ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


บัญชี ที่ 1

 

-

รายชื่อผู้สมัครใจปฏิญญาณออกเหล้าละเลิกอบายมุข

บัญชี 1

รายชื่อผู้สมัครใจมาปฏิญญาณเพื่ออดเหล้าและละเว้นอบายมุข 
************************************************************************************************

 

ประวัติความเป็นมา

ของการเกิดขึ้นของศูนย์ปฏิญญาณการออกเหล้าอบายมุขแห่งนี้ 

ณ วัดมหาพุทธาราม ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  
ประชาชนเหล่านี้ได้เดินทางมาเอง และถามหาสำนักพระอาจารย์พยับ ปญฺญาธโร เพื่อให้ประกอบพิธีปฏิญญาณตนเพื่อการละเลิกดื่มสุรา เครื่องดองของเมา และการละเว้นอบายมุข พวกเขาพากันปฏิญญาณในสิ่งที่พวกเขาตั้งใจเอง โดยประสงค์ให้มีพระอาจารย์
หลวงพ่อพยับ ปัญญาธโร เป็นพยาน และพาประกอบพิธีกรรม และรับฟังคำสัตย์ปฏิญญาณที่ออกมาจากใจจริงของพวกเขา พากล่าวคำปฏิญญาณ  พวกเขาเป็นกลุ่มชนที่น่ายกย่องสรรเสริญ และมีจิตใจ มีสัมมาทิฏฐิ ที่อาจจะมุ่งตรงสู่วิถีทางชั้นมรรคผลได้ จึงจารึกชื่อไว้ต่อไปนี้พร้อมคำปฏิญญาณของพวกเขาทั้งหลาย  รายการต่อไปนี้เริ่มในปี พ.ศ.2539 วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2539 ด้วยนายแดง อินทราช และดำเนินต่อมาไม่เคยขาด ถึงวันนี้  วันที่ 11  กรกฎาคม  ปี พ.ศ.2560 


 

 

บัญชีที่ 1 

 

 ******************************************************************************

พ.ศ. 2539

 

 

 

1.   นายแดง อินทราช  

อายุ                   
30 ปี
ที่อยู่                  บ้านตะดอบ ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

การปฏิญญาณ
     ขอปฏิญญาณว่าจะอดเหล้าเป็นเวลา 5 ปี ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2539 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2544

หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ
 

 

 2.   นายอำนวย บุญหนัก 


อายุ                   
28 ปี
ที่อยู่                  บ้านโนนยาง ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

การปฏิญญาณ 
    อดเหล้าเป็นเวลา 5 ปี ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2539 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2544

หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 
พ.ศ.2540

 

 

 3.   นายสงัด สมนา

 

อายุ                   23 ปี

 

ที่อยู่                  บ้านหนองสิงดง ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

การปฏิญญาณ     อดเหล้าเป็นเวลา 3 ปี ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2540 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2543

หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 

 

 

 

 

 

 

 4.   นายมนตรี โนนน้อย 

 

อายุ                   27 ปี

 

ที่อยู่                  บ้านหนองสิงดง ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

 

การปฏิญญาณ     อดเหล้าเป็นเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2540- 9 มิถุนายน 2541 หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ 

 

 

 

 

 

 5.   นายมิตร ใจแสง

 

อายุ                   38 ปี

 

ที่อยู่                  บ้านตะดอบ ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

 

การปฏิญญาณ     ขอสมาทานศีลทั้ง 4 ข้อ ของดเหล้าเป็นเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2539 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2540

หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 

 

 

 พ.ศ.2541

 

 

 

 

6.   นายทองสุก ศุภเลิศ  

 

อายุ                   45 ปี

 

ที่อยู่                  บ้านหนองลวง ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

 

การปฏิญญาณ     ข้าพเจ้าขอปฏิญญาณ งด(1) เหล้า  (2) เบียร์ และ (3)  การพะนันอันตราย เป็นเวลา 1 ปีเต็ม ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2541 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2542   

หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 

 

 

 

 

 7.   นายสมศักดิ์ โยธานันท์ 

 

อายุ                   27 ปี

 

ที่อยู่                  บ้านเลขที่ 3 หมู่ 5  ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

 

การปฏิญญาณ     (1) อดเหล้า (2) เบียร์  (3) การพะนันทุกชนิด เว้น บุหรี่  เป็นเวลา 10 ปี  ตั้งแต่วันที่ 7มิถุนายน 2548 ถึง 7 มิถุนายน 2558

หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ


 


พ.ศ.2542

 

 

 8.   นายทองคำ โสภา  กับ  
       นางน้อย  ไชยพรหม  


อายุ                   
46, 48 ปี
ที่อยู่                  บ้านเลขที่ 22 บ้านบัวเก่า หมู่ 10  ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

การปฏิญญาณ
     ขอปฏิญาณร่วมกันทั้งคู่ผัวเมีย ว่า(1) ออกเหล้าเป็นเวลา 1 ปี ระหว่าง 27 พฤษภาคม 2542  26 พฤษภาคม 2543  (2)  เลิกด่าว่ากัน  ห้ามพูดคำหยาบ คำดุด่า อาฆาต (3) ห้ามตบตี ใช้กำลังตัดสินเรื่องราวต่าง ๆ (4) ห้ามระแวงกัน ให้รักกันทำความเข้าใจกันและกัน 
หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ
 

 

 9.   นายสมจิตร ชาติมนตรี  

 

อายุ                   51 ปี

 

ที่อยู่                  บ้านบอน ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย  จ.ศรีสะเกษ

 

การปฏิญญาณ     อดเหล้าเป็นเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2540- 18 มิถุนายน 2541

หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ
 

 

 พ.ศ. 2543

 

 

 

 

 

 

10.   นายสมศรี พวงแก้ว 

 

อายุ                   49 ปี
ที่อยู่                  บ้านหนองตะมะ ม.7 ต.โพธิ์ อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ

การปฏิญญาณ
     อดเหล้าเป็นเวลา 1 พรรษา  ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม 2543  21 ตุลาคม 2543

หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 

 

 11.   นางกร วิเศษสังข์  

 

อายุ                   40 ปี

 

ที่อยู่                  บ้านหนองยาง ต.หนองครก อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ

 

การปฏิญญาณ     ขอออกเหล้า เบียร์ และเครื่องดองของเมาทุกชนิด ตั้งแต่ วันที่ 25  กันยายน 2543 เป็นต้นไปตลอดชีวิต หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ
 

12.   นายทองคำ โสภา  

        นางน้อย ไชยพรหม

  

 

อายุ                   47-49

 

ที่อยู่                  บ้านเลขที่ 22 บ้านบัวเก่า หมู่ 10  ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

 

การปฏิญญาณ     ขอยกเลิกอันเดิม  ขอปฏิญญาณ (1)อดเหล้า (2) เมี่ยง (3) เหล้าดองยาแสงสว่าง (4) เครื่องดองของเมาทุกชนิด  เป็นเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2543  28 ธ.ค.2544 

หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ
 พ.ศ.2544

 

 

13.   นางกร วิเศษสังข์  

 

อายุ                   40 ปี

 

ที่อยู่                  บ้านหนองยาง ต.หนองครก อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ

 

การปฏิญญาณ     ขอยกเลิกอันเดิม ขอออกเหล้า เบียร์ และเครื่องดองของเมาทุกชนิด เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 21 มกราคม 2544  21 เมษายน 2544 หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ
 
14.   นายบัวจารย์ พันทอง 

อายุ                   
42 ปี
ที่อยู่                  บ้านเหล่าน้อย ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยะโสธร 

การปฏิญญาณ
     ขอออกเหล้า เบียร์ และเครื่องดองของเมาทุกชนิด เป็นเวลา  1 ปี ระหว่างวันที่ 11มีนาคม 2544  10 มีนาคม 2545

หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ


 


พ.ศ.2545 15.   นายบัวจารย์ พันทอง

 

 

อายุ                   43 ปี

 

ที่อยู่                  บ้านเหล่าน้อย ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยะโสธร 

 

การปฏิญญาณ     เสร็จสิ้นวาระแรกแล้ว ขอต่อ  ขอออกเหล้า เบียร์ และเครื่องดองของเมาทุกชนิด เป็นเวลา  1 ปี ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2545  10 มีนาคม 2546 หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 หมายเหตุ  นายบัวจารย์ พันทอง  มาขอออกเหล้า อบายมุข  รอบที่ 2  ภายหลังรอบที่ 1 ครบวาระลง

 

 

 

 

 16.   นายสมพงษ์ เพชรม่อม  

 

อายุ                   43 ปี

 

ที่อยู่                  บ้านเลขที่ 15 หมู่ 10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

 

การปฏิญญาณ     ข้าพเจ้าขออดงดสุราเมรัย และเครื่องดองของเมาทุกชนิด นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นเวลา 5 ปี ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2544 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2549 

หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 

 

 

 

 

 

 17.   นายทองคำ โสภา 

 

 

อายุ                   48 ปี
ที่อยู่                  บ้านเลขที่ 22 บ้านบัวเก่า หมู่ 10  ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

 

การปฏิญญาณ     ข้าพเจ้าขอปฏิญญาณว่าจะไม่เป็นชู้กับหญิงคนอื่น จะไม่นอกใจภริยาคือนางน้อย ไชยพรหม เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2544 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2546  

หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 

 

 

 

18.   นายนภดล อินทร์นอก 
 

 

อายุ                   31 ปี
ที่อยู่                  46 หมู่ 5 ต.บ่อแก้ว  อ.วังหิน  จ. ศรีสะเกษ  

 

การปฏิญญาณ     ข้าพเจ้าขอสาบาญว่าจะไม่นอกใจนางเตียงคำ อินทร์นอก ผู้เป็นภรรยาที่ดีซื่อสัตย์อีกต่อไป นับตั้งแต่วันนี้ 14 เมษายน 2544 เป็นต้นไป เป็นเวลาตลอดชีพของข้าพเจ้า  หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 

 

 

 

 

 19.   นายบุญธรรม สีประหลาด 

 

  

อายุ                   30 ปี
ที่อยู่                  บ้านเลขที่ 26 หมู่  5 ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 
การปฏิญญาณ     ข้าพเจ้าขอสาบาญว่าจะออกเหล้า  เบียร์  และเครื่องดื่มมีอัลกอฮอล์ทุกชนิด นับตั้งแต่บัดนี้ไปเป็นเวลา 2 ปี  ระหว่างวันที่ 16 เมษายน  2544 ถึงวันที่ 16 เมาษายน 2546   

หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 

 

 

 

 

 

 20.   นายบุญธรรม สีประหลาด  

 

 

อายุ                   32 ปี
ที่อยู่                  บ้านเลขที่ 26 หมู่  5 ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 

 

การปฏิญญาณ     ครบถ้วนวาระแรกแล้วขอต่อคำสัตย์ปฏิญญา  ข้าพเจ้าขอสาบาญว่าจะออกเหล้า  เบียร์  และเครื่องดื่มมีอัลกอฮอล์ทุกชนิด นับตั้งแต่บัดนี้ไปเป็นเวลา 2 ปี  ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2549   

หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 หมายเหตุ   รอบที่ 2

 

 

 

21.   นายเนตร สีประหลาด   

 

 

อายุ                   54 ปี
ที่อยู่                  บ้านเลขที่ 35 หมู่ 5 ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

 

การปฏิญญาณ     ข้าพเจ้าขอสาบาญว่าจะออกเหล้า เบียร์ และเครื่องดื่มมีอัลกอฮอล์ทุกชนิด เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ 17 เมษายน 2544 เป็นต้นไป ถึงวันที่ 17 เมษายน 2546  

หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 

 

 

 

21/2  นายบรรจบ ไพศาล   

อายุ                  
22 ปี
ที่อยู่                 127 บ้านหนองแวง ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย  

การปฏิญญาณ
               ขอปฏิญญาณว่าจะอดเหล้า และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด เว้นยาสูบ เป็นเวลา 10 ปี ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ถึง 1 ธันวาคม 2561

 

 

ข้าพระพุทธเจ้าได้ทำความเสียหายเป็นเหตุให้บิดามารดาร้องไห้เสียใจมาเป็นเวลานานหลายปี บัดนี้สำนึกผิด จึงได้มาให้สัตย์ปฏิญญาณต่อหน้าครูบาอาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ ขอปฏิญญาณจะรักษาสัจจะด้วยชีวิต  หากข้าพเจ้าผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ถึงแก่ชีวิต ให้ตายด้วยลูกปืน ด้วยอาวุธเหมือนหมากลางถนนตัวหนึ่ง    และข้าพเจ้าหวังว่าจะมีอานิสงส์ส่งให้รักษาสัตย์ ได้รับความจำเริญ ชีวิตของครอบครัว พ่อแม่ ลูกหลาน ต่างมีความสุขความเจริญ  ให้มั่งมีเงินทอง ต่อไปในกาลข้างหน้าเทอญ 

 

 

 

 

 

 พ.ศ. 2552

 

 

 

 

21/3  นายจะเด็ด ป้านภูมิ

 

 

 

 

 33 บ้านใหม่ทานตะวัน ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำพู

 

 

 

 

 

ข้อปฏิญญาณ  ออกเหล้า  เบียร์   เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตั้งแต่วันนี้ 4 พ.ค. 2552 เป็นต้นไปถึงวันที่ 4 พ.ค. 2555  เป็นเวลา 3 ปี    ขอรักษาสัจจะนี้ไว้ด้วยชีวิต  เอเตนสัจฺวชฺเชน  ด้วยอานุภาพคำปฏิญญานี้ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว บุตร ภริยา บิดามารดา ของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุข พร้อมธนสาร สมบัติ มั่งคั่งไปตลอดกาลนานเทอญ

 

รูปถ่าย 

 

 

นายจะเด็ด ขณะกล่าวคำปฏิญญาณ ต่อหน้าพระอาจารย์พยับ ปญฺญาธโร 

 

 

นายจะเด็ด พร้อมครอบครัว ขณะกล่าวคำปฏิญญาณ ต่อหน้าพระอาจารย์พยับ ปญฺญาธโร 

 

 

นายจะเด็ด พร้อมครอบครัว 

 

 


22.   นายต้อ คำเสี่ยง    


อายุ                   29 ปี
ที่อยู่                  บ้านเลขที่ 72 หมู่ 8 ต. พิมาย อ. ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

การปฏิญญาณ     ข้าพเจ้าขอสาบาญว่าจะออก (1) เหล้า เบียร์ และเครื่องดื่มมีอัลกอฮอล์ทุกชนิด (2) ยาบ้า และยาเสพติดทุกชนิด เป็นเวลา 1 เดือน  นับแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2544 เป็นต้นไปถึง 31 กรกฎาคม 2544  

 

หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 

 

 

 

 

 

23.   นายวิชัย สีประหลาด   


อายุ                   23 ปี
ที่อยู่                  บ้านหนองดวง  ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

การปฏิญญาณ     ข้าพเจ้าขอสาบาญว่าจะออกเหล้า เบียร์ และเครื่องดองของเมาทุกชนิด เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2544 เป็นต้นไป ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2545  

 

หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 

 

 

 

 

 

 

 

24.   นายวิชัย สีประหลาด   


อายุ                   24 ปี
ที่อยู่                  บ้านหนองดวง  ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

การปฏิญญาณ     ครบถ้วนคำปฏิญญาณวาระแรกแล้วข่อต่อคำปฏิญญาณ ข้าพเจ้าขอสาบาญว่าจะปฏิบัติความดีต่อไป ขอออกเหล้า เบียร์ และเครื่องดองของเมาทุกชนิด เป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2544 เป็นต้นไป ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2545  

 

 

หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 

 

 

 

 

25.   นายสมนึก หมั่นจิต    

อายุ                   30 ปี
ที่อยู่                  บ้านหนองดวง  ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

การปฏิญญาณ     ข้าพเจ้าขอสาบาญว่าจะเลิก (1) เหล้า  (2) เบียร์ และ (3) สไป   เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน  2544 เป็นต้นไป ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2545  

 

หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 

 

 

 

 

26.   นายเอกชน มโนธรรม    

อายุ                   21 ปี
ที่อยู่                  บ้านหนองดวง  ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

การปฏิญญาณ     ขอออก (1) เหล้า  (2) เบียร์  (3) เครื่องดองของเมาทุกชนิด  บุหรี่ทุกชนิด เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน  2544 เป็นต้นไป ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2545    และ เลิกลักเล็กขโมยน้อยตลอดไป 

 

 

หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 

 

 

 

 

 

 

27.   นายอุดม บรรลุ     

อายุ                   38 ปี
ที่อยู่                  32 บ้านเหล่ายอด  ต. จาน  อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ

การปฏิญญาณ     ข้าพเจ้าขอสาบาญว่าจะเลิก เหล้า  เบียร์ และ เครื่องดองของเมาทุกชนิด  เป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2544 ถึงวันที่ 9  ธันวาคม 2549     

 

หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 

 

 

 

 

 

 

28.   นายไพศาล บุญสะอาด     

อายุ                   34 ปี
ที่อยู่                  69 ถนนรอบเมือง ต.คำน้ำแซบ อ.วารินทร์ชำราบ จ.อุบลราชธานี 

การปฏิญญาณ     ข้าพเจ้าขอสาบาญว่า (1)  จะเลิก เหล้า  เบียร์ และ เครื่องดองของเมาทุกชนิด  (2) ขอให้ซื่อสัตย์ต่อพรหมจรรย์ ไม่นอกใจ  เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2544 ถึงวันที่ 21  ธันวาคม 2545     

 

หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 

 

 

 

 

 

 

29.   นายบัวไข สีประหลาด     

อายุ                   21 ปี
ที่อยู่                  บ้านหนองดวง  ต. บ่อแก้ว  อ. วังหิน  จ.ศรีสะเกษ

การปฏิญญาณ     ข้าพเจ้าขอสาบาญว่าจะเลิก เหล้า  เบียร์ และ เครื่องดองของเมาทุกชนิด  เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2544 ถึงวันที่ 9  ธันวาคม 2549     

 

หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พ.ศ. 2545

 

 

 

 

 

30.   นายปิยชาติ เกษณี                         
31.   นายเจนจบ ธีรสกุลวงศ์                    
32.   นายจีระศักดิ์ วงษ์จันทรา                 
33.   นายปรัชญากรณี บุญกัณหา    
        

อายุ                   17-15-15-15 ปี
ที่อยู่                  ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 

การปฏิญญาณ     ข้าพเจ้าทั้ง4คนนี้ขอสาบาญว่าจะเลิกเสพยาบ้า ยาอี  ตั้งแต่ วันที่ 20 มกราคม 2545 วันนี้ เป็นต้นไปตลอดชีวิต       

 

หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 

 

 

 

 

 

34.   นายโกศล ปลื้มใจ      

อายุ                   
27 ปี
ที่อยู่                  บ้านหนองดวง  ต. บ่อแก้ว  อ. วังหิน  จ.ศรีสะเกษ

การปฏิญญาณ
     ข้าพเจ้าขอสาบาญว่าจะเลิก เหล้า  เบียร์  เครื่องดองของเมาทุกชนิด  ยาเสพติดทุกชนิด เว้นบุหรี่  เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 11 เมษายน 2545 เป็นต้นไปถึงวันที่ 11 เมษายน 2546     

หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 

 

 

 

35.   นายไผ่สีทอง นามโคตร                  
36.
   นายสุพัฒน์ พิเดช                           
37.   นายราชัย ศุภราช                          
38.   นายวิชัย มังสา    
   

อายุ                   
23-20-29-21 ปี
ที่อยู่                  บ้านเลขที่ 4 บ้านโนนสูง ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ   

การปฏิญญาณ
     ข้าพเจ้าทั้ง2คนนี้คือนายไผ่สีทอง นามโคตร กับนายสุพัฒน์ พิเดช ขอสาบาญว่าจะเลิกเหล้า เบียร์ เครื่องดองของเมาทุกชนิด เว้นบุหรี่ เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2545 ถึง วันที่ 16 เมษายน 2548       
                        ข้าพเจ้าทั้ง2คนนี้คือนายราชัย ศุภราช กับนายวิชัย มังสา  ขอสาบาญว่าจะเลิกเหล้า เบียร์ เครื่องดองของเมาทุกชนิด เว้นบุหรี่ เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2545 ถึง วันที่ 16 เมษายน 2546       

หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 

 

 

 

 

39.   นายพิเชษฐ์ พิทักษา       

อายุ                   
39 ปี
ที่อยู่                  82 บ้านหญ้าปล้อง หมู่ 1  ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 

การปฏิญญาณ
     ข้าพเจ้าขอสาบาญว่าจะเลิก เหล้า  เบียร์  เครื่องดองของเมาทุกชนิด  เว้นบุหรี่  เป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ 17 เมษายน 2545 เป็นต้นไปถึงวันที่ 11 เมษายน 2548     

หากผิดคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 

 

 

 

 

40.   นายเกียรติวัฒน์ วัชญากาญจน์       

อายุ                   
41 ปี
ที่อยู่                  78/1 หมู่ 10 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 

การปฏิญญาณ
     ข้าพเจ้าขอสาบาญว่าจะไม่สูบบุหรี่ทุกชนิดเป็นเวลาตลอดชีวิต นับตั้งแต่วันนี้ ที่ 23 เมษายน 2545 เป็นต้นไป      

หากข้าพเจ้าไม่สามารถรักษาคำมั่นสัญญาอันเป็นสัจจาธิษฐาน เป็นคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ปราศจากศัตรูปองร้าย มีแต่มิตรสหายแวดล้อม  ครอบครัวเป็นสุข อุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 

 

 

 

 

41.   นายทัน  พิลารัตน์       

อายุ                   
34 ปี
ที่อยู่                  11 หมู่ 1 บ้านหว้าน  ต. หว้านคำ อ. ราศีไศล  จ.ศรีสะเกษ 

การปฏิญญาณ
     ข้าพเจ้าขอบำเพญ ปฏิบัติบูชาถวายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการประพฤติตนซื่อสัตย์ จงรักภักดี ต่อภริยา บุตร  ไม่นอกใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง   เป็นเวลาตลอดชีวิต นับตั้งแต่วันนี้ ที่ 2  พฤษภาคม  2545  ตราบสิ้นอายุไข  
   
   

หากข้าพเจ้าไม่สามารถรักษาคำมั่นสัญญาอันเป็นสัจจาธิษฐาน เป็นคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ปราศจากศัตรูปองร้าย มีแต่มิตรสหายแวดล้อม  ครอบครัวเป็นสุข อุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 

 

 

 

 

42.   นายอภินันท์ ศรีชัย        

อายุ                   
19 ปี
ที่อยู่                  บ้านหนองลวง ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน  จ.ศรีสะเกษ   33270

การปฏิญญาณ
     ข้าพเจ้าขอออกเหล้า  เบียร์  เครื่องดองของเมาทุกชนิด (เว้นบุหรี่)  เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันนี้ ที่ 11 พฤษภาคม 2545 เป็นต้นไป      ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2545

หากข้าพเจ้าไม่สามารถรักษาคำมั่นสัญญาอันเป็นสัจจาธิษฐาน เป็นคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ปราศจากศัตรูปองร้าย มีแต่มิตรสหายแวดล้อม  ครอบครัวเป็นสุข อุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 

 

 

 

43.   นายโรมรัน จันทาทิพย์        

อายุ                   
43 ปี
ที่อยู่                  15/5  บ้านหนองลวง ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 

การปฏิญญาณ
     (ปฏิญญาณครั้งที่1) ข้าพเจ้าของดเว้นดื่มสุราเมรัยเป็นเวลา  6 เดือน  ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 27 ตุลาคม 2545    
   
   

หากข้าพเจ้าไม่สามารถรักษาคำมั่นสัญญาอันเป็นสัจจาธิษฐาน เป็นคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ปราศจากศัตรูปองร้าย มีแต่มิตรสหายแวดล้อม  ครอบครัวเป็นสุข อุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 

 

 

 

 

44.   นายโรมรัน จันทาทิพย์        

อายุ                   
45 ปี
ที่อยู่                  15/5  บ้านหนองลวง ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 

การปฏิญญาณ
     (ต่อคำปฏิญญาณครั้งที่2) ข้าพเจ้าของดเว้นดื่มสุราเมรัยเป็นเวลา  1 ปี ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2548     
   
   

หากข้าพเจ้าไม่สามารถรักษาคำมั่นสัญญาอันเป็นสัจจาธิษฐาน เป็นคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ปราศจากศัตรูปองร้าย มีแต่มิตรสหายแวดล้อม  ครอบครัวเป็นสุข อุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 

 

 

 

 

45.   นายโรมรัน จันทาทิพย์        

อายุ                   
46 ปี
ที่อยู่                  15/5  บ้านหนองลวง ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 

การปฏิญญาณ
     (ต่อคำปฏิญญาณครั้งที่ 3) ข้าพเจ้าของดเว้นดื่มสุราเมรัยเป็นเวลา  2 ปี  ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2549  ถึง 11 มีนาคม 2551     
   
   

หากข้าพเจ้าไม่สามารถรักษาคำมั่นสัญญาอันเป็นสัจจาธิษฐาน เป็นคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ปราศจากศัตรูปองร้าย มีแต่มิตรสหายแวดล้อม  ครอบครัวเป็นสุข อุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.   นายจอมศรี คำภาษา                       
47.   นายหนึ่งฤทัย ห้วยจันทร์                             
48.   นายรุ่งนภา กฤษทระ            
          

 

 

อายุ                   24-17-21 ปี
ที่อยู่                  มีนิวาสถาน ใน อำเภอเมือง  จ.ศรีสะเกษ   

การปฏิญญาณ
     (ดื่มน้ำสาบาญ ต่อหน้าประชาชนจำนวนหนึ่ง)  ข้าพเจ้าทั้ง3คนนี้คือนาย

 

จอมศรี คำภาษา   นายหนึ่งฤทัย ห้วยจันทร์     นายรุ่งนภา กฤษทระ   ขอดื่มน้ำสาบาญว่าพวกข้าพเจ้าไม่ได้ทำความผิดต่อพ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย แม้แต่ประการใด   

หากพวกข้าพเจ้าให้การเท็จขอให้ได้รับโทษจากฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน3วัน7วัน

 

 

 

 

 

49.   นายสุบรรณ บัวทุ่ม         

อายุ                   32 ปี
ที่อยู่                  85/1  บ้านยางชุม ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุม จ.ศรีสะเกษ 

การปฏิญญาณ
    ข้าพเจ้าของดเว้นดื่มสุรา เบียร์ ยาเสพติดและเครื่องดองของเมาทุกชนิด เป็นเวลา 5 ปี  ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2545 ถึง วันที่ 14 กรกฎาคม 2550           

 

หากข้าพเจ้าไม่สามารถรักษาคำมั่นสัญญาอันเป็นสัจจาธิษฐาน เป็นคำปฏิญญาณต่อหน้าพระอาจารย์แล้ว  ขอให้ได้รับผลกรรมตามสมควรแก่เหตุทุกๆ ประการ หากมั่นในสัจจะแล้วขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ปราศจากศัตรูปองร้าย มีแต่มิตรสหายแวดล้อม  ครอบครัวเป็นสุข อุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง พร้อมทั้งธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 

 

 

50.    นายโรมรัน  จันทาทิพย์

ที่อยู่  บ้านหนองลวง  ต.บ่อแกก้ว  อ.วังหิน  จ.ศรีสะเกษ

อายุ  21  ปี

วันสาบาญตน  31 ก.ค. 2545

คำสาบาญ   ขอออกเหล้า1 ปี  ระหว่างวันที่  31 ก.ค. 2545 ถึง  31 ก.ค. 2546 

ขอให้ข้าพเจ้ารักษาสัจจะวาจา  ออกเหล้าได้  ให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลนานเทอญ 


51.     นายไพรวัลย์ งามมาก

 

 

ที่อยู่  บ้านสร้างสะแบง  ต.บ่อแก้ว  อ.วังหิน  จ.ศรีสะเกษ 

 

อายุ  35  ปี

 

วันที่สาบาญตน   2 ธ.ค. 2545

 

คำสาบาญ  ขอออกเหล้า เบียร์ เครื่องดองของเมาทุกชนิด (เว้นบุหรี่)  เป็นเวลา 1 ปี  นับแต่วันที่  2 ธ.ค. 2545  ถึงวันที่ 2 ธ.ค. 2546 

หากข้าพเจ้าไม่สามารถรักษาสัตย์ปฏิญญาณนี้ไว้  ก็ยินยอมรับกรรมแต่โดยดี  หากรักษาคำพูดสัจจะวาจาไว้ได้  ขอให้ข้าพเจ้าอายุยืน สุขภาพแข็งแรง  มั่งคั่างร่ำรวย พร้อมจตุรพิธพรชัย 4 ประการคือ  อายุ  วรรณะ  สุขะ   พละ  ทุกประการเทอญ  

 


52.    นายเกรียงไกร  นามโคตร

ที่อยู่  บ้านสร้างสะแบง  ต.บ่อแก้ว  อ.วังหิน  จ.ศรีสะเกษ 

อายุ  35  ปี

วันที่สาบาญตน   2 ธ.ค. 2545

คำสาบาญ  ขอออกเหล้า เบียร์ เครื่องดองของเมาทุกชนิด (เว้นบุหรี่)  เป็นเวลา 2 ปี  นับแต่วันที่  2 ธ.ค. 2545  ถึงวันที่ 2 ธ.ค. 2547 

หากข้าพเจ้าไม่สามารถรักษาสัตย์ปฏิญญาณนี้ไว้  ก็ยินยอมรับกรรมแต่โดยดี  หากรักษาคำพูดสัจจะวาจาไว้ได้  ขอให้ข้าพเจ้าอายุยืน สุขภาพแข็งแรง  มั่งคั่างร่ำรวย พร้อมจตุรพิธพรชัย 4 ประการคือ  อายุ  วรรณะ  สุขะ   พละ  ทุกประการเทอญ  

หมายเหตุ  เกรียงไกร นามโคตร  ผิดคำสาบาญ  รักษาไม่ได้ครบตามคำสาบาญ 

 

53.    นายนราธิป  ฝังนิล
54.    นายศิริศักดิ์  พิเดช
55.     นายธีรศักดิ์  ขันวงศ์
56.    นายบุญมี  ศรีชัย
57.    นายณรงค์  งามจิต
58.    นางสายรุ้ง  ทิมปาน
59.    นายบุญศรี  บุญเกิ่ง
60.    นายชัยชนะ  ทิพโกมล
61.    นายวิชัย  ศรีประหลาด
62.    นายอุทัย  คำโสภา
63.    นางบัวไข  ศรีประหลาด
64.    นายสมนึก  หมั่นจิต 
65.    นายชูเกียรติ์  บุญส่ง
66.    นายสมัย  บุญส่ง
67.    นายผอง  อำพัน
68.    นายมานิต  กันทรา
69.    นายคำผอม  สิทธิโท
70.    นายบัญญัติ  พรำนัก

 

71.    นายสุชาติ  สาระติ
72.    นายจันทร์ศรี  ใจใส
73.    นายบุญจันทร์  สิทธิโชค
74.    นางอัมพร  ปกป้อง
75.    นายประสิทธิ์  วงษ์การณ์
76.    นายสงกรานต์  บำรุงตา
77.    นางปรานี  บุญหนัก
78.   นายมนูญ  บุญส่ง
79.    นายแข้  แสงรัมย์
80.    นายวุฒิ  พุทธเส

 

81.    นายบุญจันทร์  ขันติวงศ์
82.    นายบรรจง  ขันติวงศ์
83.    นายบูรพา  โพธิ์ขาว
84.    นายวัณนิสา  อุดมทรัพย์
85.    นายสุริยา  ครรไลลักษ์
86.    นายไพบูลย์  พลับเพลิง
87.    นายณรงค์  โมฑะจิตร
88.    นายบุญชัย  บุญหนัก
89.    นายชัยชนะ  ทิพโกมล
90.    นายผิว  รัฐกิจไพบูลย์

 

91.    นายประทีป  กองสุน
92.    นายประสงค์  สุขส่ง
93.    นายสวย  จันทาทิพย์
94.    นายทองมี  บัวแก้ว
95.    นายตรีสุริยา  แก้วแพง
96.    นางน้อย  ไชยพร
97.    นายทองคำ  โสภา
98.    นายธวัชชัย  คงคนันท์
99.    นายสมัย  ประมาพันธ์
100.   นายสายัณ  หาระภูมิ

 

101.   นายสำลี  ดอนบุรม
102.   นางปรานี  บุญหนัก
102-2.   นายวีระ  เสาเวียง      

 

103.  นายคำ สุขส่ง
104.  นายกัณหา คำโย่ง
105.  นายอุดมศักดิ์ สุขส่ง
106.  นางสมร ลินทอง
106-2  นายอุเทน วิเศษหมื่น
107.  นายคำรพ สุขส่ง
108.  นางเสาวณีย์ สุขส่ง
109.  แม่พา พัชรินทร์
110.  นายวิชิต พิมพ์ทมอง

 

111.  นายสายัณห์ บุญศิริ
112.  นายพิชัย ก้อนทอง
113.  นายสุทัศน์ อินทะวงศ์
114.  นายสมยศ สหุนาฬุ
115.  นายมา ใยอาจ
116.  นายทองสี แน่นอุดร
117.  นายสุรีย์ แน่นอุดร
118.  นายพอง สนสระน้อย
119.  นายเสถียร นัยนิตย์
119-2  นางลำใย นัยนิตย์
120.  นายอุดร ธรรมรส

 

121.  นายอภิฃาติ ภูมาพันธ์
122.  นายธัญญะ บัวบาน
123.  นางบุญเพ็ง มงคล 
124.  นายสุทิรัฐ บุญปลูก
125.  นายสุภาษิต สุคะตะ
126.  นายสมเดช บูรกร
127.  นายยงยุทธ ยั่งยืน
128.  อาจารย์วัชรินทร์ บัวงาม
129.  นางน้อย ไชยพรหม 
130.  นายนิพนธ์ บุญส่ง

 

131.  นายมนตรี อุดมวงศ์
132.  นายอิสรา บุญส่ง
133.  นายวชิระ มะรังษี 
134.  นายเหลี่ยม สุขส่ง
135.  นายสำเนียงชัย ยอดกันยาบุตร
136.  นายบรรจบ ไพศาล
137.  นายสมาน ปัจเวก
138.  นายวีระ เสาเวียง 
139.  นายสามิต พิมพ์ทอง
140.  นายเขียน จารุนัย

 

141.  นายวัชระ ชาญชิตร
142.  นายอุดม ศรสำแดง
142-2.  นายพิมพ์นิกร งอมสงัด
143.  นายจะเด็ด ป้านภูมิ
144.  นายรุ่งนิมิตร สิทธิโท
145.  นายนาค ดวงตา
146.  นายประกอบ มุมทอง
147.  นายทองสุก ศุภเลิศ
148.  นายสมบัติ แสงทอง
149.  นางสำราญ สิทธิโท
149-2.  นายบุญจันทร์ สิทธิโท

 

 

พศ.2553


150.  นายวรวุฒิ สมนา 

ที่อยู่ บ้านหนองสิม ต.บ่อแก้ว  อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

วันที่สาบาญตน  18 เม.ย. 2553

คำสาบาญ  ขอออกเหล้า  เบียร์  และเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด  ตั้งแต่วันที่  18 เม.ย. 2553  ถึง  18  เม.ย. 2556  เป็นเวลา 3 ปี   

ขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้า มั่งมีศรีสุข ปราศจากทุกข์ พยาธิ์  ตลอดกาลนานเทอญ

 

 

 

151.  นายสุริยา หมื่นไทยสงค์

 

 

ที่อยู่  358 บ้านตะดอบ ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

 

วันที่สาบาญตน  8 พ.ค. 2553 

 

คำสาบาญ   1.  ขอออกสุรา  เบีียร์  เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด เป็นเวลา 10 ปี  ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2553 ถึงวันที่ 8 พ.ค. 2563   2.  ไม่ให้ภริยาเล่นหวย เบอร์  ให้หยุดตั้งแต่วันนี้ไปตลอดชีวิต 

 

ขอให้ครอบครัวข้าพเจ้าจงโชคดี  ได้ดีมีความสุข  ได้เงินทองลาภแ สิ่งที่ควรมีควรได้  พร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกประการเทอญ

 

 


 


152.  นายประสิทธิ์ ปัจเวก

 

 

ที่อยู่  104 บ้านหนองแคน  ม. 11  ต.บ่อแกำ้ว  อ.วังหิน  จ.ศรีสะเกษ  33000

 

วันที่สาบาญตน  5 มิ.ย. 2553

 

คำสาบาญ   ขอออกเหล้า เบียร์  เป็นเวลา 1 ปี  ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 2553 ถึง วันที่ 5 มิ.ย. 2554 

 

ขอให้ข้าพเจ้ามั่งมีเงินทอง  สาธุ

 

หมายเหตุ  ปรากฎว่ารักษาคำปฏิญญาณได้ครบเวลา 1 ปี  แล้วได้ทำการปฏิญญาณต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี  ตั้งแต่วันที่  20 ส.ค. 2554  ถึง  วันที่  20 ส.ค. 2555

 

 

153.  นางภัทราวดี พุ่มหอม

 

ที่อยู่  339/3  ถนนเทียบคุณ 2  ต.กำแพง  อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ  33000

 

อายุ  15  ปี

วันที่สาบาญตน  30 มิ.ย.2553  

คำสาบาญ   ทำการสาบาญตนต่อหน้ามารดาและญาติ ๆ ผู้ใหญ่

ขอสาบาญว่า  

1.  จะไม่หนีเรียน ไม่ปีนกำแพงหนีเรียนอีกต่อไป

2.  จะไม่ประพฤติผิดศีลกาเม  ไม่คบเพื่อน  ไม่ประพฤติลามกอนาจาร

3.  ต้องเชื่อฟังพ่อ แม่ ครูบาอาจารย์

4.  จะไม่ขายตัว    จนกว่าจะแต่งงาน

5.  ไม่มีอะไรลึกซึ้งกับผู้ชาย

ขอให้ข้าพเจ้าเรียนเก่ง  เจริญร่ำรวย  ครอบครัว ข้าพเจ้า  มารดา  น้าสาว  มีความสบายใจ เป็นสุข ตลอดไปเทอญ 

 

 

154.  นางลุญณี ธงชัย

ที่อยู่   14 ม. 5 บ้านหนองลวง  ต.บ่อแก้ว  อ.วังหิน  จ.ศรีสะเกษ 

วันที่สาบาญตน  10 ส.ค. 2553

คำสาบาญ   ปณิธานว่าจะเลิกไพ่  ไฮโล  กมไก่  โบก   ตั้งแต่วันนี้ที่ 10 ส.ค. 2553  ถึงวันที่ 10 ส.ค. 2558  เป็ฯเวลา  5 ปี เต็ม ๆ 

ดื่มน้ำสาบาญ ให้การว่า  หากข้าพเจ้าผิดคำสาบาญ ชีวิตก็จะอาภัพ ตกอับ ยากเข็ญเป็ฯนิจ  ไม่มีสิทธิร่ำรวยกับเขาเลย  แต่ถ้ารักษาคำสาบาญไว้ได้ ก็จงอยู่เย็นเป็ฯสุข  ประกอบการงานอาชีพร่ำรวย มั่งคั่ง  ไปจนตลอดชีวิตนี้  สาธุ 

 


155.  นางยุพักษ์ จารนัย
ที่อยู่  29 ม.5  บ้านหนองลวง  ต.บ่อแก้ว  อ.วังหิน  จ.ศรีสะเกษ
วันเกิด  17 เม.ย. 2514  อายุ  39  ปี 
วันสาบาญตน   2  พ.ย. 2514 
คำสาบาญ  ขอออกเหล้า และ เบียร์ เป็นเวลา  5  เดือน   ตั้งแต่วันนี้ไป   วันที่ 2 พ.ย. 2553  ถึง  2  เม.ย. 2554
ดื่มน้ำสาบาญ  ขอให้ข้าพเจ้าและสามีข้าพเจ้า  ครอบครัว บิดา มารดา จงได้ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

 

พ.ศ.2554

 


155-2  นายจำรัส สุกรอบ

สามีนางยุพักษ์ จารนัย  อยู่บ้านเดียวกัน ตามข้อ 155 

สาบาญ  ออกเหล้า 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. 2554 ถึง  วันที่ 25 ม.ค. 2555 


 

 

156.  นายแดง อุดด้วง

ที่อยู่  64 ม.8 บ้านโคกสมบูรณ์ ต.บ่อแก้ว  อ.วังหิน  จ.ศรีสะเกษ

เกิด  6 พ.ค. 2516  อายุ  37 ปี

วันสาบาญตน   2 เม.ย. 2554

คำสาบาญ   ขอออก

1.  เหล้า

2.  บุหรี่

3.  ไฮโล

เป็นเวลา 5 ปี 

ตั้งแต่

2 เม.ย. 2554 

2 เม.ย. 2555

2 เม.ย. 2556

2 เม.ย. 2557

2 เม.ย. 2558

2 เม.ย. 2559    ครบ  5  ปี

หากข้าพเจ้าผิดคำสาบาญ ผิดสัจจะนี้ ขอให้ได้ประสบภัยพิบัติ  หากข้าพเจ้ารักษาสัจจะได้ขอความเจริญ มั่งมี จงเกิดแด่ข้าพเจ้าและครอบครับวตลอดกาลนานเทอญ157.  นางอำพน ปกป้อง   มาพร้อมกับนายแดง อุดด้วง 156 ตำบลเดียวกัน

ที่อยู่  72 ม.2 ต.บ่อแก้ว  ต.บ่อแก้ว  อ.วังหิน  จ.ศรีสะเกษ

อายุ  38  ปี

วันสาบาญตน   2 เม.ย. 2554

คำสาบาญ   ขอออกเหล่้าเป้ฯเวลา 3 ปี  ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 2554  ถึงวันที่ 2 เม.ย. 2557

หากข้าพเจ้าผิดคำสาบาญ  ผิดสัจจะนี้ ขอให้ได้ประสบภัยพิบัติ  หากข้าพเจ้ารักษาสัจจะได้ขอความเจริญ มั่งมี จงเกิดแด่ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดกาลนานเทอญ 158.  นายสุทิรัฐ บุญปลูก  วาระ 2 

ที่อยู่   ที่ทำงาน  โทรศัพท์ ศรีสะเกษ

เกิด  3 พ.ย. 2511  อายุ  43 ปี

วันสาบาญตน  7 พ.ค. 255

คำสาบาญ  ขอออกเหล้า 3 เดือน  ระหว่างวันที่  7  พ.ค. ถึงวันที่  7  ก.ค. 2554

ขอสุขภาพดี หายเจ็บป่วยจงเกิดแด่ข้าพเจ้าด้วยเถิด159.  นายรามฤทธิ์ เขตสกุล

ที่อยู่   16 ม.4 ต.หนองแก้ว  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ

เกิด  14 ก.พ. 2525  อายุ  29 ปี

วันสาบาญตน  10 พ.ค. 2554 

คำสาบาญ   ขอปฏิญญาณออก  1.  เหล้า  2.  เบียร์  เป็นเวลาตลอดชีวิต  นับตั้งแต่วันนี้  10 พ.ค. 2554   เป็นต้นไป

ขอข้าพเจ้าจงประสบแต่สิ่งที่ดีเป็๋นมงคลไปตลอดชีวิตด้วยเทอญ160.  นายสำเนียง ไสยะสิทธิ์

ที่อยู่  30 บ.โนนมะนาว ต.ซำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

เกิด  20 มี.ค. 2518   อายุ  36  ปี

วันสาบาญตน   4 ก.พ. 2554 

คำสาบาญ   ขอออกเหล้า  เบียร์  เครืท่องดองของเมาทุกชนิด  เป็นเวลา 4 ปี  นับตั้งแต่วันนี้ที่  4 ก.พ. 2554  เป็นต้นไปถึงวันที่ 4 ก.พ.2558 

ขอให้ข้าพเจ้าประสบแต่ความสุขความเจริญ พลานามัยเข้มแข็ง  ร่ำรวยเทอญ

 

 

161.  นายธนากร นาบุญตา  สามี  เกิด วันที่ 1 ม.ค. 2525  อายุ  29 ปี
161-2.  
นางสาคร ปกป้อง  ภรรยา   เกิด วันที่ 5 พ.ย. 2527 อายุ 27 ปี

ที่อยู่  72 ม.2 บ้านหนองวัง ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

วันสาบาญตน  1 ส.ค. 2554

คำสาบาญ

นายธนากร สามี  ขอออกเหล้า เป็นเวลา 1 ปี  ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2554  ถึงวันที่ 1 ส.ค. 2555 

นางสาคร  ขอออกไพ่  ไม่เล่นไพ่ เป็นเวลา 1 ปี  ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2554  ถึงวันที่ 1 ส.ค. 2555

ขอให้พวกเรามีแต่ความสุขความเจริญ ร่ำรวย  มั่งคั่งตลอดไป ตลอดกาลนานเทอญ161-3.  นายคำผอง สิทธิโท  คนบ้านเดียวกัน มาพร้อมกันกับนายธนากรและนางคำผอง

ที่อยู่  48  บ้านหนองวัง  ต.บ่อแก้ว  อ.วังหิน  จ.ศรีสะเกษ

 

 

เกิดวันที่  15  ก.พ.  2515   อายุ 39 ปี

คำสาบาญ  ขอออกเหล้า  เป็นเวลา 1 ปี  ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2554  ถึงวันที่ 1  ส.ค. 2555

ขอให้พวกเรามีแต่ความสุขความเจริญ ร่ำรวย มั่งคั่งตลอดไป ตลอดกาลนานเทอญ

 


162.  นายเสกสรร สุขเกษม

ที่อยู่  20  ม.12 บ้านโนนมะนาว ต.ซำ  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ

วันสาบาญตน  11  ส.ค. 2554

คำสาบาญตน  ขอออกเหล้า  เบียร์  เครื่องดองของเมาทุกชนิด  เว้นยาสูบ  เป็ฯเวลา 2 ปี  นับตั้งแต่วันนี้  ไป  ที่ 11 ส.ค. 25554  ถึงวันที่  11 ส.ค. 2556 

ขอครอบครัวของข้าพเจ้ามีความสุข  มั่งมีเงินทองตลอดไปเทอญ163.  นายสมัย ศรชัยญาติ, สามี  เกิด 1 ก.พ. 2499  อายุ 55 ปี
164.  นางปัด ศรชัยญาติ,  ภรรยา เกิด  เดือน  พ.ค. 2508  อายุ 46 ปี

ที่อยู่  บ้านโพนงาม ม.7  ต.ตะดอบ  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ 

วันสาบาญตน 22 ส.ค. 2554

คำสาบาญ  พร้อมกัน   1.   ขอออกเหล้า  เบียร์ เครื่องดื่มมีแอลกอฮอทุกชนิด  2.  เลิกสูบบุหรี่   ตั้งแต่วันนี้ไปเป็นเวลา 1 ปี   ตั้งแต่วันที่  22  ส.ค. 2554  ถึง  วันที่  22 ส.ค. 2555

ขอสาบาญว่าจะรักษาสัจจะไว้ให้ได้ตลอด 1 ปี  ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ  มีสุขภาพดี  มีธนสารสมบัติ  เจริญอายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  ตลอดครอบครัว  บิดา มารดา  ตลอดกาลนาน  เทอญ 

 

 

 


165.  นายจำรัส สุกรอบ

 ดู นางยุพักษ์ จารุนัย  ภรรยา

วันสาบาญตน  25 ส.ค. 2554

คำสาบาญ  ขอออกเหล้า และเครื่องดื่มมีอัลกอฮอล์ทุกชนิด เป็นเวลา 5 เดือน  ระหว่างวันที่ 25 ส.ค. ถึงวันที่ 25 ม.ค. 2555
หากข้าพเจ้าปฏิบัติซื่อตรงตามคำสัญญา ขอให้ข้าพเจ้าประสพแต่ความสุขความเจริญพร้อมครอบครัวของข้าพเจ้า มีบิดา มารดา สามี และ บุตร ครบพร้อมสมบูรณ์ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ร่ำรวยด้วยธนสารสมบัติทุกประการเทอญ  


166.  นายแดง จันลา

ที่อยู่  144 ม. 1  ต.ตะดอบ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ม.8 บ้านโคกสมบูรณ์ ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 

เกิด  25  ม.ค. 2505  อายุ  49  ปี 
วันสาบาญตน  30  ส.ค. 2554

คำสาบาญ  ขอออกเหล้า  เป็นเวลา 5 เดือน  ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. ถึงวันที่ 30  ม.ค. 2555

หากข้าพเจ้าปฏิบัติซื่อตรงตามคำสัญญา ขอให้ข้าพเจ้าประสพแต่ความสุขความเจริญพร้อมครอบครัวของข้าพเจ้า มีบิดา มารดา สามี และ บุตร ครบพร้อมสมบูรณ์ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ร่ำรวยด้วยธนสารสมบัติทุกประการเทอญ  


167.  นายธวัชชัย นักธรรม

ที่อยู่   43 ม.3  ต.กฤษณา อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ  
 เคยสาบาญออกเหล้า อบายมุข ไว้กับอาจารย์ที่ อ.ขุขันธ์  แต่ท่านมรณภาพ  ประสงค์ขอถอนคำออกเหล้ากับอาจารย์วัดพระโตแทน 

วันสาบาญตน  12 ก.ย. 2554 


 


168.  นายขำ สายัณห์

ที่อยู่  บ้านหนองคู หมู่ 3  ต.วังหิน  อ.วังหิน  จ.ศรีสะเกษ

เกิด  ....  อายุ 49 ปี

วันสาบาญตน  10 ธ.ค. 2554  

คำสาบาญ  ขอออกเหล้า และเครื่องดื่มมีอัลกอฮอล์ทุกชนิด   ตั้งแต่วันนี้ไปตลอดชีวิต

หากข้าพเจ้าปฏิบัติซื่อตรงตามคำสัญญา ขอให้ข้าพเจ้าประสพแต่ความสุขความเจริญพร้อมครอบครัวของข้าพเจ้า มีบิดา มารดา สามี และ บุตร ครบพร้อมสมบูรณ์ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ร่ำรวยด้วยธนสารสมบัติทุกประการเทอญ  

 


พ.ศ.2555


169.  นายสายสนม เขตสกุล

ที่อยู่  1333/7 ชุมชนป่าม่วง  ต.เมืองใต้  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ 

เกิด  25 ส.ค. 2499 อายุ  56 ปี 
วันสาบาญตน  6 ม.ค. 2555  

คำสาบาญ  ขอออกเหล้า ตั้งแต่วันนี้ไปตลอดชีวิต  

หากข้าพเจ้าปฏิบัติซื่อตรงตามคำสัญญา ขอให้ข้าพเจ้าประสพแต่ความสุขความเจริญพร้อมครอบครัวของข้าพเจ้า มีบิดา มารดา สามี และ บุตร ครบพร้อมสมบูรณ์ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ร่ำรวยด้วยธนสารสมบัติทุกประการเทอญ  


 

170.  นางละมัย บุญส่ง

ที่อยู่  41 บ้านหนองบ่อแก้ว  ต.บ่แก้ว  อ.วังหิน  จ.ศรีสะเกษ  

เกิด  ......... อายุ 40 ปี

วันสาบาญตน  15  มิ.ย. 2555 

คำสาบาญ  ขอออกเหล้า  ตั้งแต่วันนี้ไปเป็นเวลา 1 ปี  ระหว่างวันที่  15  มิ.ย. 2555  ถึงวันที่  1  มี.ค. 2556 

หากข้าพเจ้าปฏิบัติซื่อตรงตามคำสัญญา ขอให้ข้าพเจ้าประสพแต่ความสุขความเจริญพร้อมครอบครัวของข้าพเจ้า มีบิดา มารดา สามี และ บุตร ครบพร้อมสมบูรณ์ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ร่ำรวยด้วยธนสารสมบัติทุกประการเทอญ  


 

 171.  นายจรัญ จันลา

ที่อยู่  บ้านตะดอบ ต.ตะดอบ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
เกิด  ...อายุ 28 ปี
วันที่สาบาญ  29 ส.ค. 2555

 คำสาบาญ  ขอออกเหล้า เป็นเวลา 1 ปี  ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. 2555 -  29 ส.ค. 2556
ขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญ ตลอดกาลนานเทอญ

 หมายเหตุ  บ้านนี้ มีพ่อ  แม่  น้องชาย  พี่ชาย  พากันมาออกเหล้าทุกคน 

 

 
172.  นายสมปอง สิทธิกุล

บ้านเลขที่ 4 ม. 4  ต.น้ำคำ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

เกิด  17 พ.ย. 2521  อายุ 34 ปี 

วันที่สาบาญ  5 ะ.ค. 2555

คำสาบาญ   ขอออกเหล่าอย่างเดียว เป็นเวลา 1 ปี  ระหว่างวันที่ 5 ธ.ค. 2555 - 5 ธ.ค.2556

หากข้าพเจ้ารับคำสาบาญได้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทั้งครอบครัวข้าพเจ้า

หมายเหตุ  มารายงานตัวครบกำหนด 10 ธ.ค. 2556 

 

 173.  นายทองคูณ ปุตระ

บ้านร่องสะอาด ม.14  ต.พนมไพร  อ.พยุห์  จ.ศรีสะเกษ
เกิด 26 มิ.ย.2517  อายุ 38 ปี
วันที่สาบาญ  2 ม.ค. 2550
คำสาบาญ  ขอออกเหล้า เบียร์  เป็นเวลา 1 ปี  ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 2556 ถึง 2 ม.ค.2557
ขอให้ข้าพเจ้าดำรงสัตย์ มีความสุขความเจริญทั้งครอบครัว บิดา มารดา  ภริยา ลูกมีแต่ความสุขตลอดกาลนานเทอญ

 

 174.  นายแอ๊ด ศรีรักษา

บ้านร่องสะอาด ม.14  ต.พนมไพร  อ.พยุห์  จ.ศรีสะเกษ 
เกิด 18 มี.ค. 2535  อายุ 30 ปี 
วันที่สาบาญ  2 ม.ค. 2550 

คำสาบาญ  ขออกเหล้า เบียร เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 2556 ถึง 2 ม.ค. 2558 
ขอให้ข้าพเจ้าจงร่ำรวย สุขภาพแข็งแรง ตลอดกาลนานเทอญ

 

 175.  นายรัตน์ ปิ่นกลาง  

ที่อยู่ 255 บ้านดาวเทียม ม. 2  ต.ทองเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

 อายุ  41 ปี

 วันที่สาบาญ  3 ธ.ค. 2556 

คำสาบาญ  ขอเลิกเหล้า  เบียร์  ไปตลอดชีวิต  เริ่ม วันที่ 3  ธ.ค. 2556   ตลอดไป

ขอให้ข้าพเจ้าจงประสบแต่ความเจริญ ร่ำรวยด้วยธนสารสมบัติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ 

 

 

 

จบบัญชีที่ 1
ต่อบัญชีที่ 2 
 

 

 
ปฏิญญาณละเลิกเหล้่า ยาเสพติด อบายมุข ของคนดีมีศีลธรรม ณ วัดมหาพุทธาราม

บัญชีที่ 4 พศ.2562
บัญชีที่ 3
บัญชีที่ 2Copyright © 2010 All Rights Reserved.
นี่คือเวบไซต์คู่แฝด, http:\\www.newworldbelieve.net, http:\\www.newworldbelieve.com รวมผลงานการวิจัยรอบด้านทุกสาขาวิชาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม, โดยเฉพาะเรื่อง ศาสนาใหญ่ ๆ ของโลก, มีการบันทึกข้อมูลทางการพิศูจน์ ทดสอบ วิจัยการศึกษาโลกลี้ลับ, รวมทั้งไสยศาสตร์ และ ศาสนาสากล, งานวิจัยสังคม การเมืองและวัฒนธรรมไทย-สากลและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ยาวนานกว่า 14 ปี, แสดงไว้ในเวบไซต์แฝดคู่นี้. เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เรากำลังเพ่งเล็งว่าเป็นประเด็นสำคัญยิ่งของประเทศไทยขณะนี้, เพราะโดยยุคสมัย, ไทยไม่อาจจะย้อนกลับคืนไปสู่เผด็จการได้อีก, แม้ว่าจะมีพรรคการเมืองเก่าแก่......พรรคหนึ่งจะพยายามต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของระบอบอดีตเผด็จการ นำการเมืองไทยหวลกลับสู่ระบอบทึ่น่ารังเกียจคือ โบราณาอามาตยาธิปไตย (ซึ่งเป็นระบอบเผด็จการ ของการปกครองมาแต่ดั้งเดิมนั่นเอง) ซึ่งไม่สามารถจะส่งผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นได้เลย, ก็จะเป็นการหลงผิด เพราะผลที่จะเกิดขึ้น จะเป็นเพียงพร่าเวลาที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดาย, เหลวไหลไร้ประโยชน์, มีแต่จะสร้างความเสื่อม, เลวทราม, สร้างความบอบช้ำแก่ประชาชนและประเทศต่อไปอีก, และก็ไม่อาจจะเดินหน้าไปได้ตามระบอบเดิม, ไปได้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดินต่อไปไม่ได้, ต้องหมุนกลับสู่เส้นทางสากลประชาธิปไตยจนได้เท่านั้น, คนไทยทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าการอาชีพ ทุกฐานะความเป็นอยู่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริง (คือเรียนรู้ตัวเอง ว่าแท้จริงคนมีเสรีภาพ ไม่ใช่ทาส), เพราะเราอยู่ในโลกยุคใหม่, ต้องสร้าง, ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยนี้แก้ปัญหาการเมืองของประเทศ, แก้ทุกปัญหา ทั้งเศรษฐกิจและสังคม แม้การวัฒนธรรม ก็ต้องสร้างขึ้นใหม่ในฐานะ วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ได้, จึงจะสามารถนำประเทศไปสู่เกียรติและฐานะสากลของคำว่าชาติ หรือ ประเทศไทยได้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ และล้ำหน้าประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการโบราณเดิมไปได้, และนั้นเป็นวิถีทางเดียวที่นำไปสู่ชัยชนะ ทางเดียวเท่านั้น และเวบไซต์แฝดคู่นี้พยายามชี้แสงสว่าง เปิดดวงตาของประชาชน ให้มองเห็นเส้นทางที่ถูกต้อง เป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้องของการศาสนาวัฒนธรรมส่วนที่เป็นสาระสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยที่แท้จริง และที่สำคัญ เวบไซต์ทั้ง .net และ .com คู่นี้ จะนำคนทั้งหลายในโลก ไปสู่ ศาสนาใหม่แห่งโลกใหม่ (newworldbelieve)โดยมีการเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับวิถีทางความคิด และ การเมือง แบบประชาธิปไตย นี้เอง. *** (16 ส.ค.2561) • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 16 ส.ค.2561 เวลา 13.35 น.