dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletThe Truth Of Red Thailand 12-14 April 2009
bulletFrom red shirt survivor person
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
โหราศาสตร์ [updateใหม่สุด]
dot
bullet สารบาญโหราศาสตร์ คำพยากรณ์ นักการเมือง และคนสำคัญของแผ่นดิน
bulletดวงชะตาประเทศไทย พยากรณ์ว่าประชาชนจะอดอยากยากจนและเผชิญภับพิบัติ 4 ประการ
bulletให้คำพยากรณ์นักธุรกิจชาวอังกฤษ
bulletอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ คลิก!
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


ดวงชะตาคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรธน.2550

ดวงชะตาคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550

 

 

 

ดวงที่ 1 นายชัช ชลวร 

 

ดวงที่ 1 นายชัช ชลวร
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เกิด 7 ก.ย.2491

 

ดวงที่ 2 นายจรัญ ภักดีธนากุล

ดวงที่ 2 นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  เกิด 28 ก.พ. 2493

 

ดวงที่ 3 นายจรูญ อินทราช 

ดวงที่ 3 นายจรูญ อินทราช 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  เกิด 29 พ.ค. 2487 

 

ดวงที่ 4 นายเฉลิมพล เอกอุรุ 

ดวงที่ 4 นายเฉลิมพล เอกอุรุ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  เกิด 19 ส.ค. 2488 

 

ดวงที่ 5 นายนุรักษ์ มาประณีต 

ดวงที่ 5 นายนุรักษ์ มาประณีต 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  เกิด 24 เม.ย. 2492 

 

ดวงที่ 6 นายบุญส่ง กุลบุปผา 

ดวงที่ 6 นายบุญส่ง กุลบุปผา 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  เกิด 27 ก.พ. 2493

 

ดวงที่ 7 นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ 

ดวงที่ 7 นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  เกิด 5 ส.ค. 2490 

 

ดวงที่ 8 นายสุพจน์ ไข่มุกด์ 

ดวงที่ 8 นายสุพจน์ ไข่มุกด์ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  เกิด 1 ก.ย. 2488 

 

ดวงที่ 9 นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี 

ดวงที่ 9 นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  เกิด 4 พ.ค. 2491

 

 

 

การวิเคราะห์และสมมติฐาน

แยกลักษณะดวงชะตาท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกเป็นกลุ่ม 2 กลุ่มดังนี้

 

กลุ่มที่ 1  

ดวงที่ 10 นายชัช ชลวร

 

ดวงที่ 10 นายชัช ชลวร
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เกิด 7 ก.ย.2491

ชัช ชลวร(1) 
ข้อพิจารณา   ลักษณะระบบดาวในดวงชะตา ถือว่ายอดเยี่ยม ดีมาก  บ่งถึงภาวะผู้นำ สติปัญญาสูง ที่รู้เท่าทันสถานการณ์ และคนทั้งหลาย โดยเฉพาะมีภาวะผู้นำหมู่ค่อนข้างดี มีการปกครองในหมู่ผู้พิพากษาที่ดี ดวงชะตาของ ชัช ชลวร นับว่าเป็นดวงชะตาที่บอกไปถึงความหมายที่สูงส่ง ที่สมบูรณ์ในด้านคุณภาพ  ในด้านสติปัญญาและความรู้ทางกฎหมาย ถือว่าสมบูรณ์มาก  ในด้านความมีจิตใจรักความเป็นธรรม เข้าใจคนอื่น มีความเห็นอกเห็นใจ อันเป็นสมบัติของตุลาการ หรือผู้พิทักษ์ความยุติธรรม ก็ดี ไม่มีข้อบกพร่อง  ถือว่าดวงชะตานี้เหมาะสม สมบูรณ์ในภาระหน้าที่ทางการพิพากษาโดยแท้จริง 

พลังอยู่ที่ดาวอาทิตย์(๑)ที่เป็นเกษตร ธาตุไฟ แล้วมีคู่ธาตุไฟคือเสาร์(๗)เกาะกุมอยู่ในราศีธาตุไฟ มีราหู(๘)ที่ราศีเมษ  เป็นคู่อสีติธาตุอย่างแท้จริง ดาวพุธ(๔)เป็นมหาอุจบริสุทธิ์ + ดาวศุกร์(๖) ราชาโชค  แสดงถึงสติปัญญาสูง รู้ธรรม  และทั้งแสดงถึงจิตใจที่กรุณา และมีความเป็นธรรมสูงของชะตานี้  .....

ข้อสังเกตเป็นพิเศษ  ก็คือ จันทร์(๒) ที่เป็นกาลกิณี อยู่ที่ราศีตุล  เป็น 3 แก่ดาวเสาร์(๗) ในราศีสิงห์  นี่จะเป็นจุดอ่อนของดวงชะตา ในระยะเวลาปัจจุบัน และข้างหน้า  โดยเฉพาะเมื่อเข้า 10 ธ.ค.2555 ไปแล้ว ถึง ธ.ค.2557.........   ซึ่งจุดอ่อนเช่นเดียวกันนี้ และทั้งเวลาเดียวกันนี้  ได้ปรากฎเช่นเดียวกันกับตุลาการทุก ๆ ท่านทั้ง 9 คน   นั่นคือเมื่อเข้า 10 ธ.ค.2555 ไปแล้ว ตุลาการทั้ง 9 ท่านนี้ จะประสบเคราะห์กรรมไปตาม ๆ กัน ในแบบเดียวกัน  ไปจนถึง ธ.ค.2557

 

 ดวงที่ 11 นายเฉลิมพล เอกอุรุ 
 

ดวงที่ 11 นายเฉลิมพล เอกอุรุ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  เกิด 19 ส.ค. 2488 

เฉลิมพล เอกอุรุ(4)
ข้อพิจารณา    ในด้านภาวะการนำ  การริเริ่ม ดี มีอำนาจ  สติปัญญา  มีความสำเร็จในชีวิตค่อนข้างสูง  และหลายหลากทางการทำมาหาได้   และยังมีความยุติธรรม ผู้เข้าใจเห็นอกเห็นใจคนอื่นดีมาก  อย่างไรก็ตาม ดวงชะตานี้ ค่อนข้างบอกถึงการศึกษานอกแบบ นอกกรอบ ที่ดี  มีลักษณะปฏิรูปอยู่สูง  กระนั้นก็มีร่องรอยที่แสดงถึงความผันผวน หักมุมชีวิตได้อย่างง่าย ๆ อยู่ เนื่องเพราะจันทร์(๒) สถิตที่ราศีธนู และเนื่องจากเป็นเกทรุมโยค เมื่อถึงเวลานี้  กับช่วงเวลาข้างหน้าคือ 10 ธ.ค.2555 เป็นต้นไปตลอด 2 ปีเศษ ๆ   จะถูกกระทบแรงมากและอาจจะมีการหักเหของชะตากรรมชีวิตไปอีกรูปแบบหนึ่งแบบฉับพลันได้  

 

 ดวงที่ 12 นายสุพจน์ ไข่มุกด์ 

 

 ดวงที่ 12 นายสุพจน์ ไข่มุกด์ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  เกิด 1 ก.ย. 2488 

สุพจน์ ไข่มุกด์(8)
ข้อพิจารณา   เนื่องจากวันที่เกิดสุพจน์ ไข่มุกด์(1 ก.ย.2488)ใกล้เคียงมากกับ เฉลิมพล เอกอุรุ(19 ส.ค.2488) ห่างกันแค่ 12 วัน  ระบบดาวในจักรราศีจึงใกล้เคียงกันแทบว่าเป็นอันเดียวกันเลย มีดาว 3 ดวงเท่านั้นที่โยกย้ายราศีไป คือศุกร(๖)เคลื่อนไปสู่ราศีกรกฎ, จันทร์(๒) และอังคาร(๓)  เคลื่อนไปสู่ราศีมิถุน  และทำให้ ณ ราศีมิถุน มีดาวรวมอยู่ถึง 5 ดวง คือ จันทร์(๒),อังคาร(๓),เสาร์(๗),ราหู(๘) และเกต(๙)  ซึ่งตรงนี้ให้ความหมายถึงความชำนาญงาน หรือมีการประกอบการ  งานอาชีพ ฯลฯ หลายอย่าง  มีรายได้หลายทาง      อย่างไรก็ตามชะตานี้ ได้บอกถึงการเสียโอกาสไปค่อนข้างมาก ในการก้าวหน้าของอาชีพตุลาการ  เนื่องมาจากการกลั่นแกล้งในวงราชการเดียวกัน

และเนื่องจากจันทร์(๒) อยู่เมถุน  ร่วมกับดาวร้ายหลายดวง รวมทั้งเสาร์(๗)  ฉะนั้น เมื่อเสาร์(๗)+ราหู(๘)จรมาสู่ราศีตุลใน 10 ธ.ค. 2555  จึงย่อมได้รับการกระทบอย่างแรง

ดวงที่ 13 นายนุรักษ์ มาประณีต 

 

ดวงที่ 13 นายนุรักษ์ มาประณีต 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  เกิด 24 เม.ย. 2492 

นุรักษ์ มาประณีต(5)
ดวงมีอำนาจ  มีการนำดี มีสติปัญญา ความรู้สูง แต่มักจะไม่รอบคอบ บกพร่องในการตัดสินความเพราะความเลินเล่อ  ไม่มีน้ำจิตน้ำใจอดทนรับฟังเหตุผลอย่างเพียงพอ   ดวงนี้บอกถึงความทะเยอทะยานสูง  รวบรวมพรรคพวกเพื่อก่อการให้ได้มาในเรื่องที่ตัวทะเยอทะยานอยู่    กระนั้นก็บอกถึงอุปสรรคและศัตรูคู่แข่งที่แรง แตกหัก  ที่เจ้าชะตาจะต้องพบ ต้องผ่านไปตลอดเวลา   

ในระยะปัจจุบันนี้ ชะตานี้ก็จะโดนกระทบในแบบเดียวกับที่คนอื่นโดน  นั่นก็เป็นเพราะจันทร์(๒)ชาตา ตั้งอยู่ตรงจุดธาตุลมด้วยกัน หรือตรงจุดที่ถูกกระแสแรงของดาวเสาร์(๗)+ราหู(๘)    เมื่อเคลื่อนมาสู่ราศีตุล ในเดือนธันวาคม 2555  เวลาเดียวกัน  

ดวงที่ 14 นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี 

 

 ดวงที่ 14 นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  เกิด 4 พ.ค. 2491

อุดมศักดิ์ นิติมนตรี(9)
ดาวอาทิตย์(๑)มหาอุจที่ราศีเมษแสดงถึงสติปัญญาและทิฏฐิ พร้อมทั้งความใฝ่ทะเยอทะยาน  การที่มุ่งหมายใฝ่คว้าสิ่งที่สูงขึ้นไป จะค่อนข้างหลงอำนาจสักหน่อย  กระนั้นก็มีสติปัญญาและภูมิธรรมสูงส่ง ที่บ่งบอกความเป็นธรรมสมตำแหน่งอยู่ตุลาการชั้นสูง 

มีจันทร์(๒) อยู่ในตำแหน่งธาตุลม และเป็นจุดรับกระแสดาวเสาร(๗)+ราหู(๘) เช่นเดียวกับดวงชะตาอื่น ๆ   นั่นคือจะได้รับเคราะห์กรรมร่วมกันทั้งหมู่ในเดือน ธ.ค.2555-ธ.ค.2557

 

ดวงที่ 15 นายจรูญ อินทราช 

ดวงที่ 15 นายจรูญ อินทราช 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  เกิด 29 พ.ค. 2487 

จรูญ อินทราช(3)
ดวงชะตาบ่งถึงฐานะส่วนตนที่สูงส่ง มีสติปัญญาพร้อมวิสัยทรรศน์ภายในที่บริสุทธิ์ และมีการทำภาระหน้าที่อันเป้ฯอาชีพของตนอย่างบริสุทธิ์  แต่มักจะต้องไปเกลือกกลั้วกับหมู่พวกที่ไม่ดี หรือต้องไปรับใช้หมู่พวกที่ไม่ดีเหล่านั้น อย่างขัดขืนไม่ได้  มักมีปัญหาทางสุขภาพและอายุไม่ค่อยยืนนาน 

เมื่อดาวเสาร์(๗) จรสู่ราศีตุลโดยเป็นกาลกิณีจร ระหว่าง 7 ธ.ค.2554 - 5 เม.ย.2555 จะเริ่มมีปัญหา เช่นเดียวกับตุลาการท่านอื่นทั้ง 9 คน  และ อีกรอบหนึ่งเสาร์(๗)+ราหู(๘) ในราศีตุล ระหว่าง ธ.ค.2555 - ธ.ค. 2557 ก็จะบอกถึงการเปลี่ยนแปลง การจร โยกย้ายไปจากที่เดิม  เช่นเดียวกันกับตุลาการท่านอื่นอีก 9 คน  

 

 

 

กลุ่มที่ 2  

ดวงที่ 16 นายบุญส่ง กุลบุปผา 

ดวงที่ 16 นายบุญส่ง กุลบุปผา 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  เกิด 27 ก.พ. 2493

บุญส่ง กุลบุปผา(6)
ดวงชะตามีจุดอ่อนมากหลายจุด  มีคู่แข่งขันและศัตรู  มีปัญหาทางการเงินและเศษฐกิจมาก  มีปัญหาสุขภาพด้วย  วิถีชีวิตอาจจะเปลี่ยนทางได้ตลอดเวลา   และครั้นดาวเสาร์(๗) จรร่วมราหู(๘)จรสู่ราศีตุล  ก็จะบอกถึงการกระทบเช่นเดียวกับตุลาการอื่นทั้ง 9 

 

 

 ดวงที่ 17 นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ 

ดวงที่ 17 นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  เกิด 5 ส.ค. 2490 

วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์(7)
สติปัญญาดีลึกซึ้งมีทักษะในหลักนิติศาสตร์ดีเป็นพิเศษ กระนั้นก็มักจะได้รับคำครหาอยู่เสมอ ๆ  มักจะมี 2 บุคคลิกภาพ บุคลิกภาพขัดกันเอง  และบ่งถึงวิถีทางชีวิตที่หักเห หักมุมได้ง่าย ๆ   จนเห็นว่าเอาแต่ใจตัวเอง   
ดาวจันทร์(๒)เป็นกาลกิณี  เป็นอีกชะตาหนึ่งที่จะได้รับการกระทบภายหลังที่ดาวเสาร์(๗)จรเข้าสู่ราศีตุล  

 

 

 ดวงที่ 18 นายจรัญ ภักดีธนากุล

ดวงที่ 18 นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  เกิด 28 ก.พ. 2493 

 จรัญ ภักดีธนากุล(2)
เป็นอีกดวงหนึ่งที่บอกถึงวิถีชีวิตที่อาจจะหักเหเปลี่ยนมุม เปลี่ยนทิศได้ง่าย   และน่าจะเป็นช่วงเดือนธ.ค.2555 นั่นเอง  

 

 

ข้อพิจารณาโดยรวม

1.      โดยระบบดาว  เราได้ค้นพบว่า ดวงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 ท่านนี้  ได้บอกถึงคุณภาพ ดวงชะตาแต่ละท่านเห็นได้ว่ามีคุณภาพค่อนข้างสูง   สมควรแก่งานระดับสูงสุดของประเทศ แทบทั้งหมดก็ว่าได้  ดวงในกลุ่มแรก แสดงถึงอิทธิพลที่ดีจากดาวอาทิตย์ทั้ง 6 ดวงชะตา  โดยหลักการโหราศาสตร์ เห็นได้ว่า  เป็นดวงชะตาที่สูงส่ง  มีสติปัญญาสูง  และทั้งบอกถึงความยุติธรรมในจิตใจในระดับที่สูงส่งทีเดียว  ส่วนดวงชะตาในกลุ่มที่ 2 บอกถึงการถูกอิทธิพลภายนอก  เช่นการคบเพื่อน และเหตุผลอื่น ทำให้ถูกครอบงำได้

-   ดาวอาทิตย์(๑)ในดวงชะตา ที่เข็มแข็ง  ปรากฎในกลุ่มที่ 1   ที่แต่ละคนมีดาวอาทิตย์(๑)  เข้มแข็งแล้วยังมีสภาพสัมพันธ์ที่ดีเป็นพิเศษกับดาวอื่น  เช่น  นายชัช ชลวร มีดาวอาทิตย์เป็นเกษตร ถูกขนาบระหว่างดาวพุธ(๔) มหาอุจ ที่บริสุทธิ์มาก กับดาวศุกร์(๖) ราชาโชค แสดงถึงจิตใจที่กว้างขวางละเอียดอ่อน มีความเข้าใจมนุษย์ดี  และเป็นชาตาผู้นำได้ดี

2.     มีข้อสังเกตว่าดวงชะตาทั้งหมดนี้ มีความสอดคล้องซึ่งกันและกันดีมาก  แต่มีประเด็นสำคัญก็คือ มีดาวจันทร์(๒) ตั้งอยู่ในราศีธาตุลมถึง 6 ท่าน และยังมีอีกถึง 3 ท่านที่อยู่ในกระแสของดาวเสาร์(๗)+ราหู(๘)จร ฉะนั้น เมื่อดาวเสาร์(๗)จรเข้าสู่ราศีตุลในวันที่  7 ธ.ค.2554 มาแล้ว ไปจนถึง 5 เม.ย.2555  ปรากฎว่าได้กระทบดวงชะตาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพร้อมกันหมด    และครั้นเดือนธันวาคม 2555 เป็นต้นไป จะมีดาวราหู(๘)จรมาสมทบดาวเสาร์(๗)ที่ราศีตุล เพิ่มพลังไปอีกมหาศาล  ยิ่งเพิ่มแรงกระทบมากขึ้น   นั่นบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชะตาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในเดือนธันวาคม 2555 ทั้งหมดทั้ง 9 คน อย่างน่าติดตามศึกษาอย่างยิ่ง

 

*-ชลัมพุช โหรชนบท
  16 ก.พ.2555/14.30 น.

 
สารบาญโหราศาสตร์

ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
คำถามเกณฑ์ดวงชะตาถูกลอบสังหาร พล.อ.ประยุทฅธ์ จันทร์โอชา ทักษิณ ชินวัตร
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ราชวงศ์จักรี ฤกษ์ที่เหมาะควรตามหลักโหราศาสตร์
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทย และดวงชะตาพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในอนาคตจากปี 2559 นี้(2)
ดวงชะตานายชวน ืหลีกภัย พบสิ่งที่น่าทึ่งทางโหราศาสตร์ มีดาวฆาฏจรรุกเข้าแล้ว
ดวงชะตานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2558 ไป
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
ประเด็นฤกษ์ล้มรัฐบาลวันที่ 8 ต.ค.2556 -โหรอาหรับทำนายทักษิณพบจุดจบ
ชีวิตของคนเราต้องเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?(นศภ.วราภรณ์ บุราณ)
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
ว่าดวงอภิสิทธิ์จะฟื้นจะกลับมาได้ดีอีกครั้งหลังวัย50ปี
คาใจดวงชะตายิ่งลักษณ์เป็นห่วงมีผู้ทายให้ร้ายว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่ในประเทศไทย
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร VS พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ - หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม
ชะตาหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ทำไมจตุพรไม่ติดโผรมต.? ยิ่งลักษณ์มีสมัยที่2หรือไม่?วิเคราะห์หมอดูวิกลจริต
ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา อมาตย์อีกคนหนึ่ง ดวงเป็นอย่างไรบ้าง?
ยืนยันไฟไหม้หรือวินาศภัยครั้งใหญ่ในกทม. 16 ธ.ค.2555หรือไม่?
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาพล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กห.
ดวงชะตาเจ๊กลิ้ม ในอนาคตอันใกล้นี้
ปีนี้น้ำจะท่วมเยอะกว่าปี2554-จะเกิดสงครามกลางเมืองเดือน11 จริงหรือ?
ดวงชะตาจตุพรพรหมพันธ์ สถานการณ์เดือนก.ค.2555จะติดคุกอีกหรือเปล่า?
พรรคเพื่อไทยจะรอด 91ศพจะได้รับความเป้นธรรมแน่นอน - วาระการสิ้นชีพของพล.อ.เปรม ระวังถูกคุกคามด้วยไสยศาสตร์
ทักษิณจะได้กลับบ้านหรือไม่? เมื่อไร?
โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงและรัฐประหาร จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
ดวงชะตาสมยศ พฤกษาเกษมสุข สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ สุพจน์ ทรัพย์ล้อม
ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
สถานการณ์สินามิน้ำจืด2554จะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด?
มองระดับต่อไปของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยิ่งลักษณ์
คำตอบประเด็นสินามิอีกครั้ง
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554
คำพยากรณ์การเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554 เพื่อไทยชนะประชาธิปัตย์
กระทู้ถามเรื่อง3นายกราศีกันย์ อภิสิทธิ์ บรรหาร และทักษิณ
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
ภาคการพยากรณ์ดวงชะตาประเทศไทย พ.ศ.2554 จะเกิดเหตุร้ายแรง11ประการรวมสินามิอีกครั้ง
คำพยากรณ์,ทักษิณจะถูกลอบสังหาร, อภิสิทธิ์, เปรม ตินสูลานนท์จะพบจุดจบ 15 มี.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมือง นักการเมือง และพรรคการเมืองก่อนเหตุการณ์สลายแดง 19 พ.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมืองปี 2553 (มีบทวิเคราะห์ประเด็นปัญหาโหราศาสตร์โดยเฉพาะ)
ให้ตรวจดวงเมืองด่วน มีปฏิวัติหรือไม่?
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (4) คำพยากรณ์ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล.....
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (3) คำพยากรณ์ พล.อ.ชวลิต-วีระ-จตุพร-ณัฐวุฒิ-เนวิน-ชัย-สุเทพ-พล.อ.พัลลภ -สมเด็จฮุนเซน-
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชาตานักการเมืองที่น่าสังเกตในรอบปี พุทธศักราช 2552
ขอให้ตรวจสอบดวงชาตาประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 อีกที
ดวงชะตาประเทศไทย : พยากรณ์เหตุการณ์ 6 ธ.ค.2551
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาของแกนนำม็อบยึดทำเนียบรัฐบาล
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(2):ประเด็นจะเกิดรัฐประหาร20มิ.ย.2551หรือไม่?
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์
พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 7 :บทสรุปชาตาดร.ทักษิณ ชินวัตร article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 6 บันทึกดวงชาตาประเทศไทย30พ.ค.2550 เหตุการณ์ม็อบไล่รัฐบาลทักษิณ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 2 บันทึกเหตุร้ายของบ้านเมืองทสึนามิ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 1:พื้นชาตา ความเป็นไปในอนาคต article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (139135)

มีเหตุการณ์ช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ค.2555  เรื่องคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฝ่ายปชป.ยื่นศาลรธน.ให้พิจารณาว่าล้มล้างระบอบประชาธิปไตย......เป็นเหตุให้เสื้อแดงไม่พอใจอย่างยิ่ง...........

มีเนื้อหาตามข่าว ดังนี้

..... ก็ต้องรอดูว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะดำเนินการไต่สวนคำร้องคดีนี้แบบราบรื่นไหม ทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องจะงัดอะไรมาสู้กัน เพื่อทำให้ศาลรัฐธรรมนูญเชื่อฝั่งตัวเองมากกว่ากัน รวมถึงต้องลุ้นกันว่า ศาลจะนัดลงมติกันเลยหรือไม่ในวันที่ 6 ก.ค.นี้
       
       แต่ก่อนอื่นต้องรอดูผลการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันที่ 4 ก.ค.นี้ก่อนว่า ที่ประชุมจะพิจารณารายชื่อพยานบุคคลที่เข้าไต่สวนกับศาลรัฐธรรมนูญกันอย่างไร จะให้พยานเข้าชี้แจงต่อศาลฝั่งละกี่คนและมีใครบ้าง
       
       หลังฝ่ายผู้ร้อง ได้ยื่นรายชื่อพยานบุคคลทั้งหมด 16 ปาก อาทิ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายถาวร เสมเนียม ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ส.ว.สรรหา พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ส.ว.สรรหา นายสมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา นายคมสัน โพธิ์คง อดีต ส.ส.ร. 50 นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีม.ธรรมศาสตร์ นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานกมธ.ยกร่างรธน.ปี 40เป็นต้น
       
       ขณะที่ฝั่งผู้ถูกร้อง คือคณะรัฐมนตรี -พรรคเพื่อไทย-พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ยื่นรายชื่อพยานบุคคลทั้งหมด 4 ปาก ประกอบด้วย นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.คมนาคม และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายโภคิน พลกุล อดีตประธานสภาผู้แทนราษฏร นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
       
       โดยตุลาการจะมีการประชุมหารือกันว่า ควรจะเรียกพยานคนไหนมาชี้แจงในวันไต่สวนคดี ซึ่งแน่นอนว่า คงเรียกได้แค่บางคนเท่านั้น ไม่สามารถเรียกได้หมดทุกคน ในส่วนของฝั่งผู้ถูกร้องนั้น ไม่น่าจะมีปัญหามากนักเพราะเสนอมาแค่ 4 ชื่อ แต่ฝั่งผู้ร้อง ที่เสนอไป 16 คน ดูแล้วคงต้องมีการตัดออกไปพอสมควรเพื่อให้การไต่สวนคำร้องไม่กินเวลามากและได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยคดี.........
 

ผู้แสดงความคิดเห็น 001 วันที่ตอบ 2012-12-09 06:34:18


ความคิดเห็นที่ 2 (139136)

ศาล วินิจฉัยตัดสินยก 5 คำร้องแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ม.291 ชี้ไม่ขัดต่อการล้มประชาธิปไตย 

ศาลรัฐธรรมนูญ ได้อ่านคำวินิจฉัยปิดคดีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 291 ว่าเป็นการล้มล้างการปกครอง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 68 หรือไม่ โดยศาลได้มีมติให้ยกคำร้อง ทั้ง 5คำร้อง ตามที่มีผู้ร้อง

โดยระบุว่าหลักฐาน ข้ออ้างของผู้ร้องทั้งหมดเป็นเพียงการคาดการณ์ และห่วงใยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ข้อเท็จจริงดังกล่าว ยังห่างไกลจากการล้มล้างการปกครอง ทำให้ไม่พอฟังได้ว่าเป็นการล้มล้างการปกครอง ดังนั้นการกระทำของผู้ถูกร้องฟังไม่ได้ว่ามีเจตนาในการล้มล้างการปกครอง ศาลจึงให้ยกคำร้องดังกล่าว

ทั้งนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 นั้น ไม่สามารถยกร่างใหม่ได้ทั้งฉบับ หากจะทำหรือแก้ให้ทำได้เป็นรายมาตราเท่านั้น  แต่ถ้าหากต้องการแก้ใหม่ ก็ต้องให้มีการทำประชามติข้อความเห็นจากประชาชนถึงจะสามารถทำได้

สำหรับรายละเอียดของการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ มีทั้งหมด 4ประเด็นด้วยกันดังนี้
1.ศาลมีอำนาจรับฟัองคดีตามรธน.ม.68 วรรคสองหรือไม่
2.การแก้ไขรธน.ม.291 เป็นการยกเลิกรธน.ทั้งฉบับหรือไม่
3.การแก้ไขรธน.ม.291 เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบปชต.หรือไม่
4.หากมีการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องยุบพรรคหรือไม่

ประเด็นแรก ศาลรธน.มีอำนาจรับวินิจฉัยคำร้อง ตามม.68 วรรคสองได้เพราะเป็นไปเเพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญ สิทธินี้มีหลักการสำคัญให้ชนชาวไทยปกป้องปชต.

ประเด็นที่ 2 แก้ไขรธน.ทั้งฉบับได้หรือไม่ รธน. 50 ได้ผ่านการลงประชามติจาก ปปช. ควรให้ ปชช.ลงมติก่อนจะแก้หรือแก้รายมาตรา ไม่ใช้การแก้ทั้งฉบับ

ประเด็นที่ 3 การแก้ม. 291 เอื้อต่อการแก้รธน.เป็นรายมาตรา ผ่านวาระ 2 เข้าสู่วาระ 3 ฟังไม่ได้ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง ศาลให้น้ำหนักคำชี้แจงฝ่ายผู้ถูกร้อง เบิกความเจตนารมย์การจัดทำร่างรธน.ใหม่ไม่ได้คิดการล้มล้างการปกครองระบอบ ปชต.คำร้องของผู้ร้องยังไม่มีน้ำหนักพอ

ประเด็นข้อ 4 เรื่องยุบพรรรค ศาลไม่วินิจฉัย เพราะได้วินิจฉัยไปแล้วว่า ฝ่ายผู้ถูกร้องไม่ได้มีความคิดล้มล้างการปกครองจึงยกคำร้องทั้ง 4

สรุป 4 ประเด็นศาลรธน. 1.ศาลมีอำนาจวินิจฉัย 2. แก้ไขรธน.ได้เป็นรายมาตรา ควรให้ปชช.ลงประชามติ 3.การแก้ ม.291ไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครอ 4.ไม่ยุบพรรคการเมือง
 

ผู้แสดงความคิดเห็น 001 วันที่ตอบ 2012-12-09 06:43:09


ความคิดเห็นที่ 3 (139277)

 เบื่อวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์จริงๆ ประชาชนไปขอให้ท่านอธิบายคำวินิจฉัยหน่อย เพราะศาลยุคนี้พูดไทยแต่คนไทยฟังไม่เข้าใจก็เลยไปขอให้ท่านอธิบายเพื่อไขข้อข้องใจ กลับบ่ายเบี่ยงว่าประชาชนไม่เกี่ยวข้อง ภาษากฏหมายบ้านเรานี่ๆดูแล้วไม่รู้เรื่อง ประชาชนต้องการการอภิวัฒน์เพื่อให้สื่อสารรู้เรื่องเข้าใจตรงกัน ไม่ต้องตีรวนตีความให้กำกวม  สงสัยจังพวกเรียนิติศาสตร์เขามองเห็นศาสตร์ที่บกพร่องนี้หรือไม่ 

ผู้แสดงความคิดเห็น กระจกเงา วันที่ตอบ 2013-01-13 23:18:15


ความคิดเห็นที่ 4 (139278)

หากเราให้ความไม่เป็นธรรมกับคนอื่น เราย่อมก่อกรรมชั่ว และคงหนีไม่พ้นผลของกรรมดีหรือชั่วที่เราทำ อย่าใช้อำนาจในทางมิชอบ ผลร้ายจะตกไปถึงลูกหลานได้ ดูอยากมาร์ค สุเทพ หากอดทนสร้างนโยบายที่ดี ทำดีๆกับประชาชน ป่านนี้คงมีความสุขไปไหนก็ไปได้อย่างสง่าผ่าเผย ไม่น่าเห็นผิดเป็นชอบนำพาชีวิตไปสู่ความทุกข์ร้อน ธรรมให้แสงสว่างเสมอ ชีวิตที่ไม่สนใจธรรมจึงไม่พบแสงสว่าง

ผู้แสดงความคิดเห็น กระจกเงา วันที่ตอบ 2013-01-13 23:26:33


ความคิดเห็นที่ 5 (139536)

 ตอนนี้มีข่าวว่ากลุ่ม สส.สว.(ยกเว้นสว.สรรหา) กำลังแข็งขืนไม่ยอมรับอำนาจคณะตลก นี่แหละใช้อำนาจจนเคยตัวเขาแกล้งยอมๆเพื่อให้ลุแก่อำนาจมากๆแล้วดัดหลังไม่ยอมรับเขตอำนาจศาซะงั้น ตอนนี้ประชาชนเขาเห็นกันไปทั่ว นักวิชาการก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แบบเกลือจิ้มเกลือ เอากฎหมายมาเล่นงานพวกท่ีละเมิดกฎหมาย เคยได้ยินคำโบราณว่าเสียคนตอนแก่พึ่งเข้าใจชัดเจนวันนี้เอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กระจกเงา วันที่ตอบ 2013-04-24 19:13:58[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.