ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่

 

 

 คำถาม    ความคิดเห็นที่ 35 (4169657)

แจ้งลบความคิดเห็น

 เรื่องที่ท่านอาจารย์พยากรณ์มาล่าสุด  น่าทึ่งมากเลย  แม่นยำจรีิง ๆ  ผมได้บันทึกไว้แล้ว  นับแต่เรื่องเกี่ยวกับการลอบสังหาร...ประยุทธ จันทร์โอชา ...  เรื่องการเลือกตั้ง  และ เรื่องชะตาอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร  ครับ   ซึ่งผมเองก็ยังไม่เข้าใจนักว่ามาจากอิทธิพลดาวอย่างไร  แต่จะยังไม่ถามท่านอาจารย์ในประเด็นนั้น .........ยังมีเรื่องของการเมืองอีกนะครับ   อยากจะรู้เชิงโหราศาสตร์   มี 2 เรื่องราวครับ  1.   ชะตานายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  เกิดวันที่ 25พ.ย.2521   อยากรู้ว่าคน ๆ  นี้จะมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่อย่างไรหรือไม่  จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อไร หรือว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ?    2.  พรรคอนาคตใหม่  วันยื่นจดชื่อตั้งพรรค วันที่ 15 มี.ค.2561   วันที่ กกต.รับรอง   3  ต.ค.2561   3.  ดวงชะตานายปิยบุตร แสงกนกกุล  เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ไปอย่างไรครับ   เกิดวันที่  23 ต.ค.2522  ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์

ผู้แสดงความคิดเห็น ปฏิภาณ รักไทย วันที่ตอบ 2019-04-29 23:10:03
 
 
 

คำพยากรณ์ว่าไว้อย่างนี้ครับ

   คำว่าการลอบสังหาร นั้นมองจากดาวอะไร? .....   นี่แหละเป็นผลของการวิจัยโหราศาสตร์ไทยยุคใหม่   เราเคยพยากรณ์เรื่องการลอบสังหารมาแล้ว คือ  ทักษิณ ชินวัตร โดยทฤษฎีเดียวกันนี้แหละ  และซึ่งได้เกิดขึ้นจริง  ตามที่เป็นข่าวมาช่วงหนึ่งขณะท่านเป็นนายกรัฐมนตรี(เพียงแต่เจ้าชะตารอดพ้นไปได้)  .....ก็คำว่า  ลับ  หรือ  ลักลอบ นั้น  ก็คือ  ภพที่ 12 และดาวเจ้าเรือนภพที่ 12  และดูความสัมพันธ์กับภพที่ 8 และ ภพที่ 6 นั้นเอง ...... ซึ่งจะเริ่มมีเค้ามาตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ตลอดมาแล้ว(หมายความว่ามีแผนการลอบสังหาร)  .......ต่อไป ก็จะเป็นอนาคต ....ก็ดูดาวอาทิตย์(๑)จรสู่ราศีพิจิกเมื่อไรก็เมื่อนั้น   ก็พบว่าจะเป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่ 17 พ.ย. 2561 ถึง16 ธ.ค 2561 ใน 1 เดือนนี้แหละ   เหตุผลก็คือ  อาทิตย์(๑)จรทับอังคาร(๓)เดิมเกษตร +เกต(๙)  แล้วดาวร้ายทั้ง 3 ดวงนี้ ทอกระแสถึง ดาวอาทิตย์(๑)เดิม ในราศีมีน(ร่วธาตุน้ำ) ......ช่วงนี้แหละน่าระวัง  จะมีการลอบสังหาร.......แต่จะเห็นว่า  ที่ราศีพิจิก มีดาวพฤหัสบดี(๕)จร ด้วยพลังตำแหน่งดาวมหาจักร  รออาทิตย์จรอยู่......และที่ราศีมีนมีศุกร(๖)เดิม มหาอุจ  คุ้มครองดวงชะตาไว้  อย่างแรง.........ดาว2 ดวง ทรงพลังมหาจักร และ พลังมหาอุจ คุ้มครองอยู่  .... ก็รอด  หรือ การวางแผนสังหารคงจบลงไปเงียบ ๆ ไม่อาจดำเนินการได้   .......   แล้วยังไม่จบ  มีต่ออีกในระยะที่ 2  เมื่อดาวอังคาร(๓)จรสู่ราศีมีน  ระหว่างวันที่23 ธ.ค.2561 ถึง 5 ก.พ.2562  .......ช่วงนี้ก็คล้ายช่วงที่ 1 เพราะดาวที่คุ้มครองทรงพลัง พฤหัสบดี(๕) มหาจักร กับ ศุกร(๖)เดิมมหาอุจ ยังคงคุ้มครองอยู่   แต่ฝ่ายดาวร้าย  มีดาวอันตรายมาเพิ่ม อย่างแรง 1 ดวง คือ ดาวเสาร์(๗) กาลกิณีจรมาสมทบ  .......ก็น่าระวังจริง ๆ  และอาจจะน่ากลัวกว่าช่วงแรก  ......จากนี้  ก็จะว่างไป ในประเด็นการลอบสังหาร(มีประเด็นอื่นมาแทน  ตามที่พยากรณ์ไว้)   ....คำว่าสังหารหรือ ฆ่า เอาชีวิต  ก็เกิดจาก  การปะทะกันของดาวอังคาร(๓)  กับดาวอาทิตย์(๑) นั่นเอง ในช่วงแรกมีดาวอาทิตย์(๑)ถึง 2 ดวง ดาวเดิม ถึง ดาวจร  ส่งพลังทับอังคาร(๓)เดิมเกษตร  แรงทีเดียว  .....ในช่วงที่ 2 อังคาร(๓)  2 ดวง ทับ-ถึงอาทิตย์(๑) 1 ดวง .........  พอ ๆ กันกับช่วงแรก .......  เพียงแต่  ดาวเสาร์เป็นกาลกิณีจร ในภพที่ 12 ภพวินาสน์ จึงไปเพิ่มพลังร้ายในด้านการลอบสังหารไปอีก  .....ช่วงที่น่าสังเกตก็มีช่วงหนึ่งซึ่งไม่ให้ความหมายโดยตรงของการลอบสังหารแต่บ่งถึงเหตุร้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง ..... คือช่วงระหว่าง  21 มี.ค. 2561 ถึง 21 มี.ค.2562 .....แต่บังเอิญชะตานี้ มีดาวราหู(๘) จรมาช่วย  เพิ่มไปอีกจากดาวศุกร์(๖)มหาอุจเดิม   และพฤหัสบดี(๕) จรมหาจักร ที่ค้ำจุนอยู่แต่เดิมมาตลอด  ก็เลยน่าจะรอดไปอีก

 ซึ่งช่วงนี้  ปรากฎว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้น ในวันที่ 21  ก.พ.2562  ในช่วงที่พยากรณ์ไว้นั่นเอง...ไม่ใช่เรื่อง ลอบสังหาร แต่เป็นเหตุอย่างอื่น ที่วิเคราะห์ไม่ทราบชัดเจน......ตามที่ท่านบอกไว้ว่าไม่ใช่เรื่องลอบสังหารแต่เป็นเหตุร้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง....ก็ปรากฎออกมาว่า.  คือ  กรณีเครื่องบิน C.130 ที่พานายกประยุทธ กับคณะออกเดินทางจากดอนเมือง  จะไป เกาะสมุย สุราษร์ธานีในเช้าวันที่ 21 ก.พ.2562   แต่เกิดใบพัดขัดข้อง  ยังไปไม่ถึงสมุย ต้องวนกลับ กทม.   เพื่อเปลี่ยนเครื่องบินลำใหม่...ซึ่งนับว่าตรงกับที่พยากรณ์เอาไว้....บันทึกเอาไว้ครับ.....ที่น่าสนใจก็คือ สามารถแยกเหตุการณ์ออกมาได้อย่างละเอียดโดยการมองจากอำนาจดาวดวงไหน  อย่างไร  ท่ีเป็นเรื่องที่น่าศึกษาจริง ๆ นั่นเอง ซึ่งช่วงนี้  ปรากฎว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้น ในวันที่ 21  ก.พ.2562  ในช่วงที่พยากรณ์ไว้นั่นเอง...ไม่ใช่เรื่อง ลอบสังหาร แต่เป็นเหตุอย่างอื่น ที่วิเคราะห์ไม่ทราบชัดเจน......ตามที่ท่านบอกไว้ว่าไม่ใช่เรื่องลอบสังหารแต่เป็นเหตุร้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง....ก็ปรากฎออกมาว่า.  คือ  กรณีเครื่องบิน C.130 ที่พานายกประยุทธ กับคณะออกเดินทางจากดอนเมือง  จะไป เกาะสมุย สุราษร์ธานีในเช้าวันที่ 21 ก.พ.2562   แต่เกิดใบพัดขัดข้อง  ยังไปไม่ถึงสมุย ต้องวนกลับ กทม.   เพื่อเปลี่ยนเครื่องบินลำใหม่...ซึ่งนับว่าตรงกับที่พยากรณ์เอาไว้....บันทึกเอาไว้ครับ.....ที่น่าสนใจก็คือ สามารถแยกเหตุการณ์ออกมาได้อย่างละเอียดโดยการมองจากอำนาจดาวดวงไหน  อย่างไร  ท่ีเป็นเรื่องที่น่าศึกษาจริง ๆ นั่นเอง
  • ผู้แสดงความคิดเห็น 001 วันที่ตอบ 2019-04-30 18:12:18
 
 
 

 

 

 

 คำตอบ

ก็จะเป็นการพยากรณ์ ให้คำตอบไปตามหลักวิชาโหราศาสตร์  ตามแนววัฒนธรรมโหราศาสตร์ไทยมาแต่โบราณ 

ก็จะแยกเรื่องเสียก่อนเป็นเรื่อง ๆ  เป็นลำดับไป  ดังนี้

1.   มาดูดวงชะตาก่อน  

1.1   ดวงชะตานายธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ  

 

 

ดวงที่ 1 ดวงกำเนิด

 

 

 

ดวงที่ 1 ดวงกำเนิด

นายธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ

วันเกิด  ๗,25ื พ.ย.2521 07.36 - 09.36  น. กทม.

ลักคณา  ธนู

 

สำหรับดวงชะตา ธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ  มีข้อที่ทางฝ่ายโหรผู้พยากรณ์ให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือเรื่องเวลาเกิดของเจ้าชะตานี้   ซึ่งเราเองได้วางลักคณาไว้ที่ราศีธนูไว้แต่แรก, ซึ่งก็อาจจะไม่ถูกต้อง  เพราะมีสิทธิ์ที่จะเป็นราศีพิจิกได้พอ ๆ กัน, หากแต่ความหมายจะแตกต่างกันอย่างมาก,   แต่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในระยะหลังสุด(ก่อน 25 พ.ค.2562 เวลา 17.10 น.ซึ่งในจักรราศีดาวแห่งโหราศาสตร์ คือบนท้องฟ้าจักรราศี ดาวพฤหัสบดีแปรวิถีเป็นพักรเดินถอยหลังจากราศีธนูสู่ราศีพิจิก) นับตั้งแต่ฝ่ายพรรคเพื่อไทย มีนางสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประกาศเสียสละไม่เอาตำแหน่งนายกรัฐมนตรี,  และแล้วนายธนาธร ก็ได้รับการสนับสนุน มีการประกาศจะขอเป็นผู้เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีฝ่ายตนต่อไป,  และครั้นมาถึงวาระทางการเมือง มีเสด็จเปิดประชุมรัฐสภา นัดแรก 15.00 น.วันที่ 24 พ.ค.2562 นักการเมืองเข้าประชุม  และมีนายธนาธร จึงรุ่งวเรืองกิจ  เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งนายธนาธร นี้ถูก กกต.ส่งฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ กรณีคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง และปรากฎว่า ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของกกตไว้แล้ว.  การเปิดประชุมสภา วันที่ 24 พ.ค.2562  และการที่นายธนาธรได้เข้าร่วมประชุม  แล้วก็ต้องออกจากสภาไป  เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้นายธนาธรยุติหน้าที่ สส.ไว้ก่อนนั้น...เป็นประเด็นสำคัญที่โหรผู้คำนวณดวงชะตาเวลาเกิด ใช้พิจารณาว่าดวงชะตานายธนาธร มีลักคณาสถิตย์ราศีธนู หรือ ราศีพิจิก ...  ให้ความมั่นใจว่า  ชะตานายธนาธรนั้น มีลักคณาสถิตราศีธนู  ตามที่คาดการณ์ไว้แต่เดิม (ตามดวงที่ 1)  จึงได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตามนี้  และนั่นก็คือ  เวลาเกิดน่าเป็นเวลาระหว่าง 07.36-09.36 น.วันที่ 25 พ.ย. 2521 วันเกิดเป็นวันเสาร์  ขณะนี้ อายุได้  40 ปี 6 เดือน 2 วัน(นับถึง 27พ.ค.2562) 

ดวงชะตานายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จึงปรากฎออกมาว่าเป็นดวงชะตาแบบระบบดาวเรียงกันเป็นขบวน คือดาวทั้ง10ดวง รวมลักคณาด้วยเป็น 11 ดวง เรียงกันตลอด6ราศีติดต่อกัน ตั้งแต่ราศีธนู, พิจิก, ตุล, กันย์, สิงห์, และ กรกฎ, (ดูดวงที่ 1)    เป็น จักรพยุหขบวนทัพ  แบบนี้ถือเป็นดวงชะตาผู้นำการรบ  การบุกเบิกอย่างออกหน้าออกตา นำปวงชน  นำขบวนชน นั่นเอง   หากแต่ดาวตนุลักคณ์หรือดาวประจำตัวคือ พฤหัสบดี(๕) ซึ่งแรงระดับมหาอจ  กลับตกภพมรณะ ภพที่บอกถึงภัยอันตราย บอกถึงปัญหาร้ายแรง อุบัติเหตุและข้าศึกศัตรู ที่เป็นอันตรายแก่ตัวเองถึงชีวิตได้ (ภพที่ร้ายของจักรราศีโหราศาสตร์ คือภพอริ,  ภพมรณะ, และ ภพวินาสน์) ซึ่งอยู่ท้ายขบวน แบบลักคณาตามพล รุนหลังขบวนแถว   จึงบอกถึงอันตรายและบอกถึงความมุ่งมั่นมุ่งหมายอะไรไปอย่างแรง  และยังมีดาวที่เสียหายเกี่ยวกับการพูดและเรื่องสติปัญญาที่ผิดอีกดวงหนึ่งคือดาวพุธ  ที่ทักษาเป็นกาลกิณี ที่บอกถึงเรื่องวาทะ  เรื่องความคิดอ่านที่ไม่สะอาด ไม่ชอบธรรม ความเสียหายด้านวาจา คำพูด และการให้คำมั่นสัญญา กับใครไว้มักจะไม่เป็นไปตามสัญญา  และรวมถึงการถูกหลอกอีกด้วย การเอาตนเป็นใหญ่มักพลาดในยุทธศาสตร์ ที่อาจจะนำอันตรายมาสู่ตัวเองได้  แม้อย่างไรก็ตาม กิจการอันใดที่ชะตานี้ทำที่มุ่งหวังอย่างแรงอย่างถวายชีวิตนั้นอาจจะพลาดได้อย่างแรงเช่นเดียวกัน  และชะตานี้บอกไปถึงทั้งมิตรและศัตรู มีมิตรผู้ร่วมงานตน อุดมการณ์ตนที่ไว้ใจได้และอยู่ในลักษณะไม่เปิดเผย ลับ ๆ หรือจากต่างประเทศ หรือมีการแอบซ่อนอยู่เสมอไป แต่พร้อมกันนั้นก็มีศัตรูที่แรง เข้มแข็งแกร่ง แบบว่าติดตามไปทุกย่างก้าวอย่างลับ ๆ ไม่เปิดเผย แม้ที่เราเองแอบซ่อนอยู่ก็ยังมีศัตรู และทั้งมีในต่างประเทศหรือมีองค์กรลับ ๆ เป็นศัตรูตัวร้ายอีกเช่นเดียวกัน มาดูเรื่องที่เกี่ยวข้องของคนระดับหัวหน้า  ชะตานี้มีบริวาร คือลูกน้อง คนที่ตนอุปการะมานั้นเอง เป็นศัตรูสำคัญ  ปนไปกับเรื่องมิตรและศัตรูนั้นเอง   จึงถือว่าเป็นดวงชะตาที่มีชีวิตที่เสี่ยงต่ออันตราย ความใฝ่ฝันทะเยอทะยานไปอย่างผิด ๆ  อย่างไม่ชอบธรรมเป็นเหตุแห่งความผิดพลาดและผิดหวัง อีก    เจ้าชะตามีความง่ายและปลอดโปร่งอย่างสูงในเรื่องการเศรษฐกิจ การเงิน  โดยดวงชะตาประกันให้ว่าเรื่องการเงินนั้นค่อนข้างจะไม่มีอุปสรรค  เป็นสิ่งที่ถูกกับเจ้าชะตา  มาสู่เจ้าชะตาแบบมีระบบปกติ ๆ ไม่ตกต่ำ  มีแต่ได้    แต่ส่วนที่ต้องจ่ายไปอย่างมหาศาล จนอาจสิ้นเนื้อสิ้นตัวนั้น เนื่องมาจากเรื่องการเมืองนั่นเอง (ที่ว่ามานี้มองจากอิทธิพลของดาวศุกรศรีเกษตรในภพที่11 และพฤหัสบดีมหาอุจภพที่8นั่นเอง) แต่ในเรื่องราชการ การเมืองนั้น  เขาจะต้องฝ่าไปในศัตรู ย่อมยากแก่การที่จะสำเร็จเป้าหมายที่ปรารถนาอย่างรุนแรงของตนได้ แม้จะมีความสัมพันธ์ของดาวคู่มิตร ดาวคู่มิตรทอกระแสถึง   แต่ดาวคู่ศัตรูก็แรงกล้าและมีลักษณะน่าเชื่อถือ คือมีฐานะเข้มแข็ง เสมือนกับว่านายธนาธรนี้  มีศัตรู หรือตัวเองทำตนเป็นศัตรูต่อศัตรูที่เป็นสถาบันที่เข้มแข็งเป็นระบบเป้็นสถาบันที่แข็งแรงมาตรฐาน   ยากที่เขาจะเอาชนะได้นั่นเอง     

มาดูระยะปัจจุบันนี้  ชะตานี้ถือว่าได้ประสบความสำเร็จอย่างรุ่งโรจน์ทางการเมืองมาตั้งแต่วันเลือกตั้ง 24 ม.ค.2562 แล้ว ชะตาเดินสู่การเมืองและไปอย่างดีรุ่งโรจน์มาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 แล้ว ซึ่งเป็นระยะราว 1 ปี ที่บอกถึงความสำเร็จทางการเมืองของเขาอย่างรุ่งโรจน์ ชื่อเสียงเกียรติยศโด่งดังไปทั่วโลกก็ว่าได้   แต่แล้วดวงชะตานี้ก็เริ่มมาสู่ความเปลี่ยนแปลงวิถีทางชีวิตอีกครั้ง  ที่น่าสนใจ  โดยเริ่มมาเมื่อวันที่ 25 พ.ค.2562 นี่เอง   วันที่ดาวพฤหัสบดี(๕)ดาวประจำตัวเขา  เดินพักร โดยแปรวิถีผิดปกติ รวนระบบปกติ ถอยหลังจากราศีธนูสู่ราศีพิจิก   ซึ่งบอกความหมายถึงลักษณะว่าเจ้าชะตานี้ประสบความผิดหวังมากซึ่งหมายถึงความคิดใหญ่ที่จะเป็นผู้แข่งขันชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นต้องยุติลงอย่างเด็ดขาด  จะมีลักษณะการหลบมุมไปต่อสู้อย่างลับ ๆและในแบบที่ไม่ถูกต้องระบบศีล จริยธรรม แต่ว่าแรงและมีผลต่อคนรุ่นใหม่ รวมถึงเยาวชนนินิตนักศึกษาบางพวก ซึ่งจะเป็นระยะแห่งความยุ่งยากและสิ้นเปลือง ถึงขนาดอาจจะหมดเงินไปทั้งกระป๋าก็ได้ ...  แล้วจะเปิดเผยออกมาอีกครั้งหนึ่ง  หลังเดือนตุลาคม 2562   ดวงชะตาก็จะพบความยุ่งยากต่อไป  และมากไปกว่าเดิมอีกเมื่อเข้าถึงอายุ 41ปีเต็มในเดือนพ.ย. 2562  นับแต่วันเกิด 25 พ.ย.2562(อายุ 41 ไป) ไป  จะบอกถึงการต่อสู้ที่เหน็ดเหนื่อย มีลักษณะถูกกดจากปัญหาการเงิน ที่เต็มไปด้วยการใช้จ่าย  และที่สำคัญ ปัญหาสุขภาพ  โดยเฉพาะสุขภาพจิตของคนๆ นี้ ธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ (เขาอาจจะเป็นโรคประสาทอยู่เล็กน้อยขณะนี้  จะไปเพิ่มมากในระยะหลัง 5 ธ.ค.2563ไป) โดยตรง  จะเริ่มปรากฎตั้งแต่ 25 พ.ย.2562ไป ....  และครั้นถึงวันที่ 5 ธ.ค.2563  ปรากฎว่าดวงชะตานี้ ได้ไปเชื่อมต่อกับดวงชะตาอีก 3 ดวงชะตา คือ  ดวงชะตานางพรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่,  ดวงชะตาพรรคอนาคตใหม่,  และดวงชะตานายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่...  สี่ดวงชะตานี้ ธนาธร, พรรณิการ์, พรรคอนาคตใหม่, และ ปิยบุตร, จะพบเหตุการณ์อย่างเดียวกัน ในระหว่าง ช่วงเวลา  5 ธ.ค.2563 เป็นต้นไป ถึง พ.ศ. 2566  ในทางที่แตกแยก  ตกต่ำ  และมีความห่างเหินจากกันและกัน ก็เป็นเรื่องราวทางโหราศาสตร์ที่เป็นความรู้ที่น่าสนใจมากอีกเรื่องหนึ่ง   

 

 

 ดวงที่ 2 ดวงกำเนิด

 

 

 ดวงที่ 2 ดวงกำเนิด

ปิยบุตร แสงกนกกุล

วันเกิด ๓, 23ต.ค.2522, 02.20 น.

ลักคณา สิงห์

 

 

ดวงชะตาปิยบุตร แสงกนกกุล  มีดาว 2 ดวงสำคัญดับเสงสนิท  คือ  อาทิตย์(๑)เป็นนิจ  ในราศีตุล   อังคาร(๓)เป็นนิจ ในราศีกรกฎ  การเป็นนิจหมายถึงตำแหน่งที่ดาวดับแสงสนิทถึง 100% ซึ่งบอกความหมายได้ง่ายๆ  ว่า   ในทางการเมืองแล้ว ชะตาปิยบุตร  จะหยุดลง  ไปต่อไม่ได้ นั่นเอง และยังบอกถึงปัญาสุขภาพ การมีโรคประจำ   อีกด้วย

 

ดวงที่ 3 ดวงกำเนิด

 

 

 ดวงที่ 3 ดวงกำเนิด

พรรคอนาคตใหม่

วันกกต.อนุมัติ: ๔,3 ต.ค.2561 07.14 - 10.02 น. กทม. 

ลักคณา  ตุล

 

 พรรคอนาคตใหม่ มีดาวแรงจัด คือ  ดาวอังคาร โดยอยู่ตำแหน่งดาวมหาอุจในราศีมังกร  หากแต่พรรคนี้ได้มีกำเนิดในวันพุธ  ทำให้ดาวอังคารดวงที่แรงจัดเป็นมหาอุจดวงนี้  แปรสภาพไปในทางร้าย โดยเป็นกาลกิณีไปเสียอย่างน่าเสียดาย  ซึ่งหมายถึง  มีอึปสรรคขนาดใหญ่โตเท่าภูเขามากีดกั้นความสำเร็จเอาไว้ นั่นเอง และมีราหูร่วมกระแสตรงอยู่ที่แสดงถึงมีผู้ร่วมอดมการณ์ ที่ผิด ๆ  อยู่ด้วยกัน 

 

 

 

 

ดวงที่ 4 ดวงกำเนิด

 

                    *   

    ๒                            ๕๘

 *                                     ๖

*                                       ๔๑

  ๙                                   ๗

        *                       ๐๓

                   * 

 

ดวงที่ 4 ดวงกำเนิด

นางพรรณิการ์ วานิช

โฆษกพรรคอนาคตใหม่

เกิด วัน ๕,  28 ม.ค. 2531 

 

 

 จันทร์(๒) ธาตุดิน  สถิตย์ราศีพฤษภ ธาตุดิน เป็นมหาอุจ  เป็นดาวเด่นในดวงชะตา ที่บอกถึงความเก่ง ความสามารถ และความมีเกียรติ พอที่จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ร้ายของชีวิตไปได้  แต่ดวงชะตานี้ ยังไม่ทราบเวลาเกิด  จึงเป็ฯประมาณการณ์อยู่ 

 

 

  • ชลัมพุช โหรชนบท

          27  พ.ค. 2562 10.00 น.

 

 

 
สารบาญโหราศาสตร์

ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทย และดวงชะตาพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในอนาคตจากปี 2559 นี้(2)
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
พรรคเพื่อไทยจะรอด 91ศพจะได้รับความเป้นธรรมแน่นอน - วาระการสิ้นชีพของพล.อ.เปรม ระวังถูกคุกคามด้วยไสยศาสตร์
โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงและรัฐประหาร จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554จะได้เป็ฯนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
คำพยากรณ์,ทักษิณจะถูกลอบสังหาร, อภิสิทธิ์, เปรม ตินสูลานนท์จะพบจุดจบ 15 มี.ค.2553
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (3) คำพยากรณ์ พล.อ.ชวลิต-วีระ-จตุพร-ณัฐวุฒิ-เนวิน-ชัย-สุเทพ-พล.อ.พัลลภ -สมเด็จฮุนเซน-
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชาตานักการเมืองที่น่าสังเกตในรอบปี พุทธศักราช 2552
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.