dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletThe Truth Of Red Thailand 12-14 April 2009
bulletFrom red shirt survivor person
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
โหราศาสตร์ [updateใหม่สุด]
dot
bullet สารบาญโหราศาสตร์ คำพยากรณ์ นักการเมือง และคนสำคัญของแผ่นดิน
bulletดวงชะตาประเทศไทย พยากรณ์ว่าประชาชนจะอดอยากยากจนและเผชิญภับพิบัติ 4 ประการ
bulletให้คำพยากรณ์นักธุรกิจชาวอังกฤษ
bulletอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ คลิก!
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร VS พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ - หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม

 

ความเห็นที่ 43 (3353710) 
ตอบคุณอิทธิกร คห.42
 
สุขุมพันธ์ มีสิทธิได้เป็นผู้ว่า กทม.อีกสมัยไหมครับ?
 
 
 
 
กำลังตรวจสอบอยู่ครับ .... ในการเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม.ครั้งนี้ เราจะพยายามรวบรวมชื่อผู้สมัครมาพิจารณาพร้อมกันเลยครับ เพราะบางทีก็มีความจำเป็นต้องมีการเปรียบเทียบด้วย เพื่อให้ชัดเจน
 
 
ดวงที่ 1 มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร
 
 
ดวงที่ 1 มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร
เกิด วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2495
ลักคณา โดยการคำนวณน่าจะอยู่ราศีเมถุน โดยเหตุผล (1) ด้านสกุลชาติ ที่สูงส่ง เป็นเชื้อพระวงศ์ (2) ด้านพื้นฐานการเศรษฐกิจที่ดี มีความอุดมสมบูรณ์ (3) ชีวิตสมรสที่ดี มีเกียรติและความสุข แต่มีบุตรธิดายาก มีน้อยคน
 
 
สำหรับมรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร นั้น วิกิพีเดียบอกวันเกิดว่าเป็นวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2495...... เห็นได้ว่า มีกลุ่มประชาชนกทม. ชนชั้นสูงและผู้ดีจำนวนไม่น้อยให้การสนับสนุนอยู่ ถ้ามีการเลือกตั้งในวันที่ 17 ก.พ.2556 ตามข่าว ชาตานี้ก็คงประสบความสำเร็จแบบไม่ขายหน้า คือชนะใจชนกลุ่มดังกล่าว... ไปจนถึงอาจจะชนะก็ได้ ........   อย่างไรก็ตาม ดวงชะตานี้ได้บอกถึงการแตกสลายของพรรค และพวก อย่างแรง และบางทีอาจจะมีกรณีทางกฎหมายเกิดขึ้นก่อนก็ได้ .......อันเป็นจุดอ่อนที่เสี่ยงต่อการพ่ายแพ้ของชะตานี้ ............ เรากำลังคำนวณหาที่ตั้งลักคณาอยู่ ..........ในชั้นต้นนี้ เราพบว่าลักคณาของท่านน่าจะอยู่ราศีเมถุน จึงจะบอกไปถึงสกุลรุนชาติ หรือมีเชื้อสกุลกษัตริย์ ถึงชั้นหม่อมราชวงศ์ได้ .....   แต่ถ้าลักคณาอยู่ราศีเมถุนจริง   ก็จะสามารถสรุปได้เลยนะครับว่า ท่านจะผิดหวังอย่างแรงในการเลือกตั้งครั้งนี้ ....แพ้แน่ ๆ ...... แต่เรายังไม่สรุปนะครับ จะรอตรวจสอบอย่างละเอียดอีกทีหนึ่ง   จะตัดสินอีกทีหนึ่งนะครับ เมื่อรวบรวมชื่อผู้สมัครสำคัญ ๆ มาครบแล้ว และเมื่อมีการกำหนดวันเลือกตั้งแน่นอนแล้ว......... 
 
ช. โหรชนบท
19 ธ.ค.2555/22.15 น.
 
 
 
 
 
พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ
 
 
ดวงที่ 2 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ

 
 
 
ดวงที่ 2 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ
เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2489
 
 
ดวงชะตาพล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ โดยมุมดาวจรขณะนี้นับว่าดีมาก เป็นระยะที่จะได้เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนฐานะทางราชการ ในด้านตำแหน่งลักคณา ก็ค่อนข้างจะจำกัดว่านอกจากราศีพิจิกแล้ว ก็ไม่มีราศีอื่นที่จะนำเจ้าชะตามาได้เป็นนายตำรวจใหญ่ได้ขนาด พลตำรวจเอกได้  ลักคณาของเจ้าชะตานี้จึงต้องอยู่ราศีพิจิก จึงจะมีสิทธิ์เป็นตำรวจระดับนายพลตำรวจเอกได้   และเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เมื่อราหู(๘)จรเข้าสู่ราศีตุล วันที่ 10 ธ.ค.2555 ก็บอกถึงโชคขนาดใหญ่แก่เจ้าชะตานี้ หากมีการเลือกตั้งผู้ว่า กทม.ในระยะนี้ไปจนถึงเดือน พ.ค.2556 ก็บอกได้เลยว่ามีโอกาสจะชนะการเลือกตั้ง และหากวันเลือกตั้งเป็นวันที่ 17 ก.พ.2556 ก็จะเน้นชัดเจนไปว่าจะชนะการเลือกตั้งอย่างแน่นอน  
 
 
ดวงที่ 3 วันที่คาดว่าจะมีการเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม. 
 
 
ดวงที่ 3 วันที่คาดว่าจะมีการเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม.

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 จะเห็นจันทร์(๒)จรเป็นมหาอุจ กุมกับพฤหัสบดี(๕)จรในราศีพฤษภ เล็งตรงไปยังราศีพิจิก ที่ตั้งลักคณา +อาทิตย์(๑)เดิม+พุธ(๔)+ศุกร(๖) นี่คือความหมายของความสำเร็จในเกียรติยศ ชื่อเสียง ฐานะการงาน การเลื่อนชั้นตำแหน่งงานไปอีกระดับหนึ่ง   พยากรณ์ได้ว่าจะชนะการเลือกตั้ง ผู้ว่ากทม.
 
 
 
 

 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์

 เป็นที่น่าประหลาดใจว่า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ เกิดวันเดียวกันกับคุณหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม สส.ปชป. จ.พิษณุโลก คือวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2504  ดวงชะตาจึงมีระบบดาวทั้งสิ้นตรงกันหมด  ดังปรากฎในดวงที่ 4-ดวงที่ 5

ดวงที่ 4 ดวงชะตาคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์
ดวงที่ 5
ดวงชะตานายวรงค์ เดชกิจวิกรม
 

ดวงที่ 4 ดวงชะตาคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์
ดวงที่ 5
ดวงชะตานายวรงค์ เดชกิจวิกรม

คนคู่นี้เกิดวัน วันที่ เดือน และ พ.ศ.เดียวกัน  รูปดวงชะตาระบบดาวจึงเหมือนกัน อันเดียวกัน  และย่อมได้ผลของดวงดาวแบบเดียวกัน  ตามที่ได้ทำนายหมอวรงค์ไว้แล้ว   ข้อแตกต่างอยู่ที่ตัวแปรเดียวคือ เวลาเกิดที่แตกต่างกันเท่านั้น ซึ่งจะได้ตำแหน่งที่ตั้งลักคณาแตกต่างกัน   เมื่อดูความจริง ชีวิตจริง  โดยบุคลิกภาพ หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม  ค่อนข้างก้าวร้าว  ส่วนคุณหญิงสุดารัตน์ ค่อนข้างนุ่มนวล อ่อนหวาน ละมุน  นี่น่าจะบอกถึงเวลาเกิดที่แตกต่าง  และพอประมาณที่ตั้งลักคณาได้ ว่าอยู่คนละราศีแน่นอน  เมื่อพิจารณาตามประเด็นนี้แล้ว หมอวรงค์น่าจะอยู่ราศีมังกร  คุณหญิงสุดารัตน์ อยู่ราศีตุล  ตามนี้ผลของชะตาของคุณหญิงสุดารัตน์ ก็จะเบาบางลงไปในด้านอุบัติเหตุ

 

ช.โหรชนบ
3 ม.ค.2556/23.20 น.

 

หมายเหตุ   ภาพดวงชะตานับแต่ดวงที่ 1 ถึงดวงที่ 4-ดวงที่ 5  พร้อมคำอธิบายใต้ภาพ ถือเป็นคำพยากรณ์เพิ่มเติม ได้นำลงเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 เวลา 23.20 น. 

ช.โหรชนบท
4 ม.ค.2556/10.15 น.

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อพิจารณาเพิ่มเติม
รวมดวงชะตาผู้สมัครและคาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 ดวงชะตา :-

1. มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร
2.  พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ
3.  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส
4.  นายปลอดประสพ สุรัสวดี
5.  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์

 

มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร

ดวงที่ 6 มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร

 ดวงที่ 6 มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ดวงกำเนิด วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2495

ดวงชะตาของ มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ยังมีปัญหาเบื้องต้นที่จำเป็นต้องศึกษาหาข้อยุติที่ชอบด้วยเหตุผลของโหราศาสตร์ นั่นคือที่ตั้งลักคณา(หรือเวลาเกิด) เพราะจะเป็นประเด็นสำคัญในการชิงชัยจากการเลือกตั้งครั้งนี้อยู่อย่างเป็นประเด้นสำคัญ  

ตามคำอธิบาย ดวงที่ 1 มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร
เรามีสมมติฐานว่า ลักคณา น่าจะอยู่ราศีเมถุน โดยเหตุผล 3 ประการคือ 
(1) ด้านสกุลชาติ ที่สูงส่ง เป็นเชื้อพระวงศ์
(2) ด้านพื้นฐานการเศรษฐกิจที่ดี มีความอุดมสมบูรณ์
(3) ชีวิตสมรสที่ดี มีเกียรติและความสุข แต่มีบุตรธิดายาก มีน้อยคน


แต่ครั้นศึกษาจากประวัติ ได้พบว่าไม่สอดคล้องกับข้อ(3) ท่านมีการแต่งงาน 2 ครั้ง ไม่น่าจะตรงกับเหตุผลข้อ(3) และที่สำคัญ จนทำให้มั่นใจได้ว่าลักคณาของท่านไม่ใช่ราศีเมถุน ตามมติเดิม  เพราะเราได้พบว่าในการดำรงตำแหน่ง รมช.กต. รัฐบาลชวน วันที่ 14 พ.ย. 2540 ตามดวงที่ 7 และในการชนะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกทม.เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2552 ตามดวงที่ 8 ซึ่ง 2 เหตุการณ์นี้ ไม่มีความสอดคล้องกับลักคณาราศีเมถุนเลยแม้แต่น้อย นั่นคือ  เจ้าชะตานี้ไม่น่าจะเกิดในช่วงเวลาของราศีเมถุนอย่างค่อนข้างแน่นอน

จึงต้องมาวิเคราะห์กันใหม่ว่า ในเมื่อลักคณาในราศีเมถุนไม่อาจจะสอดคล้องเหตุการณ์จริงแล้วลักคณาอยู่ราศีอะไร จึงจะมีผลให้เจ้าชะตาได้รับชัยชนะได้ตำแหน่ง รมช.กต. และได้ตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร    มาลองพิจารณาจากดวงที่ 7 และดวงที่ 8 ตามลำดับ  

ดวงที่ 7 มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร 

ดวงที่ 7 มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร แสดงถึงความสำเร็จ โดยได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐบาลนายชวน หลีกภัย วันที่ 14 พฤศจิการยน 2540

ในดวงที่ 7 นี้ จะเห็นว่าดวงดาวในจักรราศี มีเพียงดาวจันทร์(๒)เพียงดวงเดียวที่เด่นที่สุด เพราะเป็นมหาจักร และดาวดวงนี้ตั้งอยู่ ณ ราศีเมษ  จากนี้.... โปรดสังเกตดาวใหญ่ จะพบว่า ทั้ง 2 เหตุการณ์ ตามดวงที่ 7 และดวงที่ 8 มีดาวพฤหัสบดี(๕) จรในราศีมังกร ทั้ง 2 เหตุการณ์ ซึ่งเป็นตำแหน่งดาวดับแสงสนิทของพฤหัสบดี(๕)  แต่การที่ดาวพฤหัสบดี(๕)จรมายังตำแหน่งเดียวกันทั้ง 2 เหตุการณ์ ที่ห่างกันถึง 11 ปี  แล้วบันดาลให้เจ้าชะตาได้พบความสำเร็จถึง 2 ครั้ง นั้นแสดงว่าดวงชะตาได้รับอานุภาพจากดาวพฤหัสบดี(๕) ทั้ง 2 ครั้งจนได้ชัยชนะ และครั้นเมื่อมองว่ามีอานุภาพดาวพฤหัสบดี มีต่อชัยชนะของเหตุการณ์ทั้ง 2 ครั้งนั้น ลักคณาจะต้องอยู่ราศีเมษเท่านั้น   

 

ดวงที่ 8 มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร

ดวงที่ 8 มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร แสดงถึงความสำเร็จ โดยได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้งวันที่ 11 มกราคม 2552

ดวงที่ 8 นี้ก็เช่นเดียวกับดวงที่ 7 หากลักคณาอยู่ราศีเมถุน ก็ไม่น่าจะชนะได้เป็น รมช.กต. และไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกทม.เลย แต่การที่มีดาวพฤหัสบดี(๕)ดับแสงสนิทในราศีมังกร เหมือนคราวที่ได้เป็น รมช.กห.  ทำให้เห็นได้ว่า ชัยชนะทั้ง 2 ครั้งนั้น มาจากอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีจรในราศีมังกรเหมือนกัน  ทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้น นั่นคือลักคณาจะต้องอยู่ที่ราศีเมษแห่งเดียวเท่านั้น จึงจะประสบความสำเร็จโดยอำนาจของดาวพฤหัสบดี(๕)จรในราศีมังกร

จึงสรุปได้อย่างค่อนข้างมั่นใจว่าตำแหน่งลักคณาของดวงชะตาท่าน มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ตั้งอยู่ ณ ราศีเมษ และน่าจะเป็นช่วง มหัทธโนฤกษ์ เวลาเกิดอยู่ระหว่าง 21.04 - 21.57 น. (ตามล็อคของท่านอาจารย์ญาณโชติ; ชัยมงคล อุดมทรัพย์)  อนึ่ง เมื่อลักคณาอยู่ราศีเมษ ก็ยังคงความหมาย ของเหตุผล  สำหรับลักคณาอยู่ราศีเมถุนอยู่ ถึง 2 ข้อแรก ส่วนข้อ (3)-(4) ดูเหมือนจะตรงความจริงยิ่งกว่า  นั่นคือ

(1) ด้านสกุลชาติ ที่สูงส่ง เป็นเชื้อพระวงศ์
(2) ด้านพื้นฐานการเศรษฐกิจที่ดี มีความอุดมสมบูรณ์
(3) มีสติปัญญาทางการเรียนรู้การศึกษาดีมากและอยู่ระดับปริญญาโท ถึงปริญญาเอก สบาย  

(4) ชีวิตสมรสที่ดี มีเกียรติและความสุข แต่ดูเหมือนจะมีปัญหาของชีวิตครอบครัว มีมนทิล มีการพลัดพราก (ในความจริงท่านมีการสมรส 2 ครั้ง)  มีบุตรธิดายาก มีน้อยคน
 

 

ดวงที่ 9 มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร

 ดวงที่ 9 มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร แสดงถึงการตกของดวงชะตา เพราะเป็นวันพ้นจากตำแหน่ง รมช.กต. ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543

วันที่พ้นจากตำแหน่ง รมช.กต.รัฐบาลชวน จะเห็นว่าขณะนั้นดาวเสาร์(๗)จรเป็นนิจอยู่ราศีเมษ ทับลักคณาในราศีเมษ และมีดาวพุธ(๔)กาลกิณีจร เล็งราศีเมษ ดาวอังคาร(๓)เจ้าเรือนราศีเมษจรอยู่ภพอริ  นี่เป็นการเน้นย้ำว่าลักคณาอยู่ราศีเมษ ธาตุไฟ

 

 ดวงที่ 10 วันเลือกตั้งผู้ว่ากทม. ตามที่ กกต.กำหนด

 

ดวงที่ 10 วันที่คาดว่าจะเลือกตั้งผู้ว่ากทม. ตามที่กกต.กำหนดวันที่ 3 มีนาคม 2556

หากมีการกำหนดให้วันที่ 3 มีนาคม 2556 เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจริง ก็จะพบว่า เป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับ มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร  ผู้มีลักคณาอยู่ราศีเมษ โดยเฉพาะ ..... จนดูเหมือนว่าวันเลือกตั้งครั้งนี้เป็นยุทธศาสตร์อันสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์....ยุทธศาสตร์แห่งดวงดาวโดยเฉพาะ  ที่ถูกกำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญฝ่ายโหราศาสตร์  โดยหวังว่าจะต้องนำชัยชนะมาสู่ มรว.สุขุมพันธ์ ด้วยระบบดาวจรวันเลือกตั้งนี้อย่างแน่นอน  และทำให้การต่อสู้ชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เข้มจัดขึ้น และ มรว.สุขุมพันธ์ มีแนวโน้มสูงจริงที่จะชนะการเลือกตั้ง   ดวงชะตาวันนี้ ราวกับถูกกำหนดโดยโหราจารย์เลยทีเดียว เพื่อที่จะเอื้อให้ มรว.สุขุมพันธ์ ชนะโดยแท้จริง

แต่จะชนะจริงหรือไม่ ?   มีข้อพิจารณา ดังนี้คือ

1.   การที่หวังว่าดาวจรในราศีกุมภ์ทั้ง 5 ดวง คือ ศุกร(๖)+อังคาร(๓)+เกต(๙) + พุธ(๔) + อาทิตย์(๑) จะส่งพลังแรงจัดจนได้ชนะการเลือกตั้งนั้น นับว่ามีเหตุผลตามหลักการโหราศาสตร์อย่างแท้จริง ถ้ามองเพียงจุดนี้ ก็น่าตกตื่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเข้มข้นอย่างยิ่ง และ มรว.สุขุมพันธ์มีสิทธิ์ ขึ้นแป้นชัยชนะแน่นอน ....

2.  แต่ในดวงชะตานี้ ได้มีดาวมฤตยู(๐)เดิมอยู่ที่ราศีเมถุน (โปรดตรวจเช็คข้อเท็จจริงนี้ให้แน่นอน เพราะตรงนี้จะให้ความหมายอันยิ่งใหญ่....นี่ก็เป็นทฤษฎีหนึ่งแห่งโหราศาสตร์)  การที่มีดาวขนาดใหญ่อย่างมฤตยู(๐) เป็น 60 องศาด้านหน้าแก่ลักคณา และมีดาวจรอีก 5 ดวงเป็น 60 องศาด้านหลังแก่ลักคณา นั่นคือสภาวะที่ถูกตรึง ไม่ให้เคลื่อนไหว...... 

3.  แต่เท่านี้ยังไม่พอ ยังมีอีกจุดยุทธศาสตร์หนึ่ง ที่ราศีตุล [(จะต้องตรวจเช็คข้อเท็จจริงให้แน่นอนว่า มีดาวจันทร์(๒)เดิมอยู่ ณ ราศีนี้]...ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ ตรงนี้จึงกลายเป็นจุดพ่ายแพ้อย่างแหลกราญอีกจุดหนึ่งของดวงชะตา มรว.สุขุมพันธ์  บริพัตร เพราะพลังเสาร์(๗)+ราหู(๘)กาลกิณีจร เข้าทับจันทร์(๒)เดิม และเล็งตรงไปยังลักคณาที่ราศีเมษ [เข้าทฤษฎีเสาร์เพ่งเล็งลักคณ์...ลักษณะดวงแตก...เพราะราหู(๘)จรเป็นกาลกิณีจร]

4.  ดาวพฤหัสบดี(๕)จร  ซึ่งเป็นดาวอำนวยโชคและความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่มา 2 ครั้ง ตามดวงที่ 7 และ ดวงที่ 8 บัดนี้จรเป็นมนตรีจรอยู่ ณ ราศีพฤษภ แต่คราวนี้ดาวดวงนี้ให้คุณแบบปกติ มีฐานะดาวปกติธรรมดา ไม่พิเศษแต่อย่างใด  แต่แสดงถึงคู่แข่งหรือปฏิบัติการของคู่แข่งที่แรงและหนาแน่น ยากที่จะฝ่าฟันไปได้

5.  สรุปจาก 1+2+3+4 ท่านมรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร แพ้เลือกตั้งครั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว

 

 

พล.ต.อ.พงศ์พัศ พงษ์เจริญ
ดวงที่ 11 พล.ต.อ.พงศ์พัศ พงษ์เจริญ

 ดวงที่ 11 พล.ต.อ.พงศ์พัศ พงษ์เจริญ  ยืนยันตำแหน่งที่ตั้งลักคณาคือ ราศีพิจิก

ทั้งนี้ก็เพราะ จากประวัติเจ้าชะตา ได้พบว่าเคยถูกคดีความ เป็นโขมย   นั่นก็ถูกต้องกับลักคณาในราศีพิจิก  จึงยืนยันได้ว่า ลักคณาของดวงชะตา พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ อยู่ ณ ราศีพิจิก

 

และยืนยันว่า จะชนะการเลือกตั้ง ได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งวันเดิม คือวันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ.2556 หรือมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556

 

 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวศ
ดวงที่ 12 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวศ


ดวงที่ 12 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวศ

ชะตาวันเลือกตั้ง 3 มี.ค.2556 บอกไปถึงอุปสรรค+คู่แข่ง+ความขัดแย้งถกเถียงกันในพวกตนเองมากเกินไป ทำให้แก้ปัญหาได้ยาก และไม่ปรากฎว่ามีสัญลักษณ์แห่งดาวชัดเจนพอที่จะได้ตำแหน่งสำคัญอะไร  น่าจะยังไม่ใช่เวลาของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส

 

 

นายปลอดประสพ สุรัสวดี
ดวงที่ 13 นายปลอดประสพ สุรัสวดี

 ดวงที่ 13 นายปลอดประสพ สุรัสวดี

เป็นระยะที่ต้องระมัดระวังในการทำงานการขนาดใหญ่ อาจจะพลาด หรือสะเพร่าได้  

 

 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์
ดวงที่ 14 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์

ดวงที่ 14 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์

ดวงชะตาอยู่ในระยะที่ไม่ใช่การบ้าน การเมือง  แต่อยู่ระหว่างอันตรายจากอุบัติเหตุ  และการหยุดสดุดลง โปรดดูคำอธิบายใต้ ดวงที่ 4-ดวงที่ 5

 

ดวงชะตาพรรคประชาธิปัตย์

ดวงที่ 15 ดวงชะตาพรรคประชาธิปัตย์

 

ดวงที่ 15 ดวงชะตาพรรคประชาธิปัตย์

ตามเหตุผลทางโหราศาสตร์ล้วน ๆ ดวงชะตาพรรคประชาธิปัตย์อยู่ในระหว่างจนมุมและตกอับ เหมือนถูกตรึง เป็นอัมพาต และเสื่อมทรามลงไปตามลำดับ  และจะอยู่ในสถานะนี้ไปอีกเนิ่นนานถึง 2 ปีครึ่งข้างหน้า  ในวันเลือกตั้งที่ 3 มีนาคม 2556 นั้น ดาวจร 5 ดวงในราศีกุมภ์ คือศุกร(๖)+อังคาร(๓)+เกต(๙) + พุธ(๔) + อาทิตย์(๑) + ดาวเดิมอีก 2 ดวงคือ พุธ(๔)กาลกิณีเดิม + เกต(๙)เดิม  รวมเป้นพลังดาวถึง 7 ดวงเล็งตรงไปยังลักคณาในราศีสิงห์  ความหมายคือ พรรคประชาธิปัตย์ตกที่นั่งลำบากไปกว่าเดิมอีกหลายเท่า บอกถึงการพังของพรรคประชาธิปัตย์ครั้งใหญ่  นั่นก็คือความหมายของการพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ในกทม. นั่นเองจะเป็นอีกปัจจัยเหตุให้พรรคนี้เสื่อมทรามลงไปกว่าเดิม  

 

 

 

ดวงชะตาพรรคเพื่อไทย

ดวงที่ 16 ดวงชะตาพรรคเพื่อไทย 

 

 ดวงที่ 16 ดวงชะตาพรรคเพื่อไทย 

ในช่วงเวลาระหว่างนี้ไปถึงเดือนกันยายน 2556 เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดของพรรคเพื่อไทย จะประกอบด้วยพลังอันสุขุมรอบคอบหนักแน่น และความสำเร็จ  ในวันเลือกตั้งที่ 3 มีนาคม 2556 น่าเป็นวันที่มีการฉลองของพรรคเพื่อไทย  หมายความว่าชนะในสนามเลือกตั้งกทม.

 

บทสรุป  

พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ  จะชนะการเลือกตั้ง วันที่ 3 มีนาคม 2556  ได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

ช.โหรชนบท
9 ม.ค.2556/ 21.50 น.

 

 

ความเห็นเพิ่มเติมท้ายเรื่อง

 

ความคิดเห็นที่ 1 (139246)
# DSI ชงมท.คดีBIS โละสัญญา เรียกสุขุมพันธ์ "พวก11คนรับข้อหา" พิมพ์มือ 9 ม.ค.นี้......DNN 2ม.ค.2556 12:25:30
 
  • ผู้แสดงความคิดเห็น 001 วันที่ตอบ 2013-01-04 10:06:03
 
 
ความคิดเห็นที่ 2 (139422)
 
 ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เบอร์ 16 กำลังนำและไม่มีทีท่าว่าเบอร์ 9จะแซงไปได้ อยากให้โหรตรวจสอบการทำนายด้วยว่าจะมีอะไรพลิกล็อคหรือไม่
 
  • ผู้แสดงความคิดเห็น หิ่งห้อย วันที่ตอบ 2013-03-03 17:19:16
 
 
ความคิดเห็นที่ 3 (139423)
 
ณ เวลานี้ 18.13 น. ก็ได้ทราบแล้วครับว่า คุณพงศพัศ ของเราแพ้ แล้ว โดยคะแนนที่ไม่เป็นทางการ ......... เราพยากรณ์ไว้นั้น ไม่ถูก เราพยากรณ์ผิด
 
แต่เราอยากจะชี้แจงสักหน่อยในเรื่องบางเรื่องที่เราเองคิดว่าจะต้องขอโทษท่านพงศพัศ ไว้ด้วย นั่นก็คือ ดวงชะตาที่เราเอามาพยากรณ์ตามดวงที่ 2 และดวงที่ 11 นั้น เราคำนวณจากวันที่ 9 ธันวาคม 2489 ซึ่งจะห่างจากเวลาเกิดจริงคือวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2498 ถึง 10 ปี (หมายความว่าเราผูกดวงชะตาขึ้นจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ห่างเวลาจริงถึง 10 ปี........นั่นคือความสะเพร่าที่สุดของเรา เราเสียใจจริง ๆ และอยากขอโทษทุก ๆ ท่านไว้ ณ ตรงนี้) เราได้มาพบข้อผิดพลาดอันนี้ในวันที่ 20 ก.พ. 2556 นี่เอง รู้สึกตกใจมาก แต่เมื่อสำรวจดวงชะตากำเนิดที่ถูกต้อง คือวันศุกรที่ 2 ธันวาคม 2498    และทำการผูกดวงชะตาออกมา กลับได้พบว่า พื้นดวงชะตาทั้งดวงเดิม และดวงจร ดีกว่าเดิมเสียอีก คือยืนยันถึงชัยชนะยิ่งไปกว่าดวงเดิม ..... อันนี้ได้สร้างความตื่นเต้นให้อย่างมาก และไม่เห้นว่าจะต้องพูดอะไร คอยดูการเลือกตั้งวันที่ 3 มี.ค.เลยทีเดียว ยืนยันว่าจะออกมาดั่งคำทำนายไว้เดิมคือ พล.ต.อ.พงศพัศ จะชนะ .........
 
แต่คะแนนที่ได้ขณะนี้ปรากฎว่า มรว.สุขุมพันธ์ ได้ 1,180,673 เสียง พล.ต.อ.พงศพัศ ได้ 1,009,066 เสียง นับคะแนนไปกว่า 90 % แล้ว   เราแพ้  
 
มันมีข้อบกพร่องหลายอย่าง โหรไม่แน่ใจเรื่องเวลาเกิดของ มรว.สุขุมพันธ์ ทีแรกคิดว่าอยู่ราศีเมถุน เมื่อมองจากฐานันดรเช้อเจ้าของท่าน แต่เมื่อดูประวัติการเมืองของท่าน...กลับไม่ใช่ ...แต่เรากลับไปตกหลุมพรางว่าน่าจะอยู่ราศีเมษ เพราะเหตุที่ได้เป้นรมช.กต. และชนะการเลือกตั้ง ผว.กทม. ครั้งก่อน ........... เรากำลังฉงนอยู่ว่า ดาวมฤตยู(๐)เดิมในภพที่ 3 ดวงชะตาราศีเมษ นั้นจะไม่ก่อเกิดปฏิกริยาทำลายร่วมกับดาวทั้ง 5 ดวง คือ ดาวอาทิตย์(๑) ดาวอังคาร(๓) ดาวพุธ(๔) ดาวศุกร(๖) และดาวเกต(๙) ที่จรมาสู่ภพที่ 11 ในขณะเดียวกันราหู(๘)กาลกิณี+เสาร์(๗)จรทับจันทร์(๒)เดิมในราศีตุล ............... ไม่น่าจะให้พลังชัยชนะได้ 
 
มาบัดนี้เราจึงได้พบว่า ชาตามรว.สุขุมพันธ์นั้นยังมีอีกที่หนึ่ง ที่จะสามารถชนะได้ นั่นคือลักคณ์ราศีพฤษภ และ....เมื่อตรวจสอบประวัติศาสตร์ ....ก็ถูกต้อง   และวันเลือกตั้งก็ยังได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดี(๕)จรทับลักคณ์   และดาวจรทั้ง 5 ดวงนั้นอย่างเต็มที่เลย โดยเฉพาะดาวอาทิตย์(๑)จร และดาวอังคาร(๓)จร ที่กุมดาวศุกร(๖)ตนุลัคณ์จรในภพที่ 10 และที่ชัดเจนกว่านั้นก็คือ เมื่อเวลา 16.18 น.ดาวจันทร์(๒)จร ย้ายราศีเข้าเล็งดวงชะตา แน่นอน นี่บ่งบอกถึงชัยชนะของมรว.สุขุมพันธ์  
 
เรากำลังตรวจสอบทุกถ้อยคำ.........และจะนำลงต่อจากคำพยากรณ์คราวนี้
 
อย่างไรก็ตาม หาก ดวงชะตา มรว.สุขุมพันธ์ มีลักคณาอยู่ราศีพฤษภนั้น จะหมายความว่า ทั้ง มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร และ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เป็นคนที่มีดวงชะตาเป็นคู่รักคู่แค้นกัน จะต้องได้พบกันอีกครั้งต่อไป .....   และจากดวงชะตาของคุณพงศพัศ (เกิดพ.ศ.2498) มันได้เน้นถึงความสำเร็จที่จะมาจากความเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสและความพยายามอย่างไม่ทอดทิ้งจึงสำเร็จได้ และบ่งบอกถึงชะตาแรงในวัยอายุมากแล้ว การเลือกตั้งอีก 4 ปีในคราวหน้าซึ่งจะในราวเดือนมีนาคม-เมษายน ปี 2560    น่าจะเป็นปีที่มีความหมายสำคัญ วาระที่สำเร็จ.
 
  • ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2013-03-03 19:27:49
 
 
ความคิดเห็นที่ 4 (139424)
 
ไม่เป็นไรหรอก ผิดพลาดก็ว่ากันไป แต่ถ้าเอาวันเวลาพอศอเกิดแท้จริง อย่างชัวร์ชัด ป้องกันความคลาดเคลื่อนน่าจะดีกว่านะ
 
  • ผู้แสดงความคิดเห็น เข้ามาอ่าน วันที่ตอบ 2013-03-03 21:18:28
 
 
ความคิดเห็นที่ 5 (139466)
 
ตามอ่านมานานแล้ว คุณโหรน่ะเอียงไปทางเสื้อแดง
 
ทำให้ไม่เป็นกลาง+ใจไม่นิ่งพอ
 
อาชีพแบบนี้ต้องนิ่งจริงๆ
 
 
  • ผู้แสดงความคิดเห็น ชัย วันที่ตอบ 2013-03-17 10:54:00

 

 

 

 

 

 

 

 
สารบาญโหราศาสตร์

ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
คำถามเกณฑ์ดวงชะตาถูกลอบสังหาร พล.อ.ประยุทฅธ์ จันทร์โอชา ทักษิณ ชินวัตร
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ราชวงศ์จักรี ฤกษ์ที่เหมาะควรตามหลักโหราศาสตร์
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทย และดวงชะตาพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในอนาคตจากปี 2559 นี้(2)
ดวงชะตานายชวน ืหลีกภัย พบสิ่งที่น่าทึ่งทางโหราศาสตร์ มีดาวฆาฏจรรุกเข้าแล้ว
ดวงชะตานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2558 ไป
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
ประเด็นฤกษ์ล้มรัฐบาลวันที่ 8 ต.ค.2556 -โหรอาหรับทำนายทักษิณพบจุดจบ
ชีวิตของคนเราต้องเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?(นศภ.วราภรณ์ บุราณ)
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
ว่าดวงอภิสิทธิ์จะฟื้นจะกลับมาได้ดีอีกครั้งหลังวัย50ปี
คาใจดวงชะตายิ่งลักษณ์เป็นห่วงมีผู้ทายให้ร้ายว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่ในประเทศไทย
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
ชะตาหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ทำไมจตุพรไม่ติดโผรมต.? ยิ่งลักษณ์มีสมัยที่2หรือไม่?วิเคราะห์หมอดูวิกลจริต
ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา อมาตย์อีกคนหนึ่ง ดวงเป็นอย่างไรบ้าง?
ยืนยันไฟไหม้หรือวินาศภัยครั้งใหญ่ในกทม. 16 ธ.ค.2555หรือไม่?
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาพล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กห.
ดวงชะตาเจ๊กลิ้ม ในอนาคตอันใกล้นี้
ปีนี้น้ำจะท่วมเยอะกว่าปี2554-จะเกิดสงครามกลางเมืองเดือน11 จริงหรือ?
ดวงชะตาจตุพรพรหมพันธ์ สถานการณ์เดือนก.ค.2555จะติดคุกอีกหรือเปล่า?
พรรคเพื่อไทยจะรอด 91ศพจะได้รับความเป้นธรรมแน่นอน - วาระการสิ้นชีพของพล.อ.เปรม ระวังถูกคุกคามด้วยไสยศาสตร์
ทักษิณจะได้กลับบ้านหรือไม่? เมื่อไร?
ดวงชะตาคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรธน.2550
โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงและรัฐประหาร จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
ดวงชะตาสมยศ พฤกษาเกษมสุข สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ สุพจน์ ทรัพย์ล้อม
ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
สถานการณ์สินามิน้ำจืด2554จะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด?
มองระดับต่อไปของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยิ่งลักษณ์
คำตอบประเด็นสินามิอีกครั้ง
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554
คำพยากรณ์การเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554 เพื่อไทยชนะประชาธิปัตย์
กระทู้ถามเรื่อง3นายกราศีกันย์ อภิสิทธิ์ บรรหาร และทักษิณ
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
ภาคการพยากรณ์ดวงชะตาประเทศไทย พ.ศ.2554 จะเกิดเหตุร้ายแรง11ประการรวมสินามิอีกครั้ง
คำพยากรณ์,ทักษิณจะถูกลอบสังหาร, อภิสิทธิ์, เปรม ตินสูลานนท์จะพบจุดจบ 15 มี.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมือง นักการเมือง และพรรคการเมืองก่อนเหตุการณ์สลายแดง 19 พ.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมืองปี 2553 (มีบทวิเคราะห์ประเด็นปัญหาโหราศาสตร์โดยเฉพาะ)
ให้ตรวจดวงเมืองด่วน มีปฏิวัติหรือไม่?
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (4) คำพยากรณ์ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล.....
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (3) คำพยากรณ์ พล.อ.ชวลิต-วีระ-จตุพร-ณัฐวุฒิ-เนวิน-ชัย-สุเทพ-พล.อ.พัลลภ -สมเด็จฮุนเซน-
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชาตานักการเมืองที่น่าสังเกตในรอบปี พุทธศักราช 2552
ขอให้ตรวจสอบดวงชาตาประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 อีกที
ดวงชะตาประเทศไทย : พยากรณ์เหตุการณ์ 6 ธ.ค.2551
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาของแกนนำม็อบยึดทำเนียบรัฐบาล
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(2):ประเด็นจะเกิดรัฐประหาร20มิ.ย.2551หรือไม่?
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์
พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 7 :บทสรุปชาตาดร.ทักษิณ ชินวัตร article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 6 บันทึกดวงชาตาประเทศไทย30พ.ค.2550 เหตุการณ์ม็อบไล่รัฐบาลทักษิณ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 2 บันทึกเหตุร้ายของบ้านเมืองทสึนามิ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 1:พื้นชาตา ความเป็นไปในอนาคต article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (139246)

# DSI ชงมท.คดีBIS โละสัญญา เรียกสุขุมพันธ์ "พวก11คนรับข้อหา" พิมพ์มือ 9 ม.ค.นี้......DNN 2ม.ค.2556 12:25:30

ผู้แสดงความคิดเห็น 001 วันที่ตอบ 2013-01-04 10:06:03


ความคิดเห็นที่ 2 (139422)

 ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เบอร์ 16 กำลังนำและไม่มีทีท่าว่าเบอร์ 9จะแซงไปได้ อยากให้โหรตรวจสอบการทำนายด้วยว่าจะมีอะไรพลิกล็อคหรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น หิ่งห้อย วันที่ตอบ 2013-03-03 17:19:16


ความคิดเห็นที่ 3 (139423)

ณ เวลานี้ 18.13 น. ก็ได้ทราบแล้วครับว่า คุณพงศพัศ ของเราแพ้ แล้ว  โดยคะแนนที่ไม่เป็นทางการ .........  เราพยากรณ์ไว้นั้น  ไม่ถูก  เราพยากรณ์ผิด

แต่เราอยากจะชี้แจงสักหน่อยในเรื่องบางเรื่องที่เราเองคิดว่าจะต้องขอโทษท่านพงศพัศ ไว้ด้วย  นั่นก็คือ ดวงชะตาที่เราเอามาพยากรณ์ตามดวงที่ 2 และดวงที่ 11 นั้น เราคำนวณจากวันที่ 9 ธันวาคม 2489  ซึ่งจะห่างจากเวลาเกิดจริงคือวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2498 ถึง 10 ปี  (หมายความว่าเราผูกดวงชะตาขึ้นจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ห่างเวลาจริงถึง 10 ปี........นั่นคือความสะเพร่าที่สุดของเรา เราเสียใจจริง ๆ และอยากขอโทษทุก ๆ ท่านไว้ ณ ตรงนี้)  เราได้มาพบข้อผิดพลาดอันนี้ในวันที่ 20 ก.พ. 2556 นี่เอง  รู้สึกตกใจมาก แต่เมื่อสำรวจดวงชะตากำเนิดที่ถูกต้อง  คือวันศุกรที่ 2 ธันวาคม 2498    และทำการผูกดวงชะตาออกมา  กลับได้พบว่า พื้นดวงชะตาทั้งดวงเดิม และดวงจร ดีกว่าเดิมเสียอีก  คือยืนยันถึงชัยชนะยิ่งไปกว่าดวงเดิม .....  อันนี้ได้สร้างความตื่นเต้นให้อย่างมาก และไม่เห้นว่าจะต้องพูดอะไร คอยดูการเลือกตั้งวันที่ 3 มี.ค.เลยทีเดียว ยืนยันว่าจะออกมาดั่งคำทำนายไว้เดิมคือ พล.ต.อ.พงศพัศ จะชนะ ......... 

แต่คะแนนที่ได้ขณะนี้ปรากฎว่า  มรว.สุขุมพันธ์ ได้  1,180,673 เสียง  พล.ต.อ.พงศพัศ ได้  1,009,066 เสียง นับคะแนนไปกว่า 90 % แล้ว   เราแพ้   

มันมีข้อบกพร่องหลายอย่าง  โหรไม่แน่ใจเรื่องเวลาเกิดของ มรว.สุขุมพันธ์  ทีแรกคิดว่าอยู่ราศีเมถุน  เมื่อมองจากฐานันดรเช้อเจ้าของท่าน  แต่เมื่อดูประวัติการเมืองของท่าน...กลับไม่ใช่ ...แต่เรากลับไปตกหลุมพรางว่าน่าจะอยู่ราศีเมษ  เพราะเหตุที่ได้เป้นรมช.กต. และชนะการเลือกตั้ง ผว.กทม. ครั้งก่อน  ...........  เรากำลังฉงนอยู่ว่า  ดาวมฤตยู(๐)เดิมในภพที่ 3 ดวงชะตาราศีเมษ นั้นจะไม่ก่อเกิดปฏิกริยาทำลายร่วมกับดาวทั้ง 5 ดวง คือ ดาวอาทิตย์(๑) ดาวอังคาร(๓)  ดาวพุธ(๔) ดาวศุกร(๖) และดาวเกต(๙) ที่จรมาสู่ภพที่ 11 ในขณะเดียวกันราหู(๘)กาลกิณี+เสาร์(๗)จรทับจันทร์(๒)เดิมในราศีตุล  ...............  ไม่น่าจะให้พลังชัยชนะได้  

มาบัดนี้เราจึงได้พบว่า  ชาตามรว.สุขุมพันธ์นั้นยังมีอีกที่หนึ่ง ที่จะสามารถชนะได้ นั่นคือลักคณ์ราศีพฤษภ  และ....เมื่อตรวจสอบประวัติศาสตร์ ....ก็ถูกต้อง   และวันเลือกตั้งก็ยังได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดี(๕)จรทับลักคณ์   และดาวจรทั้ง 5 ดวงนั้นอย่างเต็มที่เลย โดยเฉพาะดาวอาทิตย์(๑)จร และดาวอังคาร(๓)จร ที่กุมดาวศุกร(๖)ตนุลัคณ์จรในภพที่ 10  และที่ชัดเจนกว่านั้นก็คือ เมื่อเวลา 16.18 น.ดาวจันทร์(๒)จร ย้ายราศีเข้าเล็งดวงชะตา  แน่นอน นี่บ่งบอกถึงชัยชนะของมรว.สุขุมพันธ์   

เรากำลังตรวจสอบทุกถ้อยคำ.........และจะนำลงต่อจากคำพยากรณ์คราวนี้ 

อย่างไรก็ตาม หาก ดวงชะตา มรว.สุขุมพันธ์ มีลักคณาอยู่ราศีพฤษภนั้น  จะหมายความว่า ทั้ง มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร และ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เป็นคนที่มีดวงชะตาเป็นคู่รักคู่แค้นกัน  จะต้องได้พบกันอีกครั้งต่อไป  .....   และจากดวงชะตาของคุณพงศพัศ (เกิดพ.ศ.2498) มันได้เน้นถึงความสำเร็จที่จะมาจากความเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสและความพยายามอย่างไม่ทอดทิ้งจึงสำเร็จได้ และบ่งบอกถึงชะตาแรงในวัยอายุมากแล้ว  การเลือกตั้งอีก 4 ปีในคราวหน้าซึ่งจะในราวเดือนมีนาคม-เมษายน ปี 2560    น่าจะเป็นปีที่มีความหมายสำคัญ วาระที่สำเร็จ. 

ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2013-03-03 19:27:49


ความคิดเห็นที่ 4 (139424)

ไม่เป็นไรหรอก ผิดพลาดก็ว่ากันไป แต่ถ้าเอาวันเวลาพอศอเกิดแท้จริง อย่างชัวร์ชัด ป้องกันความคลาดเคลื่อนน่าจะดีกว่านะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น เข้ามาอ่าน วันที่ตอบ 2013-03-03 21:18:28


ความคิดเห็นที่ 5 (139466)

ตามอ่านมานานแล้ว คุณโหรน่ะเอียงไปทางเสื้อแดง

ทำให้ไม่เป็นกลาง+ใจไม่นิ่งพอ

อาชีพแบบนี้ต้องนิ่งจริงๆ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชัย วันที่ตอบ 2013-03-17 10:54:00


ความคิดเห็นที่ 6 (140147)

 ข่าวด่วน ข่าวสำคัญ ! !

 

วันที่ 12 มี.ค. 2557  กกต. กทม. ลงมติให้ใบเหลืองแก่ มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร  3:2   จะยื่นศาลอุทธรณ์ให้เลือกตั้งใหม่ 

 

ก็เป็นอันว่าท่านทายถูกที่ว่า  มรว.สุขุมพันธ์  แพ้แต่แรกแล้ว  

ผู้แสดงความคิดเห็น นศ.โหราศาสตร์ วันที่ตอบ 2014-03-13 20:37:10[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.