ReadyPlanet.com
dot


เฝ้าดู 4


 

กกต.ทำอะไร   ปธ.กกต.มัวไปนอนเล่นอยู่  ไม่ไปดูแลการเลือกตั้ง ปราจีนบุรีโกงแหลก หาความเป็นธรรมไม่ได้  ประชาชนจะพึ่งใคร ?

โละเสีย กกต.ไร้ค่า  ไร้ราคา  ไร้ประโยชน์   เสียดายเงินเดือน  ภาษีอากรของประชาชน  ที่เป็นค่าจ้าง.....

 

ประชาชนจัดการเรื่องความเป็นธรรมเอง   น่ะ  ชอบด้วยประชาธิปไตย ชอบด้วยกาลสมัยแล้ว

ไล่ไปเลย สุรยุทธ์  จุลานนท์

 ผู้ตั้งกระทู้ ไกรจักร บ.บึงมะลู :: วันที่ลงประกาศ 2010-01-10 19:28:26


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2012867)

 

พล.อ.สุรยุทธ  จุลานนท์  เป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรี  นั่นคือเคยอยู่ในสถาบันสูงสุดทางการเมืองของชาติไทยมาแล้ว     จะไม่รู้สึกหรือว่า สถาบันนี้มีเกียรติยศ  ที่ปรากฎในระดับสูงสุดของโลก

เป็นถึงนายพลเอกแห่งกองทัพไทย เป็นระดับสูงสุดคือผู้บัญชาการทหารบก

เป็นถึงองค์มนตรี  ที่รับใช้สถาบันกษัตริย์ไทย ที่ปรากฎความทรงธรรมบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ไปทั่วโลก  แล้วมาทำตัวมัวหมองได้อย่างไร

 

และยังมีอีก     ทำตนว่าเป็นผู้ประพฤติธรรม    ออกบวช   เดินธุดงค์    ถือสันโดษ  มุ่งหมายมรรคผลอันประเสริฐ  
แต่บัดนี้ปรากฎว่าทำความชั่วอย่างไม่น่าอภัย แสดงจิตใจที่เต็มไปด้วยโลภะ มิจฉาทิฏฐิอย่างต่ำทราม  ปราศจาก ศีลอันบริสุทธิ์ เพราะโลภเห็นแก่ได้จนถึงโขมยที่ดินของหลวงไปเป็นของตน อย่างหน้าตาเฉย เยี่ยงโจรใจบาปกระด้าง   ไม่สมกับเป็นนักปฏิบัติธรรม  

 

และยังด้านเมื่อขาดธรรมะคือ เทวธรรม  หิริโอตตัปปะ ความละอายใจ  ความเกรงกลัวการทำชั่วเสียแล้ว  ก็ยากจะเดินตามรอยพระพุทธเจ้าได้   อย่าได้คิดหวังเป้าหมายนี้เลย  จักเป็นราคีแด่สถาบันอันบริสุทธิ์สูงส่งนี้     นี่คือบาปอันชั่วทรามต่ำต้อยที่สุดที่ทำลายสถาบันนักปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา   โดยท่านสมควรแก่ตำแหน่งมารร้าย ทางศาสนาธรรมเท่านั้น   และคิดหรือว่าวิบากกรรมจักปล่อยไป  ไม่ไม่ลงโทษเอา

 

ไปเสียเถิด  ไปรอนรกอยู่ที่ไหนก่อนก็ได้  ไม่ช้านักหรอก

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อรบุศป์ ละอองธรรม (newworldbelieve-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-10 20:09:31


ความคิดเห็นที่ 2 (2012918)

 

ท่านนายพลสุรยุทธ จุลานนท์    หิริ โอตตัปปะ เป็นธรรมสำหรับ สังคม ประเทศชาติและประชาชนที่เป็นประชาธิปไตย  โดยอุดมการณ์แห่งเสรีชน หรือเสรีภาพ(FREEDOM) 

นั่นคือ   เมื่อเรามีธรรม 2 ข้อนี้แล้ว  ก็หมายถึงเราได้มีความเคารพตนเอง   ได้รู้ผิดรู้ถูก  และมีปกติประพฤติปฏิบัติไปด้วยคำสั่งของตนเองต่อตนเอง  โดยไม่ต้องให้มีใครอื่นมาบังคับ  หรือมาละเมิดความเป็นเสรีของเรา  (การบังคับ  เป็นหลักการของเผด็จการ)

 

ถ้าท่านเลือกจะเป็นเสรีชน  เลือกจิตใจเป็นนักประชาธิปไตย   เข้าใจหลักการของประชาธิปไตย   ต้องรำลึกธรรมหิริ ความเกรงกลัวบาป  กลัวต่อการที่จะทำบาป(คือกลัวที่ตนเองจะได้กระทำความชั่ว เลวทราม ทุจริตทั้งหลาย)  และมีโอตตัปปะ  ความละอายใจ  นึกละอายใจตนเองที่จะทำบาป     นึกได้ด้วยตนเอง   และนี่นำไปสู่การตัดสินใจที่รอบคอบ ระมัดระวังไม่ทำบาป ชั่ว ทุจริต  กระทั่งการแก้ไขความบาป ชั่ว ทุจริต    ที่ได้หลงกระทำไป    ซึ่งด้วยความเกรงกลัวและละอายใจนี้จะทำให้ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง และหยุดพฤติกรรมบาป ชั่วทุจริตได้ด้วยตนเอง     นี่คือหลักการของเสรีภาพ    ไม่ให้ผู้ใดมาบังคับ  เราบังคับตนเอง   เราเคารพตนเอง

 

รู้ดีรู้ชั่วแล้ว  เกรงกลัว และละอายใจ   ก็ย่อมนำไปสู่การกลับใจ    ด้วยตนเอง  มีการพิจารณาตัดสินใจได้ด้วยตนเอง (ตามหลัก  อตฺตนา  โจทยตฺตานํ  ตนแลตักเตือนตนเอง)     นี่คือประชาธิปไตย

 

หิริโอตตัปปะ จึงเป็นเทวธรรม    ธรรมสำหรับเสรีชน    และจำเป็นสำหรับสังคม ประเทศที่ก้าวไปสู่  ประชาธิปไตย

ประชาชนชาวพุทธจึงมีโชคดีอยู่แล้ว ที่มีธรรมะที่เป็นพื้นฐานอันดีของประชาธิปไตยอยู่ในสังคมอยู่แล้ว  และเมื่อมารำลึกอย่างนี้  ก็จะทำให้การพัฒนาประชาธิปไตยไปเร็วขึ้น

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น บานไม่รู้โรย (newworldbelieve-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-11 08:25:37


ความคิดเห็นที่ 3 (2012924)

 

พล.เปรม  ติณสูลานนท์ ก็เหมือนกันครับ     ทำท่าเหมือนผู้ดีชั้นสูง  เหมือนพระสงฆ์องค์เจ้า   แต่จริง ๆ ทึบ  ไม่รู้ธรรม ไม่รู้จริยา

ขาดธรรมะแห่งเทวธรรม    จึงไม่รู้ธรรม ไม่รู้ประชาธิปไตย  ก่อปัญหาขึ้นแก่สังคมประชาธิปไตย 

เป็นผู้ร้ายของประชาธิปไตย 

เป็นโจรของประชาธิปไตย

และทำลายระบอบประชาธิปไตย ด้วยการรัฐประหาร 19 ก.ย. 2549

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สุไหงปาดี ชินะกุล (newworldbelieve-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-11 08:49:33


ความคิดเห็นที่ 4 (2012984)

เสียดายความศรัทธาที่คนผู้ประพฤติธรรมให้แด่ พล.อ.สุรยุทธ  จุลานนท์  บวชพระ  เดินธุดงค์  แสวงหาความสันโดษ  ท่าทางสมถะ ฯลฯ

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว    จะเอาคืนได้อย่างไร ?

ท่านหลอกลวงให้คนเลื่อมใส  ด้วยการเสแสร้งประพฤติธรรม  ประพฤติความดี  แต่แล้วเป็นการแอบอ้าง บัง ซ่อนเร้น  แสวงหาประโยชน์

 แสดงถึงโลภ มัจฉริยะ ตระหนี่  

แทนที่จะแสดงความเมตตา  อย่างที่เสแสร้ง   

 

แล้วจะเอาคืนได้อย่างไร ?

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อรบุศป์ ละอองธรรม (newworldbelieve-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-11 10:44:49


ความคิดเห็นที่ 5 (2013299)

 

วีระ มุสิกพงษ์ มีคำถามมาบ่อยเหลือเกินว่า ทำเพื่อคน ๆ เดียวไปทำไม  แดงต้องการเพียงช่วยทักษิณคนเดียวเท่านั้น?

การช่วยเหลือคน ๆ เดียว   นั่นเป็นวิสัยผู้ยิ่งใหญ่    เป็นวิสัยของนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่   ที่ต้องคุ้มครองผู้อยู่ในปกครองเขาทุกคน ๆ ไม่เว้น   คุณมีปัญหาขึ้นมาได้อย่างไร ?   ไม่น่าโง่ขนาดคุณนี่เลย   รัฐบาลอภิสิทธิ์เลือกจะช่วยคนบางคน  ไม่ช่วยคนบางคน อย่างนั้นหรือ?   การช่วยเหลือคน ๆ หนึ่งในแผ่นดินนี้ เป็นหน้าที่ของผู้ปกครอง   จะเป็นความผิดอย่างไรหรือ?   โง่ขนาดนี้ได้อย่างไร ?     นี่คือความชอบธรรม..........

และทักษิณ ไม่ใช่เพียงคนเสื้อแดงธรรมดา   แต่เป็นคนคุณภาพ   เป็นทรัพยากรที่หายาก   เข้าใจไหมล่ะครับ ?     เมื่อสังคมยากจน เป็นหนี้ ........  คนธรรมดา ๆ อย่างอภิสิทธิ์ .ก่อหนี้   สร้างปัญหาไปเรื่อย ๆ  ก็เพราะเป็นคนขาดคุณภาพ  ที่ประชาชนไม่ต้องการ    ทางออกก็คือมองหาคนที่มีคุณภาพ    ถ้าเราไม่มองหาคนที่มีคุณภาพ  เพราะเราตาบอด มีตาเปล่าหามีแววไม่   ก็เอาคนขาดคุณภาพเข้ามาใหม่  เป็นยังไง   ก็พังต่อไปอีกสิ.......      นี่ช่างเป็นตรรกง่าย ๆ  เสียเหลือเกิน  ก็ยังไม่เข้าใจ   ถ้าเราไม่รู้คุณภาพ  คน   ของ  สินค้า... แล้วจะพาประเทศชาติค้าขาย ทำพาณิชกิจ ร่ำรวยได้อย่างไร?

แต่ก็อุตส่าห์มีคนโง่ในสังคมนี้ ยกมาพูดกันได้เป็นแรมปี   โดยไม่รู้ว่าพูดเรื่องโง่ ๆ  

 

ไม่เป็นความผิดหรอก แต่เป็นความชอบธรรม  ถามถึงทำไม  ที่เขาต้องดูแลคนแต่ละคน(แม้คน ๆ เดียว)ให้ได้อยู่ใต้แผ่นดินนี้ อย่างเสมอภาค และรับความยุติธรรมเท่าเทียมคนอื่น ๆ   แม้คน ๆ เดียว ก็ต้องสู้เพื่อเขา ในเมื่อเขาเป็น 1 ในคนทั้งหลายที่มีสิทธิ์ เสรีภาพ  และมีความเป็นภราดรภาพ  ในระบอบประชาธิปไตย  

เมื่อคน  แม้เพียงคนเดียวเดือดร้อน  ในระบอบประชาธิปไตย    คน ๆ เดียวนั้นก็มีสิทธิ์เต็มที่ที่จะต้องเรียกร้องบริการรักษาความปลอดภัยจากรัฐ    นี่เป็นเรื่องธรรมดาของระบอบประชาธิปไตย 

(อย่างเช่น  ผม ชาวนาธรรมดาคนหนึ่งคนเดียวนี่แหละครับ  ถูกโจรโขมยควายไป  ผมมีสิทธิ์เรียกบริการตำรวจไหมครับ    และตำรวจจะยกคำว่า  ช่วยคน ๆ เดียวไปทำไม  ได้ไหมครับ?   คำตอบคืออะไรครับ)    ทำไมคนจึงทึบกันเหลือเกิน  เช่นเดียวกับคนทึบ ๆ อย่างสุรยุทธ  จุลานนท์  ที่อ้างว่าไม่มีเจตนา......................  แล้วก็มีอัยการ  ทึบตามไปด้วย   ว่าไม่มีเจตนา        (เหตุผลคือ   เป็นเพราะนี่คือเผด็จการ ๆ ทำให้คนโง่ลงไป ๆ ๆ ๆ)

แต่ประชาธิปไตย   นี่แหละ ความเสมอภาค    (EQUALITY)

เข้าใจหรือยัง  เด็กโง่   

นี่แหละความดีความเป็นธรรมของระบอบประชาธิปไตย

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ไกรสิทธิ์ เสมาชัย วันที่ตอบ 2010-01-11 21:25:06


ความคิดเห็นที่ 6 (2013508)

 

ถูกแล้วครับ     แดงทุกคน  มีความเสมอภาค    

ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย  เสมอกันหมดทุกคน   ๆ  หนึ่งจึงมี  1  เสียงเท่ากัน   มีได้  มีเสีย  พอ ๆ กัน  

แดงเราแม้คนเดียว เราย่อมคุ้มครองพิทักษ์   เราไม่ทอดทิ้งกันครับ   .....

ผู้แสดงความคิดเห็น แดง ดำรงธรรม วันที่ตอบ 2010-01-12 12:17:17


ความคิดเห็นที่ 7 (2014343)

 

นี่คือเรื่องราวของกฎหมายล้าหลัง  กฎหมายที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

ไม่ใช่กฎหมายของประชาชน  เพื่อประชาชน  และ  ที่เขียนโดยประชาชน

และเมื่อไปอยู่ในมือเผด็จการ   กฎหมายก็ถูกตีความไปตามอำเภอใจของเผด็จการ    เพื่อประโยชน์ของบุคคล หมู่พวกของเผด็จการ   และ....เดิมมา...ในระบอบทาส.....  ไม่มีใครอาจจะโต้แย้งพวกเผด็จการนี้ได้เลย

 

แต่ยุคนี้เป็นยุคเสรีชน

กฎหมายต้องเป็นของประชาชน  และเพื่อประชาชน   และต้องตีความเพื่อประโยชน์ของประชาชน   การตีความใดใดของกฎหมายใดใดจะขัดหรือแย้งการตีความของประชาชนไม่ได้   

และประชาชนจะต้องเลิกกฎหมายเผด็จการเหล่านี้   และเขียนกฎหมายของประชาชนขึ้นมา

 

ผู้แสดงความคิดเห็น แดง ดำรงธรรม วันที่ตอบ 2010-01-14 09:58:53


ความคิดเห็นที่ 8 (2014765)

เห็นด้วยอย่างยิ่ง กฎหมายต้องรับใช้ประชาชน ต้องตอบสนองความเสมอภาค ความสงบสุขของประชาชนส่วนใหญ่

หากกฎหมายนั้นสนองตอบประโยชน์ของคนส่วนน้อยย่อมนำมาซึ่งความอยุติธรรมเป็นกฏของโจรไม่ใช่กฏของประชาชน

 ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนเจ้าของประเทศ เจ้าของอำนาจจะลุกขึ้นมาเขียนกฎหมาย และโล๊ะทิ้งกฎโจรเสียที

ผู้แสดงความคิดเห็น กระจกเงา วันที่ตอบ 2010-01-14 18:50:21


ความคิดเห็นที่ 9 (2014831)

 

ทุบเข้าไป ๆ ๆ ๆ   คุณจตุพร ทุบฉางข้าวมันเข้าไป   เดี๋ยวมันก็จุก........................ ตาย......

ผู้แสดงความคิดเห็น ทองดี เอกชัย วันที่ตอบ 2010-01-14 22:06:53


ความคิดเห็นที่ 10 (2014839)

พลเอกเปรม   เป็นประธานองค์มนตรี  ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ทรงประพฤติธรรมทศพิธราชธรรม  คือธรรมสำหรับคนดี กษัตริย์ดี  ถึง 10 ประการ   จนคนไทยทั้งประเทศได้สัมผัส คนทั้งโลกล่วงรู้กิตติศัพท์  ว่าทรงประพฤติธรรมอย่างไร  ทรงบริสุทธิ์อย่างไร  และทรงประกาศธรรมอย่างไร    จะปกครองโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม

และทรงยอมรับรัฐธรรมนูญทุกฉบับเสมอไป  ซึ่งหมายถึงทรงยอมรับว่าทรงอยู่ในระบอบประชาธิปไตย ที่อำนาจเป็นของประชาชน 

พลเอกเปรม  เป็นคณะอะไร  (โดยพฤตินัยก็คือข้าราชการนอกราชการ ที่เกษียณอายุแล้ว ไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไปก้าวก่ายหน้าที่ของราชการงานเมืองอีกต่อไปแล้ว)   นอกจากคณะรับใช้ องค์พระมหากษัตริย์   ประพฤติตนอย่างนี้   ดุจดั่งทำการคุกคามสถาบันกษัตริย์ ด้วยซ้ำ   การแสดงออกถึงอำนาจเหนือกองทัพ   เหนือสถาบันของประชาชนทั้ง 3 อำนาจ  คือนิติบัญญัติ  บริหาร  และตุลาการ    นั่นหมายถึงการซ่องสุมกำลัง ขนาดหนัก ร้ายแรง   จนน่ามองว่าเป็นการคุกคามสถาบันกษัตริย์  

น่าเป็นห่วง  ที่ประชาชนไม่ได้รู้ความจริงเบื้องหลังการซ่องสุมกำลังของพลเอกเปรม เช่นนี้เลย  ว่าหมายความว่ากระไรบ้าง  ต่อสถาบันกษัตริย์  

และสถาบันกษัตริย์  มิได้ทรงแสดงพระอาการอะไร  ทรงนิ่งอยู่ในธรรมอย่างสนิท..   แต่ประชาชนก็เป็นห่วงพระองค์  ...

 

ผู้แสดงความคิดเห็น บึงมะลู(หิ่งห้อย) วันที่ตอบ 2010-01-14 22:22:09


ความคิดเห็นที่ 11 (2014960)

 

 

 

 

 
เพราะพระมหากษัตริย์ไทย ทรงประพฤติธรรมในพระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งสันติ เมตตา   พระพุทธศาสนามิให้ถืออาวุธ กษัตริย์ไทยจึงทรงสละเสียซึ่งพระเดช    ทรงบำเพ็ญแต่ด้านเดียวคือ พระคุณ   มิได้ทรงเอาชนะด้วยพระเดช   แต่ทรงเอาชนะด้วยพระคุณสถานเดียว  
 
กล่าวอีกนัยหนึ่ง   ทรงสละเสียซึ่งอาวุธ และกองกำลัง   มาถือธรรมะ    อุปมาเหมือนพระยาราชสีห์ที่สละเขี้ยวเล็บ     สิ้นแล้ว   ทรงอยู่ในธรรม  จำศีล ดุจพระองค์หนึ่ง      
 
คณะผู้รับใช้ คือ องค์มนตรี   ซึ่งเป็นข้ารับใช้ ก็ย่อมจำเริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    นั่นคือ บำเพ็ญตนอย่างพระ ตามไปด้วย ต้องสละเสียซึ่งอาวุธ กองกำลัง มาถือธรรมะ ตามพระองค์ไปด้วย มาเป็นเสือสิงห์ถอนเขี้ยวเล็บมาจำศีล ไปตามด้วย
 
และที่จริงรัฐธรรมนูญก็ได้กำหนดให้องค์มนตรีมีหน้าที่อย่างไร โดยไม่ให้มาเกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่แล้ว 
  
แต่แล้ว มาบัดนี้   คณะผู้รับใช้พระองค์ คือคณะองค์มนตรี นำโดยพลเอกเปรมตินสูลานนท์ กลับแสวงหาอำนาจ แสวงหาพระเดช โดยเป็นการทรยศต่อระบอบประชาชน  และกระทำผิดกฎหมายสูงสุดของประชาชน   โดยการใช้กำลังกองทัพไทย ยึดอำนาจของประชาชนคืนไป ด้วยการรัฐประหาร 19 ก.ย. 2553  โดยการแอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์     (อ้างว่าตนเป็น คณะปฏิรูปการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) 
 
ซึ่งเป็นการไม่ชอบด้วยพระบรมราโชบายการปกครองประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงยอมรับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทรงยอมรับในอำนาจของประชาชนโดยที่ได้ทรงปฏิบัติมาสม่ำเสมอในการที่ทรงยอมรับรัฐธรรมนูญทุกฉบับเสมอไป ซึ่งหมายถึงทรงยอมรับว่าทรงอยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชน และที่สำคัญก็คือทรงสละฆราวาสวิสัย โดยทรงอยู่ในทศพิธราชธรรมมาตลอดพระชนมายุ 
 
แต่บัดนี้ องค์มนตรีต่างประพฤติตนทุจริต โลภ มัจฉริยะตระหนี่   กระทำผิดกฎหมายบ้านเมือง   แล้วไร้สำนึกของความชอบธรรม และไร้ธรรมะ ไร้หิริโอตตัปปะ ไม่สมควรแก่การเดินตามรอยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ปรากฎแก่สายตาประชาชนทั้งหลายอย่างโจ่งแจ้ง
มิได้มีความรู้สึกสำนึกความผิดชอบ ชั่ว ดี   ดำเนินการปราบปรามประชาชน เจ้าของอำนาจตามระบอบประชาธิปไตยหนักข้อยิ่งขึ้นกระทำตนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยของชาติเด่นชัดยิ่งขึ้น ดังเช่นล่าสุดได้เรียกนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยเข้าไปรับนโยบายถึงที่พำนักของตนโดยสั่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไม่ให้ยุบสภาฯ  เป็นต้น  .......
 
อันแสดงความชัดเจนไปเรื่อย ๆ ว่า คณะองค์มนตรีประพฤตตนในทางที่ขัดแย้งพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     และประพฤติผิดหลักทศพิธราชธรรมอันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญมาตลอดพระชนมายุของพระองค์ท่าน
 
ประชาชนกำลังมองดู อาการที่คณะองค์มนตรีกระทำอยู่ขณะนี้ ที่เป็นการแสดงอำนาจเหนือสถาบันของประชาชนทั้ง3สถาบัน คือบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ   โดยขณะที่ตัวเองอยู่ในสถานะของข้ารับใช้องค์พระมหากษัตริย์  
 
ซึ่งแสดงถึงอำนาจเป็นการคุกคามต่อสถาบันกษัตริย์  ?? 
ผู้แสดงความคิดเห็น สุไหงปาดี ชินะกุล (newworldbelieve-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-15 11:10:12


ความคิดเห็นที่ 12 (2015517)

 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  แสดงความเป็นเด็กอีกครั้งแล้ว        กรณี กตร.ประชุมลงมติ 10 ต่อ 0 ให้รับ พล.ต.อ.ภัชรวาท  วงษ์สุวรรณ  พล.ต.ท.สุชาติ  เหมือนแก้ว   และตำรวจอีกท่านที่อุดร  กลับเข้ารับราชการ 

คุณไม่ยอมรับ  ทั้ง ๆ ที่ควรจะยอมรับ  เพื่อจบเรื่องราวเสีย  

แต่ร้ายไปกว่านั้นก็คือ   สั่งให้สุเทพ  เทือกสุบรรณ  ไปประชุมกตร.ใหม่    ให้ลงมติใหม่

คุณทำเช่นนั้นทำไม?   ทำได้อย่างไร?

 

ตำรวจเขาเป็นลูกผู้ชาย         ถึงไม่ใช่หน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์  ตรัสแล้วก็ไม่คืนคำเหมือนกัน   

 

คุณไม่มีความเข้าใจจิตใจคนเสียเลย     ไม่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย   ไม่สมควรเป็นนาย.....คนอย่างตำรวจ

แล้วเห็นไหม   กตร.ก็ยังคงยืนยัน...ต่อหน้าสุเทพ เทือกสุบรรณ เหมือนเดิม   คือรับ ตำรวจทั้ง 3 นาย คืนเข้าสู่กรมตำรวจ

 

เราขอชมเชย กตร.ไว้ในที่นี้      ในฐานะเป็นลูกผู้ชาย    พูดแล้วรักษาคำพูด   

นี่คือประชาธิปไตย   อภิสิทธิ์ รู้หรือเปล่า ???????

ออกไปเสีย.........ไปไหนก็ไป   ไปไกล ๆ ห่าง ๆ  .....  

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สรศักดิ์ สนมไพร วันที่ตอบ 2010-01-17 20:20:58


ความคิดเห็นที่ 13 (2015663)

อย่างคุณอภิสิทธิ์ทำนี่  เรียกว่าหักหาญน้ำใจลูกผู้ชายด้วยกันเอง 

วงนักเลงเขาจะยอมกันไม่ได้ สำหรับคนเช่นนี้

อภิสิทธิ์ไร้ประสบการณ์เกินไป   ไม่มีความเป็นผู้ใหญ่อยู่เลย

 

ภายหลังออกจากตำแหน่งไป   ไม่มีใครหรอกจะต้อนรับคนอย่างคุณ 

ลูกผู้ชาย   ใจนักเลง   เขาจะเหยียดหยามและดูถูกดูแคลนคุณไปตลอดบุพการี ผู้ให้กำเนิด   ฐานที่เป็นคนไร้จิตใจ

 

ในสนามรบ  เขาก็ยังมีการเอื้อแด่นักรบด้วยกัน     ไม่หักหาญน้ำใจนักรบด้วยกัน    นี่เป็นจริยธรรมที่คนด้อยประสบการณ์ ยากจะเข้าใจได้

 

และคนเช่นอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นี้ ได้จบชีวิตลงแล้ว   อนาคตข้างหน้าของเขา สิ้นสุดลงแล้ว

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ประยุกต์ นามเสพ วันที่ตอบ 2010-01-18 12:10:46


ความคิดเห็นที่ 14 (2015716)

คุณศักดิ์ระพี  พรหมชาติ   เข้าใจประชาธิปไตยหรือเปล่า.....?  น่าเอาไปอบรมในโรงเรียนประชาธิปไตยหน่อยนะครับ   คำพูด  ทัศนะ  การแสดงออก  แสดงว่าไม่เข้าใจ

ดูจะทำให้คนทั้งหลายเขวไปนอกหลักการประชาธิปไตยอยู่ตลอดมา..........  

ประชาธิปไตยนั้น ประชาชนต้องมีอำนาจนะครับ    ตัวเองต้องเก่งสามารถพึ่งตนเองได้  มีหลักการที่การพึ่งตนเอง  เป็นอิสระ   ไม่ใช่ต้องเอาความอิสรภาพของตนไปมอบแต่เทวดา เป็นทาสเทวดา หรือทาสของผู้ใด   อย่างที่คุณศักดิ์ระพีพูด  เราต้องส่งเสริม ผลักดันประชาชนไปสู่เสรีภาพ  การพึ่งตนเอง  และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

อย่าเขวซีครับ    เราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย  ก็ต้องเข้าใจประชาธิปไตย  ไม่ใช่เพียงปากพูด    มิใช่เพื่อคนอื่นเป็นประชาธิปไตย  แต่เราเองต้องเป็นประชาธิปไตยก่อนคนอื่น   นั่นคือ  พ้นจากความเป็นทาส   ไม่ใช่ไปเป็นทาส   ไปหลงงมงายว่าจะมีผู้อื่นพิทักษ์เรา    เราต้องเป็ฯผู้พิทักษ์  

ความคิดต้องเป็นแบบวิทยาศาสตร์น่ะครับ..จึงจะเป็นประชาธิปไตยได้......  

ระบบให้กำลังใจ  ก็ต้องเป็นเพียงการให้กำลังใจ  ไม่ใช่ไปลบล้างหลักการประชาธิปไตยเสีย 

ผมกลัวว่าพราหมณ์ศักดิ์ระพี  แกจะไม่เข้าใจประชาธิปไตย    ควรเอาไปเข้าโรงเรียนของอาจารย์นิสิต  สินธุไพรเสียก่อน 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สุไหงปาดี ชินะกุล วันที่ตอบ 2010-01-18 13:12:03


ความคิดเห็นที่ 15 (2015949)

 

แก้วสรร อติโพธิ   น่ะหรือ?       เห็นด้วยครับ    ก็หน้าม้ากินหญ้าอยู่แล้ว   พอ ๆ กับควายแหละครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทองดี เอกชัย วันที่ตอบ 2010-01-18 22:33:49


ความคิดเห็นที่ 16 (2018125)

ผมว่าอุ้มมาหน่อยนะครับ  นายอานันท์  ปัญญาระชุน นี่   อุ้มเอามา ฟังเสียงหัวเราะแกหน่อย  

มีเสียงหัวเราะคุณอานันท์ที่น่าฟังมาก ผมได้ยิน   คราวหนึ่งที่มาออกรายการเสวนาเรื่องรัฐธรรมนูญ 40  ถามขึ้นว่า  ทำไมจึงไปจำกัดความรู้ผู้สมัคร สส.ว่าต้องได้ปริญญาตรีขึ้นไป    นายอานันท์หัวเราะ ตอบว่า  ที่จริงผมก็ไม่เห็นด้วยนะ   แต่ไป ๆ มา ๆ เป็นอย่างนี้ได้อย่างไร.....นายอานันท์พูดจบก็หัวเราะ.......ด้วยเสียง........... ที่ผมชอบ..........

 

เวลาไปอุ้มมาวางกลางวงแล้วตั้งคำถามเอากับนายอานันท์นี่  ผมว่าคงจะน่าดูน่าชมมากทีเดียว   .......แกม้วนเก่งครับ   ดูดี....ด้วยเสียงหัวเราะแกนี่แหละ........  แต่จริง ๆ แกไม่เอาไหนหรอกเชื่อได้เลย...

 

ที่ผมพูดถึงนายอานันท์นี่ก็เพราะได้ข่าวว่าไปร่วมคณะที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ อภิสิทธิ์  ...............ผมแย้งในใจว่า   ไปเชิญมาทำไม   นายอานันท์นี่ควรปล่อยให้ไปไหนก็ไปไกล ๆ ไปเลย........................  คนอย่างนี้ไปหวังอะไร  ...........  ได้แต่หัวเราะ..........

ผู้แสดงความคิดเห็น สรศักดิ์ สนมไพร วันที่ตอบ 2010-01-23 20:49:34


ความคิดเห็นที่ 17 (2018126)

บุกเข้าไปเลยครับ คุณจตุพร    เขาสอยดาวจันทบุรี    วันนี้  ตุ๊ดเปมพังแน่

หัวใจวายตายแน่

ทำชั่วหน้าแป้นจริง ๆ    เป็นถึงประธานองค์มนตรี ไร้ความคิดอ่าน      แล้วจะหนีไปไหน...........

 

เจ๊กลิ้มหรือครับ    ตัวตลก   .................

ผู้แสดงความคิดเห็น สรศํกดิ์ สนมไพร วันที่ตอบ 2010-01-23 20:56:08


ความคิดเห็นที่ 18 (2018155)

เสธแดงมาแล้ว    ครับเห็นด้วยทุกประการ........ได้วิสัยทัศน์อีกเยอะเลย      ขอบคุณครับ.

แต่ระวังหน่อยนะครับ  พลรบของเราขณะนี้  ไม่ใช่ทหาร   แต่เป็นประชาชน   ผมว่าตรงนี้เกี่ยวกับการวางหลักยุทธศาสตร์ให้ถูกต้อง ........และต้องมีประชาธิปไตย เป็นสาระ........... จึงจะชนะครับ......... ชนะโดยไม่เสียเลือดเนื้อ .......

 

ส่วนอนุพงษ์ เผ่าจินดา  มีความผิดพอโทษประหาร .................ค่อยเอามาลงโทษทีหลัง

การพูดตลุยแบบนี้   รักษาตัวด้วยนะครับ........   เป็นห่วง

ผู้แสดงความคิดเห็น ไกรสิทธิ์ เสมาชัย วันที่ตอบ 2010-01-24 04:24:09


ความคิดเห็นที่ 19 (2018186)

พวก ทีโอที  บริหารแบบไหนของมัน   ระยะหลังมานี้ ทำไมสัญญาณขาดแล้วขาดอีก     กำลังฟังเสธ.แดงพูดอยู่เพลิน ๆ  สัญญาณก็ขาดหายไป     ฮ่วย...!!!!!!

อย่าให้จับได้ว่าเสือเตี้ย หนองใน สั่งมานะ......พรรคพวก !!!!!..

 

ไม่นับพวกอันธพาลส่งไวรัสมา...  ขนานแรง...  ขนาดห้ามเวบเคลื่อนไหว  เข้าเวบไม่ได้เลย....

จะทำสงครามไวรัสกันทางไซบอร์กหรืออย่างไร  บอกมาเลย.......

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สุไหงปาดี ชินะกุล วันที่ตอบ 2010-01-24 13:55:52


ความคิดเห็นที่ 20 (2018630)

ครับ    คุณหมอครับ   เฮติ แผ่นดินไหว ตายไป  700,000 คนเศษ  มิใช่น้อย ในประเทศเล็ก ๆ และยากจน  ๆ ต้องนอนเฝ้ากองศพ เพราะไม่รู้จะไปไหน   บารัค โอบามา สั่งการช่วยเหลือขนานใหญ่   อเมริกาเอาใจใส่การช่วยเหลือเช่นนี้อย่างแข็งขันและเป็นสิ่งที่จำเป็น เช่นการช่วยเหลือประเทศไทยคราวนั้นที่เกิดสินามิ   นั่นก็เพราะเขามีสำนึกของประชาธิปไตยสูง  คือการมองคุณค่ามนุษย์สูงมาก    ส่วนบ้านเรา   นายกษิต ภิรมย์ นี่แกรู้อะไร  มีสำนึกอะไรต่อชีวิตบ้าง  ในเมื่อจิตใจเป็นอันธพาล และรับใช้เผด็จการ  แค่ภาครัฐยังระดมได้แค่ หลักแสนเลย   และนายอภิสิทธิ์ ไปไหน  ไม่เห็ฯความสำคัญตรงนี้บ้างเลยหรืออย่างไร ...,มองไปถึงเรื่องการขยายตลาดสินค้าไทยออกไปบ้างซีครับ   นี่เป็นโอกาสอย่างไร เพื่ออะไร  น่าจะมองด้วย.......  ก็เหมือนนายชวน กับพรรคประชาธิปัตย์ คราวเกิดสินามิภาคใต้ 26 ก.ย. 2547 นั่นเอง   ไม่รู้หายหัวไปไหน......ในยามที่ประชาชนต้องการ.....ถือทิฏฐิอย่างไร้เหตุผลจริง ๆ ...

ยุคทักษิณ  ยังแสดงความเป็นตัวของตัวเอง  นั่นถูกแล้วครับ  พึ่งตนเองได้  จึงไม่ยอมรับการช่วยเหลือที่เป็นเงินจากประเทศใดเลย  บางทีประชาชนไทยอาจจะรู้กันไม่ทั่วถึง  ว่าครั้งนั้นไทยมีศักดิ์ศรีขนาดไหน   และประชาชนชาวใต้เอง น่าจะมารำลึกดูอะไรที่ดี ๆ ที่รัฐบาลทักษิณทำฝากไว้บ้าง       นี่คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์       เห็นกันบ้างไหมครับ????   นี่คือจิตใจประชาธิปไตย ....  ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น 001 วันที่ตอบ 2010-01-25 21:19:59


ความคิดเห็นที่ 21 (2018951)

เอามาดูให้หมด   ในระบอบของประชาชนนี้  จะเก็บเป็นความลับไม่ได้  

เป็นอะไรก็ตาม ย่อมเป็นลูกจ้างประชาชนทั้งสิ้น      เอาประวัติมาคลี่ดูให้หมด พวก คตส. นี่ 

แล้วจำเอาไว้    

จำเอาไว้เพื่อชำระโทษทีหลังไงครับ

ทำไม  ??

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

 

ถ้าเขาทำผิด  แล้วไม่ลงโทษเขา   นั่นไม่ใช่ความเป็นธรรม

ถ้าโทษเขาถึงประหาร  แล้วเราไม่ประหาร      นั่นก็ไม่ใช่ความเป็นธรรม

 

อย่างแก้วสรร อติโพธิ  นี่   ต้องเอามาสอบสวนหาความผิดของเขา   .....  และลงโทษเขาจึงจะเกิดความเป็นธรรม

 

 

จริงแล้ว         .................    ประธานองค์มนตรีต้องออก   ........ถวายฎีกาไปเลย....  อย่าไปกลัว    เพราะถ้าเราไม่ลงโทษเขา...ก็ไม่ใช่ความเป็นธรรม 

ขอบคุณ พิชา  วิจิตรศิลป  ถวายฎีกาถอดถอน 3 องค์มนตรี .........เปรม  ติณสูลานนท์    สุรยุทธ์  จุฬานนท์.....ชาญชัย ลิขิตจิตถะ

 

 

...........ถอด อภิสิทธิ์ เลย         ผิดมนุษยชน.................

มันไม่รู้อะไรหรอก  ขนาด Human Right Watch  บอกดี ๆ ยังไม่เชื่อเลย   นายเตี้ย  หนองใน หอยม่วง ยังไปเถียงเขาอีก    รู้ไหม.?............ เรากับเขาน่ะคิดกันคนละระดับความคิดกัน    คิดต่ำ ๆ อย่างเผด็จการนี่  ไม่เข้าใจเขาหรอก  พูดออกไปก็อายโลกเขา 

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กงจักร เสมาคำ วันที่ตอบ 2010-01-26 19:56:09


ความคิดเห็นที่ 22 (2018952)

 

ป๋า    นี่   ตายสถานเดียว    ถ้างั้นจะไปอยู่ไหน?       อย่าลืม  ที่ไปทำผิดต่อศาสนาสากล  ไปชักจูง  เกลี้ยกล่อม ลูกหลานมุสลิมไทยใต้ ให้ทรยศต่อพระเจ้าองค์เดียวของเขา  นั้น      โทษถึงตายอยู่แล้ว   แล้วจะไปอยู่ไหน  เมื่อสิ้นอำนาจลงแล้ว  ก็ไม่มีทางเลือก  ทางเดียวเท่านั้นคือ  ตายสถานเดียว

 

อย่าไปเชื่อมัน   พวกประชาธิปัตย์   .....................

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กงจักร เสมาคำ วันที่ตอบ 2010-01-26 20:05:46


ความคิดเห็นที่ 23 (2019236)

 

อนุพงษ์ไหนครับ   เผ่าจินดาหรือครับ คุณณัฐวุฒิ  พล.อ. ผบ.ทบ. น่ะหรือ  ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าแกวิกลจริตไปแล้วหรือยัง?

เสธแดงว่าเอาหน่อย แค่คำว่า  หน่อมแน้ม   หนอยแน่........... โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ    .  แสดงอำนาจบาทใหญ่ได้เพราะคิดว่าเขาอยู่ใต้อำนาจตน  หรือ?   คุณไม่เข้าใจเรื่อง ความเป็นมนุษย์เลยหรืออย่างไร?    มนุษย์ทุกคนย่อมมีเกียรติ์  นี่คือประชาธิปไตย 

 

แล้วทำไมคราวอีปองมันด่าเอา  ด่าทางโทรทัศน์เอเอสทีวี ได้ยินกันทั้งโลก  กลับยิ้มแฉ่ง ทำประกายหัวล้านแผลบ ๆ อยู่ได้

ลองฟังใหม่ก็ได้  อีปอง(อัญชลี ไพรีรักษ์ จะบอกให้)  มันว่า  โง่อย่างกะควาย  มาใกล้ ๆ นี่  ถอดหมวกออก กูจะเขกกะโหลกให้  จะได้ฉลาดขึ้น     .........    เราไม่ใช่พรรคใช่พวกแต่ก็รู้สึกเจ็บแค้นแทน  เพราะ ผบ.ทบ. เป็นสถาบันทหารบก ของประเทศไทย  ย่อมมีเกียรติยศสูงสุด  .................  แต่พล.อนุพงษ์  ไม่รู้สึกเลย..............  นี่คือควายจริง ๆ ............ทำเสื่อมสถาบันกองทัพบกหมด.........

 

แล้วมาโกรธเอาเฉพาะคำว่า   หน่อมแน้ม...............ที่เพื่อนนายทหารเตือน

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น บ.บึงมะลู วันที่ตอบ 2010-01-27 22:36:35


ความคิดเห็นที่ 24 (2019238)

 

ครับ       นี่แหละเป็นหลักฐาน   และเด็กก็จะได้รับการลงโทษ    เป็นห่วงเหลือเกิน  ดวงชะตาไม่พ้นคุกอยู่แล้ว  อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  

ก็คลิปเสียงสั่งฆ่า  13 เม.ย.เลือดนั่นแหละ   จะเอาเขาติดคุก........

ผู้แสดงความคิดเห็น บึงมะลู(หิ่งห้อย) วันที่ตอบ 2010-01-27 23:01:50


ความคิดเห็นที่ 25 (2019717)

 

สิริวรรณ  นิมิตรศิลป์  นี่คือคนไทยได้รับการซับซาบ เอาประชาธิปไตยจากอเมริกามาอย่างสมบูรณ์  ประชาธิปไตยจึงเป็นธรรมชาติ  และเป็นเสรีชน  การต่อสู้จึงชัดเจน  ไร้กังวล  และไร้การลังเล   มีเป้าหมายชัดเจนมาก  

นี่คือท่านสิริวรรณ  นิมิตรศิลป์   พล.อ.เปรม น่าจะรับฟังมาก ๆ   เพื่อให้เข้าใจประชาธิปไตย  ทหารที่คิดปฏิวัติก็น่าจะรับฟังมาก ๆ เพื่อให้เข้าใจประชาธิปไตย      เพราะพวกท่านไม่เข้าใจประชาธิปไตยเลย (อย่าคิดนะครับ........ ให้ถอนเสีย   จากการมองเผด็จการทหารพม่า  อย่างครู  .  ที่คิดฝากตัวเป็นศิษย์ เดินตามรอยเขา....)   ท่านควรฟังคนอย่างสิริวรรณ   และอย่างไทยเยอรมัน   ไทยญี่ปุ่น   ไทยยุโรป    ..............  เพราะอะไร..?  เพราะอาจเรียนรู้ประชาธิปไตยได้ทางลัด  เข้าใจเร็ว 

เพราะท่านได้กระทำผิดอยู่ตลอดเวลา  ซึ่งกระทำไปด้วยความโง่ ไร้เดียงสา  ........    เหมือนใช้ความคิดควายตัวหนึ่ง...นับแต่การปล้นประชาธิปไตย 19 ก.ย.2549   เป็นต้นมา

.....................................  ท่านเห็นไหม.........  เมื่อเอาระบอบประชาธิปไตยวัดแล้ว   ท่านไม่มีค่าพอสำหรับนายพล.......คุณสิริวรรณ เขาเรียกท่านว่า  นายเปรม   นายประยุทธ   นายอนุพงษ์  นายเสรี เตมียเวช............นั่นคือคุณภาพของท่านตามมาตรวัดของระบอบประชาธิปไตย ... 

(และเมื่อมองรวม ๆ  สิ่งที่เห็นก็คือ   ท่านไม่มีความเหมาะสมสำหรับการจะเป็นประชาชนของระบอบประชาธิปไตย.........หมายความว่าท่านควรหาที่อยู่ในพม่าทำนองนั้นจะเหมาะสมกว่า...ประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้จะไม่ต้อนรับท่าน...)

 

และเด็กคนหนึ่ง   ที่เคยอยู่อังกฤษ  ........................  กลับไม่ได้รับการซึมซับประชาธิปไตยมาเลย..............  นั่นคือ   นายมาร์คหน้าหมี ........... หรือนายหมีน่าฮาก..

 

คนพวกนี้จึงมาผสมกันเป็นขนมจีนน้ำยาได้อย่างดี   และกลายเป็นฝ่ายตรงข้ามกับประชาชนมหาชนไทยไปเสียแล้ว

จะต้องถูกประชาชนลงโทษ  หรือเอาไปเททิ้งเสียที่แดนกำจัดขยะ..........

วันนี้มีสุภาษิต     รกหญ้าดีกว่ารกคนครับ......

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น แดง ดำรงธรรม วันที่ตอบ 2010-02-01 11:26:06


ความคิดเห็นที่ 26 (2020000)

เพิ่งทราบจาก ดร.ทักษิณ วันนี้แหละครับว่ามีเวบปล่อยไวรัสขนานแรง 2 เวบ ชื่อ ไซแอมสตรีดอทคอม  กับ  กิ๊กี้ไทยดอทคอม    ว่าอย่าเปิด  จะทำลายข้อมูลหมดเลย

ขอบคุณมากครับ

ทางผมพบไวรัส 4 ตัว   จัดการหมดแล้ว.....ทางแอดมินผมบอกว่าให้มันปล่อยไวรัสมาเลย  จะตอบแทนมันกลับไปอย่างสาสม....

ขอบคุณท่านทักษิณมาก ๆ   คิดถึงเสมอครับ  ขอให้โชคดีและรอดปลอดภัยด้วยนะครับ   อีกไม่นานเราคงได้พบกันใกล้ชิด  และคงไม่ลืมการที่ประชาชนได้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย เพื่อคนของประชาธิปไตยและเพื่อท่าน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สุไหงปาดี ชินะกุล วันที่ตอบ 2010-02-02 20:58:26


ความคิดเห็นที่ 27 (2020195)

สุรพล  นิติไกรพจน์  อธิการ ม.ธ.   .อธิบายว่า  ว่า   รธน.2540  เป็นของ  รสช.   ...............พอ ๆ กับ  2550 ......

 

ผู้แสดงความคิดเห็น 001 วันที่ตอบ 2010-02-03 22:24:05


ความคิดเห็นที่ 28 (2020221)

 

ปณิธาน  วัฒนายากร   นี่ก็อวดฉลาด     แต่คนอย่างนี้แหละที่ประชาชนจะกำจัดไป  ให้พ้นไปจาก....ความเป็นประชาชนในระบอบประชาธิปไตย .............. เขาโง่จนไม่รู้อะไรเป็นอะไร  ในความเคลื่อนไหว   อย่างประชาธิปไตย....เลย  

 

ประชาธิปไตยคืออะไร....... หมอนี่ไม่รู้หรอก   มาจากจุฬาฯ   พวกเดียวกับคณบดีรัฐศาสตร์ยุคคาราวานคนจนไปปิดล้อมสั่งสอนเรื่องประชาธิปไตย   นั่นเอง  ...........เดิมหมอนี่เป็นนักวิชาการ  มาออกรายการปัญหาการเมือง  ตลอดถึงปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ด้วย.........ตอนนั้นหมอก็พูด ๆ  ก็น่าฟังดี...................คล้ายว่ามีความรู้ดี..........  แต่ที่สุดก็ลุแก่โลภะ  โทสะ   โมหะ........หลงไปรับใช้อมาตย์..........................  เขาทำได้อย่างไร   นอกจากความเป็นเด็กของเขา   มีมากกว่าความเป็นผู้ใหญ่.

 

ขนาดเรียนจบ  ดร.  มานะเนี่ย...................................(ไม่ใช่ doct. เป็น  dog  มากกว่า.....แปลว่าหมาน่ะ)

 

และคุณก็ต้องจบอนาคตลงแค่นี้    ประชาธิปไตย  ไม่อนุญาตให้คุณเข้าสู่สถาบันการศึกษาอีก   ไม่ว่าระดับใดใด

 

เพราะคุณโง่   ในวิชา   ประชาธิปไตยไง.....แม้จะเอาตัวรอดด้วยวิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาถึงระดับ  dog  นี่ก็ยังช่วยไม่ได้เลย   แล้วจะไปสอนใครได้ .

ทดสอบหน่อยก็ได้........  คำถามเพื่อทดสอบมีดังนี้


1.      พวกเสื้อแดงเขามีสิทธิ์อะไรในการเคลื่อนไหว?...อะไรเป็นตัวกำหนดให้เสื้อแดงพอใจยุติการเคลื่อนไหวลง? ..พวกเขาควรจะยุติลงเมื่อไร?  และพวกเขาจะพากันไปไหนทำอะไรต่อ?

2.      รัฐบาลปัจจุบันแก้ปัญหาโดยแนวคิดการเมืองระบอบไหน?  ข้อต้องห้ามของการบริหาร  ที่รัฐบาลจะต้องไม่ทำมีอะไรบ้าง?  มีนโยบายใดที่ต้องยุติลงโดยพลันขณะนี้...มีอะไรบ้าง?  จะต้องทำนโยบายที่ถูกต้องอะไรจึงจะนำไปสู่ความสงบ สันติ?   นโยบายอะไรที่รัฐบาลอภิสิทธิ์กระทำไปเปล่าโดยไม่มีผลลัพภ์อะไรเลย? 

3.      อะไรที่พิศูจน์ถึงความชอบธรรมและไม่ชอบธรรมของการเมืองและการบริหารของรัฐบาลยุคปัจจุบันนี้?

 

4.      ฐานะของคุณทักษิณ คือ ลูกจ้าง(ผู้ชื่อสัตย์)ของประชาชนในอนาคต  คุณเข้าใจหรือไม่?  (ประชาชนเป็นนาย พอใจก็เอาไว้  ไม่พอใจก็ไล่ออก   แก่ชราแล้วก็ให้ไปนั่ง ๆ พักเสีย.......ประชาชนไม่รู้แก่  ไม่รู้เจ็บ   ไม่รู้ตาย   นี่คือประชาธิปไตย)

 

คุณปณิธาน.......ลองฟัง    ดร. สุชาติ .......เขาเป็น  doct. แบบเดียวกับ   doct. ทักษิณ....เนื้อวิชาเขาถึงกัน..เขาจึงรับใช้กันและกันได้.......ไม่เหมือน  dog.  แบบคุณ  ๆ เป็น dog.  แบบเดียวกับ  สุรพล นิติไกรพจน์ 

เข้าใจไหมครับ   คุณหนู?

 

       

ผู้แสดงความคิดเห็น 001 วันที่ตอบ 2010-02-04 08:23:25


ความคิดเห็นที่ 29 (2020246)

บุกเข้าไปเลย      .........................

ให้ทหารมันเข้าใจว่า    ทหารเป็นทหารรับจ้างของประชาชน.............................ประชาชนเป็นนายของทหาร........ ประชาชนให้เงินเดือน   ให้งาน    ให้ยศถาบรรดาศักดิ์..............................

 

ทหารต้องเข้าใจว่า     คุณรับเงินเดือนหรือเปล่า..........  ทหารอาชีพ  เพราะทำอาชีพทหารเพื่อเลี้ยงตน    แลกกับเงินเดือน ............เงินมาจากไหน....

คุณเก็บภาษีมาจากประชาชน.......................

 

สมัยก่อน  ดึกดำบรรพ์   คุณก็ไปขุดรีดมาจากประชาชน..........................  แต่ก่อนประชาชนเป็นทาส      จึงไม่สามารถอ้าปาก   อ้าคำพูดได้     ยอมให้เขาขูดเขารีดไป..............................  ถึงไม่เป็นธรรม   ก็จำยอมเขา

 

แต่เมื่อมนุษย์ได้ค้นพบระบอบที่เป็นธรรม.................และมองคนทั้งหลายว่าคนเหมือนกัน................. ทำไมคนหนึ่งจะต้อง.เป็นทาสคนอีกคนหนึ่ง   เหมือนงัว เหมือนควาย......  ก็ตรงกับใจมนุษย์ที่รักความเป็นธรรม

 

จึงลุกขึ้นทำลายระบอบทาส................และเป็นประชาธิปไตย

 

แต่ทหารไทยยุคนี้  ยังคงงมงาย .................  กับอำนาจที่ไม่เป็นธรรม   โดยวางตัวเป็นนายของประชาชน......

 

จึงผิดยุค.................................   และหากโง่ต่อไปก็จะได้รับการลงโทษ.......................

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สุไหงปาดี ชินะกุล วันที่ตอบ 2010-02-04 09:38:07


ความคิดเห็นที่ 30 (2020582)

บุกสุพรรณ       พายัพ  ปั้นเกต    นำทัพ.

 

ก็ไล่บรรหารไปเสีย...............................จะได้แล้วเรื่องแล้วราว........อยากให้ไล่คนหน้าแหลมอีกคนหนึ่ง...ชอบยืนใกล้ ๆ บรรหาน..........

อ้าว!!!!!!!!!  โดนยึดสถานีเข้าแล้วหรือไง?      สัญญาณขาดหายไปเสียแล้ว......

ผู้แสดงความคิดเห็น กงจักร เสมาคำ ครับ วันที่ตอบ 2010-02-05 19:28:08


ความคิดเห็นที่ 31 (2020760)

สนนท.........ชื่อนี้ มีมานานแล้ว  ตั้งแต่  14 ต.ค.2516  ...........(วันนี้มีเลาธิการ  และอดีตเลขาธิการ สนนท.มาเปิดตัว...  ยินดีมาก) ............

การตื่นตัว.........มีขึ้นได้............... ด้วยการบรรลุความรู้แจ้ง.................. ในที่นี้คือรู้แจ้งว่าอะไรเป็นประชาธิปไตย  ............อะไรไม่ใช่ประชาธิปไตย  .....

 (ถ้าไม่รู้แจ้งตรงนี้อาจจะเข้าใจผิดได้  ว่า  เอเอสทีวี .....สนธิ ลิ้มทองกุล  เสื้อเหลือง..เป็นประชาธิปไตย)

ถ้าไม่รู้แจ้ง............ก็ไม่มีการตื่นตัว................

 

ฉะนั้น......ถ้าเขายังไม่รู้แจ้งเสียก่อนว่า   ....ประชาธิปไตยคืออะไร..................

 

อย่างไร ๆ ก็ไม่ตื่นตัว.......................

เพราะเราไม่มีประวัติศาสตร์..................เรามีทาส แต่ระบบทาสของเราไม่ได้รับการกดขี่แรง.....เหมือนทาสดำในยุคสร้างอเมริกา ........

การเลิกทาสของเรา    เลิกอย่างประทานให้.........ทาสไม่ได้ดิ้นรนเพื่อตัวเองเป็นไท.....เหมือนทาสดำในอเมริกา............ความปรารถนาใน   เสรีภาพ   จึงอ่อน..................

 

เราต้องการเสรีภาพไปทำไม....................  นั่นเป็นคำถาม   ที่คำตอบจะต้องเกิดจากความรู้แจ้ง..............

ไม่ใช่ไปจำเอาจากตำรา...............................

 

 

 

วันนี้   ก็เริ่มมองเห็นประกาย..................   ในวันหน้า    ประชาธิปไตยต้องเข้าไปสู่มหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์  100 %  ........  และอุปสรรคต้องถูกกวาดไป.........................เปิดทางให้มหาวิทยาลัย เป็นประชาธิปไตย

 

คำถามว่า   รู้จักประชาธิปไตยเพียงไหน?       ........................   ทำไม่ล่ะ   นศ.จึงลังเล..................ก็เพราะในความจริง  ขนาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ดร.สุรพล นิติไกรพจน์   ยังไม่รู้เรื่องเลย   แล้วนักเรียนจะตอบได้ถูกต้องหรือ...........คนที่ตอบถูก   มั่นใจ   ย่อมต้องเป็นฝ่ายตรงข้ามกับอธิการบดีของเขา...................

 

น้องคนสุดท้ายสวมเสื้อแดง ตอบคำถามได้ถูกใจจริง ๆ  

ถูกแล้ว   เรามีความหวังกับ สนนท. .....

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สุไหงปาดี ชินะกุล วันที่ตอบ 2010-02-06 21:22:36


ความคิดเห็นที่ 32 (2020844)

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.......เขียนรัฐธรรมนูญ 2550    ....  เป็นรัฐธรรมนูญโจร.............  เป็นกฎโจร 

โจรกบฏ  ตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ............

 

การปฏิวัติรัฐประหาร..........19 ก.ย.2549  ............. เป็นกระบวนการในการก่อกบฏ  .............แล้วอัญเชิญตุลาการมา 9 ตัว .....มาร่วมงาน

 

เดิมคิดตั้งซ๋องโจร คบคิดกันที่บ้านนายปีย์ มาลากุล....................................แล้วปล้นรัฐบาลทักษิณใน 19 ก.ย.2549  ..............

แล้วเขียนกฎหมาย....ออกมา....ตามใจตนเอง.......เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของโจร ..............................   

 

ครับ.......... ท่านอาจารย์มานิตย์  จิตจันทร์กลับ   ...    พูดได้ตรง   และพูดความจริง

 

และนี่คือ    ความจริงวันนี้    ที่ประชาชนยุคประชาธิปไตยควรต้องศึกษาต่อไปอย่างลึกซึ้ง.........แล้วเผยแผ่สัจจธรรมนี้ให้แพร่หลายออกไป......

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สุไหงปาดี ชินะกุล วันที่ตอบ 2010-02-08 08:52:53


ความคิดเห็นที่ 33 (2021461)

แดงบุก ปปช.  

เริ่มด้วยวรชัย เหมะ  จ่าประสิทธิ์ ไชยศรีษะ  ก่อแก้ว พิกุลทอง  วิภูแถลง  พัฒนภูมิไทย  ลัดดาวรรณ วงศ์ศรีวงศ์  วีระ  มุสิกพงษ์  จตุพร พรหมพันธ์  ณัฐซุฒิ  ใสเกื้อ  ฯลฯ...................

ครับ   เลวจริง ๆ .....................  ต้องเอากล้าณรงค์  จันทิก,   ...............  มาขึ้นศาลประชาชน

เอา  แก้วหน้าม้า   ....  มาพิพากษาบนศาลประชาชน.............

เอายายผีเสื้อสมุทร มาลงโทษ.............. ฐานร่ำรวยผิดปกติ  และไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

 

 

ทุกคน  คือ พวกปล้น.............มองไปที่  76,000 ล้านตาแป๋ว..............................  อย่าคิดเลย.......วันนี้คุณได้ไป แต่วันหน้าประชาชนจะเอาคืน .............พร้อมด้วยจับโจรมาทั้งกลุ่ม................................................................เอาเข้าคุกหรือประหารชีวิตเสีย......

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น 001 วันที่ตอบ 2010-02-12 17:12:56


ความคิดเห็นที่ 34 (2021467)

 

เห็นด้วยครับ........ ปปต.   ตั้งเลยครับคุณณัฐวุฒิ    ..........  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามตุ๊ตจริตแห่งชาติ

ผู้แสดงความคิดเห็น กงจักร เสมาคำ วันที่ตอบ 2010-02-12 18:20:22


ความคิดเห็นที่ 35 (2021498)

มาดูภาคเกษตรกรรมบ้าง   รัฐบาลนี้ รัฐบาลเด็กทำเสียหายไปหมดทั้งแผ่นดิน

ฟัง  สุทิน  คลังแสง กับ สส. ไพโรจน์       แล้ว  ไม่สบายใจกับนโยบายผิด ๆ ของรัฐบาล   ทำให้เสียประโยชน์ที่ควรมีควรได้

วันนี้มีเรื่อง  ธกส.  อีกที่ป่วนไปทั่ววงการชาวนา

 

แต่รัฐบาลเด็กยังไร้เดียงสา.........................................

ผู้แสดงความคิดเห็น ไกรจักร บ. บึงมะลู วันที่ตอบ 2010-02-13 08:54:43


ความคิดเห็นที่ 36 (2021569)

 

ขอบคุณครับ ที่เล่าเรื่องปาขี้บ้านนายกรัฐมนตรีไทยให้ฟัง........ ผมก็เพิ่งทราบ    และทราบด้วยความยินดี .............  ว่าจับตัวจริงได้  ไม่ใช่แพะ .....   และไม่ใช่คนเสื้อแดง...............  สารภาพ  ว่าเป็นนักธุรกิจ   แค้นเพราะอภิสิทธิ์.ไร้ความรับผิดชอบ  ไม่มีน้ำใจ....ทำธุรกิจเขาล่ม..ทำเศรษฐกิจของประเทศพัง ... เคยปาขี้บ้าน นายก กทม. มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร  มาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ไม่เป็นข่าว       ศาลให้ติดคุก10 วัน ปรับ 2000 บาท  .... ลดโทษที่สารภาพลงให้จำคุก 5 วัน..................

 

สรุปได้ชัดเจนครับ.......... คนทั้งหลายเขากำลังเกลียดอภิสิทธิ์.อย่างเข้าใส้..

 

ไปทำการบ้านต่อครับ    บ   กกต.

อะไร...?    กกต.  เห็น 2 มาตรฐานชัด ๆ  มี 1 คนเท่านั้นได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แล้ว อีก 4 คน ไม่ได้รับพระราชทานฯ   เป็ฯอะไร..............  ก็แค่คนรับใช้  ทาสของ สนธิ บุณยรัตนกลิน.....โจรปล้นชาติ ปล้นประชาชน ..โจรผู้สร้างกฎโจร...มาบังคับคนทั้งประเทศ.....เพื่อการโกงกินของโจร......

 

แล้วจะให้คนประชาธิปไตยเขารับได้อย่างไร....

บุก กกต. เข้าไปเลยครับ................. สนับสนุนท่านประแสง  ท่านพายัพ..........เอาให้จน   ด้วยปัญญาวุธ..

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ไกรสิทธิ์ เสมาชัย วันที่ตอบ 2010-02-14 08:59:27


ความคิดเห็นที่ 37 (2021697)

 

สุช่าติ  สุขัคคานนท์    พอใจเหลือเกินในการรับใช้ เปรม ติณสูลานนท์  ..............สายตาสั้น............

แล้วอนาคตตนเองจะเป็นอย่างไร ?????????       จะหลบสายตาตนเองที่ฉ่ำด้วยน้ำตาร่ำไห้ได้อย่างไร?????

ผู้แสดงความคิดเห็น ไกรสิทธิ์ เสมาชัย วันที่ตอบ 2010-02-15 18:52:32


ความคิดเห็นที่ 38 (2021723)

สุชาติ  สุขัคคานนท์   ทำเป็นซือบือ  งง     ไม่เข้าใจ   ทำป่วย...เข้านอนโรงพยาบาล.....   แต่จิตใจสวามิภักดิ์อมาตยาธิปไตยอย่างลูกหมา กตัญญู.................................................รับรองได้เลยครับคุณณัฐวุฒิครับ   มันไม่กลับใจ  จนกว่ามันจะแพ้พ่ายแก่ประชาชน   สถานเดียว.........  ไม่อายครับ    มันไม่อายหรอก...............................ผมมองนิสัยรั้น ๆ คนนี้แล้วหน่ายที่สุด........แกไม่ฟังเหตุผลหรอกครับ   แกจงรักภักดีอมาตย์   ว่ายิ่งกว่าศาสดา..... 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทองดี เอกชัย วันที่ตอบ 2010-02-15 22:18:55


ความคิดเห็นที่ 39 (2021819)

 

แผนล้อม-ปราบปรามประชาชน  ที่คุณจตุพรเอามาเปิดเผย ..    ถูกต้องเลย     แผนเช่นนี้  ไม่ต้องสืบก็รู้ว่า   เป็นแผนที่ออกมาจากฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลนี้   โดยเฉพาะ มีคนที่ชื่อ  สุเทพ  เทือกสุบรรณ  รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ของรัฐบาลอมาตย์   เพราะกลมกลืนกันหมด   ไม่ว่าด้านความปึก... ล้าหลังสุดกู่ในโลกปัจจุบัน....... และยังโง่เง่าเกินกว่าจะสงสัย.......  ผสมกับบุคลิกเบื้อ ๆ  ใบ้ ๆ  ระดับกำนัน........ยุคบุราณ ๆ  ..............  ก็เชื่อได้เลยครับว่า  เขาสามารถทำแผนโง่ ๆ นี้ขึ้นมาได้จริง ๆ  ..............

แล้วทหาร ตำรวจไหนเขาจะยอมรับได้  เขาไม่ยอมโง่ตามไปด้วย   ข้อมูลก็รั่วออกมา..........

ผู้แสดงความคิดเห็น สรศักดิ์ สนมไพร วันที่ตอบ 2010-02-16 19:39:21


ความคิดเห็นที่ 40 (2021842)

ครับ   เบื่อจริง ๆ   เบื่อนายสุเทพ  เทือกสุบรรณ  ....................   แกเป็นคนยุคไดโนเสาเต่าล้านปีจริง ๆ ...คนผิดยุค...........  และมีเหลือมาเพียงไม่กี่ตัว   กำลังจะสูญพันธ์ ๆ สุดท้ายแล้ว  ...........   เพราะอึดอัด  นึกไม่ออกว่าแกจะปรับตัวอย่างไร   จึงจะอยู่ต่อไปได้ในยุคไฮเทกนี้..............  คำว่าความมั่นคง   มันไม่ใช่แบบที่คุณคิด  .........   ไม่ใช่กองทหาร.......ไม่ใช่อาวุธ.................  ไม่ใช่รถถัง..........ถ้าคุณคิดแบบนั้น  มันผิดยุค......มันสิ้นเปลืองงบประมาณเหลือเกิน โดยไม่คุ้มค่า...และไม่เกิดความมั่นคงเลย  ..................  ยุคนี้   ความมั่นคงอยู่ที่การจัดการประชาชน  ให้เขาเลื่อนไหลไปตามครรลองของสิทธิ....ผลประโยชน์.... การอาชีพ.........วิธีที่เขาได้เขาเสียอย่างไร......ให้เกิดความเป็นธรรม............  ซึ่งวิธีเหล่านี้แหละเรียกว่าครรลองประชาธิปไตย.......      เข้าใจหรือเปล่า????????

ผู้แสดงความคิดเห็น ไกรสิทธิ์ เสมาชัย วันที่ตอบ 2010-02-16 22:43:51


ความคิดเห็นที่ 41 (2021954)

 

ดร.สุชาติ  กำลังพูดอยู่   กับ  ศุภรัตน์  นาคบุญนำ.............   ทำไมสัญญาณถูกรบกวนเป็นครั้ง ๆ    ........................  เคยเป็นฝีมือนายสาธิต  วงศ์หนองใน .................  สติปัญญาแค่นี้ยังเอามาเป็นรัฐมนตรี

ผู้แสดงความคิดเห็น คนนอก วันที่ตอบ 2010-02-17 21:47:30


ความคิดเห็นที่ 42 (2021958)

 

ผมว่า พล.เปรม  อภิสิทธิ์  สุเทพ   ควรจะฟัง  ดร. สุชาติ  พูดทุกครั้งนะ.............  โดยเฉพาะ  ดอก. ปณิธาน วัฒนายากร   ควรฟังอย่างยิ่ง  จะได้รูว่า  doct. สุชาติ   กับ dog อย่างคุณปณิธาน   ต่างระดับกันอย่างไร

ผู้แสดงความคิดเห็น คนนอก วันที่ตอบ 2010-02-17 22:09:38


ความคิดเห็นที่ 43 (2022252)

 

นั่นน่ะซีครับ.......................!!!!!!!!!!!

ผู้แสดงความคิดเห็น ทองดี เอกชัย วันที่ตอบ 2010-02-20 21:21:06


ความคิดเห็นที่ 44 (2022273)

ข่าว 19:36 น. แกนนำแดงแจ้งความ หลังมีผู้แจกCDโจมตีสถาบัน

 

19:36 น. แกนนำแดงแจ้งความหลังมีผู้แจกCDโจมตีสถาบัน

วันที่ 2010-02-20 23:46:04 โดย เนชั่น - 33.9296798706055

นายสมบุญ ขุนทองไทย แกนนำเสื้อแดงจังหวัดปทุมธานี เข้าแจ้งความกับ พ.ต.ท.วิเชียร ไตรโลกา สารวัตรสอบสวน

สภ.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ว่า ได้มีชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองคูคต ได้มาร่วมงานโครงการเทศบาลเมืองคูคตพบประชาชน ประจำปี 2553 ร่วมกับองค์การบิหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

 

นายสมบุญ ขุนทองไทย แกนนำเสื้อแดงจังหวัดปทุมธานี เข้าแจ้งความกับ พ.ต.ท.วิเชียร ไตรโลกา สารวัตรสอบสวน สภ.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ว่า ได้มีชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองคูคต ได้มาร่วมงานโครงการเทศบาลเมืองคูคตพบประชาชน ประจำปี 2553 ร่วมกับองค์การบิหารส่วนจังหวัดปทุมธานี วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ในวันเสาร์ ที่ 20 ก.พ. 53 ณ วัดโพสพผลเจริญ ซึ่งในงานดังกล่าวมีการแจกข้าวสารให้กับประชาชนในตำบลคูคต ที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ แต่ได้มีผู้นำบางคนได้มาร่วมแจกแผ่นซีดีเรื่องเสื้อแดงล้มเจ้า ซึ่งได้มีชาวบ้านที่ได้รับต่างตกใจกับการแจกแผ่นซีดีครั้งนี้
ทั้งนี้คนที่แจกไม่ใช่คนเสื้อแดงกลับเป็นคนในพื้นที่บางคนที่ทำงานรับราชการจึงเห็นว่าเป็นการไม่สมควร จึงได้รวบรวมได้จำนวนกว่า80แผ่นได้นำมาแจก และได้แจ้งให้ตนรับทราบ ในฐานะที่เป็นแกนนำในจังหวัดปทุมธานีให้ได้รับรู้
โดยนายสมบุญ ยืนยันว่า กลุ่มคนเสื้อแดงไม่เคยทำแผ่นซีดีออกมาแจกในลักษณะการกล่าวโจมตีดังกล่าว จึงได้นำแผ่นซีดีมาแจกความไว้เป็นหลักฐานในการติดตามตัวผู้มาแจกดำเนินคดีต่อไป
ด้าน พ.ต.ท.วิเชียร ไตรโลกา สารวัตรสอบสวน สภ.คูคต ได้สั่งให้ชุดสายสืบลงพื้นที่ออกหาต้นตอในการนำแผ่นซีดีมาแจกร่วมในงานของเทศบาลเมืองคูคต จัดขึ้นในครั้งนี้ โดยทราบว่าได้มีผู้แจกให้พร้อมกับรับข้าวสารของ อบจ. ที่ได้นำมาแจกในครั้งนี้ ซึ่งจะต้องสอบสวนที่มาที่ของแผ่นซีดี ในครั้งนี้เพื่อหาคนทำมาดำเนินคดีต่อไป.
บอชื่นชมแกนนำและคนเสื้อแดงปทุมธานีที่เป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลความความเรียบร้อย แผ่นซีดีดังกล่าวถือว่าเป็นภัยร้ายที่ยุยงให้คนไทยแตกแยกกัน คนเสื้อแดงทั้งประเทศต้องเป็นหูเป็นตาทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี  อย่าปล่อยให้คนชั่วเที่ยวมายุยงให้คนไทยแตกแยก  อย่างนี้แหละเกลือจิ้มเกลือ แล้วคนทำซีดีชุดนี้จะได้รู้ว่าไผเป็นไผ อย่ามาข่มขู่แบลกเมย์คนเสื้อแดงให้ยาก คนเสื้อแดงรับคมทางสติปัญญามาหมดแล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น หิ่งห้อย วันที่ตอบ 2010-02-21 03:10:20


ความคิดเห็นที่ 45 (2022274)

คนเสื้อแดงศรีสะเกษ ดูความเข้มแข็งของแดงปทุมธานี ส.ส. เพื่อไทยศรีสะเกษและแกนนำช่วยตรวจสอบด้วย

สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดศรีสะเกษโดยเฉพาะของรัฐ  ทำไมออกแต่ข่าวเสื้อแดงจะป่วนบ้านป่วนเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของหมู่บ้าน แม้แต่ในโรงพยาบาลศรีสะเกษก็ไม่เว้น  สส.ศรีสะเกษและแกนนำเสื้อแดงเช็คด่วนด้วย  และแสดงความมีศักยภาพของผู้แทนราษฎรให้เข้มแข็ง ปรามๆพวกสร้างสถานการณ์หน่อยนะ คนศรีสะเกษเขารักสามัคคี รักสงบ การแสดงออกทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกของกลุ่มการเมืองเป็นการพัฒนาประชาธิปไตย เขาไม่ต้องการให้มีพวกบ่างช่างยุมานำเสนอข่าวด้านเดียว สร้างข่าวลือให้คนในจังหวัดหวาดระแวงแตกแยกกัน เมื่อประชาธิปไตยกลับมาต้องแก้กฎหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้ง  จะได้เข้าใจเสียทีว่าเจ้านายตัวจริงคือประชาชน มิใช่อำมาตย์  ยิ่งเห็นนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมนักจัดรายการของวิทยุชุมชนเข้าไปรับทราบนโยบาย ... กระแสแห่งความยุ่งเหยิงแตกแยกก็ทำท่าว่าจะคุกรุ่นขึ้นมา  หากประมาทอาจเหมือนสถานการณืใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องจัดการสยบพวกชอบเสี้ยมเสียแต่เดี๋ยวนี้

ผู้แสดงความคิดเห็น กระจกเงา วันที่ตอบ 2010-02-21 03:30:19


ความคิดเห็นที่ 46 (2022539)

เมื่อคืนได้ดู people chanal กลุ่มกรุงเทพ 50 จัดเสวนาทิศทางประเทศไทย ปี 2553 ในวันที่ 22 ก.พ. เวลา 18.00-22.00 น. ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ โดยเชิญนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายคณิน บุญสุวรรณ อดีต สสร.นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ส.ว.สรรหา และนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นวิทยากร ซึ่งไฮไลท์สำคัญจะมีวีดิโอลิงค์จากต่างประเทศของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มาร่วมเสวนาด้วย

ที่น่าสนใจคือ การเสวนาครั้งนี้มีนักธุรกิจไทยจำนวนมาก และนักการเมืองหลายท่านมาร่วมงานร่ว 2000 คน ให้ความรู้และวิสัยทัศน์แก่คนฟังได้ดี  เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามทุกแง่ทุกมุมอย่างกว้างขวาง ในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่ง อยากให้รายการทีถ่ายทอดองค์ความรู้ ความคิดที่มีเสรีภาพ มีเหตุมีผลทางวิชาการสอดคล้องกับสถานการณ์จริง ให้โอกาสผู้ฟังได้ซักถามทั้งในแง่บวกและแง่ลบ เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคสื่อ ซึ่งบรรยากาศเช่นนี้มักไม่เกิดขึ้นกับสื่อของรัฐ 

ถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการปฏิรูปสื่อ มีการตรวจสอบจากประชาชน มีหน่วยงานที่เป็นเอกภาพและน่าเชื่อถือมาจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสื่อสารมวลชนแต่ละแขนง ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้สื่อได้รับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองได้นำเสนอ เพราะทุกวันนี้สื่อของรัฐได้เปิดโอกาสให้คนเพียงส่วนน้อยมานำเสนอ จำกัดอยู่แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือนักวิชาการเท่านั้นมาตอบคำถามแทนประชาชน ซึ่งคนเหล่านี้มักไม่มีเสรีภาพในการพูด เพราะเกรงจะกระทบกระเทือนต่อความน่าเชื่อถือของรัฐ จึงให้ความจริงเพียงด้านเดียว เท่ากับเป็นการปกปิดปัญหาต่างๆไว้มีแต่จะบั่นทอนความสงบสุข ความอยู่ดีกินดีของประชาชนและขัดขวางความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ  ส่งผลให้คนไทยประเทศชาติอาจก่อให้เกิดความแตกแยกทางความคิดในหมู่คนไทยได้

วิธีเดียวที่จะกำจัดสื่อฉ้อฉลเช่นนี้ให้หมดไป ก็ด้วยการผลักดันให้มีสื่อที่เป็นเวทีของประชาชนทุกสาขาอาชีพมากๆ ให้คนเหล่านั้นได้สะท้อนความรู้สึกนึกคิด  ความเป็นอยู่ ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินนโยบายของรับอย่างตรงไปตรงมา  ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองจริงๆเสียที 

ผู้แสดงความคิดเห็น กระจกเงา วันที่ตอบ 2010-02-23 15:24:11


ความคิดเห็นที่ 47 (2022710)

 

อย่าลืมนะครับ มีนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ  ส.ว.สรรหา  มาเผยหน้าตาด้วย    คนนี้เป็นใคร   ลืมแล้วหรือ?     นี่คือชะนวนที่ทำหน้าที่เชื่อมดินระเบิดให้ทำลาย  และสมัคร สุนทรเวช เป็นเหยื่อของความอยุติธรรมครั้งนั้น   คดีกะทะไงครับ  นายกรัฐมนตรีไทยต้องถูกถอด  ได้อย่างไม่เป็นธรรม  เพราะนายกรัฐมนตรีท่านคือคนของประชาชน มาจากประชาชน   โดยหลักการแล้วย่อมไม่มีอำนาจใดทำร้ายคนของประชาชนได้   นายเรืองไกร คนนี้แหละเป็นคนยื่นฟ้อง  ทำตัวเป็นเครื่องมือให้อมาตย์ ที่จ้องจะปล้นประชาธิปไตยอยู่ทุกขณะ จัดการกับสมัคร สุนทรเวชได้อย่างแนบเนียน

นี่ไม่ใช่ความเคียดแค้นของผมนะครับ   แต่วิถีทางแห่งความเป็นธรรมมันเป็นอย่างนี้ ........... ถ้าอธรรมยังไม่ได้รับการชำระ  ธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไร..............  ฉะนั้น  อย่าวางมือ   จนกว่าความเป็นธรรมจะกลับมา   ศัตรูของความเป็นธรรมจะต้องได้รับการชำระ.......... ความเป็นธรรมจึงจะกลับมา........................

นายเรืองไกร  .........  นี่คืออธรรม   เขาจะต้องได้รับการขจัดไปจากระบอบประชาธิปไตยของประชาชน   เหมือนขจัดเสี้ยนหนามไปจากเนื้อ  ระบอบจึงจะสะอาดและมีพลังเข้มแข็งขึ้น..................

ผู้แสดงความคิดเห็น สุไหงปาดี ชินะกุล วันที่ตอบ 2010-02-24 21:47:59[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.