ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletThe Truth Of Red Thailand 12-14 April 2009
bulletFrom red shirt survivor person
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
โหราศาสตร์ [updateใหม่สุด]
dot
bullet สารบาญโหราศาสตร์ คำพยากรณ์ นักการเมือง และคนสำคัญของแผ่นดิน
bulletดวงชะตาประเทศไทย พยากรณ์ว่าประชาชนจะอดอยากยากจนและเผชิญภับพิบัติ 4 ประการ
bulletให้คำพยากรณ์นักธุรกิจชาวอังกฤษ
bulletอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ คลิก!
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


คำถามเกณฑ์ดวงชะตาถูกลอบสังหาร พล.อ.ประยุทฅธ์ จันทร์โอชา ทักษิณ ชินวัตร

 รอ

คำถาม   ความหมายของการลอบสังหารดูจากดาวอะไรครับ?         จากความคิดเห็นที่ 5 โหราศาสตร์ 15
 
 
 
 

ความคิดเห็นที่ 5 (4133080)
แจ้งลบความคิดเห็น

 เรียน ท่านอาจารย์ชลัมพุช โหรชนบท ยอมรับว่าท่านอาจารย์นี่แหละผู้ทรงภูมิทางโหราศาสตร์ล้ำเลิศเลยทีเดียว  ผมติดตามท่านมานานแล้ว  แต่วันนี้  ก็มีดวงชะตาที่คนกำลังสนใจกันมากขณะนี้ก็นักการเมืองครับ  มีคนในความสนใจมากๆ คนหนึ่งในนั้น  ก็ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไทยคนที่ มาจาก  รัฐประหารนี่แหละ  ผมได้อ่านในบทวิเคราะห์ของท่านอาจารย์แล้ว จากสารบาญโหราศาสตร์  เรื่อง  ดวงชะตาประเทศไทยและพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นับจากปี 2559ไปจะเป็นอย่างไร  แล้ว  ....ก็พบว่าขณะนี้(28 ส.ค.2561) ท่านมีอายุได้64 ปีเต็ม   เมื่อ 21 มีนาคม 2561 นี่เอง  และประเด็นทางโหราศาสตร์ก็คือ   เป็นระยะที่ดาวเสาร์(๗) ดาวตนุลัคน์ ของท่าน จรเป็นกาลกิณีจรอยู่  ในภพที่ 12  คือราศีธนู ภพวินาสน์ในดวงชะตาท่าน    ซึ่งเป็นระยะอันตราย  ท่านอาจารย์พยากรณ์ 3 อย่าง เรื่องสุขภาพ   เรื่องเงิน และเรื่อง การเผชิญปัญหาต่าง ๆ มากมาย  ถูกโจมตีไปทุกเรื่อง และมีเค้าของการที่จะออกจากตำแหน่งใดใด   ในช่วงที่เสาร์(๗) จรเป็นกาลกิณีจร ในภพวินาสน์(ราศีธนู)นี้เอง.....นี่ก็พอจะเข้าใจ  ......แต่ท่านยังทายไปว่า  ระวังการลอบสังหารด้วย ให้ระวัง ซึ่งจะมีเรื่องนี้ตลอดไปตั้งแต่เสาร์(๗)จรสู่ราศีธนูมาตั้งแต่ 5 ธ.ค. 2560 ... โดยเฉพาะช่วงเวลา 1 เดือน ที่ราหู(๘)จรสู่ราศีเมถุน ระหว่างวันที่   22 ก.พ. ถึง วันที่ 21 มี.ค. 2562  และเล็งกับเสาร์(๗)กาลกิณีจร   ....   ที่ผมอยากถามก็คือ   ความหมายของการลอบสังหาร  ดูจากดาวอะไรล่ะครับ  ผมงงในคำว่า  ลอบสังหารนี่แหละ   คืออะไรที่บอกถึงการลักลอบ   สังหาร  น่ะครับ  ช่วยให้เป็นความรู้ใหม่หน่อยเถอะครับ  ขอบพระคุณท่านอาจารย์มาก ๆ  

ผู้แสดงความคิดเห็น ปฏิภาณ รักไทย วันที่ตอบ 2018-08-28 21:36:34

 

ความคิดเห็นที่ 6 (4134982)
แจ้งลบความคิดเห็น

 เรื่องที่คุณปฏิภาณอ้างมานั้นก็มาจาก สารบาญโหราศาสตร์ เรื่อง "ดวงชะตาประเทศไทยและพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา  นับจากปี 2559 ไปจะเป็นอย่างไร?"   ก็จะเห็นว่า  เราได้พยากรณ์ไว้เมื่อประมาณ 3 ปีมาแล้ว  สิ่งที่เราจะเห็นจากการพยากรณ์ เหตุผล ของเราในการพยากรณ์มานั้น  ก็จะพบว่า   เราได้มองจากดาวร้ายล้วน ๆ ซึ่งขณะนั้นมีกระแสดาวร้ายพุ่งถึงจุดอันตรายจริง ๆ  คือจากดาวเสาร์(๗)  จากดาวราหู(๘)   จากดาวมฤตยู(๐) จากดาวอังคาร(๓) จากดาว กาลกิณี  ซึ่งเปล่งกระแสร้ายเข้าสู่จุดอันตรายของชะตานี้   อย่างที่พยากรณ์ไป   ซึ่งเห็นว่าดาวร้ายตั้งหลายดวง เปล่งกระแสถึงจุดอันตรายในดวงชะตาพล.อ.ประยุทธทั้งสิ้น  ก็ทายออกมา  ...อย่างที่ได้ทายไปแล้ว.......  แต่   แท้จริง เราได้มองจากดาวร้ายฝ่ายเดียว  จึงแท้จริงการพยากรณ์บกพร่อง ไม่สมบูรณ์ ยังไม่สมบูรณ์   อาจจะเกิดความผิดพลาดในการพยากรณ์ได้ และดูจะไม่เป็นธรรมแก่เจ้าชะตานัก .....   เพราะโดยหลักการชีวิตคนเราทั้งหลาย  ในเวลาที่เกิดความคับขันอันตรายแก่ชีวิตนั้น  จะถึงอันตรายร้ายแรงก็เพราะปราศจากการช่วยเหลือของมิตร สหาย ญาติพี่น้อง ฯลฯ   ทางดวงชะตาก็ย่อมเกิดจากดาวร้ายแน่ๆ   แต่อันตรายนั้นอาจจะลุล่วงไปก็ได้เสมอ ไม่เกิดเอันตรายก็ได้   หากว่า  มีดาวดี เช่นดาวพฤหัสบดี(๕)  ดาวศุกร(๖)  ดาวพุธ(๔)  หรือดาวศรี  จรมาสู่ตำแหน่งที่ป้องกันอันตรายให้   ก็อาจจะรอดพ้นอันตรายไปได้  หรือไม่เกิดเรื่องร้ายตามคำพยากรณ์ขึ้นได้.........ซึ่ง ทางเรา  ที่พยากรณ์ดวงชะตาท่านพล.อ.ประยุทธเอาไว้    ก็ยอมรับว่า  เมื่อมาตรวจสอบโดยละเอียดอีกที  ก็ได้พบว่าเราได้มองเพียงดาวร้ายฝ่ายเดียว    เรายังไม่ได้มองดาวฝ่ายดี ที่จะมาถึง ที่จะมาช่วยแก้ไขความร้าย  อันเกิดจากดาวร้ายเหล่านั้นเลย............  ซึ่งหมายความว่า  เรายังพิจารณาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นักนั่นเอง คำพยากรณ์ของเราอาจจะผิดพลาดหรือมี%ความถูกต้องลดลงไปได้   ........ที่สำคัญก็คือ  ท่านพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นั้น ท่านมีดาวตนุลักคณ์ (ดาวประจำตัว) เป็นดาวเสาร์(๗) ที่มีตำแหน่งแรงกล้ามาก โดยเป็นเสาร์มหาอุจ  ซึ่งความหมายก็คือ  ความเข้มแข็ง กล้่าฝ่าฟันอันตราย ในการงานขนาดใหญ่โตของประเทศ และผ่านพ้นได้เสมอ อีกทั้งมาอยู่ตำแหน่งภพที่ 10 ของชะตา ซึ่งเล็งตนุลักคน์ดวงชะตาประเทศไทยอีกด้วย หมายความว่า มีความผูกพันกับประเทศไทยค่อนข้างมาก  เพราะอำนาจดาวมหาอุจ (ซึ่งจะต่างจากดวงชะตาที่ดาวประจำตัวตกต่ำ เป็นนิจ  ซึ่งจะไม่อาจอยู่ในตำแหน่งได้ตลอดไป)      .......      อย่างไรก็ตาม คงจะต้องไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง    ในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์.............   คำว่าการลอบสังหาร นั้นมองจากดาวอะไร? .....   นี่แหละเป็นผลของการวิจัยโหราศาสตร์ไทยยุคใหม่   เราเคยพยากรณ์เรื่องการลอบสังหารมาแล้ว คือ  ทักษิณ ชินวัตร โดยทฤษฎีเดียวกันนี้แหละ  และซึ่งได้เกิดขึ้นจริง  ตามที่เป็นข่าวมาช่วงหนึ่งขณะท่านเป็นนายกรัฐมนตรี(เพียงแต่เจ้าชะตารอดพ้นไปได้)  .....ก็คำว่า  ลับ  หรือ  ลักลอบ นั้น  ก็คือ  ภพที่ 12 และดาวเจ้าเรือนภพที่ 12  และดูความสัมพันธ์กับภพที่ 8 และ ภพที่ 6 นั้นเอง ...... ซึ่งจะเริ่มมีเค้ามาตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ตลอดมาแล้ว(หมายความว่ามีแผนการลอบสังหาร)  .......ต่อไป ก็จะเป็นอนาคต ....ก็ดูดาวอาทิตย์(๑)จรสู่ราศีพิจิกเมื่อไรก็เมื่อนั้น   ก็พบว่าจะเป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่ 17 พ.ย. 2561 ถึง16 ธ.ค 2561 ใน 1 เดือนนี้แหละ   เหตุผลก็คือ  อาทิตย์(๑)จรทับอังคาร(๓)เดิมเกษตร +เกต(๙)  แล้วดาวร้ายทั้ง 3 ดวงนี้ ทอกระแสถึง ดาวอาทิตย์(๑)เดิม ในราศีมีน(ร่วธาตุน้ำ) ......ช่วงนี้แหละน่าระวัง  จะมีการลอบสังหาร.......แต่จะเห็นว่า  ที่ราศีพิจิก มีดาวพฤหัสบดี(๕)จร ด้วยพลังตำแหน่งดาวมหาจักร  รออาทิตย์จรอยู่......และที่ราศีมีนมีศุกร(๖)เดิม มหาอุจ  คุ้มครองดวงชะตาไว้  อย่างแรง.........ดาว2 ดวง ทรงพลังมหาจักร และ พลังมหาอุจ คุ้มครองอยู่  .... ก็รอด  หรือ การวางแผนสังหารคงจบลงไปเงียบ ๆ ไม่อาจดำเนินการได้   .......   แล้วยังไม่จบ  มีต่ออีกในระยะที่ 2  เมื่อดาวอังคาร(๓)จรสู่ราศีมีน  ระหว่างวันที่23 ธ.ค.2561 ถึง 5 ก.พ.2562  .......ช่วงนี้ก็คล้ายช่วงที่ 1 เพราะดาวที่คุ้มครองทรงพลัง พฤหัสบดี(๕) มหาจักร กับ ศุกร(๖)เดิมมหาอุจ ยังคงคุ้มครองอยู่   แต่ฝ่ายดาวร้าย  มีดาวอันตรายมาเพิ่ม อย่างแรง 1 ดวง คือ ดาวเสาร์(๗) กาลกิณีจรมาสมทบ  .......ก็น่าระวังจริง ๆ  และอาจจะน่ากลัวกว่าช่วงแรก  ......จากนี้  ก็จะว่างไป ในประเด็นการลอบสังหาร(มีประเด็นอื่นมาแทน  ตามที่พยากรณ์ไว้)   ....คำว่าสังหารหรือ ฆ่า เอาชีวิต  ก็เกิดจาก  การปะทะกันของดาวอังคาร(๓)  กับดาวอาทิตย์(๑) นั่นเอง ในช่วงแรกมีดาวอาทิตย์(๑)ถึง 2 ดวง ดาวเดิม ถึง ดาวจร  ส่งพลังทับอังคาร(๓)เดิมเกษตร  แรงทีเดียว  .....ในช่วงที่ 2 อังคาร(๓)  2 ดวง ทับ-ถึงอาทิตย์(๑) 1 ดวง .........  พอ ๆ กันกับช่วงแรก .......  เพียงแต่  ดาวเสาร์เป็นกาลกิณีจร ในภพที่ 12 ภพวินาสน์ จึงไปเพิ่มพลังร้ายในด้านการลอบสังหารไปอีก  .....ช่วงที่น่าสังเกตก็มีช่วงหนึ่งซึ่งไม่ให้ความหมายโดยตรงของการลอบสังหารแต่บ่งถึงเหตุร้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง ..... คือช่วงระหว่าง  21 มี.ค. 2561 ถึง 21 มี.ค.2562 .....แต่บังเอิญชะตานี้ มีดาวราหู(๘) จรมาช่วย  เพิ่มไปอีกจากดาวศุกร์(๖)มหาอุจเดิม   และพฤหัสบดี(๕) จรมหาจักร ที่ค้ำจุนอยู่แต่เดิมมาตลอด  ก็เลยน่าจะรอดไปอีก  ......นี่ก็เป็นการตอบคำถามของคนรักโหราศาสตร์อย่าง ปฏิภาณ รักไทยนะครับ และก็ขอขอบคุณท่านเจ้าชะตาด้วย  ท่านพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา  ที่เป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ทางโหราศาสตร์ในประเด็นที่ทันสมัยจริง ๆ    

ผู้แสดงความคิดเห็น ชลัมพุช โหรชนบท วันที่ตอบ 2018-09-10 20:24:16
 สารบาญโหราศาสตร์

ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ราชวงศ์จักรี ฤกษ์ที่เหมาะควรตามหลักโหราศาสตร์
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทย และดวงชะตาพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในอนาคตจากปี 2559 นี้(2)
ดวงชะตานายชวน ืหลีกภัย พบสิ่งที่น่าทึ่งทางโหราศาสตร์ มีดาวฆาฏจรรุกเข้าแล้ว
ดวงชะตานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2558 ไป
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
ประเด็นฤกษ์ล้มรัฐบาลวันที่ 8 ต.ค.2556 -โหรอาหรับทำนายทักษิณพบจุดจบ
ชีวิตของคนเราต้องเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?(นศภ.วราภรณ์ บุราณ)
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
ว่าดวงอภิสิทธิ์จะฟื้นจะกลับมาได้ดีอีกครั้งหลังวัย50ปี
คาใจดวงชะตายิ่งลักษณ์เป็นห่วงมีผู้ทายให้ร้ายว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่ในประเทศไทย
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร VS พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ - หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม
ชะตาหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ทำไมจตุพรไม่ติดโผรมต.? ยิ่งลักษณ์มีสมัยที่2หรือไม่?วิเคราะห์หมอดูวิกลจริต
ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา อมาตย์อีกคนหนึ่ง ดวงเป็นอย่างไรบ้าง?
ยืนยันไฟไหม้หรือวินาศภัยครั้งใหญ่ในกทม. 16 ธ.ค.2555หรือไม่?
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาพล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กห.
ดวงชะตาเจ๊กลิ้ม ในอนาคตอันใกล้นี้
ปีนี้น้ำจะท่วมเยอะกว่าปี2554-จะเกิดสงครามกลางเมืองเดือน11 จริงหรือ?
ดวงชะตาจตุพรพรหมพันธ์ สถานการณ์เดือนก.ค.2555จะติดคุกอีกหรือเปล่า?
พรรคเพื่อไทยจะรอด 91ศพจะได้รับความเป้นธรรมแน่นอน - วาระการสิ้นชีพของพล.อ.เปรม ระวังถูกคุกคามด้วยไสยศาสตร์
ทักษิณจะได้กลับบ้านหรือไม่? เมื่อไร?
ดวงชะตาคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรธน.2550
โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงและรัฐประหาร จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
ดวงชะตาสมยศ พฤกษาเกษมสุข สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ สุพจน์ ทรัพย์ล้อม
ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
สถานการณ์สินามิน้ำจืด2554จะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด?
มองระดับต่อไปของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยิ่งลักษณ์
คำตอบประเด็นสินามิอีกครั้ง
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554
คำพยากรณ์การเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554 เพื่อไทยชนะประชาธิปัตย์
กระทู้ถามเรื่อง3นายกราศีกันย์ อภิสิทธิ์ บรรหาร และทักษิณ
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
ภาคการพยากรณ์ดวงชะตาประเทศไทย พ.ศ.2554 จะเกิดเหตุร้ายแรง11ประการรวมสินามิอีกครั้ง
คำพยากรณ์,ทักษิณจะถูกลอบสังหาร, อภิสิทธิ์, เปรม ตินสูลานนท์จะพบจุดจบ 15 มี.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมือง นักการเมือง และพรรคการเมืองก่อนเหตุการณ์สลายแดง 19 พ.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมืองปี 2553 (มีบทวิเคราะห์ประเด็นปัญหาโหราศาสตร์โดยเฉพาะ)
ให้ตรวจดวงเมืองด่วน มีปฏิวัติหรือไม่?
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (4) คำพยากรณ์ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล.....
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (3) คำพยากรณ์ พล.อ.ชวลิต-วีระ-จตุพร-ณัฐวุฒิ-เนวิน-ชัย-สุเทพ-พล.อ.พัลลภ -สมเด็จฮุนเซน-
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชาตานักการเมืองที่น่าสังเกตในรอบปี พุทธศักราช 2552
ขอให้ตรวจสอบดวงชาตาประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 อีกที
ดวงชะตาประเทศไทย : พยากรณ์เหตุการณ์ 6 ธ.ค.2551
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาของแกนนำม็อบยึดทำเนียบรัฐบาล
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(2):ประเด็นจะเกิดรัฐประหาร20มิ.ย.2551หรือไม่?
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์
พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 7 :บทสรุปชาตาดร.ทักษิณ ชินวัตร article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 6 บันทึกดวงชาตาประเทศไทย30พ.ค.2550 เหตุการณ์ม็อบไล่รัฐบาลทักษิณ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 2 บันทึกเหตุร้ายของบ้านเมืองทสึนามิ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 1:พื้นชาตา ความเป็นไปในอนาคต articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.