ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2566
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี บุคคลที่ 1 - 188 ปัจจุบัน
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


โอวาทธรรมในเรือนจำ การทำบุญตักบาตร เทศกาลสงกรานต์ 11 เม.ย.2561

 โอวาทธรรม ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ

การทำบุญตักบาตร เทศกาลสงกรานต์ 11 เม.ย..2561

 

ขอเจริญพร ท่านผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ  ท่านผู้บริหารเรือนจำ ตลอดทั้งท่านผู้คุม เจ้าหน้าที่ ทุกฝ่าย ผู้รักษาการณ์ทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาท่านที่ได้ชื่อว่าผู้ต้องขัง หรือนักโทษในเรือนจำศรีสะเกษ ซึ่งมีจำนวนร่วม 2,000คนในวันนี้ ที่ดูแน่นขนัดไปเต็มห้องประชุมในวันนี้

 

การที่ทางเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดงานทำบุญตักบาตร ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 นี้  ซึ่งได้ไปเกี่ยวข้องกับอาตมภาพ ในฐานะสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมหมู่ภิกษุสงฆ์จำนวน 5 รูป ได้มาร่วมในพิธีการทำบุญสงวกรานต์ มาตั้งแต่เช้าและบัดนี้ได้สำเร็จลงโดยสมบูรณ์  ก็มาถึงวาระที่อาตมภาพในฐานะของประธานของหมู่สงฆ์ทั้งหลาย ที่จะได้ให้ธรรมะ หรือโอวาทธรรมเป็นข้อเตือนใจแด่ท่านทั้งหลาย ในการประพฤติตนให้ได้ประโยชน์แก่ตนเองในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้อย่างสูงสุด

 

โอวาทธรรมที่อาตมภาพจะมอบให้ท่านทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานสงกรานต์ในเทศกาลสงกรานต์ ที่ชาวไทยพุทธ และชาวพุทธทั่วโลกจัดขึ้น โดยทางฝ่ายเราก็จัดให้มีการรดน้ำพระประธาน ปูชนียวัตถุที่เคารพ แล้วมีการรดน้ำผู้ใหญ่ ผู้ที่เราทั้งหลายให้ความเคารพนับถือ ตลอดทั้งพ่อ แม่ และผู้ปกครองผู้ทรงคุณธรรมและทั้งผู้ใหญ่ก็ประพฤติเช่นกัน มีการรดน้ำผู้น้อย เป็นการตอบแทน โดยที่แท้จริง ต่างก็รดน้ำกันให้นำเป็นความย็นแก่กันและกัน   และในที่สุด  ประชาชนต่อประชาชนก็ออกมาเล่นสาดน้ำกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด ในเทศกาลสงกรานต์นี้ ซึ่งสำหรับประชาชนไทยในประเทศไทย ก็กลายเป็นประเพณีที่โลกพลอยชื่นชม เป็นสิ่งที่นิยมของประชาชนคนต่างชาติ ต่างมาเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์ในไทยกันเป็นจำนวนมาก ทุก ๆ ปี รวมทั้งปีนี้ก็จะไม่น้อยไปจากปีก่อน ๆ    อาตมภาพได้มองสถานการณ์เช่นนี้  จึงเห็นควรที่จะได้ทบทวนย้อนหลังไปสู่ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนากันสักเล็กน้อย  เนื่องจากพวกเราทั้งหลายอาจจะหลงลืมเลือน หรือไม่ทราบความหมาย ความเป็นไปเป็นมา และความหมายทางอริยสัจธรรมสูงสุดที่ซ่อนเร้นอยู่ในกระแสการเล่นน้ำของเทศกาลสงกรานต์แต่ละปี

 

จำเดิมแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงตรัสรู้ ใต้ต้นโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในคืนวันเพ็ญ เดือนหก นั้นแล้ว  จากนั้นพวกเราทั้งหลายก็ทราบกันดีว่า ได้ทรงมีพระเมตตาโปรดประทานธรรมะบทแรกหรือที่ปรากฏในพระสูตรแรกของการเทศนาของพระองค์คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ที่ทรงแสดงเรื่องทุกข์ในโลกทั้งหลาย เป็นเหตุให้ปัญจวัคคีทั้ง 5 สำเร็จเป็นมรรคผล ระดับต้น ระดับพระโสดาบัน และโลกวิทยาศาสตร์ได้พบสัจธรรมเรื่องเหตุและผลไปขยายวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้นในโลกทั้งโลกสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้  จากนั้นอีก 7 วัน ทรงมีพระเมตตา แสดงพระธรรมบทที่2 ชื่อ  อนัตตลักขณสูตร ที่ทรงแสดงเรื่อง อัตตา แด่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่ได้มรรคผลโสดาบันชั้นต้นแล้ว เป็นเหตุให้เมื่อทรงแสดงจบลง พระโสดาบันทั้ง 5 ได้บรรลุปัญญาสว่างถึงการบรรลุธรรมระดับพระอรหันต์ พร้อมกันทั้ง 5 องค์เลยทีเดียว  นั้นเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นมาจนถึงปุจจุบันนี้ แต่แล้ว ก็ยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นอีก  นั่นก็คือ  ต่อมา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงพระธรรมบทที่ 3 คือ  อาทิตตปริยายสูตร ซึ่งทรงแสดงแด่นักบวชชฎิล 3 พี่น้องพร้อมศิษยานุศิษย์ของท่านจำนวน  1003 รูป  ซึ่งพระสูตรนี้ เป็นพระสูตรที่ตั้งชื่อตามดวงอาทิตย์ ที่ให้ความหมายอย่างดวงอาทิตย์โดยตรงเลย คือ  ความร้อน และทรงแสดงเรื่องความร้อนนี้แหละ  พอจบลงแล้ว  ก็ปรากฏว่า ชฎิล 3 พี่น้องพร้อมศิษยานุศิษย์จำนวน 1003 รูป ได้สำเร็จพระอริยมรรคขั้นสูงสุดระดับ อรหันต์ พร้อมกันทันทีทั้ง 1003 องค์ นี่แหละเรื่องที่น่าตื่นเต้นตกใจมาจนถึงทุกวันนี้  และด้วย  อาทิตตปริยายสูตร นี้เอง นำมาสู่ประเพณีสงกรานต์ของชาวพุทธสืบต่อมาถึงปัจจุบันนี้ 

 

ซึ่งอาตมภาพก็จะขอทบทวนให้ทราบว่า  ที่ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร นั้น ทรงแสดงเรื่อง ความร้อน  ทรงบอกว่า  เราทุกคน ไม่ว่าจะเป็ฯใครก็ตาม  จะเป็นคนร่ำรวย มั่งมีเป็นมหาเศรษฐีก็ตาม  คนจนเป็นกระยาจก สิ้นไร้ไม้ตอก ก็ตาม   จะเป็นผู้ทรงอำนาจบารมีอย่างมหาราช กษัตริย์ผู้ทรงบารมีรอบทิศ ก็ตาม  เป็นวณิพก กระยาจกก็ตาม   หรือ แม้ในที่แห่งนี้ คือ ที่ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ  จะเป็นท่านผู้บัญชาการเรือนจำ จังหวัดศรีสะเกษ ก็ตาม  ท่านผู้ต้องขัง ต้องโทษ ก็ตาม  ต่างมีคุณสมบัติเหมือนกันหมดทุก ๆ คนอยู่ ก็คือ  ต่างถูกเผาไหม้อยู่ตลอดเวลา  ด้วยความร้อน  ไม่เคยได้พบความเย็น  เลย  โดยกายก็ร้อน  วาจาก็ร้อน  และ  ใจก็ร้อน  อยู่ตลอดเวลา  นี่แหละคือสัจธรรมเรื่องความร้อนตามหลักสาระสัจธรรมที่ปรากฎในอาทิตตปริยายสูตร พระสูตรที่ 3 ที่ทรงแสดง หลังทรงตรัสรู้  นี่แหละคือสัจธรรม ที่ มนุษย์ เทวดา เทพ  พรหม  มหาพรหม ในสวรรค์ เป็นเหมือนกันหมด   นั่นแหละความจริง  ต่อเมื่อได้รู้ความจริงนี้แล้ว จึงจะได้พบความเย็นอันบริสุทธิ ความเย็นจริง ๆ  ที่ทำให้บรรลุพระอรหันต์ได้

 

 

 

 

ฉะนั้น   ในลำดับกาลต่อมา นักปราชญ์พุทธ ผู้รู้ในแผ่นดินโลก จึงนำพาประชาชนมาสู่วัฒนธรรม ประเพณีชาวพุทธ คือประเพณีสงกรานต์  โดยที่เอาวาระที่สำคัญเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ ในช่วงเดือนที่ดวงอาทิตย์โคจรสู่จุดที่ตรงมุมฉากกับแผ่นดินโลก อันเป็นจุดที่ดวงอาทิตย์ส่งกระแสลงสู่โลกแรงที่สุดยิ่งกว่าจุดใดใดบนโลก  ตามที่มีหลักโหราศาสตร์ ระบุว่า ดาวอาทิตย์โคจรสู่นำแหน่งมหาอุจ อันแรงจ้าและแสงร้อนแรงที่สุดนั่นเอง   และจึงทำให้มนุษย์ทั้งหลายรำลึกถึงความเย็น จึงนำไปสู่ประเพณีสงกรานต์ขึ้นแล้วสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้

 

สิ่งที่อาตมภาพจะขอทบทวนก็คือ  เทศกาลเล่นน้ำ หรือสงกรานต์นี้  แท้จริง มีจุดมุ่งหมายทางธรรมะอันสูงส่ง ถึงระดับมรรค ผล นิพพานอันสูงสุดระดับอรหันต์นั้นทีเดียวเทียวเลย   ก็ด้วยเหตุที่เป็นเทศกาลที่เตือนเราทั้งหลาย ให้รำลึกถึงความเย็น อันเนื่องมาจากกระแสอันรุนแรงของดวงอาทิตย์มหาอุจ  โดยที่สายน้ำ หรือละอองน้ำ หรือการสรงน้ำ ที่พวกเราเล่นกันในเทศกาลสงกรานต์นั้น  ให้เป็นสิ่งที่เตือนใจเราว่า ความเย็นเท่านั้น จะเป็นสิ่งที่สามารถลบล้างความร้อนของเรา  จากกาย  จากวาจา  และจากใจ  ให้สลายหายไปได้  อุปมาเหมือนทำให้ดวงอาทิตย์ดับลงแล้วเท่านั้น จึงจะได้พบกับความย็นอย่างแท้จริง  นั้นแหละ คือมรรค ผล นิพพาน และ อรหันตภาวะ  ซึ่งแม้ในยุคสมัยปัจจุบัน นี้  แม้พวกท่านทั้งหลาย คนทั้งหลาย ทุกชาติ ทุกศาสนา  ทุกภพทุกสวรรค์วิมาน  ก็สามารถจะพบกับความเย็นได้ ด้วยเหตุอย่างเดียวกัน คือด้วยการดับเสีย ซึ่งความร้อน ในกาย วาจา เป็นเบื้องต้น  และที่สุดและเด็ดขาด คือดับความร้อนในใจของตน  ใจของคนทั้งหลายให้ได้ ก็สำเร็จอรหันต์ นั้นเอง

 

แต่สิ่งที่ควรต้องเข้าใจเพิ่มเติมไปให้ครบสัจธรรมอันสมบูรณ์  ก็คือ  ตัวเชื้อไฟ  เชื้อแห่งความร้อน นั้น  ที่เป็นเชื้อที่ดับยาก และเป็นเชื้อที่คนเราทั้งหลายมองข้ามไป หรือมองไม่เห็น ด้วยการไร้สติอันสมบูรณ์ หรือ สัมมาสติ ตามหลักมรรค 8 ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นเอง  ซึ่งก็คือเชื้อของ  กิลส  ตัณหา  อุปปาทาน  มีภวตัณหา  วิภวตัณหา  และ กามตัณหา  นี่แหละเชื้อไฟ เชื้อความร้อนที่มีมาไม่รู้หมด ที่ไม่เฉพาะมนุษย์ในโลกนี้  แต่แม้พวกเทวดา พวกเทพ พวกพรหม มหาพรหม ทั้งหลาย   จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเหลือเกิน ในการที่จะดับความร้อนนั้น  จะต้องทำการดับตัณหาลงให้ได้ ดับความโลภ  ความโกรธ  ความหลง ลงให้ได้  ดับกิเลส ตัณหา อุปาทาน ลงให้ได้

 

ฉะนั้น   ในโอกาสนี้  อาตมภาพจึงขอทบทวนว่า ในเทศกาลสงกรานต์นี้  ให้เราทั้งหลาย ได้รำลึกสัจธรรมว่าด้วยความร้อน  ซึ่งเป็นสิ่งที่เผาไหม้ทั่วโลกทั้งหลาย ทั้งโลกมนุษย์ โลกเทวดา  โลกเทพ โลกพรหม มหาพรหม, การที่จะได้พบโลกที่เย็น คือ โลกนิพพานนั้น  มีอยู่วิถีทางเดียวเท่านั้น คือ ต้องทำให้หมดความร้อนลงไปเท่านั้น,   ฉะนั้น ในเทศกาลสงกรานต์ จึงขอให้ได้เอามาเป็นสิ่งเตือนใจไปด้วย ว่า  สงกรานต์นี้แหละ เป็นสิ่งที่เตือนใจของเรา ทั้งหลาย ให้รำลึกถึงความเย็น,  อันเกิดจากละอองน้ำก็ดี  กระแสน้ำก็ดี  สายน้ำก็ดี ที่พวกเราเอามาเล่นกันในเทศกาลสงกรานต์นี้ ว่าเป็นสิ่งเดียวที่เราทั้งหลาย จักเอาไปใช้ชำระความร้อน,   ฉะนั้น  ต้องมองในธรรมะให้เข้าใจว่า  อันว่าความเย็นนั้น ให้เย็นลงไปถึงห้วงดวงจิตให้ได้   ลงไปถึงจิตใจเย็นลงไปได้ โดยระงับความร้อนลงอย่างสิ้นเชิง,  นั้นแหละวิถีทางที่จักได้ประโยชน์อันสูงสุด  โดยบรรลุถึงมรรค ผล นิพพาน ระดับอรหันต์ได้    นั้น,  มิใช่สิ่งอันประเสริฐสูงสุด สำหรับชีวิตหนึ่งเลยหรือ ?

 

จึงขออำนวยพร  ให้ท่านทั้งหลาย  ทั้งท่านที่อยู่เรือนชาย และเรือนหญิง จงได้มีปัญญาบรรลุการเห็นแจ้งแสงสัจธรรม ว่าด้วย ความร้อน และด้วยความเย็น จากเทศกาลสงกรานต์  จากกระแสสายน้ำ จากละอองน้ำ,  จะนำไปสู่ความเย็น และนำไปละลดกระแสกิเลสจากดวงใจลงไป    เมื่อใจปราศจากกิเลศ ก็หมดความร้อน บรรลุมรรคผล นิพพานระดับอรหันต์ได้ 

 

ขออำนวยพร และขอจบโอวาทธรรมลงแต่เพียงเท่านี้  เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

 

พระครูพุทธิพงศานุวัตร

ผจล.วัดมหาพุทธาราม ,อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

11 เม.ย. 2561  09.50 น.

 
เทศนาธรรมปัญญาธโรภิกขุ ปฐมเทศนาธรรมบทแรกๆ ......

Muslim บทวิเคราะห์กองทัพนักรบศักดิ์สิทธิ์จิฮัดส์อิสลามอาหรับ6ประเทศแพ้อิสราเอลอย่างไม่ทันนกกระจอกกินน้ำ
Muslim จากไลน์กลุ่มการศึกษาไร้พรมแดน อิสลามสอนให้เนรคุณ
สรภัญญะสุดยอด แห่งแผ่นดินอีสานโอวาทธรรมแห่งสรภัญญะ
โอวาทธรรม พิธีรับประกาศนียบัตรการศึกษา วิทยาลัยอาชีวะศึกษา เอสแบค ศรีสะเกษ
ส.ค.ส.2561 โอวาทธรรม ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
บทเทศนาหลักพุทธธรรม พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 26 ต.ฅ.2560
โอวาทธรรม เปิดประชุมอบรมสัปดาห์แห่งศีลธรรม ครูอาจารย์พนักงานรร.วัดมหาพุทธาราม
ธรรมะสำหรับข้าราชการเข้าวัดเทศกาลเข้าพรรษา 2560
เทศนาธรรม วันข้าราชการบำเหน็จบำนาญจังหวัดศรีสะเกษ 1 ต.ค.2560
เทศนาธรรม งานศพคุณแม่วิมลวรรณ พรรณโรจน์ เมรุวัดมหาพุทธาราม 20 ส.ค.2560
สัมโมทนียกถา วันแม่ แด่คณะครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง รร.วัดมหาพุทธาราม 11 ส.ค.2560
เทศนาธรรม กัณฑ์ที่ 6 วันอาสาฬหบูชา 6 ก.ค. 2560 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
เทศนาธรรม กัณฑ์ที่ 2 งานศพพระครูวิธานวัชรกิจ 25 พ.ค.2560 วิหารวัดมหาพุทธาราม
เทศนาธรรม กัณฑ์แรก งานศพคุณพี่สุบรรณ มัคคสมัน วันที่ 11 เม.ย.2560 อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----