ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล

 ร

ความคิดเห็นที่ 14 (4174491)
แจ้งลบความคิดเห็น

 

คำถาม

ดิฉันอยากทราบดวงของจุฬาราชมนตรีนาย อาศิส พิทักษ์คุมพลเกิดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2490 ที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยสืบเชื้อสายมาจาก สุลต่าน สุลัยมาน ชาห์ ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ว่าจะมีผลต่อด้านศาสนจักรของไทยหรือไม่อย่างไรขอบพระคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กระจกเงา วันที่ตอบ 2019-05-28 14:28:21

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชลัมพุช โหรชนบท วันที่ตอบ 2019-06-05 09:04:09

 

ความคิดเห็นที่ 15 (4174492)
แจ้งลบความคิดเห็น

 *******************************************************

สำหรับคำถามของกระจกเงา ที่ถามถึงดวงชะตาบุคคลในศาสนาอิสลามไทย นั้น ก็พอจะเห็นความประสงค์ว่า   อยากรู้ว่าพวกอิสลามไทย  จะเป็นไปอย่างไรในอนาคตนั้นเอง   และอาจจะดูจากดวงชะตาคนสำคัญ ระดับ  จุฬาราชมนตรี นี้ได้  พอ ๆ กับดูจากดวงชะตานายวันมูหะมัดนอร์ มะทา  ที่เราได้พยากรณ์ไปก่อนแล้ว ว่าถึงคราวที่นายวัน มูหะมัดนอร์ มะทา จะตกต่ำลงอย่างสิ้นเชิง ตามกฎดาวเกทรุมโยค  โปรดดูรายละเอียดในสารบาญโหราศาสตร์ ....

ผู้แสดงความคิดเห็น ชลัมพุช โหรชนบท วันที่ตอบ 2019-06-05 09:06:00

 

ความคิดเห็นที่ 16 (4174494)
แจ้งลบความคิดเห็น

 .สำหรับดวงชะตาจุฬาราชมนตรี ตามวันที่เกิด 6 มี.ค.2490   ได้คำนวณระบบดาวแล้ว ....พอบันทึกได้ดังนี้ 

ข้อ  ๑.  ดาวอาทิตย์(๑)ศรีเดิม อยู่ราศีกุมภ์ ดับแสง เป็นประ, มีดาวอังคาร: ๓,  กับดาวพุธ:๔ กุม  ฉะนั้น ณ ราศีกุมภ์ มีดาว ๑+๓+๔ รวม3ดวงกุมกันอยู่   

ข้อ ๒. ดาวจันทร์(๒) อยู๋ราศี สิงห์  มีดาวเกตุ(๙) กุมอยู่  ฉะนั้น ณ ราศีสิงห์ มีดาว ๒+๙ รวม2ดวงกุมกันอยู่  ทำให้ดาวในราศีกุมภ์ กับ ราศีสิงห์ เล็งกัน   

ข้อ ๓. ดาวพฤหัสบดี(๕) อยู่ราศีพิจิก มีพลังเป็นระดับ มหาจักร  และโดนเล็งจากดาวราหู(๘) นิจ ดับแสงสนิท 

ข้อ ๔. ดาวศุกร(๖) อยู่ราศีมังกร  โดนเล็งจากดาวเสาร์(๗) ประกาลกิณีเดิม 

ข้อ ๕. ดาวมฤตยู(๐) อยู่ราศีเมถุน   

ข้อ ๖.  ดาวราหู(๘) อยู่ราศ๊พฤษภ

......เราจะเอาดวงชะตามาลงภายหลัง....

 
ผู้แสดงความคิดเห็น ชลัมพุช โหรชนบท วันที่ตอบ 2019-06-05 09:10:33

 

ความคิดเห็นที่ 17 (4174497)
แจ้งลบความคิดเห็น

 คำพยากรณ์ จากระบบดาวล้วน ๆ เพราะไม่ทราบเวลาเกิดแต่ก็พอทราบสาระสำคัญพอพยากรณ์ได้ถูกต้อง ดังนี้ 

1.  เป็นดวงชะตาที่มีมิตรที่เชื่อถือได้ และเป็นคนที่มีมิตรจิตมิตรใจกับคนทั่วไปดี มีการประชาสัมพันธ์ หรือมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความเป็นธรรม ที่รักความยุติธรรมมีเหตุมีผล  แต่ในขณะเดียวกับที่มีมิตรประสานงานไปนั้น ก็กลับมีศัตรูผู้แรงร้าย โดยเห็นได้ว่าเป็นศํตรูที่ไม่สามารถจะประนีประนอม หรือมีการประสานงานกันได้ ที่อาจทำอันตรายได้ถึงชีวิต  ...บอกถึงท่านจุฬาราชมนตรีท่านนี้ มีศัตรูที่ร้ายแรงที่เจรจากันยาก ถึงขั้นให้ร้ายถึงชีวิตสถานเดียว 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชลัมพุช โหรชนบท วันที่ตอบ 2019-06-05 09:26:01

 

ความคิดเห็นที่ 18 (4174505)
แจ้งลบความคิดเห็น

 2.  และมองที่ราศีสิงห์ ที่เล็ง ราศีกุมภ์ จากการที่ จันทร์(๒)กับพุธ(๔)ประสานกันอยู่  ในขณะที่ ดาวอาทิตย์(๑) กับ ดาวอังคาร(๓) ประสานกันผสมผะเสไปด้วยนั้น  เห็นได้ว่าศํตรูที่ร้ายแรงนั้น แท้จริงเป็นญาติพี่น้อง หรือสายเลือดเดียวกันนั้นเอง  นั่นก็คือ  มุสลิมด้วยกันนั้นเองเป็นทั้งมิตรและศัตรูที่แรงร้ายของท่านจุฬาราชมนตรีท่านนี้...ประเด็นอำนาจวาสนาทางการเมือง ราชการไทย 

3.  ในขณะเดียวกัน จากการมองดูดาวพฤหัสบดี(๕) มหาจักร ที่ราศีพิจิก  ที่โดนดาวราหู(๘) นิจเล็ง ก็ได้พบว่า วิถีทางคุณธรรมของท่านผู้นี้  มักถูกอันธพาล หรือผู้ก่อการร้ายทำการขัดขวาง ต่อต้านอยู่ตลอดเวลา หากแต่อ่อนพลังไม่อาจทำอันตรายได้ชงัด  

4.  มองจากราศ๊มังกร  ดาวศุกร์(๖) ถูกเล็งจากดาวเสาร์(๗)กาลกิณี  แสดงถึงความดีความงาม หรือความพยายามทำดีของท่านผู้นี้ ก็มีฝ่ายต่อต้านศัตรูผู้คอยขัดขวางอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชลัมพุช โหรชนบท วันที่ตอบ 2019-06-05 09:55:23

 

ความคิดเห็นที่ 19 (4174506)
แจ้งลบความคิดเห็น

 นี่คือข้อเท็จจริงที่ได้พบจากระบบดาว  ที่เห็นได้ชัดเจนว่า  จุฬาราชมนตรีท่านนี้  อยู่ในสถานะที่จะทำความดี ความถูกต้อง  อย่างเป็นธรรม  ประการใดก็ตาม  จะมีผู้ต่อต้าน คอยขัดขวางไปทั้งสิ้น (ดูดาวในข้อ 1, 2, 3, 4, ประสานขัดแย้งกันเป็นคู่ ๆทั้ง 4 คู่)  ....และ ที่ปรากฎว่าศัตรูล้วนเป็นญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิด นั่นน่าเป็นว่าฝ่ายมุสลิมอีกพวกหนึ่งนั้นเอง  ........   และในข้อเท็จจริงทางการเมือง การศาสนา  มุสลิม ไอสิส ที่ฟื้นตัวขึ้นมารวมมุสลิมทั้งโลกฟื้นศาสนาอิสลามขึ้นมาใหม่นั้นน่าเป็นนิกายที่ไม่พึงปรารถนาของมุสลิมใด นิกายอื่นใด และคนใดในโลกยุคนี้....และน่ารวมทั้งมุสลิมไทย  ที่มีท่าน อาศิส พิทักษ์กุมพล  ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อนตั้งเป็นจุฬาราชมนตรี คนใหม่ นี้ด้วย  จึงได้

ผู้แสดงความคิดเห็น ชลัมพุช โหรชนบท วันที่ตอบ 2019-06-05 09:59:04

 

ความคิดเห็นที่ 20 (4174510)
แจ้งลบความคิดเห็น

 และในระยะปัจจุบัน ดวงชะตาของนายอาศิส พิทักษ์กุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ประสบปัญหาในด้านสามัคคีธรรมมามาก  เริ่มมาแต่เดือนธันวาคม 2560  แล้ว   กล่าวคือ  เกิดการแตกแยกในหมู่มิตรสหาย คนสนิทญาติพี่น้อง มาตลอด  และครั้นเข้าวันที่ 6 มีนาคม 2562  มา   เป็นระยะที่จะได้เห็นเรื่องดังกล่าวนี้แรงขึ้นจริงๆ ในระดับอันตราย ผ่านปี พ.ศ. 2563 ไปได้ ก็จะเดินได้ต่อไปแบบคนพิการคือไม่สามารถทำอะไรเป้ฯชิ้นเป้ฯอันได้ และ นายอาศิส  ก็จะเข้าสู่ภาวะ  จบ   ตื้นตัน  ไปต่อไม่ได้  และน่าหยุดลงโดยสิ้นเชิง ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป...โอเคนะ. 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชลัมพุช โหรชนบท วันที่ตอบ 2019-06-05 10:10:00
 สารบาญโหราศาสตร์

ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทย และดวงชะตาพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในอนาคตจากปี 2559 นี้(2)
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
พรรคเพื่อไทยจะรอด 91ศพจะได้รับความเป้นธรรมแน่นอน - วาระการสิ้นชีพของพล.อ.เปรม ระวังถูกคุกคามด้วยไสยศาสตร์
โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงและรัฐประหาร จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554จะได้เป็ฯนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
คำพยากรณ์,ทักษิณจะถูกลอบสังหาร, อภิสิทธิ์, เปรม ตินสูลานนท์จะพบจุดจบ 15 มี.ค.2553
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (3) คำพยากรณ์ พล.อ.ชวลิต-วีระ-จตุพร-ณัฐวุฒิ-เนวิน-ชัย-สุเทพ-พล.อ.พัลลภ -สมเด็จฮุนเซน-
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชาตานักการเมืองที่น่าสังเกตในรอบปี พุทธศักราช 2552
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.