ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


(คำพยากรณ์) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติจะตกต่ำ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562

 ดวงชะตามุสลิม

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

หัวหน้าพรรคประชาชาติ

  

วันเกิด: 11 พ.ค. 2487 ...ไม่ทราบเวลาเกิด

 

คำถาม

ความคิดเห็นที่ 29 (4156903)

คำอธิบาย: แจ้งลบความคิดเห็น

อยากขอให้ท่านอาจารย์พยากรณ์ดวงชะตา นักการเมืองมุสลิมคนนี้ให้หน่อยครับ  วันมูหะมัดนอร์ มะทา  มีข้อมูลวันเกิด วันที่ 11 พ.ค.2487 ครับ  แกนนำมุสลิมวาดะห์  กลุ่มวาดะห์  ในดวงชะตาบอกได้ไหมครับว่าแกมีส่วนในการสืบสานอิสลา่มใต้ โดยไปสัมพันธ์กับ นายมหาเธ โมฮัมมัด  นรม.มาเลเซีย ที่เพิ่งกลับมา  เพราะสังเกตว่า  พอนายคนนี้เข้ามา ใต้ไทยก็เริ่มมีเหตุร้ายครึกโครมขึ้น  จนล่าสุด ม.ค.62  มีเรื่อง ฆ่าพระ 4 รูป   แกตั้งพรรคประชาชาติ ทีแรกนึกว่าเอาเฉพาะภาคใต้ แต่กลับปรากฎว่าส่งตัวแทนสมัครทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคอีสาน ครบทุกจังหวัด  มีแผนซื้อเสียงหรือไม่ อย่างไร  ใช้เงินซื้อคนอีสาน ก็พอมีทางได้คะแนนอยู่  แต่ดูจากดวงชะตา น่าจะรู้อะไรเกี่ยวกับคน ๆ นี้ได้เยอะนะครับ  ขอกรุณาตรวจดวงชะตาให้ด้วยครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ปฏิภาณ รักไทย วันที่ตอบ 2019-01-29 08:44:29

 

ความคิดเห็นที่ 30 (4157024)

คำอธิบาย: แจ้งลบความคิดเห็น

 ตอนนี้คนอีสานยิ่งจนอยู่ด้วย น่าเป็นห่วงเหมือนกันแสดงว่ามีมุสลิมกระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดแล้ว แผนการเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆมันไปสอดคล้องกับแผนทำลายศาสนาพุทธและสถาปนาศาสนาอิสลาม 10 ปีที่เคยมีใบปลิวเผยแพร่เมื่อนานมาแล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น กระจกเงา วันที่ตอบ 2019-01-29 16:34:17

 

ความคิดเห็นที่ 31 (4157214)

คำอธิบาย: แจ้งลบความคิดเห็น

 การเลือกตั้งเลื่อนไป  24 มีนาคม 2562  ครับ  อยากขอให้ท่านอาจารย์ได้วิเคราะห์พรรคการเมืองของ มุสลิม ที่ชื่อพรรคประชาชาติ  ซึ่งมีข้อมูลดังนี้ครับ  1.  วันยื่นขอจดทะเบียนพรรคการเมือง ต่อ กกต. วันที่2มีนาคม 2561   2.  วันที่ กกต.มีมติรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคประชาชาติ วันที่ 29 ต.ค.2561  จะเอาวันไหนเป็นวันเกิดของพรรคนี้ครับ  และขอให้ท่านวิเคราะห์ดวงชะตาผู้เป็นเลขาธิการพรรคประชาชาตินี้คือ  พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง  ซึ่งเป็นผู้อำนายการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)  ดูว่าเป็นคนอย่างไร  และอีกคนก็  ทักษิณ ชินวัตร ดวงจะได้กลับประเทศไทยหรือไม่ครับ  

ผู้แสดงความคิดเห็น ปฏิภาณ รักไทย วันที่ตอบ 2019-01-30 16:26:08

 

คำตอบ 

เนื่องจากเราไม่ทราบข้อมูลเวลาเกิดของนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา  รู้แต่วัน เดือน ปีเกิดเท่านั้น ไม่รู้ว่าลักคณาสถิตราศีอะไร   แต่สำหรับระบบดาวล้วน ๆ  วันเกิดของวันมุหะมัดนอร์ มะทา วันที่ 11 พฤษภาคม 2487, จ.ยะลา, 

 

เราจะทำการพิจารณาดวงชะตานี้ไปตามลำดับเรื่องราว เป็นลำดับๆไปจนกว่าจะพบคำตอบ  ดังต่อนี้

 

 

1.  ดวงชะตานายวันมูหะมัดนอร์ มะทา 
เกิดวัน พฤหัสาบดีที่ 11 พฤษภาคม 2487    ดวงที่ 1 ดวงกำเนิด                       

 

ดวงที่ ๑ ดวงกำเนิด เฉพาะระบบดาว

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

เกิดวันที่  11 กรกฎาคม 2587,  จ.ยะลา

ยังไม่ทราบเวลาเกิด แสดงเฉพาะระบบดาว

 

 

ข้อพิจารณาความหมายของระบบดาวในดวงชะตา
เฉพาะเรื่องที่อาจพิจารณาได้ชัดเจนตามระบบดาว

ที่ยังไม่ทราบตำแหน่งลักคณาหรือเวลาเกิดของเจ้าชะตา

 

เมื่อพิจารณาเฉพาะความหมายของดาวทั้ง 10 ดวง  ตามระบบดาวทั้ง 10 ดวงในราศีจักรดวงชะตานี้ จะเห็นจุดเด่นของชะตานี้จากดาว 2 ดวงสำคัญคือ 1. อาทิตย์(๑)ในราศีเมษ, และ 2. ดาวพฤหัสบดี(๕)ในราศีกรกฎ,  ซึ่งได้ตำแหน่งมหาอุจทั้งคู่,   ซึ่งบอกความหมายถึงความดีเด่นของชะตาชีวิตในด้านอำนาจวาสนาบารมีทางการเมืองที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโต และมีฐานะทางเศรษฐกิจ ทางความคิดอ่านสติปัญญา เจริญก้าวหน้าไปตลอด พร้อมทั้งได้ความปลอดภัย  มีความสุขในชีวิต และยังหมายถึงความเด่นดังมีชื่อเสียงไปไกลถึงต่างประเทศโดยตรงอีกด้วย 

 

ดวงที่ 2. ดวงกำเนิด

  

ดวงที่ 2 ดวงกำเนิด ดวงกรุงเทพมหานครหรือดวงประเทศไทย

จากอ.ประมวลวิทย์, ดูชะตาตนเอง ดูดวงเมืองและดวงพระยาใน๕กรุง, 2532

วันอาทิตย์ ที่ 21 เม.ย. 2325 เวลา 06.54 น.

 

 

และยิ่งไปกว่านั้น, ชะตานี้ แทบว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับดวงชะตาประเทศไทยไปเลย, เพราะอาทิตย์มหาอุจทับกัน ณราศีเมษ....พฤหัสบดีมหาอุจทับจันทร์คู่ธาตเกษตร ณ ราศีกรกฎ, ซึ่งก็ตรงกับชีวิตจริงของวันมุหะมัดนอร์ มะทามาตลอด    และเนื่องจากเกิดวันพฤหัสบดีทำให้ระบบทักษายิ่งบอกไปถึงความดีเด่นในด้านราชการ งานการเมือง ที่เกิดจากความดีความสามารถวิชาการของตนเองโดยไม่ค่อยมีอุปสรรคศัตรู, และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นดวงชะตาที่ถูกกับประเทศไทย ควบคู่ไปกับดวงชะตาประเทศไทยไปตลอด ....และโดยเหตุที่ดาวอาทิตย์(๑)เป็นศรีมหาอุจ และดาวพฤหัสบดี(๕)เป็นบริวารมหาอุจ และถูกกับดวงชะตาประเทศไทยอย่างเต็มที่ด้วยนั้น (เพราะอาทิตย์มหาอุจทับกัน....พฤหัสบดีมหาอุจทับจันทร์คู่ธาตเกษตร)   มีสิทธิ์, มีความหวัง,ได้ว่า อาจจะถึงตำแหน่งการเมืองสูงสุดของประเทศได้  นั่นคือ นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย ....และที่ได้ตำแหน่งมา ก็มีลักษณะที่ได้มาอย่างง่าย ๆ  เหมือนมีราชรถมาเกยนั่นเลย

 

 

อย่างไรก็ตาม  ดวงชะตานี้มีจุดเสื่อมเสียหายจากดาวดับดวงสำคัญคือ 1. ดาวอังคาร(๓) เป็นนิจ  ดับ 100%,  2.  ดาวศุกร(๖) เป็นประ ดับ 50%  และ 3. มีจุดเสียจาก ดาวเสาร์(๗) ที่มีพลังแรงเป็นถึง มหาจักร  หากแต่ทักษาเป็นกาลกิณี  หมายความถึงมีพลังร้าย...ที่ออกฤทธิ์แรงมากนั่นเอง ตามพลังมหาจักร และเสาร์ร้ายนี้ยังกุมกับ มฤตยู(๐)ในราศีพฤษภ  มฤตยู ที่ให้ความหมายของดาวอุบัติเหตุ เหตุการณ์ที่เกิดฉับพลันทันใด  ไม่ว่าเรื่องใด  แม้กระทั่งปัญหาทางการงานและการเงิน, ซึ่งตรงนี้จะให้ความหมายรวมถึงความตึงเครียดในชีวิตมีอยู่เป็นประจำ..และในด้านสุขภาพ จะหมายถึงสุขภาพจิตและเลยไปถึงระบบประสาท..และบอกถึงบุคลิกภาพที่ขรึม พูดจาไม่ค่อยไพเราะนุ่มนวล ไม่คล่อง เป็นประเภทพูดน้อยต่อยมาก,อย่างไรก็ดี ตรงนี้ให้ความหมายด้านการศาสนาได้ด้วย แต่น่าจะเป็นความหมายเชิงวิทยาศาสตร์ คือสมาธิ นั่นเอง  เห็นได้เหมือนกันว่าเจริญสมาธิ(แบบสมาธิสากล)ได้.. และยังมีความหมายถึง เมื่อเข้าวัยชราภาพแล้วระวังการหกล้มหรือตกจากที่สูงแล้วเป็นเหตุให้เจ็บป่วยนาน อาจถึงอัมพาตไปได้ด้วย....และ ประเด็นดาวเสาร์(๗)มหาจักรแต่เป็นกาลกิณีนี้  ที่ยังกุมกับดาวมฤตยู(๐)ดาวอุปัติเหตุอันตรายอีกด้วยนั้น  ยังให้ความหมายถึงการที่ไม่ค่อยจะมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับคนชั้นต่ำคนนอกศาสนาอิสลาม(ที่อิสลามเรียกว่ากาฟิร์นั่นเอง), ไม่ค่อยถูกกับกรรมกรชาวนา,ชาวสวนยางพาราเท่าไรนัก ทั้งต้องระวังจะเกิดปัญหาจากคนระดับล่างๆดังกล่าว คือประชาชนทั่วไปชาวนาชาวสวน ข้าว ยางพารา นี้ .... และการที่ดาวอังคารดับสนิท(ทับราหูคู่ธาตุ)นั้นบอกถึงการทหาร-ตำรวจ, หรือการก่อการใดด้วยกำลังอาวุธ,หรือแม้กระทั่งการก่อการร้ายมุสลิมเอง, ที่จะเป็นจุดเกิดพลาดสำหรับชะตานี้ขึ้นมาถึงขั้นพังทะลายได้ ........

 

 

แต่จุดที่มีความหมายเห็นเด่นชัดเจนที่สุดสำหรับชะตานี้ก็คือดาวจันทร์(๒)ในดวงชะตา,(โปรดดูจันทร์หรือ ๒ ในดวงที่ 1 ของชะตานี้ในราศีธนู) ซึ่งตามวันที่ที่เกิดนี้ จันทร์สถิตราศีธนู  และอยู่โดดเดี่ยวจริง ๆ, (ไม่มีดาวกุม, ไม่มีดาวทับ, ไม่มีศุภเคราะห์เล็ง),  ที่เป็นประเด็นก็คือ จันทร์ดวงนี้อยู่ห่างจากดาวเกตุ(๙) ด้านหน้าถึง 4 ราศี,  ห่างจากดาวพฤหัสบดี(๕)-อังคาร(๓)-ราหู(๘) ที่อยู่ด้านหลังถึง 6 ราศี, ( ซึ่งตามหลักการโหราศาสตร์แล้ว  ไม่ให้ห่างเกิน 3 ราศี (แต่นี่ห่างหน้า 4 และหลัง 6 ราศี ทำให้จันทร์ว้าเหว่โดดเดี่ยวเดียวดายจริง ๆ)  แต่แม้กระนั้นยังมีความสัมพันธ์กับดาวคู่มิตรคือ พุธ(๔) โดยกระแสร่วมธาตไฟกันอยู่, ซึ่งแสดงความหมายเบื้องต้นว่า  อย่างไรก็ไม่ถูกทอดทิ้งโดดเดี่ยวเกินไป  ยังมีมิตรผู้หวังดีมาคบหาให้กำลังใจอยู่บ้าง  ...  แต่การที่จันทร์โดดเดี่ยวนี้ ในด้านดี จะหมายถึง  จินตนาการอันละเอียดอ่อน ความคิดคำนึงลุ่มลึก ...โดยรูปธรรม จะหมายถึงการชอบคิด จินตนาการไปถึงเรื่องนอกโลก หรือ ความลึกลับ  และแน่นอนสำหรับ วันมุฮัมมัดนอร์ มะทา จะหมายถึง การจินตนาการถึงพระเจ้าด้วย ...และอาจจะได้ยินพระสุรเสียงพระเจ้า มาสั่งให้ตั้งพรรคการเมืองประชาชาติก็ได้ (ในแบบเดียวกับ นบีมุฮัมมัด -  มหาเธ โมฮัมมัด  นั่นเอง)

 

 

กระนั้นดาวจันทร์(๒)ในดวงชะตาวันมูหะมัดนอร์ มะทานี้ยังเป็นประเด็นที่ล่อแหลมอย่างยิ่งในเชิงโหราศาสตร์ ...เพราะนี่คือจุดเปราะ...นับว่าเป็นจุดเปราะของดวงชะตานี้อย่างค่อนข้างแรง  และซึ่งให้ความหมายชัดเจนที่ตรงกับทฤษฎีจันทร์เกทรุมโยคเต็มที่(ห่างดาวด้านหน้า 4ราศี ด้านหลัง 6 ราศี ....เกิน 3 ราศีทั้งหน้าและหลัง  และยังไม่มีดาวคู่มิตร, ดาวศุภเคราะห์เล็ง  ทับเลย)  ซึ่งให้ความหมายถึงความค่อยเสื่อมลงไปของชะตาชีวิตนี้  ในที่สุดตอนท้าย ๆ ของชีวิตจะต้องตกต่ำ ตกจากตำแหน่ง...ต้องออกจากตำแหน่งที่สูงส่งลงไป, มักถูกทรยศหักหลัง ทั้งนี้กล่าวตามทฤษฎีจากคัมภีร์พฤหัสชาดก-จักรทีปนี ที่ถึงกับบอกว่า  แม้เป็นถึงพระราชา พระมหากษัตริย์ แม้จอมจักรพรรดิ  หากจันทร์(๒)เป็นเกทรุมโยค จะต้องตกจากตำแหน่งราชามหากษัตริย์ แม้จักรพรรดิในที่สุด...  ซึ่งอย่างไรก็ตามมีทฤษฎียกเว้นหรือแก้จุดอันตรายจากจันทร์เกทรุมโยคนี้ให้ ว่ามีจุดยกเว้น 2 ประการแล้วผลร้ายดังกล่าวจะเกิดขึ้นน้อย หรือรอดได้  คือ 1. หากจันทร์(๒)นั้นเป็นจันทร์เพ็ญ  2. หากว่าได้กระแสร่วมธาตุจากดาวพฤหัสบดี(๕) ก็จะพ้นจากอันตรายดังกล่าว

 

 

แต่สำหรับชะตาวันมุฮัมมัดนอร์ มะทา จันทร์(๒)เกทรุมโยคดวงนี้เป็นจันทร์ที่ไม่ได้ตำแหน่งอะไรเลย และไม่ใช่จันทร์เพ็ญตามข้อ1., และยังไม่ได้ร่วมธาตุกับดาวพฤหัสบดีอีกด้วย  แต่กลับอยู่ในตำแหน่งที่เป็นอริหรือภพที่6 จากดาวพฤหัสบดี(๕)มหาอุจ  และพฤหัสบดีมหาอุจอยู่ในตำแหน่งมรณะหรือภพที่ 8 แก่จันทร์เสียอีกนั่นก็คือความหมายของโทษหรือความผิดพลาดผิดหวังใหญ่โตอันเกิดจากลักษณะอริภพ-มรณภพ นั่นเอง ... ซึ่งก็ต้องนับว่าโชคร้ายจริง ๆ เพราะจันทร์นี้ก็ไม่ได้ตำแหน่งจันทร์เพ็ญ และไม่ได้รับกระแสความช่วยเหลือจากพฤหัสบดีมหาอุจครบทั้ง2 ประการแต่กลับมีโทษเสียอีก   

 

เพราะฉะนั้น สำหรับดวงชะตาวันมุหะมัดนอร์ มะทานี้  จึงจำเป็นที่จะต้องรู้เวลาเกิด  เพื่อที่จะได้ทราบตำแหน่งของดาวอีกดวงหนึ่งคือ ลักคณา(ถือเป็นดาวเหมือนกัน) ว่าอยู่ตรงไหนในท้องฟ้าจักรราศีโหราศาสตร์ ดูว่าจักร่วมธาตุกับจันทร์ หรือทับจันทร์เพื่อที่จะได้ช่วยบรรเทาความเป็นจันทร์เกทรุมโยคนี้ให้ได้บ้าง หรือไม่?

 

 

และประวัติที่เรานำมาวิเคราะห์หาเวลาเกิดหรือที่ตั้งลักคณา(ลั.)ก็คือประวัติการได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไทย  มาตลอด ๆ ดังต่อไปนี้

 

(1.)  เป็น รมว.คมนาคม (สมัยบรรหาร ศิลปะอาชาเป็น นรม.) เมื่อ 13 ก.ค. 2538 – 24 พ.ย.2539

 

ดวงที่ 3 ดวงจร                         

ดวงที่ 3 ดวงจร

วันที่ได้ตำแหน่ง รมว.คมนาคม

วัน๕ ที่ 13 ก.ค. 2538
ผล:  ลักคณามี%สูงน่าอยู่ราศีพฤษภ

 

 

(2.)  เป็นประธานรัฐสภา – ประธานสภาผู้แทนราษฎร 24พ.ย.2539 – 27 มิ.ย. 2543

 

ดวงที่ 4 ดาวจร

 

ดวงที่ 4 ดวงจร

วันที่ได้ตแหน่ง ประธานรัฐสภา – ประธานสภาผู้แทนราษฎร

วัน๑ ที่ 24 พ.ย. 2539

ผล:  พฤษภ

 

(3.)  เป็น รมว.มหาดไทย (ทักษิณ ชินวัตรเป็น นรม.) 3 ต.ค. 2545 – 10 มี.ค. 2547

ดวงที่ 5 ดวงจร

 

ดวงที่ 5 ดวงจร

วันที่ได้ตแหน่ง รมว.มหาดไทย(สมัยทักษิณ ชินวัตร นรม.)

วัน๕ ที่ 3 ต.ค. 2545 
ผล:  กรกฎ 

 

 

(4.)  เป็นรองนายกรัฐมนตรี (สมัยทักษิณ ชินวัตรเป็นนรม.) 10 มี.ค. 2547 – 6 ต.ค. 2547

ดวงที่ 6 ดวงจร

 

ดวงที่ 6 ดวงจร

วันที่ได้ตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี (สมัยทักษิณ ชินวัตรเป็น นรม.)

วัน๔ ที่ 10 มีนาคม 2547

ผล:   กรกฎ(5.)  เป็นรมว.เกษตรและสหกรณ์ (ทักษิณ ชินวัตร นรม.)       6 ต.ค. 2547 – 11 มี.ค. 2548

ดวงที่ 7 ดวงจร


ดวงที่ 7 ดวงจร

วันที่ได้ตำแหน่ง รมว.เกษตรและสหกรณ์การเกษตร

วัน ๔ ที่ 6 ต.ค. 2547

ผล:  กรกฎ

 

 

 

ข้อสรุปตำแหน่งที่ตั้งลักคณา

วันมูหะมัดนอร์ มะทา

 

จากระบบดาววันที่ได้ตำแหน่งต่าง ๆ  5 ตำแหน่ง นั้น  เห็นได้ว่า  ตำแหน่งลักคณาของ วันมูหะมัดนอร์ มะทา  น่าจะอยู่ 2 ราศีนี้เท่านั้น คือ 1.  ราศึพฤษภ,  2.  ราศี  กรกฎ

และครั้นมองที่ ตำแหน่ง รมว.มหาดไทย ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญของวันมูหะมัดนอร์ มะทา  และ รมว.เกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้ว  เห็นได้ว่า  ลักคณาที่ราศีกรกฎ มีความตรงประเด็นมากกว่าลักคณาที่ราศีพฤษภ  ฉะนั้น  ลักคณาดวงชะตาของวันมูหะมัดนอร์ มะทา จึงอยู่ที่ราศีพฤษภ เวลาเกิดอยู่ระหว่าง 08.48 – 10.48 น.,   ตามดวงชะตากำเนิดดวงที่ 8 ดวงกำเนิด ต่อไปนี้

 

 

ดวงที่ 8 ดวงกำเนิด

วันมูหะมัดนอร์ มะทา

 

 

ดวงที่ 8 ดวงกำเนิด

วันมูหะมัดนอร์ มะทา  

วันเกิด วัน๕, 11 พฤษภาคม 2487

เวลาเกิดโดยการคำนวณ  08.48-10.48 น.

ลักคณา  กรกฎ ธาตุน้ำ อัมพุช

 

 

 

คำพยากรณ์ดวงชะตาหลังได้ทราบเวลาเกิดและลักคณา

ดวงชะตาวันมูหะมัดนอร์ มะทา

 

เมื่อเราได้ทราบตำแหน่งลักคณาแล้ว ว่าอยู่ราศีกรกฎ ...ก็จะเห็นได้ว่า ลักคณาไม่ได้ไปทำการลดทอนภาวะด้อยของจันทร์เกทรุมโยคลงเลย   ไม่ว่าลักคณาจะอยู่ราศีกรกฎ หรือ  พฤษภ  ลักคณาหรือดาวดวงนี้ไม่มีส่วนในการโอบอุ้มประคับประคองจันทร์ที่โดดเดี่ยวเลย นอกจากนั้น การที่ลักคณาสถิตราศีกรกฎ  ก็จะได้พบเองเลยว่า   ตนุลักคณ์  ก็คือจันทร์เกทรุมโยคดวงนี้อีกด้วย   ฉะนั้น  ผลของจันทร์เกทรุมโยค ก็จะส่งผลอย่างเต็มที่  โดยเฉพาะในฐานะจันทร์เป็นตนุลักณ์ คือดาวประจำตัว  ที่ไปสถิตภพอริ หรือ ภพที่ 6 จากลักคณา (แปลว่าจะได้รับผลร้ายจากศัตรู หรือปัญหาสุขภาพจากโรคที่รักษาไม่หาย) ......แต่ในส่วนที่ได้ทราบจากลักคณาราศีกรกฎนั้น  ก็จะเห็นได้เลยว่า  สอดคล้องกับ  ระบบดาว ตามที่ได้พยากรณ์มาเฉพาะระบบดาวนั้น อย่างไม่ผิดพลาด (คำพยากรณ์ใต้ดวงชะตา ดวงที่ 1:ข้อพิจารณาความหมายของระบบดาวในดวงชะตา) ...ซึ่งต่อไปนี้ก็จะเป็นส่วนที่เสริมเพิ่มเติมไปจากคำพยากรณ์นั้น ......  จะได้พบว่า ชะตานี้มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งทางการเมืองของประเทศไทยค่อนข้างตรงและแนบแน่น   เป็นชะตาที่ถูกกับประเทศไทย  และจะได้ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการงาน การเมืองของประเทศไทยอย่างสำคัญมากซึ่งน่าจะถึงตำแหน่งสูงสุดคือนายกรัฐมนตรีได้,  แต่ที่ผ่านมาฝ่ายบริหาร ได้ไปถึงตำแหน่งรมว.มหาดไทย และถึงรองนายกรัฐมนตรีมาแล้ว ทางฝ่ายนิติบัญญัติได้เป็นสูงสุดคือได้ตำแหน่งประธานรัฐสภาและทั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว  ตามประวัติได้ดำรงตำแหน่งระดับสำคัญมาตามลำดับนับแต่ 1. รมว.คมนาคม 2. ประธานรัฐสภา-ประธานสภาผู้แทนราษฎร 3. รมว.มหาดไทย 4. รองนายกรัฐมนตรี  5. รมว.เกษตรและสหกรณ์ 

 

เขาออกจากตำแหน่งทางการเมืองมาตั้งแต่นั้นและวันนี้เขากลับมาอีกโดยเป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติ ที่ตั้งใหม่โดยได้รับอนุมัติจากกกต.เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2561 (ถือวันนี้เป็นวันกำเนิดพรรคประชาชาติ) มีคณะบริหารคือ พ.ต.อ.ทวีสอดส่อง เป็นเลขาธิการพรรค   ซึ่งคนผู้นี้ เป็นมุสลิม ผู้ที่ทางการไทยตั้งให้มีบทบาทอยู่ลับ ๆ เกี่ยวกับปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ในฐานะ  ผู้อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) มาจนถึงปัจจุบันนี้  ซึ่งในการพิจารณาดวงชะตาวันมูหะมัดนอร์ มะทา นี้ เราจะนำเอาดวงชะตาพรรคประชาชาติ  และดวงชะตาเลขาธิการพรรคมาดูประกอบด้วย

 

การที่ตั้งพรรคการเมืองในระบบประชาธิปไตยและวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นหัวหน้าพรรคจึงมีความหมายจริงถึงการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยได้   ประเด็นสำคัญก็คือ  ระบบดาวจรในระยะนี้  โดยเฉพาะในวันที่มีการเลือกตั้ง สส.ประเทศไทย วันที่ 24 มีนาคม 2562 นั้น ระบบดาวจรจะอำนวยให้วันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้กลับคืนมาเป็นใหญ่เป็นโตอีกครั้งถึงระดับ สูงสุดทางการเมืองคือนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่?  และผลการเลือกตั้งของพรรคมุสลิมนี้ จะเป็นอย่างไร ?

 

มาดูดวงชะตาวันเลือกตั้งกันก่อน  24 มี.ค.2562

 

ดวงที่ 9 ดวงดาวจร วันที่ 24 มี.ค.2562

 

ดวงที่ 9 ดวงดาวจร วันเลือกตั้ง

วันที่ 24 มี.ค.2562

 

โปรดดูดาวเสาร์(๗)จรในราศีธนู และมีราหู(๘)เล็งเข้ามาจากราศีเมถุน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการอ่านดวงชะตาในระยะที่มีการเลือกตั้งนี้  และที่จะชี้ผลของการเลือกตั้งของ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ออกมาอย่างชัดเจนอย่างไร   ก็จะเห็นว่าดาวเสาร์(๗)ดวงนี้ ได้ยกย้ายเข้าราศีธนูมาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 แล้วและจะอยู่ต่อไปในราศีธนูไปจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ความหมายก็คือ ตราบใดที่ดาวเสาร์(๗)ดวงนี้อยู่ในราศีธนู  ตราบนั้นย่อมหมายถึงความพังทลายลงไปของชะตานายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ยิ่งในระยะการเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 ยังมีดาวราหู(๘)จรเป็นดาวกาลกิณีจรสู่ภพที่ 12 ของดวงชะตา ส่งพลังเล็งสมทบดาวเสาร์(๗)จรในราศีธนูที่เบียดเบียนชะตาอยู่กลายเป็นสองเท่าของความเสียหายไปอีก ฉะนั้นเห็นได้ว่าระหว่างช่วงที่ดาวเสาร์(๗)อยู่ราศีธนู 2 ปีครึ่ง ระหว่าง 1 ธ.ค.2560 ถึง 5 ธ.ค.32563 นั้น การต่อสู้ทางการเมืองของคน ๆ นี้ยากจริง ๆ ที่จะประสบความสำเร็จ

 

ลองไปดูดวงชะตาของพรรคประชาชาติประกอบอีกดวงชะตาหนึ่งเสียก่อน

 

 

 

 

2. ดวงชะตาพรรคประชาชาติ

 

ดวงที่ 10 ดวงกำเนิด                       

ดวงชะตาพรรคประชาชาติ วันยื่นทะเบียนจดจัดตั้งพรรคแก่ กกต.

 

 

ดวงที่ 10 ดวงกำเนิด                       

ดวงชะตาพรรคประชาชาติ วันยื่นทะเบียนจดจัดตั้งพรรคแก่ กกต.

วันที่ 2 มีนาคม 2561 ให้เวลาดีที่สุดเวลา 09.30 น.ลักคณาอยู่ราศีเมษ

 

 

ดวงที่ 11 ดวงกำเนิด                       

วันที่กกต.อนุญาติให้จัดตั้งพรรคประชาชาติได้ .

 

 

ดวงที่ 11 ดวงกำเนิด  พรรคประชาชาติ                     

วันที่กกต.อนุญาติให้จัดตั้งพรรคประชาชาติได้ .

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ลักคณาอยู่ราศีพิจิก

 

จะเห็นว่าพรรคประชาชาตินี้ ไม่ว่าในวันยื่นจดทะเบียน วันที่ 2 มีนาคม 2561 ก็ตาม  ไม่ว่าวันที่กกต.อนุมัติตั้งพรรค วันที่ 29 ต.ค.2561 ก็ตาม(คือไม่ว่าจะเอาดวงไหนเป็นดวงกำเนิดก็ตาม) ตกที่นั่งที่เป็นจุดอ่อนที่สุด เนื่องจากดวงอาทิตย์(๑)ดับแสงทั้ง 2 ดวง แต่ที่กลายเป็นดวงเปราะไปอีก  ก็ตรงกันทั้ง2 ดวง(ดวงที่10-11) (หมายถึงพรรคจะหาความสามัคคีในพรรคยาก) ตกตำแหน่งเปราะตำแหน่งเดียวกับหัวหน้าพรรค วันมูหะมัดนอร์ มะทาเลย  นั่นคือ  ช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้งนี้เอง ที่จุดอ่อนที่เปราะบางของพรรค และพร้อมกับหัวหน้าพรรค จะพังทลายลงไปด้วยกัน  ซึ่งบอกถึงการล่มสลายลงของทั้งหัวหน้าพรรคและพรรคพร้อมกันในวันและวาระการเลือกตั้งนี้เอง

 

 

3. ดวงชะตา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง,

เลขาธิการพรรคประชาชาติ

 

ดวงที่ 12  ดวงกำเนิด

 

 

ดวงที่ 12  ดวงกำเนิด

ดวงชะตา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ

เกิดวันที่ 23 ก.ย. 2502,อ่างทอง ไม่รู้เวลาเกิด

 

ชะตาเลขาธิการพรรคประชาชาติ, พ.ต.อ.ทวีสอดส่องมองเพียงประเด็นเดียวที่กี่ยวข้อง โดยมองจากระบบดาว ไม่ต้องเวลาเกิดก็ได้  ก็เห็นได้ว่า เป็นคนที่มีดวงชะตาไม่ถูกกันกับหัวหน้าพรรค และทั้งไม่ถูกกันกับพรรคประชาชาติด้วย   โดยมองที่ดาวใหญ่ทั้ง 2 ดวง คือ  ดาวอาทิตย์ และ ดาวจันทร์ เป็นอริ มรณะแก่กันและกัน  แก่ทั้งหัวหน้าพรรค และทั้งพรรคเอง  ซึ่งเข้ากฎนี้แล้ว  ก็จะร่วมงานกันไปไม่ได้ดี  และในไม่นานนัก  ที่สุดก็จะต่างคนต่างไป แตกแยกกันไป การที่ไม่ถูกกันนี้ บอกความหมายของการทำงานร่วมกันไปได้ไม่นาน  ก็จะแตกแยกกันไปทั้งคนทั้งพรรค ....และสำหรับพรรคประชาชาติเอง นั้น  ยิ่งเป็นดวงชะตาพรรคที่มีความเปราะอย่างมาก  นั่นคือ  ขาดสามัคคีธรรมในพรรค ไม่มีใครที่จะอุทิศเพื่อการสร้างพรรคการเมืองขึ้นเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนั่นเอง

 

 

 

บทสรุปการพยากรณ์

หัวหน้าพรรค,พรรค,เลขาธิการพรรคประชาชาติ

 

ซึ่งดวงชะตาทั้งหมดนี้ก็จะบอกไปถึงเรื่องการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้  ที่น่าจะออกมาในทางที่ไม่สมหวัง  ทั้งดูจากดวงชะตาหัวหน้าพรรค วันมูหะมัดนอร์ มะทา  ดวงพรรคประชาชาติเอง  และ ดวงเลขาธิการพรรค  แล้วน่าจะไม่ประสบผลสำเร็จชนะใจประชาชนตามที่หวังเอาไว้เลย  สำหรับดวงชะตาหัวหน้าพรรคในระยะเวลานี้เองนั้น  ค่อนข้างบอกชัดเจนไปถึงภาวะที่เปราะอย่างมาก ที่นำไปสู่การพังสลายตกต่ำ  ภาวะที่ร้ายแรงแก่ตัวเอง  ซึ่งน่าจะส่งผลไปถึงความพังทลายของวิถีชีวิตทั้งหมดที่เหลือด้วยซ้ำ   ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากสภาวะของจันทร์(๒)เดิมในดวงชะตานั้น เข้าเกณฑ์เกทรุมโยค...ที่บอกถึงผลร้าย   แม้ที่ว่าเป็นราชา-มหากษัตริย์หรือจักรพรรดิ หากได้รับผลของจันทร์เกทรุมโยกจริงปราศจากข้อยกเว้นหรือเงื่อนไขให้แล้ว  ก็จะต้องตกจากตำแหน่งสูงส่งนั้นลงมาเป็นคนธรรมดา  ... ที่ส่งผลธรรมดา ๆ ก็คือความเปราะอย่างยิ่ง อุปมาเหมือนสะพานไม้ที่ผู  เพียงแต่รถปิ๊กอัพเบา ๆ วิ่งผ่านไปผ่านมาก็ไม่พอรู้สึกอะไร  แต่เมื่อไรเกินน้ำหนัก  รถบรรทุกหนักเข้ามา  ก็จะพังถล่มลงไปทันทีโดยไม่รู้ตัว   และสำหรับวันมูหะมัดนอร์ มะทาเวลานี้เป็นอยู่อย่างนี้  ความคิดหวังใฝ่สูงใดใดก็คงจะจบลงไม่มีอีกแล้วสำหรับชีวิตนี้  เพราะเหตุมาจากดาวเสาร์อันตรายนี้ เพิ่งเดินทางมาถึงในระยะนี้เอง โดยได้ใช้เวลาเดินทางมาเป็นเวลาถึง 25 ปี จึงมาถึงราศีธนูในวันที่ 1 ธันวาคม 2560  คือระยะ 1 ธ.ค.2560 ถึง 5 ธ.ค. 2563 จะเป็นครั้งหนึ่งครั้งเดียวของชีวิตนี้  และซึ่งจะทำชีวิตนี้พังลงตามกฎดาวจันทร์เกทรุมโยค   โดยเริ่มส่งผลร้ายมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 2560 แล้ว ระหว่างที่เสาร์(๗) จรทับจันทร์เกทรุมโยคอยู่ในราศีธนูระหว่าง 1 ธ.ค.2560 ถึง 5 ธ.ค.2563 นี้  ยังรับผลร้ายจากราหู(๘)จรกาลกิณีจรที่ยกย้ายสู่ราศีเมถุน วันที่22 ก.พ.2562 ไปอย่างสุด ๆ ชะตานี้จะไม่สามารถบรรลุผลใด ๆ ทางการเมืองตามที่ต้องการเลย และยังจะส่งผลต่อสุขภาพและการเงิน การใช้จ่ายอย่างมากมายหมดเนื้อหมดตัวไปอีก   รวมถึงสุขภาพจิต นั่นคือภาวะทางจิตประสาท  ตามที่ปรากฏในพื้นดวงชะตาอยู่แล้ว  ซึ่งจะมาเกิดขึ้นในระยะที่เสาร์(๗) ทับจันทร์(๒)ตนุลักคณา ในราศีธนู  มีราหูเล็งอยู่จากราศีเมถุนนั้นเอง    ...อย่างไรก็ดี ในการเลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค.2562 นั้น  พอมองเห็นได้จากจันทร์จร ในราศีตุลนั้นว่า สำหรับถิ่นดินแดนมุสลิมสามจังฃหวัดนั้น  ยังคงมีผลดีอยู่ น่าพอใจเลยทีเดียว กระนั้น ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะไปหลังจากนั้น ....

 

 

 

4. ดวงชะตา ทักษิณ ชินวัตร

 

ดวงที่ 13 ดวงกำเนิด

 

 

ดวงที่ 13 ดวงกำเนิด ทักษิณ ชินวัตร

วันเกิด ๓,26 กรกฎาคา 2492
ดวงเดิม โหรเดิมให้ลักคณาอยู่รา
ศีกันย์


สิ่งที่น่าสนใจสำหรับดวงชะตาอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้ในระยะนี้ก็คือ  ปรากฏมีความพยายามมาตั้งแต่กลางปี 2561 ถึงเวลานี้ ที่พยามยามหาทางจะกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอน และมีโอกาสอย่างมากในช่วงเวลานี้นี่เอง น่ามีความหวังอย่างยิ่งก็ระยะการเลือกตั้ง24 มีนาคม 2562 นี่เอง โดยดวงชะตาได้เปิดโอกาสให้อย่างมากโดยเฉพาะใน 3 เดือนนี้ คือเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม 2562 นี้เอง จนน่าจะได้กลับมาจริง ๆ  แต่เมื่อมองระบบดาวรอบทิศแล้ว  ก็จะไม่ได้ดั่งใจ ชะตาชีวิตที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ยังคงมีอุปสรรคปัญหา  การคิดกลับบ้านในระยะนี้น่าจะยังไม่สำเร็จ คงแอบมาครั้ง ๆคราว ๆ  เพราะมีประเด็นการกีดกั้นค่อนข้างแรง กำแพงหนาแน่นเจาะไม่ทะลุ   และครั้นเข้าถึง 26 กรกฎาคม 2562 แล้ว(เสาร์แปรทักษาเป็นกาลกิณีจรในราศีธนู) ก็เป็นอันยากไปกว่าเดิมอีก  จนน่าจะสิ้นหวังที่จะได้กลับประเทศไทย และมองไปได้ถึงการเร่ร่อนไปในต่างประเทศสำหรับทักษิณ ชินวัตร ในราว 3 ปีข้างหน้า  ฉะนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็คงจะบอกความหมายไปถึงการเมืองด้วย   นั่นคือความพ่ายแพ้ทางการเมืองของทักษิณชินวัตรตามมา และ ดูยากที่จะฟื้นตัวขึ้นมาอีกได้ ในอนาคต 3- 4 ปีข้างหน้า..(สำหรับนักศึกษาโหราศาสตร์ ดวงชะตาทักษิณ ชินวัตร นี้มีจุดน่าศึกษาอย่างมากอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่อง การเงิน...ที่มีความสลับซับซ้อน  หลายอย่าง..ที่ต้องใช้หลักวิชาที่ละเอียดอ่อนจริง ๆ จึงจะเข้าใจ  และเราได้ศึกษาจากดวงชะตาท่านทั้งหลายเหล่านี้ล้วนได้ความรู้ใหม่ ๆ ทั้งสิ้น นับว่าน่าขอบคุณท่านเจ้าของดวงชะตาเป็นอย่างสูง)

 

  • ชลัมพุช โหรชนบท
     2 ก.พ. 2562, 08.00 น.

 

 

 

 

 

 

 
สารบาญโหราศาสตร์

ประยุทธจันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะครบ8ปีศาลจะสั่งออกจากตำแหน่งหรือไม่?
ดวงชะตาหมอปลา กับ หลวงปู่แสง มีอะไรแตกต่าง น่าสนใจอะไรบ้าง?
ดวงชะตานักร้องสาวแตงโม ตกเรือเสียชีวิตต่อหน้าเพื่อน 5 คน ดวงชะตาเป็นอย่างไร ?
โหราศาสตร์ 27 พยากรณ์นักการเมือง พรรคศรีวิไลย นายมงคลกิตติ สุขสินธรานนท์
โหราศาสตร์ พยากรณ์การเมืองไทย พ.ศ.2565(ตอนที่ 1) ชลัมพุช โหรชนบท 3 ก.พ. 2565
ดวงชะตา ลิซ่า ปราณปรียา มโนบาล
แพทองธาร ชินวัตร จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่? มาสู่การเมืองหวังเป็นใหญ่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่?
ดวงชะตา ลิซ่า ปราณปรียา มโนบาล ดวงชะตาที่รับกระแสดาวทั้ง 9 ดวงเต็มที่จะเด่นดังมีชื่อเสียงไปทั่วโลก
โหราศาสตร์ 26 ประยุทธจะผ่านอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ชะตาปิยบุตร ณัฐวุฒิ ทักษิณ ส.ศิวรักษ์,ธรรมนัส พรหมเผ่าจะตกงาน
(ข่าวล่าโหราศาสตร์ไทย) ข่าวดีโหราศาสตร์ไทย เผยแผ่โหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์ศาสตร์ ไป 44 ภาษาทั่วโลก คนทั่วโลกถามปัญหาและรับคำตอบโหราศาสตร์ได้ผ่านเวบไซต์นี้
โควิด-19จะจบลง จตุพรร้ายหนัก ทักษิณชะตากุด เสรีพิสุทธิ์จะแตกพังทลาย ประวิตร-ประยุทธจะได้เป็นนรม.ต่อ สตรีผู้สูงศักดิ์จะป่วย
ชะตานางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ บอกไปถึงลูกจะตกต่ำ, ชลน่าน ศรีแก้ว, เพนกวิน ผริษฐ์ ชีวรักษ์, อานนท์ นำพา
พล.อ.ประยุทธ กรณีอยู่บ้านหลวง จะโดนศาลสั่งออกจากตำแหน่งหรือไม่ ชวน หลีกภัย จะได้เป็นนายกระยะนี้ สุดารัตน์ หมดหวัง จุลินทร์ ธนาธรแตกปิยบุตร ช่อ ไป3ปีข้างหน้า
ทรัมพ์ กับ ไบเด็น ใครจะชนะ 3 พ.ย.2563 ไบเดน จะชนะ ได้เป็นประธานาธิบดีคนที่ 46 ของสหรัฐอเมริกา
ไทยจะมีชื่อเสียงจากโควิด แต่วิตกจะมีเรื่องร้ายแรงทางการเมือง รัฐบาลจะเอาตัวไม่รอด โควิดไทยจะยุติลงในเดือน เมษายน2564 การเมืองจะดีร้ายอย่างไรฟังคำพยากรณ์จากดวงชะตาประเทศไทยและบุคคลสำคัญการเมือง 20 ดวงชะตา จะมีรัฐบาลใหม่มาแทนรัฐบาลประยุทธหรือไม่ ?
ดาวรวมพลังแน่นท้องฟ้า ตรึงทุกทิศทั่วโลก ก่อเกิดไวรัสร้ายอู่ฮั่น(โควิด-19)ทำลายโลก พยากรณ์วัฒนา เมืองสุข 5 ข้อหนักมาก
คำพยากรณ์นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตรแสงกนกกุล นางพรรณิกา วาณิช พรรคอนาคตใหม่ หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค จะแตกกันไปคนละทิศ
(คำพยากรณ์) นายอนุทิน ชาญวีระกุล หน.พรรคภูมิใจไทย ดวงชะตาเป็นอย่างไร จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่?
(วิวาทะทางโหราศาสตร์) คำพยากรณ์เนื่องจากดาวพฤหัสกำลังจะยกย้ายสู่ธนูโหรทั่วไปว่าฝ่ายค้าน ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จะดีเด่นพบความสำเร็จเป้าหมายยิ่งขึ้นผิดจากที่ท่านทำนายไว้แบบตรงข้าม ประยุทธจะเจอดาวดับ5ดวง ความหมายคืออะไรแน่?
(หลักวิชาโหราศาสตร์)จะมีการยกย้ายราศีของดาวใหญ่2ดวงเดือนพย.-ธค.63 ดาวพฤหัสบดี กับดาวเสาร์จะเกิดอะไรต่อใครและประเทศไทยครับ
(คำพยากรณ์)ดวงชะตาพรรคฝ่ายค้าน-รัฐบาล ใครจะชนะการเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 พล.อ.ประยุทธชนะจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30
(คำพยากรณ์)การลอบสังหารพล.อ.ประยุทธ, ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
(คำพยากรณ์)ดวงชะตาท่านจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
(คำพยากรณ์)ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
(หลักวิชาโหราศาสตร์)คำถามเกณฑ์ดวงชะตาถูกลอบสังหาร พล.อ.ประยุทฅธ์ จันทร์โอชา ทักษิณ ชินวัตร
(คำพยากรณ์)กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
(คำพยากรณ์)ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
(คำพยากรณ์)ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
(หลักวิชาโหราศาสตร์) ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ราชวงศ์จักรี ฤกษ์ที่เหมาะควรตามหลักโหราศาสตร์
(หลักวิชาโหราศาสตร์-คำพยากรณ์) ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
(คำพยากรณ์) ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
ดวงชะตานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2558 ไป
(บทวิเคราะห์พิเศษ) วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
(บทวิเคราะห์พิเศษ) วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
(วิวาทะทางโหราศาสตร์) หลักวิชาโหราศาสตร์ ข้อโต้แย้งทางโหราศาสตร์: ประเด็นฤกษ์ล้มรัฐบาลวันที่ 8 ต.ค.2556 -โหรอาหรับทำนายทักษิณพบจุดจบ
(อิทธิพลของดวงดาวต่อชีวิตมนุษย์นั้นคือหลักโหราศาสตร์) ตอบคำถามชีวิตของคนเราต้องเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?คำอธิบายเบื้องต้นของความเข้าใจโหราศาสตร์ (นศภ...........)
(งานวิจัยโหราศาสตร์) หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ รวมดวงชะตาคนสำคัญระดับกษัตริย์และผู้นำชาติทั่วโลก ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์ วิจัยจากระดับกษัตริย์ทั่วโลก
(หลักวิชาโหราศาสตร์) โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
(หลักวิชาโหราศาสตร์-คำพยากรณ์) ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดินปลายปี 2557
(วิวาทะทางโหราศาสตร์) ว่าดวงอภิสิทธิ์จะฟื้นจะกลับมาได้ดีอีกครั้งหลังวัย50ปี
ชะตาหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ทำไมจตุพรไม่ติดโผรมต.? ยิ่งลักษณ์มีสมัยที่2หรือไม่?วิเคราะห์หมอดูวิกลจริต
ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา อมาตย์อีกคนหนึ่ง ดวงเป็นอย่างไรบ้าง?
ยืนยันไฟไหม้หรือวินาศภัยครั้งใหญ่ในกทม. 16 ธ.ค.2555หรือไม่?
(คำพยากรณ์)พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
(คำพยากรณ์) ดวงชะตาพล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กห.รัฐบาลยิ่งลักษณ์
ปีนี้น้ำจะท่วมเยอะกว่าปี2554-จะเกิดสงครามกลางเมืองเดือน11 จริงหรือ?
(คำพยากรณ์) ทักษิณจะได้กลับบ้านหรือไม่? เมื่อไร?
ประเด็นความขัดแย้งครั้งใหญ่ทางโหราศาสตร์ โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงระดับเลือดนองท้องช้าง จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
(คำพยากรณ์) ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
สถานการณ์สินามิน้ำจืด2554จะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด?
มองระดับต่อไปของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยิ่งลักษณ์
คำตอบประเด็นสินามิอีกครั้ง
(คำพยากรณ์)การเลือกตั้งทั่วไป 3 ก.ค.2554 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย
(คำพยากรณ์) การเลือกตั้งทั่วไป 3 ก.ค. 2554 พรรคเพื่อไทยจะชนะประชาธิปัตย์ท่วมท้น
(คำพยากรณ์) กระทู้ถามเรื่อง3นายกราศีกันย์ อภิสิทธิ์ บรรหาร และทักษิณ
(คำพยากรณ์) ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา 25 ก.พ.2544
(คำพยากรณ์) ดวงชะตาประเทศไทย พ.ศ.2554 จะเกิดเหตุร้ายแรง11ประการรวมสินามิอีกครั้ง
(พยากรณ์) ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่? ได้แต่ไม่ครบ อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
(บันทึกดวงชะตานักการเมืองไทย) ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
(บันทึกดวงชะตานักการเมือง27ดวง) ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ขอให้ตรวจสอบดวงชาตาประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 อีกที
ดวงชะตาประเทศไทย : พยากรณ์เหตุการณ์ 6 ธ.ค.2551
(คำพยากรณ์) ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
(คำพยากรณ์ประเทศไทย) พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
(คำพยากรณ์) ภราดร-นาตาลี
พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 7 :บทสรุปชาตาดร.ทักษิณ ชินวัตร article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 6 บันทึกดวงชาตาประเทศไทย30พ.ค.2550 เหตุการณ์ม็อบไล่รัฐบาลทักษิณ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 2 บันทึกเหตุร้ายของบ้านเมืองทสึนามิ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 1:พื้นชาตา ความเป็นไปในอนาคต articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----