้มากก็ทักษิณ ชินวัตร  ท่านพยากรณ์ว่าจะไม่ได้กลับบ้าน    ก็ไม่ได้กลับจริง ๆ  อยากทราบว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป  ....แล้วที่อยากรู้ต่อมา   ก็ท่านอาจารย์ทายการตายของคนได้นี่ครับ เช่นทาย พล.อ.เปรม จะตายเมื่อไร   ............     ก็ดูแล้วนับว่าถูกต้องอยู่   เพราะท่านพยากรณ์ว่าจะตายในเดือน มีนาคม 2563 นี่เอง  ....ท่านตายก่อนก็จริง  แต่คงเผา ในราวเดือน มีนาคม ที่ท่านทายไว้นั้น ถือว่าทายแม่น   ...ฉะนั้น  ข้อเสนอของผมน่าจะขอให้ท่านอาจารย์พิจารณาดู     มีนักการเมืองช่างพูด  ดีแต่พูดด่าคนอื่น เก่งจริง ๆ  บางคน   อยากรู้จริง ๆ ว่าดวงชะตาเป็นอย่างไร ?  ผมจะคอยเสนอมานะครับ ส่วนเรื่อง หน.พรรคอนาคตใหม่    ก็พยากรณ์ไว้แล้ว    ที่รอดยุบพรรคไปนั้นเป็นเพราะ  ดาวประจำตัวแรง เป็นเกษตรแล้วยังอยู่ราศีนระด้วยไม่ใช่หรือครับ และดาวเสาร์ ก็ได้เกณฑ์  นรเกณฑ์ทั้ง 2 ดวง  ก็เลยรอดใช่ไหมครับ แต่เข้า  17 มี.ค. 2563 ไปดาวดับ นี่ครับ    ทฤษฎีโหรจะผิดพลาดไปได้อย่างไร   หรือท่านอาจารย์จะว่าอย่างไรบ้างล่ะครับ ?

ผู้แสดงความคิดเห็น นายตาถั่ว วันที่ตอบ 2020-01-27 10:45:14
ผู้แสดงความคิดเห็น 001 วันที่ตอบ 2020-01-27 18:04:40

ความคิดเห็นที่ 11 (4190499)
แจ้งลบความคิดเห็น

 ก็เรียงลำดับไว้เลยนะครับ

1.   ทักษิณ ชินวัตร  พี่ชาย

2.  ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น้องสาว  ท่านพยากรณ์ว่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย  ก็ตรงเผง แบบคนไม่คาดคิดเลย  

3.  เอาคนนี้ก่อน  วัฒนา เมืองสุข  ผมมีข้อมูล เกิด 28พ.ค. 25000 สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย   อีตรมว. 3 กระทรวง  ยุคทักษิณ ....รมว.พาณิช 2545  รมว.อุตสาหกรรม - รมว.พัฒนาสังคม 2548  ..

 

.ผมได้อ่านที่ท่านอาจารย์ทาย โดนัล ทรัมพ์  กับ  ฮิลลารี คลินตั้น ใครจะได้เป็น  ประธานาธิบดี  แม่นมากเลย  ท่านยังบอกต่อว่า  ทรัมพ์ จะมีปัญหาในการบริหารมาก อาจจะอยู่ไม่ได้นาน  ก็จริงเลย   เพราะขณะนี้ทรัมพ์โดยอิมพีชเมนต์  สส.เขาลงมติแล้ว ให้ออก   ยังรอเข้า วุฒิสภาเท่านั้นเอง   หากวุฒิสภาลงมติให้ออก ทรัมพ์ก็ไป   แต่เขาว่า  วุฒิสภาเป็นของทรัมพ์  คงไม่ให้ออกแน่ ๆ   แต่ที่ท่านพยากรณ์ไว้นั้น  เยี่ยมจริง ๆ   อยากเรียนรู้ไปด้วย ...และนี่แหละ  อยากให้ท่านพยากรณ์นักการเมืองไทยไปคน ๆ ไปเลย  ทายวันตายด้วยก็ได้นี่ครับ  เอา วัฒนา ก่อน   ให้เป็นเกียรติประวัตินักพยากรณ์ไปเลย ....ผมพูดจริงใจไปเลย   หาคนเทียบท่านอาจารย์ไม่มีหรอก   

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นายตาถั่ว วันที่ตอบ 2020-01-27 18:26:29

ความคิดเห็นที่ 12 (4190521)
แจ้งลบความคิดเห็น

 ข้อมูล  วัฒนา เมืองสุข  

เกิด :  28 พ.ค. 2500 

ปริญญา นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

แต่งงาน กับลูกสาวเสี่ย พัชรา เจียวรนนท์ พ.ศ. 2535  มีบุตร 3 คน  

เป็น เร่ิมเป้ฯรัฐมนตรี  พ.ศ. 2546  ไปตลอด จนถึงหมดวาระลงทั้งหมด พ.ศ.  โดย รมว.พาณิชย์   พ.ศ.2546  แล้วต่อไปเป็น รมว.อุตสาหกรรม  แล้วต่อไปเป็น รมว. พัฒนาสังคม ความมั่นคงของมนุษย์ 2548  

 

ไมทราบเวลาเกิด ดูจากประวัติ การได้เป็นรัฐมนตรีแล้ว  ลักคณา น่าอยู่ที่ราศี  ตุล หรือ  พิจิก     จะต้องดูข้อมูลประกอบละเอียดอีกต่อไปว่า  อยู่ราศีไหนแน่ 

ผู้แสดงความคิดเห็น 001 วันที่ตอบ 2020-01-28 10:39:50

ความคิดเห็นที่ 13 (4190538)
แจ้งลบความคิดเห็น

 คนต่อไป   อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด   เห็นนั่งในที่ประชุมพรรคเพื่อไทย แล้วพูดโกหกพกลมใส่ความเขาไปสุดๆเกี่ยวกับ ไวรัสอู่ฮั่น แล้วว่ารัฐบาลทรยศประชาธิปไตย ทรยศประชาชนไม่ไปรับนักศึกษาไทยกลับประเทศ  แต่ไปรับทหารเรือกลับมาก่อนแล้ว   นักศึกษาไทยในอุ๋ฮั่น และเกี่ยวกับทหารเรือไทย  ว่ารัฐบาลเหลวแหลก  ประยุทธ ต้องออกไป  จนใครต่อใครออกมาตอบโต้กันใหญ่    ว่าน่าติดคุกสัก 6ปี  ตามพรบ.คอม  

ผู้แสดงความคิดเห็น นายตาถั่ว วันที่ตอบ 2020-01-28 18:43:38

ความคิดเห็นที่ 14 (4190539)
แจ้งลบความคิดเห็น

อีกคนก็นี่   นางเจี๊ยบ   โกหกหกลมใส่ความเขาไปอย่างหน้าไม่อายเลยเรื่องไวรัสอู่ฮั่นเหมือนกัน   

ผู้แสดงความคิดเห็น นายตาถั่ว วันที่ตอบ 2020-01-28 18:46:15

ความคิดเห็นที่ 15 (4190541)
แจ้งลบความคิดเห็น

ทายไว้อย่างนี้ครับ :-

 

 

 

 ดวงที่ 11

วันสิ้นชีวิตของ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์ 

วันอาทิตย์(เสาร์) ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563  

ก่อนเวลา 23.39 น.

ผู้แสดงความคิดเห็น นายตาถั่ว วันที่ตอบ 2020-01-28 19:02:24

ความคิดเห็นที่ 16 (4190545)
แจ้งลบความคิดเห็น

พล.เปรม ตินสูลานนท์  ประธานองค์มนตรี,  รัฐบุรุษ 

วันเสียชีวิต 26 พฤษภาคม 2562 

วันพระราชทานเพลิงศพ 8 ธันวาคม 2562 

ผู้แสดงความคิดเห็น ปฏิภาณ รักไทย วันที่ตอบ 2020-01-28 20:21:49

ความคิดเห็นที่ 17 (4190548)
แจ้งลบความคิดเห็น

 

ดวง ที่ 1 ดวงกำเนิด

นายวัฒนา  เมืองสุข

ดวงที่ 1 ดวงกำเนิด

นายวัฒนา เมืองสุข 

เกิด  28 พ.ค.2500 

ลักคณา โดยการคำนวณ  พิจิก

 

ผู้แสดงความคิดเห็น 001 วันที่ตอบ 2020-01-28 21:42:19

ความคิดเห็นที่ 18 (4190551)
แจ้งลบความคิดเห็น

สุดารัตน์ เกยุราพันธ์  .....  เอาเรื่องเท็จ เกี่ยวกับการอพยพของประชาชนประเทศอื่น ว่าเขาอพยพไปหมดแล้ว  แต่รัฐบาลไทยยังไม่ทำอะไรเลย ทำอะไรไม่ได้ ออกวาทะด่าว่า  รัฐบาลเฮงซวย(ตามยุทธศาสตร์พรรคอนาคตใหม่ฝ่ายค้านเลย)  .......ก็คนทั่วไปเคลือบแคลงละว่า คนระดับนี้   ทำเฟกนิวได้อย่างไร(มันผิด พรบ.คอมอย่างตรงถึงติดคุกได้เลย  )   .....   เรื่องอย่างนี้  เป็นเรื่องสาธารณภัยของมนุษยชาติร่วมกัน  ที่โดยธรรมดาแล้ว  มนุษย์จะรวมกันดีในสาธารณภัยเช่นนี้   และมนุษย์จะดีต่อกันอย่างที่สุด ในโอกาศอย่างนี้แหละคนที่เคยโกรธกันก็มาเป็นมิตรกันหมด  แต่ถ้ามีที่ไปคิดเรื่องเอาดี เอาหน้าเอาตากันในสถานการณ์เช่นนี้ เช่นกรณีนี้เองแล้ว ถือว่า  เลวมาก     .........และคนมีธรรมะ  หรือได้ไปเล่าเรียนปฏิบัติธรรมะมาบ้าง เช่น  สุดารัตน์   นี้   น่าจะแสดงจิตใจที่ดี  ที่อย่างน้อยก็ทำให้คนมองได้ว่าจะเป็นผู้นำพรรคได้  ผู้นำของประเทศของประชาชนได้....เราฟังข่าวเนชั่นเช้านี้เอง เขาวิเคราะห์สุดารัตน์และการเมือง ระยะไวรัสอู่ฮั่นมาตลอดที่น่าเชื่อถือ มีหลักฐาน การข่าว นี้ตรงใจมากเลย ใช่สิ  ถอดออกจาก  คำว่า  คุณหญิงไปได้เลย ...แล้วไปฟังใคร  ฟังธนาธรกลโกหกมันน่ะสิ   ฟังทักษิณ อยู่หรือเปล่า  ที่เรียกว่านายใหญ่ น่ะ  แต่ดูเหมือนนายใหญ่ในต่างประเทศไล่หนีไปแล้วไม่ใช่หรือ  เอาเฉลิมมาแทน   ทำงานไม่ได้ผล คือด่ายังไม่แรงทันยุทธศาสตร์พรรคอนาคตใหม่ นั่นเอง จะต้องลง  รัฐบาลเฮงซวย  รัฐธรรมนูญเฮงซวย อะไร ๆ เฮงซวย ไปตามยุทธศาสตร์พรรคอนาคตใหม่ให้ได้ตลอดจนกว่าจะล้มรัฐบาลเฮงซวยได้  ..................แต่นี่แหละมาเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตาครับ ท่านอาจารย์  

ผู้แสดงความคิดเห็น ธารโรจน์ อธิพิจารณ์ วันที่ตอบ 2020-01-29 07:28:06

ความคิดเห็นที่ 19 (4190578)
แจ้งลบความคิดเห็น

 

 ดวงที่ 2 วงนอก  วงใน 

 

 

ดวงที่ 2 ดวงจรวงนอก  ทับดาวเดิม วงใน

ดวงชะตา นายวัฒนา เมืองสุข 

ผู้แสดงความคิดเห็น 001 วันที่ตอบ 2020-01-29 12:54:03

ความคิดเห็นที่ 20 (4190768)
แจ้งลบความคิดเห็น

 ท่านอาจารย์ได้วางดวงลงไว้  ที่น่าจะครบถ้วนแลย  ที่จะบอกอะไรๆ ในชะตา  วัฒนา เมืองสุข นะครับ ....  ขอให้อ่านจากดวงที่เสนอมานี้   ดูดวงนอก(วงนอก)   ดวงบใน(วงใน)   ท่านอยากให้อ่านเอาเอง   โดยที่ท่านได้คำนวณ ดูดวงดาวทั้ง 10 ไว้ครบถ้วนแล้ว    ให้อ่านเอง   

ผู้แสดงความคิดเห็น 001 วันที่ตอบ 2020-01-31 12:22:29

ความคิดเห็นที่ 21 (4190771)
แจ้งลบความคิดเห็น

 

ก็เท่าที่เห็นนะครับ  ที่ราศีเมษ  มีดาวตั้ง 5 ดวง:- 1. ดาวเดิมคือพุธ(๔)+ 2. ดาวจร มฤตยู(๐) + 3. ดาวอาทิตย์(๑)จร มหาอุจ + 4. เกตุ(๙) + 5. พุธ(๔) จร       ดาวทั้ง 5 ดวงนี้เล็งไปยัง  ดาวราหู(๘)เดิม มหาจักร  ที่ราศี ตุล   .................      นี่มิใช่เรื่องร้ายแรงหรือครับ?     และท่านให้เส้น สีแดงไว้ที่ อาทิตย์จร(๑) มหาอุจด้วยแปลว่าแรงมากร้ายมาก ?

 

แล้วที่ราศีมังกร  มีดาวถึง 4 ดวง   ดาวจรทั้งหมดมาปิดราศีมังกร 1. ดาวอังคาร(๓)มหาอุจ + 2. ดาวเสาร์(๗)เกษตร + 3. ดาวพฤหัสบดี(๕)ดับแสงเป็นนิจ 100%  4. ดาวจันทร์(๒) ดับเป็นประ  ดับ50 % แล้วเล็งไปยังราศี กรกฎ ซึ่งมีดาว มฤตยู(๐)เดิมอยู่ ...........ก็น่าเป้ฯเรื่องร้ายแรงอีก  เพราะดาวแรงเป็นมหาอุจคือดาวอังคารจร นำหมู่ดาวทั้ง 4 ดวง ซึ่ง พฤหัส-จันทร์อ่อนแรงไปหมดทั้งคู่   

 

แล้วดาวตนุลักคณ์(ดาวประจำตัว)อยู่ไหน?   อยู่ราศีมังกร คือ อังคาร(๓)มหาอุจนั่นเอง .....ตรงก็อ่านยากอีก  ไม่รู้อ่านอย่างไร ? 

 

รวมแล้ว  อะไรจะเกิดขึ้น แก่  วัฒนา เมืองสุข    คงแรงแน่ ๆ   ก็ค่อยสังเกตไปเองก็แล้วกัน

 

 

 

ดวงที่ 2 วงนอก  วงใน 

 

 

ดวงที่ 2 ดวงจรวงนอก  ทับดาวเดิม วงใน

ดวงชะตา นายวัฒนา เมืองสุข 

ผู้แสดงความคิดเห็น ปฏิภาณ รักไทย วันที่ตอบ 2020-01-31 12:56:36

ความคิดเห็นที่ 22 (4190773)
แจ้งลบความคิดเห็น

 ก็การที่ดวงดาวทั้ง 10 บนท้องฟ้าโหราศาสตร์  มีความผิดปกติอยู่อย่างนี้ คือ 

* ดาว 4 ดวงรวมกันอยู่ที่ราศี เมษคือ 1. มฤตยู(๐), 2. อาทิตย์(๑)มหาอุจ, 3. พุธ(๔),  และ 4. เกตุ(๙).     

* 4 ดวง รวมกันอยู่ที่ราศีมังกร มีดาว 1. อังคาร(๓)มหาอุจ, 2. เสาร์(๗)เกษตร, 3. พฤหัสบดี(๕) นิจ ดับ 100 %,  4. จันทร์(๒)}ประ}ดับ 50%. 

 

เหลืออีก 2 ดวงเอกเทศ อยู่เดี่ยว  คือ  1. ศุกร(๖) ในราศีพฤษภ เป็นเกษตร  2.  ดาวราหู(๘) อยู่ราศี เมถุน 

 

ดูแล้วดาวทั้ง 10 ดวงในท้องฟ้าจักรราศีโหราศาสตร์  มีการรวมพลังกันอย่างสุด ๆ  .... นี่เป็นลักษณะสากล  นี่ครับ   ฉะนั้น อิทธิพลดาวตามนี้  น่าส่งผลต่อคนอื่นด้วย  ใช่ไหม?    โดยเฉพาะช่วงที่ดาวแรงจัดที่สุดคืออาทิตย์(๑)  กับอังคาร(๓)  สถิตย์ ณ ราศีมหาอุจของตน   คือ อาทิตย์อยู่ช่วงวันที่ 13 เม.ย.- 14พ.ค. 2563   อังคาร(๓)  อยู่ช่วงเวลา 22 มี.ค. - 1พ.ค.2563  นี่แหละน่าจะมีอะไรเกิดขึ้น แรง   เป็นสากล 

 

ผมใคร่จะถามว่า   ดวงคนอื่น ๆ  ก็คงได้รับผลกระทบเหมือนกัน  แต่คงไม่เหมือน หรือในแบบเดียวกันกับนายวัฒนา เมืองสุข  ไม่ใช่หรือครับ ...เพราะพื้นดวงชะตา คือดวงกำเนิดต่างกัน 

ที่อยากรู้ที่สุดก็คือ ดวงประเทศไทย เอง   เป็นอย่างไร  ดวง คนอื่น ๆ  จะเป็นอย่างไร  โดยเฉพาะดวงของทักษิณ ชินวยัตร  ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หัวหน้าใหญ่พรรคเพื่อไทย ฝ่ายค้าน  นายธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ  กับพวกพรรคอนาคตใหม่เขา จะเป็นอย่างไร 

 

ประเทศไทยจะวุ่นวายหรือเปล่าครับ? 

ผู้แสดงความคิดเห็น นักศึกษาโหราศาสตร์ วันที่ตอบ 2020-01-31 14:12:33

ความคิดเห็นที่ 23 (4190778)
แจ้งลบความคิดเห็น

 ก็เป็นคำถามที่ค่อนข้างตรงประเด็ฯมากเลยนะ   คือ ขณะนี่ที่ดาวทั้ง 10 ดวงรวมกันอยู่อย่างเหนียวแน่นนั้น   ทำอันตรายแก่คนอื่น   ดวงอื่น  เช่นชะตาประเทศไทยหรือไม่   ?

 

ดู ดวงที่ 3 นี้ก่อนนะครับ  

ดวงที่ 3 ดาวจร (วงนอก)

 

 

 

ดวงที่ 3 ดวงจร วงนอก

วงใน  ว่าง แล้วแต่จะเอาดวงชะตาใครมาบรรจุลงไป

เพื่อการพิจารณาพยากรณ์

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น 001 วันที่ตอบ 2020-01-31 14:46:14

ความคิดเห็นที่ 24 (4190786)
แจ้งลบความคิดเห็น

มาดูดวงประเทศไทยก่อนก็แล้วกัน ว่าดาวทั้ง 10 ดวงรายล้อมเข้ามาปิดดวงประเทศไทยแบบไหน  เหมือนของ วัฒนา เมืองสุข  หรือไม่? 

ลองเอาดวงดาวกำเนิด ใส่ลงในวงใน ที่ว่างๆ ให้ครบดูก่อน

 

 ดวงที่ 4 ดวงกำเนิด

 

 

 

 

ดวงที่ 4 ดวงกำเนิด

ดวงชะตาประเทศไทย(กรุงเทพ)

๑, 21 เม.ย.2325 06.54 น. กทม.

(อุดมป.วิทยา คำนวณ)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกสาวศิษย์ ช. โหนชนบท วันที่ตอบ 2020-01-31 15:10:09

ความคิดเห็นที่ 25 (4190792)
แจ้งลบความคิดเห็น

คำตอบ

จาก ช.โหรชนบท

 

1.   สำหรับประเทศไทย  เนื่องจากประเทศไทยได้รับการประกันไว้แล้ว  ตั้งแต่คราวดาวพฤหัสบดี(๕) ยกย้ายสู่ราศีธนู มีสถานะเป็นเกษตร เต็มๆทับพฤหัสบดี(๕)เดิมเกษตร  แปลว่าประเทศไทยจะเดินไปด้วยดี พ้นปัญหาทุกอย่างไปได้  นับแต่ 30 ต.ค. 2562 มา  ไปตลอด .....อาจจะตกใจกันก็ได้ว่า  พอเข้าวันที่ 17 มีนาคม 2563  ดาวพฤหัสบดี(๕)ดวงเกษตรนี้ จะยกย้ายนเข้าสู่ราศีมังกร ซึ่งเป็นตำแหน่งกัมมะ หรือภพที่ 10 ของจักรราศี ซึ่งหมายความว่า บนศีรษะของเจ้าชะตา บนศีรษะของประเทศไทย(ถ้าเป็นคน) แต่ดับแสงลงไปสนิท 100 % หรือตำแหน่งนิจ ตามภาษาโหราศาสตร์ ซึ่งหมายถึงจะก่อผลร้ายสร้างความตกต่ำแก่ประเทศไทย งานของประเทศไทยไปอย่างสุด ๆ โดยเฉพาะกิจการงานที่สัมพันธ์ไปกับต่างประเทศ  แต่  ทฤษฎีที่ว่านี้ มีเงื่อนไขอยู่  ดังจะเห็ฯว่า  ตำแหน่งที่ 10 ของดาวพฤหัสบดี(๕) นี้  แม้จะเป็ฯดาวดับ ก็ตาม  แต่เป็นตำแหน่งปัสสวะเกณฑ์ แก่ลักคณาราศีเมษของชะตาประเทศไทย  ซึ่งหมายความว่าถึงจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจ การสัมพันธ์กับต่างประเทศอาจจะหยุดยั้งลงไปก็ตาม แต่หาได้เกิดผลร้ายแรงแต่อย่างใดไม่ กลับมีทางออกของปัญหาไปอย่างดีมีความชื่นชมจากต่างประเทศเสียอีก  กล่าวได้ว่า  ไม่มีความเสียหายจากการดับของดาวพฆฤหัสบดี(๕)นี้เลย เพรคราะดับในตำแหน่งปัสวะเกณฑ์นั่นเอง[คำว่า ปัสวะเกณฑ์ หมายถึง รวย]   และครั้นเข้าวันที่ 21 เม.ย.2563 แล้ว ดาวพฤหัสบดี(๕)ดวงนี้ ก็เข้าระบบทักษาอันล้ำเลิศคือ  เป็นศรีจร   นั่นแหละทำเงิน นำเงิน นำเศรษฐกิจเข้าประเทศได้อีก เป็นอันว่า ระยะนี้ ประเทศไทยผ่านก็แล้วกัน   และดีไปตลอดต่อเนื่องกันไปถึง 4-5 ปีเลย 

 

2.  และก่อนที่ดาวพฤหัสบดี(๕) จะดับลงในวันที่ 17 มี.ค.2563 นั้น มีปรากฎการณ์ของดาวเสาร์(๗) ศรีจร ขณะนั้น ต่อไปเป็น เดชจร  อายุจร  พอเข้าตำแหน่งกาลกิณีจรก็ตกภพที่11 ลาภะเข้าพอดี ก็ดีต่อไปอีก...ดาวเสาร์(๗)จรนี้ จะยกย้ายเข้าสู่ตำแหน่งเกษตรของตนในราศีมังกรก่อน ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 นั่นแหละปัญหาของประเทศไทยทุกอย่างจะจบสิ้นลง  หมายถึงงานใหญ่ งานการเดินหน้าพัฒนาประเทศไทยไปสถานเดียว ที่จะติดต่อกันไปถึง 5 ปี 9 เดือน ....ตรงนี้ความมั่นใจในตำแหน่งของดาวเสาร์(๗)ดวงนี้ ที่มีฐานะดาวเกษตร...กัมมะ-ลาภะ นั่นเอง

 

3.  เรามองเฉพาะดาวทั้งคู่นี้ก่อน  คือ  พฤหัสบดี(๕) กับ เสาร์(๗) ก่อน ....เพราะ เป็นดาวคู่ใหญ่ที่สุด มีอำนาจที่สุดในท้องฟ้า  และได้พบว่า  ดาวทั้งคู่นี้ได้ให้การประกันชะตาประเทศไทยไว้อย่างดี มั่นคงแล้ว เพราะเหตุที่จังหวะการเดินของดวงดาวทั้ง 2 ดวง มาถึงภพและตำแหน่งที่ดีไปหลายปีนั่นเอง  ที่ไม่มีอะไรจะมาทำความเสียหายให้ได้  ...หมายความว่าจะเกิดเหตุใดก็ตามขึ้น แต่สำหรับประเทศไทย  รอดไปหมดแล้วยังดีไปอีกถึง ต่อไปนี้ประมาณ 5 ปี  9  เดือนเลยทีเดียว(เราเคยพยากรณ์ไว้แล้ว ...เรื่องการยกย้ายของดาวพฤหัสบดี...) 

 

4.   แต่ผลจากการที่ดาวทั้ง 8 ดวงกลุ้มรุมเข้ามามี 4 ดวงกุมกันอยู่ที่ราศีเมษ  มี 4 ดวงกุมกันอยู่ที่ราศีมังกร ที่ทำมุม 90 องศา ทับดาวเดิม เล็งดาวเดิม  นั้นบอกถึงปัญหาของ นักการเมืองคนเก่าแก่คือ  วัฒนา เมืองสุขนั้น ........   ก็เห็นได้เลยว่า   เป็นปัญหาสากลร่วมกันทั้งโลก ก็คือ  เรื่องไวรัสอู่ฮั่น หรือไวรัสโคโรน่าจีนพันธุ์ใหม่นั้นเอง  ไทยก็โดนเข้าด้วยแล้ว  ซึ่งเมื่อตรวจดูเบื้องหลังแล้วไทยมีเค้ามาตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 เสียอีก  และเรื่อยมาจนถึง วันที่ดาวอังคาร(๓)ตนุลักคณ์ของดวงชะตาประเทศไทยจรเข้าสู่ภพมรณะเมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2562 ที่บอกถึงความรุนแรงเป็นตัวเป็นตนขึ้นเห็นรูปเห็นร่างของโรคนี้    แต่ก็บอกถึงความปลอดภัย ที่ประเทศไทยสามารถระงับห้ำหั้นกับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บนี้ได้   มีแผนการต่อสู้ที่เด็ดขาด   และครั้นดาวอังคาร(๓)จรดวงนี้จรสู่ราศีมังกร ในวันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 พ.ค. 2563 จากตำแหน่งดาวเกษตร มาสู่ตำแหน่งดาวมหาอุจ  นั้นแหละหมายถึงประเทศไทยจะประสบความสำเร็จอย่างดีเด็ดขาดที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกเลย และหมายถึงกองทัพด้วย ว่าเป็นสถาบันที่ดูแลทำงานแก้ปัญหานี้ได้อย่างดี สามารถป้องกันโรคภัยนี้อย่างเข้มแข็งเด็ดขาด  ได้ความรักจากคนทั้งหลาย(คล้าย ๆ กรณี ทีมหมูป่า หลงเข้าใต้ถ้ำเขานางนอนไปหลายวัน คราวก่อนนั้นที่ทหารได้รับความชื่นชมไปทั่วโลก  คราวนี้ก็เช่นเดียวกันเลย)   และครั้นถึงระยะเดือน เมษายน 2563   ตรงกับประเด็นที่เราเอามาพิจารณานี้เอง ก็จะหมายความว่า หลังวันที่21 เมษายน 2563 ไปแล้วนั่นเอง  ประเทศไทยก็ประสบชัยชนะจากการต่อสู้กับไวรัสร้ายนี้ ......

นี่เป็นกรณี  ของดวงชะตาประเทศไทย ส่วนคนอื่นๆ  หรือที่เป็นบุคคลก็จะแตกต่างไป  

 

5.   อย่างเช่นท่านผู้นี้เลย  วัฒนา เมืองสุขนี้  เห็นได้ว่าจะมีปัญหามา 4-5 อย่าง   [1.]  น่าระวังเรื่องอุบัติเหตุทางรถหรือยานพาหนะ  ใดใด ในช่วงสงกรานต์  ที่ดาวอาทิตย์(๑)จรเข้าราศีเมษ เป็นมหาอุจ วันที่ 13 เม.ย.-14 พ.ค.2563 นั้นเอง  แรง แต่จะรอดปลอดภัย    [2.]  จะป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ  แบบมีโรคประจำตัว คุขึ้นมาระยะนี้เอง  และจะไม่หายง่าย  ระวังเรื่องกะเพาะอาหารและการกินการดื่ม ห้ามดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์จะเป็นอันตรายถึงชีวิต [3.]  ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563  ระยะนี้เองแหละ จะประสบปัญหาทางการเงิน  เงินขาดแคลนไม่พอใช้ ไปตลอดต่อเนื่องไปจนถึง 8 พ.ย.2564  [4.]  จะมีปัญหาครอบครัว ผัว-เมีย หรือปัญหาการร่วมมืองานแบบทีมงาน หุ้นส่วนหรือทีมการเมืองนั่นเอง ไปตลอด 3 ปีข้างหน้านี้  [5.]  คดีความการถูกกล่าวหาใส่ความถูกฟ้องร้อง เป็นเหตุให้เสียเงินเสียทรัพย์มาก...ช.โหรชนบท/31 ม.ค.2563  16.40 น. 

ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2020-01-31 16:34:14

ความคิดเห็นที่ 26 (4190817)
แจ้งลบความคิดเห็น

 แต่อย่างไรก็ดี  มีเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งทางการเมืองสำหรับวัฒนาเมืองสุขที่น่าจะได้ตำแหน่งสำคัญน่าจะในพรรคการเมืองเองก็ได้ แต่ดูจะไม่เป็นที่พอใจของตัวเองเท่าไร  แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งจะเห็นได้ในระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2563   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2020-02-01 08:42:57

ความคิดเห็นที่ 27 (4190818)
แจ้งลบความคิดเห็น

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2020-02-01 09:04:11

ความคิดเห็นที่ 28 (4191091)
แจ้งลบความคิดเห็น

 

 
 
ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2020-02-04 19:42:34

ความคิดเห็นที่ 29 (4191171)
แจ้งลบความคิดเห็น

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น [บุษยา ปาริชาติ วันที่ตอบ 2020-02-05 09:50:15

ความคิดเห็นที่ 30 (4191172)
แจ้งลบความคิดเห็น

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น บุษยา ปาริชาติ วันที่ตอบ 2020-02-05 09:58:06
 

 

 

 

ความคิดเห็นที่ 32 (4192408)
แจ้งลบความคิดเห็น

ในคราวพยากรณ์ตอนยุบพรรคอนาคตใหม่คราวก่อน วันที่ 21 ม.ค.2563 ท่านอาจารย์ได้พิจารณาไว้ ตามที่ท่านปฏิภาณ รักไทย ลอกมาว่าอย่างนี้นะครับ 

ความคิดเห็นที่ 5 (4190304)

วันที่ 21 ม.ค.2563  ศาล รธน.อ่านคำพิพากษาข้อหายุบพรรคอนาคตใหม่  ของ  ณฐพร โตประยูร  ข้อหาทำลายระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข    ศาลมติเอกฉัน  ไม่ยุบพรรค..............ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจก็รอด     มองแล้ว  ก็คงเป็นเพราะดาวประจำตัวแรงกล้าอยู่นั่นเอง คือพฤหัสบดี(๕)ทับลักคณ์ที่ราศีธนู  เป็นเกษตร..............และแล้วดาวตนุลักคณ์เขาดวงนี้ก็เดินเร็ว ไปสู่จุดดับสนิทแบบ 100 %(เป็นนิจ) ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563   อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เอง(ปกติจะเป็นวันที่ 14 พ.ย.2563 นู้น แต่นี่เกิดเดินเร็วผิดปกติ เดินสู่จุดดับ)     ตามที่ท่านอาจารย์ได้ลงไว้แล้วเรื่องดาวพฤหัสบดี(๕)เดินเร็วผิดปกติ ไปสู่จุดดับครั้งที่ 1  วันที่ 17 มีนาคม2563  ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม2563( 5เดือนนี้ อะไรจะเกิดแก่ธนาธร ดับตามดาวหรือเปล่า?)  แล้วเดินหน้าไปอีก 5 เดือน ไปไม่พ้นจึงเดินพักรถอยหลังมาสู่จุดดับอีกเป็นรอบที่ 2 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน2563 และดับนานไปร่วม 4 เดือน ถึงวันที่ 29 มี.ค. 2564 จึงพ้นระยะวิกฤติ  โดยเดินหน้าจากวันที่ 29 มี.ค.2564สู่ราศีกุมภ์สว่างขึ้นไปจนถึงวันที่28ก.ย.2564  แต่ก็ไปไม่รอดอีก  เพราะเหตุที่ต้องเดินถอยหลังกลับมาสู่จุดดับอีกเป็นรอบที่ 3  เดินถอยหลังมาสู่จุดดับอีกครั้งหนึ่งณราศีมังกรเช่นเดิม    คราวนี้ก็ดับเป็นรอบที่ 3 ถอยหลังมาสู่จุดดับ วันที่ 28 ก.ย.2564 และดับไปถึงวันที่ 8 พ.ย.2564   จากนี้จึงพ้น   หรือหมดปัญหาไปได้     การที่ดาวประจำตัว พฤหัสบดี(๕) ดับทับเสาร์(๗)จร  ถึง 3 ระยะนั้น  น่าหมายถึงปัญหาที่เขาเผชิญสักอย่างที่น่าจะอันตรายมาก  ที่แก้ไม่รอดสักที ที่หวนกลับมาซ้ำเขาเองถึง 3รอบ ตามช่วงดาวดับ  ใช่ไหมครับ ?    แต่ปัญหานั้นคืออะไรล่ะ?  ที่ท่านอาจารย์ว่าไว้ ก็  การต่อสู้ที่น่าจะพ่ายแพ้ลงไปสนิท  การเงิน และปัญหาสุขภาพ  โดยเฉพาะโรคประสาท        และน่าเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเปล่าโดยเฉพาะพฤหัสบดีทับเสาร์ น่าหมายถึงโรคประสาท  ตามที่ท่านอาจารย์พยากรเอาไว้แล้ว ว่า...       นับแต่วันเกิด 25 พ.ย.2562(อายุ 41 ไป)   จะบอกถึงการต่อสู้ที่เหน็ดเหนื่อย มีลักษณะถูกกดจากปัญหาการเงิน ที่เต็มไปด้วยการใช้จ่าย  และที่สำคัญ ปัญหาสุขภาพ  โดยเฉพาะสุขภาพจิตของคนๆ นี้ ธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ (เขาอาจจะเป็นโรคประสาทอยู่เล็กน้อยขณะนี้  จะไปเพิ่มมากในระยะหลัง 5 ธ.ค.2563ไป) โดยตรง  จะเริ่มปรากฎตั้งแต่ 25 พ.ย.2562ไป ....  ก็ที่ท่านบอกว่าหลัง 5 ธ.ค.2563วันที่ดาวพฤหัสบดีดับ   แต่ดาวดับก่อนนั้น(ตามปฏิทินทองเจือ อ่างแก้ว)คือดับ  17 มี.ค.2563 นี่เอง ก็แปลว่าโรคประสาท หรือโรคประจำตัวก็จะแรงขึ้นแล้วซีครับ....ก็ผมรายงานไว้เพื่อการพิศูจน์เชิงโหราศาสตร์ต่อไป ตามที่ท่านแนะไว้ครับ  น่าคอยดูจริง ๆ  ว่า ธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ จะต้องเผชิญปัญหาอันตรายร้ายแรงจริง ๆ  ระหว่างที่ดาวประจำตัว(ดาวพฤหัสบดี)ดับลงถึง 3 รอบ ในปี นี้-ปีหน้า  เริ่มแต่ 17 มีนาคม 2563  เป็นต้นไป   นั่นน่าบอกถึงความยุ่งยากของเขาตลอดไปจนถึง 8 พ.ย.2564  ขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ให้ความรู้เชิงการวิจัยทางโหราศาสตร์เอาไว้  และผมกำลังทำการวิจัยธนาธรไปอยู่ด้วยประเด็นดาวดับนี้ครับ น่าสนใจและน่าสนุกจริง ๆกับการดูดวงดาวระยะนี้     
 
ผู้แสดงความคิดเห็น ปฏิภาณ รักไทย วันที่ตอบ 2020-01-23 09:15:41
กระผมเองก็อยากขอให้ท่านอาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยครับ  อยากให้ท่านวิเคราะห์เกณฑ์สิ้นชีพ โดยที่นำดาวพิฆาฏ ที่ท่านอาจารย์เคยนำไปวิเคระห์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์  นั้นแหละครับ  อย่ากขอเรียนรู้ทฤษฎีนี้ครับ 
ผู้แสดงความคิดเห็น ธารโรจน์ อธิพิจารณ์ วันที่ตอบ 2020-02-21 19:25:44

ความคิดเห็นที่ 33 (4192409)
แจ้งลบความคิดเห็น

 จุดดับครั้งที่ 1  วันที่ 17 มีนาคม ถึง 17 กรกฎาคม 2563 ( 5เดือนนี้ อะไรจะเกิดแก่ธนาธร ดับตามดาวหรือเปล่า?)  

จุดดับอีกเป็นรอบที่ 2 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 29 มี.ค. 2564  

จุดดับอีกเป็นรอบที่ 3  วันที่ 28 ก.ย. ไปถึงวันที่ 8 พ.ย.2564   

 

ผมอยากทราบจริง ๆ ว่า จะหมายถึงปัญหาสุขภาพด้วยหรือเปล่า ตามที่ท่านบอกว่า  มีปัญหาโรคประสาท(อาจจะเป็ฯบ้า เสียสติไปหรือเปล่า  ซึ่งน่ามีนะครับ ดูร่องรอยของสุขภาพแล้ว) จะแรงขึ้นเมื่อดาวเสาร์จรสู่ราศีมีน ทับ  พฤหัสบดีจร ในราศีมีน   และอาจจะแรงขนาดเสียชีวิตหรือเปล่าครับ  มีหลักพิจารณาอะไรบ้างในเรื่องการพยากรณ์คนจะเสียชีวิต ครับ ? 

ผู้แสดงความคิดเห็น ธารโรจน์ อธิพิจารณ์ วันที่ตอบ 2020-02-21 19:35:41

ความคิดเห็นที่ 34 (4192540)
แจ้งลบความคิดเห็น

 

ผู้แสดงความคิดเห็น บุษยา ปาริชาติ ทายาทโหรชนบท วันที่ตอบ 2020-02-24 15:14:14

ความคิดเห็นที่ 35 (4192541)
แจ้งลบความคิดเห็น

การยุบพรรคอนาคตใหม่  นั้น   ท่าน ช.โหรชนบท ได้ทำนายไว้ก่อนแล้ว  รวมทั้ง  หน.พรรค  ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล  นางพรรณิการ์ วาณิช  ซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรค  จะต้องเว้นขาดกิจการการเมืองไป 10 ปี   ชะตาเป็นไปตามที่ท่านพยากรเอาไว้   จะขอเอาคำพยากรที่พยากรไว้ล่วงหน้านับปี  ตามที่ลงในสารบาญโหราศาสตร์ไว้แล้ว ในหัวข้อว่า 

ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่

 

เอามาวิเคราะห์ดูในรายละเอียดของคำพยากรณ์ เพื่อดูว่าคำพยากรณ์ได้อย่างไรอย่างละเอียดขนาดนี้  และไม่ผิดพลาดเลยด้วยซ้ำ  ที่นับเป้ฯเรื่องมหัศจรรย์ทีเดียว   ดูไปตามลำดับ ๆไปดังนี้

ผู้แสดงความคิดเห็น บุษยา ปาริชาติ วันที่ตอบ 2020-02-24 15:41:06

ความคิดเห็นที่ 36 (4192563)
แจ้งลบความคิดเห็น

 

 โปรดคลิกตามไปดูบทวิเคราะห์คำพยากรณ์พรรคอนตาคตใหม่ ต่อในสารบาญโหราศาสตร์ได้เลยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น 001 วันที่ตอบ 2020-02-24 21:03:24

ความคิดเห็นที่ 37 (4193166)
แจ้งลบความคิดเห็น

ก็น่าตื่นเต้นในผลการพยากรณ์  ที่ท่านให้การพยากรณ์ล่วงหน้ามาถึง 1-2 ปี ...แทบทุกเรื่องราวไม่ผิดพลาดเลย   นี่คือ  โหราศาสตร์  ที่เป็นศาสตร์สุดยอด  ที่ร่ำเรียนยากจริง ๆ  นะครับ  นะครับ  คราวนี้  ผมเองมีข้ออยากที่จะเข้าใจ  มั่นใจ     ในเรื่องที่ผมเองมองอยู่  คือ  เรื่องการที่ดาวเสาร์(๗) ยกย้ายเข้าสู่ราศีมังกร  และจะอยู่ในราศีนี้ไปถึง มีนาคม 2566 ไม่ใช่หรือครับ     ใน 3 ปีนี้   คนที่โดนอย่างหนัก   น่าจะเป็น  ทักษิณ  ชินวัตร  ไม่ใช่หรือครับ  น่าจะรุนแรงกว่า ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ เสียอีก  ...ตามการที่เป็นความรู้ของผม   ดาวเสาร์(๗)ดวงนี้จรในตำแหน่งเกษตร ซึ่งแรงมาก และ  ทับดาวพฤหัสบดี(๕) ของดวงชะตาทักษิณ ชินวัตร  ซึ่งเป็นดาวดับ 100% ....น่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่หรือครับ   ถึงคราวที่เศรษฐกิจทักษิณ ชินวัตร พังทะลายหรือเปล่าครับ ผมยังแยกประเด็นความหมายที่ละเอียดยังไม่ออก อยากขอให้ท่านอาจารย์ให้ความรู้  ข้อควรพิจารณาต่อไป  แต่อย่างไรก็คงต้องไม่ใช่เรื่องดีของทักษิณ ชินวัตร  อาจถึงขั้นเสียชีวิตหรือเปล่าครับ  ผมจึงได้ถามขอให้ท่านบอกเรื่องการพยากรณ์การเสียชีวิตดูจากดาวฆาตอย่างไร ดาวอะไร?  ดาวเสาร์(๗)ดวงนี้  เป็นดาวฆาตของดวงชะตาทักษิณ ชินวัตร ผมมองอย่างนี้พใช้ได้ไหมล่ะครับ ?.

ผู้แสดงความคิดเห็น ธารโรจน์ อธิพิจารณ์ วันที่ตอบ 2020-03-05 08:44:41

ความคิดเห็นที่ 38 (4193301)
แจ้งลบความคิดเห็น

  นี่คือดวงชะตาทักษิณ ชินวัตร 

 

ดวงที่ 13 ดวงกำเนิด ทักษิณ ชินวัตร

วันเกิด ๓,26 กรกฎาคา 2492 
ดวงเดิม โหรเดิมให้ลักคณาอยู่รา
ศีกันย์


ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2020-03-06 19:17:51

ความคิดเห็นที่ 39 (4193303)
แจ้งลบความคิดเห็น

ได้พยาการณ์เรื่องล่าสุดไว้ดังนี้

 

วันเกิด ๓,26 กรกฎาคา 2492
ดวงเดิม โหรเดิมให้ลักคณาอยู่รา
ศีกันย์


สิ่งที่น่าสนใจสำหรับดวงชะตาอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้ในระยะนี้ก็คือ  ปรากฏมีความพยายามมาตั้งแต่กลางปี 2561 ถึงเวลานี้ ที่พยามยามหาทางจะกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอน และมีโอกาสอย่างมากในช่วงเวลานี้นี่เอง น่ามีความหวังอย่างยิ่งก็ระยะการเลือกตั้ง24 มีนาคม 2562 นี่เอง โดยดวงชะตาได้เปิดโอกาสให้อย่างมากโดยเฉพาะใน 3 เดือนนี้ คือเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม 2562 นี้เอง จนน่าจะได้กลับมาจริง ๆ  แต่เมื่อมองระบบดาวรอบทิศแล้ว  ก็จะไม่ได้ดั่งใจ ชะตาชีวิตที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ยังคงมีอุปสรรคปัญหา  การคิดกลับบ้านในระยะนี้น่าจะยังไม่สำเร็จ คงแอบมาครั้ง ๆคราว ๆ  เพราะมีประเด็นการกีดกั้นค่อนข้างแรง กำแพงหนาแน่นเจาะไม่ทะลุ   และครั้นเข้าถึง 26 กรกฎาคม 2562 แล้ว(เสาร์แปรทักษาเป็นกาลกิณีจรในราศีธนู) ก็เป็นอันยากไปกว่าเดิมอีก  จนน่าจะสิ้นหวังที่จะได้กลับประเทศไทย และมองไปได้ถึงการเร่ร่อนไปในต่างประเทศสำหรับทักษิณ ชินวัตร ในราว 3 ปีข้างหน้า  ฉะนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็คงจะบอกความหมายไปถึงการเมืองด้วย   นั่นคือความพ่ายแพ้ทางการเมืองของทักษิณชินวัตรตามมา และ ดูยากที่จะฟื้นตัวขึ้นมาอีกได้ ในอนาคต 3- 4 ปีข้างหน้า..(สำหรับนักศึกษาโหราศาสตร์ ดวงชะตาทักษิณ ชินวัตร นี้มีจุดน่าศึกษาอย่างมากอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่อง การเงิน...ที่มีความสลับซับซ้อน  หลายอย่าง..ที่ต้องใช้หลักวิชาที่ละเอียดอ่อนจริง ๆ จึงจะเข้าใจ  และเราได้ศึกษาจากดวงชะตาท่านทั้งหลายเหล่านี้ล้วนได้ความรู้ใหม่ ๆ ทั้งสิ้น นับว่าน่าขอบคุณท่านเจ้าของดวงชะตาเป็นอย่างสูง)

 

  • ชลัมพุช โหรชนบท
     2 ก.พ. 2562, 08.00 น.
ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2020-03-06 20:01:52

ความคิดเห็นที่ 40 (4193410)
แจ้งลบความคิดเห็น

 

 

การพยากรณ์พรรคการเมือง  ท่านได้พยากรณ์พรรคอนาคตใหม่ และพรรคเพื่อไทยไว้ ดูแล้วถูกต้องไปหมดแม้กระทั่งรายละเอียด  พรรคเพื่อไทยท่านทายไว้ใน

ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?

 โหราศาสตร์

 

 

 

การพยากรณ์การเมืองไทย

ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?

 

 

 

 

 

1.  พรรคเพื่อไทย

ตามดวงชะตาพรรคเพื่อไทย ปรากฏอยู่แล้วในเรื่องความเปราะ คือ เปราะอยู่แล้วเรื่องความสามัคคีร่วมหมู่หรือร่วมเป็นร่วมตายของสมาชิกพรรค  ครั้นมาระยะเลือกตั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 วันที่ดาวเสาร์(๗)จรยกย้ายเข้าราศีธนู  จากนี้เองยิ่งไปเน้นเรื่องความเปราะนี้เข้าเต็มที่  ทำให้พรรคเพื่อไทยแตกกันกระจัดกระจายไปหมด ไม่มีชิ้นดี  และด้วยอำนาจดาวร้ายประสานกัน(เสาร์จรทับจันทร์เดิม)  พรรคนี้จะไม่สามารถรวมกันได้เป็นปึกแผ่นได้เลย  เห็นได้ถึงความกระจัดกระจาย แตกแยก  เหินห่างของสมาชิกไปตลอด จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563  จึงจะสุดสิ้นภาวะกระจัดกระจายนี้ลง   มองจากสถานการณ์นี้ ถามว่ามาจากเหตุอะไร  ก็น่าจะบอกได้ว่า ส่วนหนึ่งน่าเป็นผลมาจากการเลือกตั้งครั้งนี้นั่นเอง  หากผลการเลือกตั้งออกมาดี สำหรับพรรคเพื่อไทย หรือการที่พรรคเพื่อไทยได้ประสบผลสำเร็จได้เป็นรัฐบาลแล้ว ก็น่าจะไม่ส่งผลให้ต้องกระจัดกระจายกันไป ตามผลของดาว เช่นความหมายของดาวที่ว่านี้  ซึ่งจะกินเวลาถึง 3 ปี จึงจะมาสู่ความราบเรียบ โดยกินเวลาตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค.2560 ไปถึง 5 ธ.ค.2563

ผู้แสดงความคิดเห็น ธารโรจน์ อธิพิจารณ์ วันที่ตอบ 2020-03-09 00:28:02

ความคิดเห็นที่ 41 (4193411)
แจ้งลบความคิดเห็น

ก็ผมเลยมีความคิดว่า  อยากรู้เรื่องพรรคการเมืองใดจะเป็นอย่างไร เอามาให้ท่านช.ดู น่าจะรู้ไปหมด  ก็มีพรรครัฐบาล พลังประชารัฐ นี่แหละครับเป็นอย่างไรบ้าง     และพรรคใหม่อีกพรรคหนึ่ง  พรรคก้าวไกล  ที่น่าจะมีหัวหน้าเป็น  นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค ที่ได้พาสมาชิกอดีตพรรคอนาคตใหม่ 15 คนไปเข้าเป็นสมาชิกวันนี้แล้ว    จะเป็นอย่างไรครับ  จะได้เป็นพรรครัฐบาลหรือเปล่า   และทั้งนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นอย่างไรผมคิดว่าทางโหราศาสตร์น่าจะบอกอะไรได้ลึกซึ้งกว่าการคาดคะเนทางอื่น  อุดมการณ์ของอนาคตใหม่เดิม ก็คงจะสืบทอดไปหรือไม่ ขอท่านอาจารย์ได้วิเคราะห์ด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ    

ผู้แสดงความคิดเห็น ธารโรจน์ อธิพิจารณ์ วันที่ตอบ 2020-03-09 00:40:22

ความคิดเห็นที่ 42 (4193825)
แจ้งลบความคิดเห็น

 มาดูเรื่องไวรัสโควิด 19  ท่านให้การพยากรณ์ไว้ว่า  ไทยจะเอาชนะได้ในเร็ว ๆ นี้ ....ตามที่ได้พยากรณ์ไว่้อย่างนี้ครับ 

4.   แต่ผลจากการที่ดาวทั้ง 8 ดวงกลุ้มรุมเข้ามามี 4 ดวงกุมกันอยู่ที่ราศีเมษ  มี 4 ดวงกุมกันอยู่ที่ราศีมังกร ที่ทำมุม 90 องศา ทับดาวเดิม เล็งดาวเดิม  นั้นบอกถึงปัญหาของ นักการเมืองคนเก่าแก่คือ  วัฒนา เมืองสุขนั้น ........   ก็เห็นได้เลยว่า   เป็นปัญหาสากลร่วมกันทั้งโลก ก็คือ  เรื่องไวรัสอู่ฮั่น หรือไวรัสโคโรน่าจีนพันธุ์ใหม่นั้นเอง  ไทยก็โดนเข้าด้วยแล้ว  ซึ่งเมื่อตรวจดูเบื้องหลังแล้วไทยมีเค้ามาตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 เสียอีก  และเรื่อยมาจนถึง วันที่ดาวอังคาร(๓)ตนุลักคณ์ของดวงชะตาประเทศไทยจรเข้าสู่ภพมรณะเมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2562 ที่บอกถึงความรุนแรงเป็นตัวเป็นตนขึ้นเห็นรูปเห็นร่างของโรคนี้    แต่ก็บอกถึงความปลอดภัย ที่ประเทศไทยสามารถระงับห้ำหั้นกับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บนี้ได้   มีแผนการต่อสู้ที่เด็ดขาด   และครั้นดาวอังคาร(๓)จรดวงนี้จรสู่ราศีมังกร ในวันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 พ.ค. 2563 จากตำแหน่งดาวเกษตร มาสู่ตำแหน่งดาวมหาอุจ  นั้นแหละหมายถึงประเทศไทยจะประสบความสำเร็จอย่างดีเด็ดขาดที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกเลย และหมายถึงกองทัพด้วย ว่าเป็นสถาบันที่ดูแลทำงานแก้ปัญหานี้ได้อย่างดี สามารถป้องกันโรคภัยนี้อย่างเข้มแข็งเด็ดขาด  ได้ความรักจากคนทั้งหลาย(คล้าย ๆ กรณี ทีมหมูป่า หลงเข้าใต้ถ้ำเขานางนอนไปหลายวัน คราวก่อนนั้นที่ทหารได้รับความชื่นชมไปทั่วโลก  คราวนี้ก็เช่นเดียวกันเลย)   และครั้นถึงระยะเดือน เมษายน 2563   ตรงกับประเด็นที่เราเอามาพิจารณานี้เอง ก็จะหมายความว่า หลังวันที่21 เมษายน 2563 ไปแล้วนั่นเอง  ประเทศไทยก็ประสบชัยชนะจากการต่อสู้กับไวรัสร้ายนี้ ......

นี่เป็นกรณี  ของดวงชะตาประเทศไทย ส่วนคนอื่นๆ  หรือที่เป็นบุคคลก็จะแตกต่างไป  

ผู้แสดงความคิดเห็น ธารโรจน์ อธิพิจารณ์ วันที่ตอบ 2020-03-13 23:31:52

ความคิดเห็นที่ 43 (4193855)
แจ้งลบความคิดเห็น

 คือท่านยืนยันอย่างมั่นใจเลยครับ  แต่ผมยังหาข้อพิจารณาไม่ได้อย่างนั้น  คือ  ดูจากอะไรครับ   ที่ท่านว่า........ครั้นดาวอังคาร(๓)จรดวงนี้จรสู่ราศีมังกร ในวันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 พ.ค. 2563 จากตำแหน่งดาวเกษตร มาสู่ตำแหน่งดาวมหาอุจ  นั้นแหละหมายถึงประเทศไทยจะประสบความสำเร็จอย่างดีเด็ดขาดที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกเลย และหมายถึงกองทัพด้วย ว่าเป็นสถาบันที่ดูแลทำงานแก้ปัญหานี้ได้อย่างดี สามารถป้องกันโรคภัยนี้อย่างเข้มแข็งเด็ดขาด  ได้ความรักจากคนทั้งหลาย............ หลังวันที่21 เมษายน 2563 ไปแล้วนั่นเอง  ประเทศไทยก็ประสบชัยชนะจากการต่อสู้กับไวรัสร้ายนี้ ......

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ธารโรจน์ อธิพิจารณ์ วันที่ตอบ 2020-03-13 23:39:40

ความคิดเห็นที่ 44 (4194006)
แจ้งลบความคิดเห็น

ตามดวงชะตาประเทศไทย ในช่วงที่ว่านั้น  คือ เร่ิมตั้งแต่ 22 มี.ค. 2563 ไป  โดยดาวอังคาร(๓)จรเข้าสู่ราศีมังกร ในตำแหน่งที่ 10 จากลักคณาราศีเมษ   ทักษาประเทศไทยเปลี่ยนตามจุดเปลี่ยน วันที่ 21 เม.ย. ปีนี้ ดาวอังคาร(๓) ตนุลัคณ์ แปรทักษาเป็น กาลกิณีจร  วันที่ 21 เม.ย.2563   ในภพที่10 จากลักคณาเมษ  ซึ่งมีดาวพฤหัสบดี(๕) นิจ ดับแสง  อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน    ไปจนถึงวันที่   1 พ.ค. 2563  จากนั้นอังคารลดกระแสแรงมหาอุจลง จรเข้าสู่ภพที่ 11  ราศีกุมภ์ พบดาวมิตรคือศุกรราชินี(๖) และพบคู่ธาตุ ราหู(๘)   ไ ปจนถึงวันที่ 16 มิ.ย.2563  ย้ายเข้าทับศุกร(๖)เดิมมหาอุจคู่มหามิตร และคู่ธาตุราหูเดิม(๘) ไปจนถึง 10 ส.ค.2563  ........   นี่คือข้อมูลสำคัญนะครับ......ที่เราจะต้องอ่านความหมายของมันให้ถูกต้อง  .........   

และตามที่พยากรณ์มานั้นแหละครับ น่าจะไม่ผิด   เพราะดาวอังคาร(๓)ตนุลักคณ์นี้จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ในภพที่ 10 จากลักคณาเมษ  และขณะเดียวกัน  ดาวพฤหัสบดี(๕) ถึงจะอยู่ในตำแหน่งดาวดับแต่ก็เป็นตำแหน่งภพที่ 10 เช่นเดียวกับดาวอังคาร(๓) ซึ่งหมายถึงความสำเร็จขนาดใหญ่และดังเด่นไปด้วย  ในขณะเดียวกัน ที่ให้ประกันว่าเอาอยู่แน่ ๆ   ก็ได้ดาวเสาร์(๗) จรเข้าสู่เรือนภพที่ 10 ในฐานะเกษตร นี่แหละให้หลักประกันไว้   อย่างที่ทำนายมานั้นแหละครับ  .................  แต่ที่ยังไม่พิจารณามาก่อน  นั้นก็คือ  ประเทศไทยยังจะไม่หายไปจากอาการป่วยด้วยโรคไวรัสโควิด-19 นี้ง่าย ๆ (ดูจาก  อังคารกับพฤหัสบดี) ในช่วงที่ว่ามานี้   หากแต่การต่อสู้นั้นถือว่าเอาโรคร้ายอยู่และชนะ ...อย่างที่พยากรณ์ไว้แล้วนั้นแหละครับ 

ที่ว่า........ครั้นดาวอังคาร(๓)จรดวงนี้จรสู่ราศีมังกร ในวันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 พ.ค. 2563 จากตำแหน่งดาวเกษตร มาสู่ตำแหน่งดาวมหาอุจ  นั้นแหละหมายถึงประเทศไทยจะประสบความสำเร็จอย่างดีเด็ดขาดที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกเลย และหมายถึงกองทัพด้วย ว่าเป็นสถาบันที่ดูแลทำงานแก้ปัญหานี้ได้อย่างดี สามารถป้องกันโรคภัยนี้อย่างเข้มแข็งเด็ดขาด  ได้ความรักจากคนทั้งหลาย............ หลังวันที่21 เมษายน 2563 ไปแล้วนั่นเอง  ประเทศไทยก็ประสบชัยชนะจากการต่อสู้กับไวรัสร้ายนี้ ......

 

 

 

 ที่ว่า  กองทัพนั้น   มีความหมายได้ถึง  แพทย์  โดยเฉพาะแพทย์ผ่าตัด  ด้วยนะครับ  ที่จะได้ชื่อเสียงกันในเรื่องราวโควิด นี้ (คือ ความหมายของดาวอังคาร โดยรวมหมายถึงคนในเครื่องแบบ นับแต่ทหาร นายแพทย์ และ ทั้งพ่อครัวมืออาชีพในภัตตาคารใหญ่นั้นด้วย)  แต่มี % สูง ที่เป็น ทหาร กับ นายแพทย์ผ่าตัด  

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2020-03-17 08:41:54

ความคิดเห็นที่ 45 (4194507)
แจ้งลบความคิดเห็น

 

ดูระบบดาวนะครับ  ดาว 8 ดวง รวมพลังกันอย่างแน่น 4 ดวงรวมทิศเหนือ  4 ดวงรวมทิศตะวันออก (สมมมติทิศเอา) รวมพลังถล่มโลก  และยังคงเดินหน้าสู่จุดอันตราย  ที่เร่ิมมาตั้งแต่ 2 -  22 มี.ค.2563 แล้ว  โดยดาวเสาร์(๗) กับดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ  ยกย้ายเข้าตำแหน่งมหาอุจ ในราศีมังกร ...และดาวทั้งหลายนี้กำลังเคลื่อนไปสู่จุดอันตรายสูงสุด ณ วันที่จันทร์(๒) จรสู่ราศีมังกร ที่ซึ่งเกิดการปะทะอย่างแรงในระหว่างหมู่ดาว ในระหว่างวันที่ 15-17 เม.ย.2563 ช่วงสงกรานต์ไทยเรานั้นเอง....และสำหรับประเทศไทย  นั้นื  ดาวอันตรายคืออังคาร(๓)มหาอุจนั้นเป็ฯดาวตนุลักคณ์ คือดาวประจำประเทศไทย และจรมาสู่ตำแหน่ง  ปัสสวะเกณฑ์ ของลักเมษพอดี  รวมทั้งดาวพฤหัสบดี (๕) และ จันทร์(๒) นี่เองต่างมาอยู่ในตำแหน่งปัสวะเกณฑ์ของดวงชะตาประเทศไทย และดาวเสาร์(๗)ก็เข้าสู่ตำแหน่งเกษตร  จึงให้ความหมายที่ดีมาก ๆ พอเห็นได้ว่ว่าแม้จะมีเหตุการณ์อันตรายอย่างไร ก็เอาอยู่ ารอดปลอดภัยอย่างแน่นอน      และครั้นเข้าวันที่ 21 เม.ย. 2563 ทักษาไทยให้ดาวใหญ่ทั้งหลายล้วนแต่ทรงคุณต่อประเทศไทย โดยเฉพาะราหู(๘) ตัวโรคร้ายแปรทักษาเป้ฯ ศรีจร .....จึงหวังว่าสำหรับไทยเราจะเอาอยู่อย่างดีเด็ดขาด  นับแต่ 21เม.ย.2563  ไป (ว่าตามหลักการโหราศาสตร์...ไม่ผิดหรอกเพราะไม่ผิดมาตั้งแต่แรกแล้ว...)

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2020-03-25 07:38:49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สารบาญโหราศาสตร์

ประยุทธจันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะครบ8ปีศาลจะสั่งออกจากตำแหน่งหรือไม่?
ดวงชะตาหมอปลา กับ หลวงปู่แสง มีอะไรแตกต่าง น่าสนใจอะไรบ้าง?
ดวงชะตานักร้องสาวแตงโม ตกเรือเสียชีวิตต่อหน้าเพื่อน 5 คน ดวงชะตาเป็นอย่างไร ?
โหราศาสตร์ 27 พยากรณ์นักการเมือง พรรคศรีวิไลย นายมงคลกิตติ สุขสินธรานนท์
โหราศาสตร์ พยากรณ์การเมืองไทย พ.ศ.2565(ตอนที่ 1) ชลัมพุช โหรชนบท 3 ก.พ. 2565
ดวงชะตา ลิซ่า ปราณปรียา มโนบาล
แพทองธาร ชินวัตร จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่? มาสู่การเมืองหวังเป็นใหญ่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่?
ดวงชะตา ลิซ่า ปราณปรียา มโนบาล ดวงชะตาที่รับกระแสดาวทั้ง 9 ดวงเต็มที่จะเด่นดังมีชื่อเสียงไปทั่วโลก
โหราศาสตร์ 26 ประยุทธจะผ่านอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ชะตาปิยบุตร ณัฐวุฒิ ทักษิณ ส.ศิวรักษ์,ธรรมนัส พรหมเผ่าจะตกงาน
(ข่าวล่าโหราศาสตร์ไทย) ข่าวดีโหราศาสตร์ไทย เผยแผ่โหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์ศาสตร์ ไป 44 ภาษาทั่วโลก คนทั่วโลกถามปัญหาและรับคำตอบโหราศาสตร์ได้ผ่านเวบไซต์นี้
โควิด-19จะจบลง จตุพรร้ายหนัก ทักษิณชะตากุด เสรีพิสุทธิ์จะแตกพังทลาย ประวิตร-ประยุทธจะได้เป็นนรม.ต่อ สตรีผู้สูงศักดิ์จะป่วย
ชะตานางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ บอกไปถึงลูกจะตกต่ำ, ชลน่าน ศรีแก้ว, เพนกวิน ผริษฐ์ ชีวรักษ์, อานนท์ นำพา
พล.อ.ประยุทธ กรณีอยู่บ้านหลวง จะโดนศาลสั่งออกจากตำแหน่งหรือไม่ ชวน หลีกภัย จะได้เป็นนายกระยะนี้ สุดารัตน์ หมดหวัง จุลินทร์ ธนาธรแตกปิยบุตร ช่อ ไป3ปีข้างหน้า
ทรัมพ์ กับ ไบเด็น ใครจะชนะ 3 พ.ย.2563 ไบเดน จะชนะ ได้เป็นประธานาธิบดีคนที่ 46 ของสหรัฐอเมริกา
ไทยจะมีชื่อเสียงจากโควิด แต่วิตกจะมีเรื่องร้ายแรงทางการเมือง รัฐบาลจะเอาตัวไม่รอด โควิดไทยจะยุติลงในเดือน เมษายน2564 การเมืองจะดีร้ายอย่างไรฟังคำพยากรณ์จากดวงชะตาประเทศไทยและบุคคลสำคัญการเมือง 20 ดวงชะตา จะมีรัฐบาลใหม่มาแทนรัฐบาลประยุทธหรือไม่ ?
คำพยากรณ์นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตรแสงกนกกุล นางพรรณิกา วาณิช พรรคอนาคตใหม่ หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค จะแตกกันไปคนละทิศ
(คำพยากรณ์) นายอนุทิน ชาญวีระกุล หน.พรรคภูมิใจไทย ดวงชะตาเป็นอย่างไร จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่?
(วิวาทะทางโหราศาสตร์) คำพยากรณ์เนื่องจากดาวพฤหัสกำลังจะยกย้ายสู่ธนูโหรทั่วไปว่าฝ่ายค้าน ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จะดีเด่นพบความสำเร็จเป้าหมายยิ่งขึ้นผิดจากที่ท่านทำนายไว้แบบตรงข้าม ประยุทธจะเจอดาวดับ5ดวง ความหมายคืออะไรแน่?
(หลักวิชาโหราศาสตร์)จะมีการยกย้ายราศีของดาวใหญ่2ดวงเดือนพย.-ธค.63 ดาวพฤหัสบดี กับดาวเสาร์จะเกิดอะไรต่อใครและประเทศไทยครับ
(คำพยากรณ์)ดวงชะตาพรรคฝ่ายค้าน-รัฐบาล ใครจะชนะการเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 พล.อ.ประยุทธชนะจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30
(คำพยากรณ์)การลอบสังหารพล.อ.ประยุทธ, ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
(คำพยากรณ์)ดวงชะตาท่านจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
(คำพยากรณ์) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติจะตกต่ำ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
(คำพยากรณ์)ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
(หลักวิชาโหราศาสตร์)คำถามเกณฑ์ดวงชะตาถูกลอบสังหาร พล.อ.ประยุทฅธ์ จันทร์โอชา ทักษิณ ชินวัตร
(คำพยากรณ์)กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
(คำพยากรณ์)ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
(คำพยากรณ์)ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
(หลักวิชาโหราศาสตร์) ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ราชวงศ์จักรี ฤกษ์ที่เหมาะควรตามหลักโหราศาสตร์
(หลักวิชาโหราศาสตร์-คำพยากรณ์) ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
(คำพยากรณ์) ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
ดวงชะตานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2558 ไป
(บทวิเคราะห์พิเศษ) วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
(บทวิเคราะห์พิเศษ) วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
(วิวาทะทางโหราศาสตร์) หลักวิชาโหราศาสตร์ ข้อโต้แย้งทางโหราศาสตร์: ประเด็นฤกษ์ล้มรัฐบาลวันที่ 8 ต.ค.2556 -โหรอาหรับทำนายทักษิณพบจุดจบ
(อิทธิพลของดวงดาวต่อชีวิตมนุษย์นั้นคือหลักโหราศาสตร์) ตอบคำถามชีวิตของคนเราต้องเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?คำอธิบายเบื้องต้นของความเข้าใจโหราศาสตร์ (นศภ...........)
(งานวิจัยโหราศาสตร์) หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ รวมดวงชะตาคนสำคัญระดับกษัตริย์และผู้นำชาติทั่วโลก ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์ วิจัยจากระดับกษัตริย์ทั่วโลก
(หลักวิชาโหราศาสตร์) โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
(หลักวิชาโหราศาสตร์-คำพยากรณ์) ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดินปลายปี 2557
(วิวาทะทางโหราศาสตร์) ว่าดวงอภิสิทธิ์จะฟื้นจะกลับมาได้ดีอีกครั้งหลังวัย50ปี
ชะตาหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ทำไมจตุพรไม่ติดโผรมต.? ยิ่งลักษณ์มีสมัยที่2หรือไม่?วิเคราะห์หมอดูวิกลจริต
ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา อมาตย์อีกคนหนึ่ง ดวงเป็นอย่างไรบ้าง?
ยืนยันไฟไหม้หรือวินาศภัยครั้งใหญ่ในกทม. 16 ธ.ค.2555หรือไม่?
(คำพยากรณ์)พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
(คำพยากรณ์) ดวงชะตาพล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กห.รัฐบาลยิ่งลักษณ์
ปีนี้น้ำจะท่วมเยอะกว่าปี2554-จะเกิดสงครามกลางเมืองเดือน11 จริงหรือ?
(คำพยากรณ์) ทักษิณจะได้กลับบ้านหรือไม่? เมื่อไร?
ประเด็นความขัดแย้งครั้งใหญ่ทางโหราศาสตร์ โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงระดับเลือดนองท้องช้าง จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
(คำพยากรณ์) ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
สถานการณ์สินามิน้ำจืด2554จะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด?
มองระดับต่อไปของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยิ่งลักษณ์
คำตอบประเด็นสินามิอีกครั้ง
(คำพยากรณ์)การเลือกตั้งทั่วไป 3 ก.ค.2554 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย
(คำพยากรณ์) การเลือกตั้งทั่วไป 3 ก.ค. 2554 พรรคเพื่อไทยจะชนะประชาธิปัตย์ท่วมท้น
(คำพยากรณ์) กระทู้ถามเรื่อง3นายกราศีกันย์ อภิสิทธิ์ บรรหาร และทักษิณ
(คำพยากรณ์) ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา 25 ก.พ.2544
(คำพยากรณ์) ดวงชะตาประเทศไทย พ.ศ.2554 จะเกิดเหตุร้ายแรง11ประการรวมสินามิอีกครั้ง
(พยากรณ์) ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่? ได้แต่ไม่ครบ อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
(บันทึกดวงชะตานักการเมืองไทย) ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
(บันทึกดวงชะตานักการเมือง27ดวง) ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ขอให้ตรวจสอบดวงชาตาประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 อีกที
ดวงชะตาประเทศไทย : พยากรณ์เหตุการณ์ 6 ธ.ค.2551
(คำพยากรณ์) ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
(คำพยากรณ์ประเทศไทย) พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
(คำพยากรณ์) ภราดร-นาตาลี
พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 7 :บทสรุปชาตาดร.ทักษิณ ชินวัตร article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 6 บันทึกดวงชาตาประเทศไทย30พ.ค.2550 เหตุการณ์ม็อบไล่รัฐบาลทักษิณ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 2 บันทึกเหตุร้ายของบ้านเมืองทสึนามิ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 1:พื้นชาตา ความเป็นไปในอนาคต articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----