ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


พรรคเพื่อไทยจะรอด 91ศพจะได้รับความเป้นธรรมแน่นอน - วาระการสิ้นชีพของพล.อ.เปรม ระวังถูกคุกคามด้วยไสยศาสตร์

 

91 ศพจะได้รับความเป็นธรรมจากคดีความหรือไม่ ?
ดวงชะตาประเทศไทยช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2555
 
 
 
ดวงชะตาประเทศไทย
 
 
ดวงชะตาประเทศไทย
ดาวเสาร์(๗)เป็นดาวกัมมะ
 
 
 
ความเห็นที่ 53 (3337947) 
 
ตอบคำถามหิ่งห้อย ความเห็นที่ 50
 
 
คำถาม : อยากทราบว่า 91 ศพจะได้รับความเป็นธรรมจากคดีความหรือไม่ ไม่ใช่การเยียวยานะ แต่เป็นการนำคนผิดมาลงโทษ เพราะ 21 พ.ค. 55 ศาลเริ่มนัดไต่สวนพยานโจทย์แล้ว 3 ศพ ขอขอบคุณล่วงหน้าและจะติดตามการทำนายของท่าน ช.โหรชนบทและโหรท่านอื่นๆ
 
ตอบ :- การจะหาคำพยากรณ์ในเรื่องนี้เป็นการยากครับ เพราะต้องมีดวงชะตาของ 91 ศพ มาเป็นฐานข้อมูลสำหรับการพยากรณ์ และถึงได้ดวงชะตามาก็ยังมีปัญหาทางวิชาการโหราศาสตร์ ในแง่ที่ว่าจะตั้งสมมติฐานว่าอย่างไร ฯลฯ   ........ จึงน่าจะสามารถหาคำตอบได้จากสถานการณ์รวม ๆ ของดวงชะตารวม ๆ ได้แก่ดวงชะตาประเทศไทย ฯลฯ 
 
 
 
และขอให้หวลกลับไปดูคำพยากรณ์
 
 
ความเห็นที่ 11 (3324863) 
 
ตอบนักศึกษาโหราศาสตร์
ดวงประเทศไทย
 
การที่ดาวเสาร์(๗)จรเข้าราศีตุล เป็นมหาอุจ เกรงกลัวเรื่องพลังของดาวเสาร์(๗) ดาวขนาดใหญ่ที่สุดในจักรราศีที่เป็นมหาอุจ เล็งลักคณาดวงเมือง ........ ตามคติเดิมของโหรไทยมองดาวเสาร์(๗)ว่าเป็นดาวร้าย   จึงมองว่าจะเกิดเหตุร้ายในระหว่างที่เสาร์(๗)จรเล็งดวงเมืองอยู่ ระหว่าง 7 ธ.ค.2554 - 5 เม.ย.2555 รอบแรก   และรอบหลัง 10 ก.ย. 2555 - มิ.ย. 2557  
 
 
 
1.     แม้ว่าจะมองว่าเป็นดาวร้ายขนาดหนักที่สุดในจักรราศีก็ตาม   ดาวเสาร์(๗)จรเข้าราศีตุลอย่างไกลที่สุดก่อนจะพักรถอยหลังกลับไปราศีกันย์เมื่อ 5 เม.ย.2555 ดาวเสาร์ไปได้แค่ 0 องศา 4 ลิบดา เท่านั้นเอง ในขณะที่ลักคณาเมืองอยู่ที่ 19 องศา 42 ลิบดา อาทิตย์(๑)เดิมมหาอุจ ที่กุมลักคณาเมือง อยู่ที่ 10 องศา 42 ลิบดา ..... องศาดาวยังห่างไกลมาก   ต้องมาอยู่ระยะ 3 องศาลงไปครับ    จึงจะเกิดอันตราย   ฉะนั้นตามทฤษฎีนี้ รอบแรกจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่  
 
2.     รอบที่ 2 เริ่ม 7 ก.ย.2555   เมื่อราหู(๘)จรมาสมทบดาวเสาร์(๗)จร เมื่อ 10 ธ.ค. 2555 นั้น เสาร์(๗)จรได้ 11 องศา 11 ลิบดา จะเห็นว่า เสาร์(๗)เล็งทับอาทิตย์(๑)เดิมมหาอุจที่อยู่ ณ 10 องศา ตรงนี้ถ้ามองว่า มหาอุจเจอมหาอุจ ย่อมบรรลัยแน่ ก็น่ากลัว.....แต่ประเด็นคือ ความรอบคอบในการมอง ไม่ควรมองจากมุมแคบ   ...แค่นี้......แต่ถึงมองจากมุมแคบแค่นี้ ก็ลองมองให้ตรงประเด็น ......... มองที่ดาวเสาร์(๗) กับดาวอาทิตย์(๑) ต่างเป็นธาตุไฟด้วยกัน   มีฐานะเป็นคู่ธาตุ...และคู่ธาตุไฟ....คู่นี้ค่อนข้างมีสัมพันธ์ดีในดวงเดิมโดยร่วมธาตุ ความหมาย ๆ ถึงความคิดริเริ่ม ...อ่านได้ว่า จะมีการปะทะกันเชิงความคิดเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ในเชิงสร้างสรรค์ ของระดับปัญญาชนและระดับกรรมาชีพ ในประเทศไทย   เน้นลักษณะการขัดแย้งทางความคิดรุนแรงแต่สร้างสรรค์    .......   ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี หมายถึงการสังเคราะห์ความคิดของสังคมกันอย่างกว้างขวาง
 
3.     เอาละ รัฐประหารจะมีไหม .... มีเค้าอยู่ระหว่างนี้เอง คือ ระหว่างที่อาทิตย์ (๑)จรสู่ราศีตุล และอังคาร(๓)จรสู่ราศีธนู ระหว่าง 17 ต.ค. - 16 พ.ย.2555.........ที่ว่านี้ เป็นเพียงเค้าเท่านั้นนะครับ   จริง ๆ ไม่มีหรอก ....สถานการณ์ตอนนั้นจะสับสนวุ่นวายพอสมควรจนมีคนบางพวกบางหมู่เรียกร้องการรัฐประหาร     .....   แต่ไม่มีรัฐประหารหรอกเพราะข้อที่ 4 ครับ
 
4.     ขณะนั้นดาวอังคาร(๓)จรเป็นมนตรีจร.....บอกถึงทหารปกป้องประเทศชาติ...ไม่ใช่ทำลายประเทศชาติ และที่สำคัญดาวอังคาร(๓)ดวงนี้จรอยู่ในภพที่ 12(ภพวินาสน์) ของดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ........อ่านได้หลายความหมายครับ 1, พล.อ.ประยุทธ ผิดหวังที่ไม่อาจจะทำรัฐประหารได้ ...น่าเป็นเพราะทหารส่วนใหญ่ไม่เอาด้วยนั่นเอง......2,   วงการทหารทั่วไป ไม่ยอมรับรู้สถานการณ์ขณะนั้นเลย ปิดตัวเองสนิท ปลีกตัวเองไปห่างไกลจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขณะนั้น 3.    บอกถึงบทบาทของทหารในทางลบ ถ้ามีการเคลื่อนไหวทางทหาร ก็จะทำไปไม่สำเร็จ จะเกิดหายนะอย่างใหญ่แก่วงการทหารเอง ......   จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการไม่มีรัฐประหาร .......แต่ที่สำคัญปรากฎที่ข้อ 5
 
5.      ถ้ามีรัฐประหาร พรรคเพื่อไทยจะเป็นอย่างไร ก็พังใช่ไหมครับ   และ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ จะเป็นอย่างไร   พังใช่ไหม .....ฉะนั้น เพื่อให้รอบคอบ แล้วทำไมไม่ตรวจดูดวงพรรคเพื่อไทย และดวงยิ่งลักษณ์ประกอบ .....ตรวจแล้วพบว่าดวงชะตาของพรรคเพื่อไทยช่วงนั้น กลับเข้มแข็งอย่างยิ่ง (ได้พยากรณ์ไว้แล้วโปรดดูในสารบาญโหราศาสตร์) เพราะดาวเสาร์(๗)จรเป็นมหาอุจทับลักคณา เป็นองค์เกณฑ์แก่นรราศีพรรคเพื่อไทย   ..... ในขณะเดียวกัน ดวงยิ่งลักษณ์ ยิ่งเข้มไปกว่าเดิม เข้มด้วยผลงานเพื่อประชาชน ได้ผล   อย่างแรง    เพราะดาวเสาร์(๗)จรเข้าภพที่ 4 ของชะตา นรม. เป็นองค์เกณฑ์มหาอุจแห่งอัมพุชราศี   ให้คุณสถานเดียว และยังให้คุณต่อไปอีกติดต่อกันไปเป็นเวลาประมาณ 5 ปี (ระหว่าง 7 ก.ย.2555 - 1 ธ.ค.2560) ........(โปรดติดตามในสารบาญโหราศาสตร์) 
 
6.    แต่สำหรับดวงชะตา ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เนื่องจากมีดาวราหู(๘)เดิมอยู่ภพที่ 10 ของชะตา บอกให้รู้ถึงภาระในการบริหารประเทศชาติจะหนัก ยากลำบากไปทุก ๆ เวลานาที ไม่มีอะไรง่ายดาย แต่กระนั้นบังเอิญเป็นคนเกิดวันพุธ ทำให้ราหู(๘)ดวงนี้เป็นศรีในทักษา ที่บ่งความหมายของชัยชนะและรุ่งโรจน์   อุปมาเหมือน นารีขี่ม้าขาว นั่นเอง    กระนั้นสิ่งที่จะเป็นไปในวาระของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็จะมีลักษณะการรบ หรืออยู่ในระหว่างสงครามอยู่ตลอดเวลา เป็นธรรมดาที่จะมีเรื่องมีราวที่ดูวุ่นวายเช่นปัจจุบันนี้ไปตลอด ๆ .....   แต่ในระยะที่ดาวเสาร์(๗)จรเข้าสู่ราศีตุลเป็นมหาอุจ นั่นแหละเป็นระยะที่ชะตานี้กลับจะรุ่งโรจน์ เพราะเสาร์(๗)จรพบราหู(๘)เดิม และครั้นถึงเดือน ธ.ค.2555ราหู(๘)จรเข้าสู่ราศีตุลพบเสาร์(๗)จรมหาอุจ   ยิ่งรุ่งเรืองไปกว่าเดิม และนำพาประเทศไทยไปไกลปัญหายิ่งขึ้น ๆ นั่นหมายถึงเจริญก้าวไปอีกก้าวใหญ่ทีเดียว โดยเฉพาะเมื่อเสาร์(๗)ให้ความหมายถึงประชาชน-ประชาธิปไตย ....
 
7.     การที่ดาวเสาร์(๗)จรเข้าเล็งดวงเมืองที่กลัวกัน เพราะเข้าสูตรตำราเดิมว่า ดวงแตกนั้น เป็นการมองตื้นเกินไป ต้องมองว่าเสาร์เดิมมีฐานะอย่างไรในดวงชะตาประเทศไทยด้วย เสาร์(๗) เป็นกัมมะหรืองานเป็นเจ้าเรือนภพที่ 10 หมายถึงชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศ   เมื่อเสาร์เป็นมหาอุจ งานของประเทศไทยก็ต้องขยายออกไป ชื่อเสียงของประเทศไทยก็ต้องเจิดจ้าขึ้น จริงอยู่มีความขัดแย้งระหว่างเสาร์(๗)จรมหาอุจ กับอาทิตย์(๑)เดิมมหาอุจ แต่ก็เป็นคู่ธาตุไฟ หมายถึงการสังเคราะห์ครั้งใหญ่ของความคิดของสังคม ........ในทางสร้างสรรค์ เพื่อสิ่งใหม่ที่ดีเกิดขึ้นในสังคมนี้   ..... และมีสถิติยืนยันในข้อ 8
 
8.     เราได้สำรวจการจรของดาวเสาร์(๗) ว่ามีส่วนในการปฏิวัติรัฐประหารในไทยหรือไม่ ถ้ามี ๆ กี่ครั้ง   ได้พบว่า มีการปฏิวัติและรัฐประหารในประเทศไทย หลัง 24 มิ.ย.2475 มาถึง 12 ครั้ง ปรากฎว่าในการปฏิวัติรัฐประหารแต่ละครั้งนั้น ไม่มีบทบาทของดาวเสร์(๗)ไปเกี่ยวข้องเลยแม้แต่ครั้งเดียว กล่าวอีกนัยหนึ่ง ดาวเสาร์(๗)ในราศีตุล ที่เล็งดวงชะตาเมืองนี้ ไม่เคยสร้างปัญหาอันร้ายแรงแก่ประเทศจนต้องมีการปฏิวัติรัฐประหารเลยแม้สักครั้ง   ................ นั่นก็เพราะบทบาทหน้าที่ขงดาวเสาร์(๗)ในดวงชะตาประเทศไทย เป็นบทบาทของการสร้างสรรค์ล้วน ๆ นั่นเอง   ......      จึงยืนยันได้อย่างมั่นใจโดยสถิติว่า เมื่อดาวเสาร์(๗)มาเล็งดวงเมืองที่ราศีตุล... รัฐประหารย่อมอยู่ห่างไกลเสมอ     ......
 
ผู้แสดงความคิดเห็น ชลัมพุช โหรชนบท วันที่ตอบ 2012-02-01 22:57:25
 
 
  • ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2012-06-30 09:54:37
 
 
 ความเห็นที่ 54 (3337950) 
 
ความเห็นที่ 12 (3324867) 
หมายเหตุ   เราได้คำนวณที่ตั้งลักคณา พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. พบว่าน่าจะอยู่ราศีมกร (โปรดดูสารบาญโหราศาสตร์ ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดูท้ายเรื่อง)   ....   ตามนี้จะแสดงถึงความใกล้ชิดกันอย่างยิ่งระหว่าง พล.อ.ประยุทธ กับ พรรคเพื่อไทย และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร .... โดยเฉพาะเมื่อวาระที่เสาร์(๗)จรอยู่ในราศีตุล หรือ 5 ปีข้างหน้าแห่งรบ.ยิ่งลักษณ์ 
 
น่าเป็นไปได้ที่พล.อ.ประยุทธ จะวางแผนชีวิตหลังเกษียณราชการในทางการเมือง และน่าจะร่วมกับพรรคเพื่อไทย ได้ดีมาก ..... การที่ดาวประจำตัว หรือ ตนุลักคณ์เป็นดาวเสาร์(๗)มหาอุจ ย่อมให้ความหมายที่ดีมาก ในทางประชาชนและประชาธิปไตย    ......   หมายความว่า มีสิทธิ์ที่จะเป็นนักการเมืองที่ชนะใจประชาชนอย่างกว้างขวางได้  
 
แต่ดวงชะตานี้ มีสัมพันธ์อันเลวกับอีกพรรคหนึ่งคือพรรคประชาธิปัตย์ โดยเป็นอริและมรณะ ระหว่างกันและกัน ระหว่างพล.อ.ประยุทธกับพรรคประชาธิปัตย์ (ลักคณาพรรคประชาธิปัตย์ อยู่ที่ราศีสิงห์ ของพล.อ.ประยุทธ อยู่ที่ราศีมกร....เป็นอริ มรณะ แก่กันและกัน)   ......   โดยหลักการนี้ อย่างน้อยก็แสดงถึง ถ้าพล.อ.ประยุทธ ร่วมมือกับพรรคประชาธิปัตย์ ก็ไม่น่าจะได้ดิบได้ดีอะไรเลย.....ในทางตรงกันข้าม จะได้ดีอย่างยิ่ง หากร่วมมือกับน.ส.ยิ่งลักษณ์ และพรรคเพื่อไทย.... กล่าวอีกนัยหนึ่ง ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ ค่อนข้างใกล้ชิดประชาชน มีสิทธิเจริญในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างสูงสุดทีเดียว
 
  • ผู้แสดงความคิดเห็น ชลัมพุช โหรชนบท วันที่ตอบ 2012-02-02 07:49:37
 
 
ความเห็นที่ 13 (3324898) 
 
บันทึกสถิติดาวเสาร์กับการปฏิวัติรัฐประหารไทย 12 ครั้ง
 
1. รัฐประหาร 1 เม.ย.2476...พระยาพหลประกาศพรฎ.ปิดสภาผู้แทนราษฎร... ดาวเสาร์(๗)อยู่ที่ราศี มกร (ไม่ได้อยู่ที่ราศีตุล)
2. รัฐประหาร 20 มิ.ย.2476...พระยาพหลนำยึดอำนาจพระยามโนปกรณ์ฯ ...    ดาวเสาร์(๗)อยู่ที่ราศี มกร
3. รัฐประหาร 8 พ.ย.2490... พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ ยึดอำนาจ พล.ร.อ.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์... เสาร์(๗)อยู่ที่ราศี กรกฎ
4. รัฐประหาร 6 เม.ย.2491 ...คณะทหารตาม 3 จี้นายควง อภัยวงศ์ ออกและมอบตำแหน่งนรม.ให้จอมพลป.... เสาร์(๗)อยู่ กรกฎ
5. รัฐประหาร 29 พ.ย.2494...จอมพลป.ยึดอำนาจร ฐบาลตนเอง... เสาร์(๗)อยู่ราศี กันย์
6. รัฐประหาร 16 ก.ย.2500...จอมพลสฤษฎิ์ ธนะรัชต์ ยึดอำนาจรัฐบาลจอมพลป.นรม.... เสาร์(๗)อยู่ราศี พิจิก
7. รัฐประหาร 20 ต.ค.2501... จอมพลสฤษฎิ์ยึดอำนาจจอมพลถนอม... เสาร์(๗)อยู่ พิจิก
8. รัฐประหาร 17 พ.ย.2514...จอมพลถนอม ยึดอำนาจตนเอง...เสาร์(๗)อยู่ราศี พฤษภ
9. รัฐประหาร 6 ต.ค.2519 ...พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ยึดอำนาจรัฐบาลมรว.เสนีย์ ปราโมช... เสาร์(๗)อยู่ราศี สิงห์
10.รัฐประหาร 20 ต.ค.2520... พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ยึดอำนาจรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร... เสาร์(๗)อยู่ราศี สิงห์
11.รัฐประหาร 23 ก.พ.2534...พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ ยึดอำนาจรัฐบาลพล.อ.ชาติชาย ชุณหวัณ... เสาร์(๗)อยู่ราศี มกร 
12.รัฐประหาร 19 ก.ย.2549... สนธิ บุณยรัตน์กลิน ยึดอำนาจรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร... เสาร์(๗)อยู่ราศี กรกฎ
 
จะเห็นว่าขณะที่เกิดเรื่องรัฐประหารขึ้น12ครั้งนั้น.....เราน่าจะได้เห็นว่ามีดาวเสาร์(๗)อยู่ที่ราศีตุลบ้างสักครั้ง ....แต่ก็ไม่มีเลย แม้แต่ครั้งเดียว.....ทั้งนี้เพราะดาวเสาร์(๗)ที่ราศีตุล เป็นจุดที่ดาวเสาร์(๗)แรงที่สุดใน 12 จักรราศีเพราะเป็ฯมหาอุจ และยังเล็งดวงเมือง อีกด้วย ซึ่งการที่ดาวร้ายดวงนี้(ตามคติโหรเดิม) เล็งดวงเมืองนั้นน่าจะเป็นเหตุร้ายแรงเกิดขึ้น ในประเทศไทย     แต่ก็ไม่มีเลย .....
 
นี่คือสถิติ........สำคัญ .....เกี่ยวกับดาวเสาร์(๗).........ที่แสดงว่าดาวเสร์(๗) ไม่ได้เป็นดาวร้าย ที่ทำลายประเทศชาติ เมื่อจรเล็งดวงเมือง ตามคติเดิมของโหรไทย
 
*-ช.โหรชนบท
   3 ก.พ.2555/10.20 น.
 
ผู้แสดงความคิดเห็น ชลัมพุช โหรชนบท วันที่ตอบ 2012-02-02 10:15:02
 
 
  • ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2012-06-30 11:14:50

 

ดวงชะตา ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 
 
ดวงชะตา ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ดาวพฤหัสบดี(๕)มหาอุจ+ศุกร์(๖)ราชาโชคกุมลักคณ์ ณ ราศีกรกฎ
 
 
 
 
ความเห็นที่ 55 (3337972) 
 
จากคำพยากรณ์ข้างต้นนั้น เราจะขอทบทวนให้มองประเด็น ๆ ที่น่ามอง ดังนี้
 
1.      สถานการณ์ปั่นป่วนที่น่าหวาดหวั่นวิตกว่าจะเกิดเหตุร้ายแก่ประเทศชาติ และทั้งจะอาจเกิดการปฏิวัติรัฐประหารอีกครั้ง เลือดจะนองแผ่นดินอีกครั้งนั้น ....... เกิดจากอิทธิพลของดาวใหญ่คู่นี้คือดาวเสาร์(๗) และดาวราหู(๘) ซึ่งเริ่มแผ่อิทธิพลออกครอบดวงชะตาประเทศไทยมาตั้งแต่ 24 พ.ค.2554 และเป็นเหตุของน้ำท่วมใหญ่ ระดับสินามิน้ำจืดในประเทศไทย ปี 2554 ซึ่งเราเองได้ให้การพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดน้ำท่วมใหญ่ อย่างไม่ผิดพลาดเลย ทั่งเหตุการณ์ และช่วงเวลา    (โปรดดูสารบาญโหราศาสตร์)   
 
2.      ห้วงระยะเวลาของเหตุการณ์ที่น่าสังเกตก็คือ เมื่อดาวเสาร์(๗)เดินพักรหรือถอยหลังสู่ราศีกันย์ โดยเริ่มในวันที่ 5 เมษายน 2555 เป็นต้นมา จนถึงวันนี้ และยังจะอย่ในราศีกันย์ต่อไปอีกถึงวันที่ 7 ก.ย.2555     ทำให้เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงขึ้น..อะไร ๆ ที่วุ่นวายและขัดแย้งแรงก็จะอยู่ระหว่างช่วงนี้หมด ...ซึ่งแสดงถึงพลังอำนาจของดาวที่พักรถอยหลัง(ตามทฤษฎีดาวพักร) ว่ามีพลังแรงผิดปกติจริง ๆ   ฉะนั้นประเทศไทยจึงจะตกอยู่ในสถานะปั่นป่วนแรงผิดปกติก็ในช่วงเวลาที่ดาวเสาร์(๗)พักรถอยหลังสู่ราศีกันย์นี้เอง   และเห็นได้ว่าพลังดาวคู่นี้ได้กระทบต่อพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นพรรคการเมืองของรัฐบาลอย่างรุนแรงมาก โดยถูกบีบ และกดดันอย่างรุนแรง เนื่องจากอยู่ระหว่างขนาบของเขาควาย มีดาวเสาร์(๗)อยู่ด้านหลัง และดาวราหู()๘)อยู่ด้านหน้า แต่บังเอิญในระยะที่ดาวอังคาร(๓)จรมาสมทบดาวเสาร์(๗)จร ในวันที่ 22 มิ.ย.2555 ซึ่งหมายถึงสถานการณ์แตกหักนั้น ดาวศุกร(๖) ซึ่งเป็นดาวตนุลักคณ์ของชะตาพรรคเพื่อไทย ได้จรเข้าสู่ราศีพฤษภเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. 2555 ซึ่งหมายถึงความปลอดภัยของพรรคเพื่อไทย ..........ประกอบกับขณะนั้นดาวพุธ (๔) จรลงมาที่ภพที่ 10 ของดวงชะตาพรรคเพื่อไทย [พุธ(๔)จรในกรกฎระหว่าง 22มิ.ย.-12 ก.ค.2555] โดยศักดิ์ฐานะเป็นมนตรีจร ทายได้ว่าไม่โดนยุบพรรคแน่นอน   ......... ขอให้พ้นระยะเวลาช่วงนี้ไปเท่านั้นเอง จนถึงเวลาที่ดาวเสาร์(๗)จรเดินหน้าเข้าราศีตุลในวันที่ 7 ก.ย.2555เป้นต้นไป ก็เป็นระยะของความรุ่งเรือง และสง่าราศีแห่งพรรคเพื่อไทยบนแผ่นดินไทยโดยแท้จริง พร้อมทั้งเกียรติยศชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วโลก    ...........
 
......ก็ไปมองดวงชะตานายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร   ซึ่งดวงชะตานี้ แม้ในระยะที่ดาวเสาร์(๗)พักรถอยหลังไปสู่ราศีกันย์ ก็ยังไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรเลย .... แม้ว่าจะถูกถอนระดับความมั่นคงออกไประดับหนึ่งก็ตาม    นั่นก็เพราะอำนาจราหู(๘)จรเป็นมหาอุจอยู่ในราศีพิจิก ในฐานะอัมพุชเกณฑ์ นั่นเพียงเหตุผลหนึ่ง   แต่เพราะ ดาวพฤหัสบดี(๕) จรมาสู่ราศีพฤษภตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2555 ......ในตำแหน่งที่ 11 แก่ลักคณายิ่งลักษณ์ ชินวัตร   เช่นนี้ ไม่มีอันตรายใดจะข่วนได้ตราบที่ดาวพฤหัสบดี(๕)จรมาสู่ตำแหน่งนี้ [พฤหัส(๕) อยู่ในพฤษภนี้ถึงวันที่ 29 พ.ค.2556] แถมในระยะวิกฤต ยังมีดาวศุกร์(๖)จรถอยหลัง พักรมาสมทบดาวพฤหัสบดี(๕) และอยู่ร่วมพฤหัสบดี(๕)จรต่อไปอีกระหว่าง 13 มิ.ย.-3 ส.ค. 2555     เพราะดาวพฤหัสบดี(๕)นี้   ในดวงเดิมเป็นดาวมหาอุจกุมลักคณา ณ ราศีกรกฎ เป็นสุดยอดของพลังความดีงาม และสุดยอดของเศรษฐกิจ ความอุดมสมบูรณ์   และสุดยอดของสติปัญญาเฉลียวฉลาด พร้อมความใคร่ครวญสุขุมรอบคอบ ครั้นมีศุกร(๖)+พฤหัสบดี(๕) กุมลักคณ์ ก็เพิ่มความงาม ละมุนละไม ความเยือกเย็น อารมณ์สุขุมรอบคอบ และฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรม เข้ามาอีก   ........... ฉะนั้น เมื่อดาวคู่นี้จรมาสู่ตำแหน่งที่ 11 แก่ลักคณา   นั่นเป็นหลักประกันได้เลยว่า คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะไม่ได้รับภัยอันตรายอะไรแม้เล็บข่วน........... และครั้นดาวเสาร์(๗)เดินหน้าเข้าสู่ราศีตุลอีกครั้งหนึ่ง    นั่นเป้นระยะรุ่งโรจน์ของดวงชะตานี้   พร้อม ๆ กันไปกับดวงชะตาพรรคเพื่อไทย   ..........
 
เวลาหลังวันที่ 7 ตุลาคม 2555 เป้นต้นไปนั่นแหละครับ ที่เป็นที่หวังว่า 91-98 ศพจะได้รับความเป็นธรรมอย่างสมบูรณ์   จะอยู่ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 20 ก.ย.2555 - 20 ก.ย.2556 ครับ   ประชาชนไม่น่าผิดหวังแน่นอน .........
 
 
ในโอกาสนี้ มีประเด็นสำคัญทางโหราศาสตร์ที่น่าสนใจมาก ๆ    และน่าบันทึกไว้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาวิจัยทางโหราศาสตร์ คือ ประเด็นวาระการสิ้นชีพของพล.อ.เปรม ตินสูลานนท์ พยากรณ์โดยหลักโหราศาสตร์ครับ   เราจะเสนอในอันดับถัดไป...
 
*ชลัมพุช โหรชนบท
 30 มิ.ย.2555
 
 
  • ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2012-06-30 16:46:17
 
 
 
 
 
 
 ความเห็นที่ 56 (3337983) 
 
 
พยากรณ์การสิ้นชีพ
ของ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
 
 
ดวงชะตา พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
 
 
ดวงชะตาพล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
ดาวพุธ(๔)อยู่ราศีกรกฎเป็นวินาสน์ ดาวเสาร์(๗)เป็นกาลกิณีกุมลักคณ์
 
 
บทนำสถานการณ์ที่น่าสังเกต
 
ดวงชะตา พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์ บอกถึงความมีสุขภาพดี และอายุยืนมาก แต่จะอายุยืนไปถึงกี่ปี ในเมื่อขณะนี้(เมื่อ 26 ส.ค. 2554)    พล.อ.เปรม มีอายุเต็ม 91 ปีแล้ว
 
แท้จริง ได้ปรากฏร่องรอยของปัญหาสุขภาพของพล.อ.เปรมมาตลอด ซึ่งเสี่ยงต่อการจะสิ้นชีพ แต่พล.อ.เปรม ก็ดูไม่สะดุ้งสะเทือน และ ณ เวลานี้ โหรได้พบร่องรอยของการเจ็บป่วยหรือปัญหาสุขภาพของพล.อ.เปรม มาแล้วตั้งแต่เดือน พ.ค. 2554 เป็นต้นมาจนถึงเวลานี้   และการเจ็บป่วยครั้งนี้ลักษณะเกิดจากอาหารเป็นพิษ ระบบลำไส้ กระเพาะอาหาร ตับ อวัยวะภายใน และระบบทางเพศ บอบช้ำอย่างหนักและมีช่วงเวลาของดาวเคราะห์ให้ผลร้ายนี้เนิ่นนานไปถึงวันที่ 10 ธ.ค.2555 จึงจะแปรเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่น 
 
แต่สิ่งที่น่าสนใจในประเด็นการป่วยไข้ของพล.อ.เปรม นั่นก็คือเมื่อถึงวันที่26 ส.ค. 2555 อันเป็นวันเกิดอายุครบ 92 ปีเต็มนั้นมีแนวโน้มของการเจ็บป่วยหนักจมหนักลงไปกว่าเก่าอีก จึงมีประเด็นคำถามว่า พล.อ.เปรม จะถึงวาระฆาฏแด่ชีวิตหรือไม่ ?
 
 
บทวิเคราะห์วาระสำคัญในชะตาชีวิตของพล.อ.เปรม
 
 
เมื่อได้ตรวจดวงชะตาพล.อ.เปรมดู ก็พบว่า การสิ้นชีพของพล.อ.เปรม อาจเกิดขึ้นได้ใน 3 วาระ ดังต่อไปนี้
 
วาระที่ 1
 
ในวันที่ 7 ก.ย.2555 ดาวเสาร์(๗)เดิมในดวงชะตาพล.อ.เปรม ซึ่งมีสถานะร้ายโดยเป็นกาลกิณีเดิม จะจรสู่ราศีตุล มีกำลังแรงจัดเป็นมหาอุจ จะอยู่ ณ ราศีตุลนี้เนิ่นนานถึง 2ปีครึ่ง ระหว่าง 7 ก.ย. 2555 ถึง 27 พ.ย.2557    ซึ่ง ณ ตำแหน่งนี้ เสาร์(๗)จรมหาอุจจะเปล่งกระแสร้ายไปถึงดาวอาทิตย์(๑)เดิม ตนุลักคณ์ และลักคณ์ ในราศ๊สิงห์ ในมุมโยคหลัง และ ถึงจันทร์(๒)เดิม+เกตุในราศีธนู มุมโยคหน้าแก่เสาร์(๗)จรกาลกิณีเดิม    เท่านี้ก็บอกถึงสถานการณ์ร้ายแด่ดวงชะตาพล.อ.เปรมเต็มที่แล้ว
 
และครั้น ดาวอาทิตย์(๑) ตนุลักคณ์จรเข้าสู่ราศีตุล และสถิต ณ ราศีตุลอยู่เป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 17 ต.ค. – 16 พ.ย.2555 และดับแสงสนิทในราศีตุลอยู่ระหว่างนี้   นั่นแหละคือวาระที่สำคัญที่ถึงที่สุดชีวิตของพล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
 
เหตุผลก็คือ โดยทฤษฎีโหราศาสตร์ ดาวอาทิตย์(๑) นี้เป็นดาวประจำชีพของพล.อ.เปรม ตินสูลานนท์ หรือตนุลั เมื่อจรมาถึงราศีตุล ก็ดับแสงลงโดยเป็นนิจ หมายถึงดับ 100 % และยังดับลงทับดาวเสาร์(๗)เดิมกาลกิณีมหาอุจ นี่หมายถึงพล.อ.เปรม จะเสียชีวิตลงใน 1 เดือนนี้ ระหว่าง 17 ต.ค. – 16 พ.ย. 2555
 
 
ฉะนั้น การเสียชีวิตของพล.อ.เปรม จึงย่อมคาดคะเนได้ว่าอยู่ระหว่างวันที่ 17 ต.ค. – 16 พ.ย.2555 อายุ 92 ปี และเนื่องจากดาวพฤหัสบดี(๕) จร ซึ่งเป็นดาวมรณะเดิมกุมลักคณ์ เป็นมนตรีจรระหว่างนั้น จรลงสู่ราศีพฤษภ เป็นตำแหน่งภพที่ 10 แก่ลักคณา ได้ปัสสวะเกณฑ์    นั่นหมายถึง การสิ้นชีวิตของพล.อ.เปรมในระหว่างนี้ จะได้รับการจัดการศพอย่างสมเกียรติ์พอสมควรแก่ตำแหน่ง
 
 
วาระที่ 2
 
หากพล.อ.เปรมผ่านวาระที่ 1 มา ก็มีวาระที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 ต.ค. - 17 พ.ย. 2557 อายุ 94 ปี    ซึ่งวาระนี้จะเป็นการเสียชีวิตลงอย่างไม่เป็นมงคลแก่ตนเอง ท่ามกลางเสียงโห่ของศัตรูของเขา เป็นเวลาที่ศัตรูของเขาเจริญรุ่งโรจน์อย่างเต็มที่ ซึ่งขณะนั้น เป็นเวลาที่แสดงถึงศัตรูของพล.อ.เปรม กำล้งเจริญรุ่งโรจน์เต็มที่
 
 
วาระที่ 3
 
แต่หาก พล.อ.เปรม ยังไม่ตายลงในวาระที่ 1-วาระที่ 2 ก็จะลากสังขารอยู่ต่อไปได้อีกถึง2 ปี จนถึงวาระที่ 3 ในระหว่างวันที่ 16 ม.ค. 2559 – 4 ส.ค. 2560 โดยจะตายลงอย่างอัปยศ เงียบเหงา
 
อย่างไรก็ตาม ถึงพล.อ.เปรม จะยังไม่ถึงฆาฏระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม ถึง 16 พฤศจิกายน 2555 ตามวาระที่ 1 ก็ตาม ก็จะเป็นการอยู่มีชีวิตต่อมาอย่างทุพพลภาพ ไร้สมรรถภาพทางกายและสติปัญญาที่จะคิดอ่านทำกิจการงานอะไรต่อไปอีก ฉะนั้น ความหมายของเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2555 จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งใหญ่ ต่อ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์ อย่างแน่นอน  
 
 
 บทสรุป
 
บทสรุป พล.อ.เปรม ได้ตกอยูในสถานะคนป่วยหนักมาตั้งแต่ 24 พ.ค. 2554 มาจนถึงเวลานี้   การพยากรณ์ถึงการเสียชีวิตของพล.อ.เปรม เป็นหัวข้อที่น่าศึกษาทางโหราศาสตร์อย่างยิ่ง และเราได้พบว่าการเสียชีวิตของพล.อ.เปรมมีความเป็นไปได้จริง มี 3 วาระ ดังนี้
 
วาระที่ 1 ระหว่าง 17 ก.ย. – 16 พ.ย.2555 อายุ 92 ปี การตายมีเกียรติดีสมแก่ตำแหน่ง
วาระที่ 2 ระหว่าง 18 ต.ค. - 17 พ.ย. 2557 อายุ 94 ปี จะเป็นการเสียชีวิตลงท่ามกลางเสียงโห่ของศัตรูของเขา เป็นเวลาที่ศัตรูของเขาเจริญรุ่งโรจน์อย่างเต็มที่
วาระที่ 3 ระหว่าง 17 ต.ค. – 16 พ.ย. 2559 อายุ 96 ปี เป็นเวลาที่อัปยศที่สุดครั้งหนึ่ง
 
ชลัมพุช โหรชนบท
30 มิ.ย.2555
 
  • ผู้แสดงความคิดเห็น ชลัมพุช โหรชนบท วันที่ตอบ 2012-06-30 19:56:07
 
 
 ความเห็นที่ 57 (3338000) 
หมายเหตุ   ดวงชะตาของพล.อ.เปรม ตินสูลานนท์ มีสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษอีกประการหนึ่งก็คือ   เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยไข้อันเป็นเหตุของการสิ้นชีพของพล.อ.เปรม    แท้จริงมี 2 ลักษณะ ๆ ที่ 1 ตามที่ได้พยากรณ์มาข้างต้น คือ ลักษณะเกิดจากอาหารเป็นพิษ ระบบลำไส้ กระเพาะอาหาร ตับ อวัยวะภายใน และระบบทางเพศ บอบช้ำอย่างหนัก
 
 
 
แต่มีลักษณะที่ 2 ที่เป็นจุดสนใจพิเศษของโหร นั่นก็คือ อาการประหลาดที่เกิดกับการป่วยเจ็บ หรือปัญหาสุขภาพของพล.อ.เปรม ซึ่งจะเป็นอาการคล้ายโรคทางจิตที่แพทย์ผู้รักษาประจำอาจจะสงสัยอยู่เหมือนกัน    แต่ในที่นี้ โหรตั้งสมมติฐานเอาไว้ก่อน ว่าเป็นอาการป่วยแบบคนผู้ที่ต้องคุณไสย ........... จะมีอาการเกี่ยวกับอวัยวะภายใน การเจ็บปวดท้อง การปัสสาวะ และมีการเพ้อเจ้อ ออกวาจาคำพูดประหลาด ๆ   พูดกับสิ่งใดคนใดแบบไม่เห็นตัว ไม่มีใครรู้ว่าพูดกับใคร หลงยิ้ม หลงหัวเราะ อาการขมวดคิ้วนิ่วหน้าด้วยความเจ็บปวดกะทันหัน ........   อันเป็นอาการที่ทางไสยศาสตร์เชื่อว่า ต้องคุณไสย 
 
 
 
ใน ทางโหราศาสตร์ โหรได้สังเกตุเห็นดาวพุธ(๔) เดิมสถิตภพวินาสน์แก่ลักคณา ซึ่งเป็นแดนลึกลับ เวทมนต์ คุณไสย ไสยศาสตร์อยู่แล้ว   และพุธ(๔)นี้ มีดาวเนปจูน(N) ซึ่งเป็นดาวลึกลับจากอวกาศไกลโพ้นกุมอยู่ ..... ณ   ภพที่ 12 ภพวินาสน์แก่ลักคณาชาตาพล.อ.เปรม   ฉะนั้น จึงเป็นจุดที่ล่อแหลมสำหรับ ไสยศาสตร์ มนต์ดำ ดังกล่าว
 
จากตำแหน่งที่ตั้งลักคณา ในราศีสิงห์   การที่ดาวพฤหัสบดี(๕) อันเป็นดาวมรณะ+ดาวเสาร์(๗)อันเป็นดาวอริ ร่วมกุมลันั้น ก็บ่งไปถึงไสยศาสตร์เหมือนกัน โดยจะบ่งถึงมันสมองที่วิปริต ผิดธรรมดา และ ความคิดที่ขัดกันเองบ่อย ๆ
 
 
 
ครั้นดาวราหู(๘)จรเข้าสู่ราศีพิจิก ในเดือนพฤษภาคม 2554 มีพลังเป็นมหาอุจ ก็กระทบไปถึงดาวพุธ(๔)เดิมในราศีกรกฎ   อันเป็นแดนไสยศาสตร์ดังกล่าว   อย่างรุนแรง   และครั้นถึง ส.ค.2555 ราหู(๘)มหาอุจดวงนี้ก็จะกลายสภาพเป็นกาลกิณีจร แผ่อำนาจกาลกิณีมหาอุจคือแรงสุด ๆของอำนาจกาลกิณี ฝ่ายชั่วไปถึงพุธ(๔)เดิมในภพวินาสน์ .............   นี่คือสมมติฐานของโหร ........   หมายถึง   ช่วงเวลาที่อาจจะถูกคุณไสยอย่างแรงได้ และวาระเช่นนี้แหละที่เปิดช่องให้นักไสยศาสตร์อาจจะใช้เวทมนต์คุณไสยทำร้ายเอาได้ อย่างง่ายดาย ...... ฉะนั้น การป่วยของพล.อ.เปรม ซึ่งเป็นประเด็นของการสิ้นชีพของพล.อ.เปรม 3 วาระ ดังพยากรณ์มาข้างต้น จึงน่ามีส่วนแห่งการถูกคุณไสยอยู่ด้วยก็เป็นได้    น่าที่จะทำการป้องกันตนจากไสยศาสตร์ไว้ด้วย ............   จึงบันทึกเอาไว้ในฐานะสมมติฐานที่น่าสนใจที่สุดเรื่องหนึ่ง ทางโหราศาสตร์   
 
*ช.โหรชนบท
 1 ก.ค.2555
 
 
  • ผู้แสดงความคิดเห็น ชลัมพุช โหรชนบท วันที่ตอบ 2012-07-01 09:47:24
 
วิเคราะห์ชะตาพล.อ.เปรม ต้องไสยศาสตร์ต่อ

ตอบ ธิเดช ทองอุ่ม ความเห็นที่ 10 โหรา 8 

ความเห็นที่ 10 (3340196) 
ผมได้อ่านคำพยากรณ์พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์ ในความเห็นที่ 56-57 โหราศาสตร 7 แล้ว รู้สึกตื่นเต้นประหลาดใจมากครับ ที่ว่าโหราศาสตร์มองละเอียดไปถึงเรื่องไสยศาสตร์ด้วย   ตามที่ท่านพยากรณ์เอาไว้ว่าพล.อ.เปรม จะต้องคุณไสย หรือ มีภาวะภูมิคุ้มกันอ่อนอาจถูกกระทำทางไสยศาสตร์ได้ง่ายดาย ให้ระวังด้วย  
 
ผมไม่ค่อยได้ยินเรื่องเช่นนี้ ......... กรุณาอธิบายเพิ่มเติมไปอีกสักหน่อยได้ไหมครับ   ให้พอเข้าใจว่าไสยศาสตร์คืออะไร มีจริงอยู่หรือ และคนระดับพล.อ.เปรม จะถูกคุณไสยได้ด้วยหรืออย่างไร ?  
 
หมอไสยศาสตร์ เวทวิทยาคม มนต์ดำเหล่านี้ยังพอเห็นได้ในสมัยนี้อยู่หรืออย่างไรครับ?
 
  • ผู้แสดงความคิดเห็น ธิเดช ทองอุ่ม วันที่ตอบ 2012-07-24 19:39:21

*ภาพพล.อ.เปรม ต้นปี 2555 คราวนรม.ยิ่งลักษณ์เชิญไปร่วมงาน ณ ทำเนียบรัฐบาล

ไสยศาสตร์ ก็มีเหตุผลของไสยศาสตร์ครับ   มันขึ้นอยู่กับเหตุผล (คำว่าเหตุผลนี่ภาษาไทยฟังยากครับ ความหมายเบลอที่สุดเลย  ไม่ใช่ภาษาวิทยาศาสตร์ ๆ ต้องแยกเป็น   เหตุ ส่วนหนึ่ง   และ  ผล ส่วนหนึ่ง  และความหมายก็ต่างกันโดยสิ้นเชิง เหตุ หมายถึงต้นเหตุ  ผล หมายถึงสิ่งที่เกิดจากต้นเหตุ  ไม่ใช่รวมกัน )   ผมอยากใช้คำว่า มันขึ้นอยู่กับต้นเหตุ  มีต้นเหตุจึงมีผลตามมา  ทีนี้ภาษาไทยใช้รวมไปหมดว่า  เหตุผล  ทำให้คนไทยเสียหายมานานเป็นร้อยปี นับแต่ใช้คำว่า เหตุผล มา  เพราะไม่ได้สร้างสำนึกของความเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้ประชาชนไทย    คนไทยจึงอ่อนวิชาวิทยาศาสตร์  

 

เมื่อเราพูดถึงวิทยาศาสตร์ เราก็ต้องพูด   ส่วนเหตุ  และส่วนผล     แต่ภาษาไทยไม่รัดกุมพอ   ไม่สามารถแยกเป็นส่วน ๆ ได้  ก็เลยพูดแบบเสียสติไปว่า  เหตุผล (ขออภัย ผมอยากให้ราชบัณฑิตยสถาน   หรือสถาบันภาษาไทยไหนก็ได้ แก้ไขคำ ๆ นี้หน่อย ให้แยกส่วนที่เป็นเหตุ ฝรั่งกำลังมีคำว่า cause นี้ และตั้งชื่อ หรือให้คำที่ตรงความหมายนี้   และอีกคำคือ  effect  แปลว่าผล   แต่คำว่าผลเฉย ๆ นี้คนไทยก็ไม่ยอมใช้ เพราะคำนี้มักปลีกไปจากคำว่าเหตุเป็นอิสระไม่ได้   .........   ก็เป็นเรื่องใหญ่ทางภาษาศาสตร์ไทยครับ ผมให้เร่งดำเนินการ เร็วเท่าไรยิ่งดี จะช่วยให้เกิดแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ขึ้นได้ในประชาชน ๆ จะได้มีหัวคิดแบบวิทยาศาสตร์กันหน่อย  

 

ทีนี้ไสยศาสตร์นี่ คนไทย หรือแม้กระทั่งปัญญาชน ทางศาสนาก็ตาม ทางโลกก็ตาม มักตีความไปว่าเป็นเรื่องงมงาย ไร้เหตุผล (เอาอีกแล้ว)   นั่นคือคนไม่เข้าใจ.........   ไม่งั้นจะมีคำว่าศาสตร์ตามท้ายคำว่าไสย เป็นไสยศาสตร์ได้อย่างไร   ซึ่งตามหลักภาษาไทย  คำว่าไสยศาสตร์นี้  แสดงถึงการยอมรับว่าไสยศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ที่มีเหตุผล(เอาอีกแล้ว)แขนงหนึ่งอยู่แล้ว   ผิดกับฝรั่ง  เขาเรียกพวกนี้ว่า  black magic  ไม่มีคำว่า science เลย  ก็แปลกกับนิสัยคนไทย เมื่อตัวภาษาบอกถึงวิทยาศาสตร์ แต่กลับไม่ยอมรับ หาว่าเป็นเรื่องงมงายไร้เหตุผลไปได้ 

 

ที่จริง ไสยศาสตร์ ไม่ใช่เรื่องงมงาย  ไม่ใช่ไร้เหตุผล   แต่มีเหตุผล  แต่ที่เขาไม่เปิดเผยก็เพราะวิชานี้ใช้ในการทำร้ายคน ใช้อย่างเดียวคือทำลาย ล้างผลาญ ให้ร้าย ให้โทษทุกข์ภัยพิบัติต่าง ๆ ฝ่ายเดียว เป็นวิชาของปีศาจ   ไม่ปรากฎว่าไสยศาสตร์ใช้ในทางบวก  มีบ้างก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่สะอาดชอบธรรมอยู่ดี เช่นเรื่องทำเสน่ห์ให้คนรัก หลง  เป็นต้น   มีสูตร มีทฤษฎี เหมือนวิทยาศาสตร์ทุกอย่าง  และนั่นแหละมันจึงใช้ได้กับมนุษย์ทุกผู้ คนทุกคน ตั้งแต่คนธรรมดาถึงเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ หรือนักบวช และเขาจึงเปิดเผยไม่ได้ กลัวคนอื่นโดยเฉพาะศัตรูจะรู้(ก็เหมือนสูตรสำคัญ ๆ ทางวิทยาศาสตร์นั่นแหละ เช่นสูตรปรมาณู เป็นต้น ก็หวงแหนกันเป็นความลับชั้นที่สูงมาก)  ทุกวันนี้ไสยศาสตร์ก็มี  เป็นโลกของพวกเขา กว้างใหญ่ไพศาลมาก    เพียงแต่ด้อยคุณภาพลงไปมาก    เหมือน ๆ กับฝ่ายศาสนาที่ด้อยอริยบุคคลลงไปเรื่อย ๆ เช่นกัน  ต้นเหตุก็เพราะวิทยาศาสตร์เจริญเติบโต แผ่อำนาจชนะใจประชาชนมากขึ้นและคนตั้งใจประพฤติไสยวิถีมีน้อยลง  .........

 

ในดวงชะตาพลเอกเปรม ตินสูลานนท์ นั้นบอกอะไรหลายอย่าง  ที่น่าสังเกตก็คือบอกว่า ท่านเองก็เป็นนักโหราศาสตร์ด้วยเช่นกัน    เพียงแต่ท่านอาจจะอ่านไม่ออก  ว่าอะไรที่ให้ความหมายเช่นนี้   เช่นเดียวกับที่บอกถึงเรื่องไสยศาสตร์ เช่นกัน   .....................

 

ที่เราให้การพยากรณ์ออกไป  แท้จริงก็เป็นเพียงสมมติฐานอยู่ส่วนหนึ่ง   โดยมองจากแหล่งพลัง สติปัญญาของพลเอกเปรม ที่ราศีสิงห์ เป็นหลัก   ซึ่งมี   ลักคณา+อาทิตย์(๑)+พฤหัสบดี(๕)+ศุกร(๖)+เสาร์(๗)   อยู่รวมกัน ณ ราศีสิงห์นี้ โดยมีพุธ(๔)อยู่ภพที่ 12 จากลักคณา  ราหู(๘)โยคหน้า    อังคาร(๓) ร่วมธาตุพุธ(๔)  นี่บอกถึง ไสยศาสตร์  และโหราศาสตร์       ครั้นเมื่อราหู(๘)จรในราศีพิจิกกลายทักษาเป็นกาลกิณีมหาอุจ  ทับอังคาร(๓)เดิมเกษตรคู่ธาตุ พุ่งพลังร้ายอันสูงสุดด้วยแรงมหาอุจ+เกษตร ของคู่ธาตุไปยังราศีพฤษภ ซึ่งขณะนั้นมีพฤหัสบดีจร(๕)ให้การปกป้องขีวิตแก่ชะตานี้ ทำการสลายพลังพฤหัสบดี(๕)จรลงได้ เพราะพฤหัสบดี(๕)อ่อนไม่มีตำแหน่งใดที่ราศีพฤษภ ที่พอจะให้คุณภาพองค์เกณฑ์(คือพลังที่ปกป้องคุ้มครอง)ของพฤหัสบดีออกฤทธิ์ได้  ...........  เป็นผลให้ชะตานี้อ่อนลง   ตรงนี้เริ่มมาตั้งแต่ 26 ส.ค.2555 วันอายุครบรอบย่างเข้า 93 ปีแล้ว   และครั้นวันที่ 7 ก.ย.2555 ดาวเสาร์(๗)กาลกิณีเดิมของชะตานี้ก็จรเข้าจุดสูงสุดของพลังดาวใหญ่อย่างดาวเสาร์ในราศีตุล นั่นคือทรงพลังมหาอุจ ทับลงบนราหู(๘) ซึ่งเป็นดาวอายุเดิมของพล.อ.เปรม ..... นี่ไม่ใช่เรื่องดี   เป็นเรื่องร้าย ที่มีความหมายด้านสุขภาพโดยตรง  ..........   แล้วอะไรจะเกิดขึ้น...........และอนาคตที่เลวร้ายยิ่งไปกว่านี้อีกก็จะตามมาในเดือนธันวาคม 2555  ....อะไรที่ร้ายแรง ๆ ก็ยังรออยู่.............   ในทางการพยากรณ์ก็มองจากจุดที่ว่ามาแล้วนี้แหละ  ...........   แสดงให้เห็นว่าเหยื่ออ่อนลงแล้ว  พวกนักไสยศาสตร์ก็ได้โอกาสของเขา ..........  แม้พิธีกรรมธรรมดา ๆ   เช่นตั้งไฟคั่วทราย+พริกแห้ง+หอม+กระเทียม  แช่งชักหักกระดูกไปก็ยังอาจจะเป็นผลร้ายต่อพล.อ.เปรมได้เลย   ถ้าเป็นมวลชนขนาดใหญ่ แม้พิธีกรรมง่าย ๆ แค่นี้ก็ยิ่งจะแรง เราจึงเตือนว่าให้ระวังไสยศาสตร์ไว้ด้วย เพราะในราศีสิงห์นั้นมีดาวเสาร์(๗)อริและดาวพฤหัสบดี(๕)มรณะอยู่ร่วมเรือนด้วย เมื่อชะตาอ่อนลงดาวร้ายที่ซุ่มซ่อนอยู่ก็ออกฤทธิ์ ......... บางทีพล.อ.เปรม ถึงรู้โหราศาสตร์ บ้าง  ก็อาจจะวิเคราะห์ตรงนี้ไม่ออกก็ได้ .......... คงกระหยิ่มอยู่กับการจรของพฤหัสบดี(๕)ที่ราศีพฤษภอยู่  ซึ่งนั่นเป็นการเข้าใจผิด........ต้องประเมินกำลังราหู(๘)มหาอุจซึ่งเป็นกาลกิณีจรแล้วเสริมด้วยอังคาร(๓)คู่ธาตุมีศักดิ์เป็นเกษตรเข้าไปอีกเป็นสองพลังอันยิ่งใหญ่  มหาอุจ+เกษตรคู่ธาตุ  ที่ไหนพฤหัสบดี(๕)ธรรมดาซึ่งไม่มีตำแหน่ง จะทานได้ 

จึงเป็นระยะคับขันอย่างยิ่งของชะตาพล.อ.เปรม ตินสูลานนท์  ตามที่พยากรณ์ไว้แล้ว

*ช.โหรชนบท
  6 ก.ย.2555/23.35 น.  

 
สารบาญโหราศาสตร์

ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทย และดวงชะตาพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในอนาคตจากปี 2559 นี้(2)
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงและรัฐประหาร จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554จะได้เป็ฯนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
คำพยากรณ์,ทักษิณจะถูกลอบสังหาร, อภิสิทธิ์, เปรม ตินสูลานนท์จะพบจุดจบ 15 มี.ค.2553
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (3) คำพยากรณ์ พล.อ.ชวลิต-วีระ-จตุพร-ณัฐวุฒิ-เนวิน-ชัย-สุเทพ-พล.อ.พัลลภ -สมเด็จฮุนเซน-
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชาตานักการเมืองที่น่าสังเกตในรอบปี พุทธศักราช 2552
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (138503)

ขอบคุณมากในคำพยากรณ์และวิทยาทาน  คงต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร ตอนนี้อ.ธิดาและคณะก็กำลังดำเนินการเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศอยู่ คิดว่า 98 ศพคงจะได้รับความเป็นธรรมเพราะอายุความเหลืออีกหลายปี อีกอย่างพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนไว้ว่า กัมมุนา วัตตี โลโก 

ผู้แสดงความคิดเห็น หิ่งห้อย วันที่ตอบ 2012-07-02 21:06:22


ความคิดเห็นที่ 2 (138557)

ในวันที่ 22 มิ.ย.2555 ซึ่งหมายถึงสถานการณ์แตกหักนั้น ดาวศุกร(๖) ซึ่งเป็นดาวตนุลักคณ์ของชะตาพรรคเพื่อไทย ได้จรเข้าสู่ราศีพฤษภเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. 2555 ซึ่งหมายถึงความปลอดภัยของพรรคเพื่อไทย ..........ประกอบกับขณะนั้นดาวพุธ (๔) จรลงมาที่ภพที่ 10 ของดวงชะตาพรรคเพื่อไทย [พุธ(๔)จรในกรกฎระหว่าง 22มิ.ย.-12 ก.ค.2555] โดยศักดิ์ฐานะเป็นมนตรีจร ทายได้ว่าไม่โดนยุบพรรคแน่นอน   ......... 

 

วันนี้ 13 ก.ค.2555  ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 8:0 ยกคำร้อง  ทำให้พรรคเพื่อไทยพ้นจากการถูกยุบพรรค...............ดังคำพยากรณ์..........  แม่นมาก !!!!  

ผู้แสดงความคิดเห็น นศ.โหราศาตร์ วันที่ตอบ 2012-07-13 19:03:22


ความคิดเห็นที่ 3 (139733)

 พวกล้มเจ้า ทุเรศ

ขอให้ไม่มีแผ่นดินอยู่ หรรือไปอยู่เขมร

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น รักชาติ (kornkanok500-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-07-23 14:34:53


ความคิดเห็นที่ 4 (139806)

 อ่านดูไม่เห็นมีอะไรตามที่คุณรักชาติกล่าวหาเลย โหรเขาพูดถึงดวงพลเอกเปรม ท่านเป็นสามัญชนนะไม่ใช่เจ้าหรือเชื้อพระวงศ์ที่ไหน คุณน่ะแหละเพ้อเจ้อไปใหญ่

ผู้แสดงความคิดเห็น หิ่งห้อย วันที่ตอบ 2013-09-07 23:10:25


ความคิดเห็นที่ 5 (139807)

 ตอนนี้ได้ยินว่าป่วยเข้าโรงพยาบาล  ยังไงๆก็ขอให้ท่านได้เห็นสัจธรรมว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยง มีเกิดมีดับเป็นธรรมดา จะได้คลายจากความยึดมั่นถือมั่น โดยเฉพาะเวลาที่คนเราเจ็บป่วยเขาไม่ต้องการลาภยศใดๆหรอก สิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือให้หายจากความเจ็บป่วย เพราะมันเป็นสภาวะที่ทุกข์ทรมาน 

ผู้แสดงความคิดเห็น หิ่งห้อย วันที่ตอบ 2013-09-07 23:17:32


ความคิดเห็นที่ 6 (153339)

 เดาเพ ทายไม่ถูกเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น แดง (kk_kt-at-thaimail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-08-26 23:06:23[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.