ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletThe Truth Of Red Thailand 12-14 April 2009
bulletFrom red shirt survivor person
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
โหราศาสตร์ [updateใหม่สุด]
dot
bullet สารบาญโหราศาสตร์ คำพยากรณ์ นักการเมือง และคนสำคัญของแผ่นดิน
bulletดวงชะตาประเทศไทย พยากรณ์ว่าประชาชนจะอดอยากยากจนและเผชิญภับพิบัติ 4 ประการ
bulletให้คำพยากรณ์นักธุรกิจชาวอังกฤษ
bulletอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ คลิก!
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


คาใจดวงชะตายิ่งลักษณ์เป็นห่วงมีผู้ทายให้ร้ายว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่ในประเทศไทย

ความเห็นที่ 52 (3358135)
แจ้งลบความคิดเห็น

 

ตอบ คห.35 กับ คห.51 ติดใจดวงชะตาของนรม.ยิ่งลักษณ์ เป็นห่วง 

ผมยังติดใจดวงชะตาของนรม.ยิ่งลักษณ์ คห.35  ผู้แสดงความคิดเห็น สุวัฒน์ ที่ว่า

มีโหราจารย์คนหนึ่ง ทำนายเอาไว้ว่า ดวงของนายกยิ่งลักษณ์ จะถึงฆาต ต้องตาย หรือไม่ก็ต้องกระเด็นหลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ต้องหลบลี้หนีภัย ไม่มีแผ่นดินอยู่ ภายในปี 2559-2560 นี้อย่างแน่นอน ทำให้ผมกังวลใจมาก เพราะรักนายกคนนี้มาก จึงต้องมาถามอาจารย์ครับ ว่าจริงหรือไม่ประการใดครับ?

ผมก็อยากทราบคำตอบเหมือนกัน  ขอให้อาจารย์พยากรณ์ให้ด้วย โดยเฉพาะจะเหมือนพี่ชายที่ต้องจากบ้านอยู่ต่างประเทศหรืออย่างไร ? 

 

ดวงที่ 1 ดวงกำเนิดนส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 
 

    ดวงที่ 1 ดวงกำเนิด น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
               ๔/21 มิถุนายน 2510
                ลักคณาอยู่ราศีกรกฎ ราชาฤกษ์(โดยการคำนวณของโหร)

 
 
ประเด็นนี้บอกว่าโหราจารย์ท่านหนึ่งทำนายเอาไว้ว่า จะเกิดเหตุร้ายแก่ นรม.ภายในปี 2559-2560 ถึง 3 ประการคือ
1.   จะถึงฆาต  จะต้องตาย 
2.   กระเด็นหลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรี
3.    หนีภัย ไม่มีแผ่นดินอยู่  เหมือนพี่ชายที่ต้องจากบ้านไปอยู่ต่างประเทศ
 
 
ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับองศาดาวอันตราย
ในดวงชะตานายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์
1.   ในราศีกรกฎ ที่ตั้งลักคณานายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ประกอบด้วยฤกษ์ 3 ฤกษ์ คือ
1.1   เพชฌฆาตฤกษ์ เวลาระหว่าง 07.23 – 07.37 น. เวลารวม 14 นาที 
1.2   ราชาฤกษ์ เวลาระหว่าง 07.37 – 08.30 น. เวลารวม 53 นาที
1.3   สมโณฤกษ์ เวลาระหว่าง 08.30 – 09.23 น. เวลารวม 53 นาที  
 
2.   ในเพชฌฆาตฤกษ์ เมื่อ 07.23 น. องศาดาวดังนี้
2.1 ดาวจันทร์(๒) ได้                             21 องศา   4  ลิปดา
2.2 เสาร์(๗) ได้                                   13 องศา 21  ลิปดา
2.3 ศุกร(๖)ได้                                     20 องศา 57 ลิปดา
2.4 พฤหัสบดี(๕)ได้                              12 องศา 14 ลิปดา
 
3. ในราชาฤกษ์เมื่อ07.37 น.
3.1 จันทร์(๒)ได้                                   21 องศา 12 ลิปดา
3.2 เสาร์ได้                                         13 องศา 21 ลิปดา
3.3 ศุกร(๖)ได้                                     20 องศา 57 ลิปดา
3.4 พฤหัสบดีได้                                   12 องศา 14 ลิปดา
 
4. ในสมโณฤกษ์เมื่อ08.30 น.
4.1 จันทร์(๒)ได้                                   21 องศา 43 ลิปดา
4.2 เสาร์(๗)ได้                                    13 องศา 21 ลิปดา
4.3 ศุกร(๖)ได้                                     21 องศา 09 ลิปดา
4.4 พฤหัสบดี(๕)ได้                              12 องศา 15 ลิปดา
 
5. ในขณะที่ในราชาฤกษ์(07.37น.)
5.1 ดาวอังคาร(๓)ได้                           25 องศา 02 ลิปดา
5.2  เกตุ(๙)ได้                                  26 องศา 06 ลิปดา
5.3 ราหู(๘)ได้                                  10 องศา 18 ลิปดา  
5.4 ลักคณาอยู่ ณ                              03 องศา 34 ลิปดา
 
ฤกษ์ที่จะทำร้ายนายกรัฐมนตรีให้ถึงอันตรายตาม 1 นั้น ที่น่าเพ่งเล็งที่สุดก็คือ เพชฌฆาตฤกษ์  หมายถึงมีเวลาเกิดอยู่ระหว่าง 07.23 – 07.37 น. เวลารวม 14 นาทีนี้ แต่ในเรื่องนี้ ก็อาจจะเป็นได้ทั้ง 3 ฤกษ์ นับแต่ เพชรฆาฏ ราชา และสมโณ แต่เมื่อพิจารณาว่านรม.อยู่ฤกษ์ใดแน่ ก็ไม่น่าจะเป็นเพชฌฆาตฤกษ์ ด้วยเหตุผลที่ว่าการเดินทางขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นการขึ้นอย่างสง่างาม และสะดวก ได้รับการยอมรับจากปวงประชาชนมหาศาล จึงสมกับราชาฤกษ์ หากเป็นเพชฌฆาตฤกษ์แล้ว จะเต็มไปด้วยอุปสรรค ศัตรูที่แข็งแกร่ง การเลื่อนไปแห่งชะตาชีวิตติดขัดตลอด และไม่อาจจะชนะอย่างท่วมท้นได้เช่นนี้ ซึ่งหมายถึงเวลาเกิดของนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่าง 07.37 – 08.30 น. ซึ่งในขณะนั้นองศาดาวอันตราย คือจันทร์(๒)ตนุลักคณา กับเสาร์(๗) ห่างกัน 7 องศา 51 ลิปดา (ถ้าอยู่ระหว่าง 3 องศา เป็นอันตราย)  แต่ที่สำคัญ ดูองศาดาวศุกร์(๖)เดิม กับจันทร์(๒)เดิมที่ได้ 21 องศา 09 ลิปดาสำหรับดาวศุกร กับ 21 องศา 43 ลิปดาสำหรับดาวจันทร์ จะเห็นว่าทับองศาสนิท ระหว่างศุกร์ราชาโชคกับจันทร์นิจดับแสง เท่ากับศุกรปกป้องคุ้มครองจันทร์ไว้อย่างใกล้ชิดยากที่จะเป็นอันตรายจากศัตรูได้ ในขณะเดียวกันพฤหัสบดี(๕)มหาอุจ ได้องศาใกล้ชิดกับเสาร์(๗) คือเสาร์ได้ 13 องศา 21 ลิปดา พฤหัสบดีได้ 12 องศา 14 ลิปดาซึ่งเท่ากับทับองศาสนิทอีกคู่หนึ่งเพราะห่างกันเพียง 7 ลิปดาเท่านั้น นั่นหมายความว่าพฤหัสบดีคุมเอาดาวร้ายเสาร์อยู่หมัด
 
ฉะนั้น เพียงข้อพิจารณาประเด็นองศาดาวอันตรายนี้ ก็จะเพียงพอว่าจะไม่มีเหตุการณ์ที่ร้ายแรงขนาดต้องพบอุบัติอันตรายร้ายแรงตามที่มีคนพยากรณ์ไว้ตามข้อ 1 คือที่ว่า  จะถึงฆาต จะต้องตาย ไม่ว่าในช่วงเวลานี้หรือเวลาไหน นั่นคือการประกันความปลอดภัยของระบบดาวไว้แล้วตั้งแต่เกิด
 
อย่างไรก็ตามในช่วงเวลา พ.ศ.2559-2560 ดังกล่าว มีช่วงที่น่าจะระวังอยู่ระหว่าง 7 ก.ย. 2558 – 6 มี.ค.2559 เนื่องจากดาวมฤตยูจรพักรถอยหลังกลับสู่ราศีมีน เวลา 7 เดือนนี้จึงน่าระวังอันตรายเหมือนกัน(หมายถึงประเด็นที่เขาว่าจะถึงฆาฏ จะต้องตายด้วยอุบัติเหตุ)  กระนั้น เมื่อตรวจสอบองศาดาวมฤตยู(๐) มฤตยูก็จรถอยมาถึงองศาที่ 29 องศา 49 ลิปดาเท่านั้น ในขณะที่เสาร์(๗)จรได้เพียง 3 องศา 36 ลิปดา ห่างมฤตยูอยู่ถึง 26 องศา 13 ลิปดา   จันทร์(๒)เดิมอยู่ที่ 21 องศา 12 ลิปดา ห่างมฤตยู 8 องศา 37 ลิปดา  ห่างเสาร์จรถึง 17 องศา 36 ลิปดา  องศาที่ห่างนี้บอกถึงอันตรายที่ห่างตัวเจ้าชะตาไปนั่นเอง ไม่อาจมาสัมผัสได้ใกล้ตัว ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะต้องมาในระดับ 3 องศา จึงจะเป็นอันตราย   นอกจากนั้น อำนาจพฤหัสบดีมหาอุจเดิมที่กำกับดาวเสาร์(๗)เดิมเอาไว้แบบทับองศาสนิท  และศุกร์(๖)ราชาโชคเดิมปกป้องจันทร์(๒)เดิมไว้ด้วยองศาทับกันสนิททำให้เสาร์(๗)ร้าย และมฤตยู(๐) หรือดาวร้ายใดใดไม่อาจจะออกฤทธิ์ได้ และตรงนี้ ก็เป็นการพเศษเพราะเสาร์ยังจรในตำแหน่งอำพุชเกณฑ์ทั้งเสาร์เดิมและเสาร์จรทั้งสองดวง ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าศึกษามากว่าถึงเวลานั้นเสาร์เดิมและเสาร์จรที่ต่างก็เป็นอำพุชเกณฑ์แก่ชะตานายกรัฐมนตรี จะออกฤทธิ์อย่างไร แต่แน่นอนมีปัญหา  แต่ต้องได้ผลของเสาร์ออกมาออกมาดีในด้านการวางพื้นฐานให้เข้ามาตรฐาน ก้าวหน้า และหนักแน่นอย่างแน่นอน ....... แต่ประเด็นการบริหารนี้ยังต้องดูอย่างละเอียดรอบคอบไปกว่านี้อีกสักหน่อย ก็ในช่วงเวลาที่มีผู้พยากรณ์ไว้นั่นแหละ ดูจะมีปัญหาอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน ยังต้องดูในรายละเอียดของระบบดาวช่วงนั้นอีกทีหนึ่ง)   แต่อาจจะสรุปได้ในตอนนี้ว่าไม่มีอันตรายเช่นที่มีผู้พยากรณ์ว่าจะตายจะถึงฆาต จะต้องตาย และรวมถึงข้อ 2 ด้วยที่ว่าจะหลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีไปแบบกระเด็นกระดอนไร้เกียรติ์
 
ส่วนข้อ 3 ที่ว่านรม.ยิ่งลักษณ์จะต้องหนีภัย ไม่มีแผ่นดินอยู่ เหมือนพี่ชายที่ต้องจากบ้านไปอยู่ต่างประเทศจะไม่มีการเกิดขึ้นแด่ดวงชะตานี้เลยตลอดชีวิต เพราะเหตุที่ดาวศุกร์(๖)เป็นราชาโชค กุมลักคณา กุมพฤหัสบดี(๕)มหาอุจ และยังมีราหู(๘)เป็นศรีอยู่ภพที่ 10 อีกต่างหาก  แต่จะบอกถึงการมีแผ่นดินอยู่ในประเทศไทยของเจ้าชะตานี้ด้วยคุณภาพของแผ่นดินอย่างดีที่สุด และสร้างสรรค์แผ่นดินนี้ให้สวยงาม เด่นดีมีชื่อลือขจรไปไกลในต่างประเทศไม่ว่าเขาจะอยู่ในฐานะใดใด(ดวงชะตาคนละความหมายกับของผู้เป็นพี่ชาย ....   นั่นเป็นดวงที่ต้องห่างแผ่นดินเกิดไปเนิ่นนานกว่าจะได้กลับมาอีกครั้ง)   
 
  • ช.โหรชนบท
    6 ก.พ.2556  
 
สารบาญโหราศาสตร์

ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
คำถามเกณฑ์ดวงชะตาถูกลอบสังหาร พล.อ.ประยุทฅธ์ จันทร์โอชา ทักษิณ ชินวัตร
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ราชวงศ์จักรี ฤกษ์ที่เหมาะควรตามหลักโหราศาสตร์
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทย และดวงชะตาพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในอนาคตจากปี 2559 นี้(2)
ดวงชะตานายชวน ืหลีกภัย พบสิ่งที่น่าทึ่งทางโหราศาสตร์ มีดาวฆาฏจรรุกเข้าแล้ว
ดวงชะตานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2558 ไป
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
ประเด็นฤกษ์ล้มรัฐบาลวันที่ 8 ต.ค.2556 -โหรอาหรับทำนายทักษิณพบจุดจบ
ชีวิตของคนเราต้องเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?(นศภ.วราภรณ์ บุราณ)
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
ว่าดวงอภิสิทธิ์จะฟื้นจะกลับมาได้ดีอีกครั้งหลังวัย50ปี
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร VS พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ - หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม
ชะตาหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ทำไมจตุพรไม่ติดโผรมต.? ยิ่งลักษณ์มีสมัยที่2หรือไม่?วิเคราะห์หมอดูวิกลจริต
ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา อมาตย์อีกคนหนึ่ง ดวงเป็นอย่างไรบ้าง?
ยืนยันไฟไหม้หรือวินาศภัยครั้งใหญ่ในกทม. 16 ธ.ค.2555หรือไม่?
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาพล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กห.
ดวงชะตาเจ๊กลิ้ม ในอนาคตอันใกล้นี้
ปีนี้น้ำจะท่วมเยอะกว่าปี2554-จะเกิดสงครามกลางเมืองเดือน11 จริงหรือ?
ดวงชะตาจตุพรพรหมพันธ์ สถานการณ์เดือนก.ค.2555จะติดคุกอีกหรือเปล่า?
พรรคเพื่อไทยจะรอด 91ศพจะได้รับความเป้นธรรมแน่นอน - วาระการสิ้นชีพของพล.อ.เปรม ระวังถูกคุกคามด้วยไสยศาสตร์
ทักษิณจะได้กลับบ้านหรือไม่? เมื่อไร?
ดวงชะตาคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรธน.2550
โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงและรัฐประหาร จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
ดวงชะตาสมยศ พฤกษาเกษมสุข สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ สุพจน์ ทรัพย์ล้อม
ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
สถานการณ์สินามิน้ำจืด2554จะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด?
มองระดับต่อไปของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยิ่งลักษณ์
คำตอบประเด็นสินามิอีกครั้ง
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554
คำพยากรณ์การเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554 เพื่อไทยชนะประชาธิปัตย์
กระทู้ถามเรื่อง3นายกราศีกันย์ อภิสิทธิ์ บรรหาร และทักษิณ
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
ภาคการพยากรณ์ดวงชะตาประเทศไทย พ.ศ.2554 จะเกิดเหตุร้ายแรง11ประการรวมสินามิอีกครั้ง
คำพยากรณ์,ทักษิณจะถูกลอบสังหาร, อภิสิทธิ์, เปรม ตินสูลานนท์จะพบจุดจบ 15 มี.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมือง นักการเมือง และพรรคการเมืองก่อนเหตุการณ์สลายแดง 19 พ.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมืองปี 2553 (มีบทวิเคราะห์ประเด็นปัญหาโหราศาสตร์โดยเฉพาะ)
ให้ตรวจดวงเมืองด่วน มีปฏิวัติหรือไม่?
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (4) คำพยากรณ์ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล.....
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (3) คำพยากรณ์ พล.อ.ชวลิต-วีระ-จตุพร-ณัฐวุฒิ-เนวิน-ชัย-สุเทพ-พล.อ.พัลลภ -สมเด็จฮุนเซน-
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชาตานักการเมืองที่น่าสังเกตในรอบปี พุทธศักราช 2552
ขอให้ตรวจสอบดวงชาตาประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 อีกที
ดวงชะตาประเทศไทย : พยากรณ์เหตุการณ์ 6 ธ.ค.2551
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาของแกนนำม็อบยึดทำเนียบรัฐบาล
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(2):ประเด็นจะเกิดรัฐประหาร20มิ.ย.2551หรือไม่?
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์
พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 7 :บทสรุปชาตาดร.ทักษิณ ชินวัตร article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 6 บันทึกดวงชาตาประเทศไทย30พ.ค.2550 เหตุการณ์ม็อบไล่รัฐบาลทักษิณ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 2 บันทึกเหตุร้ายของบ้านเมืองทสึนามิ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 1:พื้นชาตา ความเป็นไปในอนาคต article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (139470)

 มีคนห่วงกันว่านายกยิ่งลักษณ์จะเจอมรสุมแบบเดียวกับนายกสมัคร เรื่องหุ้น ปตท. อยากทราบว่าจะมีโอกาสถูกถอดถอนหรือไม่ และตลก.ศาลรัฐธรรมนูญยังมีอำนาจยุบพรรคได้หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น หิ่งห้อย วันที่ตอบ 2013-03-18 20:36:48


ความคิดเห็นที่ 2 (139508)

นับจากเมษาหน้าร้อน 56 นี้ต่อไปข้างหน้าก็น่ากลัวอยู่นะ ดวงที่แท้จริงของนายกหญิงคนแรกของไทย (หมายถึงเมื่อหยิบเอาดวงกำเนิดมาไม่ผิด) จะผ่านวิบากกรรมเรื่องแก้รัฐธรรมนูญและออก พรบ.เงินกู้สองล้านๆไปได้ราบรื่นดีไหม จะอยู่ได้เต็มสมัยหรือเปล่า ถ้าย้ำคำตอบเพิ่มเติมจากข้อความด้านบนได้ก็ดีนะ อีกอย่าง ไทยต้องเป็นหนี้จนคนในชาติต้องเดือดร้อนกันอย่างเขาคาดหมายหรือเปล่า หรือไม่มีอะไรน่ากังวลมากมายอย่างที่เขาว่า ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชอบเข้ามาอ่าน วันที่ตอบ 2013-04-03 21:28:37


ความคิดเห็นที่ 3 (139902)

 

มีข้อสังเกตุได้ว่า นายกหญิงของเรามีแนวโน้มเป็นไปตามที่เขาว่ามา (ไม่มีแผ่นดินอยู่) อยู่ไม่น้อยเลย เพราะว่า เกราะป้องกันพุพังด้วยกลุ่มตัวเองเป็นผู้ทำ มองไปถึงท่านนายกทักษิณ ต่อไปอาจต้องระวังกลุ่มเสื้อแดงเพิ่มมาอีกกลุ่มหนึ่ง เพราะว่า ภาพที่กำลังเป็นอยู่ คือภาพการหักหลังเพื่อนนั่นเอง  สรุปโดยความรู้สึกได้ว่า (ไม่ยืนยันว่า ใช่ เพราะเป็นแต่เพียงการนึกเดาเท่านั้น) ประเทศนี้น่าจะอยู่กันอย่างไม่เป็นสุขนัก

ผู้แสดงความคิดเห็น คนไทย วันที่ตอบ 2013-11-02 20:14:45


ความคิดเห็นที่ 4 (139903)

มาต่ออีกนิดหนึ่ง อย่างที่หมอดูว่าไว้ " โหรอาหรับทำนายทักษิณพบจุดจบ" น่าจะเริ่มเข้าเค้านะนี่ ที่เห็นชัดๆก็มีคนเกลียดเพิ่มอีกเยอะเลย แล้วตกลงดวงจะออกหัวออกก้อยล่ะเนี่ย น่าห่วงนะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนไทย วันที่ตอบ 2013-11-02 20:24:34


ความคิดเห็นที่ 5 (139915)

มั่นใจได้อย่างหนึ่งว่าคนเสื้อแดงเขาอาจโกรธ เกลียดแต่เขาคงไม่ไปทำร้ายใคร เพราะโดยหลักการประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิ์แปรเปลี่ยนไปตามตามธรรมดาของโลก ถึงจะหมางเมินกันอย่างไรเขาก็ยังถือเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันอยู่ เขาไม่ทำร้ายใครหรอก เขาลุกขึ้นมาต่อต้านระบอบอำมาตย์ด้วยคิดว่ามันกดขี่ไม่ให้เสรีภาพ เขาไม่ได้ถูกปลูกฝังบ่มเพาะความเกลียดชังใคร เมื่อไปกันไม่ได้ก็เลิกคบกันเท่านั้นเอง แม้จะถูกฆ่า ถูกใส่ร้าย ถูกจองจำเขาก็ยังรักษาความอหิงสาธรรมไว้ไ ด้เพราะนี่คือน้ำใจของผู้รักประชาธิปไตย ซึ่งพวกเผด็จการไม่มีวันเข้าใจ

ผู้แสดงความคิดเห็น กระจกเงา วันที่ตอบ 2013-11-05 16:23:40


ความคิดเห็นที่ 6 (140169)

 เว็บนี้ไม่มีแอดมิน หรือใครๆมาตอบคำถามบ้างเหรอ คุยกันหน่อย คุยกันบ้างน่าจะดีกว่าปล่อยทิ้งไปนะ หรือไงครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนไท วันที่ตอบ 2014-03-23 11:22:15


ความคิดเห็นที่ 7 (175098)

 ที่ว่าไม่มีแผ่นดินอยู่ ตอนนี้ก็อยู่แผ่นดินไทยไม่ได้ ขืนอยู่ก็นอนคุก แล้วจะไม่มีแผ่นดิน(ไทย)อยู่ จะนานไหมนี่ ตามแนวทางศาสตร์แห่งโหรจะเป็นเช่นไรต่อไปครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มารับฟังข้อคิดเห็น วันที่ตอบ 2017-12-03 23:03:41[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.