ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletThe Truth Of Red Thailand 12-14 April 2009
bulletFrom red shirt survivor person
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
โหราศาสตร์ [updateใหม่สุด]
dot
bullet สารบาญโหราศาสตร์ คำพยากรณ์ นักการเมือง และคนสำคัญของแผ่นดิน
bulletดวงชะตาประเทศไทย พยากรณ์ว่าประชาชนจะอดอยากยากจนและเผชิญภับพิบัติ 4 ประการ
bulletให้คำพยากรณ์นักธุรกิจชาวอังกฤษ
bulletอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ คลิก!
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


ดวงชะตาสมยศ พฤกษาเกษมสุข สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ สุพจน์ ทรัพย์ล้อม

 

คำนำ
ขอให้ดูดวงชะตา
 
 
ความเห็นที่ 1 (3324203) 
อยากให้ ช.โหรชนบทดูดวงคุณสมยศ พฤกษาเกษมสุขกับอาจารย์สุรชัย แซ่ด่านหน่อยค่ะ สงสารท่านจังเลยได้ยินว่าไม่สบายเพราะย้ายจากเรือนจำกรุงเทพไปขึ้นศาลที่ต่างจังหวัดหลายจังหวัด
 
  • ผู้แสดงความคิดเห็น หิ่งห้อย วันที่ตอบ 2012-01-25 19:29:07
 
 
 ความเห็นที่ 2 (3324429) 
ในระยะนี้ มีดวงชะตาที่น่าศึกษาติดตาม เพื่อการวิจัยทางโหราศาสตร์ก็มี
 
1. สมยศ พฤกษาเกษมสุข เกิด 20 ก.ย.2504 วันพุธ
2. สุรชัย แซ่ด่าน(ด่านวัฒนานุสรณ์) เกิด 24 ธ.ค.2485 วันพฤหัสบดี
3.   สุพจน์ ทรัพย์ล้อม เกิด 27 ก.พ. 2496 วันศุกร
 
 
 
 
ดวงชะตาสมยศ พฤกษาเกษมสุข
 
ต่อไปนี้จะเป็นประมาณการณ์จากระบบดาวในดวงชะตา เพราะยังไม่สามารถนำลักคณามาใช้ได้
 
 
ดวงที่ 1 สมยศ พฤกษาเกษมสุข
 
 
ดวงที่ 1
สมยศ พฤกษาเกษมสุข
๔/20 กันยายน 2504
 
 
สำหรับสมยศ พฤกษาเกษมสุข    ดาวอาทิตย์(๑) ดาวพฤหัส(๕) ดาวจันทร์(๒) เกาะกลุ่มกันในองศาที่ใกล้ชิดมาก คือ
 
- อาทิตย์(๑)ได้            2 องศา  59 ลิบดา 
- พฤหัสบดี(๕)ได้         5 องศา 2 ลิบดา 
- จันทร์(๒)ได้               4 องศา 13 ลิบดา  
 
 
- ส่วนอังคาร(๓) กาลกิณี ที่เกาะกุมอาทิตย์อยู่ได้องศาห่างคือ     29 องศา 37 ลิบดา 
- แต่อังคาร(๓)กาลกิณี ค่อนข้างใกล้ชิดเสาร์(๗) ที่ได้องศา         25 องศา 19 ลิบดา.......
 
- ดาวศุกร์(๖) เป็น 12 แก่อาทิตย์(๑)       ได้   1 องศา 6 ลิบดา
- ดาวพุธ(๔) เป็น 2    แก่อาทิตย์(๑)         ได้ 1 องศา 2 ลิบดา
 
- ราหู(๘)ศรีชาตาถึงพุธ(๔) ถึงเสาร์(๗)    ได้ 1 องศา 35 ลิบดา 
- เสาร์(๗)                                                     ได้ 25 องศา 19 ลิบดา 
 
 
 
องศาดาวเหล่านี้ ค่อนข้างบอกถึงอุปนิสัยใจคอที่สุภาพ มีอุดมการณ์ที่ดีบริสุทธิ์ เจ้าชะตาเป็นคนที่เข้าใจ เห็นใจและเอาใจใส่ในความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนของคนอื่นดี เหมือนชะตาพระรูปหนึ่งทีเดียว บ่งบอกถึงความมีมนุษ๋ยสัมพันธ์อย่างดีมาก มีคนรักมาก มีมิตรสหายที่รักเขาจริง ไม่ทอดทิ้ง ยอมร่วมเป็นร่วมตายกับเขา   แต่เขามีจุดที่พลาดพลั้งในดวงชะตาก็คือ ความไม่รอบคอบ สมบูรณ์พอ การเสนอข้อมูลที่อาจจะไม่รอบคอบรัดกุมพอ...ซึ่งเขาจะเป็นเช่นนี้เสมอ และในที่สุดจุดอ่อนตรงนี้ก็ทำโทษเขาจนได้    .....    นั่นคือ ความพลั้งพลาดเชิงวาจาและความคิดอ่าน และดูดาวราหู(๘)ศรี กับดาวพุธ(๔) ประกอบ ให้ความหมายว่า เขามีโอกาสที่จะโดนคดีประเภท ดูหมิ่นได้   อันเป็นคดีไม่แรง     บอกได้ว่าคดีความที่ไม่แรง
 
มีความหวังอยู่กับดาวราหู(๘)ที่ในพื้นชะตาเป็นดาวศรีชาติ เพราะเกิดวันพุธ และยังมีดาวเสาร์(๗) คู่มิตรเปล่งกระแสสนับสนุนจากราธนูธาตุไฟ ร่วมธาตุอีก บ่งบอกถึงผู้ใหญ่ ผู้มีอำนาจ แรงพอที่จะให้ความอุปการะ
 
 
 
ในระยะปัจจุบันนี้   ความจริงแล้วเป็นระยะที่บอกถึงความพ้นทุกข์ .... ที่ต้องทนทุกข์มาถึง 2 ปีครึ่งแล้ว นั่นคือช่วงเวลาระหว่าง ก.ย.2552 - 7 ธ.ค.2554 นี่เป็นระยะทนทุกข์ ..... หลัง 7 ธ.ค.2554 ไปจนถึง 5 เม.ย. 2555 .....น่าเป็นระยะที่ได้รับการปลดปล่อย .... จะเริ่มมีเค้าอย่างดีมาก ๆ นับแต่วันที่ 6 ก.พ.2555 ไปตลอด   ครั้นถึง 15 พ.ค.2555    เป็นต้นไปเป็นระยะของอิสรภาพ.......  
 
 
 
*-ช. โหรชนบท
  28 ม.ค.2555/06.45        
 
  • ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2012-01-28 06:39:50
 
 
 
ดวงชะตาสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์
 
 
ดวงที่ 2 สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ 
 
 
ดวงที่ 2
สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์
๕/24 ธันวาคม 2485
 
 
 
ความเห็นที่ 3 (3324449) 
สำหรับ สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์
 
ดวงชะตาค่อนข้างจะบอกไปถึงต้นตระกูลของเขา   ว่าตระกูลฉลาด เป็นปราชญ์มีภูมิปัญญา และเขาได้รับการถ่ายทอดสิ่งนี้มา จากตระกูลของเขาอย่างดี ไม่น้อยไปกว่าตระกูล   และเขาได้ใช้ภูมิปัญญานี้สร้างตนเองมาจนถึงอยู่ในระดับปัญญาชน นักปกครอง นักบริหารชั้นสูงได้ 
 
 
 
แต่ในเรื่องภูมิปัญญานี้ การที่ดาวพฤหัสบดี(๕) เป็น 8 แก่อาทิตย์(๑)ชาตา นั้น แสดงถึงความขัดแย้งอันเกิดจากความคิดเห็นที่แตกต่าง และสำหรับสุรชัย นี้ ความคิดเห็นทางภูมิปัญญาอันแตกต่าง มีสิทธิ์จะทำอันตรายแก่ตนได้ตลอดเวลา    และในที่สุด การแสดงภูมิปัญาอันแตกต่างของเขาก็กลับเป็นอันตรายแก่ตัวเองจริง.......   
 
 
 
ชะตาค่อนข้างจะเดี่ยวโดด ค่อนข้างอ่อนในเรื่องมิตร สหาย....ผู้อุปการะ..... และดาวศัตรู+อุปสรรคต่าง ๆ ถูกวางไว้ต้อนรับเขา ทุกระยะขั้นตอนของชีวิตก็ว่าได้ ....   
 
และ นั่นทำให้เส้นทางชีวิตของสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ ....... แรง ..... รุนแรง.... และ มีลักษณะแตกหัก ต้องผจญชีวิตที่ยากลำบาก รวมทั้งบางจังหวะเวลา มีปัญหา จนมุม จนความคิดแม้เรื่องเงินทอง ค่าใช้จ่าย   ก็มีบางครั้งลำบากและขาดที่พึ่งพาอาศัย 
ขาดการสนับสนุนในเรื่องการเงิน   ........ หมายความรวมถึงฐานะทางการเงินไม่ค่อยดีนัก มีปัญหาด้านนี้อยู่ตลอดเวลา
 
 
 
  • ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2012-01-28 09:28:42
 
 
 ความเห็นที่ 4 (3324476) 
สำหรับเกณฑ์ชะตาชีวิตระยะสำคัญของสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์
 
- สภาวะการกดดัน คับขันที่สุดในชีวิตก็คือ ช่วงวันที่ 30 ก.ย.2552 ซึ่งเป็นเวลาที่ดาวเสาร์(๗)จรสู่ราศีกันย์ เป็นต้นมา ถึงวันที่ 7 ธ.ค.2554 ในช่วงนั้นได้บ่งบอกถึงคดีความอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เห็นได้จากราหู(๘)จรลงสู่ราศีธนู ระหว่างวันที่ 4 พ.ย.2552 - 24 พ.ค.2554 .... อันเป็นสถานะที่คับขัน จนมุมไม่มีทางออกจริง ๆ ....อย่างไรก็ตาม โดยระบบดาวขณะนั้น สถานะทางคดี ไม่น่าจะเห็นได้ว่าเขามีความผิดอะไรนัก... ดูดั่งว่าเป็นการกลั่นแกล้งกันมากกว่า   .....เพราะราศีธนูนั้นมีดาวเดิมเป็นดาวศรี +ดาวเดช+ดาวมนตรี กุมกันอยู่ถึง 3 ดวง และราหู(๘)ที่จรลงมานั้นก็ไม่ได้ร้าย ไม่ได้เป็นกาลกิณีจรมา ก็มีฐานะเป็นดาวอายุจรเท่านั้นเอง ......   แต่นั่นแหละ บอกความหมายเหมือนกันว่าคดีที่เขาได้รับนั้น จะออกผลที่ไม่รุนแรง....โทษไม่หนัก
 
แต่แล้ว ครั้นดาวเสาร์(๗)จรออกจากราศีกันย์ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2554 แสดงให้เห็นการผ่อนคลายลงไปจากสถานการณ์ที่ตึงเครียด ไปแทบทั้งหมด ....แสดงถึงวาระที่พ้นอันตราย ...... และนับจากวันที่ 24 ธ.ค.2554 สถานการณ์ก็ดีขึ้นอย่างยิ่ง จนน่าหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะจบลงอย่างดีภายในเดือน ม.ค.-ก.พ.-มี.ค. ถึงวันที่ 15 พ.ค.2555   ...... นั่นคือได้รับอิสรภาพ ....วันที่น่าจับตามองเป็นพิเศษก็คือ 13 เม.ย.-14 พ.ค.2555 .... วันแห่งอิสรภาพ
 
 
 
แต่....อย่างไรก็ตาม ชะตานี้ค่อนข้างจะสลับซับซัอน เพราะดูเหมือนอิสรภาพที่จะได้รับ จะยังไม่ได้มาอย่างเด็ดขาด เมื่อดาวเสาร์(๗) พักรถอยหลังกลับไปสู่ราศีกันย์ในวันที่ 5 เมษายน 2555 ความยุ่งยากก็เกิดขึ้นอีกรอบใหม่ ...... และน่าจะไปตัดสินกันอีกครั้งหนึ่งเป็นเสร็จเด็ดขาดในเดือน ก.พ. 2556 .............   เป็นอันเรียบร้อย ยุติลง
 
 
 
*-ช.โหรชนบท
   28 ม.ค.2555/20.45 น. 
 
  • ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2012-01-28 20:39:38
 
บันทึกของโหร 

สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ ถูกพิพากษาจำคุก 10 ปี นับจากวันที่ 22 ก.พ.2554 ครั้น 4 ต.ค.2556 ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และปล่อยตัวจากเรือนจำสู่อิสรภาพ รวมเวลาติดคุก 2 ปี 8 เดือน  
 
 
 
ดวงชะตาของสุพจน์ ทรัพย์ล้อม
 
 
ดวงที่ 3
สุพจน์ ทรัพย์ล้อม
 
 
 
ดวงที่ 3
สุพจน์ ทรัพย์ล้อม
๖/27 กุมภาพันธ์ 2492
 
 
 
 
 ความเห็นที่ 5 (3324498) 
ดวงชะตาของ สุพจน์ ทรัพย์ล้อม
 
ถามว่า เขามีเงินหรือไม่ ตอบว่า เขาหาเงิน ทรัพย์สินมาได้มาก และค่อนข้างคล่องตัว ....จากเครือข่ายธุรกิจ รวมทั้งพวกอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ จำนวนมาก....... แต่... ด้วยเหตุที่ดาวเสาร์(๗)เป็นมหาอุจจากภพวินาสน์ของอาทิตย์(๑)ชาตา ...เล็งเข้าไป... ผลก็คือ ทรัพย์สินที่มี ที่หามาได้จำนวนมากนั้น ในที่สุดจะหมดไป.....และแน่นอนเสาร์(๗)วินาสน์ หมายถึงพวกมิจฉาทิฏฐิ พวกโจรกรรม ด้วย .......   กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ชะตานี้มีสิทธิ์ที่จะโดนโจรกรรม โดนปล้นชิงทรัพย์ไปอย่างเรียบเกลี้ยงได้ในวันหนึ่ง ......         
 
 
 
  • ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2012-01-29 10:40:41
 
 
 ความเห็นที่ 6 (3324506
พื้นฐานชะตาของสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ค่อนข้างบ่งไปถึง กระบวนการ หรือสัมพันธภาพ ในด้านมืด หรือในด้านความรุนแรงปราศจากการประนีประนอม....แต่สัมพันธภาพนี้เองที่จะทำร้ายเจ้าชะตานี้ในที่สุด .....    ด้วยการตรึง...หรือการรัดพันธนาการ ไม่ให้เคลื่อนไหว   ........... ซึ่งจะมีความหมายใน 2 อย่างคือ อุบัติเหตุร้ายแรง.... โรคภัยร้ายแรง....เป็นเหตุให้เป็นอัมพาตเคลื่อนไหวไม่ได้+อายุไม่ยืนนาน ........ และการขาดอิสรภาพ การถูกตรึงตรวนโซ่ การจองจำ.......
 
 
 
ดูจากสูตร  
 
1.    ดาวอังคาร(๓)ศรีเดิมเป็น 2 แก่อาทิตย์(๑)อายุเดิมเป็นประ+พุธ(๔) มูละเดิม
2.    ดาวราหู(๘)กาลกิณีเดิมเป็น12แก่อาทิตย์(๑)อายุเดิมเป็นประ+พุธ(๔)มูละเดิม
3.    ดาวเสาร์(๗)เป็นอุตสาหะเดิมเป็นมหาอุจ ร่วมธาตุกับอาทิตย์(๑)อายุเดิม+พุธ(๔)มูละเดิมที่ราศีกุมภ์, ร่วมธาตุกับมฤตยู(๐)+เกต(๙) ณ ราศีมิถุน
4.    ดาวจันทร์(๒)เป็นเกทรุมโยค = อยู่โดดเดี่ยว หมายถึงชีวิตที่จะมีวันหนึ่งที่หักมุมหักทิศทางเดินอย่างแรง ฉับพลัน
5.     1+2+3 แสดงถึงกระแสดาวร้ายทุกดวง พุ่งเข้าใส่อาทิตย์(๑)เดิมในดวงชาตา โดยมีอังคาร(๓)กั้นข้างหน้า ราหู(๘)กาลกิณี กั้นข้างหลัง ไม่ให้หนีไป แล้วดาวร้ายดวงอื่น ๆ โดยเฉพาะเสาร์(๗)ที่เป็นมหาอุจแรงกล้าที่สุดในดวงชะตา+ดาวมฤตยู(๐)+ดาวเกตุ(๙) พุ่งกระแสเข้าใส่อาทิตย์(๑)ชาตาอย่างเต็มที่
  • ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2012-01-29 13:07:46
 
 
 ความเห็นที่ 7 (3324517) 
ในวันเกิดเรื่อง คืนวันที่ 12 พ.ย.2554
 
1.      ดาวเสาร์(๗)วินาสน์จรอยู่ในราศีกันย์ เล็งดาวอังคาร(๓)เดิม.........
2.      ดาวอังคาร(๓)จรในราศีสิงห์เล็งอาทิตย์(๑)เดิม.....
3.      ดาวอาทิตย์(๑)จรเป็นนิจทับเสาร์(๗)เดิมในราศีตุล  
4.      ดาวพุธ(๔)จรกุมราหู(๘)จรมหาอุจในราศีพิจิก
5.      1 - 2 -3 -4 บ่งบอกถึงชะนวน ที่จุดชะตาในทางร้ายให้เคลื่อนไปตามวงจรร้ายของมัน     คือวงจร..... ที่ว่า
 
พื้นฐานชะตาของสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ค่อนข้างบ่งไปถึง กระบวนการ หรือสัมพันธภาพ ในด้านมืด หรือในด้านรุนแรงปราศจากการประนีประนอม....แต่สัมพันธภาพนี้เองที่จะทำร้ายเจ้าชะตานี้ในที่สุด .....    ด้วยการตรึง...หรือการรัดพันธนาการ ไม่ให้เคลื่อนไหว   ........... ซึ่งจะมีความหมายใน 2 อย่างคือ อุบัติเหตุร้ายแรง.... โรคภัยร้ายแรง....เป็นเหตุให้เป็นอัมพาตเคลื่อนไหวไม่ได้+อายุไม่ยืนนาน ........ และการขาดอิสรภาพ การถูกตรึงตรวนโซ่ การจองจำ.......
 
 
 
อนาคตของสุพจน์ ทรัพย์ล้อม จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางร้ายแรงยิ่งขึ้นภายหลังวันที่ 27 ก.พ.2555 เมื่อ
 
1.     ดาวอังคาร(๓)จรเป็นกาลกิณีเล็งอาทิตย์(๑)เดิมในดวงชะตา   ทำลายอาทิตย์(๑)อายุเดิม-ประในราศีกุมภ์
2.     เสาร์(๗)จรเป็นมหาอุจในราศีตุล ซึ่งเสาร์(๗)มหาอุจจรดวงนี้ ด้วยเหตุที่มีกำลังแรงมหิมามาก ไม่มีดาวใดอาจต้านได้ ก็จักทำลายศุภเคราะห์ทั้งหมดในดวงชะตาทั้งดวงเดิมและดวงจร นั่นคือทำลายพฤหัสบดี(๕)ราชาโชคเดิม+พฤหัสบดี(๕)ราชาโชคจร+ศุกร์(๖)ประเดิมในราศีเมษ   ทำลายจันทร์(๒)เดชเดิมที่ราศีกรกฎ
 
...ความหมายก็คือ เสียหมด ไม่ว่าชื่อเสียง เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ไปถึงเงิน ๆ ทอง ๆ
 
 
 
ระยะที่ร้ายแรงที่สุดของชะตานี้ จะปรากฎขึ้นเป็นระยะ ๆ
 
1.     ในระหว่างดาวอังคาร(๓)กาลกิณีจรทับเสาร์(๗)จรในราศีกันย์, ดาวพุธ(๔)จรในกรกฎ ระหว่างวันที่ 3 - 24 ส.ค.2555  
2.      ระยะที่ดาวอังคาร(๓)จรทับเสาร์(๗)เดิมมหาอุจในราศีตุล ช่วงระหว่างวันที่ 12 ส.ค.-7 ก.ย.2555 ซึ่งระยะนี้ จะบอกถึงปัญหาสุขภาพของเจ้าชะตานี้ด้วยอีกประเด็นหนึ่ง
 
3.     ระยะที่คาดหวังว่าการดำเนินคดีจะเข้มงวดไปถึงสิ้นสุดด้วยคำพิพากษา เป็นระยะที่ราหู(๘)จรมาสมทบเสาร์(๗)จรในราศีตุล นับจากวันที่ 10 ธ.ค.2555 - 27 ก.พ.2556   ไปจนถึง 30 มิ.ย.2557 ซึ่งสำหรับชะตานี้ย่อมหวังผลในทางร้ายอยู่แล้ว
 
 
 
*-ช. โหรชนบท
   29 ม.ค.2555/18.45 น.สารบาญโหราศาสตร์

ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
คำถามเกณฑ์ดวงชะตาถูกลอบสังหาร พล.อ.ประยุทฅธ์ จันทร์โอชา ทักษิณ ชินวัตร
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ราชวงศ์จักรี ฤกษ์ที่เหมาะควรตามหลักโหราศาสตร์
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทย และดวงชะตาพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในอนาคตจากปี 2559 นี้(2)
ดวงชะตานายชวน ืหลีกภัย พบสิ่งที่น่าทึ่งทางโหราศาสตร์ มีดาวฆาฏจรรุกเข้าแล้ว
ดวงชะตานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2558 ไป
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
ประเด็นฤกษ์ล้มรัฐบาลวันที่ 8 ต.ค.2556 -โหรอาหรับทำนายทักษิณพบจุดจบ
ชีวิตของคนเราต้องเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?(นศภ.วราภรณ์ บุราณ)
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
ว่าดวงอภิสิทธิ์จะฟื้นจะกลับมาได้ดีอีกครั้งหลังวัย50ปี
คาใจดวงชะตายิ่งลักษณ์เป็นห่วงมีผู้ทายให้ร้ายว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่ในประเทศไทย
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร VS พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ - หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม
ชะตาหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ทำไมจตุพรไม่ติดโผรมต.? ยิ่งลักษณ์มีสมัยที่2หรือไม่?วิเคราะห์หมอดูวิกลจริต
ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา อมาตย์อีกคนหนึ่ง ดวงเป็นอย่างไรบ้าง?
ยืนยันไฟไหม้หรือวินาศภัยครั้งใหญ่ในกทม. 16 ธ.ค.2555หรือไม่?
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาพล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กห.
ดวงชะตาเจ๊กลิ้ม ในอนาคตอันใกล้นี้
ปีนี้น้ำจะท่วมเยอะกว่าปี2554-จะเกิดสงครามกลางเมืองเดือน11 จริงหรือ?
ดวงชะตาจตุพรพรหมพันธ์ สถานการณ์เดือนก.ค.2555จะติดคุกอีกหรือเปล่า?
พรรคเพื่อไทยจะรอด 91ศพจะได้รับความเป้นธรรมแน่นอน - วาระการสิ้นชีพของพล.อ.เปรม ระวังถูกคุกคามด้วยไสยศาสตร์
ทักษิณจะได้กลับบ้านหรือไม่? เมื่อไร?
ดวงชะตาคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรธน.2550
โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงและรัฐประหาร จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
สถานการณ์สินามิน้ำจืด2554จะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด?
มองระดับต่อไปของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยิ่งลักษณ์
คำตอบประเด็นสินามิอีกครั้ง
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554
คำพยากรณ์การเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554 เพื่อไทยชนะประชาธิปัตย์
กระทู้ถามเรื่อง3นายกราศีกันย์ อภิสิทธิ์ บรรหาร และทักษิณ
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
ภาคการพยากรณ์ดวงชะตาประเทศไทย พ.ศ.2554 จะเกิดเหตุร้ายแรง11ประการรวมสินามิอีกครั้ง
คำพยากรณ์,ทักษิณจะถูกลอบสังหาร, อภิสิทธิ์, เปรม ตินสูลานนท์จะพบจุดจบ 15 มี.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมือง นักการเมือง และพรรคการเมืองก่อนเหตุการณ์สลายแดง 19 พ.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมืองปี 2553 (มีบทวิเคราะห์ประเด็นปัญหาโหราศาสตร์โดยเฉพาะ)
ให้ตรวจดวงเมืองด่วน มีปฏิวัติหรือไม่?
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (4) คำพยากรณ์ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล.....
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (3) คำพยากรณ์ พล.อ.ชวลิต-วีระ-จตุพร-ณัฐวุฒิ-เนวิน-ชัย-สุเทพ-พล.อ.พัลลภ -สมเด็จฮุนเซน-
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชาตานักการเมืองที่น่าสังเกตในรอบปี พุทธศักราช 2552
ขอให้ตรวจสอบดวงชาตาประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 อีกที
ดวงชะตาประเทศไทย : พยากรณ์เหตุการณ์ 6 ธ.ค.2551
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาของแกนนำม็อบยึดทำเนียบรัฐบาล
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(2):ประเด็นจะเกิดรัฐประหาร20มิ.ย.2551หรือไม่?
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์
พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 7 :บทสรุปชาตาดร.ทักษิณ ชินวัตร article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 6 บันทึกดวงชาตาประเทศไทย30พ.ค.2550 เหตุการณ์ม็อบไล่รัฐบาลทักษิณ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 2 บันทึกเหตุร้ายของบ้านเมืองทสึนามิ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 1:พื้นชาตา ความเป็นไปในอนาคต article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (138359)

# มติปปช.ฟันสุพจน์ทรัพย์ล้อมรวยผิดปกติ ให้ยึดเงิน 17ล.ทอง10บ. ส่งอัยการฟ้อง......RedGossip 24 พ.ค.2555/15:34:53

ผู้แสดงความคิดเห็น 001 วันที่ตอบ 2012-05-24 18:53:52


ความคิดเห็นที่ 2 (139211)

จนป่านนี้และในอนาคก็ยังไม่มีวี่แววสมยศ กับสุรชัยจะได้รับอิสรภาพ เห็นมีแต่นักโทษการเมืองตายในคุก หวังว่าอิสรภาพของนกสีเหลืองคงไม่ได้มาด้วยชีวิตที่สิ้นสุดลงนะ อยากให้โหรตรวจดูอีกครั้ง

ผู้แสดงความคิดเห็น หิ่งห้อย วันที่ตอบ 2012-12-28 01:26:55


ความคิดเห็นที่ 3 (139333)

โปรดตรวจทบทวนดวงชะตา สมยศ พฤกษาเกษมสุขด้วยครับ

ท่านเคยพยากรณ์เอาไว้ว่า

"ในระยะปัจจุบันนี้   ความจริงแล้วเป็นระยะที่บอกถึงความพ้นทุกข์ .... ที่ต้องทนทุกข์มาถึง 2 ปีครึ่งแล้ว นั่นคือช่วงเวลาระหว่าง ก.ย.2552 - 7 ธ.ค.2554 นี่เป็นระยะทนทุกข์ ..... หลัง 7 ธ.ค.2554 ไปจนถึง 5 เม.ย. 2555 .....น่าเป็นระยะที่ได้รับการปลดปล่อย .... จะเริ่มมีเค้าอย่างดีมาก ๆ นับแต่วันที่ 6 ก.พ.2555 ไปตลอด   ครั้นถึง 15 พ.ค.2555    เป็นต้นไปเป็นระยะของอิสรภาพ....... "

แต่วันนี้ 23 ม.ค. 2556  สมยศถูกศาลพิพากษาจำคุก 11 ปี ในคดีนี้โดยไม่รอการลงอาญา  ....  แต่ทีมทนายจะอุทธรณ์ และขอประกันตัวต่อไป

ผู้แสดงความคิดเห็น นักศึกษาโหราศาสตร์ วันที่ตอบ 2013-01-23 18:51:52[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.