ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


ส.ค.ส.2561 โอวาทธรรม ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ

 ส.ค.ส. 2561

 

โอวาทธรรมในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

28 ธ.ค. 2560

ขอเจริญพร ท่านผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ  วันนี้ทางเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 7 รูปมาจากวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวง มาที่เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้โดยประสงค์การบุญกุศลเบื้องต้น ก็ตามหลักมงคลสูตรข้อหนึ่ง ที่ว่า ด้วยการได้พบเห็นสมณะนั้น เป็นมงคลอันสูงสุดข้อหนึ่ง คือข้อที่ 29: "สมณานญฺจ ทสฺสนํ"  การได้เห็นสมณะ

ได้แก่การได้เห็นด้วยตาได้สัมผัสรูปร่าง หน้าตา การนุ่งห่มของท่าน เห็นผ้ากาสายะของท่านนุ่งห่มเท่านั้นก็นับว่าเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตข้อหนึ่งในมงคล 38 ข้อแล้ว   ซึ่งพวกท่านทั้งหลายในที่นี้  โดยปกติวิถีทางชีวิตพวกเรานั้น ไม่ค่อยจะได้เห็นอะไรภายนอกกำแพงเรือนจำ ที่อยู่อาศัยของพวกเรา การได้พบเห็นสมณะ ก็ยากที่จะได้พบเห็น  ในวันนี้  การที่ได้พบเห็นสมณะ จึงถือเป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างหนึ่งจริง ๆ 

 

และที่เป็นประเพณีของเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ทุกปี ๆ มาก็คือการจัดให้ท่านทั้งหลาย ทั้งฝ่ายผู้ปกครอง ผู้ดูแลบริหารเรือนจำ  นำโดยท่านผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ  ไปจนถึงท่านทั้งหลายที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้คุม  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายผู้ที่ได้ชื่อว่า ผู้ต้องขัง  หรือ คำพูดที่แรงไปกว่านั้นหน่อยว่า ผู้ต้องโทษ  หรือ  นักโทษ  ซึ่งในปีนี้ทราบจากท่านเจ้าหน้าที่มาก่อนแล้วว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นไปถึง 1,500 คนไปแล้ว  ได้มีโอกาสทำบุญประจำปี นั่นคือ การจัดงานส่งท้ายปีเก่า พุทธศักราช 2560 ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ขึ้นที่เรือนจำแห่งนี้  และได้นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพุทธูมนต์ ในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน  เหมือนเช่นที่เคยทำมาทุก ๆ ปี และบัดนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ทำบุญสังฆทาน ตักบาตรไปแล้ว  ในลำดับต่อไปก็เป็น วาระที่ทางฝ่ายสงฆ์จะได้ให้คำอนุโมทนา หรือแท้จริงก็คือคำขอบคุณ ขอบใจ ที่พวกท่านทั้งหลายได้ทำการมอบ ให้ทานมาแล้วซึ่งภัตตาหาร ข้าวสาร อาหารแห้ง  จากพวกท่านทั้งหลายนับ พัน ๆ คน  จนได้อาหารมากมายหลายกระสอบ   อาตมภาพในฐานะประธานของหมู่สงฆ์ ก็จะขออำนวยพร   แต่ก่อนการอำนวยพรตามหลักการบาลี ที่เป็นวัฒนธรรมสงฆ์โดยปกตินั้น ก็จะขอให้สัมโมทนียกถาธรรม  2 เรื่องก่อน  

 

เรื่องที่ 1 เรื่องข้าวของที่ท่านทั้งหลายร่วมกันทำบุญได้หลายกระสอบนั้น  ทางฝ่ายสงฆ์วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวงนี้ จะขอมอบให้ทางเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อท่านจะได้นำไปช่วยแจกจ่าย ช่วยเหลืออุปการะแด่ประชาชนผู้ที่ประสบความเดือดร้อน หรือแม้กระทั่งพวกเราเอง ซึ่งเป็นผู้ต้องขัง ต้องโทษอยู่ที่เรือนจำนี้เองก็ตาม ตามแต่ทางท่านผู้บัญชาการเรือนจำท่านจะได้พิจารณาต่อไปซึ่งทางฝ่ายสงฆ์ก็จะมีความสุขใจ ชื่นชมยินดีตามไปด้วย  

 

และอีกข้อหนึ่ง เป็นข้อที่ 2  ก็จะขอให้ข้อคิดเตือนใจโดยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงสอนเอาไว้ ซึ่งอาตมภาพอยากจะขอเตือนพวกเราทั้งหลายในที่นี้ ในที่ประชุมเรือนจำนี้ ว่า  พวกเราในที่นี้ ไม่ว่าใครก็ตาม ตั้งแต่ท่านผู้บัญชาการเรือนจำ ท่านเจ้าหน้าที่ระดับผู้ใหญ่ หัวหน้า ผู้บังคับบัญชาควบคุม  ลงมาจนนถึงพวกท่านทั้งหลายผู้ได้ชื่อว่า ผู้ต้องขัง  หรือผู้ต้องโทษ หรือแม้คำแรง ๆ ว่า นักโทษร่วม 1500 คนในที่นี้  โดยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้ว  พวกเราทั้งหลาย ไม่ว่าใครก็ตาม  ชื่อว่าอะไรก็ตาม ไม่ว่าท่านผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งในวันนี้ท่านก็อยู่ในฐานะผู้ตรวจราชการเรือนจำภาคอีสานนี้ด้วย   ผู้คุม หรือเจ้าหน้าที่  ไม่ว่าผู้ต้องขัง  ผู้ต้องโทษ  หรือ นักโทษ ก็ตาม  มีความเสมอภาคกันหมดในเรื่องหนึ่ง  ตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  นั่นคือ พวกเราทั้งหมดเสมอกันในฐานะของความเป็นทาส  มีความเป็นทาสเหมือนกันหมดทุกคน ไม่แตกต่างเลย  ถูกบังคับ กดขี่ บังคับบัญชาจากผู้เป็นนายทาสเหมือน ๆ กันหมด เสมอกันหมด ไม่มีใครหลีกพ้นไปได้  นี่คือสิ่งที่พวกเรายังมองไม่เห็น จึงขอบอกว่านายทาสของเราทั้งหลายตามหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่านั้นมีอยู่ 3 นาย ที่มีอำนาจเหนือเรา ที่บังคับกดขี่เราทุกคนอยู่ตลอดไปตราบมีชีวิต ตลอดชีวิตนี้  นายทาสทั้ง 3 นายก็คือ  1.  อนิจจัง  2. ทุกขัง  และ 3.  อนัตตา  ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนสาวกของพระองค์ให้ศึกษา พิจารณาติดตาม ความเคลื่อนไหวของนายทาส ดูให้เห็น ให้รู้ความจริง  ในเรื่อง 3 เรื่อง  ตามที่ทรงตรัสว่า

สัพเพ สังขารา อนิจจา   สังขารไม่เที่ยงหนอ

สัพเพ สังขารา ทุกขา  สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์หนอ

สัพเพธรรมา อนัตตา  ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา

ซึ่งธรรม 3 หมวด 3 ข้อนี้ พุทธองค์ทรงสอนปัญจวัคคีย์เป็นเรื่องแรก  นั่นคือ ธัมมจักกัปปวัตนะสูตร นั่นเอง  เป็นผลให้รู้แจ้ง มองเห็นนายทาสทั้ง 3 ได้ชัดเจน  จึงได้สำเร็จโสดาบันกันทั้งหมด พ้นไปได้จากนายทาส อนิจจัง  ทุกขัง   อนัตตา  สำหร็จโสดาบันไปได้

เพราะฉะนั้น ในวันนี้ จึงขอฝากธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ให้พวกท่านทั้งหลายนำไปพิจารณา ติดตามศึกษา หรือวิปัสสนาอยู่เนือง ๆ ก็จะสามารถทำความเข้าใจได้ซึ่งนายทาสทั้ง 3 คือ  อนิจจัง  ว่าคืออะไร   ทุกขัง ว่าคืออะไร   และอนัตตา ว่าไม่มีตัวตนอย่างไร ก็จะได้บรรลุธรรมขององค์พุทธเจ้า สำเร็จโสดาบันได้

ฉะนั้น โอกาสนี้จึงขอฝากให้เป็นข้อคิดพิจารณาสำหรับท่านทุก ๆ คนในเรือนจำ ที่คุมขังผู้ต้องโทษทั้งหลาย ว่าเราเสมอกันหมดในด้านที่ว่าต่างเป็นทาสของ อนิจจัง  ทุกขัง  และ อนัตตา ขอให้เอาใจใส่ศึกษา  อย่าได้ทอดทิ้ง  พิจารณาอยู่เนือง ๆ ไปตลอดชีวิต  ให้ได้ทราบสัจธรรมว่า  อนิจจัง คือความไม่เที่ยง สังขารของเราไม่อาจจะอยู่เที่ยง ตรงเหมือนเดิมได้ แต่จะมีการแปรเปลี่ยนไปตลอด ทุก ๆ เวลานาที  ให้เรารู้เราเห็นทันความจริงนี้ ด้วยการหมั่นพิจารณาจากสังขารตนเองนี่เอง    ทุกขัง ความเป็นทุกข์  นั่นคือชีวิตเราทุกคนเกิดมาแล้ว ก็พบแต่ปัญหาของชีวิตอยู่ตลอด  ไม่ว่าใคร ทำหน้าที่อะไร ไม่เคยมีคนหนึ่งคนใดพ้นไปจากปัญหา  ทุก ๆ คนเป็นทุกข์กันทั้งสิ้น เจอปัญหากันทั้งสิ้น  แต่ทุกข์กันไปคนละแบบ ท่านผู้บัญชาการเรือนจำ ท่านก็มีปัญหา มีทุกข์ของท่านที่ท่านต้องแก้ไขของท่าน  ท่านผู้ต้องขังก็มีทุกข์ มีปัญหาของตนไปคนละอย่าง  และที่สำคัญที่เห็นง่าย ๆ ก็คือ  เกิด แล้วแก่ แล้วเจ็บ แล้วก็ตายกันทุกคน  ไม่มีใคร ผู้ใดหลีกพ้น พ้นอำนาจนายทาสตนนี้ไปได้  แม้กระทั่งเรื่องที่ประชาชนชาวไทยเราได้พบได้เห็นมาเมื่อคราวองค์พระบิดา พระมหากษัตริย์ ที่เรารักเคารพบูชา พระองค์ก็มิได้พ้นไปได้  ต้องจากพวกเราไปตามบัญชานายทาส ที่ชื่อว่าทุกขังนี่เอง  นี่แหละทุกข์ที่เห็นกันง่าย ๆ ด้วยตาภายนอกนี่เอง ไม่มีใครพ้นไปได้ จึงบอกว่านี่แหละเจ้านาย  นายทาสของเราจริง ๆ       และ อนัตตา  ความที่ไม่มีตัวตนหรอก  ที่เราเห็นด้วยตา  ได้ยินด้วยหู  ได้กลิ่นด้วยจมูก  ได้รสด้วยลิ้น  ได้สัมผัสด้วยอวัยวะทางกาย และทางใจ นั้น  ที่ทำเรานึกว่าเป็นตัวเป็นตนนั้น ที่จริงไม่มีตัวตนเลย ให้ศึกษาไปเถอะ จนกว่าจะรู้แจ้งความจริงนี้แล้ว จักได้เข้าสู่เส้นทางอริยมรรคขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เส้นทางแห่งความสุขอันประเสริฐที่ พ้นทุกข์ทั้งปวงได้.

 

สำหรับเรือนนักโทษหญิง ที่หลวงพ่อมีโอกาสมาเยี่ยมเยียน ในวันปีเก่าต่อปีใหม่นี้ ก็มาแล้วได้พบล้วนผู้หญิงที่ต้องโทษอยู่ในเรือนจำหญิงแห่งนี้  ก็ขอให้ได้เข้าใจจริง ๆ ว่าพวกเรา เป็นผู้หญิง  แต่สิ่งที่จะต้องมองให้เห็นความสำคัญอย่างยิ่งใหญ่นั้นก็คือ พวกเราผู้หญิงนี้ ทุกคนนั้นแหละ มีความเป็นแม่อยู่ทุกคน  ทุกคนในที่นี้ จะต้องไม่ลืมตนว่า เราไม่ได้เป็นผู้หญิงธรรมดาทุกคน จะต้องเป็นแม่  ผู้ซึ่งจะมีลูกออกมา ทั้งลูกผู้หญิงและลูกผู้ชาย  และเราจะต้องคิดต่อไปได้ว่าการเป็นแม่นั้น บอกถึงหน้าที่สำคัญของเรา 2อย่าง  ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเรา ทรงสอนไว้ นั่นคือ แม่จะต้องสอนลูกทุกคน 2 อย่างเป็นเบื้องต้น ตามที่พุทธองค์ทรงสอน สิงคาลมาณพ ตามหลักสิงคาลสูตร เรื่อง ทิศเบื้องหน้า  แม่ต้องสอนลูก 2 อย่าง นั่นคือ 1.  สอนไม่ให้ลูกกระทำกรรมชั่วใดใด  2. สอนให้ลูกกระทำแต่ความดี  ด้วยเหตุที่เราต้องมีหน้าที่อย่างนี้  พวกเราจึงต้องเข้าใจตนเองให้ดีว่า เราไม่ได้เป็นเพียงสตรีธรรมดา  แม้ว่าในวันนี้ เราจะได้เข้ามาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ และเราได้ชื่อว่า ผู้ต้องขัง หรือ ผู้ต้องโทษ หรือ นักโทษหญิงก็ตาม  แต่เราก็ยังคงดำรงสถานะความเป็นแม่ อยู่ตลอดเวลาที่เราเป็นผู้หญิง ซึ่งหมายถึง หน้าที่สำคัญ  คือการสอนลูก ๆ ทั้งหลายของเราผู้เป็นแม่ ใน 2 ประการเป็นเบื้องต้น  นั่นคือ  เราจะต้องสอนเขาให้เป็นคนดี ให้ละเว้นจากการกระทำชั่ว  ฉะนั้น เมื่อเราจะต้องสอนลูก ๆ เราอย่างนี้แล้ว  หากเราเอง  ไม่ยอมประพฤตตนเป็นคนดี  แล้วเราจะได้ชื่อว่าเป็นแม่ได้อย่างไร  หลวงพ่อจึงมาเน้นให้รำลึกตนเอง รำลึกความเป็นผู้หญิง ผู้ที่จะต้องเป็นแม่   ผู้ที่มีหน้าที่ของความเป็นแม่อยู่กับตัวตลอดเวลา  แล้ว เราก็จะต้องระวังตัวเองนั่นเอง  มีสติรู้ตัวตนเองเสมอว่าจะสอนลูกให้เป็นคนดีได้อย่างไร หากเราไม่ทำความดี  หากเราไม่ละความชั่ว ไม่ทำความดี จะสอนลูกให้ละความชั่ว ให้ทำแต่ความดีได้อย่างไร  ฉะนั้น วันนี้ จึงขอฝากธรรมะเตือนใจของเรา  นักโทษหญิงทั้งหลาย ว่าเรานั้นไม่ใช่หญิงธรรมดา  แต่เป็นแม่ ผู้ที่มีหน้าที่สอนลูกของเราให้เป็นคนดี  เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้เป็นแม่นี้เอง จะต้องทำความดี ละเว้นการกระทำชั่ว เป็นแบบอย่างแด่ลูกที่รักของเราต่อไป  และโทษของเราที่รับอยู่ เมื่อเราได้มารำลึกอย่างที่อาตมภาพบอกไปถึงความเป็นแม่แล้ว  ก็คงจะไดัรับการอภัยโทษและได้ออกไปสู่โลกของเรา โลกอิสรภาพได้ในไม่ช้าไม่นาน และที่สำคัญ หวังว่าจะเข้าใจหลักธรรมข้อสำคัญของความเป็นหญิง ความเป็นแม่  แล้วนำไปคิด พิจารณาตรึกตรองดูตลอดไป อย่าได้ทอดทิ้ง วันหนึ่งก็จะบรรลุความดีสูงสุด ถึงที่สุดแห่งทุกข์ ตามรอยองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปได้  ขอเจริญพร

 

  • พระครูพุทธิพงศานุวัตร

            ผจล.วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง

            28 ธ.ค.2560
เทศนาธรรมปัญญาธโรภิกขุ ปฐมเทศนาธรรมบทแรกๆ ......

Muslim บทวิเคราะห์กองทัพนักรบศักดิ์สิทธิ์จิฮัดส์อิสลามอาหรับ6ประเทศแพ้อิสราเอลอย่างไม่ทันนกกระจอกกินน้ำ
Muslim จากไลน์กลุ่มการศึกษาไร้พรมแดน อิสลามสอนให้เนรคุณ
สรภัญญะสุดยอด แห่งแผ่นดินอีสานโอวาทธรรมแห่งสรภัญญะ
โอวาทธรรมในเรือนจำ การทำบุญตักบาตร เทศกาลสงกรานต์ 11 เม.ย.2561
โอวาทธรรม พิธีรับประกาศนียบัตรการศึกษา วิทยาลัยอาชีวะศึกษา เอสแบค ศรีสะเกษ
บทเทศนาหลักพุทธธรรม พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 26 ต.ฅ.2560
โอวาทธรรม เปิดประชุมอบรมสัปดาห์แห่งศีลธรรม ครูอาจารย์พนักงานรร.วัดมหาพุทธาราม
ธรรมะสำหรับข้าราชการเข้าวัดเทศกาลเข้าพรรษา 2560
เทศนาธรรม วันข้าราชการบำเหน็จบำนาญจังหวัดศรีสะเกษ 1 ต.ค.2560
เทศนาธรรม งานศพคุณแม่วิมลวรรณ พรรณโรจน์ เมรุวัดมหาพุทธาราม 20 ส.ค.2560
สัมโมทนียกถา วันแม่ แด่คณะครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง รร.วัดมหาพุทธาราม 11 ส.ค.2560
เทศนาธรรม กัณฑ์ที่ 6 วันอาสาฬหบูชา 6 ก.ค. 2560 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
เทศนาธรรม กัณฑ์ที่ 2 งานศพพระครูวิธานวัชรกิจ 25 พ.ค.2560 วิหารวัดมหาพุทธาราม
เทศนาธรรม กัณฑ์แรก งานศพคุณพี่สุบรรณ มัคคสมัน วันที่ 11 เม.ย.2560 อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----