ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


OIC อิสลามฆ่าครู เผาโรงเรียนทำไม ? พระเจ้าอัลเลาะห์ไม่รู้วิทยาศาสตร์เทกโนโลยี่เลยไม่มีครูเด็กเราก็โง่หากินไม่ทันเขาสิ

 

 
 
 
 
 
 
OIC [Organization of the Islamic Cooperation] came to Thailand yesterday. I don't know for what matter they came but it is while southern Thai seems get more trouble with muslim guerrillas. Could they help talking with muslim not to kill ? For example not to kill the teachers as in the picture happening lately yesterday in Narathivas and two teachers dead. Do OIC know they often want Thai people-officials to take care of their muslim culture but they never speak of admiring buddhist culture of the majority people of the country. I think Thailand has to get on with the muslim organization more closely and more rationally than the past just for the sake of peace of Thai muslim-buddhist in the south with help from OIC.
 
 

 

 
 
โอเอซี [องค์การความร่วมมือมุสลิมโลก] มาไทยเมื่อวานนี้ ผมไม่ทราบว่ามาเรื่องอะไร ซึ่งเป็นเวลาที่ไทยใต้มีปัญหาเกี่ยวกับมุสลิมก่อการร้ายมากขึ้น พวกเขาจะช่วยบอกพวกมุสลิมไม่ให้ฆ่าได้ไหม ? ตัวอย่าง อย่าฆ่าครูได้ไหม อย่างในภาพเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองที่นราธิวาส ครูตายไป 2 คน พวกองค์การมุสลิมมักจะเรียกร้องให้คนอื่นเคารพวัฒนธรรมมุสลิม แต่ไม่เคยพูดเรื่องที่มุสลิมควรเคารพวัฒนธรรมพุทธ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมคนส่วนใหญ่ของประเทศ ผมมีความเห็นว่า ต่อไปนี้ประเทศไทย ควรจะได้ติดตามองค์การมุสลิมอย่างใกล้ชิดและอย่างมีเหตุผลยิ่งกว่าที่เคยมีมาในอดีตเพื่อให้เกิดสันติแก่ไทยมุสลิมและไทยพุทธใต้ยิ่งขึ้นด้วยความร่วมมือของโอไอซี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถูกใจ
แสดงความคิดเห็นแชร์
ความคิดเห็น
 • Phayap Panyatharo Muslims seem ungrateful to teacher. They seem ungrateful to the land they live.
   
  มุสลิมดูเหมือนว่าเป็นคนอกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ พวกเขาดูเหมือนจะอกตัญญูต่อแผ่นดินที่อาศัยเลี้ยงชีพด้วย
 • Phayap Panyatharo It's been already proved known to all the world.
   
  มันได้รับการพิศูจน์แล้วและเป้นที่รู้จักกันไปทั่วโลก
 • Phayap Panyatharo According to the Book of Islam, it has been known from the origin that it has not allowed the people to read but to worship without knowing its essence. Muslim bow and bow witout reading. But the world of age of globalization no secret books left so we can read Al-Kuraan. So do I. But in the Book of Islam there can hardly find the word : teacher and education. It has been speaking of God education but no earth education that is the lack of the Book, I find out. I also find out from the Christ Bible. They called Jesus Rabbi, the same with Teacher, when Thomas one of his followers warned Him not to return to Yerusalem : Rabbi, the Jews were just now seekink to stone You, and You are going back there? [John 11: 8 ]. While in Buddhism they know Buddha as their Sattha Deva Mnussanam that mean Buddha has been teacher for both god and human. So may it be the way the Book of Islam has not yet finished. It has to be fulfil by the essence of teacher and educations. God education is for after death, yes it is true for muslim. But earth education is for a living mankind on earth for to born to live man has to earn their living. Mankind needs both education and they need teachers. And when Muslim kill all the teacher who will teach you to earn your living. And you’re backward in living standard on earth. So I think that Islam has to return to the two educations [1.] A complete believe of god [2.] Earth education for you to live with a might to earn your living and get happiness both on earth and in the heaven. That means to worship teachers. Am I correct ?
 • Phayap Panyatharo ตามพระคัมภีร์ศาสนาอิสลาม ได้เป็นที่รู้จักกันมาแต่เดิมว่าเป็นพระคัมภีร์ที่ต้องห้ามมิให้คนอ่าน เพียงแต่มีไว้ให้คนเคารพบูชาอย่างเดียว โดยไม่ให้ทราบเนื้อความของพระคัมภีร์นั้น ชาวมุสลิมจึงมีแต่ก้มกราบและก้มกราบ โดยไม่มีสิทธิ์อ่าน แต่ยุคโลกาภิวัตน์ ไม่มีหนังสือเล่มใดจะอาจเก็บเอาไว้เป็นความลับได้ คนทั่วโลกจึงได้อ่าน อัลกุรอาน ข้าพเจ้าก็เหมือนกัน แต่ในพระคัมภีร์อิสลามนั้นไม่ปรากฏว่ามีคำว่า ครู หรือ การศึกษา พูดถึงเรื่องการศึกษาของพระเจ้าแต่ไม่ได้พูดถึงการศึกษาทางโลกเลย นั่นเป็นข้อบกพร่องของพระคัมภีร์อิสลามที่ข้าพเจ้าค้นพบ ข้าพเจ้าได้ค้นพบจากพระคัมภีร์ไบเบิลของชาวคริสต์ พวกเขาเรียกพระเยซูว่า พระอาจารย์เจ้าค่ะ ซึ่งเป็นคำ ๆ เดียวกันกับคำว่า ครู เมื่อโธมัส สานุศิษย์คนหนึ่งในสานุศิษย์ทั้งหลายของพระเยซู ได้เตือนพระองค์ไม่ให้หวนกลับไปกรุงเยรูซาเล็มว่า : พระอาจารย์เจ้าข้า เมื่อเร็ว ๆ นี้พวกยิวหาโอกาสเอาหินขว้างพระองค์ ให้ตายแล้วพระองค์ยังจะเสด็จไปที่นั่นอีกหรือ ?[ยอห์น 11:8] ในขณะเดียวกัน ศาสนาพุทธ ประชาชนรู้จักพระพุทธเจ้าว่าเป็น สตฺถาเทวมนุสสานํ ซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้าเป็นครูของทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ดังนั้น อาจจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าพระคัมภีร์อิสลามยังไม่จบ จะต้องเพิ่มเติมไปในเนื้อหาที่ว่าด้วย ครู และ การศึกษาไปอีก ในความสำคัญที่ว่า การศึกษาของพระเจ้าเป็นสาระสำหรับหลังการตายไปแล้ว ซึ่งเป็นความจริงอยู่ในชาวมุสลิมอยู่แล้ว แต่การศึกษาทางโลกเป็นการศึกษาสำหรับคนผู้มีชีวิตบนโลกนี้ เพราะเหตุที่ว่าเกิดมาแล้วต้องมีชีวิตอยู่และต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ มนุษย์จึงจำเป็นต้องได้การศึกษาทั้ง 2 อย่าง และจำเป็นที่จะต้องมีครู และเมื่อมุสลิมฆ่าครูจนหมดแล้วใครจะสอนวิชาทางการทำมาหาเลี้ยงชีพบนโลกมนุษย์ให้ ก็จะทำให้ท่านเป็นกลุ่มชนที่ล้าหลังในการทำมาหากินในโลกมนุษย์ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงคิดว่าชาวมุสลิมควรกลับมาทำการศึกษาให้ครบทั้ง2อย่างคือ(1) การศึกษาของพระเจ้า ทำความเชื่อของท่านให้สมบูรณ์ (2) การศึกษาทางโลกเพื่อการอยู่มีชีวิตไปอย่างมีพลังในการทำมาหาเลี้ยงชีพและได้รับความสุขทั้งบนโลกนี้และโลกสวรรค์ นั่นหมายถึงท่านควรเคารพครู ข้าพเจ้าพูดถูกไหม?
 • Phayap Panyatharo What god knows is heavenly things. He teaches us of noble birth of noble heart to forget and to forgive. But god knows nothing about earthly things. He can not teach you educations of sciences. So in the old Books of gods you can not find a teaching of both natural sciences and other sciences. The books do not teach sciences of technology. Not a research and explorer education been taught by the book of gods. Anything like a high technique of communication in the modern world has not been written in the Books of gods. God is not able to build atomic bomb but man science can, you see. But in our true life on earth earthly educations are in need. Mankind on earth needs earthly education. In the modern world of high technology you have to keep up with sciences and technology. Your children have to learn science and technology. But the Book of god does not teach you this education. How could you keep on the education? You’ve to get teachers, don’t you? God urges man to do a heroic deed, ofcourse. But the true heroic deed is to love, not to kill. If you forget and forgive you reduce enemies. But if you kill you add enemies. If you are god’s servants learn to love not to kill. That’s the way to the world peace.
 • Phayap Panyatharo สิ่งที่พระเจ้ารู้นั้นเป็นความรู้เรื่องราวของสวรรค์ พระองค์สอนพวกเราในเรื่องการกำเนิดอันสูงส่ง เรื่องจิตใจอันสูงส่ง เรื่องการรู้จักลืม และรู้จักการให้อภัย แต่พระเจ้าไม่ทรงรู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องโลก ๆ พระองค์ไม่สามารถสอนใครได้ในเรื่องวิทยาศาสตร์ ดังนั้นในพระคัมภีร์เก่าแก่ของพระเจ้า ไม่ว่าพระคัมภีร์ใด ท่านจะไม่สามารถพบคำสอนของพระเจ้าในเรื่องวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ พระคัมภีร์ของพระเจ้าไม่ได้สอนวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยี่เลย ไม่มีการศึกษาเรื่องการวิจัยและการสำรวจนอกโลกในหนังสือของพระเจ้าเลย วิชาการคล้าย ๆ การสื่อสารที่ใช้เทคนิคอย่างสูงในโลกยุคใหม่ไม่ได้มีเขียนเอาไว้เลยในพระคัมภีร์ของพระเจ้า พระเจ้าไม่มีความสามารถที่จะสร้างระเบิดปรมาณูได้ แต่คนธรรมดาที่รู้วิทยาศาสตร์ทำได้ ท่านก็รู้นี่ แต่ในชีวิตจริงของเราทั้งหลายบนโลกมนุษย์นี้ เรามีความจำเป็นจริงที่ต้องมีการศึกษาอย่างโลก ๆ มนุษยชาติบนโลกจำเป็นต้องศึกษาเรื่องโลก ๆ ในโลกที่เจริญด้วยเทคโนโลยีอย่างสูงเช่นในปัจจุบันนี้ ท่านจำเป็นต้องก้าวตามให้ทันในด้านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลูกหลานของท่านทั้งหลาย จำเป็นต้องได้รับการศึกษาในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่หนังสือของพระเจ้าก็ไม่อาจจะให้การศึกษาเช่นนี้ได้เลย แล้วท่านจะสามารถสร้างการศึกษาด้านนี้ขึ้นมาได้อย่างไร? ท่านจะต้องหาครูมาสอนท่าน ใช่ไหมล่ะ? แน่นอน พระเจ้านั้นทรงส่งเสริมให้มนุษย์ประกอบวีรกรรม สร้างความกล้าหาญ แต่ความกล้าหาญที่แท้จริงนั้นคือความรัก ไม่ใช่การฆ่า ถ้าท่านเรียนรู้ที่จะลืม เรียนรู้ที่จะให้อภัย ท่านจะคลี่คลายศัตรูให้ลดน้อยลงไปได้ แต่ถ้าท่านฆ่า ท่านจะเพิ่มพูนศัตรูไปมากขึ้น ๆ ถ้าท่านซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าจงเรียนรู้ที่จะรัก จงอย่าเรียนรู้ที่จะฆ่า นั่นเป็นวิถีทางไปสู่ความสันติภาพของโลกTo The World

An urgent message to Myanmar
To The Kingdom of Cambodia
To Loas Peoples Democratic Republic
The Truth of Thailand 12-14 April 2009
CHINA
USACopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----