ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


(คำพยากรณ์)ดวงชะตาพรรคฝ่ายค้าน-รัฐบาล ใครจะชนะการเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 พล.อ.ประยุทธชนะจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30

 โหราศาสตร์

 

 

 

การพยากรณ์การเมืองไทย

ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?

 

 

 

 

 

1.  พรรคเพื่อไทย

ตามดวงชะตาพรรคเพื่อไทย ปรากฏอยู่แล้วในเรื่องความเปราะ คือ เปราะอยู่แล้วเรื่องความสามัคคีร่วมหมู่หรือร่วมเป็นร่วมตายของสมาชิกพรรค  ครั้นมาระยะเลือกตั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 วันที่ดาวเสาร์(๗)จรยกย้ายเข้าราศีธนู  จากนี้เองยิ่งไปเน้นเรื่องความเปราะนี้เข้าเต็มที่  ทำให้พรรคเพื่อไทยแตกกันกระจัดกระจายไปหมด ไม่มีชิ้นดี  และด้วยอำนาจดาวร้ายประสานกัน(เสาร์จรทับจันทร์เดิม)  พรรคนี้จะไม่สามารถรวมกันได้เป็นปึกแผ่นได้เลย  เห็นได้ถึงความกระจัดกระจาย แตกแยก  เหินห่างของสมาชิกไปตลอด จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563  จึงจะสุดสิ้นภาวะกระจัดกระจายนี้ลง   มองจากสถานการณ์นี้ ถามว่ามาจากเหตุอะไร  ก็น่าจะบอกได้ว่า ส่วนหนึ่งน่าเป็นผลมาจากการเลือกตั้งครั้งนี้นั่นเอง  หากผลการเลือกตั้งออกมาดี สำหรับพรรคเพื่อไทย หรือการที่พรรคเพื่อไทยได้ประสบผลสำเร็จได้เป็นรัฐบาลแล้ว ก็น่าจะไม่ส่งผลให้ต้องกระจัดกระจายกันไป ตามผลของดาว เช่นความหมายของดาวที่ว่านี้  ซึ่งจะกินเวลาถึง 3 ปี จึงจะมาสู่ความราบเรียบ โดยกินเวลาตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค.2560 ไปถึง 5 ธ.ค.2563

 

ดวงที่ 1 ดวงกำเนิด

 

 

 

ดวงที่ 1 ดวงกำเนิด 
ดวงพรรคเพื่อไทย

 

2.  การย้ายราศีของดาวพฤหัสบดี(๕) จากราศีตุลสู่ราศีพิจิกนับแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา บ่งบอกถึงการลดฐานะลดศักดิ์ศรีของพรรคเพื่อไทยลงไปจากเดิม และเป็นเช่นนี้ไปใน 2 ปีข้างหน้า   นี่ก็เป็นสิ่งบอกเหตุ ที่ส่อถึงผลการเลือกตั้ง 24ก.พ.2562นี้ ว่า  พรรคเพื่อไทยคงจะผิดหวัง คงไม่ได้ประสบผลสำเร็จตามที่ต้องการแน่

 

3.  มองจากวันที่เลือกตั้ง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 โดยตรง  ปรากฏว่าระบบดาวในจักราศี   มีดาวร้ายราหู(๘) ได้แปรทักษาเป็นดาวกาลกิณีจรสำหรับพรรคเพื่อไทย แล้วโคจร ยกย้ายราศีมาสู่ราศีเมถุน  และเป็นการบังเอิญเหลือเกิน ที่มาร่วมธาตุกับราหู(๘)เดิมในราศีกุมภ์(จึงเท่ากับมีราหูร้าย 2 ดวงร่วมกันทำร้ายพรรคเพื่อไทย พลังร้ายจึงเป็น 2 เท่า) แล้วบังเอิญดาวพุธ(๔)จรเข้าทับราหู(๘)เดิมในราศีกุมภ์  ทอกระแสถึงลักคณาที่กุมกับพุธ(๔)เดิมในราศีตุลอย่างเต็มที่ ซึ่งบอกความหมายว่า  พบคู่แข่งมากมายหลายพรรคการเมืองหลายนักการเมืองอุตลุตไปหมด มีการโฆษณาด่าทอ หาเรื่องร้ายใส่ความเอากับพรรคเพื่อไทยอย่างมากมาย  และถูกเปิดเผยเบื้องหลังที่มีมาอย่างไม่ขาดสายและทั้งมีการกล่าวหาใส่ความเป็นการฟ้องร้องคดีไปอีกอย่างอุตลุต นี่แหละบอกถึงความยากลำบาก อุปสรรค ปัญหานานาประการ จากคู่แข่ง คู่ศัตรูในการเลือกตั้งครั้งนี  นอกจากนี้ก็คือความหมายที่เห็นได้ว่า พรรคเพื่อไทยในระยะเลือกตั้ง 24ก.พ.2562  นั้นได้ห่างไกลไปจากภาระการงานของประเทศไทย จนเห็นได้ว่า พรรคเพื่อไทย น่าจะไม่ได้เข้ามามีส่วนอะไรกับการบริหารประเทศเลยในผลการเลือกตั้งครั้งนี้และต่อไปอีกราว 2 ปีข้างหน้า

 

ดวงที่ 2 ดวงกำเนิด

 

 

 

ดวงที่ 2 ดวงกำเนิด

ดวงชะตาคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์

 

4.  ผู้ทำหน้าที่ผู้นำของพรรคเพื่อไทยขณะนี้ คือคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์  ผู้มีดวงชะตากำเนิดวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2504  นั้น....  แม้ว่าในดวงชะตาจะได้มีดาวใหญ่ทรงอำนาจคือดาวอาทิตย์(๑) เป็นมหาอุจ ก็ตาม แต่บังเอิญสภาวะทักษากำเนิด วันจันทร์ ทำให้ดาวอาทิตย์มหาอุจกลายเป็นดาวร้าย เป็นกาลกิณีไปเสียอย่างน่าเสียดาย(หากเกิดวันพฤหัสบดีหรือวันอังคารจะได้เป็นใหญ่เป็นโตยั่งยืนนานชั่วชีวิต) และใช่แต่เท่านี้ ดาวอาทิตย์(๑)กาลกิณีเดิมมหาอุจยังกุมกับดาวพุธ(๔) แล้วโดนกระแสอย่างแรงโดยการร่วมธาตุจากดาวราหู(๘)เดิมในราศีสิงห์อีกด้วย และ ครั้นมาถึงวันเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ก็ปรากฏว่าพุธ(๔)จรกลายเป็นดาวร้ายคือเป็นกาลกิณีจร จรมาถึงราศีกุมภ์พอดี และจากจุดนี้กระแสกาลกิณีจรของพุธทอกระแสไปปะทะราหู(๘)ทั้ง 2 ดวง  โดยเล็งราหูเดิมในราศีสิงห์ และร่วมธาตุกับราหูจรในราศีเมถุนอย่างเต็มที่ โดยมีกระแสกาลกิณีจรจากพุธ(๔)จร คือกระแสความเหน็ดเหนื่อย ยากลำบาก เชื่องช้าถดถอย การขาดความร่วมมือในกิจการงาน การกลั่นแกล้งไม่เต็มใจสนับสนุน และยังอาจเป็นเรื่องราวคดีความต่าง ๆ แทรกแซงอานุภาพไปตลอดดวงชะตา  อย่างไรก็ตาม  ในช่วงเวลาต่อจากวันเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ไปเล็กน้อย  ครั้นดาวพฤหัสบดีเสิร์ดสู่ราศีธนู ในวันที่ 3 มีนาคม 2562 และอยู่ในราศีธนูต่อไปถึง25 พ.ค.2562 จึงพักร ทำให้สถานะของคุณหญิงสุดารัตน์ กระเตื้องขึ้นมาสู่จุดสำคัญของการนำอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งน่าเป็นความหมายของการเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง ของประเทศไทย ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง  ซึ่งน่าจะอยู่ในส่วนของตำแหน่ง หัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน หรือ ตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโดยตรงก็ได้ 

 

 

5.  มาดูดวงชะตา พรรคประชาธิปัตย์ 
และนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  

ค่อนข้างจะเห็น ได้พบความจริงว่า พรรคประชาธิปัตย์นี้ ตราบที่มีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะอยู่แล้ว เขาเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดกับการเป็นหัวหน้าพรรคนี้ตลอดไป คงไม่มีใครอื่นที่เหมาะสมกับการเป็นหัวหน้าพรรคเท่าเขา  

 

ดวงที่ 3 ดวงกำเนิด

 

 

ดวงที่ 3 ดวงกำเนิด
ดวงชะตาพรรคประชาธิปัตย์

 

 ทั้งนี้ก็เป็นเพราะพรรคและหัวหน้าพรรคคนนี้ มีดาวใหญ่ร่วมชะตากันดวงสำคัญถึง2ดวงคือ จันทร์(๒)มหาอุจ ทับกันในราศีพฤษภ  พรรคมีจันทร์มหาอุจ หัวหน้าพรรคก็มีจันทร์มหาอุจที่ทับกันสนิท พอดี    ยังไม่แค่นี้  ยังมีดาวอาทิตย์(๑)ของพรรคประชาธิปัตย์ และดาวอาทิตย์(๑)ของหัวหน้าพรรคร่วมธาตุกันอีกด้วย  นี่แหละคือความผูกพันกันแน่นสนิทระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ   และความผูกพันนี้ ก็ปรากฏในวันเลือกตั้งครั้งนี้ 24 ก.พ.2562 อย่างชัดเจนไปด้วย ปรากฏจากกระแสดาววันเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ว่า ทั้งพรรคประชาธิปัตย์และหัวหน้าพรรคคนนี้ ต่างได้ประสบสิ่งที่เรียกโดยภาษาโหราศาสตร์ว่า ความสำเร็จ ด้วยกัน อย่างที่เป็นที่พอใจของพรรคและหัวหน้าพรรคเลยทีเดียว  อันเนื่องมาจากทั้งพรรคและหัวหน้าพรรคคนนี้ ได้รับกระแสอย่างแรงจากดาวพฤหัสบดี (๕)จรมหาจักรในราศีพิจิก  พร้อมกันอย่างเต็มกระแสแรงเลยนั่นเอง .

ดวงที่ 4 ดวงกำเนิด

 

 

ดวงที่ 4 ดวงกำเนิด

ดวงชะตานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

...แล้วนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งหรือไม่เล่า?   พิจารณาผิวเผินก็เห็นว่ามีสิทธิ์  แต่ยังตอบตามนี้ไม่ได้  ต้องไปดูดาวตนุลักคณ์หรือดาวพุธ(๔)ดาวประจำตัวชะตานายอภิสิทธิก่อนว่าอยู่ในสถานะอะไร เพื่อดูก่อนว่ามีวาสนาบารมีถึงหรือไม่ และมีตัวลดทอนอำนาจตรงนี้ลงไปเพียงไรหรือไม่  ..ไปดูดาวประจำตัวของเขาก่อน และก็ได้พบว่า ดาวประจำตัวของเขา คือดาวพุธ(๔) ในวันเลือกตั้งสถิตอยู่ในราศีกุมภ์ ภพที่ 6 จากลักคณา แสงดาวไม่ถึงลักคณาในราศีกันย์ ปรากฏว่าอยู่ท่ามกลางอริ หมู่อมิตร มีดาวมิตรคือจันทร์จรอยู่ราศีตุลร่วมธาตุ  ซึ่งบอกความหมายว่าอยู่ท่ามกลางอริหรือหมู่ศัตรูภพที่ 6 นั่นก็แปลว่าเรามีเสียงสนับสนุนน้อยหรือแทบไม่มี น่าเป็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้รับเลือกตั้งเข้ามาน้อยนั่นเอง ดวงชะตาจึงบอกว่ามาอยู่กลางพรรคอื่นเขา  เรามาอยู่ค่อนข้างโดดเดี่ยว นั่นเอง   และณราศีกุมภ์นี้เอง ยังมีเรื่องที่ร้ายแก่ดวงชะตาอภิสิทธิ เวชชาชีวะไปอีกหลายเรื่อง  โดย เป็นที่รวมกระแสร้ายของดวงดาวหลายคู่ ที่ล้วนส่งผลร้ายแก่นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ นับตั้งแต่  มีดาวอาทิตย์(๑)ซึ่งจรมาเป็นกาลกิณีจร มาทับดาวพุธ(๔)ตนุลัคณ์จรเข้าไปอีก  นี่บอกถึงบารมีทางอำนาจวาสนาว่าตกต่ำลง โอกาสที่จะได้เป็นใหญ่ถูกบดบัง เพราะสภาวะกาลกิณีคุมอยู่  ประการที่ 2 ดาวอาทิตย์(๑)กาลกิณีจร เปล่งกระแสถึงดาวอังคาร(๓)เดิมในราศีเมถุน แสดงถึงศัตรูคู่แข่งแรงกล้าไม่ประนีประนอมเลย อาจสร้างความเจ็บปวด เจ็บแสบให้เจ้าชะตาอย่างแรงในการเลือกตั้งครั้งนี้  ประการที่ 3 ดาวพุธ(๔) ตนุลักคณ์ในราศีกุมภ์นี้พบกับกระแสแรงของดาวราหู(๘)ถึง2ดวงคือทั้งดวงเดิมและดวงจรทับกันในราศีเมถุน  ซึ่งราศีเมถุนนี้เอง ใช้พิจารณาถึงตำแหน่ง อันเป็นตำแหน่งกัมมะ ภพที่ 10 ของชะตาอภิสิทธิ์ ซึ่งหมายถึงงานการอาชีพ หรือตำแหน่งรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีนั่นเอง ซึ่งได้พบว่าได้เกิดปัญหาอย่างยากที่จะแก้ไขหรือเอาชนะได้จากผลของดาวดังกล่าวมา  อันเกิดจากคู่แข่งขันแรงมาก ศัตรูแรงมาก จนเราน่าจะขยับเขยื้อนไม่ออกเลย จนน่าจะชวดตำแหน่งการงานการเมืองที่สำคัญไปหมด  นี่คือประเด็นสำคัญ 3 ประการ ที่ลดทอนอำนาจ บารมีของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ลง  และ  ครั้นเข้าวันที่ 3 มีนาคม 2562  เมื่อดาวพฤหัสบดีเคลื่อนออกไปจากราศีพิจิก ... ความหวังทุกอย่างของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และทั้งพรรคประชาธิปัตย์ อันเกี่ยวกับตำแหน่งทางการเมืองก็หมดลง..ฉะนั้น ชะตานี้จะชวดตำแหน่งทางการเมืองไปหมดในระหว่างวันที่ 3 มีนาคม – 25 พ.ค. 2562 ชะตาหาค่ามิได้  อย่างไรก็ตามชะตาพรรคประชาธิปัตย์และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระยะนี้ไป จะมีลักษณะขึ้น ๆ ลง ๆ ไปจนถึงเดือนตุลาคม 2562 จึงจะเข้าสู่เสถียรภาพ อันเป็นผลจากการห่างเหินไปจากบทบาทหน้าที่โดยตรงทางการเมืองไปแล้ว

 

 

6.  ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา  

ปรากฏว่า ตั้งแต่อายุครบ 64 ปีเต็มวันที่ 21 มีนาคม 2561 เป็นต้นมาถึงวันเลือกตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2562   ดาวประจำตัวคือดาวเสาร์(๗)เดิมมหาอุจ ได้โคจรลงสู่ภพที่ 12 ของดวงชะตาที่ได้ชื่อว่าภพวินาสน์ เท่านี้ก็ถือว่าร้ายแรงตกต่ำอยู่แล้ว  แต่ดาวเสาร์(๗)ดวงจรนี้ก็ยังได้แปรสภาพทักษาร้ายไปอีกด้วย คือเป็นกาลกิณีจร   มองณจุดนี้ แค่นี้ ก็เห็นได้ว่าร้ายและยากที่จะประสบความสำเร็จในทางการเมืองไปได้  วันเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 น่าเป็นวันที่เจ้าชะตานี้ประสบความปราชัยไปแบบหมดประตูสู้ไปเลย    นี่น่าเป็นไปตามความหมายของดาวประจำตัวที่ตกต่ำและทั้งยังสภาพร้ายแรงโดยเป็นกาลกิณีจรอีกด้วย 

 

ดวงที่ 5 ดวงกำเนิด 

 

 

ดวงที่ 5 ดวงกำเนิด

ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา

 

 

ดวงที่ 6 ดวงจร

 

ดวงที่ 6 ดวงจร

ดวงชะตาดาวจร วันเลือกตั้งไทย 24 ก.พ.2562 

......แต่เราจะดูเฉพาะตรงนี้ก็จะไม่รอบคอบพอ สำหรับชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชานี้..... แม้ดาวประจำตัวจะตกต่ำขนาดนี้ก็ตาม  ...เห็นดาวตกเหวไปก็ตาม..จะคิดว่าตาย อันตรายร้ายแรงถึงชีวิต ก็น่าคิดจริง.....  แต่สำหรับชะตานี้เมื่อมองตามดาวตกไป  กลับได้พบว่าที่ภพวินาสน์อันเป็นเหวลึกอันตรายนั้น ได้มีดาวมหามิตรคือราหู(๘)เดิมรอรับอยู่ที่ก้นเหวนั้น เป็นราหู(๘)เดิมธาตุลม ในราศีธนูธาตุไฟ  เมื่อเสาร์(๗)ตนุลัคณ์ ธาตุไฟหล่นลงมาก็จึงมีมหามิตรรับเอาไว้ได้และยังเป็นระบบธาตุที่ผสานเกื้อกูลกันดีอีกด้วย คือ ราหูธาตุลม บวกเสาร์ธาตุไฟในราศีธนูธาตุไฟ จึงนอกจากไม่เป็นอันตรายก็ยังมีการเยียวยากันอย่างดีอีกด้วย  ซึ่งเมื่อแปลความหมายทางการเมืองต่อไป  ก็คือ มีการซุ่มตัว คบคิดแผนการเมืองต่อไปแบบลับ ๆ มีแผนลับลึกซึ้งที่คิดเอาชนะต่อไปอีก  ...และแล้ว มีมากไปกว่านั้นคือมีดาวราหู(๘)จรมาสมทบอีกดวงหนึ่ง คือราหู(๘)จรยกย้ายราศีจากราศีกรกฎเข้าสู่เข้าสู่ราศีเมถุนก่อนวันเลือกตั้ง 2 วัน คือวันที่ 22ก.พ.2562 ราหู(๘)จรยกย้ายราศีเข้าสู่ราศีเมถุน ผลก็คือมีมหามิตรมาช่วยอีกแรงหนึ่งเป็น2เท่าไปเลย  เป็นราหู(๘)ธาตุลม 2 ดวง ดวงเดิมกับดวงจร ก็ส่งผลแรงกว่าเดิมไปอีกเป็น2เท่า...ซึ่งในกรณีการช่วยของมหามิตรใหญ่รวมตัวกันมาช่วยนี้ มองในประเด็นตนุลักคณ์เป็นกาลกิณีจร ก็แปลได้ว่าเจ้าชะตาอาจจะไม่ได้รู้ในแผนงานที่มหามิตรทำให้เลยก็ได้  รูปธรรมก็อาจจะเป็นว่าพล.อ.ประยุทธ จะไม่รู้แผนการเมือง หรือไม่ได้คิดแผนเองเลย  ไม่ได้คิดที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเอฃเลย  แต่มีพรรคอื่น เพื่อนอื่นผู้มีอำนาจอื่นคิดให้ทั้งสิ้น  ก็เป็นได้ส่วนความหมายหนึ่งเหมือนกัน    นี่คือการช่วยของดาวมหามิตร 2 ดวง ราหู(๘)เดิม  ราหู(๘)จร   ซึ่งไม่เท่านั้นในวันเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562  ยังมีดาวพฤหัสบดี(๕)จร โดยพลังมหาจักร ในราศีพิจิก ซึ่งอยู่ในตำแหน่งภพที่ 11 ของดวงชะตาราศีมังกร  แล้วประสานอย่างแรงกับอาทิตย์(๑)ในราศีมีน  นี่แหละ หนุนอย่างเต็มที่อีกด้วยและพลังนี้เองบ่งบอกถึงชัยชนะ น่าส่งผลแด่ชัยชนะและตำแหน่งสูงสุดทางการเมือง คือนายกรัฐมนตรีคนต่อไป  ....อย่างไรก็ดี ตามดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา  ได้สร้างปัญหามาร่วมปีแล้ว  แม้ขณะนี้เองและในวันเลือกตั้งเอง  แต่มาบัดนี้จวนหมดลงอันเนื่องมาจากสภาพดาวกาลกิณีของตนุลักคณ์จะหมดลงแล้ว กลายเป็นมนตรีจรแทนในวันเกิด 21 มี.ค.2562 นั้นแหละพ้นปัญหาทุกประการ

 

7. ดวงชะตาประเทศไทย 

ดวงที่ 7 ดวงกำเนิด

 

 

ดวงที่ 7 ดวงกำเนิด
ดวงชะตาประเทศไทย

 

 ...และครั้นมองดูดวงชะตาประเทศไทยประกอบกับดวงชะตานักการเมืองและการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562   จะได้พบว่าชะตาประเทศอยู่ในสถานะของความไม่แน่นอน สถานการณ์ของประเทศไทยจะปั่นป่วนมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2561 มาแล้ว ..แต่ไม่อันตราย  และบัดนี้ ก็กำลังจะมาสู่สถานการณ์ความสงบลง  โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2562  เป็นต้นไปถึงวันที่ 25 พ.ค. 2562 ซึ่งในระหว่าง 3 เดือนนี้แหละที่น่าจะได้มีคณะรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นมาบริหารประเทศ  และจากนี้ไปก็จะสงบ เจริญและก้าวหน้า  เข้า 5 ธ.ค.2563 แล้ว นั้นจะเป็นวาระที่จักได้สถาปนาความมีเสถียรภาพยั่งยืนมั่นคงของประเทศนี้ มีความก้าวหน้าอย่างมีหลักการต่อเนื่องไปไม่ขาดเป็นเวลาถึง 5 ปี  ระหว่าง  15 ธ.ค.2563 ถึง 13 ก.พ.2569  เป็นระยะที่หวังจากดวงชะตาประเทศไทยว่าเป็นระยะแห่งเศรษฐกิจ ความสุข สงบ มั่นคง ก้าวหน้าสู่อารยธรรมโลกเลยทีเดียว

 

หมายเหตุ  การที่มีผลทางการพยากรออกมาอย่างนี้ ที่ควรจะได้พบจากคำพยากรณ์ก็คือ  เป็นระยะที่ประเทศไทยขาดนักการเมืองคนเก่ง  ผู้นำทางการเมืองที่มาเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562  ล้วนแต่มีข้อบกพร่องหรือได้รับผลร้าย เสียหายแก่ชะตาตนเอง จากระบบดาวช่วงนี้พอ ๆ กันตามระบบจักรราศีดาวแห่งโหราศาสตร์ระยะมีการเลือกตั้งครั้งนี้  ต่างมีข้อตกต่ำไปพอ ๆ กัน  จนไม่คิดว่าจะมีผู้ใดเก่งมีความสามารถมากกว่าใครเลย แม้ในดวงชะตาก็ไม่มีใครเด่น จนอาจพยากรณ์ได้เลยว่าจะเป็นผู้ชนะ  มีแต่ผู้แพ้ทั้งนั้น  อย่างเช่นพรรคเพื่อไทย และผู้นำพรรคเพื่อไทย  ก็พบอยู่ว่าไม่เหมาะกับจังหวะนี้  พรรคประชาธิปัตย์ กับหัวหน้าพรรคก็พบว่ามีความเก่งอยู่ไม่น้อย หากแต่เก่งไปไม่ตลอด  เพราะตามระบบดาว ดวงชะตาเกิดห่างหายไปหลังการเลือกตั้ง  ส่วนพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ตามผลจากดาวในชะตา ก็อยู่ในระยะที่สร้างผลงานมาอย่างตกต่ำ ทำความเสียหายแด่การเงินของประเทศอย่างสูง จนประชาชนเมินเฉยไปจนไม่น่าจะประสบความสำเร็จในการเลือกตั้ง มองเฉพาะตรงนี้ก็อาจเห็นว่าไม่ชนะมีแต่แพ้  หากสำหรับดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา กลับมีพลังดาวมาทดแทนให้ โดยการจรของดาวมหามิตรราหู(๘) นั้นเองถึง 2 ดวง ที่แสดงถึงการมีคณะบุคคล หรือกลุ่มคนรัก หรือมิตรสหาย หรือพรรคการเมืองนั่นเองหลายพรรคช่วยกันสนับสนุนโอบอุ้ม  จึงตีตัวพ้นปัญหามาได้  และได้รับการสนับสนุนจนทำให้ดวงชะตามีสง่าราศีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับนักการเมืองคนอื่น ก็ดีกว่า มีความหมายกว่าดวงชะตานักการเมืองคนอื่นไปได้  จึงทายได้ว่าน่าเป็นผู้ชนะ  และได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกสมัยหนึ่ง

 

นี่คือการพยากรณ์โดยย่อตรงประเด็นตามหลักการโหราศาสตร์ไทย เราถือว่าเป็นงานวิจัยทางโหราศาสตร์อีกผลงานหนึ่ง   ซึ่งก็อาจจะมีผิดมีถูก  อย่างไร ก็จักได้เป็นความรู้ไปทั้งนั้น และนี่ก็คือการเปิดเผยทฤษฎีโหราศาสตร์ออกมาอีกหลายทฤษฎีที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้ง ที่ทางเราผู้พยากรณ์หวังให้เกิดประโยชน์แด่วิชาการทางโหราศาสตร์ต่อไปโดยเฉพาะ  ที่ผู้ศึกษาโหราศาสตร์น่าจะได้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อไป ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจและให้เกียรติแด่วิชาโหราศาสตร์  สวัสดีครับ. 

 

 

               ชลัมพุช โหรชนบท 

              (พระครูพุทธิพงศานุวัตร)

3 ม.ค.2562 02.30 น.

 

 

 

 
สารบาญโหราศาสตร์

ประยุทธจันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะครบ8ปีศาลจะสั่งออกจากตำแหน่งหรือไม่?
ดวงชะตาหมอปลา กับ หลวงปู่แสง มีอะไรแตกต่าง น่าสนใจอะไรบ้าง?
ดวงชะตานักร้องสาวแตงโม ตกเรือเสียชีวิตต่อหน้าเพื่อน 5 คน ดวงชะตาเป็นอย่างไร ?
โหราศาสตร์ 27 พยากรณ์นักการเมือง พรรคศรีวิไลย นายมงคลกิตติ สุขสินธรานนท์
โหราศาสตร์ พยากรณ์การเมืองไทย พ.ศ.2565(ตอนที่ 1) ชลัมพุช โหรชนบท 3 ก.พ. 2565
ดวงชะตา ลิซ่า ปราณปรียา มโนบาล
แพทองธาร ชินวัตร จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่? มาสู่การเมืองหวังเป็นใหญ่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่?
ดวงชะตา ลิซ่า ปราณปรียา มโนบาล ดวงชะตาที่รับกระแสดาวทั้ง 9 ดวงเต็มที่จะเด่นดังมีชื่อเสียงไปทั่วโลก
โหราศาสตร์ 26 ประยุทธจะผ่านอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ชะตาปิยบุตร ณัฐวุฒิ ทักษิณ ส.ศิวรักษ์,ธรรมนัส พรหมเผ่าจะตกงาน
(ข่าวล่าโหราศาสตร์ไทย) ข่าวดีโหราศาสตร์ไทย เผยแผ่โหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์ศาสตร์ ไป 44 ภาษาทั่วโลก คนทั่วโลกถามปัญหาและรับคำตอบโหราศาสตร์ได้ผ่านเวบไซต์นี้
โควิด-19จะจบลง จตุพรร้ายหนัก ทักษิณชะตากุด เสรีพิสุทธิ์จะแตกพังทลาย ประวิตร-ประยุทธจะได้เป็นนรม.ต่อ สตรีผู้สูงศักดิ์จะป่วย
ชะตานางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ บอกไปถึงลูกจะตกต่ำ, ชลน่าน ศรีแก้ว, เพนกวิน ผริษฐ์ ชีวรักษ์, อานนท์ นำพา
พล.อ.ประยุทธ กรณีอยู่บ้านหลวง จะโดนศาลสั่งออกจากตำแหน่งหรือไม่ ชวน หลีกภัย จะได้เป็นนายกระยะนี้ สุดารัตน์ หมดหวัง จุลินทร์ ธนาธรแตกปิยบุตร ช่อ ไป3ปีข้างหน้า
ทรัมพ์ กับ ไบเด็น ใครจะชนะ 3 พ.ย.2563 ไบเดน จะชนะ ได้เป็นประธานาธิบดีคนที่ 46 ของสหรัฐอเมริกา
ไทยจะมีชื่อเสียงจากโควิด แต่วิตกจะมีเรื่องร้ายแรงทางการเมือง รัฐบาลจะเอาตัวไม่รอด โควิดไทยจะยุติลงในเดือน เมษายน2564 การเมืองจะดีร้ายอย่างไรฟังคำพยากรณ์จากดวงชะตาประเทศไทยและบุคคลสำคัญการเมือง 20 ดวงชะตา จะมีรัฐบาลใหม่มาแทนรัฐบาลประยุทธหรือไม่ ?
ดาวรวมพลังแน่นท้องฟ้า ตรึงทุกทิศทั่วโลก ก่อเกิดไวรัสร้ายอู่ฮั่น(โควิด-19)ทำลายโลก พยากรณ์วัฒนา เมืองสุข 5 ข้อหนักมาก
คำพยากรณ์นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตรแสงกนกกุล นางพรรณิกา วาณิช พรรคอนาคตใหม่ หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค จะแตกกันไปคนละทิศ
(คำพยากรณ์) นายอนุทิน ชาญวีระกุล หน.พรรคภูมิใจไทย ดวงชะตาเป็นอย่างไร จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่?
(วิวาทะทางโหราศาสตร์) คำพยากรณ์เนื่องจากดาวพฤหัสกำลังจะยกย้ายสู่ธนูโหรทั่วไปว่าฝ่ายค้าน ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จะดีเด่นพบความสำเร็จเป้าหมายยิ่งขึ้นผิดจากที่ท่านทำนายไว้แบบตรงข้าม ประยุทธจะเจอดาวดับ5ดวง ความหมายคืออะไรแน่?
(หลักวิชาโหราศาสตร์)จะมีการยกย้ายราศีของดาวใหญ่2ดวงเดือนพย.-ธค.63 ดาวพฤหัสบดี กับดาวเสาร์จะเกิดอะไรต่อใครและประเทศไทยครับ
(คำพยากรณ์)การลอบสังหารพล.อ.ประยุทธ, ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
(คำพยากรณ์)ดวงชะตาท่านจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
(คำพยากรณ์) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติจะตกต่ำ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
(คำพยากรณ์)ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
(หลักวิชาโหราศาสตร์)คำถามเกณฑ์ดวงชะตาถูกลอบสังหาร พล.อ.ประยุทฅธ์ จันทร์โอชา ทักษิณ ชินวัตร
(คำพยากรณ์)กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
(คำพยากรณ์)ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
(คำพยากรณ์)ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
(หลักวิชาโหราศาสตร์) ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ราชวงศ์จักรี ฤกษ์ที่เหมาะควรตามหลักโหราศาสตร์
(หลักวิชาโหราศาสตร์-คำพยากรณ์) ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
(คำพยากรณ์) ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
ดวงชะตานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2558 ไป
(บทวิเคราะห์พิเศษ) วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
(บทวิเคราะห์พิเศษ) วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
(วิวาทะทางโหราศาสตร์) หลักวิชาโหราศาสตร์ ข้อโต้แย้งทางโหราศาสตร์: ประเด็นฤกษ์ล้มรัฐบาลวันที่ 8 ต.ค.2556 -โหรอาหรับทำนายทักษิณพบจุดจบ
(อิทธิพลของดวงดาวต่อชีวิตมนุษย์นั้นคือหลักโหราศาสตร์) ตอบคำถามชีวิตของคนเราต้องเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?คำอธิบายเบื้องต้นของความเข้าใจโหราศาสตร์ (นศภ...........)
(งานวิจัยโหราศาสตร์) หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ รวมดวงชะตาคนสำคัญระดับกษัตริย์และผู้นำชาติทั่วโลก ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์ วิจัยจากระดับกษัตริย์ทั่วโลก
(หลักวิชาโหราศาสตร์) โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
(หลักวิชาโหราศาสตร์-คำพยากรณ์) ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดินปลายปี 2557
(วิวาทะทางโหราศาสตร์) ว่าดวงอภิสิทธิ์จะฟื้นจะกลับมาได้ดีอีกครั้งหลังวัย50ปี
ชะตาหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ทำไมจตุพรไม่ติดโผรมต.? ยิ่งลักษณ์มีสมัยที่2หรือไม่?วิเคราะห์หมอดูวิกลจริต
ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา อมาตย์อีกคนหนึ่ง ดวงเป็นอย่างไรบ้าง?
ยืนยันไฟไหม้หรือวินาศภัยครั้งใหญ่ในกทม. 16 ธ.ค.2555หรือไม่?
(คำพยากรณ์)พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
(คำพยากรณ์) ดวงชะตาพล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กห.รัฐบาลยิ่งลักษณ์
ปีนี้น้ำจะท่วมเยอะกว่าปี2554-จะเกิดสงครามกลางเมืองเดือน11 จริงหรือ?
(คำพยากรณ์) ทักษิณจะได้กลับบ้านหรือไม่? เมื่อไร?
ประเด็นความขัดแย้งครั้งใหญ่ทางโหราศาสตร์ โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงระดับเลือดนองท้องช้าง จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
(คำพยากรณ์) ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
สถานการณ์สินามิน้ำจืด2554จะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด?
มองระดับต่อไปของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยิ่งลักษณ์
คำตอบประเด็นสินามิอีกครั้ง
(คำพยากรณ์)การเลือกตั้งทั่วไป 3 ก.ค.2554 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย
(คำพยากรณ์) การเลือกตั้งทั่วไป 3 ก.ค. 2554 พรรคเพื่อไทยจะชนะประชาธิปัตย์ท่วมท้น
(คำพยากรณ์) กระทู้ถามเรื่อง3นายกราศีกันย์ อภิสิทธิ์ บรรหาร และทักษิณ
(คำพยากรณ์) ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา 25 ก.พ.2544
(คำพยากรณ์) ดวงชะตาประเทศไทย พ.ศ.2554 จะเกิดเหตุร้ายแรง11ประการรวมสินามิอีกครั้ง
(พยากรณ์) ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่? ได้แต่ไม่ครบ อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
(บันทึกดวงชะตานักการเมืองไทย) ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
(บันทึกดวงชะตานักการเมือง27ดวง) ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ขอให้ตรวจสอบดวงชาตาประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 อีกที
ดวงชะตาประเทศไทย : พยากรณ์เหตุการณ์ 6 ธ.ค.2551
(คำพยากรณ์) ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
(คำพยากรณ์ประเทศไทย) พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
(คำพยากรณ์) ภราดร-นาตาลี
พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 7 :บทสรุปชาตาดร.ทักษิณ ชินวัตร article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 6 บันทึกดวงชาตาประเทศไทย30พ.ค.2550 เหตุการณ์ม็อบไล่รัฐบาลทักษิณ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 2 บันทึกเหตุร้ายของบ้านเมืองทสึนามิ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 1:พื้นชาตา ความเป็นไปในอนาคต articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----