dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletThe Truth Of Red Thailand 12-14 April 2009
bulletFrom red shirt survivor person
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
โหราศาสตร์ [updateใหม่สุด]
dot
bullet สารบาญโหราศาสตร์ คำพยากรณ์ นักการเมือง และคนสำคัญของแผ่นดิน
bulletดวงชะตาประเทศไทย พยากรณ์ว่าประชาชนจะอดอยากยากจนและเผชิญภับพิบัติ 4 ประการ
bulletให้คำพยากรณ์นักธุรกิจชาวอังกฤษ
bulletอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ คลิก!
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ

ข่าวทั่วไป ภาคค่ำ  

โทรทัศน์ทุกช่อง พุธ 18 เม.ย.2550 19.00 น.

 

 

การต่อสู้ของหมู่สงฆ์ แกนหลักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและมหามกุฎราชวิทยาลัย นำโดยพระราชปัญญาเมธี และพระเทพกวี ต่อสู้หน้าบริเวณสภา  ให้บรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ 

 

ทีไอทีวี เปิดให้แสดงความเห็น รายงานทางสายวิ่งขอบล่างของจอ มาตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 2550 วันแรกมีผู้เห็นด้วยเพียง 17.4 % ของผู้แสดงความเห็นเข้าไปทั้งหมด  ผู้ไม่เห็นด้วยถึง 82.4 %  ครั้นมาถึงวันนี้ 18 เม.ย. 2550 ก่อนจบรายงานข่าวภาคหนึ่งทุ่ม จำนวนผู้เห็นด้วยพุ่งถึง 87.5 %  ผู้ไม่เห็นด้วยเพียง 12.5 % เท่านั้น   

 

 

ปรากฏว่า  น.ต.ประสงค์ สุ่นสิริ  ซึ่งเป็นประธานคณะ สสร. ได้แสดงท่าทีที่ไม่เป็นที่พอใจของกลุ่มผู้ชุมนุม จนถูกอัปเปหิไปจากความเป็นชาวพุทธไปเป็นที่เรียบร้อย 

 

นอกจากนี้ก็มีนักวิชาการและการเมืองบางคน เช่นเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง  ธงทอง จันทรางศุ  กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 คน กล้าออกมาวิจารณ์ ไม่เห็นด้วยกับการบรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติอย่างตรงไปตรงมา     เพราะท่านเหล่านี้ก็ดูไม่มีความรู้อะไรในพระพุทธศาสนา  ไม่รู้จักว่านักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก  อย่างไร  เปรียญธรรม 1- 9 ประโยค อย่างไร หลักสูตรการศึกษาพระพุทธศาสนา อย่างไร  หมู่นักปราชญ์ในพระพุทธศาสนาเขาเรียนรู้อะไรบ้าง    อย่างไร  เป็นมาตรฐานความรู้ในพระพุทธศาสนาอย่างไร ปริยัติ  ปฏิบัติ  ปฏิเวธ อย่างไร? ระดับไหน? อย่างเช่นดร.เจิมศักดิ์ ก็ไม่เคยเรียนนักธรรมตรีมา  พระไตรปิฎกก็ไม่เคยอ่าน เป็นต้น  จะว่ามีความรู้แค่แค่หางอึ่งก็ยังสูงเกินไป  น.ต.ประสงค์ สุ่นสิริ ก็พอ ๆ กันนี่แหละ     ก็จัดเป็นประเภทงู ๆ ปลา ๆ ในพระพุทธศาสนาอยู่แท้ ๆ และทั้ง ๆ ที่เป็นผู้นำชาวพุทธ ไม่ฟังเสียงชาวพุทธแล้ว กล้าออกมาคัดค้านหมู่สงฆ์นักปราชญ์  คัดค้านมติมหาชนชาวพุทธผู้รู้

 

ประเด็นของเราก็คือ  ทำไม่ท่านเหล่านี้ซึ่งไม่มีความรู้อะไรเลยในหลักการพระพุทธศาสนา จึงไม่ฟังหมู่สงฆ์นักปราชญ์  ในประเด็นที่เกี่ยวกับการพระพุทธศาสนา เสียเลย   ทั้งไม่ฟังมติมหาชนชาวพุทธ เจ้าของแผ่นดินไทยอีกด้วย

 

เราเคยผิดหวังมาแต่ครั้งร่างรัฐธรรมนูญ 2540 แล้ว  ในครั้งนั้น มีคนแบบนี้อยู่คนหนึ่ง คือมีความรู้แค่หางอึ่งในเรื่องพระพุทธศาสนา คือนายวิสุทธิ์  โพธิแท่น  ที่คัดค้านอย่างแรงในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  ในเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ  จนประเด็นสำคัญนี้ตกไป

ซึ่งเขาได้ให้ความจดจำไว้แด่ชาวพุทธว่า คนอย่างนี้แหละที่โบราณเรียกว่า  คนโง่อวดดี โดยแท้จริง

 

และนี่คือประเด็นแห่งการตัดสินใจที่สำคัญ

 

นั่นก็คือ   เมื่อศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ หรือประจำโลกแล้วศาสนาพุทธจะก่อความเสียหายแก่ชาติหรือแก่โลกอย่างไร? หรือไม่?

 

 เมื่อศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติหรือศาสนาประจำโลกแล้ว จะก่อความเสียหายแก่ประชาชนหรือมนุษย์โลกอย่างไร? หรือไม่?

 

 

 

เราจะหาคำตอบได้อย่างไร?   นี่คือประเด็นสำคัญ

 

ท่านมองดู วิเคราะห์ดูว่าศาสนาพุทธสอนอะไร?   จงมองดูเถิด แม้ในสถานการณ์รุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้  หมู่สงฆ์ในสามจังหวัดภาคใต้ท่านก็ยังสอนหลักการเดิม ๆ ของพระพุทธศาสนาอยู่อย่างเหนียวแน่น ยืนยันในอุดมการณ์  ไม่ได้สอนอย่างอื่นเลย 

 

 คือท่านสอนว่า  ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาปทํสมาทิยามิ  เธอทั้งหลายจงอย่าฆ่ากัน อย่าฆ่าแม้สัตว์มีชีวิตทั้งหลายเลย

 

แม้ในงานศพทหารตำรวจ ประชาชน ที่ถูกโจรหรือผู้ก่อการร้ายลอบฆ่าตาย  ควรที่คนทั่วไปจะเคียดแค้นและเร่งสอนให้แก้แค้นเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ   แต่หมู่สงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็ยืนยันว่า อย่าโกรธแค้นเขาเลย  จงอย่าจองเวร  เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร และเน้นย้ำลงไปในคำสอนเดิมที่ว่า      ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาปทํสมาทิยามิ  เธอทั้งหลายจงอย่าฆ่ากัน อย่าฆ่าแม้สัตว์มีชีวิตทั้งหลายเลย

 

 

ท่านไม่เคยสอนเลยว่า  จงจับอาวุธขึ้นมาแก้แค้น

 

นี่คือศาสนาพุทธของเราทั้งหลาย  ศาสนาแห่งความเมตตา   

 

นี่คือศาสนาแห่งสันติภาพแห่งโลก และเป็นศาสนาแห่งโลกตามที่อัลเบิร์ต ไอสไตน์ ยอดนักวิทยาศาสตร์ ให้ความนิยมไว้

 

ท่านเข้าใจประเด็นแห่งพระพุทธศาสนาอย่างนี้หรือไม่?

 

แล้วท่านกลัวอะไร?   

กลัวว่าศาสนาพุทธจะนำประเทศชาติไปสู่ความหายนะล่มจมหรือ?

กลัวว่าศาสนาพุทธจะนำโลกไปสู่ความล่มจมหรือ?

 

และท่านกลัวว่าจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างศาสนาได้อย่างไร?

ในเมื่อคำสอนของพระพุทธศาสนาเราไม่ได้เป็นต้นเหตุแห่งความขัดแย้งเลย

 

เหตุใดไม่คำนึงว่า เมื่อโลกก็ส่งเสริมสันติภาพเช่นนี้อยู่ตลอดมาแล้ว  ทำไมเราจะให้ประเทศไทยเป็นประเทศตัวอย่างที่กล้านำเอาหลักการสันติภาพนี้บัญญัติให้เป็นแนวทางการบริหารประเทศไม่ได้ ?

 

ลองทำก่อนคนอื่นเขาดูบ้างเถิด  ลองเชื่อและศรัทธาในหลักการพระพุทธศาสนาจริง ๆสักครั้ง

 

อนึ่ง  บางท่านอาจจะหาจุดเชื่อมโยงไม่ได้ว่า  แม้ในระบบสงฆ์ไทยก็ยังต้องการการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปหรือปฏิวัติ  และจุดสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ปฏิรูปหรือปฏิวัติก็คือ   การเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับความเป็นศาสนาประจำชาติ นั่นเอง 

 

นั่นก็คือ   เมื่อมีบทบัญญัติ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแล้ว  รูปธรรมที่จะเกิดเป็นจริง ๆ ได้นั้นก็ด้วยการพิจารณาแก้ไขระบบการปกครองคณะสงฆ์  โดยแก้กฎหมายคณะสงฆ์ให้เป็นระบบสภาสงฆ์ขึ้นมา    ตามที่รัฐบาลที่แล้ว(รัฐบาลทักษิณ) ได้เห็นความสำคัญ พยายามให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มา  จนถึงร่างสุดท้าย  ที่ได้กำหนดเค้าโครง สภาสงฆ์ ขึ้นเรียบร้อยแล้ว  แต่ยังไม่ทันได้พิจารณาในขั้นตอนต่อไปเกิดปฏิรูปเสียก่อน โปรดดูบทวิเคราะห์พรบ.คณะสงฆ์ 16 รายการในเมนูย่อยซ้ายมือนี้

 

ระบบสภาสงฆ์   นั่นคือ  ความเป็นศาสนาประจำชาติโดยแท้จริง  เพราะนี่คือรูปธรรมแห่งความเป็นศาสนาประจำชาติ  และเป็นปริวรรตการแห่งหมู่สงฆ์ทั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ

 

ฉะนั้น  มี 2 อย่างนี้  คือ บรรจุข้อความ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ลงในรัฐธรรมนูญ  และการปรับปรุงให้มีระบบสภาสงฆ์ สำหรับผู้แทนหมู่สงฆ์ทั่วประเทศมาประชุมปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันเป็นประจำ เหมือนสภาผู้แทนราษฎร  และวุฒิสภาฝ่ายอาณาจักร  ความเป็นศาสนาประจำชาติจึงจะสมบูรณ์

 

และนี่คือการทำงานโดยภูมิปัญญา 

 

จะต้องมองศาสนาเปรียบเทียบ  และมองศาสนาสากลให้ทะลุปรุโปร่งจริง ๆ

 

รู้เรารู้เขาอย่างไรบ้าง?

 

อะไรเป็นเพชร?  อะไรเป็นก้อนดิน? 

 

แล้วเราจะเทิดทูนอะไร?  เพชร  หรือ ก้อนดิน?

 

 

  • ธรรมาชีพธรรมาชน ป.ธ.ร.

              18 เม.ย.2550เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว ระหว่างเดือน เมษายน 2553 - ปัจจุบัน

 

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว ช่วงเหตุการณ์วิกฤต ระเบิดสีลมด้วยเอ็ม 79  5 ครั้ง เสื้อหลากสีตาย 1 เจ็บ 75 คน   เริ่มช่วงเวลาระหว่าง 22 เมษายน 2553   ถึงปัจจุบัน ยังวิกฤต รัฐบาลคิดล้อมปราบปรามประชาชนต่อไป 

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว ระหว่างเดือน ก.พ.- 22 เม.ย.2553

 

 

 

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้วระหว่าง ก.ย.2552 - ก.พ. 2553

 

 

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว รวมบทวิเคราะห์สังคมทุกด้าน ทุกศาสตร ทุกวิชาการ  จากเดือน ตุลาคม 2552 ถึงก.พ.2553

 

เฝ้าดูฯ มิ.ย.-ก.ย.2552

 

 


เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว จากเดือนมิถุนาย ถึงเดือนกรกฎาคม 2552

 
 

เฝ้าดูฯม.ค.-มิ.ย.2552

 

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2552 ด้วยบทวิเคราะห์  ประเทศไทยมีอะไรเกิดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2552 และ โรฮิงญาสะท้อนระบบเผด็จการทหารในพม่าและสะท้อนถึงรัฐบาลไทยในปัจจุบันอย่างไร?

คลิกที่นี่แห่งเดียวรู้หมดมีอะไรในเวบไซต์ของเรา 

วันนี้อ่านนิทานธรรมะ มานุสสาสุรสงคราม สูงส่งด้วยคุณธรรมแห่งนักรบโปรดคลิก

 

รัฐประหารไทยผ่านมา 3 ปี

ทหารไทยยุคพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ไม่เคยทำสิ่งไร ที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีแต่กระทำความผิดล้วน ๆ คือ(1)  ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา  คือนายกรัฐมนตรีสมัคร ที่สั่งการตาม พรก.ฉุกเฉิน ในคราวที่ม็อบฯดังกล่าวเข้ายึดทำเนียบรัฐบาล ไว้ถึง 193 วัน ในรัฐบาลสมัคร  และ (2) ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา คือนายกรัฐมนตรีสมชายที่สั่งการตามกฎหมายฉบับเดียวกันกับรัฐบาลก่อน  ในคราวที่ม็อบจำลอง-สนธิ-ประชาธิปัตย์เข้ายึดสนามบินนานาชาติ สุวรรณภูมิ  การไม่ฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ถือว่าไร้วินัย ไม่สมควรแก่ความเป็นทหาร   นี่เป็นความผิดอันร้ายแรงทางวินัยทหาร    ครั้นเมื่อผลการละเมิด ไม่ฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงขึ้นต่อประเทศชาติ ดังนี้แล้ว  โทษย่อมฉกรรจ์ตามไปอีกหลายเท่า จนอาจจะเป็นได้ทั้งความผิดทางอาญาและทางแพ่งพร้อมกันไป    ยังมีความผิดข้อที่ (3)  ฟังคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของรัฐบาลอภิสิทธิ์  โดยนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ออกคำสั่งโดยอำนาจตามกฎหมายฉบับเดียวกัน แต่ร้ายแรงกว่า โดยให้เข่นฆ่า ใช้อาวุธสงครามยิงเข้าใส่ประชาชนผู้ชุมนุมตามสิทธิประชาธิปไตย ในเหตุการณ์ 13 เม.ย.2552  เป็นเหตุให้ประชาชนผู้สุจริตล้มตายและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก  นี่เป็นความผิดล้วน ๆ ของทหารยุคหลังรัฐประหาร 19 ก.ย.2549 โดยไม่มีอะไรที่บ่งบอกถึงความดีงาม และศักดิ์ศรีของสถาบันทหารไทยเหลือไว้อยู่เลย  (ลดฐานะของทหารไทยที่มีศักดิ์ศรีลงไปเป็นกองโจรผู้ปล้นชาติขึ้นมาแทน) มาตราบปัจจุบันนี้ ยังมีความผิดต่อกรณีศาสนาสากลอีก  โดยรับใช้พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษ ในฐานะประธานมูลนิธิประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษ ดำเนินโครงการที่ซ่อนแฝงนัยยะอันไม่ชอบธรรมทางศาสนาสากล   นี่เป็นการกระทำที่เป็นความผิดชนิดที่ชั่วร้ายของกองทัพไทยยุคอนุพงษ์ เผ่าจินดาทั้งสิ้น   และประชาชนจะต้องจดจำไปจนกว่าโทษนี้จักได้รับการชำระ   อย่างกับโทษของกองโจรผู้ปล้นชาติและประชาธิปไตย นั้นจักสาสมแก่ความผิด

            -  สุไหงปาดี ชินะกุล
                20 ต.ค.2552

 
 
 

 

 

เฝ้าดูฯธ.ค.2551

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พุทธศักราช 2551 ปลายปี ธ.ค.2551 - ต้นปี 2552
รวมบทวิเคราะห์ปัญหาทั้งหมดทุกชนิดที่เกิดขึ้นในสังคมโลกทั้งหมด ในที่นี้ เริ่ม ธ.ค. 2551- 2552


  

 

 

 
 
 
 

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้วพ.ศ.2551 ภาคปลายปี ก.ย.- ธ.ค.2551

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พุทธศักราช 2551 ปลายปี
รวมบทวิเคราะห์ปัญหาทั้งหมดทุกชนิดที่เกิดขึ้นในสังคมโลกทั้งหมด ในที่นี้ เริ่ม ก.ย.2551

 

 

  

 


 

 

 


 

 


 

 

 

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้วพ.ศ.2551 กลางปี

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พุทธศักราช 2551 กลางปี
รวมบทวิเคราะห์ปัญหาทั้งหมดทุกชนิดที่เกิดขึ้นในสังคมโลกทั้งหมด ในที่นี้  ในเดือน ส.ค.-ก.ย. 2551 
ปฏิบัติธรรมถวายสมเด็จพระสังฆราช 3 ต.ค.51

 

 

 

 

 

 

 

 

เรามีหนังสือน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของพระธุดงค์ สนใจคลิกที่นี่

 

 

 


สากลจักรวาล สากลศาสนา การศึกษาศาสนาสากล ศาสนาใหญ่ ๆ ในโลกปัจจุบัน เสนอแนวคิดงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องภูมิธรรมภูมิปัญญาของคนยุคใหม่ ยุคเสรีภาพทางความคิดอย่างเต็มที่ ในที่นี้ได้เสนอไว้แล้ว 16 บททางหนังสือพิมพ์ดี โปรดติดตามชมและลับความคิดอ่านของท่านโดยคลิกที่นี่ได้เลย


ติดตามอ่านรายงานการปฏิบัติธรรมตามหลักการศึกษา5(The 5 Educations) ในชุดดนตรีแห่งเทพเจ้าหรือภาคพัฒนาฌานเสียงทิพย์ของ ปัญญาธโรภิกขุ ใน Mystery World Report 19 ได้แล้วที่นี่


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2551 ต้นปี

 

 

 

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พุทธศักราช 2551  จากต้นปี  ของเดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนสิงหาคม 2551
เป็นที่รวมบทวิเคราะห์ทุกประเด็นปัญหาโลกและธรรม อย่างเป็นสากลทุกระดับความคิด

 

 

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2549-2550

 

 

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว  พุทธศักราช 2549-2550

 

หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.